Datantilauspyyntö | Haastattelu

 • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)

Aikuiset (30 vuotta täyttäneet)
Mini-Suomi uusintatutkimus

Jos aineistopyyntö liittyy THL biopankki -suunnitelmaan, niin valitse myös alla oleva
THL biopankki
Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.Muuttujat

 AA00 | Äidinkieli | Mikä on äidinkielenne?
	1	suomi
	2	ruotsi
	3	saame
	4	venäjä
	5	viro
	6	englanti
	7	somali
	8	arabia
	9	vietnam
	10	saksa
	11	jokin muu
 AA01 | Siviilisääty | Oletteko tällä hetkellä:
	1	naimisissa
	2	avoliitossa
	3	eronnut tai asumuserossa
	4	leski
	5	vai naimaton?
 AA02 | Nykyisen liiton aloitusvuosi | Minä vuonna nykyinen liittonne on alkanut?
 AA03 | Vuosi, jolloin erosi | Minä vuonna erositte?
 AA04 | Vuosi, jolloin jäi leskeksi | Minä vuonna jäitte leskeksi?
 AA05 | Avo- tai avioliitossa jonkun (muun) kanssa | Oletteko tämän lisäksi ollut avo- tai avioliitossa jonkun (muun) kanssa?
	1	kyllä
	0	ei
 AA06 | Avo- tai avioliittojen määrä | Kuinka monta avo- tai avioliittoa Teillä on ollut (nykyinen/viimeinen liittonne mukaan luettuna)?
 AB01 | Kotitalouden koko | Kuinka monta jäsentä kuuluu kotitalouteenne tällä hetkellä itsenne mukaan luettuna? Tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muutoin käyttävät tulojaan yhdessä.
 AB02a | alle 7-vuotiaiden määrä | Kuinka moni kotitalouteenne kuuluvista on alle 7 -vuotiaita?
 AB02b | 7-17 -vuotiaiden määrä | Kuinka moni kotitalouteenne kuuluvista on 7-17 -vuotiaita?
 AB02c | 18-24 -vuotiaiden määrä | Kuinka moni kotitalouteenne kuuluvista on 8-24 -vuotiaita?
 AB02d | 25-64 -vuotiaiden määrä | Kuinka moni kotitalouteenne kuuluvista on 25-64-vuotiaita?
 AB02e | 65 vuotta täyttäneiden määrä | Kuinka moni kotitalouteenne kuuluvista on 65 vuotta täyttäneitä?
 AB03 | Kotitalouteen kuuluu osa-aikaisia lapsia | Kuuluuko edellä mainitsemiinne kotitalouden jäseniin Teidän tai puolisonne aiemmasta liitosta olevia lapsia, jotka asuvat osan ajasta toisen vanhempansa luona?
	1	kyllä
	0	ei
 AB04 | Kotitalouteen kuuluvien osa-aikaisten lasten määrä | Kuinka monta lasta (Teidän tai puolisonne aiemmasta liitosta olevia), jotka asuvat osan ajasta toisen vanhempansa luona?
 AB05a | Miten suuren osan ajasta 1. osa-aikainen lapsi kuuluu kotitalouteen | Miten suuren osan ajasta 1. lapsi keskimäärin vuoden aikana kuuluu Teidän kotitalouteenne? # NÄYTÄ KORTTI I
	1	miltei koko ajan, yhteensä vähintään noin 11 kuukautta vuodessa
	2	yli puolet ajasta, mutta yhteensä vähemmän kuin 11 kuukautta vuodessa
	3	noin puolet ajasta
	4	alle puolet ajasta, mutta yhteensä enemmän kuin yhden kuukauden vuoden aikana
	5	yhteensä enintään yhden kuukauden vuoden aikana
	6	eos
 AB05b | Miten suuren osan ajasta 2. osa-aikainen lapsi kuuluu kotitalouteen | Miten suuren osan ajasta 2. lapsi keskimäärin vuoden aikana kuuluu Teidän kotitalouteenne? 
	1	miltei koko ajan, yhteensä vähintään noin 11 kuukautta vuodessa
	2	yli puolet ajasta, mutta yhteensä vähemmän kuin 11 kuukautta vuodessa
	3	noin puolet ajasta
	4	alle puolet ajasta, mutta yhteensä enemmän kuin yhden kuukauden vuoden aikana
	5	yhteensä enintään yhden kuukauden vuoden aikana
	6	eos
 AB05c | Miten suuren osan ajasta 3. osa-aikainen lapsi kuuluu kotitalouteen | Miten suuren osan ajasta 3. lapsi keskimäärin vuoden aikana kuuluu Teidän kotitalouteenne? 
	1	miltei koko ajan, yhteensä vähintään noin 11 kuukautta vuodessa
	2	yli puolet ajasta, mutta yhteensä vähemmän kuin 11 kuukautta vuodessa
	3	noin puolet ajasta
	4	alle puolet ajasta, mutta yhteensä enemmän kuin yhden kuukauden vuoden aikana
	5	yhteensä enintään yhden kuukauden vuoden aikana
	6	eos
 AB05d | Miten suuren osan ajasta 4. osa-aikainen lapsi kuuluu kotitalouteen | Miten suuren osan ajasta 4. lapsi keskimäärin vuoden aikana kuuluu Teidän kotitalouteenne? 
	1	miltei koko ajan, yhteensä vähintään noin 11 kuukautta vuodessa
	2	yli puolet ajasta, mutta yhteensä vähemmän kuin 11 kuukautta vuodessa
	3	noin puolet ajasta
	4	alle puolet ajasta, mutta yhteensä enemmän kuin yhden kuukauden vuoden aikana
	5	yhteensä enintään yhden kuukauden vuoden aikana
	6	eos
 AB05e | Miten suuren osan ajasta 5. osa-aikainen lapsi kuuluu kotitalouteen | Miten suuren osan ajasta 5. lapsi keskimäärin vuoden aikana kuuluu Teidän kotitalouteenne? 
	1	miltei koko ajan, yhteensä vähintään noin 11 kuukautta vuodessa
	2	yli puolet ajasta, mutta yhteensä vähemmän kuin 11 kuukautta vuodessa
	3	noin puolet ajasta
	4	alle puolet ajasta, mutta yhteensä enemmän kuin yhden kuukauden vuoden aikana
	5	yhteensä enintään yhden kuukauden vuoden aikana
	6	eos
 AB05f | Miten suuren osan ajasta 6. osa-aikainen lapsi kuuluu kotitalouteen | Miten suuren osan ajasta 6. lapsi keskimäärin vuoden aikana kuuluu Teidän kotitalouteenne? 
	1	miltei koko ajan, yhteensä vähintään noin 11 kuukautta vuodessa
	2	yli puolet ajasta, mutta yhteensä vähemmän kuin 11 kuukautta vuodessa
	3	noin puolet ajasta
	4	alle puolet ajasta, mutta yhteensä enemmän kuin yhden kuukauden vuoden aikana
	5	yhteensä enintään yhden kuukauden vuoden aikana
	6	eos
 AB05g | Miten suuren osan ajasta 7. osa-aikainen lapsi kuuluu kotitalouteen | Miten suuren osan ajasta 7. lapsi keskimäärin vuoden aikana kuuluu Teidän kotitalouteenne? 
 	1	miltei koko ajan, yhteensä vähintään noin 11 kuukautta vuodessa
	2	yli puolet ajasta, mutta yhteensä vähemmän kuin 11 kuukautta vuodessa
	3	noin puolet ajasta
	4	alle puolet ajasta, mutta yhteensä enemmän kuin yhden kuukauden vuoden aikana
	5	yhteensä enintään yhden kuukauden vuoden aikana
	6	eos
 AB06a | Osa-aikaisista alle 7-vuotiaita | Entä kuinka moni edellä mainitsemistanne kotitalouteenne osan ajasta kuuluvista on alle 7-vuotiaita?
 AB06b | Osa-aikaisista 7-17 -vuotiaita | Entä kuinka moni edellä mainitsemistanne kotitalouteenne osan ajasta kuuluvista on 7-17 -vuotiaita?
 AB06c | Osa-aikaisista 18 vuotta täyttäneitä | Entä kuinka moni edellä mainitsemistanne kotitalouteenne osan ajasta kuuluvista on 18 vuotta täyttäneitä?
 AC01 | Peruskoulutus | Onko peruskoulutuksenne: 
	1	vähemmän kuin kansakoulu
	2	kansakoulu
	3	kansalaiskoulu
	4	osa keskikoulua tai osa peruskoulua (vähemmän kuin 9 vuotta)
	5	keskikoulu
	6	peruskoulu
	7	osa lukiota tai lukion päästötodistus
	8	ylioppilastutkinto?
 AC02 | Korkein koulutus tai tutkinto | Mikä on korkein peruskoulutuksen jälkeen suorittamanne koulutus tai tutkinto: 
	1	ei mitään ammattikoulutusta
	2	ammatillinen kurssi tai työpaikkakoulutus
	3	ammattikoulu, oppisopimuskoulutus, näyttötutkinto
	4	ammatillinen koulu (esim. teknillinen koulu)
	5	ammatillinen opistotutkinto
	6	erikoisammattitutkinto (esim. mestarintutkinto)
	7	ammattikorkeakoulututkinto
	8	alempi korkeakoulututkinto
	9	ylempi korkeakoulututkinto
	10	lisensiaatin tutkinto
	11	tohtorin tutkinto?
 AC03 | Koulu- ja opiskeluvuosien määrä | Kuinka monta vuotta olette yhteensä käynyt koulua ja opiskellut päätoimisesti? Kansakoulu / peruskoulu lasketaan mukaan. 
 AD01 | Pääasiallinen toiminta | Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tämänhetkistä pääasiallista toimintaanne. Oletteko: PääASIALLINEN ON SE TOIMINTA, JOHON KäYTTää ENITEN AIKAA TAI JOSTA SAA ENITEN TULOJA.
	1	kokopäivätyössä 
	2	osa-aikatyössä (MYÖS OSA-AIKAELÄKELÄISET)
	3	opiskelija
	4	eläkkeellä
	5	työtön tai lomautettu
	6	hoitamassa omaa kotitaloutta tai perheenjäseniä
	7	varusmies- tai siviilipalvelussa
	8	muu?
 AD01_1 | Muu pääasiallinen toiminta | (Muu) mikä?
 AD01a | Osa-aikaeläkkeellä | Oletteko osa-aikaeläkkeellä? Kysytty vain 56-64-vuotiailta
	1	kyllä
	0	ei
 AD01b | Oletteko tällä hetkellä:
	1	sairauslomalla
	2	äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla
	3	hoitovapaalla
	4	vuorotteluvapaalla?
	5	ei millään näistä
 AD02 | Eläkelaji/-muoto | Oletteko:
	1	työkyvyttömyyseläkkeellä tai yksilöllisellä varhaiseläkkeellä
	2	vanhuuseläkkeellä (eläkkeellä ikänne tai työvuosienne perusteella)
	3	työttömyyseläkkeellä
	4	muulla eläkkeellä?
 AD03 | Eläkevuosien lkm | Kuinka monta vuotta olette ollut eläkkeellä?
 AD04 | Työttömyyden / lomautuksen kesto kuukausina | Kuinka monta kuukautta nykyinen työttömyytenne tai lomautuksenne on kestänyt?
 AD05 | Ansiotyössä /12kk | Entä oletteko ollut ansiotyössä viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 AD06 | Oletteko ollut:
	1	kokopäivä- vai
	2	osa-aikatyössä?
 AD07 | Vuosi, jolloin ollut viimeksi ansiotyössä | Minä vuonna olette viimeksi ollut ansiotyössä? #JOS EI OLE KOSKAAN OLLUT TYÖSSÄ, MERKITÄÄN 9996.
 AD08 | Haluaisi tehdä ansiotyötä kokopäiväisesti tai satunnaisesti | Haluaisitteko tehdä ansiotyötä kokopäiväisesti tai vaikkapa vain satunnaisesti joitakin tunteja viikossa:
	1	kyllä, kokopäiväisesti
	2	kyllä, mutta en kokopäiväisesti
	3	en
	4	EOS
 AE01 | Ammattiasema | Oletteko / olitteko:
	1	palkansaaja
	2	maatalousyrittäjä (ml. metsä-, puutarha-, kalastus- ym.)
	3	muu yrittäjä
	4	ammatinharjoittaja tai free lancer
	5	työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta
	6	työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta
	7	muu
	8	en ole koskaan toiminut päätoimisesti ammatissa?
	9	EOS
 AE01_1 | Muu ammattiasema | Mikä muu?
 AE02a | Tilan kokonaispinta-ala hehtaareina | Mikä on/oli tilanne kokonaispinta-ala (hehtaaria)? JOS EI TILAA, MERKITSE 0
 AE02b | Viljeltyjen hehtaareiden määrä | Kuinka monta hehtaaria siitä on/oli viljeltyä? #OMA JA VUOKRATTU PELTOALA.
 AE03 | Palkattujen henkilöiden määrä: työskentelee/työskenteli yrityksessänne / tilallanne | Kuinka monta palkattua henkilöä työskentelee/työskenteli yrityksessänne / tilallanne (oma tai perheen)?
 AE04 | Kotitalouden jäsen harjoittaa maa- tai metsätaloutta | Harjoittaako perheenne tai joku kotitaloudestanne maa- tai metsätaloutta omalla tai vuokratulla tilalla?
	1	kyllä
	0	ei
 AE05a | Tilan koko hehtaareina, jossa harjoittaa maa- tai metsätaloutta | Mikä on tämän tilan kokonaispinta-ala (hehtaaria)?
 AE05b | Viljelty maa hehtaareina, jossa harjoittaa maa- tai metsätaloutta | Montako hehtaaria siitä on viljeltyä?

AE06at | Ammatti tekstinä

AE06a | Nykyinen/viimeinen ammatti, koodi | Mikä on nykyinen/viimeisin ammattinne? Tilastokeskuksen ammattiluokitus 1997
AE06al | Mikä on nykyinen/viimeisin ammattinne (ammatti karkeistettu)? Tilastokeskuksen ammattiluokitus 1997 0 sotilaat 1 johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät AE06b | Tärkeimmät työtehtävät | Mitkä ovat tai olivat tärkeimmät työtehtävänne? AE06x | Vuosien määrä, joina toiminut nykyisessä / viimeisimmässä ammatissaan | Kuinka monta vuotta olette yhteensä toiminut nykyisessä / viimeisimmässä ammatissanne?
AE06c | Työnantajan / yrityksen nimi | Mikä on / oli työnantajanne / yrityksenne nimi? # (NäYTä KORTTI 2)

AE06d | Työnantajan / yrityksen osoite | Mikä on / oli työnantajanne / yrityksen osoite?
AE06e | Työnantajan / yrityksen toimiala | Mikä on / oli työnantajanne / yrityksen toimiala? 1 maa-, riista-, metsä- ja kalatalous 2 metsä- ja puunjalostusteollisuus 3 sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuus 4 metalliteollisuus 5 rakentaminen 6 muu teollisuus 7 kauppa, majoitus ja ravitsemistoiminta 8 kuljetus 9 tietoliikenne 10 rahoitus- ja vakuutustoiminta 11 koulutus 12 terveyspalvelut 13 sosiaalipalvelut 14 julkinen hallinto ja maanpuolustus 15 muut palvelut 16 EOS AE06f | Työnantaja | Onko / oliko työnantajanne: 1 yksityinen yritys 2 kunta, kuntayhtymä tai kunnallinen laitos 3 kunnan omistama yritys 4 valtio tai valtion laitos 5 valtion omistama yritys 6 muu? AE07 | Nykyisen/viimeisimmän työn alkamisaika | Milloin työnne alkoi nykyisessä/viimeisimmässä työpaikassanne? MUODOSSA PPKKVVVV. MYöS OMASSA / PERHEENJäSENEN YRITYKSESSä TEHTY TYö LASKETAAN SIITä, KUN TäYTTI 15 VUOTTA. ARVIO ELLEI MUISTA TARKASTI. AE08 | Nykyisen /viimeisimmän työsuhteen kesto: | Onko/Oliko nykyinen työsuhteenne sovittu: 1 pysyväksi 2 määräaikaiseksi AE09 | Työsuhteiden määrä /12 kk | Kuinka monta työsuhdetta Teillä on ollut viimeisten 12 kuukauden aikana? AF01 | Työaikamuoto päätyössä | Millainen työaika Teillä on / oli päätyössänne: 1 säännöllinen päivätyö (klo 6-18) 2 säännöllinen iltatyö 3 säännöllinen yötyö 4 kaksivuorotyö 5 3-vuorotyö 6 periodityö 7 vain viikonlopputyö 8 muu työaikamuoto? AF02 | Työaika tunteina viikossa | Mikä on / oli normaali viikoittainen työaikanne päätyössänne tunteina laskettuna? TARKOITETAAN TOSIASIALLISTA TYÖAIKAA, MYÖS PALKALLINEN TAI PALKATON YLITYÖ LASKETAAN MUKAAN. VUOTUINEN KESKIMÄÄRÄINEN TYÖAIKA. AF05 | Työmatka-aika minutteina /päivä | Kuinka paljon aikaa (minuutteina laskettuna) kuluu keskimäärin edestakaiseen työmatkaanne tavanomaisena työpäivänä? AG01 | Muu ansiotyö | Onko Teillä nykyisen pääasiallisen työnne tai toimintanne lisäksi myös jokin muu ansiotyö? 1 kyllä 0 ei AG02 | Työaika sivutyössä tunteina/viikko | Mikä on normaali viikoittainen työaikanne sivutyössänne tunteina laskettuna? TARKOITETAAN TOSIASIALLISTA TYÖAIKAA, MYÖS PALKALLINEN TAI PALKATON YLITYÖ LASKETAAN MUKAAN. VUOTUINEN KESKIMÄÄRÄINEN TYÖAIKA. AH01 | Työttömänä tai lomautettuna / 5 v | Oletteko ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuoden aikana? TYÖTÖN = TYÖTÄ VAILLA, ETSII TYÖTÄ JA ON TYÖHÖN KÄYTETTÄVISSÄ. 1 kyllä 0 ei AH02 | Työttömyys- tai lomautuskertojen määrä / 5 v | Kuinka monta kertaa (olette ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuoden aikana?) AH03 | Työttömyys- tai lomautuskuukausien määrä / 5 v | Kuinka monta kuukautta olette yhteensä ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuoden aikana? AH04 | Työttömyys- tai lomautuskertojen määrä / 5 v (työttömät) | Kuinka monta kertaa olette yhteensä ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuoden aikana nykyinen jakso mukaan lukien? # kysytty työttömiltä AH05 | Työttömyys- tai lomautuskuukausien määrä / 5 v (työttömät) | Kuinka monta kuukautta yhteensä? Kysytty työttömiltä. AI01 | Puolison peruskoulutus | Onko / oliko puolisonne peruskoulutus: VALITSE KORKEIN SUORITETTU 1 vähemmän kuin kansakoulu 2 kansakoulu 3 kansalaiskoulu 4 osa keskikoulua tai osa peruskoulua (vähemmän kuin 9 vuotta) 5 keskikoulu 6 peruskoulu 7 osa lukiota tai lukion päästötodistus 8 ylioppilastutkinto? 9 EOS AI02 | Puolison korkein koulutus tai tutkinto | Mikä on / oli puolisonne korkein peruskoulutuksen jälkeen suorittama koulutus tai tutkinto: VALITSE KORKEIN SUORITETTU 1 ei mitään ammattikoulutusta 2 ammatillinen kurssi tai työpaikkakoulutus 3 ammattikoulu, oppisopimuskoulutus, näyttötutkinto 4 ammatillinen koulu (esim. teknillinen koulu) 5 ammatillinen opistotutkinto 6 erikoisammattitutkinto (esim. mestarintutkinto) 7 ammattikorkeakoulututkinto 8 alempi korkeakoulututkinto 9 ylempi korkeakoulututkinto 10 lisensiaatin tutkinto 11 tohtorin tutkinto? 12 EOS AI04 | Puolison tämänhetkinen pääasiallisin toiminta | Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten puolisonne tämänhetkistä pääasiallista toimintaa. Onko hän: PääASIALLINEN = TOIMINTA, JOHON KäYTTää ENITEN AIKAA TAI JOSTA SAA ENITEN TULOJA. 1 kokopäivätyössä 2 osa-aikatyössä (MYöS OSA-AIKAELÄKELÄISET) 3 opiskelija 4 eläkkeellä 5 työtön tai lomautettu 6 hoitamassa omaa kotitaloutta tai perheenjäseniä 7 varusmies- tai siviilipalvelussa 8 muu? AI04a | Puoliso on osa-aikaeläkkeellä | Onko hän osa-aikaeläkkeellä? 1 kyllä 0 ei AI05 | Puolison eläkelaji/-muoto | Onko hän: 1 työkyvyttömyyseläkkeellä tai yksilöllisellä varhaiseläkkeellä 2 vanhuuseläkkeellä (eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella) 3 työttömyyseläkkeellä 4 muulla eläkkeellä? AI06 | Puolison ammattiasema | Onko / oliko puolisonne: 1 palkansaaja 2 maatalousyrittäjä (ml. metsä-, puutarha-, kalastus- ym.) 3 muu yrittäjä 4 ammatinharjoittaja tai free lancer 5 työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta 6 työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta 7 muu 8 ei ole koskaan toiminut päätoimisesti ammatissa? 9 EOS
AI07t | Puolison ammatti tekstinä | Puolison nykyinen tai viimeisin ammatti | Mikä on /oli puolisonne nykyinen tai viimeisin (entinen) ammatti? Tilastokeskuksen ammattiluokitus 1997
AI06b | Puolison tärkeimmät työtehtävät | Mitkä ovat / olivat hänen tärkeimmät työtehtävänsä? AJ01 | Perheen Bruttokuukausitulot | Tuloryhmä, johon perheenne kuukausitulot (veroja vähentämättä) sijoittuvat? NÄYTÄ KORTTI 3 1 alle 2500 2 2500 - 5000 3 5001 - 7500 4 7501 - 10 000 5 10 001 - 12 500 6 12 501 - 15 000 7 15 001 - 17 500 8 17 501 - 20 000 9 20 001 - 25 000 10 25 001 - 30 000 11 30 001 - 40 000 12 40 001 - 50 000 13 yli 50 000 AJ02 | Työttömän tai lomautetun tukimuoto | Saatteko: 1 ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa 2 peruspäivärahaa 3 työmarkkinatukea 4 koulutustukea 5 erorahaa 6 jotain muuta tukea? BA01 | Terveys: nykyinen terveydentila | BA01. Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin 1 hyvä 2 melko hyvä 3 keskitasoinen 4 melko huono 5 huono BA01_M1 | Hyvä koettu terveys | Muunnos, BA01=1 tai 2, niin BA01_M1=1, BA01=3-5, niin BA01_M1=0 1 kyllä 0 ei BA02 | Pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma | BA02. Onko Teillä jokin pysyvä tai pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma, joka vähentää työ- tai toimintakykyänne? 0 ei 1 kyllä BA03_1t | 1. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma tekstinä BA03_1 | 1. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma koodina BA03_2t | 2. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma tekstinä BA03_2 | 2. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma koodina BA03_3t | 3. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma tekstinä BA03_3 | 3. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma koodina BA03_4t | 4. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma tekstinä BA03_4 | 4. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma koodina BA03_5t | 5. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma tekstinä BA03_5 | 5. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma koodina BA03_6t | 6. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma tekstinä BA03_6 | 6. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma koodina BA03_7t | 7. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma tekstinä BA03_7 | 7. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma koodina BA03_8t | 8. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma tekstinä BA03_8 | 8. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma koodina BA03_9t | 9. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma tekstinä BA03_9 | 9. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma koodina BA03_10t | 10. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma tekstinä BA03_10 | 10. pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma koodina BA03a | Ammattitauti | BA03a. Onko Teillä joskus todettu jokin ammattitauti? 1 kyllä 0 ei BA03A_1 | Ammattitauti, koodina Kelan tautiluokitus koodi BA03A_1T | Ammattitauti, tekstinä BA03X_1 | Ammattitautikoodi BA03b | Sairaus: ammatin- / työpaikanvaihto | BA03b. Oletteko sairautenne tai vammanne vuoksi joutunut (joskus) vaihtamaan ammattianne tai työtehtäviänne? Kysytty vain niiltä aikuisilta, joilla on ammattitauti. 1 kyllä 0 ei BA03B_11 | Sairaus: ammatinvaihto | Oletteko joutunut vaihtamaan ammattia 0 ei 1 kyllä BA03B_12 | Sairaus: työpaikanvaihto | BA03b_1. Oletteko joutunut vaihtamaan työpaikkaa 0 ei 1 kyllä BA03B_13 | Sairaus: työtehtävien muutos | BA03b_1. Oletteko joutunut siirtymään toisiin tehtäviin työpaikassanne 0 ei 1 kyllä BA03B_14 | Sairaus: työtehtävän menetys | BA03b_1. Oletteko joutunut vähentämään tai luopumaan pysyvästi jostakin työtehtävästä 0 ei 1 kyllä BA03c | Sairaus: haitta työssä | BA03c. Onko sairaudestanne tai vammastanne haittaa nykyisessä (tai viimeisimmässä) ammatissanne tai työtehtävissänne? 1 kyllä 0 ei BA03D | Sairaus: haitta työssä, laatu | BA03d. Mitä haittaa siitä on nykyisessä (tai viimeisimmässä) työssänne? 1 Pystyn suoriutumaan työstäni, mutta työskentely aiheuttaa oireita 2 Joudun usein keventämään työtahtia tai muuttamaan työskentelytapaa 3 Joudun olemaan usein sairaslomalla 4 Sairaus aiheuttaa työttömyyttä tai työnsaantivaikeuksia 5 Olen työkyvytön 6 Se haittaa muuten BA04 | Sairaus: astma | Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista? - astma 0 ei 1 kyllä BA04a | vuonna | BA04a. (astma) Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? BA04a2 | "Astma todettu 1999-2001" muunnos 0 ei 1 kyllä BA04b | Sairaus: astma, sairaalahoito | BA04b. (astma) Oletteko ollut sen takia sairaalahoidossa? 0 ei 1 kyllä BA04c | Sairaus: astma, lääkärinhoito | BA04c. (astma) Oletteko nykyisin sen takia lääkärin hoidossa? 0 ei 1 kyllä BA04d | Sairaus: astma, lääkehoito | BA04d. (astma) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 0 ei 1 kyllä BA04e | Sairaus: astma, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA04e. (astma) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA04f | Sairaus: astma, hengenahdistus 12kk aikana | BA04f. Onko Teillä ollut astmasta johtuvaa hengenahdistusta tai hengityksen vaikeutumista viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 1 kyllä 0 ei BA04g | Sairaus: astma, hengenahdistus kk sitten | BA04g. (astma) Kuinka monta kuukautta sitten viimeksi? BA04h | Sairaus: astma, hengenahdistus yleisyys 12kk aikana | BA04h. Miten usein Teillä on ollut astmasta johtuvaa hengenahdistusta tai hengityksen vaikeutumista viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: 1 ahdistusta päivittäin tai lähes päivittäin koko vuoden 2 ahdistusta päivittäin tai lähes päivittäin osan vuotta 3 ahdistusta vain satunnaisesti BA04i | Sairaus: astma, hengenahdistus / vuotta sitten | BA04i. Kuinka monta vuotta sitten Teillä on viimeksi ollut astmasta johtuvaa hengenahdistusta tai hengitysvaikeuksia? BA05 | Sairaus: COPD | BA05. Keuhkoputkien ahtauma (COPD)? 1 kyllä 0 ei BA05a | Sairaus: COPD, toteamisvuosi | BA05a. (keuhkoputkien ahtauma) Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? BA05b | Sairaus: COPD, lääkärinhoito | BA05b. (keuhkoputkien ahtauma) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA05c | Sairaus: COPD, lääkehoito | BA05c. (keuhkoputkien ahtauma) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA05d | Sairaus: COPD, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA05d. (keuhkoputkien ahtauma) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA06 | Sairaus: krooninen bronkiitti | BA06. Krooninen keuhkoputkentulehdus (krooninen bronkiitti, keuhkokatarri)? 1 kyllä 0 ei BA06a | Sairaus: krooninen bronkiitti, toteamisvuosi | BA06a. (krooninen keuhkoputkentulehdus) Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? BA06a2 | Krooninen keuhkoputken tulehdus todettu 1999-2001 muunnos | 1 kyllä 0 ei BA06b | Sairaus: krooninen bronkiitti, lääkärinhoito | BA06b. (krooninen keuhkoputkentulehdus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA06c | Sairaus: krooninen bronkiitti, lääkehoito | BA06c. (krooninen keuhkoputkentulehdus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA06d | Sairaus: krooninen bronkiitti, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA06d. (krooninen keuhkoputkentulehdus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA07 | Sairaus: muu keuhkosairaus | BA07. Muu keuhkosairaus? 1 kyllä 0 ei BA07AT | Sairaus: muu keuhkosairaus, tekstinä BA07a | Sairaus: muu keuhkosairaus, koodina | BA07a Mikä sairaus?, Kelan tautiluokitus BA07b | Sairaus: muu keuhkosairaus, toteamisvuosi | BA07b. Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? BA07c | Sairaus: muu keuhkosairaus, lääkärinhoito | BA07c. (muu keuhkosairaus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA07d | Sairaus: muu keuhkosairaus, lääkehoito | BA07d. (muu keuhkosairaus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA07e | Sairaus: muu keuhkosairaus, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA07e. (muu keuhkosairaus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA08 | Sairaus: sydäninfarkti | BA08. Sydänveritulppa eli sydäninfarkti? 1 kyllä 0 ei BA08a | Sairaus: sydäninfarkti, toteamisvuosi | BA08a. Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? BA08a2 | "Sydäninfarkti todettu 1999-2001" muunnos | 1 kyllä 0 ei BA08b | Sairaus: sydäninfarkti, sairaalahoito | BA08b. (sydänveritulppa) Oletteko ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA08c | Sairaus: sydäninfarkti, lääkärinhoito | BA08c. (sydänveritulppa) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA08d | Sairaus: sydäninfarkti, lääkehoito | BA08d. (sydänveritulppa) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA08e | Sairaus: sydäninfarkti, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA08d. (sydänveritulppa) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA09 | Sairaus: angina pectoris | BA09. Sepelvaltimotauti (sepelvaltimoiden ahtauma, angina pectoris)? 1 kyllä 0 ei BA09a | Sairaus: angina pectoris, toteamisvuosi | BA09a. Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? BA09a2 | Sepelvaltimotauti todettu 1999-2001 Muunnos | 1 kyllä 0 ei BA09b | Sairaus: angina pectoris, lääkärinhoito | BA09b. (sepelvaltimotauti) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA09c | Sairaus: angina pectoris, lääkehoito | BA09c. (sepelvaltimotauti) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA09d | Sairaus: angina pectoris, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA09d. (sepelvaltimotauti) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA09e | Sairaus: angina pectoris, haitta | BA09e. Miten paljon sepelvaltimotaudin oireet haittaavat päivittäistä toimintaanne: 1 ei oireita tai ei haittaa 2 vähäistä haittaa raskaimmissa päivittäisissä tehtävissä 3 haittaa jo tavallisissa lievääkin ponnistusta vaativissa päivittäisissä toiminnoissa 4 oireita jo lepotilassa BA09f | Sairaus: angina pectoris, ohitusleikkaus | BA09f. Onko Teille tehty: - sepelvaltimoiden ohitusleikkaus? 1 kyllä 0 ei BA09f_1 | Sairaus: angina pectoris, ohitusleikkaus, leikkausvuosi | BA09f_1. Minä vuonna se tehtiin ensimmäisen kerran? BA09g | Sairaus: angina pectoris, pallolaajennus | BA09g. Onko Teille tehty: - sepelvaltimoiden pallolaajennus? 1 kyllä 0 ei BA09g_1 | Sairaus: angina pectoris, pallolaajennus, leikkausvuosi | BA09g_1. Minä vuonna se tehtiin ensimmäisen kerran? BA10 | Sairaus: sydämen vajaatoiminta | BA10. Sydämen vajaatoiminta? 1 kyllä 0 ei BA10a | Sairaus: sydämen vajaatoiminta, toteamisvuosi | BA10a. Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? BA10a2 | "Sydämen vajaatoiminta todettu 1999-2001" Muunnos | 1 kyllä 0 ei BA10b | Sairaus: sydämen vajaatoiminta, lääkärinhoito | BA10b. (sydämen vajaatoiminta) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA10c | Sairaus: sydämen vajaatoiminta, lääkehoito | BA10c. (sydämen vajaatoiminta) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA10d | Sairaus: sydämen vajaatoiminta, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA10d. (sydämen vajaatoiminta) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA11 | Sairaus: sydämen rytmihäiriö | BA11. Sydämen rytmihäiriö? 0 ei 1 kyllä BA11a | Sairaus: sydämen rytmihäiriö, lääkärinhoito | BA11a. (sydämen rytmihäiriö) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 0 ei 1 kyllä BA11b | Sairaus: sydämen rytmihäiriö, lääkehoito | BA11b. (sydämen rytmihäiriö) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 0 ei 1 kyllä BA11c | Sairaus: sydämen rytmihäiriö, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA11c. (sydämen rytmihäiriö) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA12 | Sairaus: muu sydänvika / -sairaus | BA12. Jokin muu sydänvika tai -sairaus? 0 ei 1 kyllä BA12a | Sairaus: muu sydänvika / -sairaus, mikä | BA12a. Onko Teillä: 1 synnynnäinen sydänvika 2 sydämen läppävika 3 sydänhermovika 4 muu sydänvika tai -sairaus BA12b | Sairaus: muu sydänvika / -sairaus, lääkärinhoito | BA12b. (jokin muu sydänvika tai -sairaus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA12c | Sairaus: muu sydänvika / -sairaus, lääkehoito | BA12c. (jokin muu sydänvika tai -sairaus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA12d | Sairaus: muu sydänvika / -sairaus, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA12d. (jokin muu sydänvika tai -sairaus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA13 | Sairaus: RR-tauti | BA13. Kohonnut verenpaine, verenpainetauti? 0 ei 1 kyllä BA13a | Sairaus: RR-tauti, toteamisvuosi | BA13a. Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? BA13a2 | RR-tauti todettu 1999-2001 Muunnos | 1 kyllä 0 ei BA13b | Sairaus: RR-tauti, lääkärinhoito | BA13b. (kohonnut verenpaine, verenpainetauti) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA13c | Sairaus: RR-tauti, lääkehoito | BA13c. (kohonnut verenpaine, verenpainetauti) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA13d | Sairaus: RR-tauti, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA13d. (kohonnut verenpaine, verenpainetauti) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA13e | Sairaus: RR-tauti, sh- / th-käynnit 12kk aikana | BA13e. (kohonnut verenpaine, verenpainetauti) Entä sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan luona? BA13f | Sairaus: RR-tauti, mittaukset 12kk aikana | BA13f. (kohonnut verenpaine, verenpainetauti) Kuinka monta kertaa verenpaineenne on mitattu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? (omat mittaukset mukaan lukien) BA14 | Sairaus: aivohalvaus | BA14. Aivohalvaus (aivoverenvuoto, aivoveritulppa)? 1 kyllä 0 ei BA14a | Sairaus: aivohalvaus, toteamisvuosi | BA14a. Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? BA14b | Sairaus: aivohalvaus, sairaalahoito | BA14b. (aivohalvaus) Oletteko ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA14c | Sairaus: aivohalvaus, lääkärinhoito | BA14c. (aivohalvaus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA14d | Sairaus: aivohalvaus, lääkehoito | BA14d. (aivohalvaus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA14e | Sairaus: aivohalvaus, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA14e. (aivohalvaus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA15 | Sairaus: alaraajan valtimotukos | BA15. Alaraajan valtimotukos tai valtimoahtauma (katkokävely)? 1 kyllä 0 ei BA15a | Sairaus: alaraajan valtimotukos, toteamisvuosi | BA15a. Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? BA15b | Sairaus: alaraajan valtimotukos, leikkaus | BA15b. (alaraajan valtimotukos tai valtimoahtauma) Onko Teille tehty sen takia leikkaus? 1 kyllä 0 ei BA15c | Sairaus: alaraajan valtimotukos, lääkärinhoito | BA15c. (alaraajan valtimotukos tai valtimoahtauma) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA15d | Sairaus: alaraajan valtimotukos, lääkehoito | BA15d. (alaraajan valtimotukos tai valtimoahtauma) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA15e | Sairaus: alaraajan valtimotukos, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA15e. (alaraajan valtimotukos tai valtimoahtauma) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA16 | Sairaus: alaraajasuonikohjut | BA16. Alaraajojen suonikohjut? 1 kyllä 0 ei BA16a | Sairaus: alaraajasuonikohjut, leikkaus | BA16a. (alaraajojen suonikohjut) Onko suonikohjunne leikattu? 1 kyllä 0 ei BA16b | Sairaus: alaraajasuonikohjut, lääkärinhoito | BA16b. (alaraajojen suonikohjut) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA16c | Sairaus: alaraajasuonikohjut, lääkehoito | BA16c. (alaraajojen suonikohjut) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA16d | Sairaus: alaraajasuonikohjut, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA16d. (alaraajojen suonikohjut) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA17 | Sairaus: alaraajatrombi | BA17. Veritulppa alaraajan laskimossa (laskimotrombi, laskimotukos)? 1 kyllä 0 ei BA17a | Sairaus: alaraajatrombi, toteamisvuosi | BA17a. Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? BA17b | Sairaus: alaraajatrombi, sairaalahoito | BA17b. (veritulppa alaraajan laskimossa) Oletteko ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA17c | Sairaus: alaraajatrombi, lkm | BA17c. Onko Teillä ollut veritulppa alaraajan laskimossa kerran vai useammin? 1 kerran 2 kaksi kertaa tai useammin BA17d | Sairaus: alaraajatrombi, lääkärinhoito | BA17d. (veritulppa alaraajan laskimossa) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA17e | Sairaus: alaraajatrombi, lääkehoito | BA17e. (veritulppa alaraajan laskimossa) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA17f | Sairaus: alaraajatrombi, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA17f. (veritulppa alaraajan laskimossa) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA17g | Sairaus: keuhkoembolia | BA17g. Tukos keuhkovaltimoissa (keuhkoembolia)? 1 kyllä 0 ei BA17h | Sairaus: keuhkoembolia, toteamisvuosi | BA17h. Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? BA17i | Sairaus: keuhkoembolia, sairaalahoito | BA17i. (tukos keuhkovaltimoissa) Oletteko ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA17j | Sairaus: keuhkoembolia, lääkärinhoito | BA17j. (tukos keuhkovaltimoissa) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA17k | Sairaus: keuhkoembolia, lääkehoito | BA17k. (tukos keuhkovaltimoissa) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA17l | Sairaus: keuhkoembolia, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA17l. (tukos keuhkovaltimoissa) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA18 | Sairaus: nivelreuma | BA18. Nivelreuma? 1 kyllä 0 ei BA18a | Sairaus: nivelreuma, toteamisvuosi | BA18a. Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? BA18b | Sairaus: nivelreuma, leikkaus | BA18b. (nivelreuma) Onko Teitä hoidettu sen takia leikkauksella? 1 kyllä 0 ei BA18c | Sairaus: nivelreuma, lääkärinhoito | BA18c. (nivelreuma) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA18d | Sairaus: nivelreuma, lääkehoito | BA18d. (nivelreuma) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA18e | Sairaus: nivelreuma, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA18e. (nivelreuma) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA19 | Sairaus: nivelkuluma | BA19. Nivelkuluma (nivelrikko)? 1 kyllä 0 ei BA19a1 | Sairaus: nivelkuluma, polvi | BA19a. (nivelkuluma) Missä nivelissä? (sallitaan useampi vaihtoehto): - polvi 0 ei, mutta on muuta nivelkulumaa 1 kyllä BA19a2 | Sairaus: nivelkuluma, lonkka | BA19a. (nivelkuluma) Missä nivelissä? (sallitaan useampi vaihtoehto): - lonkka 0 ei, mutta on muuta nivelkulumaa 1 kyllä BA19a3 | Sairaus: nivelkuluma, käsi | BA19a. (nivelkuluma) Missä nivelissä? (sallitaan useampi vaihtoehto): - käsi 0 ei, mutta on muuta nivelkulumaa 1 kyllä BA19a4 | Sairaus: nivelkuluma, ranka | BA19a. (nivelkuluma) Missä nivelissä? (sallitaan useampi vaihtoehto): - ranka 0 ei, mutta on muuta nivelkulumaa 1 kyllä BA19a5 | Sairaus: nivelkuluma, muu | BA19a. (nivelkuluma) Missä nivelissä? (sallitaan useampi vaihtoehto): - muu 0 ei, mutta on muuta nivelkulumaa 1 kyllä BA19b | Sairaus: nivelkuluma, leikkaus | BA19b. (nivelkuluma) Onko Teitä hoidettu sen takia leikkauksella? 1 kyllä 0 ei BA19c | Sairaus: nivelkuluma, lääkärinhoito | BA19c. (nivelkuluma) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA19d | Sairaus: nivelkuluma, lääkehoito | BA19d. (nivelkuluma) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA19e | Sairaus: nivelkuluma, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA19e. (nivelkuluma) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA20 | Sairaus: muu nivelsairaus | BA20. (Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista:) - muu nivelsairaus? 1 kyllä 0 ei BA20a | Sairaus: muu nivelsairaus, lääkärinhoito | BA20a. (muu nivelsairaus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA20b | Sairaus: muu nivelsairaus, lääkehoito | BA20b. (muu nivelsairaus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA20c | Sairaus: muu nivelsairaus, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA20c. (muu nivelsairaus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA21 | Sairaus: selkäsairaus / -vika | BA21. Selkäsairaus tai muu selkävika? 0 ei 1 kyllä BA21AT | Sairaus: selkäsairaus / -vika, tekstinä | BA21a | Sairaus: selkäsairaus / -vika, koodina | BA21a. Mikä sairaus? Kelan tautiluokitus BA21b | Sairaus: selkäsairaus / -vika, leikkaus | BA21b. (selkäsairaus tai muu selkävika) Onko Teitä hoidettu sen takia leikkauksella? 1 kyllä 0 ei BA21c | Sairaus: selkäsairaus / -vika, lääkärinhoito | BA21c. (selkäsairaus tai muu selkävika) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA21d | Sairaus: selkäsairaus / -vika, lääkehoito | BA21d. (selkäsairaus tai muu selkävika) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA21e | Sairaus: selkäsairaus / -vika, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA21e. (selkäsairaus tai muu selkävika) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA21f | Sairaus: niskasairaus / -vika | BA21f. Niskasairaus tai muu niskavika? 1 kyllä 0 ei BA21Gt | Sairaus: niskasairaus / -vika, tekstinä | BA21g | Sairaus: niskasairaus / -vika, koodina | BA21g. Mikä sairaus? Kelan tautiluokitus BA21h | Sairaus: niskasairaus / -vika, leikkaus | BA21h. (niskasairaus tai muu niskavika) Onko Teitä hoidettu sen takia leikkauksella? 1 kyllä 0 ei BA21i | Sairaus: niskasairaus / -vika, lääkärinhoito | BA21i. (niskasairaus tai muu niskavika) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA21j | Sairaus: niskasairaus / -vika, lääkehoito | BA21j. (niskasairaus tai muu niskavika) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA21k | Sairaus: niskasairaus / -vika, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA21k. (niskasairaus tai muu niskavika) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA22 | Sairaus: luunmurtum(i)a | BA22. Luunmurtuma tai -murtumia? 1 kyllä 0 ei BA22a1 | Sairaus: luunmurtum(i)a, pää / kasvot | Ba22a. Missä on ollut luunmurtuma tai -murtumia?, (sallitaan useita vaihtoehtoja): - pää tai kasvot 0 ei, mutta on ollut muualla luunmurtumia 1 kyllä BA22a2 | Sairaus: luunmurtum(i)a, ranne | Ba22a. Missä on ollut luunmurtuma tai -murtumia?, (sallitaan useita vaihtoehtoja): - ranne 0 ei, mutta on ollut muualla luunmurtumia 1 kyllä BA22a3 | Sairaus: luunmurtum(i)a, olkavarsi / -pää | Ba22a. Missä on ollut luunmurtuma tai -murtumia?, (sallitaan useita vaihtoehtoja): - olkavarsi tai olkapää 0 ei, mutta on ollut muualla luunmurtumia 1 kyllä BA22a4 | Sairaus: luunmurtum(i)a, muu yläraaja | Ba22a. Missä on ollut luunmurtuma tai -murtumia?, (sallitaan useita vaihtoehtoja): - muu yläraaja 0 ei, mutta on ollut muualla luunmurtumia 1 kyllä BA22a5 | Sairaus: luunmurtum(i)a, nilkka | Ba22a. Missä on ollut luunmurtuma tai -murtumia?, (sallitaan useita vaihtoehtoja): - nilkka 0 ei, mutta on ollut muualla luunmurtumia 1 kyllä BA22a6 | Sairaus: luunmurtum(i)a, sääri | Ba22a. Missä on ollut luunmurtuma tai -murtumia?, (sallitaan useita vaihtoehtoja): - sääri 0 ei, mutta on ollut muualla luunmurtumia 1 kyllä BA22a7 | Sairaus: luunmurtum(i)a, lonkka | Ba22a. Missä on ollut luunmurtuma tai -murtumia?, (sallitaan useita vaihtoehtoja): - lonkka 0 ei, mutta on ollut muualla luunmurtumia 1 kyllä BA22a8 | Sairaus: luunmurtum(i)a, muu alaraaja | Ba22a. Missä on ollut luunmurtuma tai -murtumia?, (sallitaan useita vaihtoehtoja): - muu alaraaja 0 ei, mutta on ollut muualla luunmurtumia 1 kyllä BA22a9 | Sairaus: luunmurtum(i)a, kylkiluu | Ba22a. Missä on ollut luunmurtuma tai -murtumia?, sallitaan useita vaihtoehtoja): - kylkiluu 0 ei, mutta on ollut muualla luunmurtumia 1 kyllä BA22a10 | Sairaus: luunmurtum(i)a, kaularanka | Ba22a. Missä on ollut luunmurtuma tai -murtumia?, (sallitaan useita vaihtoehtoja): - kaularanka 0 ei, mutta on ollut muualla luunmurtumia 1 kyllä BA22a11 | Sairaus: luunmurtum(i)a, lanneranka | Ba22a. Missä on ollut luunmurtuma tai -murtumia?, (sallitaan useita vaihtoehtoja): - lanneranka 0 ei, mutta on ollut muualla luunmurtumia 1 kyllä BA22a12 | Sairaus: luunmurtum(i)a, muu selkäranka | Ba22a. Missä on ollut luunmurtuma tai -murtumia?, (sallitaan useita vaihtoehtoja): - muu selkäranka 0 ei, mutta on ollut muualla luunmurtumia 1 kyllä BA22a13 | Sairaus: luunmurtum(i)a, muu | Ba22a. Missä on ollut luunmurtuma tai -murtumia?, (sallitaan useita vaihtoehtoja): - muu 0 ei, mutta on ollut muualla luunmurtumia 1 kyllä BA22b | Sairaus: luunmurtum(i)a, muu mikä | BA22b. (luunmurtuma tai -murtumia) (muu murtuma) mikä? Tekstiä BA22c | Sairaus: luunmurtum(i)a, lkm | BA22c. (luunmurtuma tai -murtumia) Kuinka monta murtumaa Teillä on ollut elämänne aikana? BA23 | Sairaus: osteoporoosi | BA23. Osteoporoosi (luukato, luiden hauraus)? 1 kyllä 0 ei BA23a | Sairaus: osteoporoosi, toteamisalue | BA23a. (osteoporoosi) Todettiinko se: 1 kantapää 2 reisiluu tai lanneranka 3 muu BA23b | Sairaus: osteoporoosi, lääkärinhoito | BA23b. (osteoporoosi) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA23c | Sairaus: osteoporoosi, lääkehoito | BA23c. (osteoporoosi) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA23d | Sairaus: osteoporoosi, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA23d. (osteoporoosi) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA24 | Vamma: tapaturman aiheuttama | BA24. Tapaturman aiheuttama pysyvä vamma? 0 ei 1 kyllä BA24a1a | Vamma: kasvo- tai leukavamma | BA24a1a. Onko kyseessä kasvo- tai leukavamma? 1 kyllä 0 ei BA24b1a | Vamma: kasvo- tai leukavamma, syntytapa | BA24b1a. (kasvo- tai leukavamma) Tuliko vamma: 1 liikenneonnettomuudessa 2 kaatumisen tai putoamisen seurauksena 3 pahoinpitelyssä 4 sodassa 5 muulla tavoin BA24c1a | Vamma: kasvo- tai leukavamma, tapahtumapaikka | BA24c1a. (kasvo- tai leukavamma) Sattuiko tapaturma: 1 työssä 2 työmatkalla 3 kotona 4 vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa BA24a1 | Vamma: muu pää- tai aivovamma | BA24a1. Onko kyseessä jokin muu pysyvä pää- tai aivovamma? 1 kyllä 0 ei BA24b1 | Vamma: muu pää- tai aivovamma, syntytapa | BA24b1. (muu pää- tai aivovamma) Tuliko vamma: 1 liikenneonnettomuudessa 2 kaatumisen tai putoamisen seurauksena 3 pahoinpitelyssä 4 sodassa 5 muulla tavoin BA24c1 | Vamma: muu pää- tai aivovamma, tapahtumapaikka | BA24c1. (muu pää- tai aivovamma) Sattuiko tapaturma: 1 työssä 2 työmatkalla 3 kotona 4 vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa BA24a2 | Vamma: näkövamma | BA24a2. Onko kyseessä pysyvä näkövamma? 1 kyllä 0 ei BA24b2 | Vamma: näkövamma, syntytapa | BA24b2. (näkövamma) Tuliko vamma: 1 liikenneonnettomuudessa 2 kaatumisen tai putoamisen seurauksena 3 pahoinpitelyssä 4 sodassa 5 muulla tavoin BA24c2 | Vamma: näkövamma, tapahtumapaikka | BA24c2. (näkövamma) Sattuiko tapaturma: 1 työssä 2 työmatkalla 3 kotona 4 vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa BA24a3 | Vamma: kuulovamma | BA24a3. Onko kyseessä pysyvä kuulovamma? 1 kyllä 0 ei BA24b3 | Vamma: kuulovamma, syntytapa | BA24b3. (kuulovamma) Tuliko vamma: 1 liikenneonnettomuudessa 2 kaatumisen tai putoamisen seurauksena 3 pahoinpitelyssä 4 sodassa 5 muulla tavoin BA24c3 | Vamma: kuulovamma, tapahtumapaikka | BA24c3. (kuulovamma) Sattuiko tapaturma: 1 työssä 2 työmatkalla 3 kotona 4 vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa BA24a4 | Vamma: yläraaja | BA24a4. Onko kyseessä pysyvä vamma yläraajassa / -raajoissa? 1 kyllä 0 ei BA24b4 | Vamma: yläraaja, syntytapa | BA24b4. (vamma yläraajassa / -raajoissa) Tuliko vamma: 1 liikenneonnettomuudessa 2 kaatumisen tai putoamisen seurauksena 3 pahoinpitelyssä 4 sodassa 5 muulla tavoin BA24c4 | Vamma: yläraaja, tapahtumapaikka | BA24c4. (vamma yläraajassa / -raajoissa) Sattuiko tapaturma: 1 työssä 2 työmatkalla 3 kotona 4 vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa BA24a5a | Vamma: lonkkamurtuma / jälkitila | BA24a5a. Onko kyseessä pysyvä lonkkamurtuma tai sen jälkitila? 1 kyllä 0 ei BA24b5a | Vamma: lonkkamurtuma, syntytapa | BA24b5a. (lonkkamurtuma tai sen jälkitila) Tuliko vamma: 1 liikenneonnettomuudessa 2 kaatumisen tai putoamisen seurauksena 3 pahoinpitelyssä 4 sodassa 5 muulla tavoin BA24c5a | Vamma: lonkkamurtuma, tapahtumapaikka | BA24c5a. (lonkkamurtuma tai sen jälkitila) Sattuiko tapaturma: 1 työssä 2 työmatkalla 3 kotona 4 vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa BA24a5 | Vamma: muu alaraajavamma | BA24a5. Onko kyseessä jokin muu pysyvä vamma alaraajassa / -raajoissa? 1 kyllä 0 ei BA24b5 | Vamma: muu alaraaja, syntytapa | BA24b5. (muu vamma alaraajassa / -raajoissa) Tuliko vamma: 1 liikenneonnettomuudessa 2 kaatumisen tai putoamisen seurauksena 3 pahoinpitelyssä 4 sodassa 5 muulla tavoin BA24c5 | Vamma: muu alaraaja, tapahtumapaikka | BA24c5. (muu vamma alaraajassa / -raajoissa) Sattuiko tapaturma: 1 työssä 2 työmatkalla 3 kotona 4 vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa BA24a6 | Vamma: vartalo / selkä | BA24a6. Onko kyseessäpysyvä vamma vartalossa tai selässä? 1 kyllä 0 ei BA24b6 | Vamma: vartalo / selkä, syntytapa | BA24b6. (vamma vartalossa tai selässä) Tuliko vamma: 1 liikenneonnettomuudessa 2 kaatumisen tai putoamisen seurauksena 3 pahoinpitelyssä 4 sodassa 5 muulla tavoin BA24c6 | Vamma: vartalo / selkä, tapahtumapaikka | BA24c6. (vamma vartalossa tai selässä) Sattuiko tapaturma: 1 työssä 2 työmatkalla 3 kotona 4 vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa BA24a7 | Vamma: keuhkot | BA24a7. Onko kyseessä pysyvä keuhkovamma? 1 kyllä 0 ei BA24b7 | Vamma: keuhkot, syntytapa | BA24b7. (keuhkovamma) Tuliko vamma: 1 liikenneonnettomuudessa 2 kaatumisen tai putoamisen seurauksena 3 pahoinpitelyssä 4 sodassa 5 muulla tavoin BA24c7 | Vamma: keuhkot, tapahtumapaikka | BA24c7. (keuhkovamma) Sattuiko tapaturma: 1 työssä 2 työmatkalla 3 kotona 4 vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa BA24a8 | Vamma: sisäelin | BA24a8. Onko kyseessä pysyvä sisäelinvamma? 1 kyllä 0 ei BA24b8 | Vamma: sisäelin, syntytapa | BA24b8. (sisäelinvamma) Tuliko vamma: 1 liikenneonnettomuudessa 2 kaatumisen tai putoamisen seurauksena 3 pahoinpitelyssä 4 sodassa 5 muulla tavoin BA24c8 | Vamma: sisäelin, tapahtumapaikka | BA24c8. (sisäelinvamma) Sattuiko tapaturma: 1 työssä 2 työmatkalla 3 kotona 4 vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa BA24a9 | Vamma: muu | BA24a9. Onko kyseessä jokin muu pysyvä vamma? 1 kyllä 0 ei BA24b9 | Vamma: muu, syntytapa | BA24b9. (muu vamma) Tuliko vamma: 1 liikenneonnettomuudessa 2 kaatumisen tai putoamisen seurauksena 3 pahoinpitelyssä 4 sodassa 5 muulla tavoin BA24c9 | Vamma: muu, tapahtumapaikka | BA24c9. (muu vamma) Sattuiko tapaturma: 1 työssä 2 työmatkalla 3 kotona 4 vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa BA24d | Vamma: lääkärinhoito | BA24d. Oletteko nykyisin vammojenne takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA24e | Vamma: lääkehoito | BA24e. Käytättekö nykyisin vammojenne takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA24f | Vamma: apuväline | BA24f. Käytättekö nykyisten vammojenne takia apuvälineitä? 1 kyllä 0 ei BA24g1 | Vamma: apuväline, kävelykeppi / yksi kyynärsauva | BA24g. Mitä apuvälineitä: (sallitaan useita vaihtoehtoja) - kävelykeppi tai yksi kyynärsauva? 0 ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia 1 kyllä BA24g2 | Vamma: apuväline, kyynärsauvat | BA24g. (Mitä apuvälineitä: (sallitaan useita vaihtoehtoja)) - kyynärsauvat? 0 ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia 1 kyllä BA24g3 | Vamma: apuväline, tekojäsen | BA24g. (Mitä apuvälineitä: (sallitaan useita vaihtoehtoja)) - tekojäsen? 0 ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia 1 kyllä BA24g4 | Vamma: apuväline, hengityslaite | BA24g. (Mitä apuvälineitä: (sallitaan useita vaihtoehtoja)) - hengityslaite? 0 ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia 1 kyllä BA24g5 | Vamma: apuväline, erikoislasit / muu | BA24g. (Mitä apuvälineitä: (sallitaan useita vaihtoehtoja)) -erikoislasit tai muu näkemisen apuväline? 0 ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia 1 kyllä BA24g6 | Vamma: apuväline, kuulolaite | BA24g. (Mitä apuvälineitä: (sallitaan useita vaihtoehtoja)) -kuulolaite? 0 ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia 1 kyllä BA24g7 | Vamma: apuväline, rollaattori / kelkka | BA24g. (Mitä apuvälineitä: (sallitaan useita vaihtoehtoja)) - rollaattori tai kelkka? 0 ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia 1 kyllä BA24g8 | Vamma: apuväline, pyörätuoli | BA24g. (Mitä apuvälineitä: (sallitaan useita vaihtoehtoja)) - pyörätuoli(myös moottoroitu)? 0 ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia 1 kyllä BA24g9 | Vamma: apuväline, inva-auto | BA24g. (Mitä apuvälineitä: (sallitaan useita vaihtoehtoja)) - invalidivarusteinen auto? 0 ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia 1 kyllä BA24g10 | Vamma: apuväline, muu moottoroitu liikkumisen väline | BA24g. (Mitä apuvälineitä: (sallitaan useita vaihtoehtoja)) - jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline? 0 ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia 1 kyllä BA24g11 | Vamma: apuväline, muu | BA24g. (Mitä apuvälineitä: (sallitaan useita vaihtoehtoja)) - jokin muu apuväline? 0 ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia 1 kyllä BA24g_1 | Vamma: apuväline, muu mikä | BA24g_1. Mikä? (muu apuväline), tekstiä BA24h | Vamma: lääkärikäynnit 12kk aikana | BA24h. Kuinka monta kertaa olette käynyt vammojenne takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? BA25 | Sairaus: psyykkinen | BA25. Psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus? 0 ei 1 kyllä BA25a1 | Sairaus: psykoosi | BA25a. (psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto) - psykoosi? 0 ei 1 kyllä BA25a2 | Sairaus: masennus | BA25a. (psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto) - masennus? 0 ei 1 kyllä BA25a3 | Sairaus: ahdistus | BA25a. (psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto) - ahdistus? 0 ei 1 kyllä BA25a4 | Sairaus: päihdeongelma | BA25a. (psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto) - päihdeongelma? 0 ei 1 kyllä BA25a5 | Sairaus: muu psyykkinen sairaus | BA25a. (psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto) - muu? 0 ei 1 kyllä BA25b | Sairaus: psyykkinen, toteamisvuosi | BA25b. Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? BA25b2 | Psyykkinen sairaus todettu 1999-2001 | muunnos 1 kyllä 0 ei BA25c | Sairaus: psyykkinen, sairaalahoito | BA25c. (psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA25d | Sairaus: psyykkinen, lääkärinhoito | BA25d. (psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA25e | Sairaus: psyykkinen, lääkehoito | BA25e. (psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA25f | Sairaus: psyykkinen, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA25f. (psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA26 | Sairaus: diabetes | BA26. Diabetes (sokeritauti)? 0 ei 1 kyllä BA26a | Sairaus: diabetes, toteamisvuosi | BA26a. (diabetes, sokeritauti) Minä vuonna se todettiin? BA26a2 | Diabetes todettu 1999-2001 Muunnos | 1 kyllä 0 ei BA26b | Sairaus: diabetes, lääkärinhoito | BA26b. (diabetes, sokeritauti) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA26c | Sairaus: diabetes, lääkehoito | BA26c. (diabetes, sokeritauti) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 0 ei 1 kyllä BA26c_1 | Sairaus: diabetes, lääkitys | BA26c_1. (diabetes, sokeritauti) Käytättekö: 1 tabletteja 2 insuliinia 3 molempia BA26d | Sairaus: diabetes, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA26d. (diabetes, sokeritauti) Kuinka monta kertaa olette käynyt diabeteksen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA26e | Sairaus: diabetes, silmänpohjatutkimus | BA26e. (diabetes, sokeritauti) Oletteko käynyt kertaakaan lääkärin tekemässä silmänpohjatutkimuksessa tai silmänpohjien valokuvauksessa? 1 kyllä 0 ei BA26f | Sairaus: diabetes, silmänpohjamuutos | BA26f. (diabetes, sokeritauti) Onko Teillä todettu diabeteksen aiheuttamia silmänpohjamuutoksia? 1 kyllä 0 ei BA26g | Sairaus: diabetes, silmälaserhoito | BA26g. (diabetes, sokeritauti) Oletteko saaneet silmänpohjien laserhoitoa diabeteksen takia? 1 kyllä 0 ei BA26h | Sairaus: diabetes, munuaismuutos | BA26h. (diabetes, sokeritauti) Onko Teillä todettu diabeteksen aiheuttamia munuaismuutoksia? 1 kyllä 0 ei BA26i | Sairaus: diabetes, proteinuria | BA26i. (diabetes, sokeritauti) Onko Teillä todettu lisääntyvää valkuaisen eritystä virtsassa? 1 kyllä 0 ei BA26j | Sairaus: diabetes, munuaisten vajaatoiminta | BA26j. (diabetes, sokeritauti) Onko teillä todettu munuaisen vajaatoiminta? 1 kyllä 0 ei BA26k | Sairaus: diabetes, alaraaja amputoitu | BA26k. (diabetes, sokeritauti) Onko Teiltä diabeteksen takia amputoitu alaraajan osa? 1 kyllä 0 ei BA26l | Sairaus: diabetes, tunto alentunut alaraajassa | BA26l. (diabetes, sokeritauti) Onko tunto jaloissanne huonontunut? 1 kyllä 0 ei BA27 | Sairaus: haittaava allergia | BA27. Haittaava allergia? 0 ei 1 kyllä BA27a1 | Sairaus: allergia, nuha | BA27a. (haittaava allergia) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto): heinänuha tai muu allerginen nuha? 0 ei 1 kyllä BA27a2 | Sairaus: allergia, silmätulehdus | BA27a. (haittaava allergia) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto):- allerginen silmätulehdus? 0 ei 1 kyllä BA27a3 | Sairaus: allergia, ihottuma | BA27a. (haittaava allergia) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto):- allerginen ihottuma? 0 ei 1 kyllä BA27a4 | Sairaus: allergia, ruoka-aine | BA27a. (haittaava allergia) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto):- ruoka-aineallergia? 0 ei 1 kyllä BA27a5 | Sairaus: allergia, lääkeaine | BA27a. (haittaava allergia) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto):- lääkeaineallergia? 0 ei 1 kyllä BA27a6 | Sairaus: muu allergia | BA27a. (haittaava allergia) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto):- muu allergia? 0 ei 1 kyllä BA27b | Sairaus: allergia, lääkärinhoito | BA27b. (haittaava allergia) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 0 ei 1 kyllä BA27c | Sairaus: allergia, lääkehoito | BA27c. (haittaava allergia) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 0 ei 1 kyllä BA27d | Sairaus: allergia, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA27d. (haittaava allergia) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA28 | Sairaus: ihosairaus pitkäaikainen | BA28. Jokin pitkäaikainen ihosairaus, esim. psoriasis tai atooppinen iho? 0 ei 1 kyllä BA28a1 | Sairaus: allerginen ihottuma | BA28a. (jokin pitkäaikainen ihosairaus) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto): - allerginen ihottuma? 0 ei 1 kyllä BA28a2 | Sairaus: atooppinen ihottuma | BA28a. (jokin pitkäaikainen ihosairaus) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto): -atooppinen ihottuma (atooppinen ekseema)? 0 ei 1 kyllä BA28a3 | Sairaus: ärsytysihottuma | BA28a. (jokin pitkäaikainen ihosairaus) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto): -ärsytysihottuma (toksinen ihottuma)? 0 ei 1 kyllä BA28a4 | Sairaus: sienitulehdus | BA28a. (jokin pitkäaikainen ihosairaus) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto): -sienen aiheuttama tulehdus (ihossa tai kynsissä)? 0 ei 1 kyllä BA28a5 | Sairaus: psoriasis | BA28a. (jokin pitkäaikainen ihosairaus) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto):- psoriasis? 0 ei 1 kyllä BA28a6 | Sairaus: muu ihosairaus | BA28a. (jokin pitkäaikainen ihosairaus) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto):- muu ihosairaus? 0 ei 1 kyllä BA28b | Sairaus: ihosairaus, lääkärinhoito | BA28b. (jokin pitkäaikainen ihosairaus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA28c | Sairaus: ihosairaus, lääkehoito | BA28c. (jokin pitkäaikainen ihosairaus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA28d | Sairaus: ihosairaus, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA28d. (jokin pitkäaikainen ihosairaus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA29 | Sairaus: sappikivet / -tulehdus | BA29. Sappikivet tai sappirakon tulehdus? 1 kyllä 0 ei BA29a | Sairaus: sappikivet / -tulehdus, sairaalahoito | BA29a. (sappikivet tai sappirakon tulehdus) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA29b | Sairaus: sappikivet / -tulehdus, leikkaus | BA29b. (sappikivet tai sappirakon tulehdus) Onko Teille tehty sen takia leikkaus? 1 kyllä 0 ei BA29c | Sairaus: sappikivet / -tulehdus, lääkärinhoito | BA29c. (sappikivet tai sappirakon tulehdus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA29d | Sairaus: sappikivet / -tulehdus, lääkehoito | BA29d. (sappikivet tai sappirakon tulehdus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA29e | Sairaus: sappikivet / -tulehdus, ruokavalio | BA29e. (sappikivet tai sappirakon tulehdus) Onko Teillä sen takia erityinen ruokavalio? 1 kyllä 0 ei BA29f | Sairaus: sappikivet / -tulehdus, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA29f. (sappikivet tai sappirakon tulehdus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA30 | Sairaus: vatsa- / pohjukaissuolihaava | BA30. Vatsahaava tai pohjukaissuolihaava? 1 kyllä 0 ei BA30a | Sairaus: vatsa- / pohjukaissuolihaava, sairaalahoito | BA30a. (vatsahaava tai pohjukaissuolihaava) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA30b | Sairaus: vatsa- / pohjukaissuolihaava, leikkaus | BA30b. (vatsahaava tai pohjukaissuolihaava) Onko Teille tehty sen takia leikkaus? 1 kyllä 0 ei BA30c | Sairaus: vatsa- / pohjukaissuolihaava, lääkärinhoito | BA30c. (vatsahaava tai pohjukaissuolihaava) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA30d | Sairaus: vatsa- / pohjukaissuolihaava, lääkehoito | BA30d. (vatsahaava tai pohjukaissuolihaava) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA30e | Sairaus: vatsa- / pohjukaissuolihaava, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA30e. (vatsahaava tai pohjukaissuolihaava) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA31 | Sairaus: suoliston krooninen sairaus | BA31. Suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus, esim. keliakia, laktoosi-intoleranssi tai paksusuolen tulehdus? 0 ei 1 kyllä BA31a | Sairaus: colitis ulcerosa | BA31a. Onko Teillä paksusuolen tulehdus (Colitis ulcerosa)? 0 ei 1 kyllä BA31a_1 | Sairaus: colitis ulcerosa, sairaalahoito | BA31a_1. (paksusuolen tulehdus) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA31a_2 | Sairaus: colitis ulcerosa, leikkaus | BA31a_2. (paksusuolen tulehdus) Onko Teille tehty sen takia leikkaus? 1 kyllä 0 ei BA31a_3 | Sairaus: colitis ulcerosa, lääkärinhoito | BA31a_3. (paksusuolen tulehdus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA31a_4 | Sairaus: colitis ulcerosa, lääkehoito | BA31a_4. (paksusuolen tulehdus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA31a_5 | Sairaus: colitis ulcerosa, ruokavalio | BA31a_5. (paksusuolen tulehdus) Onko Teillä sen takia erityinen ruokavalio? 1 kyllä 0 ei BA31a_6 | Sairaus: colitis ulcerosa, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA31a_6. (paksusuolen tulehdus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA31b | Sairaus: Crohnin tauti | BA31b. (Onko Teillä:) Crohnin tauti? 0 ei 1 kyllä BA31b_1 | Sairaus: Crohnin tauti, sairaalahoito | BA31b_1. (Crohnin tauti) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA31b_2 | Sairaus: Crohnin tauti, leikkaus | BA31b_2. (Crohnin tauti) Onko Teille tehty sen takia leikkaus? 1 kyllä 0 ei BA31b_3 | Sairaus: Crohnin tauti, lääkärinhoito | BA31b_3. (Crohnin tauti) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA31b_4 | Sairaus: Crohnin tauti, lääkehoito | BA31b_4. (Crohnin tauti) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA31b_5 | Sairaus: Crohnin tauti, ruokavalio | BA31b_5. (Crohnin tauti) Onko Teillä sen takia erityinen ruokavalio? 1 kyllä 0 ei BA31b_6 | Sairaus: Crohnin tauti, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA31b_6. (Crohnin tauti) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA31c | Sairaus: keliakia | BA31c. (Onko Teillä:) keliakia? 0 ei 1 kyllä BA31c_4 | Sairaus: keliakia, lääkehoito | BA31c_4. (keliakia) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA31c_5 | Sairaus: keliakia, ruokavalio | BA31c_5. (keliakia) Onko Teillä sen takia erityinen ruokavalio? 1 kyllä 0 ei BA31c_6 | Sairaus: keliakia, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA31c_6. (keliakia) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA31d | Sairaus: laktoosi-intoleranssi | BA31d. (Onko Teillä:) laktoosi-intoleranssi (maitosokerin imeytymishäiriö)? 0 ei 1 kyllä BA31d_4 | Sairaus: laktoosi-intoleranssi, lääkehoito | BA31d_4. (laktoosi-intoleranssi) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA31d_5 | Sairaus: laktoosi-intoleranssi, ruokavalio | BA31d_5. (laktoosi-intoleranssi) Onko Teillä sen takia erityinen ruokavalio? 1 kyllä 0 ei BA31d_6 | Sairaus: laktoosi-intoleranssi, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA31d_6. (laktoosi-intoleranssi) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA31e | Sairaus: colon irritabile | BA31e. (Onko Teillä:) ärtynyt paksusuoli, colon irritabile? 1 kyllä 0 ei BA31e_1 | Sairaus: colon irritabile, sairaalahoito | BA31e_1. (ärtynyt paksusuoli) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA31e_3 | Sairaus: colon irritabile, lääkärinhoito | BA31e_3. (ärtynyt paksusuoli) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA31e_4 | Sairaus: colon irritabile, lääkehoito | BA31e_4. (ärtynyt paksusuoli) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA31e_5 | Sairaus: colon irritabile, ruokavalio | BA31e_5. (ärtynyt paksusuoli) Onko Teillä sen takia erityinen ruokavalio? 1 kyllä 0 ei BA31e_6 | Sairaus: colon irritabile, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA31e_6. (ärtynyt paksusuoli) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA31f | Sairaus: muu suolistosairaus | BA31f. (Onko Teillä:) muu suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus? 1 kyllä 0 ei BA31f_1 | Sairaus: muu suolistosairaus, sairaalahoito | BA31f_1. (muu suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA31f_3 | Sairaus: muu suolistosairaus, lääkärinhoito | BA31f_3. (muu suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA31f_4 | Sairaus: muu suolistosairaus, lääkehoito | BA31f_4. (muu suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA31f_5 | Sairaus: muu suolistosairaus, ruokavalio | BA31f_5. (muu suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus) Onko Teillä sen takia erityinen ruokavalio? 1 kyllä 0 ei BA31f_6 | Sairaus: muu suolistosairaus, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA31f_6. (muu suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA32 | Tutkimuskoodi | BA32. Syöpätauti (pahanlaatuinen kasvain)? 1 kyllä 0 ei BA32a1 | Sairaus: ensimmäinen vastattu syöpä | BA32a1. Mikä syöpä? (jos useampia syöpiä valitaan kaksi tärkeintä) 1 keuhko 2 suu, nielu tai kurkunpää 3 ruokatorvi 4 maha 5 suolisto, ml. peräsuoli 6 rinta 7 kohtu, munasarja 8 eturauhanen 9 ihon melanooma 10 iho, muu 11 imusolmuke / lymfooma 12 verisyöpä / leukemia 13 muu syöpä BA32a_1 | Sairaus: 1. syöpä, toteamisvuosi | BA32a_1. (1. syöpä) Minä vuonna se todettiin? BA32b | Sairaus: 1. syöpä, sairaalahoito | BA32b. (1. syöpä) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA32c | Sairaus: 1. syöpä, leikkaus | BA32c. (1. syöpä) Tehtiinkö Teille leikkaus? 1 kyllä 0 ei BA32d | Sairaus: 1. syöpä, sädehoito | BA32d. (1. syöpä) Saitteko sädehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA32e | Sairaus: 1. syöpä, sytostaattihoito | BA32e. (1. syöpä) Saitteko sytostaattihoitoa (solusalpaajahoitoa)? 1 kyllä 0 ei BA32f | Sairaus: 1. syöpä, lääkärinhoito | BA32f. (1. syöpä) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa tai tarkkailussa? 1 kyllä 0 ei BA32g | Sairaus: 1. syöpä, lääkehoito | BA32g. (1. syöpä) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA32h | Sairaus: 1. syöpä, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA32h. (1. syöpä) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA32a2 | Sairaus: 2. syöpä | BA32a2. Mikä syöpä? (jos useampia syöpiä valitaan kaksi tärkeintä) 1 keuhko 2 suu, nielu tai kurkunpää 3 ruokatorvi 4 maha 5 suolisto, ml. peräsuoli 6 rinta 7 kohtu, munasarja 8 eturauhanen 9 ihon melanooma 10 iho, muu 11 imusolmuke / lymfooma 12 verisyöpä / leukemia 13 muu syöpä BA32a_2 | Sairaus: 2. syöpä, toteamisvuosi | BA32a_2. (2. syöpä) Minä vuonna se todettiin? BA32i | Sairaus: 2. syöpä, sairaalahoito | BA32i. (2. syöpä) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA32j | Sairaus: 2. syöpä, leikkaus | BA32j. (2. syöpä) Tehtiinkö Teille leikkaus? 1 kyllä 0 ei BA32k | Sairaus: 2. syöpä, sädehoito | BA32k. (2. syöpä) Saitteko sädehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA32l | Sairaus: 2. syöpä, sytostaattihoito | BA32l. (2. syöpä) Saitteko sytostaattihoitoa (solusalpaajahoitoa)? 1 kyllä 0 ei BA32m | Sairaus: 2. syöpä, lääkärinhoito | BA32m. (2. syöpä) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa tai tarkkailussa? 1 kyllä 0 ei BA32n | Sairaus: 2. syöpä, lääkehoito | BA32n. (2. syöpä) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA32o | Sairaus: 2. syöpä, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA32o. (2. syöpä) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA34 | Sairaus: kohtu / benigni kasvain | BA34. Kohdun hyvänlaatuisia kasvaimia, esim. myooma? 1 kyllä 0 ei BA34a | Sairaus: kohtu / benigni kasvain, sairaalahoito | BA34a. (kohdun hyvänlaatuisia kasvaimia, esim. myooma) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA34b | Sairaus: kohtu / benigni kasvain, leikkaus | BA34b. (kohdun hyvänlaatuisia kasvaimia, esim. myooma) Onko Teille tehty sen takia leikkaus? 1 kyllä 0 ei BA34c | Sairaus: kohtu / benigni kasvain, lääkärinhoito | BA34c. (kohdun hyvänlaatuisia kasvaimia, esim. myooma) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA34d | Sairaus: kohtu / benigni kasvain, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA34d. (kohdun hyvänlaatuisia kasvaimia, esim. myooma) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA35 | Sairaus: Parkinsonin tauti | BA35. Parkinsonin tauti? 1 kyllä 0 ei BA35a | Sairaus: Parkinsonin tauti, sairaalahoito | BA35a. (Parkinsonin tauti) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA35b | Sairaus: Parkinsonin tauti, lääkärinhoito | BA35b. (Parkinsonin tauti) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA35c | Sairaus: Parkinsonin tauti, lääkehoito | BA35c. (Parkinsonin tauti) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA35d | Sairaus: Parkinsonin tauti, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA35d. (Parkinsonin tauti) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA42 | Sairaus: päänsärky vaikea | BA42. Vaikea päänsärky? 1 kyllä 0 ei BA42a | Sairaus: päänsärky, laatu | BA42a. (vaikea päänsärky) Minkälainen päänsärky? 1 toistuva migreeni 2 muu päänsärky BA42b | Sairaus: päänsärky, useus | BA42b. (vaikea päänsärky) Miten usein päänsärky toistuu? 1 joka päivä tai melkein joka päivä 2 muutaman kerran viikossa 3 muutaman kerran kuukaudessa 4 kerran kuukaudessa 5 harvemmin BA42c | Sairaus: päänsärky, sairaalahoito | BA42c. (vaikea päänsärky) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA42d | Sairaus: päänsärky, lääkärinhoito | BA42d. (vaikea päänsärky) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA42e | Sairaus: päänsärky, lääkehoito | BA42e. (vaikea päänsärky) Käytättekö nykyisin sen takia lääkkeitä? 1 kyllä 0 ei BA42f | Tutkimuskoodi | BA42f. (vaikea päänsärky) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA43 | Sairaus: VTI | BA43. Virtsarakon, virtsateiden tai munuaisaltaan tulehdus tai bakteereita virtsassa? 1 kyllä 0 ei BA43a | Sairaus: VTI, toistunut viime vuosina | BA43a. (virtsateiden tulehdus) Onko se vaivannut toistuvasti viime vuosina? 1 kyllä 0 ei BA43b | Sairaus: VTI, lkm / 5v | BA43b. (virtsateiden tulehdus) Kuinka monta tulehdusta Teillä on ollut viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana? BA43c | Sairaus: VTI, lääkärinhoito | BA43c. (virtsateiden tulehdus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA43d | Sairaus: VTI, lääkehoito | BA43d. (virtsateiden tulehdus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA43f | Sairaus: VTI, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA43f. (virtsateiden tulehdus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA44 | Sairaus: inkontinenssi | BA44. Virtsan pidättämisen vaikeuksia, virtsan karkailua, inkontinenssi? 1 kyllä 0 ei BA44a | Sairaus: inkontinenssi, hoidon tarve | BA44a. (virtsan pidättämisen vaikeuksia) Oletteko saanut siihen hoitoa? 1 kyllä 0 ei BA44c | Sairaus: inkontinenssi, fysioterapia | BA44c. (virtsan pidättämisen vaikeuksia) (Oletteko saanut) fysioterapiaa (lääkintävoimistelua)? 1 kyllä 0 ei BA44d | Sairaus: inkontinenssi, leikkaus | BA44d. (virtsan pidättämisen vaikeuksia) (Oletteko saanut) leikkaushoitoa? 1 kyllä 0 ei BA44f | Sairaus: inkontinenssi, lääkärinhoito | BA44f. (virtsan pidättämisen vaikeuksia) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA44g | Sairaus: inkontinenssi, lääkehoito | BA44g. (virtsan pidättämisen vaikeuksia) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA44h | Sairaus: inkontinenssi, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA44h. (virtsan pidättämisen vaikeuksia) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA45 | Sairaus: eturauhasen liikakasvu | BA45. Eturauhasen liikakasvu? 1 kyllä 0 ei BA45a | Sairaus: eturauhasen liikakasvu, sairaalahoito | BA45a. (eturauhasen liikakasvu) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA45b | Sairaus: eturauhasen liikakasvu, leikkaus | BA45b. (eturauhasen liikakasvu) Onko Teille tehty sen takia leikkaus (myös höyläys)? 1 kyllä 0 ei BA45c | Sairaus: eturauhasen liikakasvu, lääkärinhoito | BA45c. (eturauhasen liikakasvu) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA45d | Sairaus: eturauhasen liikakasvu, lääkehoito | BA45d. (eturauhasen liikakasvu) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BA45e | Sairaus: eturauhasen liikakasvu, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA45e. (eturauhasen liikakasvu) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA46 | Sairaus: muu pitkäaikainen | BA46. Onko Teillä jokin muu lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma? 1 kyllä 0 ei BA46A_1T | Sairaus: 1. muu pitkäaikainen, tekstinä | BA46a_1 | Sairaus: 1. muu pitkäaikainen, koodina | BA46a_1. (muu pitkäaikainen sairaus:) Mikä muu? Kelan tautiluokitus BA46a_2T | BA46A_2T Sairaus: 2. muu pitkäaikainen, tekstinä | BA46A_2T Sairaus: 2. muu pitkäaikainen, tekstinä BA46a_2 | Sairaus: 2. muu pitkäaikainen, koodina | BA46a_2. (muu pitkäaikainen sairaus:) Mikä muu? Kelan tautiluokitus BA46a_3T | Sairaus: 3. muu pitkäaikainen, tekstinä | BA46A_3T Sairaus: 3. muu pitkäaikainen, tekstinä BA46a_3 | Sairaus: 3. muu pitkäaikainen, koodina | BA46a_3. (muu pitkäaikainen sairaus:) Mikä muu? Kelan tautiluokitus BA36 | Sairaus: harmaakaihi | BA36. Silmien harmaakaihi? 1 kyllä 0 ei BA36a | Sairaus: harmaakaihi, leikkaus | BA36a. (silmien harmaakaihi) Oletteko ollut sen takia silmäleikkauksessa? 1 kyllä 0 ei BA36b | Sairaus: harmaakaihi, leikkaus / laajuus | BA36b. (silmien harmaakaihi) Onko Teiltä leikattu: 1 toinen silmä 2 molemmat silmät BA36c | Sairaus: harmaakaihi, lääkärinhoito | BA36c. (silmien harmaakaihi) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA36e | Sairaus: harmaakaihi, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA36e. (silmien harmaakaihi) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA37 | Sairaus: glaukooma | BA37. Silmien glaukooma (silmänpainetauti, viherkaihi)? 1 kyllä 0 ei BA37a | Sairaus: glaukooma, lääkärinhoito | BA37a. (silmien glaukooma) Oletteko sen takia silmälääkärin hoidossa tai seurannassa? 1 kyllä 0 ei BA37b | Sairaus: glaukooma, lääkehoito | BA37b. (silmien glaukooma) Käytättekö sen takia päivittäin silmälääkkeitä 1 kyllä 0 ei BA37c | Sairaus: glaukooma, laserhoito | BA37c. (silmien glaukooma) Oletteko saanut sen takia silmien laserhoitoa? 1 kyllä 0 ei BA37d | Sairaus: glaukooma, leikkaus | BA37d. (silmien glaukooma) Oletteko ollut sen takia silmäleikkauksessa? 1 kyllä 0 ei BA37e | Sairaus: glaukooma, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA37e. (silmien glaukooma) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA38 | Sairaus: silmänpohjan rappeuma | BA38. Silmänpohjan rappeuma? 1 kyllä 0 ei BA38a | Sairaus: silmänpohjan rappeuma, lääkärinhoito | BA38a. (silmänpohjan rappeuma) Oletteko sen takia silmälääkärin hoidossa tai seurannassa? 1 kyllä 0 ei BA38b | Sairaus: silmänpohjan rappeuma, laserhoito | BA38b. (silmänpohjan rappeuma) Oletteko saanut sen takia silmien laserhoitoa? 1 kyllä 0 ei BA38c | Sairaus: silmänpohjan rappeuma, leikkaus | BA38c. (silmänpohjan rappeuma) Oletteko ollut sen takia silmäleikkauksessa? 1 kyllä 0 ei BA38d | Sairaus: silmänpohjan rappeuma, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA38d. (silmänpohjan rappeuma) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA39 | Sairaus: muu näkövika / -vamma | BA39. Muu näkövika tai näkövamma? 1 kyllä 0 ei BA39a | Sairaus: muu näkövika / -vamma, tekstinä | BA39a. (muu näkövika tai näkövamma) Minkälainen vika tai vamma? BA39A_LK1 | Sairaus: muu näkövika / -vamma, uudelleen luokitus | Muuttuja BA39a luokiteltuna, ensimmäisenä mainittu muu näkövika tai -vamma 1 silmäluomien sairaudet 2 kyynelelinten ja silmäkuopan sairaudet 3 side- ja sarveiskalvon sairaudet 4 värikalvon ja sädekehän sairaudet 5 suoni- ja verkkokalvon sairaudet 6 lasiaisen ja kovankalvon sairaudet 7 näköhermon ja näköradan sairaudet 8 hypertensio ocularis 9 silmien taittovirheet 10 presbyopia 11 silmän ulkoisten lihasten ja silmien yhteisliikkeiden häiriöt 12 yhteisnäön häiriöt 13 näkökenttäpuutokset 14 värisokeus, hämäräsokeus 15 näköhäiriöt (esim. kuvan vääristymät, näön sumentumiskohtaukset, valoilmiöt) 16 silmän ja näköradan tapaturmat 17 synnynnäiset silmäsairaudet/silmien kehityshäiriöt 18 silmän ja silmänseudun kasvaimet 19 silmän tartunta- ja loistaudit 20 silmän ja silmän seudun aistimukset 21 toisen tai molempien silmien heikentynyt näkö 22 toisen tai molempien silmien sokeus 23 silmäproteesi 24 muu, määritelty tai määrittelemätön BA39a_LK2 | Sairaus: muu näkövika / -vamma, uudelleen luokitus Muuttuja BA39a luokiteltuna, toisena mainittu muu näkövika tai -vamma. Katso luokitus edellä. | BA39A_LK3 | Sairaus: muu näkövika / -vamma, uudelleen luokitus Muuttuja BA39a luokiteltuna, kolmantena mainittu muu näkövika tai -vamma. Katso luokitus edellä. | BA39b | Sairaus: muu näkövika / -vamma, sairaalahoito | BA39b. (muu näkövika tai näkövamma) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA39c | Sairaus: muu näkövika / -vamma, lääkärinhoito | BA39c. (muu näkövika tai näkövamma) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA39d | Sairaus: muu näkövika / -vamma, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA39d. (muu näkövika tai näkövamma) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA40 | Sairaus: kuulovika / -vamma | BA40. Kuulovika, kuulovamma tai kuuloa heikentävä sairaus? 1 kyllä 0 ei BA40a | Sairaus: kuulovika / -vamma, laatu | BA40a. (kuulovika, kuulovamma tai kuuloa heikentävä sairaus) Minkälainen vika tai sairaus: 1 meluvamma 2 synnynnäinen kuulovika 3 muu vika BA40a_1 | Sairaus: kuulovika / -vamma, laatu tekstinä | BA40a_1. (kuulovika, kuulovamma tai kuuloa heikentävä sairaus) Minkälainen vika tai vamma? BA40a_1_LK | Sairaus: muu kuulovika / -vamma, uudelleen luokitus Muuttuja BA40a_1 luokiteltuna | 1 kuulon heikkeneminen, vanhuus, ikääntyminen 2 kuurous, toisen korvan kuurous 3 tinnitus 4 tulehdus, liimakorva, kolesteotomia 5 tärykalvon sairaus 6 korvakäytävän sairaudet 7 sotavamma, tapaturma 8 korvakipu 9 Menierin tauti 10 otoskleroosi 11 muun sairauden jälkitila 12 muu syy BA40b | Sairaus: kuulovika / -vamma, sairaalahoito | BA40b. (kuulovika, kuulovamma tai kuuloa heikentävä sairaus) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa? 1 kyllä 0 ei BA40c | Sairaus: kuulovika / -vamma, lääkärinhoito | BA40c. (kuulovika, kuulovamma tai kuuloa heikentävä sairaus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA40d | Sairaus: kuulovika / -vamma, lääkärikäynnit 12kk aikana | BA40d. (kuulovika, kuulovamma tai kuuloa heikentävä sairaus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BA41 | Sairaus: tinnitus | BA41. Häiritsevää korvien soimista? 1 kyllä 0 ei BA41a | Sairaus: tinnitus, lääkärinhoito | BA41a. (häiritsevä korvien soiminen) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa? 1 kyllä 0 ei BA41b | Tutkimuskoodi | BA41b. (häiritsevä korvien soiminen) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? BB01a | Tutkimuskoodi | BB01a. Tarvitsetteko jatkuvaa lääkärinhoitoa jonkun äsken mainitsemanne sairauden, vian, vaivan tai vamman takia? 0 ei 1 kyllä BB01b | Jatkuvan lääkärinhoidon saanti | BB01b. Saatteko ainakin johonkin näistä sairauksista jatkuvaa lääkärinhoitoa? 0 ei 1 kyllä BB01c | Sairaus; ei saa / tarvitsisi hoitoa | BB01c. Onko yksi tai useampi näistä pitkäaikaisista sairauksistanne sellainen, johon ette saa jatkuvaa lääkärinhoitoa, mutta haluaisitte saada? 0 ei 1 kyllä BB01d_1T | 1. sairaus: ei saa / tarvitsisi hoitoa, tekstinä BB01d_1 | 1. sairaus: ei saa / tarvitsisi hoitoa, koodina | BB01d_2T | 2. sairaus: ei saa / tarvitsisi hoitoa, tekstinä BB01d_2 | 2. sairaus: ei saa / tarvitsisi hoitoa, koodina | BB01d_3T | 3. sairaus: ei saa / tarvitsisi hoitoa, tekstinä BB01d_3 | 3. sairaus: ei saa / tarvitsisi hoitoa, koodina | BB01d_TAU1 | Tartunta- ja loistaudit | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU2 | Kasvaimet | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU3 | Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU31 | Diabetes | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU4 | Vertamuodostavien elinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU5 | Mielenterveyden häiriöt | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU6 | Hermoston ja aistimien taudit | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU7 | Verenkiertoelinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU71 | Verenpainetauti | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU8 | Hengityselinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU81 | Infektio | BB01d_TAU81 Infektio 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU82 | Astma | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU9 | Ruoansulatuselimistön sairaudet | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU10 | Virtsa- ja sukuelinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU11 | Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU12 | Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU13 | Allergiat | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU14 | Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU141 | Selkäsairaudet | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU15 | Oireita ja epämääräisesti määriteltyjä tapauksia | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU16 | Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat | 0 ei 1 kyllä BB01d_TAU17 | Terveystarkastukset ja muut tarkemmin määrittelemättömät käynnit | 0 ei 1 kyllä BB02 | Sairaudet 1-3: ei saa, mutta haluaisi muuta hoitoa | BB02. Onko jokin näistä sairauksistanne sellainen, johon ette saa jotakin muuta hoitoa, jota haluaisitte saada? 1 kyllä 0 ei BB03a | Hoito: tarve, lääkehoito | BB03a.( Tarvitsisitteko lisää seuraavia hoitoja:) - lääkehoitoa? 1 kyllä 0 ei BB03A_M1 | Lääkehoitoa Muunnosmuuttuja, huomioi kaikki BB02:een vastanneet | 1 kyllä 0 ei BB03b | Hoito: tarve, leikkaushoito | BB03b. (Tarvitsisitteko lisää seuraavia hoitoja:) - leikkaushoitoa? 1 kyllä 0 ei BB03B_M1 | Leikkaushoitoa Muunnosmuuttuja, huomioi kaikki BB02:een vastanneet | 1 kyllä 0 ei BB03c | Hoito: tarve, sairaalahoito | BB03c. (Tarvitsisitteko lisää seuraavia hoitoja:) - sairaalahoitoa? 1 kyllä 0 ei BB03C_M1 | Sairaalahoitoa Muunnosmuuttuja, huomioi kaikki BB02:een vastanneet | 1 kyllä 0 ei BB03d | Hoito: tarve, fysikaalinen hoito | BB03d. (Tarvitsisitteko lisää seuraavia hoitoja:) - lääkintävoimistelua, fysikaalista hoitoa? 1 kyllä 0 ei BB03D_M1 | Fysikaalista hoitoa Muunnosmuuttuja, huomioi kaikki BB02:een vastanneet | 1 kyllä 0 ei BB03e | Hoito: tarve, kuntoutus | BB03e. (Tarvitsisitteko lisää seuraavia hoitoja:) - kuntoutusta? 1 kyllä 0 ei BB03E_M1 | Kuntoutusta Muunnosmuuttuja, huomioi kaikki BB02:een vastanneet | 1 kyllä 0 ei BB03f | Hoito: tarve, apuväline | BB03f. (Tarvitsisitteko lisää seuraavia hoitoja:) - apuvälineitä? 1 kyllä 0 ei BB03F_M1 | Apuvälineitä Muunnosmuuttuja, huomioi kaikki BB02:een vastanneet | 1 kyllä 0 ei BB03g | Hoito: tarve, terveysneuvonta | BB03g. (Tarvitsisitteko lisää seuraavia hoitoja:) - terveysneuvontaa (elintavat, ravinto)? 1 kyllä 0 ei BB03G_M1 | Terveysneuvontaa Muunnosmuuttuja, huomioi kaikki BB02:een vastanneet | 1 kyllä 0 ei BB05 | Hoitojonossa | BB05. Oletteko tällä hetkellä jonottamassa sairaalahoitoon eli tutkimuksiin, leikkaukseen tai johonkin muuhun toimenpiteeseen? 1 kyllä 0 ei BB06_1T | Hoitojonossa: 1. sairaus tekstinä | BB06_1 | Hoitojonossa: 1. sairaus koodina | BB06_2T | Hoitojonossa: 2. sairaus tekstinä | BB06_2 | Hoitojonossa: 2. sairaus koodina | BB06_3T | Hoitojonossa: 3. sairaus tekstinä | BB06_3 | Hoitojonossa: 3. sairaus koodina | BB06_TAU1 | Tartunta- ja loistaudit | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU2 | Kasvaimet | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU3 | Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU31 | Diabetes | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU4 | Vertamuodostavien elinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU5 | Mielenterveyden häiriöt | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU6 | Hermoston ja aistimien taudit | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU7 | Verenkiertoelinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU71 | Verenpainetauti | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU8 | Hengityselinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU81 | Infektio | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU82 | Astma | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU9 | Ruoansulatuselimistön sairaudet | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU10 | Virtsa- ja sukuelinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU11 | Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU12 | Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU13 | Allergiat | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU14 | Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU141 | Selkäsairaudet | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU15 | Oireita ja epämääräisesti määriteltyjä tapauksia | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU16 | Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat | 0 ei 1 kyllä BB06_TAU17 | Terveystarkastukset ja muut tarkemmin määrittelemättömät käynnit | 0 ei 1 kyllä BB07 | Hoitojonossa: hoitoaika sovittu | BB07. Onko aika sairaalahoitoon jo sovittu? 1 kyllä 0 ei BB08 | Sairaalahoidossa 5v. aikana | BB08. Oletteko viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ollut sisäänotettuna potilaana vuodeosastolla sairaalahoidossa? 0 ei 1 kyllä BB09_1T | Sairaalahoidossa 5 v. aikana: 1. sairaus tekstinä | BB09_1 | Sairaalahoidossa 5 v. aikana: 1. sairaus koodina | BB09_2T | Sairaalahoidossa 5 v. aikana: 2. sairaus tekstinä | BB09_2 | Sairaalahoidossa 5 v. aikana: 2. sairaus koodina | BB09_3T | Sairaalahoidossa 5 v. aikana: 3. sairaus tekstinä | BB09_3 | airaalahoidossa 5 v. aikana: 3. sairaus koodina | BB09_4T | Sairaalahoidossa 5 v. aikana: 4. sairaus tekstinä | BB09_4 | Sairaalahoidossa 5 v. aikana: 4. sairaus koodina | BB09_5T | Sairaalahoidossa 5 v. aikana: 5. sairaus tekstinä | BB09_5 | Sairaalahoidossa 5 v. aikana: 5. sairaus koodina | BB09_TAU1 | Tartunta- ja loistaudit | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU2 | Kasvaimet | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU3 | Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU31 | Diabetes | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU4 | Vertamuodostavien elinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU5 | Mielenterveyden häiriöt | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU6 | Hermoston ja aistimien taudit | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU7 | Verenkiertoelinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU71 | Verenpainetauti | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU8 | Hengityselinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU81 | Infektio | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU82 | Astma | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU9 | Ruoansulatuselimistön sairaudet | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU10 | Virtsa- ja sukuelinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU11 | Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU12 | Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU13 | Allergiat | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU14 | Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU141 | Selkäsairaudet | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU15 | Oireita ja epämääräisesti määriteltyjä tapauksia | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU16 | Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat | 0 ei 1 kyllä BB09_TAU17 | Terveystarkastukset ja muut tarkemmin määrittelemättömät käynnit | 0 ei 1 kyllä BB10 | Sairaalahoidossa 12kk aikana | BB10. Entä oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut sisäänotettuna potilaana vuodeosastolla sairaalahoidossa? 0 ei 1 kyllä BB10_M1 | Sairaalahoito 12kk aikana | Sairaalahoitomuunnos huomioi myös BB08:aan vastanneet 0 ei 1 kyllä BB11a | Sairaalahoitojaksot lkm 12kk aikana | BB11a. Kuinka monta kertaa (olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut sisäänotettuna potilaana vuodeosastolla sairaalahoidossa)? BB11b | Sairaalahoitopäivät lkm 12kk aikana | BB11b. Kuinka monta päivää yhteensä? BB11c_1T | Sairaalahoidossa / 12kk: 1. sairaus tekstinä | BB11c_1 | Sairaalahoidossa / 12kk: 1. sairaus koodina | BB11c_2T | Sairaalahoidossa / 12kk: 2. sairaus tekstinä | BB12c_2 | Sairaalahoidossa / 12kk: 2. sairaus koodina | BB11c_3T | Sairaalahoidossa / 12kk: 3. sairaus tekstinä | BB11c_3 | Sairaalahoidossa / 12kk: 3. sairaus koodina | BB11_TAU1 | Tartunta- ja loistaudit | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU2 | Kasvaimet | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU3 | Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU31 | Diabetes | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU4 | Vertamuodostavien elinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU5 | Mielenterveyden häiriöt | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU6 | Hermoston ja aistimien taudit | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU7 | Verenkiertoelinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU71 | Verenpainetauti | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU8 | Hengityselinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU81 | Infektio | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU82 | Astma | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU9 | Ruoansulatuselimistön sairaudet | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU10 | Virtsa- ja sukuelinten taudit | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU11 | Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU12 | Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU13 | Allergiat | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU14 | Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU141 | Selkäsairaudet | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU15 | Oireita ja epämääräisesti määriteltyjä tapauksia | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU16 | Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat | 0 ei 1 kyllä BB11_TAU17 | Terveystarkastukset ja muut tarkemmin määrittelemättömät käynnit | 0 ei 1 kyllä BB12 | Leikkaushoito | BB12. Onko Teille tehty mitään leikkauksia elämänne aikana? 1 kyllä 0 ei BB15a_1T | Hoito: 1. leikkaus, tekstinä | BB15a_1 | Hoito: 1. leikkaus, koodina | BB15a_1. Mitä leikkauksia? BB15b_1 | Hoito:1. leikkaus / gynekologinen, laajuus | 1 kohtu ja molemmat munasarjat 2 kohtu ja toinen munasarja 3 vain kohtu, ei munasarjoja BB15c_1 | Hoito: 1. leikkausvuosi | BB15c_1. 1. LEIKKAUS Minä vuonna? BB15a_2T | Hoito: 2. leikkaus, tekstinä | BB15a_2 | Hoito: 2. leikkaus, koodina | BB15a_2. Mitä leikkauksia? BB15b_2 | Hoito: 2. leikkaus / gynekologinen, laajuus | 1 kohtu ja molemmat munasarjat 2 kohtu ja toinen munasarja 3 vain kohtu, ei munasarjoja BB15c_2 | Hoito: 2. leikkausvuosi | BB15c_2. 2. LEIKKAUS (Minä vuonna?) BB15a_3T | Hoito: 3. leikkaus, tekstinä | BB15a_3 | Hoito: 3. leikkaus, koodina | BB15a_3. Mitä leikkauksia? BB15b_3 | Hoito: 3. leikkaus / gynekologinen, laajuus | 1 kohtu ja molemmat munasarjat 2 kohtu ja toinen munasarja 3 vain kohtu, ei munasarjoja BB15c_3 | Hoito: 3. leikkausvuosi | BB15c_3. 3. LEIKKAUS (Minä vuonna?) BB15a_4T | Hoito: 4. leikkaus, tekstinä | BB15a_4 | Hoito: 4. leikkaus, koodina | BB15a_4. Mitä leikkauksia? BB15b_4 | Hoito: 4. leikkaus / gynekologinen, laajuus | 1 kohtu ja molemmat munasarjat 2 kohtu ja toinen munasarja 3 vain kohtu, ei munasarjoja BB15c_4 | Hoito: 4. leikkausvuosi | BB15c_4. 4. LEIKKAUS (Minä vuonna?) BB15a_5T | Hoito: 5. leikkaus, tekstinä | BB15a_5 | Hoito: 5. leikkaus, koodina | BB15a_5. Mitä leikkauksia? BB15b_5 | BB15b_5 Hoito: 5. leikkaus / gynekologinen, laajuus | 1 kohtu ja molemmat munasarjat 2 kohtu ja toinen munasarja 3 vain kohtu, ei munasarjoja BB15c_5 | Hoito: 5. leikkausvuosi | BB15c_5. 5. LEIKKAUS (Minä vuonna?) BB15_leik0 | Tuntematon toimenpide 0 ei 1 kyllä BB15_leik1 | Pään ja kaulan alueen leikkaus | 0 ei 1 kyllä BB15_leik2 | Sydän- ja verisuonileikkaus | 0 ei 1 kyllä BB15_leik3 | Keuhkoihin ja henkitorveen kohdistuva leikkaus | 0 ei 1 kyllä BB15_leik4 | Ruansulatuskanavan ja vatsan alueen leikkaus | 0 ei 1 kyllä BB15_leik5 | Virtsateiden ja sukupuolielinten leikkaus, miehet | 0 ei 1 kyllä BB15_leik6 | Virtsateiden ja sukupuolielinten leikkaus, naiset | 0 ei 1 kyllä BB15_leik7 | Synnytykseen ja raskauteen liittyvät leikkaus | 0 ei 1 kyllä BB15_leik8 | Tuki- ja liikuntaelinten leikkaus | 0 ei 1 kyllä BB15_leik9 | Rintarauhasen leikkaus | 0 ei 1 kyllä BB15_leik10 | Ihoon kohdistuva leikkaus | 0 ei 1 kyllä BC02 | Lapset: elossa lkm | BC02. Kuinka monta elossa olevaa lasta Teillä on tällä hetkellä yhteensä, mukaan lukien adoptiolapset, sijaisvanhemmuus ja muut 'ei biologiset' lapset? BC02x | Lapset: elossa lkm | BC02x. Kuinka monta lasta Sinulla on tällä hetkellä yhteensä( mukaanlukien adoptiolapset, sijaisvanhemmuus)? Kysymys esitetty sekä miehille että naisille. BC03 | Lapset: yrittänyt saada >12kk | BC03. Onko Teillä ollut sellaisia ajanjaksoja, jolloin olette yrittänyt saada lasta, mutta ette ole onnistunut tai onnistumiseen on kulunut aikaa yli 12 kuukautta? 1 kyllä 0 ei BC04 | Lapset: lapsettomuustutkimus- / hoito | BC04. Oletteko ollut tutkimuksissa lapsettomuuden vuoksi tai hakenut hoitoa lapsettomuuteen? 1 kyllä 0 ei Lapsia | Lapsettomuusajanjakso | Muunnos: Kysytty sekä miehiltä että naisilta 1 kyllä 0 ei Lapsettomuus | Lapsettomuuskokemus | Muunnos: Kysytty sekä miehiltä että naisilta 1 lapsettomuus, on lapsi 2 lapsettomuus, ei lapsia 3 ei lapsettomuutta BD02 | Kuukautiset: alkamisikä | BD02. Minkä ikäinen olitte, kun kuukautisenne alkoivat? BD03 | Kuukautiset: nykyään | BD03. Onko Teillä nykyään kuukautiset: (Jos vastaaja on raskaana, merkitään tilanne ennen raskautta.) 1 säännöllisesti 2 epäsäännöllisesti 3 ei ollenkaan BD04 | Kuukautiset: viimeksi ajankohta | BD04. Milloin olivat viimeisimmät kuukautisenne? BD04_PVM | Kuukautiset: viimeksi pvm, ddmmyy10. | BD04. Milloin olivat viimeisimmät kuukautisenne? BD05 | Kuukautiset: viimeksi ajankohta | BD05. Milloin olivat viimeiset kuukautisenne? BD05_PVM | Kuukautiset: viimeksi pvm, ddmmyy10. | BD05. Milloin olivat viimeiset kuukautisenne? BD06 | Kuukautiset: loppumissyy | BD06. Loppuivatko kuukautisenne: 1 luonnollisesti vaihdevuosien myötä 2 leikkauksen tai sädehoidon jälkeen 3 muusta syystä (esim. hormonilääkityksen takia) 4 kuukautiset eivät loppuneet MENOP | Menopaussi Muunnos | 1 postmenopaussi 2 perimenopaussi 3 premenopaussi . tieto puuttuu .X ei kysytty Synnytys | Synnyttänyt muunnosmuuttuja, onko synnyttänyt vai ei | 1 kyllä 0 ei BD07 | Raskaus: raskaana | BD07. Oletteko tällä hetkellä raskaana? 1 kyllä 0 ei BD08a | Raskaus: lkm | BD08a. Kuinka monta kertaa olette ollut raskaana? mukaan otetaan sekä synnytykseen, keskenmenoon että keskeytykseen päättyneet raskaudet BD08b | Raskaus: monisikiöinen | BD08b. Oliko mikään raskauksista monisikiöinen? 1 kyllä 0 ei BD08c_1 | Raskaus: 1. monisikiöinen | BD08c_2 | Raskaus: 2. monisikiöinen | BD08c_3 | Raskaus: 3. monisikiöinen | BD08c_4 | Raskaus: 4. monisikiöinen | BD08c_5 | Raskaus: 5. monisikiöinen | BD08c_6 | Raskaus: 6. monisikiöinen | BD08c_7 | Raskaus: 7. monisikiöinen | BD08c_8 | Raskaus: 8. monisikiöinen | BD08c_9 | Raskaus: 9. monisikiöinen | BD08c_10 | Raskaus: 10. monisikiöinen | BD08c_10 Raskaus: 10. monisikiöinen BD08d | Synnytys: lkm | BD08d. Kuinka monta synnytystä Teillä on ollut? mukaan lukien sekä keisarinleikkaukset (sektiot) että tavalliset alatiesynnytykset? BD09a | Synnytys: 1. / vuosiluku | BD09a. Minä vuonna Teillä oli ensimmäinen synnytys? BD09b | Synnytys: 2. / vuosiluku | BD09b. Minä vuonna Teillä oli toinen synnytys? BD09c | Synnytys: 3. / vuosiluku | BD09c. Minä vuonna Teillä oli kolmas synnytys? BD09d | Synnytys: 4. / vuosiluku | BD09d. Minä vuonna Teillä oli 4. synnytys? BD09e | Synnytys: 5. / vuosiluku | BD09e. Minä vuonna Teillä oli 5. synnytys? BD09f | Synnytys: 6. / vuosiluku | BD09f. Minä vuonna Teillä oli 6. synnytys? BD09g | Synnytys: 7. / vuosiluku | BD09g. Minä vuonna Teillä oli 7. synnytys? BD09h | Synnytys: 8. / vuosiluku | BD09h. Minä vuonna Teillä oli 8. synnytys? BD09i | Synnytys: 9. / vuosiluku | BD09i. Minä vuonna Teillä oli 9. synnytys? BD09j | Synnytys: 10. / vuosiluku | BD09j. Minä vuonna Teillä oli 10. synnytys? BD09k | Synnytys: 11. / vuosiluku | BD09k. Minä vuonna Teillä oli 11. synnytys? BD09l | Synnytys: 12. / vuosiluku | BD09l. Minä vuonna Teillä oli 12. synnytys? BD09m | Synnytys: 13. / vuosiluku | BD09m. Minä vuonna Teillä oli 13. synnytys? BD09n | Synnytys: 14. / vuosiluku | BD09n. Minä vuonna Teillä oli 14. synnytys? BD09o | Synnytys: 15. / vuosiluku | BD09o. Minä vuonna Teillä oli 15. synnytys? BD09p | Synnytys: 16. / vuosiluku | BD09p. Minä vuonna Teillä oli 16. synnytys? BD09q | Synnytys: 17. / vuosiluku | BD09q. Minä vuonna Teillä oli 17. synnytys? BD09r | Synnytys: 18. / vuosiluku | BD09r. Minä vuonna Teillä oli 18. synnytys? BD09s | Synnytys: 19. / vuosiluku | BD09s. Minä vuonna Teillä oli 19. synnytys? BD09t | Synnytys: 20. / vuosiluku | BD09t. Minä vuonna Teillä oli 20. synnytys? BD11 | Synnytys: lasten lkm | BD11. Kuinka monta lasta olette synnyttänyt? (mukaan lukien kuolleena syntyneet) BD12a | Synnytys: lasten lkm / elossa | BD12a. Kuinka moni lapsista syntyi elävänä? BD12b | Imetys: imetysaika kk / 1. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12c | Imetys: imetysaika kk / 2. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12d | Imetys: imetysaika kk / 3. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12e | Imetys: imetysaika kk / 4. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12f | Imetys: imetysaika kk / 5. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12g | Imetys: imetysaika kk / 6. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12h | Imetys: imetysaika kk / 7. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12i | Imetys: imetysaika kk / 8. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12j | Imetys: imetysaika kk / 9. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk ND12k | Imetys: imetysaika kk / 10. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12l | Imetys: imetysaika kk / 11. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12m | Imetys: imetysaika kk / 12. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12n | Imetys: imetysaika kk / 13. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12o | Imetys: imetysaika kk / 14. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12p | Imetys: imetysaika kk / 15. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12q | Imetys: imetysaika kk / 16. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12r | Imetys: imetysaika kk / 17. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12s | Imetys: imetysaika kk / 18. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12t | Imetys: imetysaika kk / 19. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12u | Imetys: imetysaika kk / 20. lapsi | Kuinka monta kuukautta imetitte lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella? 0 = vain kokeillut, ei yhtenäistä imetystä 97=yhtenäisesti vähintään viikon, mutta alle 1kk BD12_X | Imetys: kesken | BD12_X. Tehty uusi muuttuja joka kertoo sen, onko imetys kesken (saa arvon 1, muuten =.) 1 kyllä BD13a | Raskaus: toksemia | BD13a. Onko Teillä (minkään)raskauden aikana ollut: - raskausmyrkytys (toksemia)? 0 ei 1 kyllä BD13a_1 | Raskaus: toksemia / lkm | BD13a_1. Kuinka monen raskauden aikana? BD13b | Raskaus: kohonnut verenpaine | BD13b. Onko Teillä (minkään)raskauden aikana: - kohonnut verenpaine? 0 ei 1 kyllä BD13b_1 | Raskaus: kohonnut verenpaine / lkm | BD13b_1. Kuinka monen raskauden aikana? BD13c | Raskaus: proteinuria | BD13c. Onko Teillä (minkään)raskauden aikana: - valkuaista virtsassa? 0 ei 1 kyllä BD13c_1 | Raskaus: proteinuria / lkm | BD13c_1. Kuinka monen raskauden aikana? BD13d | Raskaus: kohonnut verensokeriarvo | BD13d. Onko Teillä (minkään)raskauden aikana: - kohonneet verensokeriarvot? 0 ei 1 kyllä BD13d_1 | Raskaus: kohonnut verensokeriarvo / lkm | BD13d_1. Kuinka monen raskauden aikana? BD14 | Raskaus: kohonnut RR / lääkehoito | BD14. Hoidettiinko kohonnutta verenpainettanne (minkään) raskauden aikana lääkkeillä? 1 kyllä 0 ei BD15 | Raskaus: kohonnut RR / lääkehoito, lopetus | BD15. Lopetettiinko verenpainelääkitys (aina) synnytyksen jälkeen? 1 kyllä 0 ei BD16 | Raskaus: kohonnut RR / lääkehoito jatkui synn. jälkeen | BD16. Jatkettiinko verenpainelääkitystä (jonkun) synnytyksenne jälkeen: 1 korkeintaan 1 vuoden ajan 2 yli vuoden ajan BD17 | Raskaus: verensokeri kohonnut / hoito | BD17. Millaista hoitoa saitte kohonneiden verensokeriarvojen vuoksi: kirjataan "rankin" hoito , jota saanut ainakin yhden raskauden aikana(1=rankin, 3=vähiten rankin hoito) 1 aloitettiin insuliinihoito, jota jatkettiin yli vuoden synnytyksen jälkeen 2 aloitettiin insuliinihoito, joka lopetettiin raskauden jälkeen 3 ruokavalion muutokset (dieetti) 4 ei hoitoa BD19 | Raskaus: keskenmeno / lkm | BD19. Kuinka monta keskenmenoa Teillä on ollut? Ei abortti. BD20 | Raskaus: kohdun ulkopuolinen raskaus / lkm | BD20. (Kuinka monta) kohdun ulkopuolista raskautta Teillä on ollut? BD21 | Raskaus: abortti / lkm | BD21. (Kuinka monta) raskauden keskeytystä eli aborttia Teillä on ollut? BD22 | Lapset: elossa / lkm | BD22. Kuinka monta elossa olevaa lasta Teillä on tällä hetkellä yhteensä, mukaanlukien adoptiolapset, sijaisvanhemmuus ja muut 'ei biologiset' lapset? BD23 | Lapsettomuus: yrittänyt>12kk | BD23. Onko Teillä ollut sellaisia ajanjaksoja, jolloin olette yrittänyt tulla raskaaksi, mutta ette ole onnistunut tai onnistumiseen on kulunut aikaa yli 12 kuukautta? 1 kyllä 0 ei BD24 | Lapsettomuus: tutkimus tai hoito | BD24. Oletteko ollut tutkimuksissa tai saanut hoitoa lapsettomuuteen? 1 kyllä 0 ei BD24a | Lapsettomuus: tutkimus tai hoito, vuosiluku | BD24a. Minä vuonna viimeksi? BD25a | Lapsettomuus: hormonihoito | BD25a. Oletteko saanut jotakin seuraavista lapsettomuushoidoista: mukaan luetaan myös ne hoitojaksot, joissa on käytetty lahjoitettuja sukusoluja tai jotka ovat keskeytyneet (esim. ei alkionsiirtoa)) - hormonihoitoja? 1 kyllä 0 ei BD25a_1 | Lapsettomuus: hormonihoito, lkm | BD25a_1. (hormonihoitoja) Kuinka monta kertaa? BD25b | Lapsettomuus: inseminaatio | BD25b. Keinosiemennys eli inseminaatio? 1 kyllä 0 ei BD25b_1 | Lapsettomuus: inseminaatio, lkm | BD25b_1. (keinosiemennys eli inseminaatio) Kuinka monta kertaa? BD25 | Lapsettomuus: IVF / ICSI | BD25c. Koeputkihedelmöitys (IVF) tai mikroinjektiohoito (ICSI)? 1 kyllä 0 ei BD25c_1 | Lapsettomuus: IVF / ICSI, lkm | BD25c_1. (koeputkihedelmöitys tai mikroinjektiohoito) Kuinka monta kertaa? BD25e | Lapsettomuus: FET | BD25e. Pakastetun alkion siirto (FET)? 1 kyllä 0 ei BD25e_1 | Lapsettomuus: FET, lkm | BD25e_1. (pakastetun alkion siirto) Kuinka monta kertaa? BD25f | Lapsettomuus: muu hoito | BD25f. Jokin muu lapsettomuushoito? 1 kyllä 0 ei BD25f_1 | Lapsettomuus: muu hoito, lkm | BD25f_1. (jokin muu lapsettomuushoito) Kuinka monta kertaa? BD26 | Ehkäisy: ehkäisypillerit, tällä hetkellä | BD26. Käytättekö tällä hetkellä ehkäisypillereitä? 0 ei 1 kyllä BD26a | Ehkäisy: ehkäisypilleiden käyttö vuosina, tällä hetkellä | BD26a. Kuinka monen vuoden ajan yhteensä olette käyttänyt ehkäisypillereitä (huomioidaan myös kaikki aiemmat käyttöjaksot)? BD27 | Ehkäisy: ehkäisypillerit | BD27. Oletteko joskus (aiemmin) käyttänyt ehkäisypillereitä? 1 kyllä 0 en ole koskaan käyttänyt BD27a | Ehkäisy: ehkäisypillereiden käyttö vuosina | BD27a. Kuinka monen vuoden ajan yhteensä olette käyttäneet ehkäisypillereitä (huomioidaan myös kaikki aiemmat käyttöjaksot)? BD28a | Ehkäisy: hormonikierukka | BD28a. Käytättekö tällä hetkellä ehkäisyyn: - hormonikierukkaa? 0 ei 1 kyllä BD28b | Ehkäisy: tavallinen kierukka | BD28b. (Käytättekö tällä hetkellä ehkäisyyn: ) - tavallista kierukkaa (ilman hormonia)? 1 kyllä 0 ei BD29 | Ehkäisy: hormonikierukan käyttö vuosina | BD29. Kuinka monen vuoden ajan yhteensä olette käyttänyt hormonikierukkaa huomioidaan kaikki käyttöjaksot yhteensä vain hormonikierukasta, ei tavallisesta kierukasta)? BD30a | Ehkäisy: hormonikierukka, joskus | BD30a. Oletteko joskus aiemmin käyttänyt ehkäisyyn: - hormonikierukkaa? 1 kyllä 0 ei BD30b | Ehkäisy: tavallinen kierukka, joskus | BD30b. (Oletteko joskus aiemmin käyttänyt ehkäisyyn:) - tavallista kierukkaa (ilman hormonia)? 1 kyllä 0 ei BD31 | Ehkäisy: hormonikierukan käyttö vuosina | BD31. Kuinka monen vuoden ajan yhteensä olette käyttänyt hormonikierukkaa? (huomioidaan kaikki käyttöjaksot yhteensä vain hormonikierukasta, ei tavallisesta kierukasta)? BD32 | Hormonikorvaushoito: tabl, geeli tai laastari | BD32. Oletteko viimeksi kuluneen kuukauden aikana käyttänyt vaihdevuosien tai kuukautishäiriöiden takia hormonikorvaushoitoa tabletteina, geelinä tai laastarina? (Ei oteta huomioon emättimeen tarkoitettuja voiteita kuten esim. Ovestin, mutta otetaan huomioon keltarauhashormonihoito kuukautishäiriöihin) 1 kyllä 0 ei BD32a | Hormonikorvaushoito: käyttö vuosina | BD32a. Kuinka monen vuoden ajan olette käyttänyt hormonikorvaushoitoa ? (huomioidaan myös kaikki aiemmat käyttöjaksot)? BD33 | Hormonikorvaushoito: joskus | BD33. Oletteko aiemmin käyttänyt vaihdevuosien tai kuukautishäiriöiden takia hormonikorvaushoitoa tabletteina, geelinä tai laastarina? (Ei oteta huomioon emättimeen tarkoitettuja voiteita kuten esim. Ovestin, mutta otetaan huomioon keltarauhashormonihoito kuukautishäiriöihin) 1 kyllä 0 ei BD33a | Hormonikorvaushoito: joskus, käyttö vuosina | BD33a. Kuinka monen vuoden ajan olette käyttänyt hormonikorvaushoitoa ? (huomioidaan myös kaikki aiemmat käyttöjaksot) BD34 | Hormonikorvaushoito: aloittamisikä | BD34. Minkä ikäisenä aloititte hormonikorvaushoidon käytön? CA01 | Isä elossa | Onko isänne/isäsi elossa? 1 kyllä 2 ei 3 ei osaa sanoa CA02 | Isän syntymäaika | Mikä on/oli isänne/isäsi syntymäaika? CA02_K | Isän syntymäaika, muokattu CA03 | Isän syntymäpaikka, muokattu kuntakoodi | "Mikä on/oli isänne/isäsi syntymäpaikka? Muokattu kuntakoodi" CA03b | Isän syntymämaa, maan koodi | Missä maassa? CA03bT | Isän syntymämaa, maan nimi | Maa tekstinä CA05 | Isän ikä kuollessa | Minkä ikäisenä isänne/isäsi kuoli? CA06 | Isän kuolinsyy | Mikä oli isänne/isäsi kuolinsyy? 1 tapaturma 2 sydäinfarkti 3 muu sydänvika 4 aivohalvaus 5 syöpä 6 muu syy 7 ei osaa sanoa CA07 | Äiti elossa | Onko äitinne/äitisi elossa? 1 kyllä 2 ei 3 ei osaa sanoa CA08 | Äidin syntymäaika | Mikä on/oli äitinne/äitisi syntymäaika? CA08_K | Äidin syntymäaika, muokattu CA09 | Äidin syntymäapaikka, muokattu kuntakoodi | "Mikä on/oli äitinne/äitisi syntymäpaikka? Muokattu kuntakoodi" CA09b | Äidin syntymämaa, maan koodi | Missä maassa? CA09bT | Äidin syntymämaa, maan nimi | Maa tekstinä CA11 | Äidin ikä kuollessa | Minkä ikäisenä äitinne/äitisi kuoli? CA12 | Äidin kuolinsyy | Mikä oli äitinne/äitisi kuolinsyy? 1 tapaturma 2 sydäinfarkti 3 muu sydänvika 4 aivohalvaus 5 syöpä 6 muu syy 7 ei osaa sanoa CA13 | Sisarusten määrä | Kuinka monta sisarusta teillä/sinulla on/on ollut yhteensä? (mukaan luettuna sisar- ja velipuolet sekä elävät että kuolleet sisarukset) CA15 | Sisar kuollut | Onko joku sisaruksistanne kuollut? 0 ei 1 kyllä CA16 | Kuolleiden sisarusten lukumäärä | Kuinka moni heistä on kuollut? CA17A | 1. sisaren ikä kuollessa| Minkä ikäisenä/ikäisinä sisaruksenne on/ovat kuolleet? CA17B | 2. sisaren ikä kuollessa| Minkä ikäisenä/ikäisinä sisaruksenne on/ovat kuolleet? CA17C | 3. sisaren ikä kuollessa| Minkä ikäisenä/ikäisinä sisaruksenne on/ovat kuolleet? CA17D | 4. sisaren ikä kuollessa| Minkä ikäisenä/ikäisinä sisaruksenne on/ovat kuolleet? CA17E | 5. sisaren ikä kuollessa| Minkä ikäisenä/ikäisinä sisaruksenne on/ovat kuolleet? CA17F | 6. sisaren ikä kuollessa| Minkä ikäisenä/ikäisinä sisaruksenne on/ovat kuolleet? CA17G | 7. sisaren ikä kuollessa| Minkä ikäisenä/ikäisinä sisaruksenne on/ovat kuolleet? CA17H | 8. sisaren ikä kuollessa| Minkä ikäisenä/ikäisinä sisaruksenne on/ovat kuolleet? CA17I | 9. sisaren ikä kuollessa| Minkä ikäisenä/ikäisinä sisaruksenne on/ovat kuolleet? CA17J | 10. sisaren ikä kuollessa| Minkä ikäisenä/ikäisinä sisaruksenne on/ovat kuolleet? CB01 | Asui koulun aloittaessa | Asuit(te)ko koulun aloittaessasi (eli ollessasi noin 7-vuotias): 1 kotona molempien vanhempien kanssa 2 jommankumman vanhemman kanssa 3 sukulaisten luona 4 lastenkodissa tai muussa laitoksessa CB01_2 | Kumman vanhemman kanssa asui koulun aloittaessa | Kumman vanhempanne/vanhempasi kanssa asuitte/asuit? 1 isän 2 äidin CB02 | Isän ammatti koulun aloittaessa | Mikä oli isänne/isäsi ammattiasema silloin. Oliko hän: 1 maanviljelijä 2 työantajayrittäjä 3 yksityisyrittäjä 4 työntekijä 5 toimihenkilö 6 eläkeläinen 7 muu 8 ei osaa sanoa CB02_7 | Isän ammatti, mikä muu | Mikä oli isänne/isäsi ammattiasema silloin: muu, mikä? CB03a | Tilan kokonaispinta-ala hehtaareina koulun aloittaessa | Mikä oli tämän tilan kokonaispinta-ala (hehtaareina)? CB03b | Viljelty maa hehtaareina koulun aloittaessa | Montako hehtaaria siitä oli viljeltyä?
CB04 | Isän ammattikoodi koulun aloittaessa | Missä ammatissa isänne/isäsi toimi silloin? (ellei ammatissa toimiva, mahdollinen aikaisempi ammatti),ammatti tekstinä

CB04T | Isän ammatti tekstinä koulun aloittaessa | Missä ammatissa isänne/isäsi toimi silloin?(ellei ammatissa toimiva, mahdollinen aikaisempi ammatti), TK:n ammattiluokitus 1997
CB05 | Isän pohjakoulutus | Mikä on/oli isänne/isäsi pohjakoulutus: 1 osa kansakoulua tai vähemmän 2 kansa- tai kansalaiskoulu 3 kansanopisto tai kansankorkeakoulu 4 keskikoulu 5 osa lukiota tai lukion päästötodistus 6 ylioppilastutkinto 7 ei osaa sanoa CB06 | Isän ammatti- tai korkeakoulutus | Onko/oliko isänne/isäsi suorittanut: 1 ammatillinen koulu 2 ammatillinen opisto 3 korkeakoulututkinto 4 ei mikään näistä 5 ei osaa sanoa CB07 | Äidin ammatti koulun aloittaessa | Mikä oli äitinne/äitisi ammattiasema silloin, kun aloitit koulun: 1 maanviljelijä 2 työantajayrittäjä 3 yksityisyrittäjä 4 työntekijä 5 toimihenkilö 6 yrittäjäperheen avustava perheenjäsen 7 kotirouva tai perheenemäntä 8 eläkeläinen 9 muu 10 ei osaa sanoa CB07_9 | Äidin ammatti, mikä muu | Mikä oli äitinne/äitisi ammattiasema silloin: muu, mikä? CB08a | Tilan kokonaispinta-ala hehtaareina koulun aloittaessa | Mikä oli tämän tilan kokonaispinta-ala (hehtaareina) CB08b | Viljelty maa hehtaareina koulun aloittaessa | Montako hehtaaria siitä oli viljeltyä
CB09 | Äidin ammattikoodi koulun aloittaessa | Missä ammatissa äitinne/äitisi toimi silloin? (ellei ammatissa toimiva, mahdollinen aikaisempi ammatti), TK:n ammattiluokitus 1997

CB09T | Äidin ammatti tekstinä koulun aloittaessa | Missä ammatissa äitinne/äitisi toimi silloin? (ellei ammatissa toimiva, mahdollinen aikaisempi ammatti), ammatti tekstinä
CB10 | Äidin pohjakoulutus | Mikä on/oli äitinne/äitisi pohjakoulutus: 1 osa kansakoulua tai vähemmän 2 kansa- tai kansalaiskoulu 3 kansanopisto tai kansankorkeakoulu 4 keskikoulu 5 osa lukiota tai lukion päästötodistus 6 ylioppilastutkinto 7 ei osaa sanoa CB11 | Äidin ammatti- / korkeakoulutus | Onko/oliko äitinne/äitisi suorittanut: 1 ammatillinen koulu 2 ammatillinen opisto 3 korkeakoulututkinto 4 ei mikään näistä 5 ei osaa sanoa DA01 | Omalääkäri terveyskeskuksessa | Onko kuntanne terveyskeskus nimennyt Teille ns. omalääkärin? 1 kyllä 2 ei 3 EOS DA01_M1 | Nimetty omalääkäri | Muunnos, DA01=1, niin DA01_M1=1, DA01=2 tai 3, niin DA01_M1=0 0 ei 1 kyllä DA02 | Omalääkäri ensisijainen | Hakeudutteko ensisijaisesti hänen vastaanotolleen tarvitessanne lääkärin apua ja neuvoja? 0 ei 1 kyllä DA02_M1 | Terveyskeskuslääkärillä kävijät | Muunnos, DA02=1 tai (DA04=1 tai DA04N=1), niin DA02_M1=1, jos DA03=0 tai ((DA04=2-6) tai (DA04n=2-8)), niin DA02_M1=0 0 ei 1 kyllä DA03 | Muu lääkäri ensisijainen | Onko Teillä joku muu lääkäri, johon otatte ensisijaisesti yhteyttä tarvitessanne lääkärin apua ja neuvoja? 0 ei 1 kyllä DA03_M1 | Muu ensisijainen lääkäri | Muunnos, DB03=1, niin DB03_M1=1, DA02=1 tai DA03=0, niin DA03_M1=0 0 ei 1 kyllä DA04 | Muu esisijainen lääkäri, toimipaikka | Kuka tämä muu esisijainen lääkäri on? 1 terveyskeskuslääkäri 2 työterveyslääkäri 3 yksityislääkäri 4 sairaalan poliklinikan lääkäri 5 tuttava- tai sukulaislääkäri 6 joku muu lääkäri? DA04_M1 | Terveyskeskuslääkäri ensisijainen | Muunnos, DA04n=1 tai DA04=1, niin DA04_M1=1, jos DA04n=2-5,7-8 tai DA04=2-6, niin DA04_M1=0, jos DA03=0, niin DA04_M1=0 0 ei 1 kyllä DA04_M2 | Työterveyslääkäri ensisijainen | Muunnos, DA04=2 tai DA04n=2, niin DA04_M2=1, jos DA04=1,3-6 tai DA04n=1,3-5,7-8, niin DA04_M2=0, jos DA03=0, niin DA04_M2=0 0 ei 1 kyllä DA04_M3 | Yksityislääkäri ensisijainen | Muunnos, DA04=3 tai DA04n=3, niin DA04_M3=1, jos DA04=1-2,4-6 tai DA04n=1-2,4-5,7-8, niin DA04_M3=0, jos DA03=0, niin DA04_M3=0 0 ei 1 kyllä DA04_M4 | Sairaalan pkl:n lääkäri ensisijainen | Muunnos, DA04=4 tai DA04n=4, niin DA04_M4=1, jos DA04=1-3,5-6 tai DA04n=1-3,5,7-8, niin DA04_M4=0, jos DA03=0, niin DA04_M4=0 0 ei 1 kyllä DA04_M5 | Muu lääkäri ensisijainen | Muunnos, DA04=5,6 tai DA04n=5,8, niin DA04_M5=1, jos DA04=1-4 tai DA04n=1-4,7, niin DA04_M5=0, jos DA03=0, niin DA04_M5=0 0 ei 1 kyllä DA05 | Muun erikoisalan lääkäri ensisijainen | Minkä erikoisalan lääkäri tämä muu ensisijainen lääkäri on? 1 yleislääkäri 2 gynekologi 3 silmälääkäri 4 korva (kurkku / nenä) lääkäri 5 sisätautilääkäri 6 ihotautilääkäri 7 jonkin muun erikoisalan lääkäri 8 EOS DA06 | Sairaan/terveydenhoitaja ensisijainen | Onko Teillä joku tietty terveyden- tai sairaanhoitaja, johon otatte ensisijaisesti yhteyttä tarvitessanne apua ja neuvoja terveyteenne liittyvissä asioissa? 0 ei 1 kyllä DA07 | Sairaan/terveydenhoitaja ensisijainen, toimipaikka | Onko tämä ensisijainen hoitaja: 1 terveyskeskuksessa 2 yksityisellä lääkäriasemalla 3 sairaalassa 4 työterveyshoitaja 5 tuttava- tai sukulaishoitaja 6 joku muu hoitaja? DA07_M1 | Terveyskeskushoitaja ensisijainen | Muunnos, DA07n=1 tai DA07=1, niin DA07_M1=1, DA06=1,0, niin DA07_M1=0 0 ei 1 kyllä DA07_M2 | Työterveyshoitaja ensisijainen | Muunnos, DA07=4 tai DA07n=4, niin DA07_M2=1, DA06=1,0, niin DA07_M2=0 0 ei 1 kyllä DA07_M4 | Muu hoitaja ensisijainen | Muunnos, DA06=1,0 ja (DA07=2-3,5-6 tai DA07n=2,3,5,8) niin DA07n_M4=1, DA06=1,0 ja DA07n=.,1-5,8, niin DA07n_M4=0 0 ei 1 kyllä DB01 | Lääkärikäynnit 12 kk aikana | Oletteko oman sairautenne (tai raskauden tai synnytyksen) takia käynyt lääkärissä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Mukaan ei lasketa niitä kertoja, jolloin olette ollut sairaalassa sisäänotettuna potilaana. 0 ei 1 kyllä DB02 | Lääkärikäynnit: lkm 12 kk:n aikana | (käynti lääkärissä) Kuinka monta kertaa yhteensä? Tutkittavan itse ilmoittama lääkärissäkäyntien määrä. DB02_K | Lääkärikäynnit: lkm 12 kk:n aikana, korjattu | (käynti lääkärissä) Kuinka monta kertaa yhteensä? Korjattu muuttuja DB03:n arvojen perusteella. DB02_M1 | Lääkärissä käyntien lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB01=0, niin DB02_M1=0, muuten DB02_M1=DB02_k DB03a | Lääkärikäynnit terveyskeskuksessa, lkm 12 kk:n aikana | Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käynyt: - terveyskeskuslääkärillä? DB03a_M1 | Terveyskeskuslääkärillä käyntien lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB01=0 tai DB03A=0, niin DB03A_M1=0, muuten DB03A_M1=DB03A DB03b | Lääkärikäynnit poliklinikalla, lkm 12 kk:n aikana | (Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käynyt:) - sairaalan poliklinikalla? DB03b_M1 | Poliklinikkalääkärillä käyntien lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB01=0 tai DB03B=0, niin DB03B_M1=0, muuten DB03B_M1=DB03B DB03c | Lääkärikäynnit työterveyshuollossa, lkm 12 kk:n aikana | (Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käynyt:) - entä kuinka monta kertaa työpaikan työterveyslääkärillä? DB03c_M1 | Työterveyslääkärillä käyntien lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB01=0 tai DB03C=0, niin DB03C_M1=0, muuten DB03C_M1=DB03C DB03d | Lääkärikäynnit yksityislääkärillä, lkm 12 kk:n aikana | (Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käynyt:) - yksityislääkärin vastaanotolla? DB03d_M1 | Yksityislääkärillä käyntien lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB01=0 tai DB03D=0, niin DB03D_M1=0, muuten DB03D_M1=DB03D DB03e | Lääkärin käynnit kotona, lkm 12 kk:n aikana | (Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:) - tavannut lääkärin kotonanne? DB03e_M1 | Lääkärin kotikäyntien lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB01=0 tai DB03E=0, niin DB03E_M1=0, muuten DB03E_M1=DB03E DB03f | Lääkärikäynnit muussa paikkassa, lkm 12 kk:n aikana | (Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:) - tavannut lääkärin jossakin muualla? DB03f_M1 | Lääkärikäynnit muussa paikkassa, lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB03f_M1=DB03f; jos DB03f_M1=., niin DB03f_M1=DB03fn; jos DB01=0, niin DB03f_M1=0 DB03b_1 | Lääkärikäynnit: päiväkirurgia, lkm 12 kk:n aikana | Kuinka moni näistä lääkärikäynneistä oli ns. päiväkirurginen käynti? DB04_1T | Lääkärikäynnit: avohoito, 1. syy tekstinä | (tauti1) Minkä sairauksien tai vaivojen vuoksi olette tavannut lääkärin muualla kuin sairaalassa sisäänotettuna potilaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? Kelan tautiluokitus DB04_1 | Lääkärikäynnit: avohoito, 1. syy koodinana | (tauti1) Minkä sairauksien tai vaivojen vuoksi olette tavannut lääkärin muualla kuin sairaalassa sisäänotettuna potilaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? Kelan tautiluokitus DB04_2T | Lääkärikäynnit: avohoito, 2. syy tekstinä | DB04_2 | Lääkärikäynnit: avohoito, 2. syy koodina | DB04_3T | Lääkärikäynnit: avohoito, 3. syy tekstinä | DB04_3 | Lääkärikäynnit: avohoito, 3. syy koodina | DB04_4T | Lääkärikäynnit: avohoito, 4. syy tekstinä | DB04_4 | Lääkärikäynnit: avohoito, 4. syy koodina | DB04_5T | Lääkärikäynnit: avohoito, 5. syy tekstinä | DB04_5 | Lääkärikäynnit: avohoito, 5. syy koodina | DB04_TAU1 | Tartunta- ja loistaudit | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU2 | Kasvaimet | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU3 | Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU31 | Diabetes | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU4 | Vertamuodostavien elinten taudit | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU5 | Mielenterveyden häiriöt | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU6 | Hermoston ja aistimien taudit | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU7 | Verenkiertoelinten taudit | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU71 | Verenpainetauti | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU8 | Hengityselinten taudit | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU81 | Infektio | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU82 | Astma | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU9 | Ruoansulatuselimistön sairaudet | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU10 | Virtsa- ja sukuelinten taudit | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU11 | Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU12 | Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU13 | Allergiat | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU14 | Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU141 | Selkäsairaudet | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU15 | Oireita ja epämääräisesti määriteltyjä tapauksia | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU16 | Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat | 0 ei 1 kyllä DB04_TAU17 | Terveystarkastukset ja muut tarkemmin määrittelemättömät käynnit | 0 ei 1 kyllä DB05T | Lääkärikäynnit: viimeisimmän avohoitokäynnin syy tekstinä | Mikä sairaus oli syynä viimeisimpään lääkärikäyntiinne? DB05 | Lääkärikäynnit: viimeisimmän avohoitokäynnin syy koodina | Mikä sairaus oli syynä viimeisimpään lääkärikäyntiinne? Kelan tautiluokitus DB05_TAU1 | Tartunta- ja loistaudit | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU2 | Kasvaimet | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU3 | Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU31 | Diabetes | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU4 | Vertamuodostavien elinten taudit | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU5 | Mielenterveyden häiriöt | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU6 | Hermoston ja aistimien taudit | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU7 | Verenkiertoelinten taudit | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU71 | Verenpainetauti | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU8 | Hengityselinten taudit | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU81 | Infektio | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU82 | Astma | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU9 | Ruoansulatuselimistön sairaudet | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU10 | Virtsa- ja sukuelinten taudit | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU11 | Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU12 | Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU13 | Allergiat | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU14 | Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU141 | Selkäsairaudet | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU15 | Oireita ja epämääräisesti määriteltyjä tapauksia | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU16 | Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat | 0 ei 1 kyllä DB05_TAU17 | Terveystarkastukset ja muut tarkemmin määrittelemättömät käynnit | 0 ei 1 kyllä DB06a | Lääkäri: puhelimitse yhteys lkm 12 kk:n aikana | Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kk aikana ollut yhteydessä lääkäriin: puhelimitse? DB06b | Lääkäri: tietoverkkoyhteys lkm 12 kk:n aikana | Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kk aikana ollut yhteydessä lääkäriin: tietoverkon kautta (internet, sähköposti)? DB07 | Lääkäri: hoitoonpääsy 12 kk:n aikana | Oletteko joutunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kääntymään liian monen lääkärin tai poliklinikan puoleen ennen kuin olette saanut tarvitsemanne hoidon? 0 ei 1 kyllä DB08a | Työterveyshoitajakäynnit: lkm 12 kk:n aikana | Kuinka monta kertaa olette viimeksi kuluneiden 12 kk aikana oman sairautenne(tai raskauden, synnytyksen tai raskauden ehkäisyn) vuoksi: - käynyt työterveyshoitajan vastaanotolla? DB08b | Terveyden/sairaanhoitajakäynnit: lkm 12 kk:n aikana | Kuinka monta kertaa olette viimeksi kuluneiden 12 kk aikana oman sairautenne (tai raskauden, synnytyksen tai raskauden ehkäisyn) vuoksi: - käynyt (muun) terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla? DB08b_M1 | Hoitajakäynnit: muu hoitaja lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB08B_M1=DB08B; jos DB08B_M1=., niin DB08B_M1=DB08BN2 DB08c | Hoitajakäynnit: koti lkm 12 kk:n aikana DB09, jos joku kohdista DB08a-c>0, muuten DB11 | Kuinka monta kertaa olette viimeksi kuluneiden 12 kk aikana oman sairautenne (tai raskauden ja synnytyksen) vuoksi: - tavannut kotonanne terveydenhoitajan tai kotisairaanhoitajan? DB09_1T | Hoitajakäynnit: avohoito, 1. syy tekstinä | (tauti1) Minkä sairauksien tai vaivojen (tai raskauden ja synnytyksen) vuoksi olette tavannut terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan muualla kuin sairaalassa sisäänotettuna potilaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? DB09_1 | Hoitajakäynnit: avohoito, 1. syy koodina DB11, jos DB09: vain 1 tauti | (tauti1) Minkä sairauksien tai vaivojen (tai raskauden ja synnytyksen) vuoksi olette tavannut terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan muualla kuin sairaalassa sisäänotettuna potilaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? Kelan tautiluokitus DB09_2T | Hoitajakäynnit: avohoito, 2. syy tekstinä | DB09_2 | Hoitajakäynnit: avohoito, 2. syy koodina | DB09_3T | Hoitajakäynnit: avohoito, 3. syy tekstinä | DB09_3 | Hoitajakäynnit: avohoito, 3. syy koodina | DB09_4T | Hoitajakäynnit: avohoito, 4. syy tekstinä | DB09_4 | Hoitajakäynnit: avohoito, 4. syy koodina | DB09_5T | Hoitajakäynnit: avohoito, 5. syy tekstinä | DB09_5 | Hoitajakäynnit: avohoito, 5. syy koodina | DB09_TAU1 | Tartunta- ja loistaudit | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU2 | Kasvaimet | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU3 | Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU31 | Diabetes | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU4 | "Vertamuodostavien elinten taudit" | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU5 | Mielenterveyden häiriöt | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU6 | "Hermoston ja aistimien taudit" | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU7 | "Verenkiertoelinten taudit" | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU71 | Verenpainetauti | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU8 | Hengityselinten taudit | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU81 | Infektio | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU82 | Astma | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU9 | "Ruoansulatuselimistön sairaudet" | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU10 | "Virtsa- ja sukuelinten taudit" | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU11 | "Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit" | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU12 | Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU13 | Allergiat | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU14 | Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU141 | Selkäsairaudet | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU15 | Oireita ja epämääräisesti määriteltyjä tapauksia | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU16 | Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat | 0 ei 1 kyllä DB09_TAU17 | Terveystarkastukset ja muut tarkemmin määrittelemättömät käynnit | 0 ei 1 kyllä DB10T | Hoitajakäynnit: viimeisimmän käynnin syy tekstinä | Mikä sairaus tai vaiva oli syynä viimeisimpään hoitajakäyntiinne? DB10 | Hoitajakäynnit: viimeisimmän käynnin syy koodina | Mikä sairaus tai vaiva oli syynä viimeisimpään hoitajakäyntiinne? Kelan tautiluokitus DB10_TAU1 | Tartunta- ja loistaudit | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU2 | Kasvaimet | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU3 | Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU31 | Diabetes | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU4 | "Vertamuodostavien elinten taudit" | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU5 | Mielenterveyden häiriöt | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU6 | "Hermoston ja aistimien taudit" | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU7 | "Verenkiertoelinten taudit" | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU71 | Verenpainetauti | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU8 | Hengityselinten taudit | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU81 | Infektio | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU82 | Astma | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU9 | "Ruoansulatuselimistön sairaudet" | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU10 | "Virtsa- ja sukuelinten taudit" | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU11 | "Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit" | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU12 | Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU13 | Allergiat | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU14 | Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU141 | Selkäsairaudet | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU15 | Oireita ja epämääräisesti määriteltyjä tapauksia | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU16 | Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat | 0 ei 1 kyllä DB10_TAU17 | Terveystarkastukset ja muut tarkemmin määrittelemättömät käynnit | 0 ei 1 kyllä DB11a | Hoitaja: puhelimitse yhteys lkm 12 kk:n aikana | Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kk aikana ollut yhteydessä sairaanhoitajaan tai terveydenhoitajaan: puhelimitse? DB11b | Hoitaja: tietoverkkoyhteys lkm 12 kk:n aikana | Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kk aikana ollut yhteydessä terveydenhoitajaan: tietoverkon kautta (internet, sähköposti)? DC01 | Mielenterveyspalvelu: käyttö 12 kk:n aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt mielenterveydellisten ongelmien takia mitään terveyspalveluja? 0 ei 1 kyllä DC02a | Mielenterveyspalvelu: terveyskeskus käyttö 12 kk:n aikana | Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: terveyskeskuksessa? 0 ei 1 kyllä DC03a | Mielenterveyspalvelu: terveyskeskus käynnit lkm 12 kk:n aikana | (terveyskeskuksessa) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? DC04a | Mielenterveyspalvelu: terveyskeskus, hoito päättynyt | Onko mielenterveyshoitonne päättynyt terveyskeskuksessa? 0 ei 1 kyllä DC05a | Mielenterveyspalvelu: terveyskeskus, psykoterapia | Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1 kk:n ajan ainakin kerran viikossa)? 0 ei 1 kyllä DC02b | Mielenterveyspalvelu: työterveyshuolto käyttö 12 kk:n aikana | Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: työterveyshuollossa? 0 ei 1 kyllä DC03b | Mielenterveyspalvelu: työterveyshuolto käynnit lkm 12 kk:n aikana | (työterveyshuollossa) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? DC04b | Mielenterveyspalvelu: työterveyshuolto, hoito päättynyt | Onko mielenterveyshoitonne päättynyt työterveyshuollossa? 0 ei 1 kyllä DC05b | Mielenterveyspalvelu: työterveyshuolto, psykoterapia | Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1 kk:n ajan ainakin kerran viikossa)? 0 ei 1 kyllä DC02c | Mielenterveyspalvelu: MTT / psyk.pkl käyttö 12 kk:n aikana | Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: mielenterveystoimistossa tai psykiatrian poliklinikalla? 0 ei 1 kyllä DC03c | Mielenterveyspalvelu: MTT / psyk.pkl käynnit lkm 12 kk:n aikana | (mielenterveystoimistossa tai psykiatrian poliklinikalla) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? DC04c | Mielenterveyspalvelu: MTT / psyk.pkl, hoito päättynyt | Onko mielenterveyshoitonne päättynyt mielenterveystoimistossa tai psykiatrian poliklinikalla? 0 ei 1 kyllä DC05c | Mielenterveyspalvelu: MTT / psyk.pkl, psykoterapia | Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa(tapasitte yli 1 kk:n ajan ainakin kerran viikossa)? 0 ei 1 kyllä DC02d | Mielenterveyspalvelu: A-klinikka käyttö 12 kk:n aikana | Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: A-klinikalla? 0 ei 1 kyllä DC03d | Mielenterveyspalvelu: A-klinikka käynnit lkm 12 kk:n aikana | (A-klinikalla) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? DC04d | Mielenterveyspalvelu: A-klinikka, hoito päättynyt | Onko mielenterveyshoitonne päättynyt A-klinikalla? 0 ei 1 kyllä DC05d | Mielenterveyspalvelu: A-klinikka, psykoterapia | Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa(tapasitte yli 1 kk:n ajan ainakin kerran viikossa)? 0 ei 1 kyllä DC02e | Mielenterveyspalvelu: perhe-tai kasvatusneuvola käyttö 12 kk:n aikana | Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: perhe- tai kasvatusneuvolassa? 0 ei 1 kyllä DC03e | Mielenterveyspalvelu: perhe-tai kasvatusneuvola käynnit lkm 12 kk:n aikana | (perhe- tai kasvatusneuvolassa) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? DC04e | Mielenterveyspalvelu: perhe-tai kasvatusneuvola, hoito päättynyt | Onko mielenterveyshoitonne päättynyt perhe- tai kasvatusneuvolassa? 0 ei 1 kyllä DC05e | Mielenterveyspalvelu: perhe-tai kasvatusneuvola, psykoterapia | Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1kk:n ajan ainakin kerran viikossa)? 0 ei 1 kyllä DC02f | Mielenterveyspalvelu: lääkäri / psykologi käyttö 12 kk:n aikana | Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: lääkärin tai psykologin yksityisvastaanotolla? 0 ei 1 kyllä DC03f | Mielenterveyspalvelu: lääkäri / psykologi käynnit lkm 12 kk:n aikana | (lääkärin tai psykologin yksityisvastaanotolla) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? DC04f | Mielenterveyspalvelu: lääkäri / psykologi, hoito päättynyt | Onko mielenterveyshoitonne päättynyt lääkärin tai psykologin vastaanotolla? 0 ei 1 kyllä DC05f | Mielenterveyspalvelu: lääkäri / psykologi, psykoterapia | Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1kk:n ajan ainakin kerran viikossa)? 0 ei 1 kyllä DC02g | Mielenterveyspalvelu: psyk.sairaala, käynnit 12 kk:n aikana | Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: psykiatrisessa sairaalassa? 0 ei 1 kyllä DC03g | Mielenterveyspalvelu: psyk.sairaala, käynnit lkm 12 kk:n aikana | (psykiatrisessa sairaalassa) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? DC04g | Mielenterveyspalvelu: psyk.sairaala, hoito päättynyt | Onko mielenterveyhoitonne päättynyt psykiatrisessa sairaalassa? 0 ei 1 kyllä DC05g | Mielenterveyspalvelu: psyk.sairaala, psykoterapia | Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1kk:n ajan ainakin kerran viikossa)? 0 ei 1 kyllä DC02h | Mielenterveyspalvelu: muu sairaala, käynnit 12 kk:n aikana | Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: muussa sairaalassa? 0 ei 1 kyllä DC03h | Mielenterveyspalvelu: muu sairaala, käynnit lkm 12 kk:n aikana | (muussa sairaalassa) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? DC04h | Mielenterveyspalvelu: muu sairaala, hoito päättynyt | Onko mielenterveyshoitonne päättynyt muussa sairaalassa? 0 ei 1 kyllä DC05h | Mielenterveyspalvelu: muu sairaala, psykoterapia | Sisälsikö mielenterveyshoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1kk:n ajan ainakin kerran viikossa)? 0 ei 1 kyllä DC02i | Mielenterveyspalvelu: kuntoutuslaitos, käynnit 12 kk:n aikana | Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: kuntoutuslaitoksessa? 0 ei 1 kyllä DC03i | Mielenterveyspalvelu: kuntoutuslaitos, käynnit lkm 12 kk:n aikana | (kuntoutuslaitoksessa) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? DC04i | Mielenterveyspalvelu: kuntoutuslaitos, hoito päättynyt | Onko mielenterveyshoitonne päättynyt kuntoutuslaitoksessa? 0 ei 1 kyllä DC05i | Mielenterveyspalvelu: kuntoutuslaitos, psykoterapia | Sisälsikö mielenterveyshoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1kk:n ajan ainakin kerran viikossa)? 1 kyllä 0 ei DC02j | Mielenterveyspalvelu: muu paikka, käynnit 12 kk:n aikana | Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: muualla? 0 ei 1 kyllä DC02j_1 | Mielenterveyspalvelu: muu paikka, mikä | Mielenterveyspalveluja (Muualla) missä? Tekstiä DC02j_M1 | Mielenterveyspalvelu: muu paikka | Muunnos, DC02j_1 on tekstiä tai DC02j=1 tai DC02jN=1, niin DC02j_M1=1, muuten DC02j_M1=0 0 ei 1 kyllä DC03j | Mielenterveyspalvelu: muu paikka, käynnit lkm 12 kk:n aikana | (mielenterveyspalvelu muualla) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? DC04j | Mielenterveyspalvelu: muu paikka, hoito päättynyt | Onko mielenterveyspalveluna saatu hoitonne muualla päättynyt? 0 ei 1 kyllä DC05j | Mielenterveyspalvelu: muu paikka, psykoterapia | Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1kk:n ajan ainakin kerran viikossa)? 0 ei 1 kyllä DC061 | Mielenterveyspalvelu: hoito, psykiatri 12 kk:n aikana | Kenen luona olette saanut mielenterveysongelmien takia hoitoa viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: (Voitte ilmoittaa useita vaihtoehtoja) 0 ei 1 kyllä DC062 | Mielenterveyspalvelu: hoito, muu lääkäri 12 kk:n aikana | Kenen luona olette saanut mielenterveysongelmien takia hoitoa viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: (Voitte ilmoittaa useita vaihtoehtoja) 0 ei 1 kyllä DC063 | Mielenterveyspalvelu: hoito, sair. / terv.hoit. 12 kk:n aikana | Kenen luona olette saanut mielenterveysongelmien takia hoitoa viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: (Voitte ilmoittaa useita vaihtoehtoja) 0 ei 1 kyllä DC064 | Mielenterveyspalvelu: hoito, muu ammattihenkilö 12 kk:n aikana | Kenen luona olette saanut mielenterveysongelmien takia hoitoa viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: (Voitte ilmoittaa useita vaihtoehtoja) 0 ei 1 kyllä DC07 | Mielenterveyspalvelu: hoito, lääke | Sisälsikö hoitonne lääkehoitoa? 0 ei 1 kyllä DC08 | Mielenterveyspalvelu: hoito, lääke nyt | DC08. Käytättekö tällä hetkellä jotain mielenterveysongelmien hoitoon tarkoitettua lääkettä? 0 ei 1 kyllä DC09 | Mielenterveyspalvelu: hoidon hyöty | Onko saamastanne hoidosta ollut Teille apua: 1 erittäin paljon 2 melko paljon 3 jonkin verran 4 melko vähän 5 hyvin vähän tai ei lainkaan DD01a | Terveystarkastus: ajokortti 5 v:n aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt seuraavissa terveystarkastuksissa: 0 ei 1 kyllä DD02a | Terveystarkastus: ajokortti lkm 12 kk:n aikana | (ajokorttitarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DD03a_1 | Terveystarkastus: ajokortti, milloin kuukausi | (ajokorttitarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03a_2 | Terveystarkastus: ajokortti, milloin vuosiluku | (ajokorttitarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03a_3 | Terveystarkastus: ajokortti, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (ajokorttitarkastus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD01b | Terveystarkastus: työ / opiskelu, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt työhöntulotarkastuksessa tai muussa työterveyshuollon tai oppilaitoksen tarkastuksessa? 0 ei 1 kyllä DD02b | Terveystarkastus: työ / opiskelu lkm 12 kk:n aikana | (työhöntulotarkastus tai muu työterveyshuollon tai oppilaitoksen tarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Arvo 900=ei osaa sanoa DD03b_1 | Terveystarkastus: työ / opiskelu milloin kuukausi | (työhöntulotarkastus tai muu työterveyshuollon tai oppilaitoksen tarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03b_2 | Terveystarkastus: työ / opiskelu milloin vuosiluku | (työhöntulotarkastus tai muu työterveyshuollon tai oppilaitoksen tarkastus?) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03b_3 | Terveystarkastus: työ / opiskelu milloin viimeksi 1-5 v sitten | (työhöntulotarkastus tai muu työterveyshuollon tai oppilaitoksen tarkastus?) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD01b_M1 | Työhöntulo-, työterveys-, opiskeluun liittyvä- tai oppilaitoksen tarkistus, terveystarkastus | Muunnos; Aikuisten ja nuorten datan tieto yhdistetty 0 ei 1 kyllä DD01c | Terveystarkastus: työttömät 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt työttömille tehtävässä tarkastuksessa? 0 ei 1 kyllä DD02c | Terveystarkastus: työttömät lkm 12 kk:n aikana | (työttömille tehtävä tarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DD03c_1 | Terveystarkastus: työttömät milloin kuukausi | (työttömille tehtävä tarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03c_2 | Terveystarkastus: työttömät milloin vuosiluku | (työttömille tehtävä tarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03c_3 | Terveystarkastus: työttömät milloin viimeksi 1-5 v sitten | (työttömille tehtävä tarkastus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD01d | Terveystarkastus: ikäryhmä, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt seuraavissa terveystarkastuksissa:) - tietylle ikäryhmälle tehtävä tarkastus? 0 ei 1 kyllä DD02d | Terveystarkastus: ikäryhmä, lkm 12 kk:n aikana | (tietylle ikäryhmälle tehtävä tarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Arvo 900=ei osaa sanoa. DD03d_1 | Terveystarkastus: ikäryhmä, milloin kuukausi | (tietylle ikäryhmälle tehtävä tarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03d_2 | Terveystarkastus: ikäryhmä, milloin vuosiluku | (tietylle ikäryhmälle tehtävä tarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03d_3 | Terveystarkastus: ikäryhmä, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (tietylle ikäryhmälle tehtävä tarkastus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD01e | Terveystarkastus: veteraani, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt seuraavissa terveystarkastuksissa:) -veteraanien terveystarkastus? 0 ei 1 kyllä DD02e | Terveystarkastus: veteraani, lkm 12 kk:n aikana | (veteraanien terveystarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Arvo 900=ei osaa sanoa. DD03e_1 | Terveystarkastus: veteraani, kuukausi milloin | (veteraanien terveystarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03e_2 | Terveystarkastus: veteraani, vuosiluku milloin | (veteraanien terveystarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03e_3 | Terveystarkastus: veteraani, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (veteraanien terveystarkastus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD01f | Terveystarkastus: ehkäisy, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt seuraavissa terveystarkastuksissa:) -raskauden ehkäisyyn liittyvä tarkastus? 0 ei 1 kyllä DD02f | Terveystarkastus: ehkäisy, lkm 12 kk:n aikana | (raskauden ehkäisyyn liittyvä tarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DD03f_1 | Terveystarkastus: ehkäisy, kuukausi milloin | (raskauden ehkäisyyn liittyvä tarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03f_2 | Terveystarkastus: ehkäisy, vuosiluku milloin | (raskauden ehkäisyyn liittyvä tarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03f_3 | Terveystarkastus: ehkäisy, vuosi milloin | (raskauden ehkäisyyn liittyvä tarkastus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD01g | Terveystarkastus: raskaus, synnytys, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt seuraavissa terveystarkastuksissa:) - raskauteen, lapsen odotukseen tai synnytykseen liittyvä tarkastus? 0 ei 1 kyllä DD02g | Terveystarkastus: raskaus, synnytys lkm 12 kk:n aikana | (raskauteen, lapsen odotukseen tai synnytykseen liittyvä tarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DD03g_1 | Terveystarkastus: raskaus, synnytys kuukausi milloin | (raskauteen, lapsen odotukseen tai synnytykseen liittyvä tarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03g_2 | Terveystarkastus: raskaus, synnytys, vuosiluku milloin | (raskauteen, lapsen odotukseen tai synnytykseen liittyvä tarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03g_3 | Terveystarkastus: raskaus, synnytys, vuosi viimeksi 1-5 v sitten | (raskauteen, lapsen odotukseen tai synnytykseen liittyvä tarkastus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD01h | Terveystarkastus: muu, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt seuraavissa terveystarkastuksissa:) - muu tarkastus? 0 ei 1 kyllä DD01h_M1 | Terveystarkastus: muu, 5 v:n aikana | Muunnos Aikuisten ja nuorten datan tieto yhdistetty 0 ei 1 kyllä DD02h | Terveystarkastus: muu, lkm 12 kk:n aikana | (muu tarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DD03h_1 | Terveystarkastus: muu, kuukausi milloin | (muu tarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03h_2 | Terveystarkastus: muu, vuosiluku milloin | (muu tarkastus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD03h_3 | Terveystarkastus: muu, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (muu tarkastus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD01_M1 | Jokin terveystarkastus 5 v aikana | Muunnos, käynyt jossakin mainutuista terveystarkastuksista (5 v.) 0 ei 1 kyllä DD02_M1 | Jokin terveystarkastus 12 kk aikana | Muunnos, käynyt jossakin mainutuista terveystarkastuksista (12 kk) 0 ei 1 kyllä DD04a | Tutkimus: näkö, 5 v:n aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa: - näön tutkimus? 0 ei 1 kyllä DD05a | Tutkimus: näkö, lkm 12 kk:n aikana | (näön tutkimus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Arvo 900=ei osaa sanoa. DD06a_1 | Tutkimus: näkö, kuukausi milloin | (näön tutkimus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06a_2 | Tutkimus: näkö, vuosiluku milloin | (näön tutkimus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06a_3 | Tutkimus: näkö, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (näön tutkimus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04b | Tutkimus: kuulo, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - kuulon tutkimus? 0 ei 1 kyllä DD05b | Tutkimus: kuulo, lkm 12 kk:n aikana | (kuulon tutkimus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Arvo 900=ei osaa sanoa. DD06b_1 | Tutkimus: kuulo, kuukausi milloin | (kuulon tutkimus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06b_2 | Tutkimus: kuulo, vuosiluku milloin | (kuulon tutkimus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06b_3 | Tutkimus: kuulo, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (kuulon tutkimus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04c | Tutkimus: RR, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - verenpaineen mittaus? 0 ei 1 kyllä DD05c | Tutkimus: RR, lkm 12 kk:n aikana | (verenpaineen mittaus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Arvo 900=ei osaa sanoa. DD06c_1 | Tutkimus: RR, kuukausi milloin | (verenpaineen mittaus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06c_2 | Tutkimus: RR, vuosiluku milloin | (verenpaineen mittaus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06c_3 | Tutkimus: RR, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (verenpaineen mittaus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04d | Tutkimus: verensokeri, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - verensokeriarvojen tutkimus? 0 ei 1 kyllä DD05d | Tutkimus: verensokeri, lkm 12 kk aikana | (verensokeriarvojen tutkimus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Arvo 900=ei osaa sanoa. DD06d_1 | Tutkimus: verensokeri, kuukausi milloin | (verensokeriarvojen tutkimus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06d_2 | Tutkimus: verensokeri, vuosiluku milloin | (verensokeriarvojen tutkimus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06d_3 | Tutkimus: verensokeri, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (verensokeriarvojen tutkimus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04e | Tutkimus: kolesteroli 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - veren kolesteroliarvojen määritys? 0 ei 1 kyllä DD05e | Tutkimus: kolesteroli, lkm 12 kk:n aikana | (veren kolesteroliarvojen määritys) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DD06e_1 | Tutkimus: kolesteroli, kuukausi milloin | (veren kolesteroliarvojen määritys) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06e_2 | Tutkimus: kolesteroli, vuosiluku milloin | (veren kolesteroliarvojen määritys) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06e_3 | Tutkimus: kolesteroli, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (veren kolesteroliarvojen määritys) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04f | Tutkimus: luuntiheys, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - luuntiheystutkimus? 0 ei 1 kyllä DD05f | Luuntiheystutkimusten lkm 12 kk:n aikana | (luuntiheystutkimus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DD06f_1 | Tutkimus: luuntiheys, kuukausi milloin | (luuntiheystutkimus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06f_2 | Tutkimus: luuntiheys, vuosiluku milloin | (luuntiheystutkimus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06f_3 | Tutkimus: luuntiheys, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (luuntiheystutkimus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04g | Tutkimus: luomi / ihomuutos, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - luomien tai muiden ihon epäilyttävien muutosten tutkimus? 0 ei 1 kyllä DD05g | Tutkimus: luomi / ihomuutos, lkm 12 kk:n aikana | (luomien tai muiden ihon epäilyttävien muutosten tutkimus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Arvo 900=ei osaa sanoa. DD06g_1 | Tutkimus: luomi / ihomuutos, kuukausi milloin | (luomien tai muiden ihon epäilyttävien muutosten tutkimus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06g_2 | Tutkimus: luomi / ihomuutos, vuosiluku milloin | (luomien tai muiden ihon epäilyttävien muutosten tutkimus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06g_3 | Tutkimus: luomi / ihomuutos, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (luomien tai muiden ihon epäilyttävien muutosten tutkimus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04h | Tutkimus: mammografia, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - mammografia (rintojen röntgentutkimus)? 0 ei 1 kyllä DD05h | Tutkimus: mammografia lkm 12 kk:n aikana | (mammografia (rintojen röntgentutkimus)) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DD06h_1 | Tutkimus: mammografia, kuukausi milloin | (mammografia (rintojen röntgentutkimus)) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06h_2 | Tutkimus: mammografia, vuosiluku milloin | (mammografia (rintojen röntgentutkimus)) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06h_3 | Tutkimus: mammografia, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (mammografia (rintojen röntgentutkimus)) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04i | Tutkimus: rintojen palpaatio, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - rintojen tutkimus käsin tunnustelemalla? 0 ei 1 kyllä DD05i | Tutkimus: rintojen palpaatio lkm 12 kk:n aikana | (rintojen tutkimus käsin tunnustelemalla) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Arvo 900=ei osaa sanoa. DD06i_1 | Tutkimus: rintojen palpaatio, kuukausi milloin | (rintojen tutkimus käsin tunnustelemalla) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06i_2 | Tutkimus: rintojen palpaatio, vuosiluku milloin | (rintojen tutkimus käsin tunnustelemalla) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06i_3 | Tutkimus: rintojen palpaatio, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (rintojen tutkimus käsin tunnustelemalla) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04j | Tutkimus: rintojen UÄ, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - rintojen tutkimus ultraäänellä? 0 ei 1 kyllä DD05j | Tutkimus: rintojen UÄ, lkm 12 kk:n aikana | (rintojen tutkimus ultraäänellä) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DD06j_1 | Tutkimus: rintojen UÄ, kuukausi milloin | (rintojen tutkimus ultraäänellä) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06j_2 | Tutkimus: rintojen UÄ, vuosiluku milloin | (rintojen tutkimus ultraäänellä) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06j_3 | Tutkimus: rintojen UÄ, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (rintojen tutkimus ultraäänellä) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04k | Tutkimus: PAPA, 5 v:n aikana | (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt PAPA-kokeessa (kohdunkaulan irtosolunäyte)? 0 ei 1 kyllä DD05k | Tutkimus: PAPA, lkm 12 kk:n aikana | (PAPA-koe (kohdunkaulan irtosolunäyte)) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Arvo 900=ei osaa sanoa. DD06k_1 | Tutkimus: PAPA, kuukausi milloin | (PAPA-koe (kohdunkaulan irtosolunäyte)) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06k_2 | Tutkimus: PAPA, vuosiluku milloin | (PAPA-koe (kohdunkaulan irtosolunäyte)) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06k_3 | Tutkimus: PAPA, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (PAPA-koe (kohdunkaulan irtosolunäyte)) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04l | Tutkimus: gynekologinen, 5 v:n aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt gynekologisessa tarkastuksessa/tutkimuksessa? 0 ei 1 kyllä DD05l | Tutkimus: gynekologinen lkm 12 kk:n aikana | (gynekologinen tarkastus/tutkimus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Arvo 900=ei osaa sanoa. DD06l_1 | Tutkimus: gynekologinen, kuukausi milloin | (gynekologinen tarkastus/tutkimus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06l_2 | Tutkimus: gynekologinen, vuosiluku milloin | (gynekologinen tarkastus/tutkimus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06l_3 | Tutkimus: gynekologinen, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (gynekologinen tarkastus/tutkimus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04m | Tutkimus: prostata palpaatio, 5 v:n aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - eturauhasen tunnustelu? 0 ei 1 kyllä DD05m | Tutkimus: prostata palpaatio, lkm 12 kk:n aikana | (eturauhasen tunnustelu) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Arvo 900=ei osaa sanoa. DD06m_1 | Tutkimus: prostata palpaatio, kuukausi milloin | (eturauhasen tunnustelu) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06m_2 | Tutkimus: prostata palpaatio, vuosiluku milloin | (eturauhasen tunnustelu) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06m_3 | Tutkimus: prostata palpaatio, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (eturauhasen tunnustelu) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04n | Tutkimus: prostata UÄ, 5 v:n aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt eturauhasen ultraäänitutkimus? 0 ei 1 kyllä DD05n | Tutkimus: prostata UÄ, lkm 12 kk:n aikana | (eturauhasen ultraäänitutkimus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Arvo 900=ei osaa sanoa. DD06n_1 | Tutkimus: prostata UÄ, kuukausi milloin | (eturauhasen ultraäänitutkimus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06n_2 | Tutkimus: prostata UÄ, vuosiluku milloin | (eturauhasen ultraäänitutkimus) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06n_3 | Tutkimus: prostata UÄ, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (eturauhasen ultraäänitutkimus) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04o | Tutkimus: PSA, 5 v:n aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt eturauhastutkimukseen kuuluva verinäytteestä mitattava PSA-arvo? 0 ei 1 kyllä DD05o | Tutkimus: PSA lkm 12 kk:n aikana | (eturauhastutkimukseen kuuluva verinäytteestä mitattava PSA-arvo) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Arvo 900=ei osaa sanoa. DD06o_1 | Tutkimus: PSA, kuukausi milloin | (eturauhastutkimukseen kuuluva verinäytteestä mitattava PSA-arvo) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06o_2 | Tutkimus: PSA, vuosiluku milloin | (eturauhastutkimukseen kuuluva verinäytteestä mitattava PSA-arvo) Koska (missä kuussa ja minä vuonna) viimeksi olette käynyt? DD06o_3 | Tutkimus: PSA, milloin viimeksi 1-5 v sitten | (eturauhastutkimukseen kuuluva verinäytteestä mitattava PSA-arvo) Minä vuonna viimeksi olette käynyt? DD04_M1 | Jokin terveystutkimus 5 v:n aikana | Muunnos, käynyt jossakin mainutuista tutkimuksista (5 v.) 0 ei 1 kyllä DD05_M1 | Jokin terveystutkimus 12 kk:n aikana | Muunnos, käynyt jossakin mainutuista tutkimuksista (12 kk) 0 ei 1 kyllä DD04_M1_NAI | Jokin naisten terveystutkimus 5 v:n aikana | Muunnos, käynyt jossakin mainutuista tutkimuksista (5 v.) 0 ei 1 kyllä DD05_M1_NAI | Jokin naisten terveystutkimus 12 kk:n aikana | Muunnos, käynyt jossakin mainutuista tutkimuksista (12 kk) 0 ei 1 kyllä DD04_M1_MIE | Jokin miesten terveystutkimus 5 v:n aikana | Muunnos, käynyt jossakin mainutuista tutkimuksista (5 v.) 0 ei 1 kyllä DD05_M1_MIE | Jokin miesten terveystutkimus 12 kk:n aikana | Muunnos, käynyt jossakin mainutuista tutkimuksista (12 kk) 0 ei 1 kyllä DE01 | Fysikaalinen hoito: lähete 12 kk:n aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut lääkärin lähetteellä lääkintävoimistelussa tai muussa fysikaalisessa hoidossa, muulloin kuin sairaala- tai kuntoutuslaitoshoidossa ollessanne? 0 ei 1 kyllä DE02 | Fysikaalinen hoito: käynnit 12 kk:n aikana | Montako fysikaalista hoitokäyntiä Teillä on ollut viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? (tarkoitetaan erillisiä käyntikertoja, ei hoitosarjoja. Kesken olevista hoitosarjoista merkitään vain jo toteutuneet käynnit) DE03a | Fysikaalinen hoito: terveyskeskus | Saitteko fysikaalisia hoitoja terveyskeskuksessa? 0 ei 1 kyllä DE03b | Fysikaalinen hoito: sairaala pkl | Saitteko fysikaalisia hoitoja sairaalan poliklinikalla? 0 ei 1 kyllä DE03c | Fysikaalinen hoito: yksityinen hoitolaitos | Saitteko fysikaalisia hoitoja yksityisessä hoitolaitoksessa tai lääkintävoimistelijan kotivastaanotolla? 1 kyllä 0 ei DE03d | Fysikaalinen hoito: työpaikan terveysasema | Saitteko fysikaalisia hoitoja työpaikan terveysasemalla? 0 ei 1 kyllä DE03e | Fysikaalinen hoito: muu paikka | Saitteko fysikaalisia hoitoja jossakin muualla? 0 ei 1 kyllä DE03e_M1 | Fysikaalinen hoito: muu paikka | Muunnos, yhditetty aikuisten ja nuorten datan muuttujien tieto 0 ei 1 kyllä DE04a | Vaihtoehtoinen hoito: kiropraktikko, 12 kk:n aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt kiropraktikon vastaanotolla? 0 ei 1 kyllä DE05a | Vaihtoehtoinen hoito: kiropraktikko, lkm 12 kk:n aikana | (kiropraktikon vastaanotolla) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DE04b | Vaihtoehtoinen hoito: napraatti, 12 kk aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt naprapaatin vastaanotolla? 0 ei 1 kyllä DE05b | Vaihtoehtoinen hoito: napraatti, lkm 12 kk:n aikana | (naprapaatin vastaanotolla) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DE04c | Vaihtoehtoinen hoito: hieroja, 12 kk aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt hierojan vastaanotolla? 0 ei 1 kyllä DE05c | Vaihtoehtoinen hoito: hieroja, lkm 12 kk:n aikana | (hierojan vastaanotolla) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DE04d | Vaihtoehtoinen hoito: kansanparantaja, 12 kk aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt kansanparantajan luona? 0 ei 1 kyllä DE05d | Vaihtoehtoinen hoito: kansanparantaja, lkm 12 kk:n aikana | (kansanparantajan luona) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DE04e | Vaihtoehtoinen hoito: vyöhyketerapeutti, 12 kk aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt vyöhyketerapeutin vastaanotolla? 1 kyllä 0 ei DE05e | Vaihtoehtoinen hoito: vyöhyketerapeutti, lkm 12 kk:n aikana | DE05e. (vyöhyketerapeutin vastaanotolla) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DE04f | Vaihtoehtoinen hoito: homeopaatti, 12 kk:n aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt homeopaatin vastaanotolla? 0 ei 1 kyllä DE05f | Vaihtoehtoinen hoito: homeopaatti, lkm 12 kk:n aikana | (homeopaatin vastaanotolla) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DE04g | Vaihtoehtoinen hoito: lymfaterapeutti, 12 kk:n aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt lymfaterapeutin vastaanotolla? 0 ei 1 kyllä DE05g | Vaihtoehtoinen hoito: lymfaterapeutti, lkm 12 kk:n aikana | (lymfaterapeutin vastaanotolla) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DE04h | Vaihtoehtoinen hoito: akupunktio, 12 kk aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt akupunktiohoidossa? 0 ei 1 kyllä DE05h | Vaihtoehtoinen hoito: akupunktio, lkm 12 kk:n aikana | (akupunktiohoidossa) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DE04i | Muu vaihtoehtoishoito fysikaaliselle hoidolle, 12 kk aikana | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt jossain muussa vaihtoehtoishoidossa? 0 ei 1 kyllä DE05i | Muu vaihtoehtoishoito fysiakaaliselle hoidolle, lkm 12 kk:n aikana | (jossain muussa vaihtoehtoishoidossa) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? DE04_M1 | Käynyt jossain vaihtoehtoishoidossa | Muunnos 0 ei 1 kyllä DE04_M2 | Käynyt jossain vaihtoehtoishoidossa, hieronta poislukien | Muunnos 0 ei 1 kyllä EA01 | Hampaiden kunto ja suun terveydentila nykyisin: | EA01. Onko hampaidenne kunto ja suunne terveydentila mielestänne nykyisin: 1 hyvä 2 melko hyvä 3 keskitasoinen 4 melko huono 5 huono? EA02 | Hampaisiin tai hammasproteeseihin liittyviä vaivoja/12 kk | EA02. Onko Teillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut hammassärkyä tai muita hampaisiin tai hammasproteeseihin liittyviä vaivoja? 1 kyllä 0 ei EA03 | Kuivaa leipää tai keksiä juomatta nestettä samanaikaisesti | EA03. Pystyttekö syömään kuivaa leipää tai keksiä juomatta nestettä samanaikaisesti? 1 kyllä 0 ei EA04 | Vaikeuksia pureskelee kovaa tai sitkeää ruokaa | EA04. Pystyttekö pureskelemaan kovaa tai sitkeää ruokaa, kuten esimerkiksi ruisleipää, lihaa tai omenaa? 1 vaikeuksitta 2 kyllä, mutta pureskeleminen on hankalaa 3 ei pysty EA05 | Irrotettavat hammasproteesit | EA05. Onko Teillä irrotettavia hammasproteeseja?< OHJE: Ei kysytä, jos jo tiedät vastauksen suun tutkimuksesta. Täytä tieto ja jatka. 1 kokoproteesit (ei omia hampaita eikä hampaiden juuria) 2 (osa)proteesit ja hampaita 3 ei hammasproteeseja, on hampaita 4 ei proteeseja, eikä hampaita EB01 | Hampaiden harjaustiheys | EB01. Miten usein yleensä harjaatte hampaanne? 1 useammin kuin kaksi kertaa päivässä 2 kaksi kertaa päivässä 3 kerran päivässä 4 harvemmin kuin joka päivä 5 ei koskaan EB01b | Pystyy puhdistamaan hampaansa ja suunsa | EB01b. Pystyy puhdistamaan hampaansa ja suunsa 1 vaikeuksitta 2 vaikeuksia on jonkin verran 3 se on erittäin vaikeaa 4 en pysty lainkaan? EB021_k | Harjaa hampaansa ennen aamiasta | EB021. Mihin aikaan päivästä yleensä harjaatte hampaanne: Ilmoittakaa kaikki Teitä kuvaavat kohdat! # ennen aamiaista 0 ei harjaa ennen aamiasta 1 kyllä EB022_k | Harjaa hampaansa aamiaisen jälkeen | EB022.aamiaisen jälkeen 0 ei harjaa aamiaisen jälkeen 1 kyllä EB023_k | Harjaa hampaansa ennen lounasta tai päivällistä | EB023. ennen lounasta tai päivällistä 0 ei harjaa ennen lounasta tai päivällistä 1 kyllä EB024_k | Harjaa hampaansa lounaan tai päivällisen jälkeen | EB024. lounaan tai päivällisen jälkeen 0 ei harjaa lounaan tai päivällisen jälkeen 1 kyllä EB025_k | Harjaa hampaansa illalla juuri ennen nukkumaan menoa | EB025. illalla juuri ennen nukkumaan menoa 0 ei harjaa illalla ennen nukkumaan menoa 1 kyllä EB026_k | Harjaa hampaansa juhliin, kauppaan tai muualle ulos lähtiessä | EB026. juhliin, kauppaan tai muualle ulos lähtiessä 0 ei harjaa ennen juhliin yms. Menoa 1 kyllä EB03a | Tavallisen hammasharjan käytön useus | EB03a. Kuinka usein käytätte suunne ja hampaidenne hoitoon: - tavallista hammasharjaa? 1 päivittäin 2 viikoittain 3 harvemmin 4 ei lainkaan EB03b | Sähköhammasharjan käytön useus | EB03b. (Kuinka usein käytätte suunne ja hampaidenne hoitoon:) - sähköhammasharjaa? 1 päivittäin 2 viikoittain 3 harvemmin 4 ei lainkaan EB03c | Hammaslangan tai hammasväliharjan käytön useus | EB03c. (Kuinka usein käytätte suunne ja hampaidenne hoitoon:) - hammaslankaa tai hammasväliharjaa? 1 päivittäin 2 viikoittain 3 harvemmin 4 ei lainkaan EB03d | Hammastikkujen käytön useus | EB03d. (Kuinka usein käytätte suunne ja hampaidenne hoitoon:) - hammastikkuja? 1 päivittäin 2 viikoittain 3 harvemmin 4 ei lainkaan EB03e | Fluorihammastahnan käytön useus | EB03e. (Kuinka usein käytätte suunne ja hampaidenne hoitoon:) - fluorihammastahnaa? 1 päivittäin 2 viikoittain 3 harvemmin 4 ei lainkaan EB03f | Fluoritablettien tai -liuosten käytön useus | EB03f. (Kuinka usein käytätte suunne ja hampaidenne hoitoon:) - fluoritabletteja tai -liuosta? 1 päivittäin 2 viikoittain 3 harvemmin 4 ei lainkaan EB04 | Irrotettavien hammasproteesien puhdistustiheys | EB04. Kuinka usein puhdistatte irrotettavat hammasproteesinne? 1 useammin kuin kaksi kertaa päivässä 2 kaksi kertaa päivässä 3 kerran päivässä 4 harvemmin kuin joka päivä 5 ei koskaan EC01a | Hammaslääkärikäyntien syy | EC01a. Onko Teillä tapana käydä hammaslääkärissä: 1 säännöllisesti tarkastusta varten 2 vain silloin, kun Teillä on särkyä tai jotakin vaivaa 3 ei koskaan? EC01b | Hampaiden tarkistustiheys: | EC01b. Käyttekö hammaslääkärissä tarkastusta varten: 1 noin kerran vuodessa 2 noin kahden vuoden välein 3 harvemmin? EC02 | Hammasproteesien tarkistustiheys: | EC02. Käyttekö tarkastuttamassa hammasproteesinne (tietämättä itse, onko niissä vikaa): 1 noin kerran vuodessa 2 ainakin kerran viidessä vuodessa 3 harvemmin 4 en koskaan? EC03 | Tietty hammaslääkäri | EC03. Onko Teillä joku tietty hammaslääkäri, johon otatte yhteyttä tarvitessanne hammashoitoa? 1 kyllä 0 ei EC04 | Tietty hammaslääkäri on: | EC04. Onko tämä hammaslääkäri: 1 terveyskeskushammaslääkäri 2 yksityishammaslääkäri 3 vai jokin muu hammaslääkäri? EC05a | Käyntien määrä terveyskeskuksen hammaslääkärillä/12 kk | EC05a. Kuinka monta kertaa olette käynyt viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana: - terveyskeskuksen hammaslääkärillä? EC05b | Käyntien määrä yksityisellä hammaslääkärillä/12 kk | EC05b. (Kuinka monta kertaa olette käynyt viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana:) - yksityisellä hammaslääkärillä? EC05c | Käyntien määrä muulla hammaslääkärillä/12 kk | EC05c. (Kuinka monta kertaa olette käynyt viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana:) - muulla hammaslääkärillä? (ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, puolustusvoimat, yliopisto, sairaala jne) EC05d | Käyntien määrä hammasteknikolla/12 kk | EC05d. (Kuinka monta kertaa olette käynyt viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana:) - hammasteknikolla? EC05e | Käyntien määrä muussa hammashoidossa/12 kk | EC05e. (Kuinka monta kertaa olette käynyt viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana:) - muussa hammashoidossa? EC06 | Viimeksi hammaslääkärissä | EC06. Milloin kävitte viimeksi hammaslääkärissä? 1 1-2 vuotta sitten 2 3-5 vuotta sitten 3 yli 5 vuotta sitten 4 en ole koskaan käynyt hammaslääkärissä EC07 | Saanut oikomishoitoa | EC07. Oletteko koskaan saanut hampaiden oikomishoitoa? 1 kyllä 0 ei ED01 | Hammashoidon aloitus -ajan sopiminen | ED01. Kun viimeksi menitte hammashoitoon aloittaaksenne hoitojakson, miten sovitte ajan: 1 tilasitteko ajan itse 2 kutsuiko hammaslääkäri Teidät 3 oliko ajasta sovittu jo aikaisemmin edellisen hoitojakson yhteydessä 4 vai menittekö vastaanotolle ilman aikavarausta? ED02a | Viimeisin hoitojakso sisälsi suun ja hampaiden tutkimuksen | ED02a. Mitä hoitoja Teille tehtiin viimeisimmän hoitojaksonne aikana: (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Teillä havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Teille: - suun ja hampaiden tutkimus? 1 kyllä 0 ei ED02b | Viimeisin hoitojakso sisälsi röntgenkuvauksen | ED02b. Mitä hoitoja Teille tehtiin viimeisimmän hoitojaksonne aikana: (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Teillä havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Teille: - röntgenkuvaus? 1 kyllä 0 ei ED02c | Viimeisin hoitojakso sisälsi paikkauksen tai paikan uusinnan | ED02c. Mitä hoitoja Teille tehtiin viimeisimmän hoitojaksonne aikana: (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Teillä havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Teille: - paikkaus tai paikan uusinta? 1 kyllä 0 ei ED02d | Viimeisin hoitojakso sisälsi juurihoidon | ED02d. Mitä hoitoja Teille tehtiin viimeisimmän hoitojaksonne aikana: (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Teillä havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Teille: - juurihoito? 1 kyllä 0 ei ED02e | Viimeisin hoitojakso sisälsi kruunun tai sillan valmistuksen tai korjauksen | ED02e. Mitä hoitoja Teille tehtiin viimeisimmän hoitojaksonne aikana: (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Teillä havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Teille: -kruunun tai sillan valmistus tai korjaus? 1 kyllä 0 ei ED02f | Viimeisin hoitojakso sisälsi irtoproteesien valmistuksen tai korjauksen | ED02f. Mitä hoitoja Teille tehtiin viimeisimmän hoitojaksonne aikana: (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Teillä havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Teille: - irtoproteesien valmistus tai korjaus? 1 kyllä 0 ei ED02g | Viimeisin hoitojakso sisälsi hampaan tai juuren poiston | ED02g. Mitä hoitoja Teille tehtiin viimeisimmän hoitojaksonne aikana: (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Teillä havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Teille: - hampaan tai juuren poisto? 1 kyllä 0 ei ED02h | Viimeisin hoitojakso sisälsi suun alueen leikkauksen | ED02h. Mitä hoitoja Teille tehtiin viimeisimmän hoitojaksonne aikana: (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Teillä havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Teille: - suun alueen leikkaus? 1 kyllä 0 ei ED02i | Viimeisin hoitojakso sisälsi leukanivelvaivojen hoitoa | ED02i. Mitä hoitoja Teille tehtiin viimeisimmän hoitojaksonne aikana: (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Teillä havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Teille: - leukanivelvaivojen hoito? 1 kyllä 0 ei ED02j | Viimeisin hoitojakso sisälsi hampaiden puhdistuksen tai hammaskiven poiston | ED02j. Mitä hoitoja Teille tehtiin viimeisimmän hoitojaksonne aikana: (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Teillä havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Teille: -hampaiden puhdistus tai hammaskiven poisto? 1 kyllä 0 ei ED02k | Viimeisin hoitojakso sisälsi fluorilakkauksen tai muun fluorihoidon | ED02k. Mitä hoitoja Teille tehtiin viimeisimmän hoitojaksonne aikana: (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Teillä havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Teille: - fluorilakkaus tai muu fluorihoito? 1 kyllä 0 ei ED02l | Viimeisin hoitojakso sisälsi harjausopetusta | ED02l. Mitä hoitoja Teille tehtiin viimeisimmän hoitojaksonne aikana: (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Teillä havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Teille: - harjausopetus? 1 kyllä 0 ei ED02m | Viimeisin hoitojakso sisälsi ravintoneuvontaa | ED02m. Mitä hoitoja Teille tehtiin viimeisimmän hoitojaksonne aikana: (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Teillä havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Teille: - ravintoneuvonta? 1 kyllä 0 ei ED02n | Viimeisin hoitojakso sisälsi neuvontaa fluorin käytöstä | ED02n. Mitä hoitoja Teille tehtiin viimeisimmän hoitojaksonne aikana: (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Teillä havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Teille: - fluorin käytön neuvonta? 1 kyllä 0 ei ED03 | Viimeisin hoitojakso: tyytyväisyys hoitoon | ED03. Kuinka tyytyväinen olette viimeisimmän hoitojaksonne aikana saamaanne hoitoon: 1 hyvin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen 3 en tyytyväinen mutta en tyytymätönkään 4 melko tyytymätön 5 hyvin tyytymätön? ED04 | Hammashoidon tarve | ED04. Arveletteko nyt tarvitsevanne hammashoitoa? 1 kyllä 0 en ED06a | Hammashoidon omakustannus - terveyskeskus/12 kk | ED06a. Paljonko olette maksanut hammashoidostanne terveyskeskuksessa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ilmoittakaa numero, mihin ryhmään asiakasmaksunne sijoittui. (NÄYTÄ KORTTI 13) 1 ····0 - ··100 mk 2 ··101 - ··200 mk 3 ··201 - ··300 mk 4 ··301 - ··500 mk 5 ··501 - 1 000 mk 6 1 001 - 2 000 mk 7 2 001 - ····· mk ED06b | Hammashoidon omakustannus - yksityishammaslääkäri/12 kk | ED06b. Entä paljonko olette maksanut omasta hammashoidostanne yksityishammaslääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ilmoittakaa numero, mihin ryhmään yksityishammaslääkärin perimä palkkio sijoittui. (NÄYTÄ KORTTI 14) 1 ·····0 - ···150 mk 2 ···151 - ···300 mk 3 ···301 - ···500 mk 4 ···501 - ·1 000 mk 5 ·1 001 - ·2 000 mk 6 ·2 001 - ·3 000 mk 7 ·3 001 - ·4 000 mk 8 ·4 001 - ·6 000 mk 9 ·6 001 - ·8 000 mk 10 ·8 001 - 10 000 mk 11 10 001 - 15 000 mk 12 15 001 - ······ mk ED07 | Hammaslääkärissä käynti pelottavaa | ED07. Onko hammaslääkärissä käynti mielestänne: 1 ei lainkaan pelottavaa 2 jonkin verran pelottavaa 3 erittäin pelottavaa? FA01a | Arkisin syö aamiaisella | FA01a. Millaisia aterioita nautitte tavallisesti arkipäivisin KULLEKIN SYöMISKERRALLE VALITAAN YKSI VAIHTOEHTO aamiaisaikaan: 1 ei mitään 2 pelkkä juoma 3 kylmä ateria(leipä,salaatti, pulla, jogurtti, murot yms.) 4 lämmin valmistettu ateria(liha-, kalaruoat, puurot yms.)? FA01b | Arkisin syö lounaalla | FA01b. Millaisia aterioita nautitte tavallisesti arkipäivisin KULLEKIN SYöMISKERRALLE VALITAAN YKSI VAIHTOEHTO lounasaikaan: 1 ei mitään 2 pelkkä juoma 3 kylmä ateria (leipä,salaatti, pulla, jogurtti, murot yms.) 4 lämmin valmistettu ateria (liha-, kalaruoat, puurot yms.)? FA01c | Arkisin syö päivällisellä | FA01c. Millaisia aterioita nautitte tavallisesti arkipäivisin KULLEKIN SYöMISKERRALLE VALITAAN YKSI VAIHTOEHTO päivällisaikaan: 1 ei mitään 2 pelkkä juoma 3 kylmä ateria (leipä,salaatti, pulla, jogurtti, murot yms.) 4 lämmin valmistettu ateria (liha-, kalaruoat, puurot yms.)? FA02 | Aterian valmistaa pääasiallisesti | FA02. Kuka pääasiallisesti valmistaa aterianne? 1 itse 2 puoliso/avopuoliso 3 muu kotona asuva henkilö 4 muu sukulainen, naapuri tai ystävä 5 kotiavustaja 6 syön ravintolassa tai baarissa 7 syön työpaikkaruokalassa, palvelutalossa, päiväkeskuksessa, vanhainkodissa tms. (tai noudan ruoan em. paikasta ja ruokailen kotona) 8 valmiit ateriat toimitetaan minulle kotiin FA05a | Leivällä rasvaa | FA05a. Mitä rasvaa enimmäkseen käytätte leivällä? 1 ei mitään 2 levitettä, jossa alle 65 % rasvaa (esim. Kevyempi Keiju, Kevyempi Flora, Kevyt Becel, Kevyt Linja, Voilevi 40 tai 60) 3 kasvistanolimargariinia (esim. Benecol, Kevyt Benecol) 4 margariinia tai rasvalevitettä, joissa 70 - 80 % rasvaa (esim. Flora, Becel, Keiju) 5 voi-kasvisöljyseosta (esim. Voimariini, Enilet) 6 voita FA05b | Ruoan valmistusrasva | FA05b. Mitä rasvaa kotonanne käytetään enimmäkseen ruoan valmistuksessa? 1 kasviöljyä 2 kevytlevitettä, jossa noin 60 % rasvaa (esim. Kevyempi Flora, Kevyempi Keiju, Kultarypsi) 3 kasvistanolimargariinia (Benecol) 4 margariinia tai rasvalevitettä, joissa 70 - 80 % rasvaa (esim. Flora, Becel, Voimix, Keiju) 5 talousmargariinia (esim. Milda, Sunnuntai) 6 voi-kasviöljyseosta (esim. Voimariini, Enilet) 7 voita 8 ei mitään rasvaa FA06a | Käyttää juustoa | FA06a. Käytättekö juustoa: 1 päivittäin 2 muutaman kerran viikossa 3 enintään kerran viikossa 4 harvemmin? FA06b | Käytetyn juuston rasvapitoisuus | FA06b. Mitä juustoa syötte yleensä: 1 normaalirasvaista juustoa 2 vähärasvaista juustoa (alle 20%) 3 kasvisrasvajuustoa? FA07a | Juotujen maitolasien määrä päivässä | FA07a. Kuinka monta lasillista maitoa (1 lasillinen on 2 dl) juotte tavallisesti päivässä? FA07b | Käytetyn maidon rasvapitoisuus | FA07b. Käytättekö tavallisesti: 1 tilamaitoa (käsittelemätön maito) 2 täysmaitoa (entinen kulutusmaito) 3 kevytmaitoa 4 ykkösmaitoa 5 rasvatonta maitoa? FA08a | Tummaa leipää/ viipaletta / 1 pv | FA08a. Montako leipäviipaletta syötte tavallisesti päivittäin: - tummaa leipää (ruis-, näkkileipää ym.)? FA08b | Seka-, hiiva-, graham-, kauraleipää/viipaletta 1 pv | FA08b. (Montako leipäviipaletta syötte tavallisesti päivittäin:) - seka-, hiiva-, graham-, kauraleipää? FA08c | Ranskanleipää, polakkaa/viipaletta 1pv | FA08c. (Montako leipäviipaletta syötte tavallisesti päivittäin:) - ranskanleipää, polakkaa? FA09 | Vihanneksia ja juureksia tuoreena (ei perunaa)/ 7 pv | FA09. Miten usein olette syönyt vihenneksia ja juureksia (ei perunaa) viimeksi kuluneen viikon (7pv) aikana sellaisenaan, raasteena tai tuoresalaattina: 1 en kertaakaan 2 1-2 päivänä 3 3-5 päivänä 4 6-7 päivänä? FB01 | Tupakoinut elämän aikana | FB01. Oletteko tupakoinut kertaakaan elämänne aikana? 1 kyllä 0 ei FB02 | Tupakoinut vähintään 100 kertaa | FB02. Oletteko tupakoinut elämänne aikana vähintään 100 kertaa (savukkeita, sikareita tai piippua)? 1 kyllä 0 ei FB03 | Tupakoinut päivittäin ainakin vuoden ajan | FB03. Oletteko koskaan tupakoinut päivittäin ainakin yhden vuoden ajan? 1 kyllä 0 ei FB04 | Tupakoinut päivittäin - vuotta | FB04. Kuinka monta vuotta yhteensä olette tupakoinut päivittäin? FB05 | Tupakoi nykyisin | FB05. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua): 1 päivittäin 2 satunnaisesti 3 ette lainkaan? FB06 | Tupakoinut viimeksi | FB06. Milloin olette tupakoinut viimeksi? 1 eilen tai tänään 2 2 pv - 1 kk sitten 3 yli 1 kk - puoli vuotta sitten 4 yli puoli vuotta - vuosi sitten 5 yli vuosi - 5 vuotta sitten 6 yli 5 - 10 vuotta sitten 7 yli 10 vuotta sitten FB07a | Poltettujen savukkeiden määrä päivässä | FB07a. Miten paljon poltatte nykyisin tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä: MERKITÄÄN 0, JOS EI POLTA KO. TUOTETTA - tehdasvalmisteisia savukkeita? FB07b | Poltettujen itsekäärittyjen savukkeiden määrä päivässä | FB07b. (Miten paljon poltatte nykyisin tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä: MERKITÄÄN 0, JOS EI POLTA KO. TUOTETTA - itsekäärittyjä savukkeita? FB07c | Piipun polttamiskertojen määrä päivässä | FB07c. (Miten paljon poltatte nykyisin tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä: MERKITÄÄN 0, JOS EI POLTA KO. TUOTETTA - piippua? FB07d | Poltettujen sikareiden määrä päivässä | FB07d. (Miten paljon poltatte nykyisin tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä: MERKITÄÄN 0, JOS EI POLTA KO. TUOTETTA - sikareita? M_TUPAKKA1 | Tupakointi | Muunnosmuuttuja Muodostettu FB01,FB03 ja FB06 perusteella 1 päivittäin tupakoiva 2 satunnaisesti tupakoiva 3 lopettanut: 1-12 kk sitten 4 lopettanut: yli 1 v sitten 5 tupakoimaton M_TUPAKKA2 | Tupakointi:käyttö, 3lk | Muunnosmuuttuja Muodostettu FB01, FB02 ja FB05 perusteella 1 tupakoi päivittäin 2 tupakoi satunnaisesti 3 ei lainkaan M_TUPAKKA3 | Tupakointi:säännöllisesti | Muunnosmuuttuja Muodostettu FB01, FB02 ja FB05 perusteella 0 ei tupakoi 1 tupakoi M_TUPAKKA4 | Tupakointi:käyttö, 4lk | Muunnosmuuttuja Muodostettu FB01, FB02, FB03 ja FB06 perusteella 1 tupakoi päivittäin 2 tupakoi satunnaisesti 3 lopettanut 4 ei tupakoi/ei koskaan 1 v M_TUPAKKA5 | Tupakointi:M-S käyttö | Muunnosmuuttuja Muodostettu FB01, FB02, FB03 ja FB07 perusteella 0 ei tupakoi/ei polttanut 1 v 1 lopettanut 2 piippu/sikari 3 savukkeita 1-9/pv 4 savukkeita 10-19/pv 5 savukkeita 20-29/pv 6 savukkeita 30>/pv M_TUPAKKA_LKM1 | Tupakka:määrä | Muunnosmuuttuja Muodostettu FB07A, FB07B, FB07C ja FB07D perusteella M_TUPAKKA_LKM2 | Tupakka:määrä/nykyisin tupakoivat | Muunnosmuuttuja 0 ei tupakoi/ei päivittäin 1 savukkeita 1-9/pv 2 savukkeita 10-19/pv 3 savukkeita 20>/pv M_TUPAKKA_LKM3 | Tupakka:määrä/satunnaisesti tupakoivat | Muunnosmuuttuja 0 ei tupakoi/ei satunnaisesti 1 savukkeita 1-9/pv 2 savukkeita 10-19/pv 3 savukkeita 20>/pv M_TUPAKKA_LKM4 | Tupakka:määrä/lopettaneet | Muunnosmuuttuja 0 ei tupakoi/ei lopettanut 1 savukkeita 1-9/pv 2 savukkeita 10-19/pv 3 savukkeita 20>/pv GA01a | Missä kunnassa asunut lapsena kauimmin? | GA01a. Missä kunnassa olette lapsena (ennen kuin täytitte 15 v ) asunut kauimmin? GA01b | Missä kunnassa asunut aikuisena kauimmin? | GA01b. Missä kunnassa olette aikuisena ( 15 v täytettyänne)) asunut kauimmin? GA02 | Nykyisellä asuinpaikkakunnalla asuttujen vuosien määrä | GA02. Kuinka monta vuotta olette asunut nykyisellä asuinpaikkakunnallanne? GB01 | Asumismuoto: | GB01. Asutteko: 1 omakotitalossa 2 pari- tai rivitalossa 3 kerrostalossa 4 palvelutalossa 5 laitoksessa 6 jossakin muualla? GB01_1 | Asuu laitoksessa, laitoksen nimi | GB01_1. Missä? GB01_L | Tutkittava laitosasukas T2000-datan mukaan tavoitteluhetkellä | GB01_L-muuttuja muodostettu T2000-aineiston pohjalta
(Jos GB01=5, niin GB01_L=1, muuten GB01_L=0. Jos GB01 (asuinpaikkaa) ei tiedetä (GB01=.M tai .E), niin GB01_L=. (tyhjä).)
1 kyllä 0 ei GB01_KELA | Tutkittava laitosasukas Kelan tietojen mukaan tavoitteluhetkellä | GB01_KELA-muuttuja muodostettu Kelan rekisterien pohjalta (>3 kk laitoksessa) 1 kyllä 0 ei GB01_KELA_LK | Kelan laitosluokitus tavoitteluhetkellä | GB01_KELA_LK-muuttuja muodostettu Kelan rekisterien pohjalta (>3 kk laitoksessa) 0 tutkittava ei ole tavoitteluhetkellä laitoksessa GB01_2 | Asumiskerros | GB01_2. Kuinka monennessa kerroksessa asutte? GB01_3 | Hissin käyttömahdollisuus | GB01_3. Onko käytössä hissi? 1 kyllä 0 ei GB02 | Asunnon pinta-ala | GB02. Mikä on asuntonne pinta-ala (m2 TäYSIä NELIöMETREJä.)? GB03 | Huoneiden määrä keittiön lisäksi | GB03. Kuinka monta huonetta asunnossanne on keittiön lisäksi? GB04 | Asumistapa | BG04. Asutteko tällä hetkellä? 1 omistamassanne (tai jonkun tässä asunnossa asuvan perheenjäsenen omistamassa) asunnossa 2 osaomistusasunnossa 3 asumisoikeusasunnossa 4 päävuokralaisena 5 alivuokralaisena 6 työsuhde- tai muussa luontoisetuasunnossa 7 jossakin muualla? GB04_1 | Asumismuoto; jossakin muualla - missä | GB05a | Asunnon haitat: portaat | GB05a. Onko asunnossanne tai asuintalossanne seuraavia asumistanne haittaavia tekijöitä: - haittaavat portaat? TILAPÄISIÄ HAITTOJA EI OTETA LUKUUN, ESIM. JOS ON JALKA KIPSISSÄ - 1 kyllä 0 ei GB05b | Asunnon haitat: hissin puute | GB05b. (Onko asunnossanne seuraavia asumistanne haittaavia tekijöitä: -hissin puute? 1 kyllä 0 ei GB05c | Asunnon haitat: muita liikkumisen esteitä | GB05c. (Onko asunnossanne seuraavia asumistanne haittaavia tekijöitä: - muita liikkumisen esteitä? 1 kyllä 0 ei GB05d | Asunnon haitat: huono valaistus | GB05d.(Onko asunnossanne seuraavia asumistanne haittaavia tekijöitä:) - huono valaistus? 1 kyllä 0 ei GB05e | Asunnon haitat: puutteelliset peseytymismahdollisuudet | GB05e. (Onko asunnossanne seuraavia asumistanne haittaavia tekijöitä:) - puutteelliset peseytymismahdollisuudet? 1 kyllä 0 ei GB05f | Asunnon haitat: puutteelliset ruoan valmistusmahdollisuudet | GB05f. (Onko asunnossanne seuraavia asumistanne haittaavia tekijöitä:) - puutteelliset ruoan valmistusmahdollisuudet? 1 kyllä 0 ei GB05g | Asunnon haitat: puutteelliset ruoan säilytysmahdollisuudet | GB05g. (Onko asunnossanne seuraavia asumistanne haittaavia tekijöitä:) - puutteelliset ruoan säilytysmahdollisuudet? 1 kyllä 0 ei GC01 | Ruokakauppaan, miten | GC01. Miten yleensä kuljette kotoanne lähimpään sellaiseen ruokakauppaan, jota käytätte? 1 jalan 2 polkupyörällä 3 henkilöautolla 4 julkisilla liikennevälineillä 5 taksilla 6 muulla tavoin 7 en pääse / käy lainkaan GC01_1 | Ruokakauppaan - muulla tavoin - miten | GC01_1. Millä muulla tavoin kuljette kotoanne lähimpään sellaiseen ruokakauppaan, jota käytätte? GC01a | Matka ruokakauppaan kilometreinä | GC01a. Paljonko sinne on matkaa? VASTAUS PYöRISTETääN LäHIMPääN KILOMETRIIN. ALLE 500 METRIÄ = 0. GC02 | Ystävän tai sukulaisen luo, miten | GC03. Miten yleensä kuljette kotoanne lähimmän sellaisen ystävän tai sukulaisen luo, jonka kanssa olette tekemisissä? 1 jalan 2 polkupyörällä 3 henkilöautolla 4 julkisilla liikennevälineillä 5 taksilla 6 muulla tavoin 7 en pääse / käy lainkaan GC02_1 | Ystävän luo- muulla tavoin - miten. Millä tavoin ? | GC02_1. Millä tavoin ? GC02a | Matka ystävän luo kilometreinä | GC02a. Paljonko sinne on matkaa? # VASTAUS PYÖRISTETÄÄN LÄHIMPÄÄN KILOMETRIIN. ALLE 500 METRIä = 0. GC03 | Matka lähimpään naapuriin kilometreinä | GC03. Kuinka pitkä matka Teillä on lähimpään naapuriinne? GC04 | Matka terveyskeskukseen kilometreinä | GC04. Miten pitkä matka kotoanne on terveyskeskukseen? GC05 | Matka lähimpään apteekkiin kilometreinä | GC05. Miten pitkä matka kotoanne on lähimpään apteekkiin? GC06 | Matka lähimmälle julk. kulkuneuvon pysäkille kilometreinä | GC06. Miten pitkä matka kotoanne on lähimmälle julkisen kulkuneuvon pysäkille? # SISäLTää MYöS KUNNAN JäRJESTäMäT MUUT VASTAAVAT LIIKENEPALVELUT (EI TAKSISETELIä). VASTAUS PYöRISTETääN LäHIMPääN KILOMETRIIN. ALLE 500 METRIä = 0 . GC07 | Suoriutuu itsenäisesti em. matkoista | GC07. Suoriudutteko itsenäisesti kaikista edellä käsitellyistä matkoista? 1 kyllä 0 ei GC08a | Avun tarve: lähimpään ruokakauppaan meno | Tarvitsetteko apua päästäksenne: - lähimpään sellaiseen ruokakauppaan, jota käytätte? 1 kyllä 0 ei GC08b | Avun tarve: lähimmän ystävän luo meno | (Tarvitsetteko apua päästäksenne:) - lähimmän sellaisen ystävän tai sukulaisen luo, ··jonka kanssa olette tekemisissä? 1 kyllä 0 ei GC08c | Avun tarve: lähimpään naapuriin meno | (Tarvitsetteko apua päästäksenne:) - lähimpään naapuriin? 1 kyllä 0 ei GC08d | Avun tarve: terveyskeskukseen meno | (Tarvitsetteko apua päästäksenne:) - terveyskeskukseen? 1 kyllä 0 ei GC08e | Avun tarve: apteekkiin meno | (Tarvitsetteko apua päästäksenne:) - apteekkiin? 1 kyllä 0 ei GC08f | Avun tarve: lähimmälle julkisen kulkuneuvon pysäkille meno | (Tarvitsetteko apua päästäksenne:) - lähimmälle julkisen kulkuneuvon pysäkille? 1 kyllä 0 ei HA01a | Selviytyminen nykyisin: vuoteeseen /vuoteesta | Miten selviydytte nykyisin seuraavista toimista: vuoteeseen asettuminen ja sieltä nouseminen?# Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HA01b | Selviytyminen nykyisin: pukeutuminen ja riisuutuminen | Miten selviydytte nykyisin: pukeutuminen ja riisuutuminen?# Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HA01c | Selviytyminen nykyisin: varpaankynsien leikkaaminen | Miten selviydytte nykyisin: varpaankynsien leikkaaminen?# Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HA01d | Selviytyminen nykyisin: syöminen | Miten selviydytte nykyisin: syöminen? # Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HA01e | Selviytyminen nykyisin: peseytyminen | Miten selviydytte nykyisin: peseytyminen?# Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HA01f | Selviytyminen nykyisin: WC:ssä käyminen | Miten selviydytte nykyisin: WC:ssä käyminen? # Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HA01g | Selviytyminen nykyisin: puhelimen käyttäminen | Miten selviydytte nykyisin: puhelimen käyminen? # Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HA01n | Selviytyminen nykyisin: asioiden hoitaminen | Miten selviydytte nykyisin: asioiden hoitaminen yhdessä muiden kanssa? # Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HA01o | Selviytyminen nykyisin: asioiden esittäminen | Miten selviydytte nykyisin: asioiden esittäminen vieraille ihmisille? # Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HA02h | Selviytyminen nykyisin: kaupassa asiointi | Miten selviydytte nykyisin: kaupassa asiointi?# Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HA02i | Selviytyminen nykyisin: ruoan valmistus | Miten selviydytte nykyisin: ruoan valmistus? # Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HA02j | Selviytyminen nykyisin: pyykin peseminen | Miten selviydytte nykyisin: pyykin peseminen? # Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HA02k | Selviytyminen nykyisin: raskas siivoustyö | Miten selviydytte nykyisin: raskas siivoustyö, esim. mattojen kantaminen ja piiskaaminen tai ikkunoiden pesu? #Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HA02l | Selviytyminen nykyisin: ostoskassin tai muun noin 5 kg:n kantaminen vähintään 100 m | Miten selviydytte nykyisin: ostoskassin tai muun noin 5 kg:n painoisen taakan kantaminen vähintään 100 metrin matkan? # Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HA02m | Selviytyminen nykyisin: asioiminen pankissa, virastossa tai vastaavassa asioiminen | Miten selviydytte nykyisin: pankissa, virastossa tai vastaavassa paikassa asioiminen? # Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HB01 | Ruumiillinen kunto | Onko ruumiillinen kuntonne mielestänne: 1 hyvä 2 melko hyvä 3 keskitasoinen 4 melko huono 5 huono HB02 | Liikkumiskyky | Miten kykenette liikkumaan?# Täysin liikuntakyvyttömältä kysytty seuraavaksi HC01. 1 liikkumiseni ei ole rajoittunut 2 pystyn liikkumaan yksin ja ilman apuvälineitä mutta liikkuminen tuottaa minulle hankaluuksia 3 pystyn liikkumaan mutta vain toisen henkilön avustamana tai pyörätuolilla, kainalosauvoja tai muita apuvälineitä käyttäen 4 olen täysin liikuntakyvytön HB03 | Juokseminen puoli kilometriä | Kykenettekö juoksemaan pitkähkön matkan (noin puoli kilometriä)? # Täysin vaikeuksitta kykeneviltä kysytty seuraavaksi HB05. Kykenettekö liikkumaan polkupyörällä? 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HB04 | Joukseminen sata metriä | Kykenettekö juoksemaan lyhyehkön matkan (noin sata metriä)? 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HB05 | Liikkuminen polkupyörällä | Kykenettekö liikkumaan polkupyörällä? 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HB06 | Portaiden nousu usea kerrosväli levähtämättä | Kykenettekö nousemaan portaita usean kerrosvälin levähtämättä? # Täysin vaikeuksitta kykeneviltä kysytty seuraavaksi HB08. Kykenettekö kävelemään levähtämättä noin 2 kilometriä? 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HB07 | Portaiden nousu 1 kerrosväli levähtämättä | Kykenettekö nousemaan portaita yhden kerrosvälin levähtämättä? 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HB08 | Kävely 2 km levähtämättä | Kykenettekö kävelemään levähtämättä noin 2 kilometriä? # Täysin vaikeuksitta kykeneviltä kysytty seuraavaksi HB11. Kykenettekö matkustamaan junalla, linja-autolla tai raitiovaunulla? 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HB09 | Kävely 1/2 km levähtämättä | Kykenettekö kävelemään levähtämättä noin puoli kilometriä? # Täysin vaikeuksitta kykeneviltä kysytty seuraavaksi HB11. Kykenettekö matkustamaan junalla, linja-autolla tai raitiovaunulla? 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HB10 | Asunnossa huoneesta toiseen liikkuminen | Kykenettekö liikkumaan asunnossanne huoneesta toiseen? 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HB11 | Matkustaminen junalla, linja-autolla tai raitiovaunulla | Kykenettekö matkustamaan junalla, linja-autolla tai raitiovaunulla? 1 pystyn siihen vaikeuksitta 2 pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 en pysty siihen lainkaan HB12 | Voimassaoleva ajokortti | Onko teillä voimassaoleva ajokortti? # Tutkittavalta, jolla ei voimassaolevaa ajokorttia kysytty seuraavaksi HC01. Onko näkönne kyllin hyvä (silmälaseilla) tavallisen sanomalehtitekstin lukemiseen? 1 kyllä 0 ei HB13 | Autolla ajopäiviä / viikko | Monenako päivänä keskimäärin viikossa ajatte autoa? # Jos tutkittava vastannut 0, siirrytty HB13_1, muuten kysytty HC01 HB13_1 | Autolla ajokyky tarvittaessa | Pystyttekö tarvittaessa ajamaan autolla?# Kysytty, jos vastannut HB13. 'Monenako päivänä keskimäärin viikossa ajatte autoa?' -kysymykseen 0. 1 kyllä 0 ei HC01 | Sanomalehtitekstin lukeminen (silmälaseilla) | Onko näkönne kyllin hyvä (silmälaseilla) tavallisen sanomalehtitekstin lukemiseen? 1 pystyn vaikeuksitta 2 pystyn lukemaan, mutta lukeminen tuottaa vaikeuksia 3 en pysty lukemaan lainkaan HC02 | TV-tekstin lukeminen (silmälaseilla) normaalilta katseluetäisyydeltä (n.3m) | Pystyttekö lukemaan TV:n tekstiä (silmälaseilla) normaalilta katseluetäisyydeltä (n. 3 metriä)? 1 pystyn vaikeuksitta 2 pystyn lukemaan, mutta lukeminen tuottaa vaikeuksia 3 en pysty lukemaan lainkaan HC03 | Näkökyky rajoittaa liikkumista | Rajoittaako näkökykynne liikkumistanne? 1 vain hämärässä 2 jonkin verran myös hyvässä valaistuksessa 3 huomattavasti myös hyvässä valaistuksessa 4 ei lainkaan HC04 | Useamman henkilön välisen keskustelun kuuleminen vaikeuksitta | Pystyttekö vaikeuksitta kuulemaan, mitä useamman henkilön välisessä keskustelussa sanotaan (kuulokojeen kanssa tai ilman)? 1 pystyn vaikeuksitta 2 pystyn, mutta kuulemisessa on vaikeuksia 3 en pysty HC05 | Puheen kuuleminen meluisassa tai kaikuisassa ympäristössä | Miten kuulette puheen meluisassa tai kaikuisassa ympäristössä: 1 kuulen vaikeuksitta 2 kuulen, mutta puheen erottamisessa on vaikeuksia 3 erittäin huonosti tai en ollenkaan HD01 | Avunsaanti tavallisissa toimissa: kodinhoitotöissä, peseytymisessä, kaupassa käymisessä | Saatteko toimintakykynne heikkenemisen takia toistuvaa apua tavallisissa toimissanne, esim. kodinhoitotöissä, peseytymisessä, kaupassa käynnissä?# Tutkittavalta, joka ei saa toistuvaa apua tavallisissa toimissaan, kysytty seuraavaksi HD02. Tarvitsetteko tällaista apua? 1 kyllä 0 ei HD01a1 | Avunsaanti ruoan valmistuksessa | Millaisissa toimissa saatte apua: ruoan valmistuksessa? # Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletteko saanut apua: .. 0 ei, mutta saa muuta apua 1 kyllä HD01a2 | Avunsaanti ruokailussa | Millaisissa toimissa saatte apua: ruokailussa? #Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletteko saanut apua: .. 0 ei, mutta saa muuta apua 1 kyllä HD01a3 | Avunsaanti peseytymisessä | Millaisissa toimissa saatte apua: pesytymisessä? #Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletteko saanut apua: .. 0 ei, mutta saa muuta apua 1 kyllä HD01a4 | Avunsaanti pukeutumisessa | Millaisissa toimissa saatte apua: pukeutumisessa? #Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletteko saanut apua: .. 0 ei, mutta saa muuta apua 1 kyllä HD01a5 | Avunsaanti lääkityksestä huolehtimisessa | Millaisissa toimissa saatte apua: lääkityksestä huolehtimisessa? #Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletteko saanut apua: .. 0 ei, mutta saa muuta apua 1 kyllä HD01a6 | Avunsaanti siivouksessa | Millaisissa toimissa saatte apua: siivouksessa? #Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletteko saanut apua: .. 0 ei, mutta saa muuta apua 1 kyllä HD01a7 | Avunsaanti pyykinpesussa tai muussa vaatehuollossa | Millaisissa toimissa saatte apua: pyykinpesussa tai muussa vaatehuollossa? Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletteko saanut apua: .. 0 ei, mutta saa muuta apua 1 kyllä HD01a8 | Avunsaanti kaupassa käynnissä | Millaisissa toimissa saatte apua: kaupassa käynnissä? #Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletteko saanut apua: .. 0 ei, mutta saa muuta apua 1 kyllä HD01a9 | Avunsaanti muussa kodin ulkopuolisessa asioimisessa, esim. pankissa käymisessä | Millaisissa toimissa saatte apua: muussa kodin ulkopuolisessa asioimisessa, esim. pankissa käymisess? # Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletteko saanut apua: .. 0 ei, mutta saa muuta apua 1 kyllä HD01a10 | Avunsaanti jossakin muussa, tavallisessa toimessa | Millaisissa toimissa saatte apua, jossakin muussa? Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD01a_1. (muussa) missä? 0 ei, mutta saa muuta apua 1 kyllä HD01a_1 | Kuvaus avunsaannista, jossakin muussa tavallisessa toimessa | Missä? Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD01a_10. 'Millaisissa toimissa saatte apua: jossakin muussa?' -kysymykseen kyllä. HD02 | Avuntarve tavallisissa toimissa: kodinhoitotöissä, peseytymisessä, kaupassa käymisessä | Tarvitsetteko apua tälläisissä toimissa (tavallisissa toimissa)? # Tutkittavalta, jolla ei avuntarvetta tavallisissa toimissa, kysytty seuraavaksi HD09. Autatteko jotain henkilöä (sukulaista, ystävää, naapuria) säännöllisesti sellaisissa tehtävissä, jotka auttavat häntä selviytymään kotona? 1 kyllä 0 ei HD02a1 | Avuntarve ruoan valmistuksessa | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua: ruoan valmistuksessa. # Kysytty, jos HD02=1. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua 1 kyllä HD02a2 | Avuntarve ruokailussa | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua: ruokailussa. # Kysytty, jos HD02=1. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua 1 kyllä HD02a3 | Avuntarve peseytymisessä | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua: peseytymisessä. # Kysytty, jos HD02=1. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua 1 kyllä HD02a4 | Avuntarve pukeutumisessa | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua: pukeutumisessa. # Kysytty, jos HD02=1. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua 1 kyllä HD02a5 | Avuntarve lääkityksestä huolehtimisessa | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua: lääkityksestä huolehtimisessa. # Kysytty, jos HD02=1. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua 1 kyllä HD02a6 | Avuntarve siivouksessa | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua: siivouksessa. # Kysytty, jos HD02=1. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua 1 kyllä HD02a7 | Avuntarve pyykinpesussa tai muussa vaatehuollossa | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua: pyykinpesussa tai muussa vaatehuollossa.# Kysytty, jos HD01=2. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua 1 kyllä HD02a8 | Avuntarve kaupassa käynnissä | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua: kaupassa käynnissä. # Kysytty, jos HD02=1. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua 1 kyllä HD02a9 | Avuntarve muussa kodin ulkopuolisessa asioimisessa esim. pankissa käymisessä | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua: muussa kodin ulkopuolisessa asioimisessa esim. pankissa asioimisessa. # Kysytty, jos HD02=1. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua 1 kyllä HD02a10 | Avuntarve jossakin muussa, tavallisessa toimessa | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua: jossakin muussa? # Kysytty, jos HD02=1. Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD02a_1. (muussa) missä? 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua 1 kyllä HD02a_1 | Kuvaus avuntarpeesta jossakin muussa tavallisessa toimessa | Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD02a_10. Millaisissa toimissa tarvitsette apua: jossakin muussa? -kysymykseen kyllä. HD03 | Avuntarpeen määrä tavallisissa toimissanne (kuinka usein) | Kuinka usein tarvitsisitte tällaista apua? # Jos tutkittava vastannut tähän kysymykseen, kysytty seuraavaksi HD07. Saatteko jotain muuta apua, kuten:. 1 kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 2-3 kertaa kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 muutaman kerran viikossa 5 päivittäin, jonkin aikaa päivästä 6 suuren osan päivästä 7 lähes ympärivuorokautisesti HD04a | Saa apua puolisolta | Oletteko saanut apua: - puolisolta? # Kysytty, jos vastannut HD01-kysymykseen saavansa apua tavallisissa toimissa 1 kyllä 0 ei HD04b | Saa apua lapsilta tai heidän puolisoiltaan | Oletteko saanut apua: - lapsilta tai heidän puolisoiltaan? # Kysytty, jos vastannut HD01-kysymykseen saavansa apua tavallisissa toimissa 1 kyllä 0 ei HD04c | Saa apua muilta sukulaisilta, naapurilta, ystäviltä tai tuttavilta | Oletteko saanut apua: -muilta sukulaisilta, naapurilta, ystäviltä tai tuttavilta?# Kysytty, jos vastannut HD01-kysymykseen saavansa apua tavallisissa toimissa 1 kyllä 0 ei HD04d | Saa apua kotiavustajalta tai kodinhoitajalta | Oletteko saanut apua: - kotiavustajalta tai kodinhoitajalta? Kysytty, jos vastannut HD01-kysymykseen saavansa apua tavallisissa toimissa 1 kyllä 0 ei HD04e | Saa apua kotisairaanhoitajalta | Oletteko saanut apua: - kotisairaanhoitajalta? Kysytty, jos vastannut HD01-kysymykseen saavansa apua tavallisissa toimissa 1 kyllä 0 ei HD04f | Saa apua joltakulta muulta | Oletteko saanut apua: - joltakulta muulta? Kysytty, jos vastannut HD01-kysymykseen saavansa apua tavallisissa toimissa. Jos tutkittava vastannut saavansa apua joltakulta muulta, kysytty seuraavaksi HD04f_1. Keneltä? 1 kyllä 0 ei HD04f_1 | Kuvaus, keneltä muulta saa apua | Keneltä? Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04f. 'Oletteko saanut apua: joltakulta muulta?' -kysymykseen kyllä. HD05a | Puolisolta saatu avunmäärä (kuinka usein) | Kuinka usien saatte häneltä apua? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04a. 'Oletteko saanut apua: puolisolta?' -kysymykseen kyllä. 1 kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 2-3 kertaa kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 muutaman kerran viikossa 5 päivittäin, jonkin aikaa päivästä 6 suuren osan päivästä 7 lähes ympärivuorokautisesti HD05b | Lapsilta tai heidän puolisoiltaan saatu avunmäärä (kuinka usein) | Kuinka usien saatte häneltä apua? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04b. 'Oletteko saanut apua: lapsilta tai heidän puolisoiltaan?' -kysymykseen kyllä. 1 kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 2-3 kertaa kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 muutaman kerran viikossa 5 päivittäin, jonkin aikaa päivästä 6 suuren osan päivästä 7 lähes ympärivuorokautisesti HD05c | Muilta sukulaisilta, naapureilta, ystäviltä tai tuttavilta saatu avunmäärä (kuinka usein) | Kuinka usien saatte häneltä apua? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04c. 'Oletteko saanut apua: sukulaisilta, naapureilta, ystäviltä tai tuttavilta?' -kysymykseen kyllä. 1 kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 2-3 kertaa kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 muutaman kerran viikossa 5 päivittäin, jonkin aikaa päivästä 6 suuren osan päivästä 7 lähes ympärivuorokautisesti HD05d | Kotiavustajalta tai kodinhoitajalta saatu avunmäärä (kuinka usein) | Kuinka usien saatte häneltä apua? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04d. 'Oletteko saanut apua: kotiavustajalta tai kodinhoitajalta?' -kysymykseen kyllä. 1 kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 2-3 kertaa kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 muutaman kerran viikossa 5 päivittäin, jonkin aikaa päivästä 6 suuren osan päivästä 7 lähes ympärivuorokautisesti HD05e | Kotisairaanhoitajalta saatu avunmäärä (kuinka usein) | Kuinka usien saatte häneltä apua? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04e. 'Oletteko saanut apua: kotisairaanhoitajalta?' -kysymykseen kyllä. 1 kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 2-3 kertaa kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 muutaman kerran viikossa 5 päivittäin, jonkin aikaa päivästä 6 suuren osan päivästä 7 lähes ympärivuorokautisesti HD05f_1 | Joltakulta muulta saatu avunmäärä (kuinka usein) | Kuinka usien saatte häneltä apua? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04f. 'Oletteko saanut apua: joltakulta muulta?' -kysymykseen kyllä. 1 kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 2-3 kertaa kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 muutaman kerran viikossa 5 päivittäin, jonkin aikaa päivästä 6 suuren osan päivästä 7 lähes ympärivuorokautisesti HD06 | Edellä mainituilta henkilöiltä saatu apu yhteensä | Kuinka usein saatte edellä mainituilta henkilöiltä apua yhteensä?# Kysytty, jos tutkittava ilmoittanut saavansa apua useammalta henkilöltä. 1 kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 2-3 kertaa kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 muutaman kerran viikossa 5 päivittäin, jonkin aikaa päivästä 6 suuren osan päivästä 7 lähes ympärivuorokautisesti HD07a | Muuta apu, ateriapalvelu | Saatteko jotakin muuta apua, kuten ateriapalvelu? # Kysytty, jos tutkittava ilmoittanut saavansa apua yhdeltä tai useammalta henkilöltä. 1 kyllä 0 ei HD07b | Muu apu, kuljetuspalvelu | Saatteko jotakin muuta apua, kuten kuljetuspalvelu?# Kysytty, jos tutkittava ilmoittanut saavansa apua yhdeltä tai useammalta henkilöltä. 1 kyllä 0 ei HD07c | Muu apu tai palvelu tavallisissa toimissa | Saatteko jotakin muuta apua tai palvelua? #Kysytty, jos tutkittava ilmoittanut saavansa apua yhdeltä tai useammalta henkilöltä. Jos tutkittava vastannut kysymykseen kyllä, kysytty seuraavaksi HD07_1. Mikä? 1 kyllä 0 ei HD07_1 | Kuvaus muusta avusta tai palvelusta tavallisissa toimissa | Mitä?# Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD07c. 'Saatteko jotain muuta apua tai palvelua?' -kysymykseen kyllä. HD08 | Avun riittävyys kotona selvitymiseen | Saatteko riittävästi apua selvitäksenne kotona?# Kysytty, jos HD01=1 ja/tai HD07a/b/c=1 tai GB01=5 1 saan sopivasti apua ja tukea 2 tarvitsisin enemmän apua ja tukea 3 selviytyisin vähemmälläkin avulla? HD08a1 | Lisäavuntarve ruoan valmistuksessa | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua (tarvitisisi enemmän apua): ruoan valmistuksessa. # Kysytty, jos HD08=2. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona 1 kyllä HD08a2 | Lisäavuntarve ruokailussa | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua (tarvitisisi enemmän apua): ruokailussa. # Kysytty, jos HD08=2. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona 1 kyllä HD08a3 | Lisäavuntarve peseytymisessä | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua (tarvitisisi enemmän apua): peseytymisessä. # Kysytty, jos HD08=2. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona 1 kyllä HD08a4 | Lisäavuntarve pukeutumisessa | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua (tarvitisisi enemmän apua): pukeutumisessa. # Kysytty, jos HD08=2. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona 1 kyllä HD08a5 | Lisäavuntarve lääkityksestä huolehtimisessa | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua (tarvitisisi enemmän apua): lääkityksestä huolehtimisessa.#Kysytty, jos HD08=2. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona 1 kyllä HD08a6 | Lisäavuntarve siivouksessa | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua (tarvitisisi enemmän apua): siivouksessa. # Kysytty, jos HD08=2. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona 1 kyllä HD08a7 | Lisäavuntarve pyykinpesussa tai muussa vaatehuollossa | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua (tarvitisisi enemmän apua): pyykinpesussa tai muussa vaatehuollossa.#Kysytty, jos HD08=2. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona 1 kyllä HD08a8 | Lisäavuntarve kaupassa käynnissä | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua (tarvitisisi enemmän apua): kaupassa käynnissä. # Kysytty, jos HD08=2. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona 1 kyllä HD08a9 | Lisäavuntarve muussa kodin ulkopuolisessa asioimisessa, esim. pankissa käymisessä | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua (tarvitisisi enemmän apua): muussa kodin ulkopuolisessa asioimisessa esim. pankissa käymisessä. # Kysytty, jos HD08=2. 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona 1 kyllä HD08a10 | Lisäavuntarve jossakin muussa toimessa selvityäkseen kotona | Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua (tarvitisisi enemmän apua): jossakin muualla. Kysytty, jos HD08=2. Jos vastannut kysymykseen kyllä, kysytty seuraavaksi HD08a_1. (muussa) missä? 0 ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona 1 kyllä HD08a_1 | Kuvaus lisäavuntarpeesta muussa toimessa selvityäkseen kotona | Jossakin muussa? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD08=2 ja HD08a10. 'Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua: jossakin muussa?' -kysymykseen kyllä. HD08b | Lisäavuntarpeenmäärä selvitäkseen kotona (kuinka usein) | Kuinka usein tarvitsisitte tällaista apua? 1 kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 2-3 kertaa kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 muutaman kerran viikossa 5 päivittäin, jonkin aikaa päivästä 6 suuren osan päivästä 7 lähes ympärivuorokautisesti HD09 | Jonkun henkilön säännöllinen auttaminen, kotona selviytymisen tukemiseksi | Autatteko jotain henkilöä (sukulaista, ystävää, naapuria) säännöllisesti sellaisissa tehtävissä, jotka auttavat häntä selviytymään kotona? # Jos tutkittava vastannut kysymykseen en, kysytty seuraavaksi HE01. Onko Teillä silmälasit tai jokin muu näön apuväline? 1 kyllä 0 en HD101 | Isovanhempien tai puolison isovanhempien auttaminen kotona selvitymisen tukemiseksi | Ketä tai keitä autatte? Kysytty, jos HD09=1. 0 ei, mutta auttaa jotain muuta 1 kyllä HD102 | Vanhempien tai puolison vanhempien auttaminen kotona selvitymisen tukemiseksi | Ketä tai keitä autatte? Kysytty, jos HD09=1. 0 ei, mutta auttaa jotain muuta 1 kyllä HD103 | Puolison auttaminen kotona selvitymisen tukemiseksi | Ketä tai keitä autatte? Kysytty, jos HD09=1. 0 ei, mutta auttaa jotain muuta 1 kyllä HD104 | Lapsen auttaminen kotona selvitymisen tukemiseksi | Ketä tai keitä autatte? Kysytty, jos HD09=1. 0 ei, mutta auttaa jotain muuta 1 kyllä HD105 | Muun sukulaisen auttaminen kotona selvitymisen tukemiseksi | Ketä tai keitä autatte? Kysytty, jos HD09=1. 0 ei, mutta auttaa jotain muuta 1 kyllä HD106 | Ystävän tai naapurin auttaminen kotona selvitymisen tukemiseksi | Ketä tai keitä autatte? Kysytty, jos HD09=1. 0 ei, mutta auttaa jotain muuta 1 kyllä HE01 | Silmälasit tai muu näön apuväline | Onko Teillä silmälasit tai jokin muu näön apuväline? # Jos tutkittava vastannut kysymykseen ei, kysytty seuraavaksi HE04. Onko Teillä kuulokoje tai jokin muu kuulon apuväline? 1 kyllä 0 ei HE02a | Silmä- tai piilolasit | Onko Teillä: silmä- tai piilolasit? 1 kyllä 0 ei HE02b | Suurennuslasi | Onko Teillä: heikentyneen näkönne takia suurennuslasi? 1 kyllä 0 ei HE02c | Muu näön apuväline | Onko Teillä: jokin muu näön apuväline? # Jos tutkittava vastannut kysymykseen ei, siirrytty HE04. 'Onko Teillä kuulokoje tai jokin muu kuulon apuväline?' 1 kyllä 0 ei HE02c_1 | 1. ilmoitettu muu näön apuväline | Mikä? 1. Ilmoitettu muu näön apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE02c. 'Onko Teillä: jokin muu näön apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE02c_2 | 2. ilmoitettu muu näön apuväline | Mikä? 2. Ilmoitettu muu näön apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE02c. 'Onko Teillä: jokin muu näön apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE02c_3 | 3. ilmoitettu muu näön apuväline | Mikä? 3. Ilmoitettu muu näön apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE02c. 'Onko Teillä: jokin muu näön apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE02c_4 | 4. ilmoitettu muu näön apuväline | Mikä? 4. Ilmoitettu muu näön apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE02c. 'Onko Teillä: jokin muu näön apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE02c_5 | 5. ilmoitettu muu näön apuväline | Mikä? 5. Ilmoitettu muu näön apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE02c. 'Onko Teillä: jokin muu näön apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE03a | Silmä- tai piilolasien käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE02a=1 1 kyllä 0 ei HE03b | Suurennuslasin käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE02b=1 1 kyllä 0 ei HE03c_1 | 1. Ilmoitetun muun näön apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE02c_1on vastattu. 1 kyllä 0 ei HE03c_2 | 2. Ilmoitetun muun näön apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE02c_2 on vastattu. 1 kyllä 0 ei HE03c_3 | 3. Ilmoitetun muun näön apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE02c_3 on vastattu. 1 kyllä 0 ei HE03c_4 | 4. Ilmoitetun muun näön apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE02c_4 on vastattu. 1 kyllä 0 ei HE03c_5 | 5. Ilmoitetun muun näön apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE02c_5 on vastattu. 1 kyllä 0 ei HE04 | Kuulokoje tai muu kuulon apuväline | Onko Teillä kuulokoje tai jokin muu kuulon apuväline? # Jos tutkittava vastannut kysymykseen ei, siirrytty HE07. 'Onko Teillä kuulokoje tai jokin muu kuulon apuväline?' -kysymykseen 1 kyllä 0 ei HE05a | Kuulon apuvälineenä kuulokoje | Mitä kuulon apuvälineitä Teillä on: - kuulokoje? 1 kyllä 0 ei HE05b | Kuulon apuvälineenä radion tai TV:n kuuntelun apuväline | Mitä kuulon apuvälineitä Teillä on: - radion tai TV:n kuuntelun apuväline? 1 kyllä 0 ei HE05c | Kuulon apuvälineenä ovikellon tai puhelimen hälytinäänen ilmaisin | Mitä kuulon apuvälineitä Teillä on: - ovikellon tai puhelimen hälytinäänen ilmaisin? 1 kyllä 0 ei HE05d | Jokin muu kuulon apuväline | Onko Teillä jokin muu kuulon apuväline? # Jos tutkittava vastannut kysymykseen ei, kysytty seuraavaksi HE07. Onko Teillä jokin liikkumisen apuväline? 1 kyllä 2 ei HE05d_1 | 1. Ilmoitettu muu kuulon apuväline | Mikä? 1. Ilmoitettu muu kuulon apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE05d. 'Mitä kuulon apuvälineitä Teillä on: jokin muu kuulon apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE05d_2 | 2. Ilmoitettu muu kuulon apuväline | Mikä? 2. Ilmoitettu muu kuulon apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE05d. 'Mitä kuulon apuvälineitä Teillä on: jokin muu kuulon apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE05d_3 | 3. Ilmoitettu muu kuulon apuväline | Mikä? 3. Ilmoitettu muu kuulon apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE05d. 'Mitä kuulon apuvälineitä Teillä on: jokin muu kuulon apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE05d_4 | 4. Ilmoitettu muu kuulon apuväline | Mikä? 4. Ilmoitettu muu kuulon apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE05d. 'Mitä kuulon apuvälineitä Teillä on: jokin muu kuulon apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE05d_5 | 5. Ilmoitettu muu kuulon apuväline | Mikä? 5. Ilmoitettu muu kuulon apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE05d. 'Mitä kuulon apuvälineitä Teillä on: jokin muu kuulon apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE06a | Kuulokojeen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05a=1 1 kyllä 0 ei HE06b | Radion tai TV:n kuuntelun apuv. käyttö päivittäin tai lähes päivittäin? | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05b=1 1 kyllä 0 ei HE06c | Ovikellon tai puhelimen hälytinäänen ilmaisimen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05c=1 1 kyllä 0 ei HE06d_1 | 1. Ilmoitetun muun kuulon apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05d_1 on vastattu. 1 kyllä 0 ei HE06d_2 | 2. Ilmoitetun muun kuulon apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05d_2 on vastattu. 1 kyllä 0 ei HE06d_3 | 3. Ilmoitetun muun kuulon apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05d_3 on vastattu. 1 kyllä 0 ei HE06d_4 | 4. Ilmoitetun muun kuulon apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05d_4 on vastattu. 1 kyllä 0 ei HE06d_5 | 5. Ilmoitetun muun kuulon apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05d_5 on vastattu. 1 kyllä 0 ei HE07 | Liikkumisen apuväline | Onko Teillä jokin liikkumisen apuväline esim. kävelykeppi? # Jos tutkittava vastannut kysymykseen ei, kysytty seuraavaksi HE10. Onko Teillä jokin muu apuväline heikentyneen toimintakykynne vuoksi? 1 kyllä 0 ei HE08a | Liikkumisen apuvälineenä: - kävelykeppi tai yksi kyynär- tai kainalosauva | Onko Teillä liikkumisen apuvälineenä: kävelykeppi tai yksi kyynär/kainalosauva? 1 kyllä 0 ei HE08b | Liikkumisen apuvälineenä: kyynär- tai kainalosauvat (kaksi) | Onko Teillä liikkumisen apuvälineenä: kyynär- tai kainalosauvat (kaksi)? 1 kyllä 0 ei HE08c | Liikkumisen apuvälineenä: rollaattori tai kelkka | Onko Teillä liikkumisen apuvälineenä: rollaattori tai kelkka? 1 kyllä 0 ei HE08d | Liikkumisen apuvälineenä: pyörätuoli (myös moottoroitu pyörätuoli) | Onko Teillä liikkumisen apuvälineenä: pyörätuoli (myös moottoroitu pyörätuoli)? 1 kyllä 0 ei HE08e | Liikkumisen apuvälineenä: invalidivarusteinen auto | Onko Teillä liikkumisen apuvälineenä: invalidivarusteinen auto? 1 kyllä 0 ei HE08f | Liikkumisen apuvälineenä: jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline | Onko Teillä liikkumisen apuvälineenä: jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline? # Jos tutkittava vastannut ei, kysytään HE10. Onko Teillä jokin muu apuväline heikentyneen toimintakykynne vuoksi? 1 kyllä 0 ei HE08f_1 | 1. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline | Mikä? 1. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline. # Kysytty, jos vastannut HE08f. 'Onko Teillä liikumisen apuvälineenä: jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE08f_2 | 2. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline | Mikä? 2. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline. # Kysytty, jos vastannut HE08f. 'Onko Teillä liikumisen apuvälineenä: jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE08f_3 | 3. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline | Mikä? 3. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline. # Kysytty, jos vastannut HE08f. 'Onko Teillä liikumisen apuvälineenä: jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE08f_4 | 4. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline | Mikä? 4. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline. # Kysytty, jos vastannut HE08f. 'Onko Teillä liikumisen apuvälineenä: jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE08f_5 | 5. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline | Mikä? 5. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline. # Kysytty, jos vastannut HE08f. 'Onko Teillä liikumisen apuvälineenä: jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline?' -kysymykseen kyllä. HE09a | Käytättekö kävelykeppiä tai yhtä kyynär/kainalosauvaa päivittäin tai lähes päivittäin? | Käytättekö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08a=1. 1 kyllä 0 ei HE09b | Kyynär- tai kainalosauvojen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08b=1. 1 kyllä 0 ei HE09c | Rollaattorin tai kelkan käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08c=1. 1 kyllä 0 ei HE09d | Pyörätuolin (myös moottoroidun) käyttö päivittäin tai lähes päivittäin? | Käytättekö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08d=1. 1 kyllä 0 ei HE09e | Invalidivarusteisen auton käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08e=1. 1 kyllä 0 ei HE09f_1 | 1. Ilmoitetun muun moottoroidun liikkumisen apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08f_1=1. 1 kyllä 0 ei HE09f_2 | 2. Ilmoitetun muun moottoroidun liikkumisen apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08f_2=1. 1 kyllä 0 ei HE09f_3 | 3. Ilmoitetun muun moottoroidun liikkumisen apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? #Kysytty, jos HE08f_3=1. 1 kyllä 0 ei HE09f_4 | 4. Ilmoitetun muun moottoroidun liikkumisen apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? #Kysytty, jos HE08f_4=1. 1 kyllä 0 ei HE09f_5 | 5. Ilmoitetun muun moottoroidun liikkumisen apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08f_5=1. 1 kyllä 0 ei HE10 | Muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi | Onko Teillä jokin muu apuväline heikentyneen toimintakykynne vuoksi? # Jos vastannut kysymykseen kyllä, kysytty seuraavaksi HF01. Mikä vuosi nyt on? 1 kyllä 0 ei HE10a | 1. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi | Mikä muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi?# 1. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Kysytty, jos HE10=1. HE10b | 2. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi | Vielä jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi? # 2. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Kysytty, jos HE10=1. HE10c | 3. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi | Vielä jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi? #3. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Kysytty, jos HE10=1. HE10d | 4. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi | Vielä jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi? # 4. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Kysytty, jos HE10=1. HE10e | 5. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi | Vielä jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi? # 5. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Kysytty, jos HE10=1. HE11a | 1. Ilmoitetun muun apuvälineen käyttö heikentyneen toimintakyvyn vuoksi päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE10a vastattu. 1 kyllä 0 ei HE11b | 2. Ilmoitetun muun apuvälineen käyttö heikentyneen toimintakyvyn vuoksi päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE10b vastattu. 1 kyllä 0 ei HE11c | 3. Ilmoitetun muun apuvälineen käyttö heikentyneen toimintakyvyn vuoksi päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE10c vastattu. 1 kyllä 0 ei HE11d | 4. Ilmoitetun muun apuvälineen käyttö heikentyneen toimintakyvyn vuoksi päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin?#Kysytty, jos HE10d vastattu. 1 kyllä 0 ei HE11e | 5. Ilmoitetun muun apuvälineen käyttö heikentyneen toimintakyvyn vuoksi päivittäin tai lähes päivittäin | Käytättekö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE10e vastattu. 1 kyllä 0 ei HF01_K | MMSE:Kysytty vuosi | Mikä vuosi nyt on? 0 väärin 1 oikein HF02_K | MMSE:Kysytty pvm | Monesko päivä tänään on? 0 väärin 1 oikein HF03_K | MMSE:Kysytty kk | Mikä kuukausi nyt on? 0 väärin 1 oikein HF04a_11_K | MMSE:Paita-sanan toisto | Kolmen sanan muistaminen:paita-ruskea-vilkas 0 väärin 1 oikein HF04a_12_K | MMSE:Ruskea -sanan toisto | Kolmen sanan muistaminen:paita-ruskea-vilkas 0 väärin 1 oikein HF04a_13_K | MMSE:Vilkas -sanan toisto | Kolmen sanan muistaminen:paita-ruskea-vilkas 0 väärin 1 oikein HF05a_1_K | MMSE:Laskutehtävä 1 | Vähennyslasku: vähennetään 100:sta 7 ja saadusta jäännöksestä 7 ja edelleen vähennetään 7 jne. 0 väärin 1 oikein HF05b_1_K | MMSE:Laskutehtävä 2 | Vähennyslasku: vähennetään 100:sta 7 ja saadusta jäännöksestä 7 ja edelleen vähennetään 7 jne. 0 väärin 1 oikein HF05c_1_K | MMSE:Laskutehtävä 3 | Vähennyslasku: vähennetään 100:sta 7 ja saadusta jäännöksestä 7 ja edelleen vähennetään 7 jne. 0 väärin 1 oikein HF05d_1_K | MMSE:Laskutehtävä 4 | Vähennyslasku: vähennetään 100:sta 7 ja saadusta jäännöksestä 7 ja edelleen vähennetään 7 jne. 0 väärin 1 oikein HF05e_1_K | MMSE:Laskutehtävä 5 | Vähennyslasku: vähennetään 100:sta 7 ja saadusta jäännöksestä 7 ja edelleen vähennetään 7 jne. 0 väärin 1 oikein HF06a_K | MMSE:Paita -sanan mieleenpalautus | Viivästetty sanojen muistaminen: paita-ruskea-vilkas 0 väärin 1 oikein HF06b_K | MMSE:Ruskea -sanan mieleenpalautus | Viivästetty sanojen muistaminen: paita-ruskea-vilkas 0 väärin 1 oikein HF06c_K | MMSE:Vilkas -sanan mieleenpalautus | Viivästetty sanojen muistaminen: paita-ruskea-vilkas 0 väärin 1 oikein HF07_K | MMSE:Lauseen toisto | Lauseen toistaminen: "ei mitään muttia eikä jossittelua" 0 väärin 1 oikein HF09_K_YHD | MMSE:Piirrostehtävä | Kuvion kopiointi 0 väärin 1 oikein HF_MMSE_2 | MMSE:Summa 2 | Summamuuttuja (HF_MMSE_2) on lyhennetyn MMSE:n kokonaistuloksen versio 2/3. Oikeat vastaukset muuttujista HF01_K--HF09_K_YHD yhteenlaskettuna tuottavat summan arvon. Summamuuttuja on muodostettu niille, joilta enintään 3 vastausta puuttuu, ja lisäksi summan arvon 0 saavat ne, joilta vastaukset puuttuvat dementian vuoksi. HF_VAST_LKM | MMSE: vastausten lukumäärä | Muuttuja kertoo, moneenko MMSE:n kysymykseen (muuttujat HF01_K--HF09_K_YHD) on vastattu. HF09_KOODI | MMSE:Piirrostehtävän virheiden luokittelu | Luokittelu tehty niille, jotka saaneet piirrostehtävästä 0 pistettä sekä niille, joilta lomake puuttuu. Jos virheitä on 2, on toinen virhe luokiteltu HF09_KOODI2-muuttujaan. 1 Kuviot eivät risteä 2 Ainakin toinen kuvioista 4-kulmio 3 Risteävä kuvio 5-kulmio (tai yli) 4 Kieltäytyi yrittämästä/ ei tehty 5 Ei pysty 6 Ylimääräisiä viivoja(tarkoituksellisia 7 Toinen kuvio puuttuu 8 Toisessa kuviossa 6 kulmaa 9 Puuttuu ilman selityksiä 10 Molemmat kuviot puuttuvat/vajavaisia 11 Kuviosekasotku 12 Risteävä kuvio kolmio 13 4-kulmio väärässä kohdassa 14 lomake puuttuu HF09_KOODI2 | MMSE:Piirrostehtävän virheiden luokittelu | Luokittelu tehty niille, jotka saaneet piirrostehtävästä 0 pistettä sekä niille, joilta lomake puuttuu. Jos virheitä on 2, on toinen virhe luokiteltu HF09_KOODI2-muuttujaan 1 Kuviot eivät risteä 2 Ainakin toinen kuvioista 4-kulmio 3 Risteävä kuvio 5-kulmio (tai yli 4 Kieltäytyi yrittämästä/ ei tehty 5 Ei pysty 6 Ylimääräisiä viivoja(tarkoituksellisia 7 Toinen kuvio puuttuu 8 Toisessa kuviossa 6 kulmaa 9 Puuttuu ilman selityksiä 10 Molemmat kuviot puuttuvat/vajavaisia 11 Kuviosekasotku 12 Risteävä kuvio kolmio 13 4-kulmio väärässä kohdassa 14 lomake puuttuu HF10 | Arvio tämänhetkisestä muistista | Millaiseksi arvioitte muistinne tällä hetkellä. Onko muistinne: Jos tutkittava vastannut kysymykseen 3-5, siirrytään kysymykseen HD12, muuten IA01 1 erittäin hyvä 2 hyvä 3 tyydyttävä 4 huono 5 erittäin huono? HF11 | Onko muistinne muuttunut viime vuosina: | Onko muistinne muuttunut viime vuosina: 1 selvästi paremmaksi 2 jonkin verran paremmaksi 3 pysynyt samana 4 jonkin verran huonommaksi 5 selvästi huonommaksi? HF12 | Onko muistivaikeuksista haittaa arkielämässänne? | Kysytty, jos HF12=3-5. Jos tutkittavalla ei ole muistivaikeuksista haittaa arkielämässä, esitetty seuraavaksi kysymys IA01. Kuinka tyytyväinen olette nykyiseen työhönne (/olitte viimeksi tekemäämme työhön): 1 ei 2 jonkin verran 3 paljon HF13 | Onko muistivaikeuksienne syy selvitetty? | Jos tutkittavan muistivaikeuksien syytä ei ole selvitetty, esitetty seuraavaksi kysymys IA01. Kuinka tyytyväinen olette nykyiseen työhönne(/olitte viimeksi tekemäänne työhön): 1 kyllä 0 ei HF14 | Mikä on muistivaikeuksienne syy? | Jos tutkittavan muistivaikeuksien syy on jokin muu, on siirrytty kysymykseen HF14_1, muuten IA01. 1 Alzheimerin tauti 2 aivoverenkiertohäiriö 3 jokin muu 4 ei tietoa 9 EOS HF14_1 | Jokin muu muistivaikeuksien syy - mikä? | Kysytty, jos HF14=3. IA01 | Tyytyväisyys nykyiseen työhön (/viimeksi tekemään työhön) | Kuinka tyytyväinen olette nykyiseen työhönne (/olitte viimeksi tekemäänne työhön)? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 erittäin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen 3 en tyytyväinen mutta en tyytymätönkään 4 melko tyytymätön 5 erittäin tyytymätön IA03a | Työhön sisältyy yleensä päivittäin: - nostamista | Sisältyykö/Sisältyikö työhönne yleensä päivittäin: nostamista? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei lainkaan 2 satunnaisesti 3 alle puolet työajasta 4 yli puolet työajasta IA03b | Työhön sisältyy yleensä päivittäin: - kantamista | Sisältyykö/Sisältyikö työhönne yleensä päivittäin: kantamista? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei lainkaan 2 satunnaisesti 3 alle puolet työajasta 4 yli puolet työajasta IA03c | Työhön sisältyy yleensä päivittäin: - huonoja työasentoja | Sisältyykö/Sisältyikö työhönne yleensä päivittäin: huonoja työasentoja? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei lainkaan 2 satunnaisesti 3 alle puolet työajasta 4 yli puolet työajasta IA03d | Työhön sisältyy yleensä päivittäin: - työskentelyä kädet hartiatason yläpuolella | Sisältyykö/Sisältyikö työhönne yleensä päivittäin: työskentelyä kädet hartiatason yläpuolella? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei lainkaan 2 satunnaisesti 3 alle puolet työajasta 4 yli puolet työajasta IA03e | Työhön sisältyy yleensä päivittäin: - työskentelyä polvillaan tai kyykyssä | Sisältyykö/Sisältyikö työhönne yleensä päivittäin: - työskentelyä polvillaan tai kyykyssä?# Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei lainkaan 2 satunnaisesti 3 alle puolet työajasta 4 yli puolet työajasta IA03f | Työhön sisältyy yleensä päivittäin: - voimaa vaativaa käsityötä | Sisältyykö/Sisältyikö työhönne yleensä päivittäin: - voimaa vaativaa käsityötä? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei lainkaan 2 satunnaisesti 3 alle puolet työajasta 4 yli puolet työajasta IA03g | Työhön sisältyy yleensä päivittäin: - toistuvia käden liikkeitä | Sisältyykö/Sisältyikö työhönne yleensä päivittäin: - toistuvia käden liikkeitä? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei lainkaan 2 satunnaisesti 3 alle puolet työajasta 4 yli puolet työajasta IA04a | Melusta aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Teitä työssänne: - melu? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa jonkin verran 3 haittaa melko paljon 4 haittaa hyvin paljon IA04b | Pölystä aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Teitä työssänne: - pöly?# Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa jonkin verran 3 haittaa melko paljon 4 haittaa hyvin paljon IA04c | Tärinästä aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Teitä työssänne: - tärinä? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa jonkin verran 3 haittaa melko paljon 4 haittaa hyvin paljon IA04d | Kemikaaleista aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Teitä työssänne: - kemikaalit? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa jonkin verran 3 haittaa melko paljon 4 haittaa hyvin paljon IA04e | Kaasuista aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Teitä työssänne: - kaasut? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa jonkin verran 3 haittaa melko paljon 4 haittaa hyvin paljon IA04f | Tupakansavusta aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Teitä työssänne: - tupakansavu? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa jonkin verran 3 haittaa melko paljon 4 haittaa hyvin paljon IA04g | Kylmyydestä aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Teitä työssänne: - kylmyys? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa jonkin verran 3 haittaa melko paljon 4 haittaa hyvin paljon IA04h | Kuumuudesta aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Teitä työssänne: - kuumuus? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa jonkin verran 3 haittaa melko paljon 4 haittaa hyvin paljon IA04i | Vedosta aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Teitä työssänne: - veto? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa jonkin verran 3 haittaa melko paljon 4 haittaa hyvin paljon IA04j | Riittämättömästä valaistuksesta aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Teitä työssänne: - riittämätön valaistus?# Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa jonkin verran 3 haittaa melko paljon 4 haittaa hyvin paljon IA05a | Mikrotietokoneen käyttö tavanomaisena työpäivänä/opiskelupäivänä | Käytättekö/Käytittekö seuraavia laitteita tavanomaisena työpäivänä tai opiskelupäivänä: - mikrotietokone? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 tai AD01=3 1 kyllä 0 ei IA05b | Tietokoneeseen yhdistetyn kassapäätteen käyttö tavanomaisena työpäivänä/opiskelupäivänä | Käytättekö/Käytittekö seuraavia laitteita tavanomaisena työpäivänä: - tietokoneeseen yhdistetty kassapääte? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 kyllä 0 ei IA05c | Ohjelmoitavan työstökoneen käyttö tavanomaisena työpäivänä/opiskelupäivänä | Käytättekö/Käytittekö seuraavia laitteita tavanomaisena työpäivänä: - ohjelmoitava työstökone?# Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 kyllä 0 ei IA05d | Prosessinvalvontapäätteen tai muun vastaavan käyttö tavanomaisena työpäivänä/opiskelupäivänä | Käytättekö/Käytittekö seuraavia laitteita tavanomaisena työpäivänä: - prosessinvalvontapääte tai muu vastaava tietotekniikkaan perustuva laite? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 kyllä 0 ei IA06a_1 | Mikrotietokoneen käyttötunnit tavallisena työ- tai opiskelupäivänä | Kuinka monta tuntia käytätte/käytitte mikrotietokonetta tavanomaisena työ- tai opiskelupäivänä? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 tai AD03=1 IA06a_2 | Mikrotietokoneen käyttöminuutit tavallisena työ- tai opiskelupäivänä | Kuinka monta minuuttia käytätte/käytitte mikrotietokonetta tavanomaisena työ- tai opiskelupäivänä? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 tai AD03=1 IA06b_1 | Tietokoneeseen yhdistetyn kassapääteen käyttötunnit tavallisena työ- tai opiskelupäivänä | Kuinka monta tuntia käytätte/käytitte tietokoneeseen yhdistettyä kassapäätettä tavanomaisena työpäivänä? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 IA06b_2 | Tietokoneeseen yhdistetyn kassapääteen käyttöminuutit tavallisena työ- tai opiskelupäivänä | Kuinka monta minuuttia käytätte/käytitte tietokoneeseen yhdistettyä kassapäätettä tavanomaisena työpäivänä? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 IA06c_1 | Ohjelmoitavan työstökoneen käyttötunnit tavallisena työ- tai opiskleupäivänä | Kuinka monta tuntia käytätte/käytitte ohjelmoitavaa työstökonetta tavanomaisena työpäivänä? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 IA06c_2 | Ohjelmoitavan työstökoneen käyttöminuutit tavallisena työ- tai opiskelupäivänä | Kuinka monta minuuttia käytätte/käytitte ohjelmoitavaa työstökonetta tavanomaisena työpäivänä? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 IA06d_1 | Prosessinvalvontapääteen käyttötunnit tavallisena työ-tai opiskelupäivänä | Kuinka monta tuntia käytätte/käytitte prosessinvalvontapäätettä tai muuta vastaavaa tietotekniikkaan perustuva laitetta tavanomaisena työpäivänä? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 IA06d_2 | Prosessinvalvontapääteen käyttöminuutit tavallisena työ- tai opiskelupäivänä | Kuinka monta minuuttia käytätte/käytitte prosessinvalvontapäätettä tai muuta vastaavaa tietotekniikkaan perustuva laitetta tavanomaisena työpäivänä? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 IA07a | Mikrotietokoneen käyttövuodet yhteensä | (mikrotietokone) Kuinka monta vuotta yhteensä olette käyttänyt sitä? IA07b | Tietokoneeseen yhdistetyn kassapäätteen käyttövuodet yhteensä | (tietokoneeseen yhdistetty kassapääte) Kuinka monta vuotta yhteensä olette käyttänyt sitä? IA07c | Ohjelmoitavan työstökoneen käyttövuodet yhteensä | (ohjelmoitava työstökone) Kuinka monta vuotta yhteensä olette käyttänyt sitä? IA07d | Prosessinvalvontapäätteen käyttövuodet yhteensä | (prosessinvalvontapääte tai muu vastaava tietotekniikkaan perustuva laite) Kuinka monta vuotta yhteensä olette käyttänyt sitä? IA08 | Työn arvostus työyhteisössä | Arvostetaanko/Arvostettiinko työtänne työyhteisössänne mielestänne: 1 erittäin vähän 2 melko vähän 3 jonkin verran 4 melko paljon 5 erittäin paljon? IB01 | Arvio työkyvystä | Riippumatta siitä oletteko ansiotyössä vai ette, arvioikaa minkälainen työkykynne on nykyisin. Oletteko: #Jos haastateltava on epätietoinen häntä kehoitetaan arvioimaan työkykyään suhteessa viimeksi tekemäänsä työhön. Kysytty vain alle 75-vuotiailta. 1 täysin työkykyinen 2 osittain työkyvytön 3 täysin työkyvytön? IB02 | Työkyvyn rajoittumisen ilmeneminen | Miten työkykynne rajoittuminen ilmenee? # Kysytty vain alle 75-vuotiailta, jotka ovat olleet joskus työssä (AE01 ei 8) ja IB01=2. 1 työkykyni on jonkin verran alentunut, mutta selviän kyllä nykyisessä ammatissani 2 tarvitsisin erityisjärjestelyjä työssä, työajassa tms. että voisin edelleen suoriutua nykyisessä ammatissani 3 kykenisin parhaiten selviytymään jossakin muussa ammatissa 4 tarvitsisin erityisjärjestelyjä voidakseni suoriutua missä tahansa työssä? IB03 | Työkyvyttömyyden alkamisvuosi | Mistä vuodesta lähtien olette ollut täysin työkyvytön? # Kysytty vain alle 75-vuotiailta IB04 | Työkykypistemäärä | Oletetaan, että työkykynne on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisitte nykyiselle työkyvyllenne? # NÄYTÄ KORTTI 16 0 = TäYSIN TYöKYVYTöN 10 = TYöKYKY PARHAIMMILLAAN. Kysytty vain alle 75-vuotiailta. IB05 | Itsearvio työkyvyn kehittymisestä viimeisten 12 kk aikana | Miten arvioitte työkykynne kehittyneen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Onko työkykynne kehittynyt: # Kysytty vain alle 75-vuotiailta. 1 erittäin hyvään suuntaan 2 melko hyvään suuntaan 3 pysynyt ennallaan 4 melko huonoon suuntaan 5 erittäin huonoon suuntaan? IB06 | Itsearvio työkyvyn kehittymisestä seuraavan kahden vuoden kuluessa | Entä miten uskotte työkykynne kehittyvän seuraavan kahden vuoden kuluessa. Uskotteko että työkykynne todennäköisesti: # Kysytty vain alle 75-vuotiailta. 1 paranee 2 pysyy ennallaan vai 3 heikentyy? IB07a | Terveyden/toimintakyvyn ongelmista aiheutuva/aiheutunut haitta työssä jaksamiselle/selviytymiselle | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat asiat työssä jaksamistanne tai selviytymistänne: - terveyteen tai toimintakykyyn liittyvät ongelmat?# Kysytty, jos AD01=1 tai 2 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa vähän 3 haittaa paljon 4 en osaa sanoa IB07b | Koulutuksen/osaamisen puutteesta aiheutuva/aiheutunut haitta työssä jaksamiselle/selviytymiselle | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat asiat työssä jaksamistanne tai selviytymistänne: - koulutuksen tai osaamisen puute?#Kysytty, jos AD01=1 tai 2 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa vähän 3 haittaa paljon 4 en osaa sanoa IB07c | Työympäristön/työn fyysisen kuormituksen ongelmista aiheutuva/aiheutunut haitta työssä jaksamiselle/selviytymiselle | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat asiat työssä jaksamistanne tai selviytymistänne: - työympäristön tai työn fyysisen kuormituksen ongelmat? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa vähän 3 haittaa paljon 4 en osaa sanoa IB07d | Työyhteisön/työn henkisen kuormituksen ongelmista aiheutuva/aiheutunut haitta työssä jaksamiselle/selviytymiselle | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat asiat työssä jaksamistanne tai selviytymistänne: - työyhteisön tai työn henkisen kuormituksen ongelmat? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa vähän 3 haittaa paljon 4 en osaa sanoa IB07e | Työmotivaation/työhalujen vähenemisestä aiheutuva/aiheutunut haitta työssä jaksamiselle/selviytymiselle | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat asiat työssä jaksamistanne tai selviytymistänne: - työmotivaation tai työhalujen väheneminen? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa vähän 3 haittaa paljon 4 en osaa sanoa IB07f | Työn ulkopuoliset vaikeuksista aiheutuva/aiheutunut haitta työssä jaksamiselle/selviytymiselle | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat asiat työssä jaksamistanne tai selviytymistänne: - työn ulkopuoliset vaikeudet (perheessä, taloudellisessa tilanteessa yms.)? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa vähän 3 haittaa paljon 4 en osaa sanoa IB08a | Työelämään osallistumisen esteenä terveyteen tai toimintakykyyn liittyvät ongelmat | Ovatko seuraavat asiat esteenä työelämään osallistumisellenne: - terveyteen tai toimintakykyyn liittyvät ongelmat? # Kysytty, jos AD02=1,3 tai 4, AD01=5 (muulla kuin vanhuuseläkkeellä olevat sekä ei-työssäolevat kuten lomautetut, työttömät) 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa vähän 3 haittaa paljon 4 en osaa sanoa IB08b | Työelämään osallistumisen esteenä koulutuksen tai osaamisen puute | Ovatko seuraavat asiat esteenä työelämään osallistumisellenne: - koulutuksen tai osaamisen puute? #Kysytty, jos AD01=1,3 tai 4, AD01=5 (muulla kuin vanhuuseläkkeellä olevat sekä ei-työssäolevat kuten lomautetut, työttömät) 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa vähän 3 haittaa paljon 4 en osaa sanoa IB08c | Työelämään osallistumisen esteenä työmahdollisuuksien puute | Ovatko seuraavat asiat esteenä työelämään osallistumisellenne: - työmahdollisuuksien puute? # Kysytty, jos AD01=1,3 tai 4, AD01=5 (muulla kuin vanhuuseläkkeellä olevat sekä ei-työssäolevat kuten lomautetut, työttömät) 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa vähän 3 haittaa paljon 4 en osaa sanoa IB08d | Työelämään osallistumisen esteenä työmotivaation tai työhalujen väheneminen | Ovatko seuraavat asiat esteenä työelämään osallistumisellenne: - työmotivaation tai työhalujen väheneminen? # Kysytty, jos AD01=1,3 tai 4, AD01=5 (muulla kuin vanhuuseläkkeellä olevat sekä ei-työssäolevat kuten lomautetut, työttömät) 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa vähän 3 haittaa paljon 4 en osaa sanoa IB08e | Työelämään osallistumisen esteenä työn ulkopuoliset vaikeudet | Ovatko seuraavat asiat esteenä työelämään osallistumisellenne: - työn ulkopuoliset vaikeudet (perheessä, taloudellisessa tilanteessa yms.)? # Kysytty, jos AD01=1,3 tai 4, AD01=5 (muulla kuin vanhuuseläkkeellä olevat sekä ei-työssäolevat kuten lomautetut, työttömät) 1 ei esiinny tai ei haittaa 2 haittaa vähän 3 haittaa paljon 4 en osaa sanoa IB09 | Työkyky ruumiillisesti nykyisessä/viimeisimmässä työssä | Onko työkykynne nykyisen/viimeisimmän työnne ruumiillisten vaatimusten kannalta: # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai 2 tai AD05=1 1 erittäin hyvä 2 melko hyvä 3 kohtalainen 4 melko huono 5 erittäin huono? IB10 | Työkyky henkisesti nykyisessä/viimeisimmässä työssä | Onko työkykynne nykyisen/viimeisimmän työnne henkisten vaatimusten kannalta: # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 erittäin hyvä 2 melko hyvä 3 kohtalainen 4 melko huono 5 erittäin huono? IB11 | Sairauksia tai vammoja, joista haittaa nykyisessä/viimeisimmässä työssä | Onko Teillä sellaisia sairauksia tai vammoja, joista on haittaa nykyisessä/viimeisimmässä työssänne? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 kyllä 0 ei IB12 | Sairauksien tai vammojen aiheuttama haitta nykyisessä/viimeisimmässä työssä | Kuinka paljon niistä on/oli haittaa työssänne: # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 ja IB11=1 1 suoriudun työstä, mutta siitä aiheutuu oireita 2 joudun joskus keventämään työtahtia tai muuttamaan työskentelytapaa 3 joudun usein keventämään työtahtia tai muuttamaan työskentelytapaa 4 sairauteni vuoksi selviytyisin mielestäni vain osa-aikatyöstä 5 olen mielestäni täysin kykenemätön työhön? IB13 | Terveydentilan vuoksi poissa töistä kokonaista päivää viimeksi kuluneiden 12 kk aikana | Kuinka monta kokonaista päivää olette ollut poissa työstä terveydentilanne vuoksi(sairauden tai terveyden hoito tai tutkiminen) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 IB14 | Sairaana työssä viimeksi kulunieden 12 kk aikana | Kuinka monena päivänä olette ollut sairaana työssä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 IB15 | Arvio kykenevyydestä samaan työhön 2 vuoden kuluttua terveyden puolesta | Uskotteko, että terveytenne puolesta pystyisitte työskentelemään nykyisessä/viimeisimmässä ammatissanne kahden vuoden kuluttua: # Kysytty, jos AD01=1 tai2 tai AD05=1 1 tuskin 2 en ole varma 3 melko varmasti? IC01 | Itsearvio työtaidoista ja osaamisesta | Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten työtaitojanne ja osaamistanne: # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni hyvin työtehtävistäni 2 työtehtäväni vastaavat hyvin tämänhetkisiä valmiuksiani 3 tietoni ja taitoni riittäisivät vaativampiinkin tehtäviin? IC02 | Työhön kuuluvia tehtäviä, joihin saanut liian vähän koulutusta tai opastusta | Kuuluuko/kuuluiko työhönne tehtäviä joihin olette saanut liian vähän koulutusta tai opastusta: # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 1 ei lainkaan 2 hyvin vähän 3 jonkin verran 4 melko runsaasti 5 erittäin runsaasti? IC03 | Oma-arvio työttömänä työllistymisestä ammattia tai työkokemusta vastaavaan työhön | Jos nyt jäisitte työttömäksi niin arveletteko, että saisitte ammattianne ja työkokemustanne vastaavaa työtä: # Ei kysytty, jos AD01=5 (työttömät ja lomautetut), vaikka olisikin ollut työssä viim. 12kk:n aikana 1 varmasti 2 mahdollisesti 3 luultavasti ei 4 varmasti ei? IC04 | Oma-arvio mahdollisuudesta saada ammattia ja työkokemusta vastaavaa työtä | Arveletteko saavanne ammattianne ja työkokemustanne vastaavaa työtä: # Kysytty, jos AD01=5 (työttömät ja lomautetut) 1 varmasti 2 mahdollisesti 3 luultavasti ei 4 varmasti ei? ID01 | Ennenaikaiselle (täydelle) eläkkeelle siirtymisen harkitseminen | Oletteko harkinnut, että saattaisitte lähteä eläkkeelle (täysi eläke) jo ennen vanhuuseläkeikää: Ei kysytty, jos AD01=4 (eläkeläinen) 1 en ole ajatellut 2 olen ajatellut joskus 3 olen ajatellut usein 4 olen jo jättänyt eläkehakemuksen? ID02 | Osa-aikaeläkkeelle siirtymisen harkitseminen | Oletteko harkinnut osa-aikaeläkkeelle siirtymistä? # Ei kysytty, jos AD01a=1 (on osa-aikaeläkkeellä) 1 kyllä 0 ei
IE01 | Nykyinen/viimeisin ammatti | Haastattelun alussa kerroitte, että nykyinen/viimeisin ammattinne on.# Ei kysytty, jos AE01=8 (ei ole koskaan toiminut ammatissa)
IE02 | Toimiminen jossakin muussa ammatissa kuin nykyinen/viimeisin yli vuoden ajan | Oletteko toiminut yli vuoden ajan jossakin muussa ammatissa? # Ei kysytty, jos AE01=8 (ei ole koskaan toiminut ammatissa) 1 kyllä 0 ei
IE03AT | 1. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitteko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olette toiminut yli vuoden?
IE03A | Ammattikoodi | 1. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi IE03AL | 1. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi | (ammatti karkeistettu) Tilastokeskuksen ammattiluokitus 1997 0 sotilaat 1 johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät IE04A | 1. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimitte tässä ammatissa?
IE03BT | 2. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitteko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olette toiminut yli vuoden?
IE03B | Ammattikoodi | 2. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi IE03BL | 2. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi | (ammatti karkeistettu) Tilastokeskuksen ammattiluokitus 1997 0 sotilaat 1 johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät IE04B | Työvuodet 2. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimitte tässä ammatissa?
IE03CT | 3. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitteko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olette toiminut yli vuoden?
IE03C | Ammattikoodi | 3. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi IE03CL | 3. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi | (ammatti karkeistettu) Tilastokeskuksen ammattiluokitus 1997 0 sotilaat 1 johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät IE04C | Työvuodet 3. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimitte tässä ammatissa?
IE03DT | 4. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitteko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olette toiminut yli vuoden?
IE03D | Ammattikoodi | 4. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi IE03DL | 4. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi | (ammatti karkeistettu) Tilastokeskuksen ammattiluokitus 1997 0 sotilaat 1 johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät IE04D | Työvuodet 4. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimitte tässä ammatissa?
IE03ET | 5. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitteko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olette toiminut yli vuoden?
IE03E | Ammattikoodi | 5. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi IE03EL | 5. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi | (ammatti karkeistettu) Tilastokeskuksen ammattiluokitus 1997 0 sotilaat 1 johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät IE04E | Työvuodet | 5. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimitte tässä ammatissa?
IE03FT | 6. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitteko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olette toiminut yli vuoden?
IE03F | Ammattikoodi | 6. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi IE03FL | 6. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi | (ammatti karkeistettu) Tilastokeskuksen ammattiluokitus 1997 0 sotilaat 1 johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät IE04F | Työvuodet 6. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimitte tässä ammatissa?
IE03GT | 7. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitteko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olette toiminut yli vuoden?
IE03G | Ammattikoodi | 7. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi IE03GL | 7. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi | (ammatti karkeistettu) Tilastokeskuksen ammattiluokitus 1997 0 sotilaat 1 johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät IE04G | Työvuodet 7. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimitte tässä ammatissa?
IE03HT | 8. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitteko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olette toiminut yli vuoden?
IE03H | Ammattikoodi | 8. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi IE03HL | 8. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi | (ammatti karkeistettu) Tilastokeskuksen ammattiluokitus 1997 0 sotilaat 1 johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät IE04H | Työvuodet 8. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimitte tässä ammatissa?
IE03IT | 9. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitteko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olette toiminut yli vuoden?
IE03I | Ammattikoodi | 9. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi IE03IL | 9. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi | (ammatti karkeistettu) Tilastokeskuksen ammattiluokitus 1997 0 sotilaat 1 johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät IE04I | Työvuodet 9. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimitte tässä ammatissa? IE05a | Nykyinen/Viimeisin ammatti: Raskas ruumiillinen työ | Nykyinen/Viimeisin ammatti: Onko/Oliko kyseessä: raskas ruumiillinen työ, jossa joutuu nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne.? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE05b | Nykyinen/Viimeisin ammatti: Polvillaan tai kyykyssä vähintään tunnin/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti : Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu olemaan polvillaan tai kyykyssä keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE05c | Nykyinen/Viimeisin ammatti: auton, traktorin tai työkoneen ajaminen vähintään 4 h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti:Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu ajamaan autoa, traktoria tai työkonetta keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä yli kolmen kuukauden ajan vuodessa?# Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE05d | Nykyinen/Viimeisin ammatti: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen yli 5 kg taakkoja päivittäin | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 5 kilon taakkoja vähintään 2 kertaa minuutissa vähintään 2 tunnin ajan päivittäin? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE05e | Nykyinen/Viimeisin ammatti: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen yli 20 kg taakkoja päivittäin | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 20 kilon taakkoja vähintään 10 kertaa päivittäin? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE05f | Nykyinen/Viimeisin ammatti: käsi hartiatason yläpuolella vähintään 1h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään käsi hartiatason yläpuolella keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE05g | Nykyinen/Viimeisin ammatti: seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa vähintään 1h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa ilman tukea (esimerkiksi autonkorjaus, hammashoitajan työ) keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE05h | Nykyinen/Viimeisin ammatti: puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua vähintään 1h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden suurta puritusvoimaa eli puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8 1 kyllä 0 ei IE05i | Nykyinen/Viimeisin ammatti: käden tai ranteen toistoliikettä vähintään 2h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden tai ranteen toistoliikettä (esimerkiksi kokoonpano, pakkaus, lajittelu) keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE05j | Nykyinen/Viimeisin ammatti: näppäilytyö vähintään 4h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: näppäilytyö (esimerkiksi konekirjoitus, kassapäätetyö, näyttöpäätetyö) keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE05k | Nykyinen/Viimeisin ammatti: tärisevä työkalu vähintään 2h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käyttämään tärisevää työkalua keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE05l | Nykyinen/Viimeisin ammatti: istumatyö (ei koneen- tai autonkuljetustyö) vähintään 5h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu istumaan (poislukien koneen- tai autonkuljetustyö) keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE05m | Nykyinen/Viimeisin ammatti: seisomista tai kävelyä vähintään 5h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu seisomaan tai kävelemään keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei
IE06KO | Ammattikoodi, työ jossa ollut pisimpään |
IE06a | Työ, jossa ollut pisimpään: Raskasta ruumiillista työtä | Onko/Oliko kyseessä: raskas ruumiillinen työ, jossa joutuu nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne.? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE06b | Työ, jossa ollut pisimpään: Polvillaan tai kyykyssä vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu olemaan polvillaan tai kyykyssä keskimäärin vähintään tunnin päivässä?#Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE06c | Työ, jossa ollut pisimpään: auton, traktorin tai työkoneen ajaminen vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu ajamaan autoa, traktoria tai työkonetta keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä yli kolmen kuukauden ajan vuodessa? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE06d | Työ, jossa ollut pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen yli 5 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 5 kilon taakkoja vähintään 2 kertaa minuutissa vähintään 2 tunnin ajan päivittäin? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE06e | Työ, jossa ollut pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen yli 20 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 20 kilon taakkoja vähintään 10 kertaa päivittäin? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE06f | Työ, jossa ollut pisimpään: käsi hartiatason yläpuolella vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään käsi hartiatason yläpuolella keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE06g | Työ, jossa ollut pisimpään: seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa ilman tukea (esimerkiksi autonkorjaus, hammashoitajan työ) keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE06h | Työ, jossa ollut pisimpään: puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden suurta puritusvoimaa eli puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8 1 kyllä 0 ei IE06i | Työ, jossa ollut pisimpään: käden tai ranteen toistoliikettä vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden tai ranteen toistoliikettä (esimerkiksi kokoonpano, pakkaus, lajittelu) keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE06j | Työ, jossa ollut pisimpään: näppäilytyö vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: näppäilytyö (esimerkiksi konekirjoitus, kassapäätetyö, näyttöpäätetyö) keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE06k | Työ, jossa ollut pisimpään: tärisevä työkalu vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käyttämään tärisevää työkalua keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä?# Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE06l | Työ, jossa ollut pisimpään: istumatyö (ei koneen- tai autonkuljetustyö) vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu istumaan (poislukien koneen- tai autonkuljetustyö) keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE06m | Työ, jossa ollut pisimpään: seisomista tai kävelyä vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu seisomaan tai kävelemään keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei
IE07KO | Ammattikoodi, työ jossa ollut 2. pisimpään |
IE07a | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: Raskasta ruumiillista työtä | Onko/Oliko kyseessä: raskas ruumiillinen työ, jossa joutuu nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne.? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE07b | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: Polvillaan tai kyykyssä vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu olemaan polvillaan tai kyykyssä keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE07c | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: auton, traktorin tai työkoneen ajaminen vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu ajamaan autoa, traktoria tai työkonetta keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä yli kolmen kuukauden ajan vuodessa? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE07d | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen vähintään yli 5 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 5 kilon taakkoja vähintään 2 kertaa minuutissa vähintään 2 tunnin ajan päivittäin? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE07e | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen vähintään yli 20 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 20 kilon taakkoja vähintään 10 kertaa päivittäin? # v Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE07f | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: käsi hartiatason yläpuolella vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään käsi hartiatason yläpuolella keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE07g | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa ilman tukea (esimerkiksi autonkorjaus, hammashoitajan työ) keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE07h | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden suurta puristusvoimaa eli puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8 1 kyllä 0 ei IE07i | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: käden tai ranteen toistoliikettä vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden tai ranteen toistoliikettä (esimerkiksi kokoonpano, pakkaus, lajittelu) keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE07j | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: näppäilytyö vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: näppäilytyö (esimerkiksi konekirjoitus, kassapäätetyö, näyttöpäätetyö) keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE07k | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: tärisevä vähintään työkalu 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käyttämään tärisevää työkalua keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE07l | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: istumatyö (ei koneen- tai autonkuljetustyö) vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu istumaan (poislukien koneen- tai autonkuljetustyö) keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE07m | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: seisomista tai kävelyä vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu seisomaan tai kävelemään keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 2 ei
IE08Ko | Ammattikoodi, työ jossa ollut 3. pisimpään |
IE08a | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: Raskasta ruumiillista työtä | Onko/Oliko kyseessä: raskas ruumiillinen työ, jossa joutuu nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne.? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE08b | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: Polvillaan tai kyykyssä vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu olemaan polvillaan tai kyykyssä keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE08c | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: auton, traktorin tai työkoneen ajaminen vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu ajamaan autoa, traktoria tai työkonetta keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä yli kolmen kuukauden ajan vuodessa? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE08d | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen vähintään yli 5 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 5 kilon taakkoja vähintään 2 kertaa minuutissa vähintään 2 tunnin ajan päivittäin? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE08e | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen vähintään yli 20 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 20 kilon taakkoja vähintään 10 kertaa päivittäin? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE08f | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: käsi hartiatason yläpuolella vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään käsi hartiatason yläpuolella keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE08g | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa ilman tukea (esimerkiksi autonkorjaus, hammashoitajan työ) keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE08h | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden suurta puritusvoimaa eli puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8 1 kyllä 0 ei IE08i | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: käden tai ranteen toistoliikettä vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden tai ranteen toistoliikettä (esimerkiksi kokoonpano, pakkaus, lajittelu) keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE08j | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: näppäilytyö vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: näppäilytyö (esimerkiksi konekirjoitus, kassapäätetyö, näyttöpäätetyö) keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE08k | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: tärisevä työkalu vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käyttämään tärisevää työkalua keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE08l | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: istumatyö (ei koneen- tai autonkuljetustyö) vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu istumaan (poislukien koneen- tai autonkuljetustyö) keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE08m | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: seisomista tai kävelyä vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu seisomaan tai kävelemään keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei
IE09Ko | Ammattikoodi, työ jossa ollut 4. pisimpään |
IE09a | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: Raskasta ruumiillista työtä | Onko/Oliko kyseessä: raskas ruumiillinen työ, jossa joutuu nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne.? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE09b | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: Polvillaan tai kyykyssä vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu olemaan polvillaan tai kyykyssä keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE09c | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: auton, traktorin tai työkoneen ajaminen vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu ajamaan autoa, traktoria tai työkonetta keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä yli kolmen kuukauden ajan vuodessa? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE09d | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen cvähintään yli 5 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 5 kilon taakkoja vähintään 2 kertaa minuutissa vähintään 2 tunnin ajan päivittäin? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE09e | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen vähintään yli 20 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 20 kilon taakkoja vähintään 10 kertaa päivittäin? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE09f | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: käsi hartiatason yläpuolella vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään käsi hartiatason yläpuolella keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE09g | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa ilman tukea (esimerkiksi autonkorjaus, hammashoitajan työ) keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE09h | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden suurta puristusvoimaa eli puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8 1 kyllä 0 ei IE09i | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: käden tai ranteen toistoliikettä vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden tai ranteen toistoliikettä (esimerkiksi kokoonpano, pakkaus, lajittelu) keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE09j | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: näppäilytyö vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: näppäilytyö (esimerkiksi konekirjoitus, kassapäätetyö, näyttöpäätetyö) keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE09k | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: tärisevä työkalu vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käyttämään tärisevää työkalua keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE09l | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: istumatyö (ei koneen- tai autonkuljetustyö) vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu istumaan (poislukien koneen- tai autonkuljetustyö) keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE09m | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: seisomista tai kävelyä vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu seisomaan tai kävelemään keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei
IE10Ko | Ammattikoodi, työ jossa ollut 5. pisimpään |
IE10a | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: Raskasta ruumiillista työtä | Onko/Oliko kyseessä: raskas ruumiillinen työ, jossa joutuu nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne.? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE10b | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: Polvillaan tai kyykyssä vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu olemaan polvillaan tai kyykyssä keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE10c | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: auton, traktorin tai työkoneen ajaminen vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu ajamaan autoa, traktoria tai työkonetta keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä yli kolmen kuukauden ajan vuodessa? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE10d | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen vähintään yli 5 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 5 kilon taakkoja vähintään 2 kertaa minuutissa vähintään 2 tunnin ajan päivittäin? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE10e | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen vähintään yli 20 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 20 kilon taakkoja vähintään 10 kertaa päivittäin? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE10f | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: käsi hartiatason yläpuolella vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään käsi hartiatason yläpuolella keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE10g | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa ilman tukea (esimerkiksi autonkorjaus, hammashoitajan työ) keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE10h | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden suurta puristusvoimaa eli puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8 1 kyllä 0 ei IE10i | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: käden tai ranteen toistoliikettä vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden tai ranteen toistoliikettä (esimerkiksi kokoonpano, pakkaus, lajittelu) keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE10j | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: näppäilytyö vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: näppäilytyö (esimerkiksi konekirjoitus, kassapäätetyö, näyttöpäätetyö) keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE10k | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: tärisevä työkalu vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käyttämään tärisevää työkalua keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE10l | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: istumatyö (ei koneen- tai autonkuljetustyö) vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu istumaan (poislukien koneen- tai autonkuljetustyö) keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei IE10m | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: seisomista tai kävelyä vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu seisomaan tai kävelemään keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8. 1 kyllä 0 ei JA01a | Ammatillinen kuntoutus (esim. TYK, ASLAK) viimeksi kuluneen 12 kk aikana | Oletteko saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: - nykyisessä ammatissa suoriutumista edistävää ammatillista kuntoutusta (esim. TYK, ASLAK)? # Kysytty, jos AD01=1 tai2 tai AD05=1 1 kyllä 0 ei JA02a1 | Ammatillinen kuntoutus: Maksaja Kela | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta ammatillisen kuntoutuksen maksajana jokin muu 1 kyllä JA02a2 | Ammatillinen kuntoutus: Maksaja työeläkelaitos | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta ammatillisen kuntoutuksen maksajana jokin muu 1 kyllä JA02a3 | Ammatillinen kuntoutus: Maksaja terveyskeskus tai sairaala | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta ammatillisen kuntoutuksen maksajana jokin muu 1 kyllä JA02a4 | Ammatillinen kuntoutus: Maksaja työvoimatoimisto | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta ammatillisen kuntoutuksen maksajana jokin muu 1 kyllä JA02a5 | Ammatillinen kuntoutus: Maksaja työnantaja | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta ammatillisen kuntoutuksen maksajana jokin muu 1 kyllä JA02a6 | Ammatillinen kuntoutus: Maksaja itse | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta ammatillisen kuntoutuksen maksajana jokin muu 1 kyllä JA02a7 | Ammatillinen kuntoutus: Maksaja muu taho | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta ammatillisen kuntoutuksen maksajana jokin muu 1 kyllä JA02a7_1 | Ammatillinen kuntoutus: Maksaja muu taho -mikä | JA03a_a | Ammatillinen kuntoutus: tyytyväisyys - kuntoutukseen pääsyn nopeuteen | Miten arvioitte saamaanne kuntoutusta. Kuinka tyytyväinen olette siihen: - miten nopeasti pääsitte kuntoutukseen? 1 erittäin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen 3 en tyytyväinen, mutta en tyytymätön 4 melko tyytymätön 5 erittäin tyytymätön JA03a_b | Ammatillinen kuntoutus: tyytyväisyys - saatuun kuntoutukseen | (Miten arvioitte saamaanne kuntoutusta. Kuinka tyytyväinen olette siihen:) - mitä kuntoutusta saitte? 1 erittäin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen 3 en tyytyväinen, mutta en tyytymätön 4 melko tyytymätön 5 erittäin tyytymätön JA03a_c | Ammatillinen kuntoutus: tyytyväisyys -kuntoutuksen tehoon | (Miten arvioitte saamaanne kuntoutusta. Kuinka tyytyväinen olette siihen:) - kuinka kuntoutus tehosi? 1 erittäin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen 3 en tyytyväinen, mutta en tyytymätön 4 melko tyytymätön 5 erittäin tyytymätön JA03a_d | Ammatillinen kuntoutus: tyytyväisyys - tiedonsaantiin kuntoutusvaihtoehdoista | (Miten arvioitte saamaanne kuntoutusta. Kuinka tyytyväinen olette siihen:) - kuinka hyvin saitte tietoa kuntoutusvaihtoehdoista? 1 erittäin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen 3 en tyytyväinen, mutta en tyytymätön 4 melko tyytymätön 5 erittäin tyytymätön JA04a | Ammatilliseen kuntoutukseen kuulunut kuntoutuslaitoshoito kuluneen 12 kk aikana | Kuuluiko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana saamaanne kuntoutukseen kuntoutuslaitoshoitoa?# Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 ja JA01a=1. 1 kyllä 0 ei JA04a_1 | Ammatillinen kuntoutus: kuntoutuslaitoshoitoa/12 kk/ pv | Kuinka monta päivää? # Kysytty, jos vastannut JA04a=1. JA01b | Uudelleenkoulutus sairauden tai vamman takia kulunieden 12 kk aikana | Oletteko saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: - uudelleenkoulutusta sairauden tai vamman takia? #Kysytty, jos AD01 ei 4 (kaikilta muilta paitsi eläkeläisiltä). 1 kyllä 0 ei JA02b1 | Uudelleen koulutus: maksaja Kela | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta uudelleen koulutuksen maksajana jokin muu 1 kyllä JA02b2 | Uudelleen koulutus: maksaja Työeläkelaitos | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta uudelleen koulutuksen maksajana jokin muu 1 kyllä JA02b3 | Uudelleen koulutus: maksaja terveyskeskus tai sairaala | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta uudelleen koulutuksen maksajana jokin muu 1 kyllä JA02b4 | Uudelleen koulutus: maksaja työvoimatoimisto | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta uudelleen koulutuksen maksajana jokin muu 1 kyllä JA02b5 | Uudelleen koulutus: maksaja työnantaja | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta uudelleen koulutuksen maksajana jokin muu 1 kyllä JA02b6 | Uudelleen koulutus: maksaja itse | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta uudelleen koulutuksen maksajana jokin muu 1 kyllä JA02b7 | Uudelleen koulutus: maksaja muu taho | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta uudelleen koulutuksen maksajana jokin muu 1 kyllä JA02b7_1 | Uudelleen koulutus: maksaja muu taho - mikä JA03b_a | Uudelleen koulutus: tyytyväisyys - kuntoutukseen pääsyn nopeuteen | Miten arvioitte saamaanne kuntoutusta. Kuinka tyytyväinen olette siihen: - miten nopeasti pääsitte kuntoutukseen?#LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT 1 erittäin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen 3 en tyytyväinen, mutta en tyytymätön 4 melko tyytymätön 5 erittäin tyytymätön JA03b_b | Uudelleen koulutus: tyytyväisyys saamaansa kuntoutukseen | Miten arvioitte saamaanne kuntoutusta. Kuinka tyytyväinen olette siihen: - mitä kuntoutusta saitte? # LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT TARVITTAESSA 1 erittäin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen 3 en tyytyväinen, mutta en tyytymätön 4 melko tyytymätön 5 erittäin tyytymätön JA03b_c | Uudelleen koulutus: tyytyväisyys kuntoutuksen tehoon | Miten arvioitte saamaanne kuntoutusta. Kuinka tyytyväinen olette siihen: - kuinka kuntoutus tehosi? 1 erittäin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen 3 en tyytyväinen, mutta en tyytymätön 4 melko tyytymätön 5 erittäin tyytymätön JA03b_d | Uudelleen koulutus: tyytyväisyys - tiedonsaantiin kuntoutusvaihtoehdoista | Miten arvioitte saamaanne kuntoutusta. Kuinka tyytyväinen olette siihen: - kuinka hyvin saitte tietoa kuntoutusvaihtoehdoista? 1 erittäin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen 3 en tyytyväinen, mutta en tyytymätön 4 melko tyytymätön 5 erittäin tyytymätön JA04b | Uudelleenkoulutukseen kuulunut kuntoutuslaitoshoito kuluneen 12 kk aikana | Kuuluiko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana saamaanne kuntoutukseen kuntoutuslaitoshoitoa? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 ja JA01b=1. 1 kyllä 0 ei JA04b_1 | Uudelleen koulutus: kuntoutuslaitoshoitoa/12 kk/ pv | Kuinka monta päivää? # Kysytty, jos vastannut JA04b=1. JA01c | Muuta kuntoutusta oireiden lievittämiseksi kuluneiden 12 kk aikana | Oletteko saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: - (muuta) kuntoutusta sairauden tai vamman aiheuttamien oireiden ja haittojen lievittämiseksi? Kysytty kaikilta. 1 kyllä 0 ei JA02c1 | Muu kuntoutus oireiden lievittämiseksi: maksaja Kela | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta muun kuntoutuksen maksaja jokin muu 1 kyllä JA02c2 | Muu kuntoutus oireiden lievittämiseksi: maksaja Työeläkelaitos | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta muun kuntoutuksen maksaja jokin muu 1 kyllä JA02c3 | Muu kuntoutus oireiden lievittämiseksi: maksaja terveyskeskus tai sairaala | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta muun kuntoutuksen maksaja jokin muu 1 kyllä JA02c4 | Muu kuntoutus oireiden lievittämiseksi: maksaja työvoimatoimisto | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta muun kuntoutuksen maksaja jokin muu 1 kyllä JA02c5 | Muu kuntoutus oireiden lievittämiseksi: maksaja työnantaja | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta muun kuntoutuksen maksaja jokin muu 1 kyllä JA02c6 | Muu kuntoutus oireiden lievittämiseksi: maksaja itse | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta muun kuntoutuksen maksaja jokin muu 1 kyllä JA02c7 | Muu kuntoutus oireiden lievittämiseksi: maksaja muu taho | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) 0 ei, mutta muun kuntoutuksen maksaja jokin muu 1 kyllä JA02c7_1 | Muu kuntoutus oireiden lievittämiseksi: Maksaja muu taho - mikä JA03c_a | Muu kuntoutus oireiden lievittämiseksi: tyytyväisyys kuntoutukseen pääsyn nopeuteen | Miten arvioitte saamaanne kuntoutusta. Kuinka tyytyväinen olette siihen: - miten nopeasti pääsitte kuntoutukseen? #LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT 1 erittäin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen 3 en tyytyväinen, mutta en tyytymätön 4 melko tyytymätön 5 erittäin tyytymätön JA03c_b | Muu kuntoutus oireiden lievittämiseksi: tyytyväisyys saamaansa kuntoutukseen | Miten arvioitte saamaanne kuntoutusta. Kuinka tyytyväinen olette siihen: - mitä kuntoutusta saitte? # LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT TARVITTAESSA 1 erittäin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen 3 en tyytyväinen, mutta en tyytymätön 4 melko tyytymätön 5 erittäin tyytymätön JA03c_c | Muu kuntoutus oireiden lievittämiseksi: tyytyväisyys kuntoutuksen tehoon | Miten arvioitte saamaanne kuntoutusta. Kuinka tyytyväinen olette siihen: - kuinka kuntoutus tehosi? 1 erittäin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen 3 en tyytyväinen, mutta en tyytymätön 4 melko tyytymätön 5 erittäin tyytymätön JA03c_d | Muu kuntoutus oireiden lievittämiseksi: tyytyväisyys tiedonsaantiin kuntoutusvaihtoehdoista | Miten arvioitte saamaanne kuntoutusta. Kuinka tyytyväinen olette siihen: - kuinka hyvin saitte tietoa kuntoutusvaihtoehdoista? 1 erittäin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen 3 en tyytyväinen, mutta en tyytymätön 4 melko tyytymätön 5 erittäin tyytymätön JA04c | Muuhun kuntoutukseen oireiden lievittämiseksi kuulunut kuntoutuslaitoshoito kuluneen 12 kk aikana | Kuuluiko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana saamaanne kuntoutukseen kuntoutuslaitoshoitoa? # Kysytty, jos AD01=1 tai 2 tai AD05=1 ja JA01c=1. 1 kyllä 0 ei JA04c_1 | Muu kuntoutus oireiden lievittämiseksi: kuntoutuslaitoshoitoa/12 kk/ pv | Kuinka monta päivää?# Kysytty, jos vastannut JA04c=1. JA05a | Liikkumisen apuvälineitä 12 kk aikana työ- tai toimintakyvyn parantamiseksi | Oletteko saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana seuraavia työ- tai toimintakykyänne parantavia apuvälineitä: - liikkumisen apuvälineitä? 1 kyllä 0 ei JA06a_1 | liittyen JA05a: 1. ilmoitettu liikkumisen apuväline | Millaisia liikkumisen apuvälineitä? JA06a_2 | liittyen JA05a: 2. ilmoitettu liikkumisen apuväline | Millaisia liikkumisen apuvälineitä? JA06a_3 | liittyen JA05a: 3. ilmoitettu liikkumisen apuväline | Millaisia liikkumisen apuvälineitä? JA06a_4 | liittyen JA05a: 4. ilmoitettu liikkumisen apuväline | Millaisia liikkumisen apuvälineitä? JA06a_5 | liittyen JA05a: 5. ilmoitettu liikkumisen apuväline | Millaisia liikkumisen apuvälineitä? JA05b | Työssä tarvittavia apuvälineitä 12 kk aikana työ- tai toimintakyvyn parantamiseksi | Oletteko saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana seuraavia työ- tai toimintakykyänne parantavia apuvälineitä: - työssä tarvittavia apuvälineitä? 1 kyllä 0 ei JA06b_1 | liittyen JA05b: 1. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | Millaisia työssä tarvittavia apuvälineitä? JA06b_2 | liittyen JA05b: 2. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | Millaisia työssä tarvittavia apuvälineitä? JA06b_3 | liittyen JA05b: 3. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | Millaisia työssä tarvittavia apuvälineitä? JA06b_4 | liittyen JA05b: 4. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | Millaisia työssä tarvittavia apuvälineitä? JA06b_5 | liittyen JA05b: 5. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | Millaisia työssä tarvittavia apuvälineitä? JA05c | Kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä 12 kk aikana työ- tai toimintakyvyn parantamiseksi | Oletteko saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana seuraavia työ- tai toimintakykyänne parantavia apuvälineitä: - kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä? 1 kyllä 0 ei JA06c_1 | liittyen JA05c: 1. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | Millaisia kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä? JA06c_2 | liittyen JA05c: 2. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | Millaisia kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä? JA06c_3 | liittyen JA05c: 3. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | Millaisia kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä? JA06c_4 | liittyen JA05c: 4. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | Millaisia kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä? JA06c_5 | liittyen JA05c: 5. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | Millaisia kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä? JA05d | Muita apuvälineitä 12 kk aikana työ- tai toimintakyvyn parantamiseksi | Oletteko saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana seuraavia työ- tai toimintakykyänne parantavia apuvälineitä: - muita apuvälineitä? 1 kyllä 0 ei JA06d_1 | liittyen JA05d: 1. ilmoitettu muu apuväline | Millaisia muita apuvälineitä? JA06d_2 | liittyen JA05d: 2. ilmoitettu muu apuväline | Millaisia muita apuvälineitä? JA06d_3 | liittyen JA05d: 3. ilmoitettu muu apuväline | Millaisia muita apuvälineitä? JA06d_4 | liittyen JA05d: 4. ilmoitettu muu apuväline | Millaisia muita apuvälineitä? JA06d_5 | liittyen JA05d: 5. ilmoitettu muu apuväline | Millaisia muita apuvälineitä? JA07a | Työpaikalla työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä 12 kk aikana | Onko työpaikallanne toteutettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: - työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä (kuten esim. työtilojen ja työvälineiden toimivuuden ja työturvallisuuden parantaminen; koneiden ja laitteiden käytön haittojhaittojen vähentäminen, haitallisilta aineilta suojautumisen parantaminen)? 1 kyllä 0 ei JA07b | Työpaikalla työn fyysistä kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä 12 kk aikana | Onko työpaikallanne toteutettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: - työn fyysistä kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä (kuten esim. hankalien työasentojen tai raskaiden työvaiheiden vähentäminen; kantamisen, nostamisen, kannattelun tai paikallaan seisomisen vähentäminen)? 1 kyllä 0 ei JA07c | Työpaikalla työn henkistä kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä 12 kk aikana | Onko työpaikallanne toteutettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: - työn henkistä kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä (kuten esim. johtamisen ja esimiestyön kehittäminen; kiireen ja aikapaineen vähentäminen; työaikojen ja työtehtävien joustavuuden lisääminen)? 1 kyllä 0 ei JA08a | Osallistunut 12 kk aikana työpaikan toimintatapojen kehittämiseen | Oletteko itse osallistunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: - työpaikan toimintatapojen kehittämiseen yhteistyössä työtovereiden ja työnjohdon kanssa (kuten esim. työtapojen ja menetelmien kehittäminen työtovereiden kanssa tai tiimissä; oman työn kehittäminen esimiehen tuella 1 kyllä 0 ei JA08b | Osallistunut 12 kk aikana ammattitaitoa parantavaan koulutukseen | Oletteko itse osallistunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: - ammattitaitoa parantavaan koulutukseen (kuten esim. työhön liittyvä kurssi tai koulutus; työhön liittyvän koulutusjakson tai tutkinnon suorittaminen)? 1 kyllä 0 ei JA08c | Osallistunut 12 kk aikana muuhun voimavaroja ja terveyttä edistävään toimintaan | Oletteko itse osallistunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: - muuhun voimavaroja ja terveyttä edistävään toimintaan? 1 kyllä 0 ei JA08c_1 | Osallistunut 12 kk aikana johonkin muuhun edistävään toimintaan - (mihin) JA09 | Tällä hetkellä kuntoutuksessa | Oletteko tällä hetkellä kuntoutuksessa? 1 kyllä 0 ei JA09_1 | Kuvaus tämänhetkisestä kuntoutuksesta JB01 | Työ- tai toimintakykyä parantavan kuntoutuksen tarve | Koetteko tarvitsevanne kuntoutusta, jolla pyritään parantamaan työ- tai toimintakykyänne? 1 kyllä 0 ei JB02a | Kuntoutuksen tarve: nykyisessä ammatissa suoriutumista edistävää ammatillista kuntoutusta | Koetteko tarvitsevanne: - nykyisessä ammatissa suoriutumista edistävää ammatillista kuntoutusta (esim. TYK, ASLAK)? # Ei kysytty, jos AD01=4 tai AE01=8 (eläkkeellä tai ei ole koskaan toiminut ammatissa 1 kyllä 0 ei JB02b | Kuntoutuksen tarve: uudelleenkoulutusta sairauden tai vamman takia | Koetteko tarvitsevanne: - uudelleenkoulutusta sairauden tai vamman takia? # Ei kysytty, jos AD01=4 tai AE01=8 (eläkkeellä tai ei koskaan toiminut ammatissa) 1 kyllä 0 ei JB02c | Kuntoutuksen tarve: muu kuntoutus sairauden tai vamman takia | Koetteko tarvitsevanne: - muuta kuntoutusta sairauden tai vamman aiheuttamien oireiden ja haittojen lievittämiseksi? #Kysytty kaikilta. 1 kyllä 0 ei JB03a | Fysioterapian/fysikaalisen hoidon tarvetta | Tarvitsisitteko: - fysioterapiaa (fysikaalista hoitoa)? # Kysytty, jos JB02c=1. 1 kyllä 0 ei JB03b | Kuntoutuslaitoshoidon tarvetta | Tarvitsisitteko: - kuntoutuslaitoshoitoa?<# Kysytty, jos JB02c=1. 1 kyllä 0 ei JB03c | Muun kuntoutuksen tarve | Tarvitsisitteko: - jotakin muuta kuntoutusta? # Kysytty, jos JB02c=1. 1 kyllä 0 ei JB03c_1 | Kuvaus muusta kuntoutuksen tarpeesta | Mitä muuta kuntoutusta? # Kysytty, jos JB03c=1. JB04a | Työ- tai toimintakykyä parantavien apuvälineiden tarve: liikkumisen apuvälineet | Koetteko tarvitsevanne seuraavia työ- tai toimintakykyänne parantavia apuvälineitä: # TARKOITETAAN TUTKITTAVAN NYKYISIN KäYTTäMIEN APUVäLINEIDEN (JA05) LISäKSI TARVITTAVIA APUVäLINEITä. KOHDASSA JA05 LUETELTUJA APUVäLINEITä EI KIRJATA UUDELLEEN. 1 kyllä 0 ei JB05a_1 | liittyen JB04a: 1.ilmoitettu liikkumisen apuväline | Millaisia liikkumisen apuvälineitä? JB05a_2 | liittyen JB04a: 2.ilmoitettu liikkumisen apuväline | Millaisia liikkumisen apuvälineitä? JB05a_3 | liittyen JB04a: 3.ilmoitettu liikkumisen apuväline | Millaisia liikkumisen apuvälineitä? JB05a_4 | liittyen JB04a: 4.ilmoitettu liikkumisen apuväline | Millaisia liikkumisen apuvälineitä? JB05a_5 | liittyen JB04a: 5.ilmoitettu liikkumisen apuväline | Millaisia liikkumisen apuvälineitä? JB04b | Työ- tai toimintakykyä parantavien apuvälineiden tarve: työssä tarvittavia apuvälineitä | Koetteko tarvitsevanne seuraavia työ- tai toimintakykyänne parantavia apuvälineitä: - työssä tarvittavia apuvälineitä? 1 kyllä 0 ei JB05b_1 | liittyen JB04b: 1. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | Millaisia työssä tarvittavia apuvälineitä? JB05b_2 | liittyen JB04b: 2. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | Millaisia työssä tarvittavia apuvälineitä? JB05b_3 | liittyen JB04b: 3. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | Millaisia työssä tarvittavia apuvälineitä? JB05b_4 | liittyen JB04b: 4. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | Millaisia työssä tarvittavia apuvälineitä? JB05b_5 | liittyen JB04b: 5. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | Millaisia työssä tarvittavia apuvälineitä? JB04c | Työ- tai toimintakykyä parantavien apuvälineiden tarve: kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä | Koetteko tarvitsevanne seuraavia työ- tai toimintakykyänne parantavia apuvälineitä: - kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä? 1 kyllä 0 ei JB05c_1 | liittyen JB04c: 1. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | Millaisia kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä? JB05c_2 | liittyen JB04c: 2. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | Millaisia kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä? JB05c_3 | liittyen JB04c: 3. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | Millaisia kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä? JB05c_4 | liittyen JB04c: 4. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | Millaisia kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä? JB05c_5 | liittyen JB04c: 5. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | Millaisia kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä? JB04d | Työ- tai toimintakykyä parantavien muiden apuvälineiden tarve | Koetteko tarvitsevanne seuraavia työ- tai toimintakykyänne parantavia apuvälineitä: - muita apuvälineitä? 1 kyllä 0 ei JB05d_1 | liittyen JB04d: 1. ilmoitettu muu apuväline | Millaisia muita apuvälineitä? JB05d_2 | liittyen JB04d: 2. ilmoitettu muu apuväline | Millaisia muita apuvälineitä? JB05d_3 | liittyen JB04d: 3. ilmoitettu muu apuväline | Millaisia muita apuvälineitä? JB05d_4 | liittyen JB04d: 4. ilmoitettu muu apuväline | Millaisia muita apuvälineitä? JB05d_5 | liittyen JB04d: 5. ilmoitettu muu apuväline | Millaisia muita apuvälineitä? JB06 | Tällä hetkellä vireilläoleva kuntoutusasia | Onko Teillä tällä hetkellä kuntoutusasia vireillä: 1 kyllä, olen tehnyt kuntoutushakemuksen 2 kyllä, kuntoutus on myönnetty, mutta ei vielä toteutunut 3 ei ole vireillä? KA01 | Tiedonantaja/haastateltava | Kuka antoi tiedot? 1 haastateltava itse 2 haastateltava toisen henkilön avustamana 3 toinen henkilö (haastateltava ei kyennyt itse vastaamaan) KA01_1 | Tiedonantaja/haastateltava toinen hlö | Kuka antoi tiedot? Kysytty, jos KA01=3 (tiedot antoi toinen hlö) 1 puoliso 2 lapsi 3 vanhempi 4 muu sukulainen 5 ystävä tai naapuri 6 kodinhoitaja, sairaanhoitaja tms. 7 muu KA01a | Vastaukset luotettavia | Vaikuttivatko vastaukset luotettavilta? 1 kyllä 2 osittain 3 ei KA01b | Syy tulosten epäluotettavuuteen | Miksi? Kysytty, jos KA01a=2 tai 3. 1 haastateltava ei ymmärtänyt kysymyksiä 2 haastateltava ei muistanut vastauksia 3 haastateltava ei halunnut vastata 4 muusta syystä KA02 | Terveystarkastusaika annettu | Onko haastateltavalle annettu terveystarkastusaika? 1 kyllä 0 ei KA03a | Terveystarkastuksen pvm. | KA03b | Terveystarkastuksen klo | KA03c | Terveystarkastuspaikkakunta | KA03d | Ajanvaraustunnus | Merkitse ajanvaraustunnus: (kts. ajanvarauslista) KA04 | Miksi ei terveystarkastusaikaa | 1 tarjotut ajat eivät sopineet 2 haastateltava ei muusta syystä pääse tulemaan terveystarkastukseen 3 haastateltava ei halua tulla terveystarkastukseen KA05a | Terveystarkastuksen mahdollinen ajankohta | Milloin terveystarkastus sopisi? (mahdollinen ajankohta ja pvm) MAX 40 MERKKIä. PAIKKAKUNTA SEURAAVAAN KYSYMYKSEEN. KA05b | Mahdollinen terveystarkastuksen paikkakunta | Millä paikkakunnalla? TäSSä EI KUNTAKOODAUSTA KA06 | Luvattu taksimatka | Jos haastateltavan on muutoin mahdoton / erittäin vaikea saapua terveystarkastukseen, hänelle on luvattu maksaa taksimatkat terveystarkastukseen. Tuleeko haastateltava terveystarkastukseen taksilla? 1 kyllä 0 ei KA07 | Syy, miksi ei pääse terveystarkastukseen | Mistä syystä haastateltava ei pääse tulemaan terveystarkastukseen? KA08 | Syy, miksi ei halua tulla terveystarkastukseen | Miksi haastateltava ei halua tulla terveystarkastukseen? KB01 | Haastattelijan arvio: haastateltavan liikkumiskyky heikentynyt | Onko haastateltavan liikkumiskyky mielestäsi heikentynyt? 1 ei 2 liikkumiskyky on ilmeisesti jonkin verran alentunut 3 liikkumiskyky on selvästi heikentynyt 4 haastateltava ei kykene yksin liikkumaan juuri lainkaan KB02 | Haastattelijan arvio: haastateltavan avuntarve tavallisissa askareissa tai tehtävissä | Kuinka paljon arvioit haastateltavan tarvitsevan apua tavallisissa askareissa tai tehtävissä? 1 ei lainkaan 2 jonkin verran 3 paljon KB03 | Haastattelijan arvio: haastateltavalla heikko näkö | Onko haastateltavan näkö mielestäsi heikko? 1 ei 2 näkö on ilmeisesti jonkin verran heikentynyt 3 näkö on selvästi heikentynyt 4 haastateltava on sokea tai lähes sokea KB04 | Haastattelijan arvio: haastateltavalla kuulo alentunut (kuulolaiteesta huolimatta) | Onko haastateltavan kuulo mielestäsi alentunut (vaikka käyttäisi kuulolaitetta)? 1 ei 2 kuulo on ilmeisesti jonkin verran alentunut 3 kuulo on selvästi alentunut 4 haastateltava on kuuro tai lähes kuuro KB05 | Haastattelijan arvio: haastateltavalla vaikeuksia puhumisessa | Onko haastateltavalla mielestäsi vaikeuksia puhumisessa? 1 ei lainkaan vaikeuksia 2 haastateltavalla on lieviä vaikeuksia puhumisessa 3 haastateltavalla on selviä vaikeuksia puhumisessa 4 haastateltava ei kykene puhumaan lainkaan ymmärrettävästi KB06 | Haastattelijan arvio: haastateltavalla vaikeuksia puheen/ohjeiden ymmärtämisessä | Onko haastateltavalla mielestäsi vaikeuksia ymmärtää puhetta/ohjeita? 1 ei 2 ilmeisesti lieviä vaikeuksia 3 selviä vaikeuksia 4 haastateltava ei ymmärrä puhetta/ohjeita juuri lainkaan KB07 | Haastattelijan arvio: haastateltavalla tilapäinen toiminnan rajoitus | Onko haastateltavalla mielestäsi jokin tilapäinen toiminnan rajoitus? OHJE: ESIM.JALKA KIPSISSä 1 ei 2 kyllä, mutta se ei vaikeuta yleisen toimintakyvyn arviointia 3 kyllä, vaikeuttaa yleisen toimintakyvyn arviointia KB07a | Haastattelijan arvio: toimintakyvyn rajoite | Millainen toimintakyvyn rajoite? Kysytty, jos KB07=2 tai 3 KC01 | Haastattelun tekopaikka | Missä haastattelu tehtiin? 1 kohdehenkilön kotona 2 sairaalassa tai muussa laitoksessa 3 jossakin muualla KC02 | Haastattelukieli | Mikä oli haastattelukieli? 1 suomi 2 ruotsi


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016-2019 | Päivitetty 16.5.2019 | Harri Rissanen