Datantilauspyyntö | SVTD, ultraääni-data

 • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.Muuttujat

:: : ULTRAÄÄNIDATA : ::

 SVTD_UA_IMT_AVE_ALL | SVTD_UA: mean (ave: CCAIMT, BULIMT) | kaikkien average IMT-lukujen keskiarvo #(siis sekä CCA:sta että bulb:sta mitattujen) 
 SVTD_UA_IMT_AVE_BUL | SVTD_UA: mean of the ave BULIMT | Carotid bulb:sta mitattujen average IMT-lukujen keskiarvo 
 SVTD_UA_IMT_AVE_CCA | SVTD_UA: mean of the ave CCAIMT | CCA:sta (common carotid artery) mitattujen average IMT-lukujen keskiarvo 
 SVTD_UA_IMT_MAX_ALL | SVTD_UA: mean (max: CCAIMT, BULIMT) | kaikkien (siis sekä CCA:sta että bulb:sta mitattujen) maximum IMT-lukujen keskiarvo 
 SVTD_UA_IMT_MAX_BUL | SVTD_UA: Mean of the max BULIMT | Bulbista mitattujen maximum IMT-lukujen keskiarvo 
 SVTD_UA_IMT_MAX_CCA | SVTD_UA: Mean of the max CCAIMT | CCA:sta mitattujen maximum IMT-lukujen keskiarvo 
 SVTD_UA_IMT_BUL_LKM | SVTD_UA: BUL mittausten lkm | AVE_BUL (means) käytettyjen BUL-mittausten lukumäärä 
 SVTD_UA_IMT_CCA_LKM | SVTD_UA: CCA mittausten lkm | AVE_CCA (means) käytettyjen CCAl-mittausten lukumäärä 
 SVTD_UA_PLAKKI_L | SVTD-UA: Bulb left, plakkia | 
	0	Ei plakkia
	1	Plakkia
 SVTD_UA_PLAKKI_LSIZE | SVTD-UA: Bulb left, plakkia, koko | 
	1	alle 50% valtimon sisämitasta
	2	>50%
 SVTD_UA_PLAKKI_A | SVTD-UA: Bulb anterior, plakkia | 
	0	Ei plakkia
	1	Plakkia
 SVTD_UA_PLAKKI_ASIZE | SVTD-UA: Bulb anterior, plakkia, koko | 
	1	alle 50% valtimon sisämitasta
	2	>50%
 SVTD_UA_PLAKKI_P | SVTD-UA: posterior , plakkia | 
	0	Ei plakkia
	1	Plakkia
 SVTD_UA_PLAKKI_PSIZE | SVTD-UA: posterior, plakkia, koko | 
	1	alle 50% valtimon sisämitasta
	2	>50%
 SVTD_UA_KOMPL_DAD | SVTD_UA: Diastolic arterial diameter (mm) | keskiarvo kolmesta diastolisesta mittauksesta, mean(ave E CCA D1, D2 ja D3) 
 SVTD_UA_KOMPL_SAD | SVTD_UA: Systolic arterial diameter (mm) | keskiarvo kolmesta systolisesta mittauksesta, mean(ave E CCA S1, S2 ja S3) 
 SVTD_UA_KOMPL_ADC | SVTD_UA: Arterial diameter change (mm) | Laskettu kaavalla ADC=SAD-DAD 
 SVTD_UA_KOMPL_SBP | SVTD_UA: SYST KA 3 mitt | tutkimuskäynnillä maaten otettujen systolisten verenpaineiden keskiarvo (3 mittauksen keskiarvo, mittaukset tehtiin juuri ennen kaulavaltimon UÄ-tutkimusta) (mmHg) 
 SVTD_UA_KOMPL_DBP | SVTD_UA: DIAST KA 3 mitt | tutkimuskäynnillä maaten otettujen diastolisten verenpaineiden keskiarvo (3 mittauksen keskiarvo, mittaukset tehtiin juuri ennen kaulavaltimon UÄ-tutkimusta) (mmHg) 
 SVTD_UA_KOMPL_PP | SVTD_UA: Pulse pressure (mmHg) | Laskettu kaavalla PP=SBP-DBP 
 SVTD_UA_KOMPL_IMT | SVTD_UA: IMT_AVE_CCA (mm) | 
 SVTD_UA_KOMPL_EP | SVTD_UA: Peterson's elastic modulus (laatu mmHg) | Laskettu kaavalla EP=(PP x DAD)/ADC 
 SVTD_UA_KOMPL_EP_KPA | SVTD_UA: Peterson's elastic modulus (laatu kPa) | Laskettu kaavalla EP_KPA=0.1333*(PP x DAD)/ADC 
 SVTD_UA_KOMPL_YEM | SVTD_UA: Young's elastic modulus (laatu mmHg) | Laskettu kaavalla YEM=(Ep x DAD/(2 x IMT)) 
 SVTD_UA_KOMPL_YEM_KPA | SVTD_UA: Young's elastic modulus (laatu kPa ) | Laskettu kaavalla YEM_KPA= 0.1333*(Ep x DAD/(2 x IMT)) 
 SVTD_UA_KOMPL_SI | SVTD_UA: Beta stiffness index | Laskettu kaavalla SI=Ln (SBP/DBP)/(ADC/DAD) 
 SVTD_UA_KOMPL_CAC | SVTD_UA: Carotid artery compliance (laatu %/10 mmHg) | Laskettu kaavalla CAC = 100*10*((ADC/DAD)/PP)


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016 | Päivitetty 1.11.2016 | Harri Rissanen