Datantilauspyyntö | Nuorten aikuisten kysely, T2140

 • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)
Nuoret aikuiset (18-29-vuotiaat)

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.Muuttujat

MUUTTUJAN NIMI | MUUTTUJAN KUVAUS

 Kys1_K6101 | 1.a Laihdutusryhmä tai -kurssi | Oletko osallistunut seuraaviin ryhmätoimintoihin viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ainakin jonkin aikaa säännöllisesti? Ellet ole osallistunut mihinkään näistä, vastaa vain kohtaan i. (Yksittäistä luentoa tai keskustelutilaisuutta ei oteta huomioon)
	1	Olen osallistunut yli 12 kuukautta sitten
	2	Olen osallistunut viimeisten 12 kuukauden aikana
	
 Kys1_K6102 | 1.b Tupakoinnin lopettamisryhmä | Oletko osallistunut seuraaviin ryhmätoimintoihin viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ainakin jonkin aikaa säännöllisesti? Ellet ole osallistunut mihinkään näistä, vastaa vain kohtaan i. (Yksittäistä luentoa tai keskustelutilaisuutta ei oteta huomioon)
	1	Olen osallistunut yli 12 kuukautta sitten
	2	Olen osallistunut viimeisten 12 kuukauden aikana

 Kys1_K6103 | 1.c Niska tai selkäryhmä | Oletko osallistunut seuraaviin ryhmätoimintoihin viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ainakin jonkin aikaa säännöllisesti? Ellet ole osallistunut mihinkään näistä, vastaa vain kohtaan i. (Yksittäistä luentoa tai keskustelutilaisuutta ei oteta huomioon)
	1	Olen osallistunut yli 12 kuukautta sitten
	2	Olen osallistunut viimeisten 12 kuukauden aikana

 Kys1_K6104 | 1.d Muu liikunta- tai kuntoryhmä | Oletko osallistunut seuraaviin ryhmätoimintoihin viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ainakin jonkin aikaa säännöllisesti? Ellet ole osallistunut mihinkään näistä, vastaa vain kohtaan i. (Yksittäistä luentoa tai keskustelutilaisuutta ei oteta huomioon)
	1	Olen osallistunut yli 12 kuukautta sitten
	2	Olen osallistunut viimeisten 12 kuukauden aikana

 Kys1_K6106 | 1.e Alkoholin käytön lopettamisryhmä jne | Oletko osallistunut seuraaviin ryhmätoimintoihin viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ainakin jonkin aikaa säännöllisesti? Ellet ole osallistunut mihinkään näistä, vastaa vain kohtaan i. (Yksittäistä luentoa tai keskustelutilaisuutta ei oteta huomioon)
	1	Olen osallistunut yli 12 kuukautta sitten
	2	Olen osallistunut viimeisten 12 kuukauden aikana

 Kys1_K6108 | 1.f Riippuvuudesta irtipääsy ryhmä jne | Oletko osallistunut seuraaviin ryhmätoimintoihin viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ainakin jonkin aikaa säännöllisesti? Ellet ole osallistunut mihinkään näistä, vastaa vain kohtaan i. (Yksittäistä luentoa tai keskustelutilaisuutta ei oteta huomioon)
	1	Olen osallistunut yli 12 kuukautta sitten
	2	Olen osallistunut viimeisten 12 kuukauden aikana

 Kys1_K6110 | 1.g Sairauden omahoitoryhmä | Oletko osallistunut seuraaviin ryhmätoimintoihin viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ainakin jonkin aikaa säännöllisesti? Ellet ole osallistunut mihinkään näistä, vastaa vain kohtaan i. (Yksittäistä luentoa tai keskustelutilaisuutta ei oteta huomioon)
	1	Olen osallistunut yli 12 kuukautta sitten
	2	Olen osallistunut viimeisten 12 kuukauden aikana

 Kys1_K6111 | 1.h Jokin muu ryhmä | Oletko osallistunut seuraaviin ryhmätoimintoihin viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ainakin jonkin aikaa säännöllisesti? Ellet ole osallistunut mihinkään näistä, vastaa vain kohtaan i. (Yksittäistä luentoa tai keskustelutilaisuutta ei oteta huomioon)
	1	Olen osallistunut yli 12 kuukautta sitten
	2	Olen osallistunut viimeisten 12 kuukauden aikana

 Kys1_K6112 | 1.i Ei missään näistä ryhmistä | Oletko osallistunut seuraaviin ryhmätoimintoihin viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ainakin jonkin aikaa säännöllisesti? Ellet ole osallistunut mihinkään näistä, vastaa vain kohtaan i. (Yksittäistä luentoa tai keskustelutilaisuutta ei oteta huomioon)
	0	En ole osallistunut mihinkään näistä

 Kys1_K2400 | 2.0 Tiedonhaku; ei mistään | Mistä olet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttäsi ja sairauksiasi koskevia tietoja? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2401 | 2.1 Tiedonhaku; lääkärikirjoista | Mistä olet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttäsi ja sairauksiasi koskevia tietoja? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2402 | 2.2 Tiedonhaku; muista kirjoista | Mistä olet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttäsi ja sairauksiasi koskevia tietoja? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2403 | 2.3 Tiedonhaku; lehdistä | Mistä olet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttäsi ja sairauksiasi koskevia tietoja? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2404 | 2.4 Tiedonhaku; keskustelu lääkärin kanssa | Mistä olet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttäsi ja sairauksiasi koskevia tietoja? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2405 | 2.5 Tiedonhaku; keskustelu terveydenhoitajan jne kanssa | Mistä olet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttäsi ja sairauksiasi koskevia tietoja? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2406 | 2.6 Tiedonhaku; keskustelu apteekin henk. kanssa | Mistä olet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttäsi ja sairauksiasi koskevia tietoja? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2407 | 2.7 Tiedonhaku; TV ja radio-ohjelmat | Mistä olet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttäsi ja sairauksiasi koskevia tietoja? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2408 | 2.8 Tiedonhaku; internet | Mistä olet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttäsi ja sairauksiasi koskevia tietoja? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2409 | 2.9 Tiedonhaku; cd-rom, videot | Mistä olet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttäsi ja sairauksiasi koskevia tietoja? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2410 | 2.10 Tiedonhaku; muualta | Mistä olet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttäsi ja sairauksiasi koskevia tietoja? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2500 | 3.0 Internet palvelut; ei mitään | Mitä seuraavista internetin tarjoamista terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olet käyttänyt? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2501 | 3.1 Internet palvelut; omalääkäripalveluja | Mitä seuraavista internetin tarjoamista terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olet käyttänyt? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2502 | 3.2 Internet; lääkäripalveluja | Mitä seuraavista internetin tarjoamista terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olet käyttänyt? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2503 | 3.3 Internet; tietoja terveyspalveluista | Mitä seuraavista internetin tarjoamista terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olet käyttänyt? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2504 | 3.4 Internet; tietokantoja | Mitä seuraavista internetin tarjoamista terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olet käyttänyt? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2505 | 3.5 Internet; keskustelu- tai tukiryhmiä | Mitä seuraavista internetin tarjoamista terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olet käyttänyt? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K2506 | 3.6 Internet; muita | Mitä seuraavista internetin tarjoamista terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olet käyttänyt? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)
 Kys1_K2506_1 | 3.6 Internet; muita, mitä | Mitä seuraavista internetin tarjoamista terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olet käyttänyt? (Voit ympyröidä useampia vaihtoehtoja.)

 Kys1_K26 | 4. Keskustelua tiedonhaulla saadusta tiedosta | 
	0	en		
	1	kyllä
 Kys1_K02 | 5. Tämänpäiväinen terveydentila | Arvioi oma tämänpäiväinen terveydentilasi ympyröimällä alla olevan janan numeroista se, joka parhaiten vastaa nykyistä terveydentilaasi. Huonointa mahdollista terveyden-tilaa kuvaa luku 0 ja parasta mahdollista luku 10.
	0	Huonoin mahdollinen terveys
	10	Paras mahdollinen terveys
 Nkys_K06 | 6. Elämänlaatu | Millainen on elämänlaatusi? 
	1	erittäin hyvä 
	2	hyvä 
	3	kohtalainen 
	4	huono 
	5	erittäin huono
 Nkys_K07 | 7. Tyytyväisyys terveyteen | Miten tyytyväinen olet terveyteesi? 
	1	erittäin tyytyväinen 
	2	tyytyväinen 
	3	en tyytyväinen enkä tyytymätön 
	4	tyytymätön 
	5	erittäin tyytymätön
 Nkys_K08 | 8. Voimia ja energiaa | Onko Sinulla tarpeeksi voimia ja energiaa jokapäiväiseen elämääsi? 
	1	enemmänkin kuin tarpeeksi
	2	tarpeeksi
	3	melko riittävästi
	4	liian vähän
	5	aivan liian vähän 
 Nkys_K09 | 9. Päivittäisistä toimista selviytyminen | Miten tyytyväinen olet kykyysi suoriutua päivittäisistä toimistasi ja tehtävistäsi? 
	1	erittäin tyytyväinen 
	2	tyytyväinen 
	3	en tyytyväinen mutten tyytymätönkään
	4	tyytymätön 
	5	erittäin tyytymätön
 Nkys_K10 | 10. Tyytyväisyys itseensä | Kuinka tyytyväinen olet itseesi? 
	1	erittäin tyytyväinen 
	2	tyytyväinen 
	3	en tyytyväinen mutten tyytymätönkään
	4	tyytymätön 
	5	erittäin tyytymätön
 Nkys_K11 | 11. Tyytyväisyys ihmissuhteisiin | Kuinka tyytyväinen olet henkilökohtaisiin ihmissuhteisiisi? 
	1	erittäin tyytyväinen 
	2	tyytyväinen 
	3	en tyytyväinen mutten tyytymätönkään
	4	tyytymätön 
	5	erittäin tyytymätön
 Nkys_K12 | 12. Riittävästi rahaa | Onko Sinulla riittävästi rahaa tarpeisiisi? 
	1	enemmänkin kuin tarpeeksi
	2	tarpeeksi
	3	melko riittävästi
	4	liian vähän
	5	aivan liian vähän 
 Nkys_K13 | 13. Tyytyväisyys asunto-oloihin | Miten tyytyväinen olet asunto-oloihisi? 
	1	erittäin tyytyväinen 
	2	tyytyväinen 
	3	en tyytyväinen mutten tyytymätönkään
	4	tyytymätön 
	5	erittäin tyytymätön
 Kys1_K06 | 14. Nauttii tavallisista päivittäisistä toimistaan | Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi?
	5	usein		
	4	melko usein
	3	silloin tällöin
	2	melko harvoin
	1	en koskaan
 Kys1_K07 | 15.Toimelias ja virkeä viime aikoina | Oletko viime aikoina ollut toimelias ja vireä?
	5	usein		
	4	melko usein
	3	silloin tällöin
	2	melko harvoin
	1	en koskaan
 Kys1_K08 | 16. Toivorikas tulevaisuuden suhteen | Oletko viime aikoina tuntenut itsesi toivorikkaaksi tulevaisuuden suhteen?
	5	usein		
	4	melko usein
	3	silloin tällöin
	2	melko harvoin
	1	en koskaan
 Kys1_K69 | 17. Keskittyminen töihin | Oletko viime aikoina pystynyt keskittymään töihisi tai opiskeluusi?
	0	paremmin kuin tavallisesti
	1	yhtä hyvin kuin tavallisesti
	2	huonommin kuin tavallisesti
	3	paljon huonommin kuin tavallisesti
 Kys1_K70 | 18. Valvominen huolien vuoksi | Oletko viime aikoina valvonut paljon huolien vuoksi?
	0	en ollenkaan
	1	en enempää kuin tavallisesti
	2	jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
	3	paljon enemmän kuin tavallisesti
 Kys1_K71 | 19. Mukana olo asioiden hoidossa | Onko Sinusta viime aikoina tuntunut siltä, että mukana olosi asioiden hoidossa on.
	0	tavallista hyödyllisempää
	1	yhtä hyödyllistä kuin tavallisesti
	2	vähemmän hyödyllistä kuin tavallisesti
	3	paljon vähemmän hyödyllistä kuin tavallisesti
 Kys1_K72 | 20. Kykeneminen päättämään asioista | Oletko viime aikoina tuntenut kykeneväsi päättämään asioista
	0	paremmin kuin tavallisesti
	1	yhtä hyvin kuin tavallisesti
	2	huonommin kuin tavallisesti
	3	paljon huonommin kuin tavallisesti
 Kys1_K73 | 21. Jatkuvasti rasituksen alaisena | Oletko viime aikoina tuntenut olevasi jatkuvasti rasituksen alaisena?
	0	en ollenkaan
	1	en enempää kuin tavallisesti
	2	jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
	3	paljon enemmän kuin tavallisesti
 Kys1_K74 | 22. Ei selviydy vaikeuksistaan | Onko Sinusta viime aikoina tuntunut siltä, ettet voisi selviytyä vaikeuksistasi?
	0	ei ollenkaan
	1	en enempää kuin tavallisesti
	2	jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
	3	paljon enemmän kuin tavallisesti
 Kys1_K75 | 23. Nauttii päivittäisistä toimistaan | Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi?
	0	enemmän kuin tavallisesti
	1	yhtä paljon kuin tavallisesti
	2	vähemmän kuin tavallisesti
	3	paljon vähemmän kuin tavallisesti
 Kys1_K76 | 24. Vaikeuksien kohtaaminen | Oletko viime aikoina kyennyt kohtaamaan vaikeutesi
	0	paremmin kuin tavallisesti
	1	yhtä hyvin kuin tavallisesti
	2	huonommin kuin tavallisesti
	3	paljon huonommin kuin tavallisesti
 Kys1_K77 | 25. Tuntee onnettomaksi ja masentuneeksi | Oletko viime aikoina tuntenut itsesi onnettomaksi ja masentuneeksi?
	0	en ollenkaan
	1	en enempää kuin tavallisesti
	2	jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
	3	paljon enemmän kuin tavallisesti
 Kys1_K78 | 26. Itseluottamuksen kadottaminen | Oletko viime aikoina kadottanut itseluottamuksesi?
	0	en ollenkaan
	1	en enempää kuin tavallisesti
	2	jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
	3	paljon enemmän kuin tavallisesti
 Kys1_K79 | 27. Tuntee itsensä arvottomaksi | Oletko viime aikoina tuntenut itsesi ihmisenä arvottomaksi?
	0	en ollenkaan
	1	en enempää kuin tavallisesti
	2	jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
	3	paljon enemmän kuin tavallisesti
 Kys1_K80 | 28. Tunteeko kohtalaisen onnelliseksi itsensä | Oletko viime aikoina tuntenut itsesi kaiken kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi?
	0	enemmän kuin tavallisesti
	1	yhtä paljon kuin tavallisesti
	2	vähemmän kuin tavallisesti
	3	paljon vähemmän kuin tavallisesti
 Nkys_K29 | 29. Harkinnut vakavasti itsemurhaa | Oletko koskaan elämäsi aikana vakavasti harkinnut itsemurhaa? 
	1	en koskaan
	2	kyllä, viimeksi alle puoli vuotta sitten
	3	kyllä, viimeksi 6-12 kuukautta sitten
	4	kyllä, viimeksi yli 12 kuukautta sitten
 Nkys_K30 | 30. Tehnyt suunnitelmaa itsemurhan toteuttamisesta | Oletko koskaan tehnyt suunnitelmaa, miten itsemurhan toteuttaisit?
	1	en koskaan
	2	kyllä, viimeksi alle puoli vuotta sitten
	3	kyllä, viimeksi 6-12 kuukautta sitten
	4	kyllä, viimeksi yli 12 kuukautta sitten
 Nkys_K31 | 31. Yrittänyt itsemurhaa | Oletko koskaan yrittänyt itsemurhaa, harkiten tai suunnittelematta? 
	1	en koskaan
	2	kyllä, kerran
	3	kyllä, useammin kuin kerran
 Nkys_K3101 | 31.1 Yrittänyt itsemurhaa, kertaa | yhteensä kertaa
 Nkys_K32 | 32. Yrittänyt itsemurhaa, kuinka kauan sitten | Miten kauan on (viimeisimmästä) itsemurhayrityksestäsi? 
	1	alle puoli vuotta 
	2	6 - 12 kuukautta
	3	yli 12 kuukautta
 Nkys_K33 | 33. Mitä tavoitteli itsemurhayrityksellä | Mitä jälkikäteen katsoen tavoittelit (viimeisimmällä) itsemurha-yritykselläsi? 
	1	tahdoin kuolla
	2	en osaa sanoa halusinko kuolla
	3	en halunnut kuolla, vaan teko ilmaisi epätoivoani tai haluani saada apua 
 Nkys_K34 | 34. Hoidettiinko itsemurhayrityksen jälkeen | Hoidettiinko tai seurattiinko vointiasi tämän itsemurhayrityksen takia jossakin terveydenhuollon toimipisteessä, kuten terveyskeskuksessa tai sairaalassa?
	1	kyllä
	2	ei
 Nkys_K3501 | 35.1 Opiskelee tai käy koulua | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua? - opiskelen tai käyn koulua
	0	en		
	1	kyllä
 Nkys_K3502 | 35.2 On työssä | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua? - olen työssä
	0	en		
	1	kyllä
 Nkys_K3503 | 35.3 On työtön | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua? - olen työtön
	0	en		
	1	kyllä
 Nkys_K3504 | 35.4 On työkyvyttömyyseläkkeellä | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua? -	olen työkyvyttömyyseläkkeellä
	0	en		
	1	kyllä
 Nkys_K3505 | 35.5 On äitiys/isyys/vanhempainlomalla | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua? - olen äitiys/isyys/vanhempainlomalla
	0	en		
	1	kyllä
 Nkys_K3506 | 35.6 On kotona hoitamassa lasta | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua? - olen kotona hoitamassa lasta tai muuta perheenjäsentä
	0	en		
	1	kyllä
 Nkys_K3507 | 35.7 Muuta | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua? - muuta
	0	en		
	1	kyllä
 Nkys_K3507_1 | 35.7 Muuta, mitä (tekstiä) | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua? - muuta, mitä
 Kys1_K8501 | 36.1 Työ ja työsuoritus; henkisesti puserrettu tyhjiin | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8502 | 36.2 Työ ja työsuoritus; aivan lopussa | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8503 | 36.3 Työ ja työsuoritus; väsynyt jo aamulla | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8504 | 36.4 Työ ja työsuoritus; työskentely tuntuu todella rasittavalta | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8505 | 36.5 Työ ja työsuoritus; pystyy tehokkaasti ongelmaratkaisuun | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8506 | 36.6 Työ ja työsuoritus; lopen uupunut työstä | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8507 | 36.7 Työ ja työsuoritus; vaikuttaa organisaation toimintaan | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8508 | 36.8 Työ ja työsuoritus; kiinnostus työhön vähentynyt | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8509 | 36.9 Työ ja työsuoritus; ei enää innostunut työstä | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8510 | 36.10 Työ ja työsuoritus; on hyvä tässä työssä | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8511 | 36.11 Työ ja työsuoritus; iloitsee aikaansaannoksistaan työssä | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8512 | 36.12 Työ ja työsuoritus; arvokkaita aikaansaannoksia työssä | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8513 | 36.13 Työ ja työsuoritus; haluaa tehdä työtä – jätetään rauhaan | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8514 | 36.14 Työ ja työsuoritus; epäilee onko työstä hyötyä | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8515 | 36.15 Työ ja työsuoritus; usko mennyt työnsä merkitykseen | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K8516 | 36.16 Työ ja työsuoritus; mielestään tekee tehokkaasti työtä | Seuraavassa pyydämme Sinua arvioimaan, miten koet työsi ja työsuorituksesi, erityisesti, miten usein tunnet oman tilanteesi väittämän mukaiseksi. Jos et ole työssä, arvioi väittämien sopivuutta kohdallasi pääasiallisen toimintasi (esimerkiksi opiskelun) kannalta.
	0	En koskaan
	1	Muutaman kerran vuodessa
	2	Kerran kuussa
	3	Muutaman kerran kuussa
	4	Kerran viikossa
	5	Muutaman kerran viikossa
	6	Päivittäin
 Kys1_K1201 | 37.1 Päänsärky | Seuraavaksi tiedustellaan Sinun viimeaikaisia oireitasi. Missä määrin Sinua vaivaavat.?
	1	Ei lainkaan
	2	Melko vähän
	3	Jonkin verran
	4	Melko paljon
	5	Erittäin paljon
 Kys1_K1202 | 37.2 Voimattomuus tai huimaus | Seuraavaksi tiedustellaan Sinun viimeaikaisia oireitasi. Missä määrin Sinua vaivaavat.?
	1	Ei lainkaan
	2	Melko vähän
	3	Jonkin verran
	4	Melko paljon
	5	Erittäin paljon
 Kys1_K1203 | 37.3 Sydän- tai rintakivut | Seuraavaksi tiedustellaan Sinun viimeaikaisia oireitasi. Missä määrin Sinua vaivaavat.?
	1	Ei lainkaan
	2	Melko vähän
	3	Jonkin verran
	4	Melko paljon
	5	Erittäin paljon
 Kys1_K1204 | 37.4 Kivut selän alaosassa | Seuraavaksi tiedustellaan Sinun viimeaikaisia oireitasi. Missä määrin Sinua vaivaavat.?
	1	Ei lainkaan
	2	Melko vähän
	3	Jonkin verran
	4	Melko paljon
	5	Erittäin paljon
 Kys1_K1205 | 37.5 Pahoinvointi/vatsakivut | Seuraavaksi tiedustellaan Sinun viimeaikaisia oireitasi. Missä määrin Sinua vaivaavat.?
	1	Ei lainkaan
	2	Melko vähän
	3	Jonkin verran
	4	Melko paljon
	5	Erittäin paljon
 Kys1_K1206 | 37.5 Lihassäryt | Seuraavaksi tiedustellaan Sinun viimeaikaisia oireitasi. Missä määrin Sinua vaivaavat.?
	1	Ei lainkaan
	2	Melko vähän
	3	Jonkin verran
	4	Melko paljon
	5	Erittäin paljon
 Kys1_K1207 | 37.7 Hengitysvaikeudet | Seuraavaksi tiedustellaan Sinun viimeaikaisia oireitasi. Missä määrin Sinua vaivaavat.?
	1	Ei lainkaan
	2	Melko vähän
	3	Jonkin verran
	4	Melko paljon
	5	Erittäin paljon
 Kys1_K1208 | 37.8 Kuumat ja kylmät aallot | Seuraavaksi tiedustellaan Sinun viimeaikaisia oireitasi. Missä määrin Sinua vaivaavat.?
	1	Ei lainkaan
	2	Melko vähän
	3	Jonkin verran
	4	Melko paljon
	5	Erittäin paljon
 Kys1_K1209 | 37.9 Pistely tai puutuminen | Seuraavaksi tiedustellaan Sinun viimeaikaisia oireitasi. Missä määrin Sinua vaivaavat.?
	1	Ei lainkaan
	2	Melko vähän
	3	Jonkin verran
	4	Melko paljon
	5	Erittäin paljon
 Kys1_K1210 | 37.10 Pala kurkussa | Seuraavaksi tiedustellaan Sinun viimeaikaisia oireitasi. Missä määrin Sinua vaivaavat.?
	1	Ei lainkaan
	2	Melko vähän
	3	Jonkin verran
	4	Melko paljon
	5	Erittäin paljon
 Kys1_K1211 | 37.11 Heikkouden tunne | Seuraavaksi tiedustellaan Sinun viimeaikaisia oireitasi. Missä määrin Sinua vaivaavat.?
	1	Ei lainkaan
	2	Melko vähän
	3	Jonkin verran
	4	Melko paljon
	5	Erittäin paljon
 Kys1_K1212 | 37.12 Painon tunne käsissä tai jaloissa | Seuraavaksi tiedustellaan Sinun viimeaikaisia oireitasi. Missä määrin Sinua vaivaavat.?
	1	Ei lainkaan
	2	Melko vähän
	3	Jonkin verran
	4	Melko paljon
	5	Erittäin paljon
 Kys1_K1213 | 37.13 Jatkuvat kivut ja säryt | Seuraavaksi tiedustellaan Sinun viimeaikaisia oireitasi. Missä määrin Sinua vaivaavat.?
	1	Ei lainkaan
	2	Melko vähän
	3	Jonkin verran
	4	Melko paljon
	5	Erittäin paljon
 Kys3_K2301 | 38.a Naiset: Herpesvirus | Onko Sinulla ollut seuraavia tulehduksia tai tauteja sukupuolielinten alueella (vain naiset)? 
	1	ei
	2	kyllä
	3	en tiedä
 Kys3_K2302 | 38.b Naiset: Kondylooma | Onko Sinulla ollut seuraavia tulehduksia tai tauteja sukupuolielinten alueella (vain naiset)?
	1	ei
	2	kyllä
	3	en tiedä
 Kys3_K2307 | 38.c Naiset: Klamydia | Onko Sinulla ollut seuraavia tulehduksia tai tauteja sukupuolielinten alueella (vain naiset)?
	1	ei
	2	kyllä
	3	en tiedä
 Kys3_K2303 | 38.d Naiset: Hiivatulehdus | Onko Sinulla ollut seuraavia tulehduksia tai tauteja sukupuolielinten alueella (vain naiset)?
	1	ei
	2	kyllä
	3	en tiedä
 Kys3_K2304 | 38.e Naiset: Muu emätintulehdus | Onko Sinulla ollut seuraavia tulehduksia tai tauteja sukupuolielinten alueella (vain naiset)?
	1	ei
	2	kyllä
	3	en tiedä
 Kys3_K2305 | 38.f Naiset: Kohtutulehdus | Onko Sinulla ollut seuraavia tulehduksia tai tauteja sukupuolielinten alueella (vain naiset)?
	1	ei
	2	kyllä
	3	en tiedä
 Kys3_K2306 | 38.g Naiset: Munasarjatulehdus | Onko Sinulla ollut seuraavia tulehduksia tai tauteja sukupuolielinten alueella (vain naiset)?
	1	ei
	2	kyllä
	3	en tiedä
 Kys3_K2701 | 38.a Miehet: Herpesvirus | Onko Sinulla ollut seuraavia tulehduksia tai tauteja sukupuolielinten alueella (vain miehet)?
	1	ei
	2	kyllä
	3	en tiedä
 Kys3_K2702 | 38.b Miehet: Kondylooma | Onko Sinulla ollut seuraavia tulehduksia tai tauteja sukupuolielinten alueella (vain miehet)?
	1	ei
	2	kyllä
	3	en tiedä
 Kys3_K2706 | 38.c Miehet: Klamydia | Onko Sinulla ollut seuraavia tulehduksia tai tauteja sukupuolielinten alueella (vain miehet)?
	1	ei
	2	kyllä
	3	en tiedä
 Kys3_K2703 | 38.d Miehet: Hiivatulehdus | Onko Sinulla ollut seuraavia tulehduksia tai tauteja sukupuolielinten alueella (vain miehet)?
	1	ei
	2	kyllä
	3	en tiedä
 Kys3_K2704 | 38.h Miehet: Eturauhastulehdus | Onko Sinulla ollut seuraavia tulehduksia tai tauteja sukupuolielinten alueella (vain miehet)?
	1	ei
	2	kyllä
	3	en tiedä
 Kys3_K2705 | 38.i Miehet: Kivestulehdus | Onko Sinulla ollut seuraavia tulehduksia tai tauteja sukupuolielinten alueella (vain miehet)?
	1	ei
	2	kyllä
	3	en tiedä
 Kys3_K01 | 39. Nukkuminen vuorokauden aikana (h) | Kuinka monta tuntia nukut vuorokaudessa?
 Kys3_K02 | 40. Vaikeuksia nukahtaa ilman unilääkkeitä | Onko Sinulla vaikeuksia nukahtaa ilman unilääkkeitä?
	1	ei lainkaan
	2	silloin tällöin
	3	usein
	4	lähes aina
 Kys3_K03 | 41. Heräileminen | Heräätkö kesken unien aamuyöllä tai hyvin varhain aamulla?
	1	en lainkaan
	2	silloin tällöin
	3	usein
	4	lähes joka yö
 Kys3_K04 | 42. Päiväväsymys | Oletko mielestäsi päiväaikaan väsyneempi kuin samanikäiset ihmiset yleensä?
	1	kyllä, lähes aina
	2	kyllä, useasti (ainakin viikoittain)
	3	en ole
	4	en osaa sanoa
 Nkys_K43 | 43. Nukkuuko tarpeeksi | Nukutko mielestäsi tarpeeksi?
	1	kyllä, lähes aina
	2	kyllä, usein
	3	harvoin tai tuskin koskaan
	4	en osaa sanoa	
 Kys1_K27 | 44. Liikunnan paljous ja rasittavuus vapaa-aikana | Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana?
	1	Vapaa-aikanani luen, katselen televisiota ja teen askareita, joissa en paljonkaan liiku ja jotka eivät rasita minua ruumiillisesti.
	2	Vapaa-aikanani kävelen, pyöräilen ja liikun muulla tavalla vähintään 4 tuntia viikossa.
	3	Harrastan vapaa-aikanani varsinaista kuntoliikuntaa keskimäärin vähintään 3 tuntia viikossa.
	4	Harjoittelen vapaa-aikanani kilpailu-mielessä säännöllisesti useita kertoja viikossa (vastaa tähän myös, jos harjoittelet päätoimisesti kilpaurheilua varten).
 Kys1_K28 | 45. Kuinka usein liikuntaa lievästi hengästyen tai hikoillen | Kuinka usein harrastat vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan niin, että ainakin lievästi hengästyt ja hikoilet?
	1	päivittäin
	2	4-6 kertaa viikossa
	3	2-3 kertaa viikossa
	4	kerran viikossa
	5	2-3 kertaa kuukaudessa
	6	muutaman kerran vuodessa tai harvemmin
 Kys1_K29 | 46. Raskas liikunta, pvä viikossa | Kuinka monena päivänä tavallisen viikon aikana teet jotain, joka vaatii kovaa tai raskasta ruumiillista ponnistelua vähintään 10 minuuttia kerrallaan, kuten esimerkiksi juoksu, aerobic, raskaat pihatyöt tai muu toiminta, joka aiheuttaa selvää hengityksen kiihtymistä ja sykkeen nopeutumista? (Merkitse 0, jos et liiku näin yhtenäkään päivänä viikossa.)
 Kys1_K30T | 47.t Raskasta liikuntaa, tuntia | Kuinka paljon aikaa kaiken kaikkiaan käytät raskaan liikunnan harjoitta-miseen päivinä, jolloin harrastat raskasta liikuntaa vähintään 10 minuuttia kerrallaan?
 Kys1_K30M | 47.m Raskasta liikuntaa, minuuttia | Kuinka paljon aikaa kaiken kaikkiaan käytät raskaan liikunnan harjoitta-miseen päivinä, jolloin harrastat raskasta liikuntaa vähintään 10 minuuttia kerrallaan?
 Kys1_K31 | 48 Kohtuullinen liikunta, pvä viikossa | Kuinka monena päivänä tavallisen viikon aikana teet jotakin, joka vaatii kohtuullista ruumiillista ponnistelua vähintään 10 minuuttia kerrallaan, kuten esimerkiksi pyöräily, imurointi, puutarhanhoito tai jokin muu toiminta, joka aiheuttaa jonkin verran hengityksen kiihtymistä ja sykkeen nousua? (Älä laske vastauksessasi mukaan kävelyä.)
 Kys1_K32T | 49.t Kohtuullinen liikunta, pvä tuntia | Kuinka paljon aikaa kaikkiaan käytät kohtuutehoiseen liikkumiseen päivinä, jolloin harrastat kohtuutehoista liikuntaa vähintään 10 minuuttia kerrallaan?
 Kys1_K32M | 49.m Kohtuullinen liikunta, minuuttia | Kuinka paljon aikaa kaikkiaan käytät kohtuutehoiseen liikkumiseen päivinä, jolloin harrastat kohtuutehoista liikuntaa vähintään 10 minuuttia kerrallaan?
 Kys1_K33 | 50. Ripeätä kävelyä, pvä viikossa | Kuinka monena päivänä tavallisen viikon aikana kävelet ripeästi tai nopeasti vähintään 10 minuuttia kerrallaan siirtyäksesi paikasta toiseen, tai virkistyksen, mielihyvän tai kunnon vuoksi?
 Kys1_K34T | 51.t Ripeätä kävelyä, tuntia | Kuinka paljon aikaa kaikkiaan käytät ripeään kävelyyn päivinä, jolloin kävelet ripeästi tai nopeasti vähintään 10 minuuttia kerrallaan?
 Kys1_K34M | 51.m Ripeätä kävelyä, minuuttia | Kuinka paljon aikaa kaikkiaan käytät ripeään kävelyyn päivinä, jolloin kävelet ripeästi tai nopeasti vähintään 10 minuuttia kerrallaan?
 Kys1_K35T | 52.t Istuminen arkipäivänä, tuntia | Kuinka monta tuntia kaikkiaan käytät tavallisena arkipäivänä istumiseen, esimerkiksi kun vierailet ystävien luona, luet, katsot televisiota, lepäilet tai istut pöydän tai tietokoneen ääressä?
 Kys1_K35M | 52.m Istuminen arkipäivänä, minuuttia | Kuinka monta tuntia kaikkiaan käytät tavallisena arkipäivänä istumiseen, esimerkiksi kun vierailet ystävien luona, luet, katsot televisiota, lepäilet tai istut pöydän tai tietokoneen ääressä?
 Kys1_K36T | 53.t Istuminen viikonloppuna, tuntia | Kuinka monta tuntia kaikkiaan käytät tavallisena viikonlopun päivänä istumiseen, esimerkiksi kun vierailet ystävien luona, luet, katsot televisiota, lepäilet tai istut pöydän tai tietokoneen ääressä?
 Kys1_K36M | 53.m Istuminen viikonloppuna, minuuttia | Kuinka monta tuntia kaikkiaan käytät tavallisena viikonlopun päivänä istumiseen, esimerkiksi kun vierailet ystävien luona, luet, katsot televisiota, lepäilet tai istut pöydän tai tietokoneen ääressä?
 Kys1_K37 | 54. Kävely tai pyöräily työmatkoilla | Kuinka monta minuuttia kävelet tai pyöräilet työmatkoillasi tai opiskeluun liittyvillä matkoilla? Laske yhteen meno- ja paluumatkaan käytetty aika.
	1	en tee työtä enkä opiskele tai työskentelen/opiskelen kotona
	2	kuljen työmatkan kokonaan moottoriajoneuvolla
	3	alle 15 minuuttia päivässä
	4	15-29 minuuttia päivässä
	5	30-59 minuuttia päivässä
	6	1-2 tuntia päivässä
	7	2 tuntia tai enemmän päivässä
 Nkys_K55 | 55. Tunteeko anabolisten hormonien käyttäjiä | Tunnetko sinä ystävä- tai tuttavapiirissäsi jonkun tai joitakin henkilöitä, jotka ovat käyttäneet anabolisia hormoneja? 
	1	kyllä
	2	en
	3	en osaa sanoa
 Nkys_K5601 | 56. Mihin tarkoitukseen anabolisia hormoneja, sairauden hoitoon | Mihin tarkoitukseen hän on käyttänyt/ he ovat käyttäneet anabolisia hormoneja? (Voit rengastaa useamman vaihtoehdon.)
	1	kyllä
	0	en
 Nkys_K5602 | 56. Mihin tarkoitukseen anabolisia hormoneja, urheilusuorituksen parantaminen | Mihin tarkoitukseen hän on käyttänyt/ he ovat käyttäneet anabolisia hormoneja? (Voit rengastaa useamman vaihtoehdon.)
	1	kyllä
	0	en
 Nkys_K5603 | 56. Mihin tarkoitukseen anabolisia hormoneja, ulkomuodon kohentaminen | Mihin tarkoitukseen hän on käyttänyt/ he ovat käyttäneet anabolisia hormoneja? (Voit rengastaa useamman vaihtoehdon.)
	1	kyllä
	0	en
 Nkys_K5604 | 56. Mihin tarkoitukseen anabolisia hormoneja, en osaa sanoa | Mihin tarkoitukseen hän on käyttänyt/ he ovat käyttäneet anabolisia hormoneja? (Voit rengastaa useamman vaihtoehdon.)
	1	kyllä
	0	en
 Nkys_K5701 | 57.1 Anabolisia hormoneja; sairauden hoito | Oletko itse joskus käyttänyt anabolisia hormoneita? (Voit rengastaa useamman vaihtoehdon.)
	1	kyllä
	0	en
 Nkys_K5702 | 57.2 Anabolisia hormoneja; urheilusuorituksen parantaminen | Oletko itse joskus käyttänyt anabolisia hormoneita? (Voit rengastaa useamman vaihtoehdon.)
	1	kyllä
	0	en
 Nkys_K5703 | 57.3 Anabolisia hormoneja; ulkomuodon kohentaminen | Oletko itse joskus käyttänyt anabolisia hormoneita? (Voit rengastaa useamman vaihtoehdon.)
	1	kyllä
	0	en
 Nkys_K5704 | 57.4 Anabolisia hormoneja; ei ole käyttänyt | Oletko itse joskus käyttänyt anabolisia hormoneita? (Voit rengastaa useamman vaihtoehdon.)
	1	kyllä
	0	en
 Nkys_K5705 | 57.5 Anabolisia hormoneja; ei osaa sanoa | Oletko itse joskus käyttänyt anabolisia hormoneita? (Voit rengastaa useamman vaihtoehdon.)
	1	kyllä
	0	en
 Nkys_K58 | 58. Ihannepaino | Mitä pidät ihannepainonasi? 
 Nkys_K59 | 59. Kuinka monta kertaa laihduttanut | Kuinka monta kertaa elämäsi aikana olet laihduttanut yli 5 kg?
	1	en kertaakaan
	2	kerran
	3	2-4 kertaa
	4	5 kertaa tai useammin
 Nkys_K60 | 60. Oksennus, lääkkeet laihdutukseen | Oletko koskaan oksentanut tai käyttänyt ulostuslääkkeitä, nesteenpoistolääkkeitä tai peräruiskeita laihtuaksesi tai hallitaksesi painoasi?
	1	kyllä, toistuvasti viimeisen vuoden aikana
	2	kyllä, toistuvasti joskus aiemmin
	3	olen joskus kokeillut
	4	en koskaan
 Nkys_K61 | 61. Paasto laihdutukseen | Oletko koskaan paastonnut laihtuaksesi tai hallitaksesi painoasi? 
	1	kyllä, toistuvasti viimeisen vuoden aikana
	2	kyllä, toistuvasti joskus aiemmin
	3	olen joskus kokeillut
	4	en koskaan
 Nkys_K62 | 62. Rankka liikunta laihdutukseen | Oletko koskaan harrastanut rankkaa liikuntaa päivittäin tai lähes päivittäin useita viikkoja laihtuaksesi tai hallitaksesi painoasi?
	1	kyllä, viimeisen vuoden aikana
	2	kyllä, joskus aiemmin
	3	en koskaan
 Nkys_K63 | 63. Tunteeko huonoksi, epäonnistuneeksi | Jos olet joskus käyttänyt jotakin kolmessa edellisessä kysymyksessä (60 - 62) mainittua keinoa laihtuaksesi tai hallitaksesi painoasi, tuntuiko sinusta silloin, että olisit huono tai epäonnistunut ihminen, ellet olisi laiha tai ihannemittainen?
	1	kyllä
	2	ei
	3	en ole koskaan yrittänyt laihtua tai hallita painoani noilla keinoilla 
 Nkys_K64 | 64. Onko ahminut ruokaa | Oletko toistuvasti ahminut suuria määriä ruokaa lyhyessä ajassa (esimerkiksi alle kahdessa tunnissa)?
	1	kyllä
	2	en
 Nkys_K65 | 65. Ahminut ruokaa, ei pysty lopettamaan | Tunsitko ahmiessasi, ettet pysty lopettamaan tai hallitsemaan syömistäsi?
	1	kyllä
	2	en
 Nkys_K66 | 66. Ahminut ruokaa, vähintään kahdesti viikossa yli 3 kk ajan | Tapahtuiko ahmimista vähintään kahdesti viikossa yli kolmen kuukauden ajan?
	1	kyllä
	2	en
 Nkys_K67 | 67. Ahminut ruokaa, tunsiko häpeää tai syyllisyyttä | Tunsitko ahmimisen jälkeen häpeää tai syyllisyyttä?
	1	kyllä
	2	en
 Nkys_K68 | 68. Onko sairastanut anoreksiaa | Oletko sairastanut anoreksiaa?
	1	kyllä, sairastan edelleen
	2	kyllä, olen sairastanut joskus aiemmin
	3	en ole koskaan sairastanut
	4	en osaa sanoa
 Nkys_K69 | 69. Onko sairastanut bulimiaa | Oletko sairastanut bulimiaa?
	1	kyllä, sairastan edelleen
	2	kyllä, olen sairastanut joskus aiemmin
	3	en ole koskaan sairastanut
	4	en osaa sanoa	
 Kys1_K6001 | Sokeroidun kahvin tai teen käyttö | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Sokeroitu kahvi tai tee
	0	Ei koskaan	
	1	Harvemmin	
	2	2 - 5 kertaa viikossa	
	3	Päivittäin 1 - 2 kertaa	
	4	Päivittäin 3 kertaa tai useammin
 Kys1_K6002 | Sokeroitujen juomien käyttö | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Muut sokeroidut juomat: mehut, limsat, kaakao
	0	Ei koskaan	
	1	Harvemmin	
	2	2 - 5 kertaa viikossa	
	3	Päivittäin 1 - 2 kertaa	
	4	Päivittäin 3 kertaa tai useammin
 Kys1_K6003 | Toffeen, lakritsin, kuivattujen hedelmien käyttö | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Toffee tai lakritsi tai kuivatut hedelmät, esim. rusinat
	0	Ei koskaan	
	1	Harvemmin	
	2	2 - 5 kertaa viikossa	
	3	Päivittäin 1 - 2 kertaa	
	4	Päivittäin 3 kertaa tai useammin
 Kys1_K6004 | Ksylitolimakeisten käyttö | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Makeispastillit, kovat karamellit tai kurkkupastillit, joissa on ksylitolia
	0	Ei koskaan	
	1	Harvemmin	
	2	2 - 5 kertaa viikossa	
	3	Päivittäin 1 - 2 kertaa	
	4	Päivittäin 3 kertaa tai useammin
 Kys1_K6005 | Muiden makeisten käyttö | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Makeispastillit, kovat karamellit tai kurkkupastillit, joissa ei ole ksylitolia
	0	Ei koskaan	
	1	Harvemmin	
	2	2 - 5 kertaa viikossa	
	3	Päivittäin 1 - 2 kertaa	
	4	Päivittäin 3 kertaa tai useammin	
 Nkys_K7009 | 70.6 Suklaa | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Suklaa
	0	Ei koskaan	
	1	Harvemmin	
	2	2 - 5 kertaa viikossa	
	3	Päivittäin 1 - 2 kertaa	
	4	Päivittäin 3 kertaa tai useammin
 Nkys_K7010 | 70.7 Täytekeksit | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Täytekeksit
	0	Ei koskaan	
	1	Harvemmin	
	2	2 - 5 kertaa viikossa	
	3	Päivittäin 1 - 2 kertaa	
	4	Päivittäin 3 kertaa tai useammin
 Kys1_K6007 | Purukumin käyttö, ei ole ksylitolia | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Purukumi, jossa ei ole ksylitolia
	0	Ei koskaan	
	1	Harvemmin	
	2	2 - 5 kertaa viikossa	
	3	Päivittäin 1 - 2 kertaa	
	4	Päivittäin 3 kertaa tai useammin
 Kys1_K6008 | Ksylitoli-purukumin käyttö | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Purukumi, jossa on ksylitolia
	0	Ei koskaan	
	1	Harvemmin	
	2	2 - 5 kertaa viikossa	
	3	Päivittäin 1 - 2 kertaa	
	4	Päivittäin 3 kertaa tai useammin	
 Kys1_K38 | 71. Alkoholin käyttö | Alkoholijuomien käyttö. Rengasta omaa käyttöäsi kuvaamaan sopivin vaihtoehto.
	1	Olen ollut koko elämäni raitis (tai maistanut alkoholihuomia enintään 10 kertaa koko elämäni aikana)	
	2	Olen käyttänyt aiemmin alkoholijuomia, mutta lopettanut	
	3	Olen käyttänyt alkoholijuomia ja käytän niitä edelleen	
 Kys1_K3801 | 71.1 Käyttänyt alkoholia aiemmin vuodesta | Käyttänyt alkoholia aiemmin vuodesta
 Kys1_K3802 | 71.2 Lopettanut alkoholinkäytön vuotta sitten | Lopettanut alkoholinkäytön vuotta sitten 
 Kys1_K3803 | 71.3 Käyttänyt alkoholia vuodesta | Käyttänyt alkoholia vuodesta
 Kys1_K39 | 72. Kuinka usein juonut alkoholijuomia | Kuinka usein olet juonut alkoholijuomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
	0	En kertaakaan
	1	6-7 kertaa viikossa	
	2	4-5 kertaa viikossa	
	3	2-3 kertaa viikossa	
	4	Kerran viikossa	
	5	Pari kertaa kuukaudessa	
	6	Noin kerran kuukaudessa	
	7	Noin kerran parissa kuukaudessa	
	8	3 - 4 kertaa vuodessa	
	9	Kerran pari vuodessa
 Kys1_K40 | 73. Kuinka usein olutta, siideriä, long drink-juomia | Kuinka usein olet juonut olutta, siideriä tai long drink-juomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
	0	En kertaakaan
	1	6-7 kertaa viikossa	
	2	4-5 kertaa viikossa	
	3	2-3 kertaa viikossa	
	4	Kerran viikossa	
	5	Pari kertaa kuukaudessa	
	6	Noin kerran kuukaudessa	
	7	Noin kerran parissa kuukaudessa	
	8	3 - 4 kertaa vuodessa	
	9	Kerran pari vuodessa
 Kys1_K41 | 74. Olutta, siideriä jne tavallisesti päivää kohti | Kuinka paljon joit tavallisesti olutta, siideriä tai long drink-juomia päivää kohti, kun joit näitä juomia?  (Pullollinen = 1/3 litran pullo)
	1	15 pullollista tai enemmän	
	2	11-14 pullollista	
	3	Noin 10 pullollista	
	4	6-9 pullollista	
	5	4-5 pullollista	
	6	Kolme pullollista	
	7	Kaksi pullollista	
	8	Noin yhden pullollisen	
	9	Vähemmän kuin yhden pullollisen	
 Kys1_K4101 | 74.1 15 pullollista tai enemmän olutta, montako | 
 Kys1_K43 | 75. Kuinka usein viiniä | Kuinka usein joit viiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
	0	En kertaakaan
	1	6-7 kertaa viikossa	
	2	4-5 kertaa viikossa	
	3	2-3 kertaa viikossa	
	4	Kerran viikossa	
	5	Pari kertaa kuukaudessa	
	6	Noin kerran kuukaudessa	
	7	Noin kerran parissa kuukaudessa	
	8	3 - 4 kertaa vuodessa	
	9	Kerran pari vuodessa
 Kys1_K44 | 76.Viiniä päivää kohti | Kuinka paljon joit tavallisesti viiniä päivää kohti, kun joit viiniä?
	1	2 isoa pullollista tai enemmän, montako	
	2	Puolitoista isoa pullollista	
	3	Noin yhden ison pullollisen (0,75 l)	
	4	Noin puoli litraa	
	5	Noin pikkupullollisen (0,37 l)	
	6	Noin kaksi lasillista	
	7	Noin yhden lasillinen	
	8	Vähemmän kuin yhden lasillisen	
 Kys1_K4401 | 76.1 2 isoa pullollista viiniä tai enemmän, montako | 
 Kys1_K46 | 77. Kuinka usein viinaa jne | Kuinka usein joit viinaa tai muita väkeviä alkoholijuomia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?
	0	En kertaakaan 	
	1	6-7 kertaa viikossa	
	2	4-5 kertaa viikossa	
	3	2-3 kertaa viikossa	
	4	Kerran viikossa	
	5	Pari kertaa kuukaudessa	
	6	Noin kerran kuukaudessa	
	7	Noin kerran parissa kuukaudessa	
	8	3-4 kertaa vuodessa	
	9	Kerran pari vuodessa	
 Kys1_K47 | 78. Viinaa jne päivää kohti | Kuinka paljon joit tavallisesti viinaa tai muita väkeviä alkoholijuomia päivää kohti, kun joit väkeviä?
	1	Enemmän kuin kaksi puolen litran pullollista, montako
	2	Noin kaksi puolen litran pullollista	
	3	Noin yhden kokopullollisen (0,75 l)	
	4	Noin yhden puolen litran pullollisen	
	5	Noin yhden pikkupullollisen (0,37 l)	
	6	Hieman vähemmän kuin yhden pikkupullollisen (0,30 l)	
	7	Noin viisi ravintola-annosta (20 cl)	
	8	Nin neljä ravintola-annosta (16 cl)	
	9	Pari ravintola-annosta (8 cl)	
	10	Noin yhden ravintola-annoksen (4 cl)	
 Kys1_K4701 | 78.1 Enemmän kuin 2 puolen litran pullollista viinaa, montako | 
 Kys1_K51 | 79. Krapulassa vuoden aikana | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana olet ollut alkoholin nauttimisen jälkeen herätessäsi selvästi krapulassa?
	0	En kertaakaan	
	1	Kyllä, krapulassa
 Kys1_K5101 | 79.1 Montako kertaa krapulassa | 
 Nkys_K8001 | 80.1 15 tai enemmän annosta alkoholia/päivä | Seuraavassa pyydämme Sinua vielä arvioimaan tarkemmin, kuinka usein nautit eri määrän alkoholijuomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Ympyröi joka riviltä se numero (1-7), joka vastaa Sinun tilannettasi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa. Ota huomioon kaikki alkoholijuomat, joita olet nauttinut. Lisäneuvoja saat taulukon alla olevasta ohjeesta. Siitä näet myös, miten annokset lasketaan.
	1	En kertaakaan
	2	Noin 1-6 kertaa vuodessa
	3	Useammin, mutta enintään 2-3 kertaa kuukaudessa
	4	Noin kerran viikossa
	5	2-3 kertaa viikossa
	6	4-5 kertaa viikossa
	7	6-7 kertaa viikossa
 Nkys_K8002 | 80.2 13-14 annosta alkoholia/päivä | Seuraavassa pyydämme Sinua vielä arvioimaan tarkemmin, kuinka usein nautit eri määrän alkoholijuomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Ympyröi joka riviltä se numero (1-7), joka vastaa Sinun tilannettasi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa. Ota huomioon kaikki alkoholijuomat, joita olet nauttinut. Lisäneuvoja saat taulukon alla olevasta ohjeesta. Siitä näet myös, miten annokset lasketaan.
	1	En kertaakaan
	2	Noin 1-6 kertaa vuodessa
	3	Useammin, mutta enintään 2-3 kertaa kuukaudessa
	4	Noin kerran viikossa
	5	2-3 kertaa viikossa
	6	4-5 kertaa viikossa
	7	6-7 kertaa viikossa
 Nkys_K8003 | 80.3 11-12 annosta alkoholia/päivä | Seuraavassa pyydämme Sinua vielä arvioimaan tarkemmin, kuinka usein nautit eri määrän alkoholijuomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Ympyröi joka riviltä se numero (1-7), joka vastaa Sinun tilannettasi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa. Ota huomioon kaikki alkoholijuomat, joita olet nauttinut. Lisäneuvoja saat taulukon alla olevasta ohjeesta. Siitä näet myös, miten annokset lasketaan.
	1	En kertaakaan
	2	Noin 1-6 kertaa vuodessa
	3	Useammin, mutta enintään 2-3 kertaa kuukaudessa
	4	Noin kerran viikossa
	5	2-3 kertaa viikossa
	6	4-5 kertaa viikossa
	7	6-7 kertaa viikossa
 Nkys_K8004 | 80.4 9-10 annosta alkoholia/päivä | Seuraavassa pyydämme Sinua vielä arvioimaan tarkemmin, kuinka usein nautit eri määrän alkoholijuomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Ympyröi joka riviltä se numero (1-7), joka vastaa Sinun tilannettasi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa. Ota huomioon kaikki alkoholijuomat, joita olet nauttinut. Lisäneuvoja saat taulukon alla olevasta ohjeesta. Siitä näet myös, miten annokset lasketaan.
	1	En kertaakaan
	2	Noin 1-6 kertaa vuodessa
	3	Useammin, mutta enintään 2-3 kertaa kuukaudessa
	4	Noin kerran viikossa
	5	2-3 kertaa viikossa
	6	4-5 kertaa viikossa
	7	6-7 kertaa viikossa
 Nkys_K8005 | 80.5 7-8 annosta alkoholia/päivä | Seuraavassa pyydämme Sinua vielä arvioimaan tarkemmin, kuinka usein nautit eri määrän alkoholijuomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Ympyröi joka riviltä se numero (1-7), joka vastaa Sinun tilannettasi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa. Ota huomioon kaikki alkoholijuomat, joita olet nauttinut. Lisäneuvoja saat taulukon alla olevasta ohjeesta. Siitä näet myös, miten annokset lasketaan.
	1	En kertaakaan
	2	Noin 1-6 kertaa vuodessa
	3	Useammin, mutta enintään 2-3 kertaa kuukaudessa
	4	Noin kerran viikossa
	5	2-3 kertaa viikossa
	6	4-5 kertaa viikossa
	7	6-7 kertaa viikossa
 Nkys_K8006 | 80.6 5-6 annosta alkoholia/päivä | Seuraavassa pyydämme Sinua vielä arvioimaan tarkemmin, kuinka usein nautit eri määrän alkoholijuomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Ympyröi joka riviltä se numero (1-7), joka vastaa Sinun tilannettasi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa. Ota huomioon kaikki alkoholijuomat, joita olet nauttinut. Lisäneuvoja saat taulukon alla olevasta ohjeesta. Siitä näet myös, miten annokset lasketaan.
	1	En kertaakaan
	2	Noin 1-6 kertaa vuodessa
	3	Useammin, mutta enintään 2-3 kertaa kuukaudessa
	4	Noin kerran viikossa
	5	2-3 kertaa viikossa
	6	4-5 kertaa viikossa
	7	6-7 kertaa viikossa
 Nkys_K8007 | 80.7 3-4 annosta alkoholia/päivä | Seuraavassa pyydämme Sinua vielä arvioimaan tarkemmin, kuinka usein nautit eri määrän alkoholijuomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Ympyröi joka riviltä se numero (1-7), joka vastaa Sinun tilannettasi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa. Ota huomioon kaikki alkoholijuomat, joita olet nauttinut. Lisäneuvoja saat taulukon alla olevasta ohjeesta. Siitä näet myös, miten annokset lasketaan.
	1	En kertaakaan
	2	Noin 1-6 kertaa vuodessa
	3	Useammin, mutta enintään 2-3 kertaa kuukaudessa
	4	Noin kerran viikossa
	5	2-3 kertaa viikossa
	6	4-5 kertaa viikossa
	7	6-7 kertaa viikossa
 Nkys_K8008 | 80.8 1-2 annosta alkoholia/päivä | 
	1	En kertaakaan
	2	Noin 1-6 kertaa vuodessa
	3	Useammin, mutta enintään 2-3 kertaa kuukaudessa
	4	Noin kerran viikossa
	5	2-3 kertaa viikossa
	6	4-5 kertaa viikossa
	7	6-7 kertaa viikossa
 Nkys_K81 | 81. Onko ollut viikko, jolloin runsaasti alkoholia | Onko Sinulla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut ainakin yksi sellainen viikko, jolloin olet käyttänyt yhteensä yli 14 annosta alkoholia viikossa (jos olet nainen) tai yhteensä yli 21 annosta alkoholia viikossa (jos olet mies)? Annokset lasketaan samalla tavalla kuin edellisessä kysymyksessä.
	1	ei ole
	2	kyllä, sellaisia viikkoja on ollut
 Nkys_K8101 | 81.1 Montako viikkoa, jolloin runsaasti alkoholia | 
 Nkys_K82 | 82. Pitäisikö vähentää juomista | Oletko koskaan ajatellut, että Sinun pitäisi vähentää juomistasi?
	1	kyllä
	2	en
 Nkys_K83 | 83. Onko juomista moitittu | Onko juomistasi moitittu?
	1	kyllä
	2	ei
 Nkys_K84 | 84. Onko juomisesta syyllisyyttä | Oletko koskaan tuntenut syyllisyyttä juomisesi tähden?
	1	kyllä
	2	ei
 Nkys_K85 | 85. Onko ottanut krapularyyppyä | Oletko koskaan ottanut krapularyyppyä?
	1	kyllä
	2	en
 Kys1_K52 | 86. Terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö alkoholiongelmassa | Oletko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt mitään terveys- tai sosiaalipalveluja alkoholiongelmien takia?
	0	en
	1	kyllä
 Kys1_K5301 | Alkoholiongelmien hoito: terveyskeskus | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia?
 Kys1_K5301A | Alkoholiongelmien hoito: terveyskeskus, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Kys1_K5302 | Alkoholiongelmien hoito: työterveyshuolto | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia?
 Kys1_K5302A | Alkoholiongelmien hoito: työterveyshuolto, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Kys1_K5303 | Alkoholiong. Hoito: MTT tai psyk.pkl | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia?
 Kys1_K5303A | Alkoholiongelmien hoito: MTT tai psyk.pkl, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Kys1_K5304 | Alkoholiongelmien hoito: A-klinikka | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia?
 Kys1_K5304A | Alkoholiongelmien hoito: A-klinikka, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Kys1_K5305 | Alkoholiongelmien hoito: perhe- tai kasvatusneuvola | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia?
 Kys1_K5305A | Alkoholiongelmien hoito: perhe tai kasvatusneuvola, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Kys1_K5306 | Alkoholiongelmien hoito: lääkärin tai psykologin yksityisvastaanotto | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia?
 Kys1_K5306A | Alkoholiongelmien hoito: lääkäri tai psykologi, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Kys1_K5307 | Alkoholiongelmien hoito: psykiatrinen sairaala | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia?
 Kys1_K5307A | Alkoholiongelmien hoito: psyk. sairaala, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Kys1_K5308 | Alkoholiongelmien hoito: muu sairaala | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia?
 Kys1_K5308A | Alkoholiongelmien hoito: muu sairaala, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Kys1_K5309 | Alkoholiongelmien hoito: kuntoutuslaitos | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia?	
 Kys1_K5309A | Alkoholiongelmien hoito: kuntoutuslaitos, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Kys1_K5310 | Alkoholiongelmien hoito: muu | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia?
 Kys1_K5310A | Alkoholiongelmien hoito: muu, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Kys1_K5311 | Alkoholiongelmien hoito: ei mitään palvelua | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia?
 Nkys_K88 | 88. Tunteeko huumeidenkäyttäjän | Huumeiden käyttö on Suomessa huomattavasti lisääntynyt. Tunnetko Sinä ystävä- tai tuttavapiirissäsi jonkun tai joitakin, joiden tiedät käyttäneen joskus jotakin huumetta?
	1	kyllä
	2	ei
 Nkys_K89 | 89. Onko tarjottu huumeita | Onko Sinulle itsellesi joskus tarjottu huumeita?
	1	kyllä
	2	ei
 Nkys_K90 | 90. Onko kokeillut tai käyttänyt huumeita | Oletko itse koskaan elämäsi aikana kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta tai huumaavaa ainetta?
	1	kyllä
	2	ei
 Nkys_K9101 | 91.1 Marihuana tai hasis | Oletko kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita koskaan elämäsi aikana?
	1	en koskaan
	2	kyllä, yhteensä 1-5 kertaa
	3	kyllä, yhteensä 6 kertaa tai useammin
 Nkys_K9102 | 91.2 Ekstaasi | Oletko kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita koskaan elämäsi aikana?
	1	en koskaan
	2	kyllä, yhteensä 1-5 kertaa
	3	kyllä, yhteensä 6 kertaa tai useammin
 Nkys_K9103 | 91.3 Amfetamiini tai metamfetamiini | Oletko kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita koskaan elämäsi aikana?
	1	en koskaan
	2	kyllä, yhteensä 1-5 kertaa
	3	kyllä, yhteensä 6 kertaa tai useammin
 Nkys_K9104 | 91.4 Kokaiini, crack | Oletko kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita koskaan elämäsi aikana? 
	1	en koskaan
	2	kyllä, yhteensä 1-5 kertaa
	3	kyllä, yhteensä 6 kertaa tai useammin
 Nkys_K9105 | 91.5 Heroiini tai morfiini | Oletko kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita koskaan elämäsi aikana?
	1	en koskaan
	2	kyllä, yhteensä 1-5 kertaa
	3	kyllä, yhteensä 6 kertaa tai useammin
 Nkys_K9106 | 91.5 Subutex tai temgesic | Oletko kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita koskaan elämäsi aikana?
	1	en koskaan
	2	kyllä, yhteensä 1-5 kertaa
	3	kyllä, yhteensä 6 kertaa tai useammin
 Nkys_K9107 | 91.5 Muut lääkkeet | Oletko kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita koskaan elämäsi aikana?
	1	en koskaan
	2	kyllä, yhteensä 1-5 kertaa
	3	kyllä, yhteensä 6 kertaa tai useammin
 Nkys_K9108 | 91.8 LSD | Oletko kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita koskaan elämäsi aikana?
	1	en koskaan
	2	kyllä, yhteensä 1-5 kertaa
	3	kyllä, yhteensä 6 kertaa tai useammin
 Nkys_K9109 | 91.9 Tinneri, liima tms. | Oletko kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita koskaan elämäsi aikana?
	1	en koskaan
	2	kyllä, yhteensä 1-5 kertaa
	3	kyllä, yhteensä 6 kertaa tai useammin
 Nkys_K92 | 92. Huumeita suonensisäisesti | Oletko koskaan käyttänyt mitään huumetta suonensisäisesti?
	1	kyllä
	2	en
 Nkys_K93 | 93. Pyrkiikö eroon huumeista | Pyritkö tällä hetkellä eroon huumeidenkäytöstä?
	1	kyllä
	2	en
	3	en käytä tällä hetkellä huumeita
 Nkys_K94 | 94. Onko käyttänyt terveyspalveluja huumeiden vuoksi | Oletko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt mitään terveys- tai sosiaalipalveluja huumeongelmien takia?
	0	en
	1	kyllä
 Nkys_K9501 | 95.1 Huumeongelmien hoito; terveyskeskus | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt huumeongelmien takia?
	1	kyllä
 Nkys_K9501A | 95.1 Huumeongelmien hoito; terveyskeskus, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Nkys_K9502 | 95.2 Huumeongelmien hoito; työterveyshuolto | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt huumeongelmien takia?
	1	kyllä
 Nkys_K9502A | 95.2 Huumeongelmien hoito; työterv., kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Nkys_K9503 | 95.3 Huumeongelmien hoito; mielenterveystoimisto jne | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt huumeongelmien takia?
	1	kyllä
 Nkys_K9503A | 95.3 Huumeongelmien hoito; mielenterveystoimisto, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Nkys_K9504 | 95.4 Huumeongelmien hoito; huumevieroitusyksikkö | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt huumeongelmien takia?
	1	kyllä
 Nkys_K9504A | 95.4 Huumeongelmien hoito; huumevieroitusyksikkö, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Nkys_K9505 | 95.5 Huumeongelmien hoito; neuvonta tai avohoito | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt huumeongelmien takia?
	1	kyllä
 Nkys_K9505A | 95.5 Huumeongelmien hoito; neuvonta tai avohoito, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Nkys_K9506 | 95.6 Huumeongelmien hoito; A-klinikka | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt huumeongelmien takia?
	1	kyllä
 Nkys_K9506A | 95.6 Huumeongelmien hoito; A-klinikka, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Nkys_K9507 | 95.7 Huumeongelmien hoito; perhe- tai kasvatusneuvola | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt huumeongelmien takia?
	1	kyllä
 Nkys_K9507A | 95.7 Huumeongelmien hoito; perhe- tai kasvatusneuvola, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Nkys_K9508 | 95.8 Huumeongelmien hoito; yksityinen lääkäri tai psykologi | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt huumeongelmien takia?
	1	kyllä
 Nkys_K9508A | 95.8 Huumeongelmien hoito; yksityinen lääkäri tai psykologi, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Nkys_K9509 | 95.9 Huumeongelmien hoito; psykiatrinen sairaala | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt huumeongelmien takia?
	1	kyllä
 Nkys_K9509A | 95.9 Huumeongelmien hoito; psykiatrinen sairaala, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Nkys_K9510 | 95.10 Huumeongelmien hoito; muu sairaala | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt huumeongelmien takia?
	1	kyllä
 Nkys_K9510A | 95.10 Huumeongelmien hoito; muu sairaala, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Nkys_K9511 | 95.11 Huumeongelmien hoito; kuntoutuslaitos | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt huumeongelmien takia?
	1	kyllä
 Nkys_K9511A | 95.11 Huumeongelmien hoito; kuntoutuslaitos, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Nkys_K9512 | 95.12 Huumeongelmien hoito; muu | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt huumeongelmien takia?
	1	kyllä
 Nkys_K9512_1 | 95.12.1 Huumeongelmien hoito; muu, mikä | 
 Nkys_K9512A | 95.12 Huumeongelmien hoito; muu, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?
 Nkys_K9513 | 95.13 Huumeongelmien hoitoon ei mitään palvelua | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt huumeongelmien takia?
	1	kyllä
 Kys1_K2001 | 96.1 Kerho- tai yhdistystoiminta | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Kys1_K2002 | 96.2 Teatterit, elokuvat jne | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Kys1_K2004 | 96.3 Kirkko tai muut uskonnolliset tilaisuudet | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Nkys_K9618 | 96.4 Sisäliikunta (kuntosali, aerobic) | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Nkys_K9619 | 96.5 Ulkoliikunta (lenkkeily, kalastus) | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Kys1_K2006 | 96.6 Ravintola, kahvila tai tanssiminen | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Kys1_K2007 | 96.7 Kirjallisuus, äänilevyt jne | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Kys1_K2008 | 96.8 Käsityöt, askartelu jne | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Kys1_K2009 | 96.9 Ulkomaille matkustelu | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Kys1_K2010 | 96.10 Kyläily | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Kys1_K2011 | 96.11 Ostoksilla, pankissa jne | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Kys1_K2012 | 96.12 Vieraita kotona | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Kys1_K2013 | 96.13 Ruoan valmistus, leivonta jne | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Kys1_K2015 | 96.14 TV:n katselu, radion kuuntelu | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Kys1_K2016 | 96.15 Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Nkys_K9617 | 96.16 Tietokonepelien pelaaminen | Miten usein keskimäärin teet seuraavia asioita? 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä
 Kys1_K2100 | 97.0 Ei käytä tietokonetta, sähköpostia tai internettiä | Onko Sinulla säännöllisesti käytössäsi jokin seuraavista välineistä? (Voit ympyröidä useamman vaihtoehdon.)
	0	Ei	
	1	Kyllä
 Kys1_K2101 | 97.1 Tietokoneen käyttö | Onko Sinulla säännöllisesti käytössäsi jokin seuraavista välineistä? (Voit ympyröidä useamman vaihtoehdon.)
	0	Ei	
	1	Kyllä
 Kys1_K2102 | 97.2 Sähköpostin käyttö | Onko Sinulla säännöllisesti käytössäsi jokin seuraavista välineistä? (Voit ympyröidä useamman vaihtoehdon.)
	0	Ei	
	1	Kyllä
 Kys1_K2103 | 97.3 Internetin käyttö | Onko Sinulla säännöllisesti käytössäsi jokin seuraavista välineistä? (Voit ympyröidä useamman vaihtoehdon.)
	0	Ei	
	1	Kyllä
 Nkys_K9704 | 97.4 Matkapuhelin | Onko Sinulla säännöllisesti käytössäsi jokin seuraavista välineistä? (Voit ympyröidä useamman vaihtoehdon.)
	0	Ei	
	1	Kyllä
 Kys1_K22 | 98. Vapaa-aikana tietokoneen käyttö | Kuinka paljon käytät mikrotietokonetta tai tietokonepäätettä muuna kuin työ- tai opiskeluaikana keskimäärin?
	0	en käytä lainkaan vapaa-aikana
	1	käytän vapaa-aikana 
 Kys1_K22T | 98.t Montako tuntia tietokonetta | nykyisin päivässä keskimäärin tuntia
 Kys1_K22M | 98.m Montako minuuttia tietokonetta | nykyisin päivässä keskimäärin minuuttia
 Kys1_K22V | 98.v Montako vuotta tietokonetta | olen kayttänyt yhteensä vuotta
 Kys1_K2300 | Internet: käyttö | En käytä internetiä
	0	Ei
	1	Kyllä
 Kys1_K2301 | Internet: pankkiasioiden hoito | Pankkiasioiden hoitaminen
	0	Ei
	1	Kyllä
 Kys1_K2302 | Internet: tavaroiden osto tai myynti | Tavaroiden yms. osto tai myynti
	0	Ei
	1	Kyllä
 Kys1_K2303 | Internet: käyttö, tiedonhaku | Tiedonhaku
	0	Ei
	1	Kyllä
 Kys1_K2304 | Internet: sairaus- ja terveyspalvelujen käyttö | Sairaus- ja terveyspalvelujen käyttö
	0	Ei
	1	Kyllä
 Kys1_K2305 | Internet: julkisten palvelujen käyttö | Julkisten palvelujen käyttö
	0	Ei
	1	Kyllä
 Nkys_K9910 | 99.6 Internetiä pelaamiseen | pelaaminen
	0	Ei
	1	Kyllä
 Nkys_K9911 | 99.7 Internetiä keskusteluun (chat) | keskusteleminen (keskusteluryhmät ja chat)
	0	Ei
	1	Kyllä
 Nkys_K9912 | 99.8 Internetiä musiikin kuunteluun | musiikin kuunteleminen	
	0	Ei
	1	Kyllä
 Kys1_K2306 | Internet: muu käyttö | Internetiä muu käyttö
	0	Ei
	1	Kyllä
 Kys1_K23061 | 99.9.1 Internetiä muuhun, mihin | Internetiämuu, mikä 
 Kys1_K62 | 100. Turvattomuuden tunne asuinalueella | Onko Sinulla turvattomuuden tun-netta liikkuessasi asuinalueellasi? 
	0	Ei koskaan	
	1	Erittäin harvoin	
	2	Melko harvoin	
	3	Melko usein	
	4	Erittäin usein	
 Kys1_K64 | 101. Pelkääkö liikkua yksin ulkona klo 22 jälkeen | Pelkäätkö liikkua ulkona yksin iltaisin klo 22.00 jälkeen?
	0	En liiku yksin ulkona tai en osaa sanoa	
	1	En liiku uksin iltaisin ulkona, koska pelkään	
	2	En koskaan	
	3	Silloin tällöin	
	4	Usein	
 Kys1_K65 | 102. Väkivallan kohteena vuoden aikana | Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana olet joutunut sellaisen väkivallan kohteeksi, joka tuotti näkyviä jälkiä tai vakavampia vammoja?
	0	En yhtään kertaa	
	1	Yhden kerran	
	2	Kaksi kertaa	
	3	Useammin kuin kaksi kertaa	
 Kys1_K66 | 103. Uhkailujen kohteena vuoden aikana | Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana olet joutunut pelottavien uhkausten kohteeksi?
	0	En yhtään kertaa	
	1	Yhden kerran	
	2	Kaksi kertaa	
	3	Useammin kuin kaksi kertaa	
 Kys1_K6701 | 104.1 Lapsuus; perheellä taloudellisia vaikeuksia | Kun ajattelet kasvuaikaasi, siis aikaa ennen kuin täytit 16 vuotta, niin..
	0	Ei	
	1	Kyllä
	2	En osaa sanoa	
 Kys1_K6702 | 104.2 Lapsuus; työttömyyttä vanhemmilla | Kun ajattelet kasvuaikaasi, siis aikaa ennen kuin täytit 16 vuotta, niin..
	0	Ei	
	1	Kyllä
	2	En osaa sanoa	
 Kys1_K6703 | 104.3 Lapsuus; vakava sairaus vanhemmilla | Kun ajattelet kasvuaikaasi, siis aikaa ennen kuin täytit 16 vuotta, niin..
	0	Ei	
	1	Kyllä
	2	En osaa sanoa	
 Kys1_K6704 | 104.4 Lapsuus; isällä alkoholiongelma | Kun ajattelet kasvuaikaasi, siis aikaa ennen kuin täytit 16 vuotta, niin..
	0	Ei	
	1	Kyllä
	2	En osaa sanoa	
 Kys1_K6705 | 104.5 Lapsuus; äidillä alkoholiongelma | Kun ajattelet kasvuaikaasi, siis aikaa ennen kuin täytit 16 vuotta, niin..
	0	Ei	
	1	Kyllä
	2	En osaa sanoa	
 Kys1_K6706 | 104.6 Lapsuus; isällä mielenterveysongelma | Kun ajattelet kasvuaikaasi, siis aikaa ennen kuin täytit 16 vuotta, niin..
	0	Ei	
	1	Kyllä
	2	En osaa sanoa	
 Kys1_K6707 | 104.7 Lapsuus; äidillä mielenterveysongelma | Kun ajattelet kasvuaikaasi, siis aikaa ennen kuin täytit 16 vuotta, niin..
	0	Ei	
	1	Kyllä
	2	En osaa sanoa	
 Kys1_K6708 | 104.8 Lapsuus; perheessä vakavia ristiriitaisuuksia | Kun ajattelet kasvuaikaasi, siis aikaa ennen kuin täytit 16 vuotta, niin..
	0	Ei	
	1	Kyllä
	2	En osaa sanoa	
 Kys1_K6709 | 104.9 Lapsuus; vanhempien ero | Kun ajattelet kasvuaikaasi, siis aikaa ennen kuin täytit 16 vuotta, niin..
	0	Ei	
	1	Kyllä
	2	En osaa sanoa	
 Kys1_K6710 | 104.10 Lapsuus; itsellä vakava tai pitkäaik. sairaus | Kun ajattelet kasvuaikaasi, siis aikaa ennen kuin täytit 16 vuotta, niin..
	0	Ei	
	1	Kyllä
	2	En osaa sanoa	
 Kys1_K6711 | 104.11 Lapsuus; koulukiusattu | Kun ajattelet kasvuaikaasi, siis aikaa ennen kuin täytit 16 vuotta, niin..
	0	Ei	
	1	Kyllä
	2	En osaa sanoa	
 Kys1_K680101 | Apua rasittuneena - puoliso, kumppani | Kenen apuun voitte todella luottaa kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte rentoutusta?
	1	Kyllä
 Kys1_K680102 | Apua rasittuneena - joku muu lähiomainen | Kenen apuun voitte todella luottaa kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte rentoutusta?
	1	Kyllä
 Kys1_K680103 | Apua rasittuneena - läheinen ystävä | Kenen apuun voitte todella luottaa kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte rentoutusta?
	1	Kyllä
 Kys1_K680104 | Apua rasittuneena - läheinen työtoveri | Kenen apuun voitte todella luottaa kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte rentoutusta?
	1	Kyllä
 Kys1_K680105 | Apua rasittuneena - läheinen naapuri | Kenen apuun voitte todella luottaa kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte rentoutusta?
	1	Kyllä
 Kys1_K680106 | Apua rasittuneena - joku muu läheinen | Kenen apuun voitte todella luottaa kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte rentoutusta?
	1	Kyllä
 Kys1_K680107 | Apua rasittuneena - ei kukaan | Kenen apuun voitte todella luottaa kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte rentoutusta?
	1	Kyllä
 Kys1_K680201 | Apua tapahtui mitä tahansa - puoliso, kumppani | Kenen voitte todella uskovan välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa?
	1	Kyllä
 Kys1_K680202 | Apua tapahtui mitä tahansa - joku muu lähiom. | Kenen voitte todella uskovan välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa?
	1	Kyllä
 Kys1_K680203 | Apua tapahtui mitä tahansa - läheinen ystävä | Kenen voitte todella uskovan välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa?
	1	Kyllä
 Kys1_K680204 | Apua tapahtui mitä tahansa - läheinen työtoveri | Kenen voitte todella uskovan välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa?	
	1	Kyllä
 Kys1_K680205 | Apua tapahtui mitä tahansa - läheinen naapuri | Kenen voitte todella uskovan välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa?
	1	Kyllä
 Kys1_K680206 | Apua tapahtui mitä tahansa - joku muu läheinen | Kenen voitte todella uskovan välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa?	
	1	Kyllä
 Kys1_K680207 | Apua tapahtui mitä tahansa - ei kukaan | Kenen voitte todella uskovan välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa?
	1	Kyllä
 Kys1_K680301 | Apuun voi luottaa - puoliso, kumppani | Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi kun olette allapäin?
	1	Kyllä
 Kys1_K680302 | Apuun voi luottaa - joku muu lähiomainen | Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi kun olette allapäin?
	1	Kyllä
 Kys1_K680303 | Apuun voi luottaa - läheinen ystävä | Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi kun olette allapäin?
	1	Kyllä
 Kys1_K680304 | Apuun voi luottaa - läheinen työtoveri | Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi kun olette allapäin?
	1	Kyllä
 Kys1_K680305 | Apuun voi luottaa - läheinen naapuri | Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi kun olette allapäin?
	1	Kyllä
 Kys1_K680306 | Apuun voi luottaa - joku muu läheinen | Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi kun olette allapäin?
	1	Kyllä
 Kys1_K680307 | Apuun voi luottaa - ei kukaan | Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi kun olette allapäin?
	1	Kyllä
 Kys1_K680401 | Käytännön apua - puoliso, kumppani | Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette?
	1	Kyllä
 Kys1_K680402 | Käytännön apua - joku muu lähiomainen | Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette?
	1	Kyllä
 Kys1_K680403 | Käytännön apua - läheinen ystävä | Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette?
	1	Kyllä
 Kys1_K680404 | Käytännön apua - läheinen työtoveri | Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette?
	1	Kyllä
 Kys1_K680405 | Käytännön apua - läheinen naapuri | Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette?
	1	Kyllä
 Kys1_K680406 | Käytännön apua - joku muu läheinen | Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette?
	1	Kyllä
 Kys1_K680407 | Käytännön apua - ei kukaan | Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette?
	1	Kyllä
 Nkys_K106 | 106. Seksielämän tärkeys | Miten tärkeä seksielämä on sinulle? Ympyröi janan numeroista se, joka parhaiten vastaa Sinun tilannettasi. Numero 10 vastaa vaihtoehtoa "hyvin tärkeä" ja numero 0 vaihtoehtoa "ei ollenkaan tärkeä".
	0	ei ollenkaan tärkeä
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	hyvin tärkeä
 Nkys_K107 | 107. Tyytyväisyys seksielämään | Oletko tyytyväinen seksielämääsi? Ympyröi janan numeroista se, joka parhaiten kuvaa Sinun tilannettasi. Numero 10 vastaa vaihtoehtoa "hyvin tyytyväinen" ja numero 0 vaihtoehtoa "hyvin tyytymätön".
	0	hyvin tyytymätön
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	hyvin tyytyväinen
 Nkys_K108 | 108. Kuinka usein seksiä seksiä | Kuinka usein olet sukupuolisessa kanssakäymisessä toisen henkilön kanssa?
	1	en lainkaan
	2	kerran kuukaudessa tai harvemmin 
	3	lähes viikoittain
	4	kerran - pari viikossa
	5	useammin kuin kaksi kertaa viikossa
 Nkys_K109 | 109. Kuinka monta kumppania | Kuinka monen henkilön kanssa olet ollut sukupuoliyhteydessä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
	0	en yhdenkään
	1	yhden
	2	usean
 Nkys_K10901 | 109.1 Kumppanien lukumäärä | kuinka monen?
 Nkys_K110 | 110. Onko käyttänyt kondomia | Jos olet ollut sukupuoliyhteydessä muun kuin vakituisen kumppanisi kanssa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, käytitkö silloin kondomia?
	1	kyllä, aina
	2	kyllä, lähes aina
	3	satunnaisesti
	4	en käyttänyt
	5	en ole ollut sukupuoliyhteydessä muun kuin vakituisen kumppanini kanssa tai en lainkaan
 Kys1_K83 | 111. Työssä 12 viimeisen kuukauden aikana | Oletko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana työssä?
	0	en ole ollut
	1	olen ollut
 Kys1_K86A | Oltava nopea | Minun on oltava nopea työssäni
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86B | Vaatii kovaa työntekoa | Työni vaatii erittäin kovaa työntekoa
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86C | Vaatii kohtuutonta työmäärää | Minulta edellytetään kohtuutonta työmäärää
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86D | On tarpeeksi aikaa | Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86E | Työ kiivastahtista | Työni on erittäin kiivastahtista
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86F | Itsenäisiä päätöksiä | Voin tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä työssäni
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86G | Vaatii luovuutta | Työni edellyttää minulta luovuutta
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86H | Uusien asioiden oppiminen | Työni vaatii, että opin uusia asioita
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86I | Toistuvia tehtäviä | Työhöni kuuluu paljon samanlaisia toistuvia tehtäviä
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86J | On sananvaltaa | Minulla on paljon omiin tehtäviini liittyvää sananvaltaa
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86K | Vaatii kehittyneitä taitoja | Työni vaatii pitkälle kehittyneitä taitoja
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86L | Tekee erilaisia asioita | Työssäni saan tehdä paljon erilaisia asioita
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86M | Voi kehittää erikoiskykyjään | Minulla on mahdollisuus kehittää minulle ominaisia erityiskykyjäni
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86N | Vähän vapautta siihen, miten työn tekee | Minulla on hyvin vähän vapautta päättää, miten teen työni
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86O | Tukea esimiehiltä | Saan tarvittaessa tukea lähimmiltä esimiehiltäni
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86P | Tukea työtovereilta | Saan tarvittaessa tukea työtovereiltani
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86Q | Keskustelua työtehtävistä, tavoitteista jne | Työyksikössäni keskustellaan yhdessä työtehtävistä, tavoitteistä ja niiden saavuttamisesta
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86R | Tyytyväinen esimiehen arvostukseen | Olen tyytyväinen esimieheni osoittamaan työni arvostukseen
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86S | Voi vaikuttaa työn tauotukseen | Voin säädellä riittävästi työni tauotusta
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K86T | Voi säädellä työpäivän pituutta | Voin säädellä riittävästi työpäiväni pituutta
	1	Täysin samaa mieltä
	2	Jokseenkin samaa mieltä
	3	Ei samaa eikä eri mieltä
	4	Jokseenkin eri mieltä
	5	Täysin eri mieltä
 Kys1_K87A | 113.a Lakkautuksen uhka | Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä tai uhkia?
	1	Erittäin paljon
	2	Melko paljon
	3	Jonkin verran
	4	Melko vähän
	5	Erittäin vähän
 Kys1_K87B | 113.b Toisiin tehtäviin siirron uhka | Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä tai uhkia?
	1	Erittäin paljon
	2	Melko paljon
	3	Jonkin verran
	4	Melko vähän
	5	Erittäin vähän
 Kys1_K87C | 113.c Pakkolomautuksen uhka | Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä tai uhkia?
	1	Erittäin paljon
	2	Melko paljon
	3	Jonkin verran
	4	Melko vähän
	5	Erittäin vähän
 Kys1_K87D | 113.d Irtisanomisen uhka | Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä tai uhkia?
	1	Erittäin paljon
	2	Melko paljon
	3	Jonkin verran
	4	Melko vähän
	5	Erittäin vähän
 Kys1_K87E | 113.e Pitkäaikaisen työttömyyden uhka | Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä tai uhkia?
	1	Erittäin paljon
	2	Melko paljon
	3	Jonkin verran
	4	Melko vähän
	5	Erittäin vähän
 Kys1_K87F | 113.f Henkisen väkivallan/kiusaamisen uhka | Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä tai uhkia?
	1	Erittäin paljon
	2	Melko paljon
	3	Jonkin verran
	4	Melko vähän
	5	Erittäin vähän
 Nkys_K113G | 113.g Fyysisen väkivallan uhka | Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä tai uhkia?
	1	Erittäin paljon
	2	Melko paljon
	3	Jonkin verran
	4	Melko vähän
	5	Erittäin vähän
 Nkys_K113H | 113.h Seksuaalisen häirinnän uhka | Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä tai uhkia?
	1	Erittäin paljon
	2	Melko paljon
	3	Jonkin verran
	4	Melko vähän
	5	Erittäin vähän
 Kys1_K89 | 114. Kehittävän koulutuksen mahdollisuus työssä | Millaiset mahdollisuudet Sinulla on nykyisessä työssäsi saada työtaitojasi ja osaamistasi kehittävää koulutusta? 
	1	erittäin hyvät
	2	melko hyvät
	3	ei hyvät, mutta ei huonotkaan
	4	melko huonot
	5	erittäin huonot


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016 | Päivitetty 16.12.2016 | Harri Rissanen