Datantilauspyyntö | SVTD, mittaukset ja haastattelu

 • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.Muuttujat

:: : TAUSTADATA : ::


 SVTD_IKA3 | SVTD: Ikä SVTD-viitepäivänä | 
 SP2 | T2000: sukupuoli, 1.7.2000 | 
	1	mies
	2	nainen
 SYNTVUOSI | Syntymävuosi | 
 SVTD_SUOST | SVTD: Suostumus tutkimukseen | Allekirjoittanut SVD-lisätutkimuksen suostumuslomakkeen: 
 SVTD_TUTK_PVM | SVTD: Tutkimuspäivä 1 | 
 SVTD_POISJAANTI_PVM | SVTD: Poisjäänyt, viitepäivä | 
 SVTD_VIITE_PVM | SVTD: Viitepäivä | 
 SVTD_POISJ | SVTD: Poisjäännin syy | 
	1	kuollut
	2	kieltäytynyt
	3	Sairaus tai muu syy
	4	Ei tavoitettu (puhelimitse eikä kirjeitse)
	5	Ei kutsuttu
 SVTD_RR_OLO | SVTD: Verenpaine,olemassaolo | SVTD: osallistuminen verenpainemittaukseen
	1	Osallistunut
	0	Ei osallistunut
 SVTD_HAAST_OLO | SVTD: Haastattelu,olemassaolo | SVTD: osallistuminen haastatteluun
	1	Osallistunut
	0	Ei osallistunut
 SVTD_LABRA_OLO | SVTD: Laboratoriotulos,olemassaolo | SVTD: osallistuminen laboratoriotutkimuksiin
	1	Osallistunut
	0	Ei osallistunut
 SVTD_UA_OLO | SVTD: Ultraäänidatan olemassaolo | SVTD: osallistuminen ultraäänitutkimuksiin
	1	Osallistunut
	0	Ei osallistunut
 HEMD_TUTK_OSALL | SVTD: HEMODYM, osallistunut | SVTD: osallistuminen hemodynamikkatutkimukseen
	1	Osallistunut
	0	Ei osallistunut
 AINEISTO | Aineistokoodi | 
	1	Terveys 2000 30-vuotta täyttäneet
	2	Mini-Suomi-uusintatutkimus


:: : PERUSLOMAKEDATA : ::

 SVTD_PAASTE_1 | Syy insuliinihoitoinen diabetes | Normaalista paastosta poikkeavuuden syy: Insuliinihoitoinen diabetes 
 SVTD_PAASTE_2 | Muu syy | Normaalista paastosta poikkeavuuden syy: Muu syy
 SVTD_MIT2_PAINO | Mitattu paino, kg | 
 BMII_PITUUS2 | BMI: Pituus, metreinä (T2000 terveystarkastus) | 
 BMII_PITUUS_LUOTETT | BMI: Pituus, luotettavuus (T2000 terveystarkastus) | 
 SVTD_BMII_BMI | SVTD: BMI; painoindeksi | 
 SVTD_MIT1_SYSTBP1 | 1. mittauksen yläverenpaine, mmHg | 
 SVTD_MIT1_DIASTBP1 | 1. mittauksen alaverenpaine, mmHg | 
 SVTD_MIT1_HRATE | 1. syke, kertaa/min | 
 SVTD_MIT1_SYSTBP2 | 2. mittauksen yläverenpaine, mmHg | 
 SVTD_MIT1_DIASTBP2 | 2. mittauksen alaverenpaine, mmHg | 
 SVTD_MIT1_HRATE2 | 2. syke, kertaa/min | 
 SVTD_MIT1_SYSTBP3 | 3. mittauksen yläverenpaine, mmHg | 
 SVTD_MIT1_DIASTBP3 | 3. mittauksen alaverenpaine, mmHg | 
 SVTD_MIT1_HRATE3 | 3. syke, kertaa/min | 
 SVTD_MIT1_MITTAH1 | Teknisiä pulmia | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_MIT1_MITTAH2 | Puuttuvia mittaustuloksia | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_MIT1_MITTAH3 | Muuta huomautettavaa | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_MIT1_MITTAH_SELITE | Verenpaine- ja sykehuomautusten selite | 
 SVTD_AA01 | A1. Aviosääty tällä hetkellä: | Oletteko tällä hetkellä:
	1	naimisissa
	2	avoliitossa
	3	eronnut tai asumuserossa
	4	leski
	5	naimaton
 SVTD_AD01X | A2. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten pääasiallista toimintaanne | 
	1	kokopäivätyössä
	2	osa-aikatyössä
	3	eläkkeellä
	4	työtön tai lomautettu
	5	hoitamassa omaa kotitaloutta ja perheenjäseniä
	6	muu
 SVTD_AE06AT | Ammatti tekstinä | 
 SVTD_AE06A | Ammattikoodi | 
 SVTD_KA4 | A4. Onko työ-, asuin- tai muissa elinolosuhteissa tapahtunut oleellisia muutoksia T2000 jälkeen | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_KA4_1 | A4_L. Minkälaisia muutoksia | 
 SVTD_BA01 | B1. Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin | 
	1	hyvä
	2	melko hyvä
	3	keskitasoinen
	4	melko huono
	5	huono
 SVTD_BA02 | Pysyvä tai pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma, joka vähentää työ- tai toimintakykyä | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_BA03_1T | Annettu sairausteksti | Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on?
 SVTD_BA03_1 | Sairauskoodi | 
 SVTD_BA03_2T | Annettu sairausteksti | Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on?
 SVTD_BA03_2 | Sairauskoodi | 
 SVTD_BA03_3T | Annettu sairausteksti | Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on?
 SVTD_BA03_3 | Sairauskoodi | 
 SVTD_BA03_4T | Annettu sairausteksti | Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on?
 SVTD_BA03_4 | Sairauskoodi | 
 SVTD_BA03_5T | Annettu sairausteksti | Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on?
 SVTD_BA03_5 | Sairauskoodi | 
 SVTD_BA03_6T | Annettu sairausteksti | Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on?
 SVTD_BA03_6 | Sairauskoodi | 
 SVTD_BA03_7T | Annettu sairausteksti | Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on?
 SVTD_BA03_7 | Sairauskoodi | 
 SVTD_BA03_8T | Annettu sairausteksti | Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on?
 SVTD_BA03_8 | Sairauskoodi | 
 SVTD_BA03_9T | Annettu sairausteksti | Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on?
 SVTD_BA03_9 | Sairauskoodi | 
 SVTD_BA03_10T | Annettu sairausteksti | Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on?
 SVTD_BA03_10 | Sairauskoodi | 
 SVTD_KB4 | B4. sairaus vasta T2000 jälkeen | Onko jokin näistä sairauksista tai vammoista alkanut ilmetä vasta Terveys 2000 -perustutkimuksen jälkeen? 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_KB4_1T | B4_1. Mikä niistä? | 
 SVTD_KB4_1 | B4_1. Mikä niistä? Koodi | 
 SVTD_BA08 | Sydänveritulppa eli sydäninfarkti | Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista verenkiertoelinsairauksista?
	0	ei
	1	kyllä
	2	kyllä, mutta T2000 jälkeen
 SVTD_BA09 | Sepelvaltimotauti | Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista verenkiertoelinsairauksista?
	0	ei
	1	kyllä
	2	kyllä, mutta T2000 jälkeen
 SVTD_BA10 | Sydämen vajaatoiminta | Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista verenkiertoelinsairauksista?
	0	ei
	1	kyllä
	2	kyllä, mutta T2000 jälkeen
 SVTD_BA11 | Sydämen rytmihäiriö | Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista verenkiertoelinsairauksista?
	0	ei
	1	kyllä
	2	kyllä, mutta T2000 jälkeen
 SVTD_BA12 | Muu sydänvika tai -sairaus | Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista verenkiertoelinsairauksista?
	0	ei
	1	kyllä
	2	kyllä, mutta T2000 jälkeen
 SVTD_BA13 | Kohonnut verenpaine, verenpainetauti | Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista verenkiertoelinsairauksista?
	0	ei
	1	kyllä
	2	kyllä, mutta T2000 jälkeen
 SVTD_BA14 | Aivohalvaus | Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista verenkiertoelinsairauksista?
	0	ei
	1	kyllä
	2	kyllä, mutta T2000 jälkeen
 SVTD_BA15 | Alaraajan valtimotukos tai -ahtauma | Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista verenkiertoelinsairauksista?
	0	ei
	1	kyllä
	2	kyllä, mutta T2000 jälkeen
 SVTD_KB5_9 | Jokin muu verenkiertoelinsairaus | Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista verenkiertoelinsairauksista?
 SVTD_KB5_10 | B5_L. Täsmennys, lisätietoja edellä ilmo | Täsmennys edellä ilmoitettuihin verenkiertoelimistösairauksiin 
 SVTD_BA26 | B7. Onko lääkäri todennut Teillä diabeteksen | Onko lääkäri todennut Teillä diabeteksen (sokeritaudin, millainen muoto ja hoito tahansa!)?
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_KC1 | Oletteko jonkin verenkiertoelinsairauden tai diabeteksen vuoksi käynyt lääkärillä viimeisen 12 kk aikana | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_KC2_1 | Kuinka monta kertaa olette käynyt terveyskeskuslääkärillä | Kuinka monta kertaa olette käynyt lääkärissä näiden sairauksien vuoksi viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? 
 SVTD_KC2_2 | Kuinka monta kertaa olette käynyt sairaalan poliklinikalla | Kuinka monta kertaa olette käynyt lääkärissä näiden sairauksien vuoksi viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? 
 SVTD_KC2_3 | Kuinka monta kertaa olette käynyt työpaikan työterveyslääkärillä | Kuinka monta kertaa olette käynyt lääkärissä näiden sairauksien vuoksi viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? 
 SVTD_KC2_4 | Kuinka monta kertaa olette käynyt yksityislääkärin vastaanotolla | Kuinka monta kertaa olette käynyt lääkärissä näiden sairauksien vuoksi viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? 
 SVTD_KC3 | C3. Oletteko ollut sairaalahoidossa Terv | Oletteko ollut sairaalahoidossa Terveys 2000 perustutkimuksen jälkeen jonkin verenkiertoelinsairauden tai diabeteksen vuoksi?
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_KC31_1T | C3_1. Minkä sairauden takia? | Minkä sairauden takia 
 SVTD_KC31_1 | SVTD_KC31_1 (sairauskoodi) | 
 SVTD_KC31_2 | C3_2. Missä sairaalassa? | Missä sairaalassa 
 SVTD_KC31_3 | SVTD_KC31_3 (päivämäärä) | Milloin
 SVTD_KC32_1T | C3_1. Minkä sairauden takia? | Minkä sairauden takia 
 SVTD_KC32_1 | SVTD_KC32_1 (sairauskoodi) | 
 SVTD_KC32_2 | C3_2. Missä sairaalassa? | Missä sairaalassa 
 SVTD_KC32_3 | SVTD_KC32_3 (päivämäärä) | Milloin
 SVTD_KC33_1T | C3_1. Minkä sairauden takia? | Minkä sairauden takia 
 SVTD_KC33_1 | SVTD_KC33_1 (sairauskoodi) | 
 SVTD_KC33_2 | C3_2. Missä sairaalassa? | Missä sairaalassa 
 SVTD_KC33_3 | SVTD_KC33_3 (päivämäärä) | Milloin
 SVTD_KC34_1T | C3_1. Minkä sairauden takia? | Minkä sairauden takia 
 SVTD_KC34_1 | SVTD_KC34_1 (sairauskoodi) | 
 SVTD_KC34_2 | C3_2. Missä sairaalassa? | Missä sairaalassa 
 SVTD_KC34_3 | SVTD_KC34_3 (päivämäärä) | Milloin
 SVTD_KC35_1T | C3_1. Minkä sairauden takia? | Minkä sairauden takia 
 SVTD_KC35_1 | SVTD_KC35_1 (sairauskoodi) | 
 SVTD_KC35_2 | C3_2. Missä sairaalassa? | Missä sairaalassa 
 SVTD_KC35_3 | SVTD_KC35_3 (päivämäärä) | Milloin
 SVTD_KC4_1 | Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus? | Onko Teille tehty Terveys 2000 perustutkimuksen jälkeen jokin seuraavista toimenpiteistä?
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_KC4_2 | Sepelvaltimoiden pallolaajennus? | Onko Teille tehty Terveys 2000 perustutkimuksen jälkeen jokin seuraavista toimenpiteistä?
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_KC4_3 | Jokin muu valtimokirurginen toimenpide? | Onko Teille tehty Terveys 2000 perustutkimuksen jälkeen jokin seuraavista toimenpiteistä?
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_KC4_SAIRA | Missä sairaalassa | Missä sairaalassa
 SVTD_KC4_MILLO | SVTD_KC4_MILLO (päivämäärä) | Milloin
 SVTD_DF02 | C5. Käytättekö säännöllisesti jotain lääkärin määräämää reseptilääkettä | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_DF03_1T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF03_2T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF03_3T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF03_4T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF03_5T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF03_6T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF03_7T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF03_8T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF03_9T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF03_10T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF03_11T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF03_12T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF03_13T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF03_14T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF03_15T | Reseptilääke | 
 SVTD_DF08 | C6. Käytättekö säännöllisesti jotain reseptittä saatavaa lääkevalmistetta tai luontaislääkettä | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_DF09_1T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF09_2T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF09_3T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF09_4T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF09_5T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF09_6T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF09_7T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF09_8T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF09_9T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF09_10T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF09_11T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF09_12T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF09_13T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF09_14T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF09_15T | Reseptitön lääke tai luontaislääke | 
 SVTD_DF03_1_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF03_2_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF03_3_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF03_4_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF03_5_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF03_6_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF03_7_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF03_8_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF03_9_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF03_10_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF03_11_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF03_12_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF03_13_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF03_14_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF03_15_ATC | Reseptilääkkeen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_1_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_2_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_3_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_4_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_5_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_6_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_7_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_8_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_9_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_10_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_11_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_12_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_13_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_14_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_DF09_15_ATC | Reseptittömän lääkkeen tai luontaisvalmisteen ATC_koodi | 
 SVTD_ATC_A02A | Ulkuslääkkeet, antasidit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_A02B | Ulkuslääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_A10A | Insuliinit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_A10B | Oraaliset diabeteslääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_B01A | Tromboosin estolääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C01A | Sydänglykosidit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C01B | Rytmihäiriölääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C01D | Nitraatit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C02 | Varsinaiset verenpainelääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C03 | Diureetit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C03C | Loop-diureetit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C03E | Kaliumia säästävien ja muiden diureettien yhd. | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C07A | Beetasalpaajat | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C07B | Beetasalpaajat ja tiatsidit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C07F | Beetasalpaajat ja muut verenpainelääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C08 | Kalsiuminestäjät | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C09A | ACE:n estäjät | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C09B | ACE:n estäjät, yhdistelmävalmisteet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C09C | Angiotensiini II antagonistit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C09D | Angiotensiini II antagonistit, yhdistelmävalmisteet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_C10A | Lipidilääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_G03A | Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_G03C | Estrogeenit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_G03D | Progestageenit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_G03F | Estrogeenien ja progestageenien yhdistelmävalmisteet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_H02A | Systeemiset kortikosteroidit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_J01 | Systeemiset bakteerilääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_J02A | Systeemiset sienilääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_L01 | Solunsalpaajat ja sytostaatit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_M01A | Tulehduskipulääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_M05B | Luun mineralisaatioon vaikuttavat | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_N02A | Opioidit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_N02B | Muut analgeetit (ei NSAID-ryhmä) | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_N02C | Migreenilääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_N03A | Epilepsialääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_N04 | Parkinsonlääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_N05A | Psykoosilääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_N05B | Neuroosilääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_N05C | Unilääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_N06A | Masennuslääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_N06C | Psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_N06D | Dementialääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_R01A | Nenän tukkoisuuslääkkeet, paikalliset | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_R01B | Nenän tukkoisuuslääkkeet, systeemiset | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_R03AC | Pitkä- ja lyhytvaikutteiset beeta-agonistit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_R03AK | Beeta-agonistin ja kortkosteroidin yhdistelmä | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_R03BA | Inhaloitavat kortikosteroidit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_R03BB | Antikolinergit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_R03DC | Leukotreeniantagonistit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_R06A | Systeemiset antihistamiinit | 
	0	ei
	1	kyllä
 SVTD_ATC_S01E | Glaukoomalääkkeet | 
	0	ei
	1	kyllä
Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016 | Päivitetty 1.11.2016 | Harri Rissanen