Terveys 2000 - aineistot

Tiedustelut:

terveys-2000-2011 [at] thl.fi


Tilauslomakkeet Terveys 2000 -aineistolle, joka on kerätty vuosina 2000-2001.

Aineistot:
  • Aikuiset (30 vuotta täyttäneet)
  • Nuoret aikuiset (alle 30-vuotiaat)
  • Mini-Suomi uusintatutkimus

Muuttujat:

Tilattavissa olevat muuttujat on kerätty Terveys 2000-tutkimuksen lomakkeista ja mittauksista. Samoja muuttujia saattaa löytyä useammasta eri lomakkeesta. Muistathan, että datan poiminnan yhteydessä keräämme eri lomakkeissa esiintyvät muuttujat. Lomakkeiden ja mittausten perusteella on myös muodostettu luokitusdatoja.

  • Taustamuuttujia lisätään automaattisesti tilattujen muuttujien oheen

Datantilauslomakkeet:

Otos- ja taustamuuttujat [html | 10 kt]
     [8.11.2016]

Aikuisten (30-vuotta täyttäneiden) sekä Mini-Suomi-uusintatutkimus aineistot

Haastattelu [html | 428kt]
     [16.5.2019]

Lääkkeet [html | 39kt]
     [8.11.2016]

Kysely 1 [html | 123kt]
     [16.5.2019]

Terveystarkastuksessa kerätty aineisto

Oirehaastattelu [html | 55kt]
     [8.11.2016]

Mittaustuloksia [html | 10kt]
     [8.11.2016]

Bioimpedanssi [html | 12kt]
     [8.11.2016]

Laboratoriotuloksia [html | 11kt]
     [21.9.2021]

Toimintakykymittauksia [html | 24 kt] ←
     [8.11.2016]

Tasapainotestin voimalevytulokset [html | 30 kt]
     [8.11.2016]

Havaintomotorinen nopeus (reaktioaika) [html | 31kt]
     [8.11.2016]

Lääkärin tekemä kliininen tutkimus [html | 131kt]
     [8.11.2016]

Suun kliininen tutkimus [html | 53kt]
     [8.11.2016]

Suun röntgen tutkimus [html | 125kt]
     [8.11.2016]

Suun röntgen tutkimus - viisaudenhampaat [html | 17kt]
     [8.11.2016]

Suun tutkimus, kotikäynti [html | 7kt]
     [8.11.2016]

CIDI [html | 10kt]
     [8.11.2016]

EKG mittauksia [html | 80kt]
     [8.11.2016]

EKG Minnesota-luokitus [html | 13kt] ←
     [8.11.2016]

SVTD-sairausluokituksia [html | 11kt] ←
     [8.11.2016]

Metabolinen oireyhtymä -luokitukset [html | 11kt] ←
     [8.11.2016]

Kotona täytetyt lomakkeet

Kysely 2 [html | 15kt]
     [8.11.2016]

Kysely 3 [html | 65kt]
     [8.11.2016]

Kotiverenpaineen mittaus [html | 19kt]
     [8.11.2016]

Ravintomuuttujat [html | 34kt]
     [7.3.2019]

Mini-suomalaisten kysely (T2093) [html | 43kt]
     [8.11.2016]

Nuorten aikuisten (18-29-vuotiaiden) aineisto

Nuorten aikuisten haastattelu [html | 417kt]
     [8.11.2016]

Nuorten kysely, haastatteluun osallistuneille (T2140) [html | 109kt]
     [8.11.2016]

Nuorten kysely, haastatteluun osallistumattomille (T2145) [html | 33kt]
     [8.11.2016]


[21.9.2021 | Harri Rissanen]


Kuva: Riitta Nieminen


Ajankohtaista»