Datantilauspyyntö | Nuorten aikuisten kysely, T2145

 • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)
Nuoret aikuiset (18-29-vuotiaat)

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.Muuttujat


 AA01 | Siviilisääty | Mikä on siviilisäätyysi tällä hetkellä? 
	1	naimisissa
	2	avoliitossa
	3	eronnut tai asumuserossa
	4	leski
	5	naimaton
 AB01N | Kotitalouden koko | Kuinka monta jäsentä kuuluu kotitalouteesi tällä hetkellä itsesi mukaan luettuna?
 AB07X | Vanhempien luona asuminen | Asutko tällä hetkellä jommankumman tai molempien vanhempiesi kanssa samassa asunnossa?
	1	kyllä
	0	ei
 AB08N | Lapsuudenkodista muuttoikä | Minkä ikäisenä muutit pois lapsuuskodistasi(vanhempiesi luota)?
 BC02X | Lasten lukumäärä | Kuinka monta lasta sinulla on tällä hetkellä yhteensä?(mukaan lukien adoptiolapset ja sijaisvanhemmuus)
 AC00aN | Opiskelu/koulunkäynti | Opiskeletko / käytkö koulua?
	1	kyllä
	0	ei
 AC00bN | Opppilaitos | Minkä tyyppisessä oppilaitoksessa?
	1	peruskoulussa
	2	lukiossa
	3	ammatillisessa koulussa
	4	ammatillisessa opistossa
	5	ammattikorkeakoulussa
	6	muussa korkeakoulussa tai yliopistossa
	7	oppisopimuskoulutuksessa
	8	muussa
	9	en osaa sanoa
 AC01X | Korkein suoritettu peruskoulutus | Mikä on korkein tähän mennessä suorittamasi peruskoulutus?
	1	osa peruskoulu
	2	peruskoulu
	3	osa lukiota tai koko lukio
	4	ylioppilastutkinto
 AC02N | Korkein suoritettu ammatillinen koulutus/tutkinto	 | Mikä on korkein ammatillinen koulutus tai tutkinto, jonka olet tähän mennessä suorittanut? 
	1	ei mitään ammattikoulutusta
	2	ammatillinen kurssi tai työpaikkakoulutus
	3	ammattikoulu, oppisopimuskoulutus, näyttötutkinto
	4	ammatillinen koulu
	5	ammatillinen opistotutkinto
	6	erikoisammattitutkinto (esim. mestarintutkinto)
	7	ammattikorkeakoulututkinto
	8	alempi korkeakoulututkinto
	9	ylempi korkeakoulututkinto
	10	lisensiaatin tutkinto
	11	tohtorin tutkinto
 BA01 | Terveydentila | Millainen terveydentilasi mielestäsi on nykyisin? 
	1	hyvä
	2	melko hyvä
	3	keskitasoinen
	4	melko huono
	5	huono
 Nkys_K06 | Elämänlaatu | Millainen on elämänlaatusi?
	1	erittäin hyvä
	2	hyvä
	3	kohtalainen
	4	huono
	5	erittäin huono
  Nkys_K07 | Tyytyväisyys terveyteen | Miten tyytyväinen olet terveyteesi?
	1	erittäin tyytyväinen
	2	tyytyväinen
	3	en tyytyväinen enkä tyytymätön
	4	tyytymätön
	5	erittäin tyytymätön
  Nkys_K08 | Voimia ja energiaa elämään | Onko sinulla tarpeeksi voimia ja energiaa jokapäiväiseen elämään?
	1	enemmänkin kuin tarpeeksi
	2	tarpeeksi
	3	melko riittävästi
	4	liian vähän
	5	aivan liian vähän
  Nkys_K09 | Kyky suoriutua päivittäisistä toimista | Miten tyytyväinen olet kykyysi suoriutua päivittäisistä toimistasi ja tehtävistäsi?
	1	erittäin tyytyväinen
	2	tyytyväinen
	3	en tyytyväinen enkä tyytymätön
	4	tyytymätön
	5	erittäin tyytymätön
  Nkys_K10 | Tyytyväisyys itseensä | Kuinka tyyttyväinen olet itseesi?
	1	erittäin tyytyväinen
	2	tyytyväinen
	3	en tyytyväinen enkä tyytymätön
	4	tyytymätön
	5	erittäin tyytymätön
  Nkys_K11 | Tyytyväisyys ihmissuhteisiin | Kuinka tyytyväinen olet henkilökohtaisiin ihmissuhteisiisi?
	1	erittäin tyytyväinen
	2	tyytyväinen
	3	en tyytyväinen enkä tyytymätön
	4	tyytymätön
	5	erittäin tyytymätön
  Nkys_K12 | Riittävästi rahaa | Onko sinulla riittävästi rahaa tarpeisiisi?
	1	enemmänkin kuin tarpeeksi
	2	tarpeeksi
	3	melko riittävästi
	4	liian vähän
	5	aivan liian vähän
  Nkys_K13 | Tyytyväisyys asunto-oloihin | Miten tyytyväinen olet asunto-oloihisi?
	1	erittäin tyytyväinen
	2	tyytyväinen
	3	en tyytyväinen enkä tyytymätön
	4	tyytymätön
	5	erittäin tyytymätön
  BA02 | Pitkäaikainen toimintakykyä vähentävä sairaus | Onko sinulla jokin pysyvä tai pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma, joka vähentää työ- tai toimintakykyäsi?
	1	kyllä
	0	ei
  BA03b_2N | Opiskelusta luopuminen: sairaus/vamma | Oletko sairautesi tai vammasi vuoksi joutunut luopumaan opiskelusta tai muuttamaan opintosuunnitelmiasi?
	1	kyllä
	0	ei
 BA04 | Astma | Onko lääkäri joskus todennut Sinulla jonkun seuraavista sairauksista, astma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA27 | Haittaava allergia | Onko lääkäri joskus todennut Sinulla jonkun seuraavista sairauksista, haittaava allergia?
	1	kyllä
	0	ei
 BA27a1 | Heinänuha/muu allerginen nuha | Onko kyseessä, heinänuha tai muu allerginen nuha?
	1	kyllä
	0	ei
 BA27a2 | Allerginen silmätulehdus	| Onko kyseessä, allerginen silmätulehdus?
	1	kyllä
	0	ei
 BA27a3 | Allerginen ihottuma | Onko kyseessä, allerginen ihottuma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA27a4 | Ruoka-aineallergia | Onko kyseessä, ruoka-aineallergia?
	1	kyllä
	0	ei
 BA27a5 | Lääkeaineallergia | Onko kyseessä, lääkeaineallergia
	1	kyllä
	0	ei
 BA27a6 | Muu allergia | Onko kyseessä, muu allergia?
	1	kyllä
	0	ei
 BA26 | Diabetes | Onko lääkäri joskus todennut Sinulla jonkun seuraavista sairauksista, diabetes?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24X | Tapaturman aiheuttama pysyvä vamma | Onko lääkäri joskus todennut Sinulla jonkun seuraavista tapaturman aiheuttamaa pysyvää vammaa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24X_1 | Vartalon osa, jossa vamma | Missä vartalon osassa vamma on?(esim. alaraajassa, selässä, leuassa, näkövamma)(teksti)
 BA42 | Vaikea päänsärky | Vaikea päänsärky
	1	kyllä
	0	ei
 BA42a | Minkälainen päänsärky | Minkälainen päänsärky
	1	toistuva migreeni
	0	muu päänsärky
 BA25 | Mielenterveyteen liittyvä sairaus | Psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus(sallitaan useampi vaihtoehto)
	1	kyllä
	0	ei
 BA25a1 | Psykoosi | Minkälainen sairaus on kyseessä, psykoosi?
	1	kyllä
	0	ei
 BA25a2 | Masennus | Minkälainen sairaus on kyseessä, masennus?
	1	kyllä
	0	ei
 BA25a3 | Ahdistus | Minkälainen sairaus on kyseessä, ahdistus?
	1	kyllä
	0	ei
 BA25a4 | Päihdeongelma | Minkälainen sairaus on kyseessä, päihdeongelma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA25a5 | Muu | Minkälainen sairaus on kyseessä, muu
	1	kyllä
	0	ei
  BA46 | Lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus/vamma | Onko sinulla vielä jokin muu lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA46a_1 | Sairauskoodi | Mikä muu? sairauskoodi
 BA46a_2 | Sairauskoodi | Mikä muu? sairauskoodi
 BA46a_3 | Sairauskoodi | Mikä muu? sairauskoodi
 BA46a_1T | Sairaus tekstinä | Mikä muu? sairaus tekstinä
 BA46a_2T | Sairaus tekstinä | Mikä muu? sairaus tekstinä
 BA46a_3T | Sairaus tekstinä | Mikä muu? sairaus tekstinä
 BB01a | Jatkuva hoidontarve: pitkäaikainen sairaus | Tarvitsetteko jatkuvaa lääkärinhoitoa jonkun äsken mainitsemasi pitkäaikaisen sairauden, vian tai vamman takia?
	1	kyllä
	0	ei
 BB01b | Lääkärinhoito:pitkäaikainen sairaus | Saatko ainakin johonkin näistä sairauksista jatkuvaa lääkärinhoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BB01c | Halu lääkärinhoitoon: pitkäaikainen sairaus | Onko yksi tai usempi näistä pitkäaikais sairauksistasi sellainen, johon et saa jatkuvaa lääkärin hoitoa, mutta haluaisit saada?
	1	kyllä
	0	ei
 BB10 | Sairaalahoito:12kk | Entä oletko viimeksi kuluneiden 12 kk aikana ollut sisäänotettuna potilaana vuodeosastolla sairaalahoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BB11b | Sairaalahoito:päivät | Kuinka montako päivää yhteensä?
 DB01 | Lääkärikäynnit: 12 kk | Oletko oman sairautesi takia (tai raskauden, raskauden ehkäisyn tai synnytyksen vuoksi) käynyt lääkärissä viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? Mukaan ei lasketa niitä kertoja, jolloin olet ollut sairaalassa sisäänotettuna potilaana.
	1	kyllä
	0	ei
  DB02 | Lääkärikäynti kerrat | Kunka montako kertaa yhteensä?
  DB08A | Työterveyshoitajan vastaanotto:12kk | Kuinka monta kertaa olet viimeksi kuluneiden 12 kk aikana oman sairautesi (tai raskauden, synnytyksen tai raskauden ehkäisyn) vuoksi: Työterveyshoitajalla kertaa viim. 12 kk aikana?
  DB08BN1 | Opiskelijaterv.huollon terv.hoitajan vastaanotto:12kk | Kuinka monta kertaa olet viimeksi kuluneiden 12 kk aikana oman sairautesi (tai raskauden, synnytyksen tai raskauden ehkäisyn) vuoksi: Opiskelijaterveydenhoitajalla kertaa viim. 12 kk aikana
  DB08BN2 | Muulla terv/sair.hoitajan vastaanotto:12kk | Kuinka monta kertaa olet viimeksi kuluneiden 12 kk aikana oman sairautesi (tai raskauden, synnytyksen tai raskauden ehkäisyn) vuoksi: Muulla terv/sair.hoitajalla kertaa viim. 12 kk aikana
 DB08C | Kotona terv/sair.hoitaja:12kk | Kuinka monta kertaa olet viimeksi kuluneiden 12 kk aikana oman sairautesi (tai raskauden, synnytyksen tai raskauden ehkäisyn )vuoksi: Hoitaja kotona kertaa viim. 12 kk aikana
 EC06X | Hammaslääkärissä käynti | Milloin kävit viimeksi hammaslääkärin luona?
	0	viimeksi kuluneen vuoden aikana
	1	1-2 vuotta sitten
	2	3-5 vuotta sitten
	3	yli 5 vuotta sitten
	4	en ole koskaan käynyt hammaslääkärissä
 DC00aN | Apu psyykkiseen ongelmaan | Oletko koskaan saanut asiantuntija-apua tai hoitoa jonkin mielenterveydellisen tai psyykkisen ongelman vuoksi?
	1	kyllä
	0	ei
 DC00bN | Hoito psyykkisen ongelman vuoksi:ikä | Minkä ikäisenä sait ensimmäisen kerrantällaista asiantuntija-apua tai hoitoa?
 DC00cN | Psyykkinen ongelma | Millainen tämä ongelma oli?
	1	masennus
	2	ahdistus
	3	syömishäiriö
	4	käytöshäiriö
	5	alkoholin ja/tai huumeiden käyttö
	6	muu
 DC10N | Palvelut mielenterveysongelmien vuoksi | Arvioitko tarvitsevasi tällä hetkellä jotain terveyspalveluja mielenterveydellisten ongelmien vuoksi?
	1	kyllä
	2	ei
 DF02 | Reseptilääke | Onko käytössäsi tällä hetkellä mitään lääkärin määräämää reseptilääkettä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF03_1 | Lääkekoodi | Minkä nimiset lääkkeet sinulla on käytössä? lääkekoodi
 DF03_1T | Lääke tekstinä | Minkä nimiset lääkkeet sinulla on käytössä? lääkkeen nimi tekstinä
 DF04_1 | Lääkkeen käyttö:7 vrk | Oletko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vrk:n aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF03_2 | Lääkekoodi | Minkä nimiset lääkkeet sinulla on käytössä? lääkekoodi
 DF03_2T | Lääke tekstinä | Minkä nimiset lääkkeet sinulla on käytössä? lääkkeen nimi tekstinä
 DF04_2 | Lääkkeen käyttö:7 vrk | Oletko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vrk:n aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF03_3 | Lääkekoodi | Minkä nimiset lääkkeet sinulla on käytössä? lääkekoodi
 DF03_3T | Lääke tekstinä | Minkä nimiset lääkkeet sinulla on käytössä? lääkkeen nimi tekstinä
 DF04_3 | Lääkkeen käyttö:7 vrk | Oletko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vrk:n aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF03_4 | Lääkekoodi | Minkä nimiset lääkkeet sinulla on käytössä? lääkekoodi
 DF03_4T | Lääke tekstinä | Minkä nimiset lääkkeet sinulla on käytössä? lääkkeen nimi tekstinä
 DF04_4 | Lääkkeen käyttö:7 vrk | Oletko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vrk:n aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF03_5 | Lääkekoodi | Minkä nimiset lääkkeet sinulla on käytössä? lääkekoodi
 DF03_5T | Lääke tekstinä | Minkä nimiset lääkkeet sinulla on käytössä? lääkkeen nimi tekstinä
 DF04_5 | Lääkkeen käyttö:7 vrk | Oletko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vrk:n aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_42 | Selkäkipu | Onko sinulla koskaan ollut kipua .selässä?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_BE10AN | Niskakipua | Onko sinulla koskaan ollut kipua .niskassa?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_BE10BN | Hartiakipua | Onko sinulla koskaan ollut kipua .hartiassa?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_BE10CN | Olkapääkipu | Onko sinulla koskaan ollut kipua .olkapäässä?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_46A | Selkäkipu/kk | Onko sinulla ollut viimeisen kuukauden (30pv) aikana .selkäkipua?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_52A | Niskakipu tai -vaiva/kk | Onko sinulla ollut viimeisen kuukauden (30pv) aikana .niskakipua tai -vaivaa?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_54A | Hartiakipu tai -vaiva/kk | Onko sinulla ollut viimeisen kuukauden (30pv) aikana .hartiakipua tai -vaivaa?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_56A | Olkapääkipu/kk	Onko sinulla ollut viimeisen kuukauden (30pv) aikana .olkapääkipua?
	1	kyllä
	0	ei
 BH09N | Surullisuus:2vko:a | Onko viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut vähintään 2 viikkoa kestänyttä jaksoa, jolloin lähes päivittäin olit surullinen, melankolinen, tyhjä tai masentunut?
	1	kyllä
	0	ei
 Kys3_K03 | Heräileminen | Heräätkö kesken unien aamuyöllä tai hyvin varhain aamulla?
	1	en lainkaan
	2	silloin tällöin
	3	usein
	4	lähes joka yö
 Kys3_K04 | Päiväväsymys | Oletko mielestäsi päiväaikaan väsyneempi kuin samnaikäiset ihmiset yleensä?
	1	kyllä, lähes aina
	2	kyllä, useasti
	3	en ole
	4	en osaa sanoa
 IB01 | Työkyky | Riippumatta siitä oletko ansiotyössä vai et, arvioi minkälainen työkykysi on nykyisin. Oletko.?
	1	täysin työkykyinen
	2	osittain työkyvytön
	3	täysin työkyvytön
 IB11N | Työssä haittaava sairaus tai vamma | Onko sinulla sellaisia sairauksia tai vammoja, joista on haittaa nykyisessä/viimeisimmässä työssäsi?
	1	kyllä
	0	ei
 IB09X | Työkyky fyysisesti | Millainen työkykysi on nykyisin/viimeisimmän työsi tai opiskelusi ruumiillisten vaatimusten kannalta?
	1	erittäin hyvä
	2	melko hyvä
	3	kohtalainen
	4	melko huono
	5	erittäin huono
 IB10X | Työkyky psyykkisesti | Millainen työkykysi on nykyisin/viimeisimmän työsi tai opiskelusi henkisten vaatimusten kannalta?
	1	erittäin hyvä
	2	melko hyvä
	3	kohtalainen
	4	melko huono
	5	erittäin huono
 HE01 | Silmälasit/näön apuväline | Onko sinulla silmälasit tai jokin muu näön apuväline?
	1	kyllä
	0	ei
 HC01 | Näkö:sanomalehden lukeminen | Onko näkökykysi kyllin hyvä(silmälaseilla)tavallisen sanomalehtitekstin lukemiseen?
	1	pystyn vaikeuksitta
	2	pystyn lukemaan, mutta se tuottaa vaikeuksia
	3	en pysty lukemaan lainkaan
 HE04 | Kuulokoje/kuulon apuväline | Onko sinulla kuulokoje tai jokin muu kuulon apuväline?
	1	kyllä
	0	ei
 HC04 | Kuuleminen:keskustelu | Pystytkö vaikeuksitta kuulemaan, mitä useamman henkilön välisessä keskustelussa sanotaan(kuulokojeen kanssa tai ilman)?
	1	pystyn vaikeuksitta
	2	pystyn, mutta se tuottaa vaikeuksia
	3	en pysty
 HD01 | Tavalliset toimet:toisten apu | Saatko(toimintakykysi heikkenemisen takia)toistuvaa apua tavallisissa toimissasi, esim. kodinhoitotöissä, peseytymisessä, kaupassa käynnissä?
	1	kyllä
	0	ei
 HD02 | Tavalliset toimet:avun tarve | Tarvitsisitko tällaista apua?
	1	kyllä
	0	ei
 BG01N | Pituus | Kuinka pitkä olet? cm
 BG02N | Paino | Kuinka paljon painat? kg
 Nkys_K68 | Anoreksia | Oletko sairastanut anoreksiaa?
	1	kyllä, sairastan edelleen
	2	kyllä, olen sairastanut joskus aiemmin
	3	en ole koskaan sairastanut
	4	en osaa sanoa
 FB05 | Tupakointi | Tupakoitko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)?
	1	päivittäin
	2	satunnaisesti
	3	en lainkaan
 Kys1_K39 | Alkoholin juonti:12kk | Kuinka usein olet juonut alkoholijuomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
	0	en kertaakaan
	1	6-7 kertaa viikossa
	2	4-5 kertaa viikossa
	3	2-3 kertaa viikossa
	4	kerran viikossa
	5	pari kertaa kuukaudessa
	6	noin kerran kuukaudessa
	7	noin kerran parissa kuukaudessa
	8	3-4 kertaa vuodessa
	9	kerran pari vuodessa
 Kys1_K51 | Krapula: vuoden aikana | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana olet ollut alkoholin nauttimisen jälkeen herätessäsi selvästi krapulassa?
	0	en kertaakaan
	1	noin______kertaa
 Kys1_K5101 | Krapulakerrat: vuoden aikana | Montako kertaa krapulassa? edellisen kysymyksen vastausvaihtoehto
 Nkys_K88 | Huumeidenkäyttäjä tuttavapiirissä | Huumeiden käyttö on Suomessa huomattavasti lisääntynyt. Tunnetko Sinä ystävä- tai tuttavapiirissäsi jonkun tai joitakin, joiden tiedät käyttäneen joskus jotakin huumetta?
	1	kyllä
	0	en
 HB01 | Ruumiillinen kunto | Millainen ruumiillinen kuntosi mielestäsi on?
	1	hyvä
	2	melko hyvä
	3	keskitasoinen
	4	melko huono
	5	huono
 HB03 | Puolen kilometrin juoksu | Puolen kilometrin juokseminen
	1	pystyn siihen vaikeuksitta
	2	pystyn siihen, mutta vaikeuksia on jonkin verran
	3	pystyn siiihen, mutta se on minulle erittäin vaikeaa
	4	en pysty siihen lainkaa
 Kys1_K28 | Vapaa-ajan liikunta:1/2 h kerrallaan | Kuinka usein harrastat vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan niin, että ainakin lievästi hengästyt tai hikoillet?
	1	päivittäin
	2	4-6 kertaa viikossa
	3	2-3 kertaa viikossa
	4	kerran viikossa
	5	2-3 kertaa kuukaudessa
	6	muutaman kerran vuodessa tai harvemmin
 AD01 | Pääasiallinen toiminta | Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tämänhetkistä pääasiallista toimintaasi?
	1	kokopäivätyössä
	2	osa-aikatyössä
	3	opiskelija
	4	työkyvyttömyyseläkkeellä
	5	työtön tai lomautettu
	6	hoitamassa omaa kotitaloutta tai perheenjäseniä
	7	varusmies- tai siviilipalvelussa
	8	muu
 AE00N | Työssä päätoimisesti :1v. | Oletko ollut elämäsi aikana päätoimisesti töissä yhteensä vähintään yhden vuoden ajan?
	1	kyllä
	0	ei
 AE01X | Ammattiasema | Oletteko\olitko.?
	1	palkansaaja
	2	maatalousyrittäjä
	3	muu yrittäjä
	4	ammatinharjoittaja tai freelancer
	5	työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta
	6	työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta
	7	muu,mikä
	8	en ole koskaan toiminut päätoimisesti ammatissa
	9	en osaa sanoa
 AE01X_1 | Ammattiasema:muu, mikä | Ammattiasema:muu, mikä
 AE06AN | Ammatti koodina | Mikä on nykyinen/viimeisin(entinen) ammattisi?(ammatti koodina)
 AE06ANT | Ammatti tekstinä | Mikä on nykyinen/viimeisin(entinen) ammattisi?(ammatti tekstinä)
 Kys1_K83 | Työssä:12kk | Oletko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana työssä?
	1	olen ollut
	0	en ole
 AG01 | Muu työ pääasiallisen toiminnan lisäksi | Onko sinulla nykyisen pääasiallisen työsi, opiskelusi tai muun toimintasi lisäksi myös jokin(muu) työ?
	1	kyllä
	0	ei
 Nkys_K3501 | Pääasiallinen toiminta 1/2v. kuluttua: opiskelu | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua, opiskelen tai käyn koulua?
	0	ei
	1	kyllä
 Nkys_K3502 | Pääasiallinen toiminta 1/2v. kuluttua: työ | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua, työssä?
	0	ei
	1	kyllä
 Nkys_K3503 | Pääasiallinen toiminta 1/2v. kuluttua: työtön | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua, työtön?
	0	ei
	1	kyllä
 Nkys_K3504 | Pääasiallinen toiminta 1/2v. kuluttua: työkyvyttömyyseläke | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua, työkyvyttömyyseläkkeellä?
	0	ei
	1	kyllä
 Nkys_K3505 | Pääasiallinen toiminta 1/2v. kuluttua: äitiys/isyys/vanhempainloma | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua, äitiys/isyys/vanhempainlomalla?
	0	ei
	1	kyllä
 Nkys_K3506 | Pääasiallinen toiminta 1/2v. kuluttua: lapsen/perheenjäsenen hoito | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua, lapsta/perheenjäsentä hoitomassa?
	0	ei
	1	kyllä
 Nkys_K3507 | Pääasiallinen toiminta 1/2v. kuluttua: muu | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua, muuta, mitä?(Nkys_K3507_1)
	0	ei
	1	kyllä
 Nkys_K3507_1 | Pääasiallinen toiminta 1/2v. kuluttua: muu(teksti) | Mitä arvelet pääasiassa tekeväsi puolen vuoden kuluttua, muuta, mitä?(teksti)
 AH01 | Työttömyys/lomautus: 5v. | Oletko ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuoden aikana?
	1	ei
	0	kyllä
 AH02 | Työttömyys/lomautus: kerrat | Kuinka monta kertaa?
 AH03 | Työttömyys/lomautus: 5v/kuukaudet | Kuinka monta kuukautta olet yhteensä ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuoden aikana?Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016 | Päivitetty 15.12.2016 | Harri Rissanen