Datantilauspyyntö | Kysely 1

 • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)

Aikuiset (30 vuotta täyttäneet)
Mini-Suomi uusintatutkimus

Jos aineistopyyntö liittyy THL biopankki -suunnitelmaan, niin valitse myös alla oleva
THL biopankki

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.Muuttujat

MUUTTUJAN NIMI | MUUTTUJAN SELITE

 Kys1_K0101 | EuroQol: liikkuminen | Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista ympyröimällä se, joka parhaiten kuvaa tämänpäiväistä terveydentilaanne ja toimintakykyänne. 
	1	Minulla ei ole vaikeuksia kävelemisessä	
	2	Minulla on jonkin verran vaikeuksia liikkumisessa	
	3	Olen vuodepotilaana	
 Kys1_K0102 | EuroQol: itsestä huolehtiminen | Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista ympyröimällä se, joka parhaiten kuvaa tämänpäiväistä terveydentilaanne ja toimintakykyänne.
	1	Suoriudun vaikeuksitta peseytymisestä, pukeutumisesta ja muusta itsestäni huolehtimisesta	
	2	Minulla on jonkin verran vaikeuksia peseytymisessä tai pukeutumisessa tai muussa itsestäni huolehtimisessa	
	3	En kykene peseytymään tai pukeutumaan itse	
 Kys1_K0103 | EuroQol: tavalliset, jokapäiväiset toiminnat | 
	1	Suoriudun vaikeuksitta pääasiallisista tehtävistäni 	
	2	Minulla on jonkin verran vaikeuksia suoriutua tavanomaisista tehtävistäni
	3	En suoriudu yksin jokapäiväisistä toiminnoistani	
 Kys1_K0104 | EuroQol: kivut ja vaivat | 
	1	Minulla ei ole kipuja eikä vaivoja	
	2	Minulla on kohtalaisia kipuja tai vaivoja	
	3	Minulla on äärimmäisen kovia kipuja tai vaivoja	
 Kys1_K0105 | EuroQol: ahdistus ja masennus | 
	1	En ole ahdistunut enkä masentunut	
	2	Olen melko ahdistunut tai masentunut	
	3	Olen erittäin ahdistunut tai masentunut	
 Kys1_EQ5Score_FIN_VAS | Valmiiksi laskettu suomalainen indeksi | Muunnos
 Kys1_EQ5Score_UK_TTO | Valmiiksi laskettu englantilainen indeksi | Muunnos
 Kys1_K02 | Nykyinen terveydentila | Arvioikaa oma tämänpäiväinen terveydentilanne ympyröimällä alla olevan janan numeroista se, joka parhaiten vastaa nykyistä terveydentilaanne. Huonointa mahdollista terveydentilaa kuvaa luku 0 ja parasta mahdollista luku 10.
 Kys1_K03 | Elämänlaatu: 30 vrk | Seuraavaksi pyydämme Teitä arvioimaan, kuinka hyväksi koette nykyisen elämänne kokonaisuutena eli elämänlaadun viimeksi kuluneen kuukauden (30 vrk) aikana? Arvioikaa elämänlaatuanne ympyröimällä alla olevan janan numeroista se, joka parhaiten kuvastaa elämänlaatuanne. Huonointa mahdollista elämänlaatua kuvaa luku 0 ja parasta mahdollista luku 10.
 Kys1_K04 | Krooninen sairaus / vamma | Onko Teillä jokin pitkäaikainen sairaus, vika tai vamma?
	0	ei 	
	1	kyllä	
 Kys1_K0501 | Krooninen sairaus / vamma: haitta vapaa-aikana | Haitta vapaa-ajan harrastuksissa
 Kys1_K0502 | Krooninen sairaus / vamma: haitta kotityössä | Haitta kotitöiden hoitamisessa
 Kys1_K0503 | Krooninen sairaus / vamma: haitta töissä | Haitta työssä
 Kys1_K06 | Tyytyväisyys: päivittäiset toimet | Oletteko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistanne?
	1	En koskaan	
	2	Melko harvoin	
	3	Silloin tällöin	
	4	Melko usein	
	5	Usein	
 Kys1_K07 | Tyytyväisyys: toimelias ja vireä | Oletteko viime aikoina ollut toimelias ja vireä?
	1	En koskaan	
	2	Melko harvoin	
	3	Silloin tällöin	
	4	Melko usein	
	5	Usein	
 Kys1_K08 | Tyytyväisyys: toivorikas | Oletteko viime aikoina tuntenut itsenne toivorikkaaksi tulevaisuuden suhteen?
	1	En koskaan	
	2	Melko harvoin	
	3	Silloin tällöin	
	4	Melko usein	
	5	Usein	
 Kys1_K09 | Toimeentulo: nykyinen talous | Miten luonnehtisitte tulojen ja menojen yhteyttä nykyisessä omassa taloudessanne?
	1	Rahat riittävät hyvin omiin tarpeisiimme ja jää ylikin	
	2	Rahat riittävät sopivasti omiin tarpeisiimme	
	3	Joudumme tinkimään jossakin määrin kulutuksesta	
	4	Joudumme tinkimään paljon kulutuksesta, mutta tulemme tuloillamme toimeen	
	5	Joudumme tinkimään kaikesta kulutuksesta emmekä tule toimeen omilla tuloillamme	
	6	En osaa sanoa/vaikea arvioida	
 Kys1_K10 | Toimeentulo: kehitys / 3v | Miten taloudellinen tilanteenne on kehittynyt viimeisten kolmen vuoden aikana?
	1	Muuttunut parempaa suuntaan	
	2	Pysynyt samanlaisena	
	3	Muuttunut huonompaan suuntaan	
 Kys1_K1101 | Toimeentulo: sairauskulut / menojen supistaminen | Supistamaan muita säännöllisiä menojanne?
 Kys1_K1102 | Toimeentulo: sairauskulut / säästöjen käyttö | Käyttämään säästöjänne?
 Kys1_K1103 | Toimeentulo: sairauskulut / velan otto | Ottamaan velkaa?
 Kys1_K1104 | Toimeentulo: sairauskulut / ystävien apu | Turvautumaan sukulaisilta tai ystäviltä saatavaan apuun?
 Kys1_K1105 | Toimeentulo: sairauskulut / toimeentulotuki | Turvautumaan kunnan toimeentulotukeen?
 Kys1_K1106 | Toimeentulo: sairauskulut / ei tuen tarvetta | Sairauskulut eivät ole olleet niin suuret
 Kys1_K1201 | Oireet (SCL-90): päänsärky | Päänsärky
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1202 | Oireet (SCL-90): voimattomuus tai huimaus | Voimattomuuden tai huimauksen tunne
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1203 | Oireet (SCL-90): sydän- tai rintakivut | Sydän- tai rintakivut
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1204 | Oireet (SCL-90): kivut selän alaosa | Kivut selän alaosassa
	1	i lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1205 | Oireet (SCL-90): pahoinvointi / vatsavaivat | Pahoinvointi / vatsavaivat
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1206 | Oireet (SCL-90): lihassäryt | Lihasssäryt
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1207 | Oireet (SCL-90): hengitysvaikeudet | Hengitysvaikeudet
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1208 | Oireet (SCL-90): kuumat ja kylmät aallot | Kuumat ja kylmät aallot
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1209 | Oireet (SCL-90): pistely tai puutuminen | Jonkin ruumiinosan pistely tai puutuminen
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1210 | Oireet (SCL-90): pala kurkussa | Tunne, että Teillä on pala kurkussa
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1211 | Oireet (SCL-90): heikkouden tunne | Heikkouden tunne ruumiin eri osissa
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1212 | Oireet (SCL-90): painon tunne käsissä tai jaloissa | Painon tunne käsissä ja jaloissa
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1213 | Oireet (SCL-90): jatkuvat kivut ja säryt | Jatkuvat kivut ja säryt
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1213_M1 | Jatkuvat kivut / säryt | 	Muunnos, Kys1_K1213=1 tai 2 tai 3, niin Kys1_K1213_M1=0, Kys1_K1213=4 tai 5, niin Kys1_K1213_M1=1
	0	Ei	
	1	Kyllä	
 KYS1_SCL_90_SOMAT | Somaattiset oireet, keskiarvo muunetuilla arvoilla, mukana 12 kohtaa, 13. pois | Muunnos
 KYS1_SCL_SOMAT | Somaattiset oireet, keskiarvo alkuperäisillä arvoilla, mukana kaikki 13 kohtaa | Muunnos
 Kys1_K1301 | uu oireilu / 30 vrk: jalkojen turpoaminen | Entä onko Teillä ollut seuraavia muita yleisiä oireita tai vaivoja viimeksi kuluneen kuukauden (30 vrk) aikana? Jalkojen turpoaminen
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1302 | Muu oireilu / 30 vrk: unettomuus tai unihäiriöt | Entä onko Teillä ollut seuraavia muita yleisiä oireita tai vaivoja viimeksi kuluneen kuukauden (30 vrk) aikana? Unettomuus tai unihäiriöt
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1303 | Muu oireilu / 30 vrk: hermostuneisuus tai jännittäminen | Entä onko Teillä ollut seuraavia muita yleisiä oireita tai vaivoja viimeksi kuluneen kuukauden (30 vrk) aikana? Hermostuneisuus tai jännittäminen
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1304 | Muu oireilu / 30 vrk: alakuloisuus tai masentuneisuus | Entä onko Teillä ollut seuraavia muita yleisiä oireita tai vaivoja viimeksi kuluneen kuukauden (30 vrk) aikana? Alakuloisuus tai masentuneisuus
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1305 | Muu oireilu / 30 vrk: voimattomuus tai väsymys | Entä onko Teillä ollut seuraavia muita yleisiä oireita tai vaivoja viimeksi kuluneen kuukauden (30 vrk) aikana? Voimattomuus tai väsymys
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1306 | Muu oireilu / 30 vrk: muistin tai kesk.kyvyn heikkeneminen | Entä onko Teillä ollut seuraavia muita yleisiä oireita tai vaivoja viimeksi kuluneen kuukauden (30 vrk) aikana? Muistin tai keskittymiskyvyn heikkeneminen
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1307 | Muu oireilu / 30 vrk: ylirasittuneisuus tai uupuneisuus | Entä onko Teillä ollut seuraavia muita yleisiä oireita tai vaivoja viimeksi kuluneen kuukauden (30 vrk) aikana? Ylirasittuneisuus tai uupuneisuus
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1308 | Muu oireilu / 30 vrk: ärtyneisyys | Entä onko Teillä ollut seuraavia muita yleisiä oireita tai vaivoja viimeksi kuluneen kuukauden (30 vrk) aikana? Ärtyneisyys
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1309 | Muu oireilu / 30 vrk: käsien hikoilu | Entä onko Teillä ollut seuraavia muita yleisiä oireita tai vaivoja viimeksi kuluneen kuukauden (30 vrk) aikana?	Käsien hikoilu 
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K1310 | Muu oireilu / 30 vrk: kiihtyneet sydämenlyönnit | Entä onko Teillä ollut seuraavia muita yleisiä oireita tai vaivoja viimeksi kuluneen kuukauden (30 vrk) aikana? Kiihtyneet sydämenlyönnit
	1	Ei lainkaan	
	2	Melko vähän	
	3	Jonkin verran	
	4	Melko paljon	
	5	Erittäin paljon	
 Kys1_K14 | Paino: lihonut / 12kk | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana lihonut?
	0	En
	1	Kyllä, olen lihonut	
 Kys1_K1401 | Paino: lihonut / 12kk, määrä | Lihonut kiloa
 Kys1_K15 | Paino: laihtunut / 12kk | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana laihtunut?
	0	En
	1	Kyllä, olen laihtunut	
 Kys1_K1501 | Paino: laihtunut / 12kk, määrä | Laihtunut kiloa
 Kys1_K16 | Paino: yrittänyt laihduttaa / 12kk | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana yrittänyt laihduttaa?
	0	En	
	1	Kyllä	
 Kys1_K17 | Paino: nykyinen | Kuinka paljon painatte nykyisin?
 Kys1_K17b | Pituus | Kuinka pitkä olette? (Kysytty puhelinhaastattelussa tai karhukyselyssä)
 Kys1_K18A | Paino: 20-vuotiaana | Kuinka paljon painoitte (arviokin riittää)
 Kys1_K18B | Paino: 30-vuotiaana | Kuinka paljon painoitte (arviokin riittää)
 Kys1_K18C | Paino: 40-vuotiaana | Kuinka paljon painoitte (arviokin riittää)
 Kys1_K18D | Paino: 50-vuotiaana | Kuinka paljon painoitte (arviokin riittää)
 Kys1_K19 | Pituus: 20-vuotiaana | Kuinka pitkä olitte 20-vuotiaana? 
 Kys1_Pituus | Itse ilmoitettu pituus - Pituus, yhdistetty muuttujat K19 ja K17b | 
 Kys1_K2001 | Ajankäyttö: kerho- tai yhdistystoiminta | Kerho- tai yhdistystoimintaa (mukaan lukien yhteiskunnalliset luottamustehtävät)
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 KYS1_K2001_M1 | Kerho- ja yhdistystoiminta | Muunnos:Kys1_2001=1 tai 2, niin Kys1_K2001_M1=1, 3=2 ja 4-5=3
	1	Kerran tai muutaman kerran vuodessa tai harvemmin	
	2	Kerran tai pari kuukaudessa	
	3	Kerran tai pari viikossa tai useammin	
 Kys1_K2002 | Ajankäyttö: teatteri, elokuvat jne. | Teatterissa, elokuvissa, konsertissa, taidenäyttelyssä, urheilukilpailussa tms. käymistä
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 KYS1_K2002_M1 | Teatteri, elokuvat jne. | Muunnos:Kys1_2002=1 tai 2, niin Kys1_K2002_M1=1, 3=2 ja 4-5=3
	1	kerran tai muutaman kerran vuodessa tai harvemmin	
	2	kerran tai pari kuukaudessa	
	3	kerran tai pari viikossa tai useammin	
 Kys1_K2003 | Ajankäyttö: opiskelu | Opiskelua
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 Kys1_K2004 | Ajankäyttö: kirkossa tai muissa uskonn. tilaisuuksissa käyminen | Kirkossa tai muissa uskonnollisissa tilaisuuksissa käymistä
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 KYS1_K2004_M1 | Kirkossa tai muissa uskonn. tilaisuuksissa käyminen | Muunnos:Kys1_2004=1 tai 2, niin Kys1_K2004_M1=1, 3=2 ja 4-5=3
	1	kerran tai muutaman kerran vuodessa tai harvemmin	
	2	kerran tai pari kuukaudessa	
	3	kerran tai pari viikossa tai useammin	
 Kys1_K2005 | Ajankäyttö: ulkoilu | Liikuntaa, metsästystä, kalastusta, puutarhanhoitoa tai muuta ulkoilua
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 Kys1_K2006 | Ajankäyttö: ravintoloissa, klubeilla, baareissa, pubeissa tai tanssimassa käyminen | Ravintolassa, kahvilassa tai tanssimassa käymistä rentoutumismielessä
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 KYS1_K2006_M1 | Ravintoloissa, klubeilla, baareissa, pubeissa tai tanssimassa käyminen | 
	1	kerran tai muutaman kerran vuodessa tai harvemmin	
	2	kerran tai pari kuukaudessa	
	3	kerran tai pari viikossa tai useammin	
 Kys1_K2007 | Ajankäyttö: Kirjojen lukeminen tai musiikin kuuntelu | Kirjallisuuden lukemista, äänilevyjen tai nauhojen kuuntelua
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 Kys1_K2007_M1 | Kirjojen lukeminen tai musiikin kuuntelu | Muunnos:Kys1_2007=1 tai 2 tai 3, niin Kys1_K2006_M1=0, 4-5=1
	0	Kerran tai pari kuukaudessa tai harvemmin	
	1	kerran pari viikossa tai useammin	
 Kys1_K2008 | Ajankäyttö: käsityöt, soittaminen, harrastukset | Käsitöitä, askartelua, soittamista, laulamista, valokuvausta, maalaamista, keräilyä tms.
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 Kys1_K2008_M1 | Käsityöt, soittaminen, harrastukset | Muunnos:Kys1_2008=1 tai 2 tai 3, niin Kys1_K2008_M1=0, 4-5=1
	0	Kerran tai pari kuukaudessa tai harvemmin	
	1	kerran pari viikossa tai useammin	
 Kys1_K2009 | Ajankäyttö: ulkomaille matkustelu | Ulkomaille matkustamista
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 Kys1_K2009_M1 | Ulkomaille matkustelu | Muunnos:Kys1_2009=1 tai 2 tai 3, niin Kys1_K2009_M1=0, 4-5=1
	0	Kerran tai pari kuukaudessa tai harvemmin	
	1	kerran pari viikossa tai useammin	
 Kys1_K2010 | Ajankäyttö: sukulaisten, ystävien tai naapurien luona vierailu | Sukulaisten, ystävien tai naapurin luona vierailua
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 KYS1_K2010_M1 | Sukulaisten, ystävien tai naapurien luona vierailu | 
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 Kys1_K2011 | Ajankäyttö: ostoksilla, pankissa jne. | Ostoksilla, pankissa, postissa tms. asiointia
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 Kys1_K2012 | Ajankäyttö: sukulaisten, ystävien ja naapureiden tapaaminen omassa kodissa | Ystävien, sukulaisten tai naapurien tapaamista kotonanne
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 KYS1_K2012_M1 | Sukulaisten, ystävien ja naapureiden tapaaminen omassa kodissa | Muunnos:Kys1_2012=1 tai 2, niin Kys1_K2012_M1=1, 3=2 ja 4-5=3 | 
	1	kerran tai muutaman kerran vuodessa tai harvemmin	
	2	kerran tai pari kuukaudessa	
	3	kerran tai pari viikossa tai useammin	
 Kys1_K2013 | Ajankäyttö: ruoan valmistus | Ruoan valmistusta, leipomista tms.
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 Kys1_K2014 | Ajankäyttö: puhelimessa puhuminen | Puhelimessa puhumista
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 Kys1_K2015 | Ajankäyttö: TV, videot, radion kuuntelu | Television katselua, radion kuuntelua
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 Kys1_K2015_M1 | TV, videot, radion kuuntelu | Muunnos:Kys1_2015=1 tai 2 tai 3, niin Kys1_K2015_M1=0, 4-5=1 | 
	0	Kerran tai pari kuukaudessa tai harvemmin	
	1	kerran pari viikossa tai useammin	
 Kys1_K2016 | Ajankäyttö: sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen | Sanoma- ja aikakauslehtien lukemista
	1	Harvemmin tai ei koskaan	
	2	Kerran tai muutaman kerran vuodessa	
	3	Kerran tai pari kuukaudessa	
	4	Kerran pari viikossa	
	5	Joka päivä tai useampina päivinä	
 Kys1_K2016_M1 | Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen | Muunnos:Kys1_2016=1 tai 2 tai 3, niin Kys1_K2016_M1=0, 4-5=1
	0	Kerran tai pari kuukaudessa tai harvemmin	
	1	kerran pari viikossa tai useammin	
 Kys1_K2100 | Ei käytä tietokonetta, sähköpostia tai internettiä | 	Onko teillä säännöllisesti käytössänne jokin seuraavista välineistä? 
 Kys1_K2101 | Tietokone: käyttö | Onko teillä säännöllisesti käytössänne jokin seuraavista välineistä? 
	0	Ei	
	1	Kyllä	
 Kys1_K2102 | Tietokone: sähköpostin käyttö | Onko teillä säännöllisesti käytössänne jokin seuraavista välineistä?
	0	Ei	
	1	Kyllä	
 Kys1_K2103 | Tietokone: internetin käyttö | Onko teillä säännöllisesti käytössänne jokin seuraavista välineistä?
	0	Ei	
	1	Kyllä	
 Kys1_K22 | Tietokone: käyttö vapaa-aikana | Kuinka paljon käytätte mikrotietokonetta tai tietokonepäätettä muuna kuin työaikana keskimäärin?
	0	Ei	
	1	Kyllä	
 Kys1_K22T | Tietokone: käyttö vapaa-aikana / tuntia | 
 Kys1_K22M | Tietokone: käyttö vapaa-aikana / minuuttia | 
 Kys1_K22M_M1 | Tietokoneen käyttö vapaa-aikana minuutteina | Muunnos: 60*Kys1_K22T+Kys1_K22M
 Kys1_K22V | Tietokone: käyttö vapaa-aikana / vuotta | 	
 Kys1_K2300 | Internet: käyttö | En käytä internetiä
	0	Ei	
	1	Kyllä	
 Kys1_K2301 | Internet: pankkiasioiden hoito | Pankkiasioiden hoitaminen
	0	Ei	
	1	Kyllä	
 Kys1_K2302 | Internet: tavaroiden osto tai myynti | Tavaroiden yms. osto tai myynti
	0	Ei	
	1	Kyllä	
 Kys1_K2303 | Internet: käyttö, tiedonhaku | Tiedonhaku
	0	Ei	
	1	Kyllä	
 Kys1_K2304 | Internet: sairaus- ja terveyspalvelujen käyttö | Sairaus- ja terveyspalvelujen käyttö
	0	Ei	
	1	Kyllä	
 Kys1_K2305 | Internet: julkisten palvelujen käyttö | Julkisten palvelujen käyttö
	0	Ei	
	1	Kyllä	
 Kys1_K2306 | Internet: muu käyttö | Muu
	0	Ei	
	1	Kyllä	
 Kys1_K2361 | Internet: muu käyttö, mikä | Muu, mikä
	2	Huvi / harrastus	
	3	Työ	
	4	Sähköposti	
	5	Opiskelu	
	6	www-sivujen tekeminen
 Kys1_K2400 | Tiedonhaku: ei mistään | Mistä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttänne ja sairauksianne koskevia tietoja? Ei mistään
	0	Ei mistään 
 Kys1_K2401 | Tiedonhaku: lääkärikirjat | Mistä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttänne ja sairauksianne koskevia tietoja? Lääkärikirjoista
	1	Kyllä	
 Kys1_K2402 | Tiedonhaku: muut kirjat | Mistä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttänne ja sairauksianne koskevia tietoja? Muista kirjoista
	1	Kyllä	
 Kys1_K2403 | Tiedonhaku: lehdet | Mistä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttänne ja sairauksianne koskevia tietoja? Lehdistä
	1	Kyllä	
 Kys1_K2404 | Tiedonhaku: lääkäri | Mistä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttänne ja sairauksianne koskevia tietoja? Keskustelemalla lääkärin kanssa
	1	Kyllä	
 Kys1_K2405 | Tiedonhaku: th / sh | Mistä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttänne ja sairauksianne koskevia tietoja? Keskustelemalla terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tms.kanssa 
	1	Kyllä	
 Kys1_K2406 | Tiedonhaku: apteekki | Mistä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttänne ja sairauksianne koskevia tietoja? Keskustelemalla apteekin henkilökunnan kanssa
	1	Kyllä	
 Kys1_K2407 | Tiedonhaku: TV / radio | Mistä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttänne ja sairauksianne koskevia tietoja? Terveysaiheisista televisio- tai radio-ohjelmista
	1	Kyllä	
 Kys1_K2408 | Tiedonhaku: internet | Mistä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttänne ja sairauksianne koskevia tietoja? Internetistä
	1	Kyllä	
 Kys1_K2409 | Tiedonhaku: cd-rom, video | Mistä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttänne ja sairauksianne koskevia tietoja? CD-rom tuotteista, videoista
	1	Kyllä	
 Kys1_K2410 | Tiedonhaku: muualta | Mistä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankkinut terveyttänne ja sairauksianne koskevia tietoja? Muualta
	1	Kyllä	
 Kys1_K2500 | Internet: terveyspalvelut | Mitä seuraavista internet terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olette käyttänyt? En mitään
	0	Ei mitään	
 Kys1_K2501 | Internet: omalääkäri | Mitä seuraavista internet terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olette käyttänyt? Omalääkäripalveluja
	1	Kyllä	
 Kys1_K2502 | Internet: lääkäripalveluja | Mitä seuraavista internet terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olette käyttänyt? Lääkäripalveluja
	1	Kyllä	
 Kys1_K2503 | Internet: terveyspalveluja | Mitä seuraavista internet terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olette käyttänyt? Tietoja terveyspalveluista
	1	Kyllä	
 Kys1_K2504 | Internet: tietokantoja | Mitä seuraavista internet terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olette käyttänyt? Tietokantoja
	1	Kyllä	
 Kys1_K2505 | Internet: keskustelu- tai tukiryhmiä | Mitä seuraavista internet terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olette käyttänyt? Terveysaiheisia keskustelu- tai tukiryhmiä
	1	Kyllä	
 Kys1_K2506 | Internet: muita | Mitä seuraavista internet terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olette käyttänyt? Muuta
	1	Kyllä	
 Kys1_K2506_1 | Internet: muita, mitä | Mitä seuraavista internet terveyden- tai sairaanhoitopalveluista olette käyttänyt? Muuta, mitä
	2	lääketietoja	
	3	tietoja sairauksista	
	4	muuta	
 Kys1_K26 | Internet: tiedonhaku / keskustelu terv.huoltohenkilön kanssa | Oletteko keskustellut löytämästänne tiedosta lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa?
	0	En	
	1	Kyllä	
 Kys1_K27 | Liikunta: vapaa-aikana | Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana?
	1	Vapaa-aikanani luen, katselen televisiota ja teen askareita, joissa en paljonkaan liiku ja jotka eivät rasita minua ruumiillisesti	
	2	Vapaa-aikanani kävelen, pyöräilen ja liikun muulla tavalla väähintään 4 tuntia viikossa	
	3	Harrastan vapaa-aikanani varsinaista kuntoliikuntaa keskimäärin vähintään 3 tuntia viikossa
	4	Harjoittelen vapaa-aikanani kilpailumielessä säännöllisesti useita kertoja viikossa (vastatkaa tähän myös, jos harjoittelette päätoimisesti kilpaurheilua varten)
 KYS1_K28 | Liikunta: vapaa-aikana vähintään 30 min | Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan niin, että ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette?
	1	Päivittäin	
	2	4-6 kertaa viikossa	
	3	2-3 kertaa viikossa	
	4	Kerran viikossa	
	5	2-3 kertaa kuukaudessa	
	6	Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin	
 Kys1_K28_M1 | Liikunta: vapaa-aikana vähintään 4x / vko | Muunnos: Kys1_K28=1,2, niin Kys1_K28_M1=1, Kys1_K28=3,4,5,6, niin Kys1_K28_M1=0
	0	Ei	
	1	Kyllä	
 Kys1_fyys_akt | Fyysinen aktiivisuus | Muunnos: Kys1_K28=1,2 ja Kys1_K37=5,6,7, niin Kys1_fyys_akt=1, Kys1_K28=1,2 tai Kys1_K37=5,6,7, niin Kys1_fyys_akt=2, Kys1_K28=3 ja Kys1_K37=1,2,3,4, niin Kys1_fyys_akt=3, Kys1_K28=4,5,6 ja Kys1_K37=1,2,3,4, niin Kys1_fyys_akt=4
	1	Ihanteellinen	
	2	Riittävä	
	3	Epävarma	
	4	Riittämätön	
 Kys1_K29 | Liikunta: raskas väh. 10 min / päivä | "Kuinka monena päivänä tavallisen viikon aikana teette jotain, joka vaatii kovaa tai raskasta ruumiillista ponnistelua vähintään 10 minuuttia kerrallaan, kuten esimerkiksi juoksu, aerobic, raskaat pihatyöt tai muu toiminta, joka aiheuttaa selvää hengityksen kiihtymistä ja sykkeen nopeutumista? (merkitkää 0, jos ette liiku näin yhtenäkään päivänä viikossa)"
 Kys1_K30T | Liikunta: raskas / tuntia | "Kuinka paljon aikaa kaiken kaikkiaan käytätte raskaan liikunnan harjoittamiseen päivinä, jolloin harrastatte raskasta liikuntaa vähintään 10 minuuttia kerrallaan?"
 Kys1_K30M | Liikunta: raskas / minuuttia | Kuinka paljon aikaa kaiken kaikkiaan käytätte raskaan liikunnan harjoittamiseen päivinä, jolloin harrastatte raskasta liikuntaa vähintään 10 minuuttia kerrallaan?
 Kys1_K31 | Liikunta: kohtuullinen väh.10 min / päivä | Kuinka monena päivänä tavallisen viikon aikana teette jotakin, joka vaatii kohtuullista ruumiillista ponnistelua vähintään 10 minuuttia kerrallaan, kuten esimerkiksi pyöräily, imurointi, puutarhanhoito tai jokin muu toiminta, joka aiheuttaa jonkin verran hengityksen kiihtymistä ja sykkeen nousua? (Älkää laskeko vastauksessanne mukaan kävelyä.)
 Kys1_K32T | Liikunta: kohtuu / tuntia | Kuinka paljon aikaa kaikkiaan käytätte kohtuutehoiseen liikkumiseen päivinä, jolloin harrastatte kohtuutehoista liikuntaa vähintään 10 minuuttia kerrallaan?
 Kys1_K32M | Liikunta: kohtuu / minuuttia | Kuinka paljon aikaa kaikkiaan käytätte kohtuutehoiseen liikkumiseen päivinä, jolloin harrastatte kohtuutehoista liikuntaa vähintään 10 minuuttia kerrallaan?__minuuttia
 Kys1_K33 | Liikunta: kävely väh. 10 min / päivä | Kuinka monena päivänä tavallisen viikon aikana kävelette ripeästi tai nopeasti vähintään 10 minuuttia kerrallaan siirtyäksenne paikasta toiseen, tai virkistyksen, mielihyvän tai kunnon vuoksi?
 Kys1_K34T | Liikunta: kävely / tuntia | Kuinka monena päivänä tavallisen viikon aikana kävelette ripeästi tai nopeasti vähintään 10 minuuttia kerrallaan siirtyäksenne paikasta toiseen, tai virkistyksen, mielihyvän tai kunnon vuoksi?
 Kys1_K34M | Liikunta: kävely / minuuttia | Kuinka monena päivänä tavallisen viikon aikana kävelette ripeästi tai nopeasti vähintään 10 minuuttia kerrallaan siirtyäksenne paikasta toiseen, tai virkistyksen, mielihyvän tai kunnon vuoksi?__minuuttia
 Kys1_K35T | Liikunta: istuminen h / vrk | Kuinka monta tuntia kaikkiaan käytätte tavallisena arkipäivänä istumiseen, esimerkiksi kun vierailette ystävienne luona, luette, katsotte televisiota, lepäilette tai istutte pöydän tai tietokoneen ääressä?
 Kys1_K35M | Liikunta: istuminen min / vrk | Kuinka monta tuntia kaikkiaan käytätte tavallisena arkipäivänä istumiseen, esimerkiksi kun vierailette ystävienne luona, luette, katsotte televisiota, lepäilette tai istutte pöydän tai tietokoneen ääressä?
 Kys1_K35M_M1 | Istumista arkipäivänä minuutteina | Muunnos: 60*Kys1_K35T+Kys1_K35M
 Kys1_K36T | Liikunta: istuminen h / viikonloppupäivänä | Kuinka monta tuntia kaikkiaan käytätte tavallisena viikonlopun päivänä istumiseen, esimerkiksi kun vierailette ystävienne luona, luette, katsotte televisiota, lepäilette tai istutte pöydän tai tietokoneen ääressä?
 Kys1_K36M | Liikunta: istuminen min / viikonloppupv | Kuinka monta tuntia kaikkiaan käytätte tavallisena viikonlopun päivänä istumiseen, esimerkiksi kun vierailette ystävienne luona, luette, katsotte televisiota, lepäilette tai istutte pöydän tai tietokoneen ääressä?
 Kys1_K36M_M1 | Istumista viikonloppuna minuutteina | Muunnos: 60*Kys1_K36T+Kys1_K36M
 Kys1_K37 | Kävely tai pyöräily työmatkoilla | Kuinka monta minuuttia kävelette tai pyöräilette työmatkoillanne? Laskekaa yhteen meno- ja paluumatkaan käytetty aika.
	1	En tee työtä tai työ on kotona	
	2	Kuljen työmatkan kokonaan moottoriajoneuvolla	
	3	Alle 15 min päivässä	
	4	15-29 minuuttia päivässä	
	5	30-59 minuuttia päivässä	
	6	1-2 tuntia päivässä	
	7	2 tuntia tai enemmän päivässä	
 Kys1_K37_M1 | Työmatkaliikunta | Kys1_K37=(5,6,7), niin Kys1_K37_M1=1, Kys1_K37=(1,2,3,4), niin Kys1_K37_M1=0 Arvoalue: 0 - 1
	0	Alle 30 min päivässä
	1	Yli 30 min päivässä
 Kys1_K38 | Alkoholin käyttö | Alkoholijuomien käyttö. Rengastakaa omaa käyttöänne kuvaamaan sopivin vaihtoehto.
	1	Olen ollut koko elämäni raitis (tai maistanut alkoholihuomia enintään 10 kertaa koko elämäni aikana)	
	2	Olen käyttänyt aiemmin alkoholijuomia, mutta lopettanut	
	3	Olen käyttänyt alkoholijuomia ja käytän niitä edelleen	
 Kys1_K3801 | Käyttänyt alkoholia aiemmin vuodesta | Olen käyttänyt aiemmin alkoholijuomia vuodesta 19____ , 
 Kys1_K3802 | Lopettanut alkoholinkäytön vuotta sitten | . mutta lopettanut __vuotta sitten
 Kys1_K3803 | Käyttänyt alkoholia vuodesta | Olen käyttänyt alkoholijuomia vuodesta 19____, ja käytän niitä edelleen
 Kys1_K39 | Alkoholijuomien käyttökerrat / 12kk | Kuinka usein olette juonut alkoholijuomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
	0	En kertaakaan
	1	6-7 kertaa viikossa	
	2	4-5 kertaa viikossa	
	3	2-3 kertaa viikossa	
	4	Kerran viikossa	
	5	Pari kertaa kuukaudessa	
	6	Noin kerran kuukaudessa	
	7	Noin kerran parissa kuukaudessa	
	8	3 - 4 kertaa vuodessa	
	9	Kerran pari vuodessa	
 Kys1_K40 | Oluen, siiderin, long drink-juomien juonti / 12 kk aikana | Kuinka usein olette juonut olutta, siideriä tai long drink-juomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
	0	En kertaakaan	
	1	6-7 kertaa viikossa	
	2	4-5 kertaa viikossa	
	3	2-3 kertaa viikossa	
	4	Kerran viikossa	
	5	Pari kertaa kuukaudessa	
	6	Noin kerran kuukaudessa	
	7	Noin kerran parissa kuukaudessa	
	8	3 - 4 kertaa vuodessa	
	9	kerran pari vuodessa	
 Kys1_K41 | Oluen, siiderin, long drink-juomien määrä / kerta | Kuinka paljon joitte tavallisesti olutta, siideriä tai long drink-juomia päivää kohti, kun joitte näitä juomia? Pullollinen = 1/3 litran pullo
	1	15 pullollista tai enemmän	
	2	11-14 pullollista	
	3	Noin 10 pullollista	
	4	6-9 pullollista	
	5	4-5 pullollista	
	6	Kolme pullollista	
	7	Kaksi pullollista	
	8	Noin yhden pullollisen	
	9	Vähemmän kuin yhden pullollisen	
 Kys1_K4101 | 15 pullollista tai enemmän olutta, siideriä | 15 pullollista tai enemmän, montako pullollista?
 Kys1_K42 | Oluen, siiderin, long drink-juomien määrä viikossa / viim. kuukausi | Arvioikaa vielä kuinka paljon nautitte näitä juomia keskimäärin viikossa viimeksi kuluneen kuukauden aikana
	0	En yhtään pullollista viikossa	
	1	Pullollista viikossa 	
 Kys1_K4201 | Pullollista viikossa, montako | Kuinka monta pullollista viikossa 
 Kys1_K43| Viinin juonti / 12 kk aikana | Kuinka usein joitte viiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
	0	En kertaakaan 	
	1	6-7 kertaa viikossa	
	2	4-5 kertaa viikossa	
	3	2-3 kertaa viikossa	
	4	Kerran viikossa	
	5	Pari kertaa kuukaudessa	
	6	Noin kerran kuukaudessa	
	7	Noin kerran parissa kuukaudessa	
	8	3-4 kertaa vuodessa	
	9	Kerran pari vuodessa	
 Kys1_K44 | Viinin määrä / kerta | Kuinka paljon joitte tavallisesti viiniä päivää kohti, kun joitte viiniä?
	1	2 isoa pullollista tai enemmän, montako	
	2	Puolitoista isoa pullollista	
	3	Noin yhden ison pullollisen (0,75 l)	
	4	Noin puoli litraa	
	5	Noin pikkupullollisen (0,37 l)	
	6	Noin kaksi lasillista	
	7	Noin yhden lasillinen	
	8	Vähemmän kuin yhden lasillisen	
 Kys1_K4401 | Viiniä kaksi isoa pullollista tai enemmän, määrä | Kaksi isoa pullollista tai enemmän, montako pullollista?
 Kys1_K45 | Viinin määrä viikossa / viim. kk | Arvioikaa vielä kuinka paljon olette juonut viiniä keskimäärin viikossa viimeksi kuluneen kuukauden aikana. 
	0	En lainkaan	
	1	Vähemmän kuin lasillisen (8-12cl)	
	2	1 - 4 lasillista viikossa	
	3	½ - alle 3 kokopullollista viikossa	
	4	3- alle 5 kokopullollista viikossa	
	5	5 kokopullollista tai enemmän viikossa	
 Kys1_K46 | Väkevien juonti / 12 kk aikana | Kuinka usein joitte viinaa tai muita väkeviä alkoholi­juomia viimeksi kuluneen 12 kk aikana?
	0	En kertaakaan 	
	1	6-7 kertaa viikossa	
	2	4-5 kertaa viikossa	
	3	2-3 kertaa viikossa	
	4	Kerran viikossa	
	5	Pari kertaa kuukaudessa	
	6	Noin kerran kuukaudessa	
	7	Noin kerran parissa kuukaudessa	
	8	3-4 kertaa vuodessa	
	9	Kerran pari vuodessa	
 Kys1_K47 | Väkevien määrä / kerta | Kuinka paljon joitte tavallisesti viinaa tai muita väkeviä alkoholijuomia päivää kohti, kun joitte väkeviä?
	1	Enemmän kuin kaksi puolen litran pullollista, montako
	2	Noin kaksi puolen litran pullollista	
	3	Noin yhden kokopullollisen (0,75 l)	
	4	Noin yhden puolen litran pullollisen	
	5	Noin yhden pikkupullollisen (0,37 l)	
	6	Hieman vähemmän kuin yhden pikkupullollisen (0,30 l)	
	7	Noin viisi ravintola-annosta (20 cl)	
	8	Nin neljä ravintola-annosta (16 cl)	
	9	Pari ravintola-annosta (8 cl)	
	10	Noin yhden ravintola-annoksen (4 cl)	
 Kys1_K4701 | Enemmän kuin 2 puolen litran pullollista viinaa, määrä | Enemmän kuin kaksi puolen litran pullollista, montako koko pullollista?
 Kys1_K48 | Väkevien määrä viikossa / viim. kk | Arvioikaa vielä kuinka paljon olette juonut väkeviä juomia keskimäärin viikossa viimeksi kuluneen kuukauden aikana.
	0	En lainkaan	
	1	Vähemmän kuin lasillisen (4 cl) viikossa	
	2	1 - 6 lasillista viikossa	
	3	½ - alle 2 puolen litran pullollista ( 7 - 24 lasillista) viikossa	
	4	2 puolen litran pullollista (1 litra) - alle 4 puolen litran pullollista	
	5	4 puolen litran pullollista ( 2 litraa) tai enemmän	
 Kys1_K49 | Alkoholi max annos lkm / vrk / 12kk | Kuinka monta annosta alkoholia joitte yhteensä sinä päivänä jona nautitte sitä kaikkein eniten viimeisten kahdentoista (12 kk) kuukauden aikana? 
 Kys1_K39_M1 | Alkoholin käytön tiheys | Muunnos: Kys1_K39=0, niin Kys1_K39_M1=0, kys1_K39=1,2,3,4, niin Kys1_K39_M1=1, Kys1_K39=5,6,7,8,9, niin Kys1_K39_M1=2
	0	Ei	
	1	Usein	
	2	Harvoin	
 Kys1_K39_M2 | Kokonaisalkoholinkulutus, g / viikko | Muunnos: erillisen laskukaavan mukaan, tehty vain 30 täyttäneille, koska nuorilla ei ole ko. muuttujia
 Kys1_viini | Viini, alkoholia g / vko | Muunnos
 Kys1_viina | Viina, alkoholia g / vko | Muunnos
 Kys1_olut | Olut, alkoholia g / vko | Muunnos

Kys1_K39_M3 | Alkoholinkulutus, riskirajan ylitys, miehet yli 7 ja naiset yli 4 annosta | Muunnos
0 Ei 1 Kyllä Kys1_K39_M4 | Kokonaisalkoholinkulutus, g / vuosi | Muunnos: erillisen laskukaavan mukaan, tehty 18 täyttäneille Kys1_v_viini | Viini, alkoholia g / v | Muunnos Kys1_v_viina | Viina, alkoholia g / v | Muunnos Kys1_v_olut | Olut, alkoholia g / v | Muunnos Kys1_K5001 | 15 annosta tai enemmän alkoholia yhtenä päivänä? | Kertaa Kys1_K5002 | 13-14 annosta alkoholia yhtenä päivänä? | Kertaa Kys1_K5003 | 11-12 annosta alkoholia yhtenä päivänä? | Kertaa Kys1_K5004 | 9 -10 annosta alkoholia yhtenä päivänä? | Kertaa Kys1_K5005 | 7 - 8 annosta alkoholia yhtenä päivänä? | Kertaa Kys1_K5006 | 5 - 6 annosta alkoholia yhtenä päivänä? | Kertaa Kys1_K5007 | 3 - 4 annosta alkoholia yhtenä päivänä? | Kertaa Kys1_K5008 | 1 - 2 annosta alkoholia yhtenä päivänä? | Kertaa Kys1_K51 | Krapulassa viimeisen 12 kk aikana | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana olette ollut alkoholin nauttimisen jälkeen herätessänne selvästi krapulassa? 0 En kertaakaan 1 Kyllä, krapulassa Kys1_K5101 | Krapulakertojen määrä | "Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?" Kys1_K51_M1 | Krapulakerrat / 12kk | Muunnos, jos Kys1_K51=0, niin Kys1_K51_M1=0, muut kohdat luokiteltu muuttujasta Kys1_K5101 0 Ei kertaakaan 1 1-3 kertaa 2 4-9 kertaa 3 Kertoja 10 - KYS1_K5101_M1 | Krapulakerrat / 12kk | Muunnos, jos Kys1_K39=0 tai Kys1_K5101=0, niin Kys1_k5101_M1=0, muuten Kys1_K5101_M1=Kys1_K5101 0 Ei kertaakaan 1 1-3 kertaa 2 4-9 kertaa 3 Kertoja 10- Kys1_K52 | Alkoholiongelmien hoito: terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt mitään terveys- tai sosiaalipalveluja alkoholiongelmien takia? 0 En 1 Kyllä Kys1_K5301 | Alkoholiongelmien hoito: terveyskeskus | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia? Kys1_K5301A | Alkoholiongelmien hoito: terveyskeskus, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana? Kys1_K5302 | Alkoholiongelmien hoito: työterveyshuolto | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia? Kys1_K5302A | Alkoholiongelmien hoito: työterveyshuolto, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana? Kys1_K5303 | Alkoholiong. Hoito: MTT tai psyk.pkl | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia? Kys1_K5303A | Alkoholiongelmien hoito: MTT tai psyk.pkl, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana? Kys1_K5304 | Alkoholiongelmien hoito: A-klinikka | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia? Kys1_K5304A | Alkoholiongelmien hoito: A-klinikka, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana?" Kys1_K5305 | Alkoholiongelmien hoito: perhe- tai kasvatusneuvola | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia? Kys1_K5305A | Alkoholiongelmien hoito: perhe tai kasvatusneuvola, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana? Kys1_K5306 | Alkoholiongelmien hoito: lääkärin tai psykologin yksityisvastaanotto | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia? Kys1_K5306A | Alkoholiongelmien hoito: lääkäri tai psykologi, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana? Kys1_K5307 | Alkoholiongelmien hoito: psykiatrinen sairaala | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia? Kys1_K5307A | Alkoholiongelmien hoito: psyk. sairaala, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana? Kys1_K5308 | Alkoholiongelmien hoito: muu sairaala | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia? Kys1_K5308A | Alkoholiongelmien hoito: muu sairaala, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana? Kys1_K5309 | Alkoholiongelmien hoito: kuntoutuslaitos | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia? Kys1_K5309A | Alkoholiongelmien hoito: kuntoutuslaitos, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana? Kys1_K5310 | Alkoholiongelmien hoito: muu | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia? Kys1_K5310A | Alkoholiongelmien hoito: muu, kertaa | Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden (12 kk) aikana? Kys1_K5311 | Alkoholiongelmien hoito: ei mitään palvelua | Mitä näistä palveluista olet käyttänyt alkoholiongelmien takia? Kys1_K5401 | Alkoholiongelmien hoito: psykiatri | 1 Kyllä Kys1_K5402 | Alkoholiongelmien hoito: muu lääkäri | 1 Kyllä Kys1_K5403 | Alkoholiongelmien hoito: sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja | 1 Kyllä Kys1_K5404 | Alkoholiongelmien hoito: muu ammattihenkilö | 1 Kyllä Kys1_K55 | Alkoholiongelmien hoito: psykoterapia | Sisälsikö hoitonne keskusteluapua eli psykoterapiaa (tapasitte yli 1 kk ajan ainakin kerran viikossa)? 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K56 | Alkoholiongelmien hoito: lääkehoito | Saitteko lääkehoitoa? 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K57 | Alkoholiongelmien hoito: lääkehoito nyt | Käytättekö tällä hetkellä lääkehoitoa alkoholiongelman takia? 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K58 | Alkoholiongelmien hoito: hyöty | Onko saamastanne hoidosta ollut Teille apua? 1 Erittäin paljon 2 Melko paljon 3 Jonkin verran 4 Melko vähän 5 Hyvin vähän tai ei lainkaan Kys1_K59 | Alkoholiongelmien hoito: päättynyt | Onko hoitonne päättynyt? 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K6001 | Sokeroidun kahvin tai teen käyttö | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Sokeroitu kahvi tai tee 0 Ei koskaan 1 Harvemmin 2 2 - 5 kertaa viikossa 3 Päivittäin 1 - 2 kertaa 4 Päivittäin 3 kertaa tai useammin Kys1_K6001_M1 | Sokeroitua kahvia / teetä päivittäin | Muunnos: Kys1_K6001=0,1,2 niin Kys1_K6001_M1=0, Kys1_K6001=3,4 niin Kys1_K6001_M1=1 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K6002 | Sokeroitujen juomien käyttö | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Muut sokeroidut juomat: mehut, limsat, kaakao 0 Ei koskaan 1 Harvemmin 2 2 - 5 kertaa viikossa 3 Päivittäin 1 - 2 kertaa 4 Päivittäin 3 kertaa tai useammin Kys1_K6002_M1 | Muut sokeroidut juomat päivittäin | Muunnos: Kys1_K6002=0,1,2 niin Kys1_K6002_M1=0, Kys1_K6002=3,4 niin Kys1_K6002_M1=1 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K6003 | Toffeen, lakritsin, kuivattujen hedelmien käyttö | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Toffee tai lakritsi tai kuivatut hedelmät, esim. rusinat 0 Ei koskaan 1 Harvemmin 2 2 - 5 kertaa viikossa 3 Päivittäin 1 - 2 kertaa 4 Päivittäin 3 kertaa tai useammin Kys1_K6003_M1 | Toffeen, lakritsin, kuivattujen hedelmien käyttö päivittäin | Muunnos: Kys1_K6003=0,1,2 niin Kys1_K6003_M1=0, Kys1_K6003=3,4 niin Kys1_K6003_M1=1 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K6004 | Ksylitolimakeisten käyttö | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Makeispastillit, kovat karamellit tai kurkkupastillit, joissa on ksylitolia 0 Ei koskaan 1 Harvemmin 2 2 - 5 kertaa viikossa 3 Päivittäin 1 - 2 kertaa 4 Päivittäin 3 kertaa tai useammin Kys1_K6004_M1 | Ksylitolimakeisia päivittäin | Muunnos: Kys1_K6004=0,1,2 niin Kys1_K6004_M1=0, Kys1_K6004=3,4 niin Kys1_K6004_M1=1 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K6005 | Muiden makeisten käyttö | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Makeispastillit, kovat karamellit tai kurkkupastillit, joissa ei ole ksylitolia 0 Ei koskaan 1 Harvemmin 2 2 - 5 kertaa viikossa 3 Päivittäin 1 - 2 kertaa 4 Päivittäin 3 kertaa tai useammin Kys1_K6005_M1 | Muiden makeisten käyttö päivittäin | Muunnos: Kys1_K6005=0,1,2 niin Kys1_K6005_M1=0, Kys1_K6005=3,4 niin Kys1_K6005_M1=1 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K6006 | Suklaa tai täytekeksit | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Suklaa tai täytekeksit 0 Ei koskaan 1 Harvemmin 2 2 - 5 kertaa viikossa 3 Päivittäin 1 - 2 kertaa 4 Päivittäin 3 kertaa tai useammin Kys1_K6006_M1 | Suklaa tai täytekeksit päivittäin | Muunnos: Kys1_K6006=0,1,2 niin Kys1_K6006_M1=0, Kys1_K6006=3,4 niin Kys1_K6006_M1=1 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K6007 | Purukumin käyttö | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Purukumi, jossa ei ole ksylitolia 0 Ei koskaan 1 Harvemmin 2 2 - 5 kertaa viikossa 3 Päivittäin 1 - 2 kertaa 4 Päivittäin 3 kertaa tai useammin Kys1_K6007_M1 | Purukumi, ei-ksylitolia päivittäin | Muunnos: Kys1_K6007=0,1,2 niin Kys1_K6007_M1=0, Kys1_K6007=3,4 niin Kys1_K6007_M1=1 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K6008 | Ksylitoli-purukumin käyttö | Kuinka usein Te tavallisesti nautitte alla lueteltuja tuotteita? Purukumi, jossa on ksylitolia 0 Ei koskaan 1 Harvemmin 2 2 - 5 kertaa viikossa 3 Päivittäin 1 - 2 kertaa 4 Päivittäin 3 kertaa tai useammin Kys1_K6008_M1 | Ksylitoli-purukumia päivittäin | Muunnos: Kys1_K6008=0,1,2 niin Kys1_K6008_M1=0, Kys1_K6008=3,4 niin Kys1_K6008_M1=1 1 Kyllä 0 Ei Kys1_K6101 | Laihdutusryhmä | Laihdutusryhmä tai -kurssi 1 Yli 12 kk sitten 2 12 kk aikana Kys1_K6102 | Tupakoinnin lopettamisryhmä | Tupakoinnin lopettamiseen tähtäävä ryhmä tai kurssi 1 Yli 12 kk sitten 2 12 kk aikana Kys1_K6103 | Niskan tai selän kuntoutusryhmä | Niskan tai selän kuntoryhmä 1 Yli 12 kk sitten 2 12 kk aikana Kys1_K6104 | Muu liikunta- tai kuntoryhmä | Muu liikunta- tai kuntoryhmä 1 Yli 12 kk sitten 2 12 kk aikana Kys1_K6105 | Henkisen hyvinvoinnin ryhmä | Henkisen hyvinvoinnin ryhmä (esim. suru-, ero- tai muu keskusteluryhmä) 1 Yli 12 kk sitten 2 12 kk aikana Kys1_K6106 | AA-ryhmä | Alkoholin käytön lopettamiseen tai hallitsemiseen tähtäävä ryhmä (esim.AA) 1 Yli 12 kk sitten 2 12 kk aikana Kys1_K6107 | Sairastuneen omaisten ryhmä | Sairastuneen omaisten ryhmä 1 Yli 12 kk sitten 2 12 kk aikana Kys1_K6108 | Muusta riipuvaisuudesta irtipääsyä tavoitteleva ryhmä | Jostakin riippuvuudesta irtipääsyä tavoitteleva ryhmä (esim. huumeet, peli- tai internetriippuvuus) 1 Yli 12 kk sitten 2 12 kk aikana Kys1_K6109 | Vanhempainryhmä | Vanhempainryhmä 1 Yli 12 kk sitten 2 12 kk aikana Kys1_K6110 | Sairauden omahoitoryhmä | Sairauden omahoitoryhmä (mm. sydän-, syöpä-, mielenterveyspotilaiden) 1 Yli 12 kk sitten 2 12 kk aikana Kys1_K6111 | Muu ryhmä tai kurssi | Jokin muu ryhmä tai kurssi 1 Yli 12 kk sitten 2 12 kk aikana Kys1_K6112 | Ei osallistunut mihinkään | En ole käynyt missään näistä 0 Ei osallistunut Kys1_K62 | Turvattomuuden tunne asuinalueella | Onko teillä turvattomuuden tunnetta liikkuessanne asuinalueellanne? 0 Ei koskaan 1 Erittäin harvoin 2 Melko harvoin 3 Melko usein 4 Erittäin usein Kys1_K62_M1 | Turvattomuus asuinalueella | Muunnos: Kys1_K62=2,3,4 niin Kys1_K62_M1=1, Kys1_K62=0,1 niin Kys1_K62_M1=0 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K63 | Turvattomuus työmatkalla | Onko teillä turvattomuuden tunnetta liikkuessanne alueella, jolla työpaikkanne sijaitsee tai työmatkoilla asuntonne ja työpaikan välillä? 0 En käy työssä tai työskentelen kotona 1 Ei koskaan 2 Erittäin harvoin 3 Melko harvoin 4 Melko usein Kys1_K64 | Pelkää liikkua yksin ulkona klo 22 jälkeen | Pelkäättekö liikkua ulkona yksin iltaisin klo 22.00 jälkeen 0 En liiku yksin ulkona tai en osaa sanoa 1 En liiku uksin iltaisin ulkona, koska pelkään 2 En koskaan 3 Silloin tällöin 4 Usein Kys1_K65 | Väkivallan kohteena viimmeisen vuoden aikana | Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana olette joutunut sellaisen väkivallan kohteeksi, joka tuotti näkyviä jälkiä tai vakavampia vammoja? 0 En yhtään kertaa 1 Yhden kerran 2 Kaksi kertaa 3 Useammin kuin kaksi kertaa Kys1_K66 | Uhkailujen kohteena vuoden aikana | Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana olette joutunut pelottavien uhkausten kohteeksi? 0 En yhtään kertaa 1 Yhden kerran 2 Kaksi kertaa 3 Useammin kuin kaksi kertaa Kys1_K6701 | Lapsuus; perheellä taloudellisia vaikeuksia | Oliko perheellänne pitkäaikaisia taloudellisia vaikeuksia 0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa Kys1_K6702 | Lapsuus; työttömyyttä vanhemmilla | Oliko isänne tai äitinne usein työttämänä, vaikka olisi halunnut tehdä työtä 0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa Kys1_K6703 | Lapsuus; vakava sairaus vanhemmilla | Oliko isällänne tai äidillänne joku vakava sairaus tai vamma 0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa Kys1_K6704 | Lapsuus; isällä alkoholiongelma | Oliko isällänne ongelmia alkoholin vuoksi 0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa Kys1_K6705 | Lapsuus; äidillä alkoholiongelma | Oliko äidillänne ongelmia alkoholin vuoksi 0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa Kys1_K6706 | Lapsuus; isällä mielenterveysongelma | Oliko isällänne jokin mielenterveysongelma, esim. skitsofrenia, muu psykoosi tai masennus 0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa Kys1_K6707 | Lapsuus; äidillä mielenterveysongelma | Oliko äidillänne jokin mielenterveysongelma, esim. skitsofrenia, muu psykoosi tai masennus 0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa Kys1_K6708 | Lapsuus; perheessä vakavia ristiriitaisuuksia | Esiintyikö perheessänne vakavia ristiriitaisuuksia 0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa Kys1_K6709 | Lapsuus; vanhempien ero | Erosivatko vanhampanne 0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa Kys1_K6710 | Lapsuus; itsellä vakava tai pitkäaik. sairaus | Olitteko itse vakavasti tai pitkäaikaisesti sairaana 0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa Kys1_K6711 | Lapsuus; koulukiusattu | Kiusattiinko teitä koulussa 0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa Kys1_K680101 | Apua rasittuneena - puoliso, kumppani | Kenen apuun voitte todella luottaa kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte rentoutusta? 1 Kyllä Kys1_K680102 | Apua rasittuneena - joku muu lähiomainen | Kenen apuun voitte todella luottaa kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte rentoutusta? 1 Kyllä Kys1_K680103 | Apua rasittuneena - läheinen ystävä | Kenen apuun voitte todella luottaa kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte rentoutusta? 1 Kyllä Kys1_K680104 | Apua rasittuneena - läheinen työtoveri | Kenen apuun voitte todella luottaa kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte rentoutusta? 1 Kyllä Kys1_K680105 | Apua rasittuneena - läheinen naapuri | Kenen apuun voitte todella luottaa kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte rentoutusta? 1 Kyllä Kys1_K680106 | Apua rasittuneena - joku muu läheinen | Kenen apuun voitte todella luottaa kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte rentoutusta? 1 Kyllä Kys1_K680107 | Apua rasittuneena - ei kukaan | Kenen apuun voitte todella luottaa kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte rentoutusta? 1 Kyllä Kys1_K680201 | Apua tapahtui mitä tahansa - puoliso, kumppani | Kenen voitte todella uskovan välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa? 1 Kyllä Kys1_K680202 | Apua tapahtui mitä tahansa - joku muu lähiom. | Kenen voitte todella uskovan välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa? 1 Kyllä Kys1_K680203 | Apua tapahtui mitä tahansa - läheinen ystävä | Kenen voitte todella uskovan välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa? 1 Kyllä Kys1_K680204 | Apua tapahtui mitä tahansa - läheinen työtoveri | Kenen voitte todella uskovan välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa? 1 Kyllä Kys1_K680205 | Apua tapahtui mitä tahansa - läheinen naapuri | Kenen voitte todella uskovan välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa? 1 Kyllä Kys1_K680206 | Apua tapahtui mitä tahansa - joku muu läheinen | Kenen voitte todella uskovan välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa? 1 Kyllä Kys1_K680207 | Apua tapahtui mitä tahansa - ei kukaan | Kenen voitte todella uskovan välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa? 1 Kyllä Kys1_K680301 | Apuun voi luottaa - puoliso, kumppani | Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi kun olette allapäin? 1 Kyllä Kys1_K680302 | Apuun voi luottaa - joku muu lähiomainen | Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi kun olette allapäin? 1 Kyllä Kys1_K680303 | Apuun voi luottaa - läheinen ystävä | Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi kun olette allapäin? 1 Kyllä Kys1_K680304 | Apuun voi luottaa - läheinen työtoveri | Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi kun olette allapäin? 1 Kyllä Kys1_K680305 | Apuun voi luottaa - läheinen naapuri | Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi kun olette allapäin? 1 Kyllä Kys1_K680306 | Apuun voi luottaa - joku muu läheinen | Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi kun olette allapäin? 1 Kyllä Kys1_K680307 | Apuun voi luottaa - ei kukaan | Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi kun olette allapäin? 1 Kyllä Kys1_K680401 | Käytännön apua - puoliso, kumppani | Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? 1 Kyllä Kys1_K680402 | Käytännön apua - joku muu lähiomainen | Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? 1 Kyllä Kys1_K680403 | Käytännön apua - läheinen ystävä | Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? 1 Kyllä Kys1_K680404 | Käytännön apua - läheinen työtoveri | Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? 1 Kyllä Kys1_K680405 | Käytännön apua - läheinen naapuri | Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? 1 Kyllä Kys1_K680406 | Käytännön apua - joku muu läheinen | Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? 1 Kyllä Kys1_K680407 | Käytännön apua - ei kukaan | Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? 1 Kyllä Kys1_K69 | GHQ: Keskittyminen työhön tai opiskeluun | Oletteko viime aikoina pystynyt keskittymään töihinne? 0 Paremmin kuin tavallisesti 1 Yhtä hyvin kuin tavalllisesti 2 Huonommin kuin tavallisti 3 Paljon huonommin kuin tavallisti Kys1_K70 | GHQ: Valvominen huolien vuoksi | Oletteko viime aikoina valvonut paljon huolien vuoksi? 0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti Kys1_K71 | GHQ: Mukanaolo asioiden hoidossa | Onko Teistä viime aikoina tuntunut siltä, että mukana olonne asioiden hoidossa on. 0 Tavallista hyödyllisempää 1 Yhtä hyödyllistä kuin tavallisesti 2 Vähemmän hyödyllistä kuin tavallisesti 3 Paljon vähemmän hyödyllistä kuin tavallisesti Kys1_K72 | GHQ: Kykenee päättämään asioista | Oletteko viime aikoina tuntenut kykenevänne päättämään asioista 0 Paremmin kuin tavallisesti 1 Yhtä hyvin kuin tavallisesti 2 Huonommin kuin tavallisesti 3 Paljon huonommin kuin tavallisesti Kys1_K73 | GHQ: Jatkuvasti rasituksen alaisena | Oletteko viime aikoina tuntenut olevanne jatkuvasti rasituksen alaisena? 0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti Kys1_K74 | GHQ: Ei selviydy vaikeuksistaan | Onko Teistä viime aikoina tuntunut siltä, ettette voisi selviytyä vaikeuksistanne? 0 En ollenkaan 1 Ei enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti Kys1_K75 | GHQ: Nauttii päivittäisistä toimistaan | Oletteko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistanne? 0 Enemmän kuin tavallisesti 1 Yhtä paljon kuin tavallisesti 2 Vähemmän kuin tavallisesti 3 Paljon vähemmän kuin tavallisesti Kys1_K76 | GHQ: Vaikeuksien kohtaaminen | Oletteko viime aikoina kyennyt kohtaamaan vaikeutenne? 0 Paremmin kuin tavallisesti 1 Yhtä hyvin kuin tavallisesti 2 Huonommin kuin tavallisesti 3 Paljon huonommin kuin tavallisesti Kys1_K77 | GHQ: Itsensä tunteminen onnettomaksi ja masentuneeksi | Oletteko viime aikoina tuntenut itsenne onnettomaksi ja masentuneeksi? 0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti Kys1_K78 | GHQ: Itseluottamuksen kadottaminen | Oletteko viime aikoina kadottanut itseluottamuksenne? 0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti Kys1_K79 | GHQ: Itsensä tunteminen arvottomaksi | Oletteko viime aikoina tuntenut itsenne ihmisenä arvottomaksi? 0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti Kys1_K80 | GHQ: Itsensä tunteminen kohtalaisen onnelliseksi | Oletteko viime aikoina tuntenut itsenne kaiken kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi? 0 Enemmän kuin tavallisesti 1 Yhtä paljon kuin tavallisesti 2 Vähemmän kuin tavallisesti 3 Paljon vähemmän kuin tavallisesti Kys1_K69_GHQ | GHQ-12, summapistemäärä, Valmiiksi laskettu arvo | Kys1_K69_GHQ_2_3 | GHQ, prevalenssi, katkaisu 2 / 3 | 0 Arvot 0-2 1 Arvot 3-12 Kys1_K69_GHQ_3_4 | GHQ, prevalenssi, katkaisu 3 / 4 | 0 Arvot 0-3 1 Arvot 4-12 Kys1_K69_GHQ_4_5 | GHQ, prevalenssi, katkaisu 4 / 5 | 0 Arvot 0-4 1 Arvot 5-12 Kys1_K8101 | Valehteleminen oman edun tavoittelemiseksi | Olen sitä mieltä, että useimmat ihmiset ovat valmiita valehtelemaan oman etunsa vuoksi 1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa Kys1_K8102 | Ihmiset rehellisiä ja kunniallisia kiinnijoutumisen pelosta | Useimmat ihmiset ovat rehellisiä ja kunniallisia pääasiassa kiinnijoutumisen pelosta 1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa Kys1_K8103 | Ihmisten epärehellisten keinojen käyttö | Useimmat ihmiset ovat etuja saavuttaakseen valmiita käyttämään epärehellisiäkin keinoja, elleivät rehelliset auta 1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa Kys1_K8104 | Toiset tekevät jotain hyväkseni | Mietin usein, mitkä voisivat olla ne todelliset syyt, jotka saavat toiset tekemään jotain hyväkseni 1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa Kys1_K8105 | Kukaan ei välitä toisista | Kukaan ei välitä paljoakaan siitä, mitä toiselle tapahtuu 1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa Kys1_K8106 | Parasta olla luottamatta kehenkään | On parasta olla luottamatta kehenkään 1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa Kys1_K8107 | Ihmiset hankkivat ystäviä mikäli itselle hyötyä | Useimmat ihmiset hankkivat ystäviä siksi, että näistä todennäköisesti on hyötyä 1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa Kys1_K8108 | Ihmiset eivät haluaisi auttaa toisia | Useimmat ihmiset eivät oikeastaan haluaisi nähdä vaivaa auttaakseen toisia 1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa Kys1_K82S101 | Beck: alakuloisuus; arvo 1 | En ole alakuloinen, enkä surullinen 1 Kyllä Kys1_K82S102 | Beck: alakuloisuus; arvo 2 | Tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi 1 Kyllä Kys1_K82S103 | Beck: alakuloisuus; arvo 3 | Olen alakuloinen, enkä pääse siitä tunteesta eroon 1 Kyllä Kys1_K82S104 | Beck: alakuloisuus; arvo 4 | Olen niin surullinen tai onneton, että se tekee kipeää 1 Kyllä Kys1_K82S105 | Beck: alakuloisuus; arvo 5 | Olen niin surullinen tai onneton, etten kestä enää 1 Kyllä Kys1_K82S201 | Beck: tulevaisuuteen suhtautuminen; arvo 1 | En suhtaudu tulevaisuuteeni erityisen toivottomasti 1 Kyllä Kys1_K82S202 | Beck: tulevaisuuteen suhtautuminen; arvo 2 | Tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta 1 Kyllä Kys1_K82S203 | Beck: tulevaisuuteen suhtautuminen; arvo 3 | Minusta tuntuu, ettei minulla ole mitään odotettavaa tulevaisuudelta 1 Kyllä Kys1_K82S204 | Beck: tulevaisuuteen suhtautuminen; arvo 4 | Minusta tuntuu, etten koskaan pääse eroon huolistani 1 Kyllä Kys1_K82S205 | Beck: tulevaisuuteen suhtautuminen; arvo 5 | Tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta, enkä jaksa uskoa asioiden muuttumiseen parempaan päin 1 Kyllä Kys1_K82S301 | Beck: epäonnistuminen elämässä; arvo 1 | En tunne epäonnistuneeni elämässä 1 Kyllä Kys1_K82S302 | Beck: epäonnistuminen elämässä; arvo 2 | Minusta tuntuu, että olen epäonnistunut useammin kuin muut ihmiset 1 Kyllä Kys1_K82S303 | Beck: epäonnistuminen elämässä; arvo 3 | Minusta tuntuu, etten ole saanut aikaan paljonkaan mainitsemisen arvoista 1 Kyllä Kys1_K82S304 | Beck: epäonnistuminen elämässä; arvo 4 | Elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia 1 Kyllä Kys1_K82S305 | Beck: epäonnistuminen elämässä; arvo 5 | Tunnen epäonnistuneeni täysin ihmisenä 1 Kyllä Kys1_K82S401 | Beck: tyytymättämyys; arvo 1 | En ole erityisen tyytymätön 1 Kyllä Kys1_K82S402 | Beck: tyytymättämyys; arvo 2 | Olen ikävystynyt suurimman osan ajasta. 1 Kyllä Kys1_K82S403 | Beck: tyytymättämyys; arvo 3 | En nauti asioista samalla tavalla kuin ennen 1 Kyllä Kys1_K82S404 | Beck: tyytymättämyys; arvo 4 | En saa enää mistään tyydytystä 1 Kyllä Kys1_K82S405 | Beck: tyytymättämyys; arvo 5 | Olen tyytymätön kaikkeen 1 Kyllä Kys1_K82S501 | Beck: syyllisyydentunteet; arvo 1 | Minulla ei ole erityisiä syyllisyydentunteita mistään 1 Kyllä Kys1_K82S502 | Beck: syyllisyydentunteet; arvo 2 | Tunnen itseni toisinaan huonoksi ja arvottomaksi 1 Kyllä Kys1_K82S503 | Beck:syyllisyydentunteet; arvo 3 | Kärsin syyllisyydentunteista usein 1 Kyllä Kys1_K82S504 | Beck:syyllisyydentunteet; arvo 4 | Nykyään tunnen itseni huonoksi ja arvottomaksi melkein aina 1 Kyllä Kys1_K82S505 | Beck:syyllisyydentunteet; arvo 5 | Tunnen olevani hyvin huono ja arvoton 1 Kyllä Kys1_K82S601 | Beck: rankaiseminen; arvo 1 | Mielestäni minua ei rangaista tällä hetkellä 1 Kyllä Kys1_K82S602 | Beck: rankaiseminen; arvo 2 | Minusta tuntuu, että minulle voi tapahtua jotain pahaa 1 Kyllä Kys1_K82S603 | Beck: rankaiseminen; arvo 3 | Tunnen, että minua rangaistaan tällä hetkellä tai tulevaisuudessa 1 Kyllä Kys1_K82S604 | Beck: rankaiseminen; arvo 4 | Tunnen, että ansaitsen rangaistuksen 1 Kyllä Kys1_K82S605 | Beck: rankaiseminen; arvo 5 | Haluan, että minua rangaistaan 1 Kyllä Kys1_K82S701 | Beck: itsearvostus; arvo 1 | En ole pettynyt itseeni 1 Kyllä Kys1_K82S702 | Beck: itsearvostus; arvo 2 | Olen pettynyt itseeni 1 Kyllä Kys1_K82S703 | Beck: itsearvostus; arvo 3 | En pidä itsestäni 1 Kyllä Kys1_K82S704 | Beck: itsearvostus; arvo 4 | Inhoan itseäni 1 Kyllä Kys1_K82S705 | Beck: itsearvostus; arvo 5 | Vihaan itseäni 1 Kyllä Kys1_K82S801 | Beck: huonommuuden tunne; arvo 1 | En tunne olevani muita huonompi 1 Kyllä Kys1_K82S802 | Beck: huonommuuden tunne; arvo 2 | Arvostelen itseäni heikkouksistani ja erehdyksistäni 1 Kyllä Kys1_K82S803 | Beck: huonommuuden tunne; arvo 3 | Moitin itseäni kaikesta, mikä menee pieleen 1 Kyllä Kys1_K82S804 | Beck: huonommuuden tunne; arvo 4 | Minulla on mielestäni liian paljon huonoja puolia 1 Kyllä Kys1_K82S805 | Beck: huonommuuden tunne; arvo 5 | Pidän itseäni täysin kelvottomana 1 Kyllä Kys1_K82S901 | Beck: itsensä vahingoittaminen; arvo 1 | En ole koskaan ajatellut vahingoittaa itseäni 1 Kyllä Kys1_K82S902 | Beck: itsensä vahingoittaminen; arvo 2 | Joskus ajattelen itseni vahingoittamista, mutta en kuitenkaan aio tehdä sitä 1 Kyllä Kys1_K82S903 | Beck: itsensä vahingoittaminen; arvo 3 | Minusta tuntuu, että olisi parempi, jos olisin kuollut 1 Kyllä Kys1_K82S904 | Beck: itsensä vahingoittaminen; arvo 4 | Minusta tuntuu, että perheelleni olisi parempi, jos olisin kuollut 1 Kyllä Kys1_K82S905 | Beck: itsensä vahingoittaminen; arvo 5 | Haluaisin olla kuollut 1 Kyllä Kys1_K82S1001 | Beck: itkeminen; arvo 1 | En itke tavallista enempää 1 Kyllä Kys1_K82S1002 | Beck: itkeminen; arvo 2 | Itken nykyisin enemmän kuin ennen 1 Kyllä Kys1_K82S1003 | Beck: itkeminen; arvo 3 | Itken nykyisin jatkuvasti, enkä voi lopettaa itkemistä 1 Kyllä Kys1_K82S1004 | Beck: itkeminen; arvo 4 | Ennen pystyin itkemään, mutta nyt en voi itkeä, vaikka haluaisinkin 1 Kyllä Kys1_K82S1101 | Beck: ärtyneisyys; arvo 1 | En ole sen ärtyneempi kuin yleensäkään 1 Kyllä Kys1_K82S1102 | Beck: ärtyneisyys; arvo 2 | Nykyisin ärsyynnyn helpommin kuin aikaisemmin 1 Kyllä Kys1_K82S1103 | Beck: ärtyneisyys; arvo 3 | Tunnen itseni ärtyneeksi koko ajan 1 Kyllä Kys1_K82S1104 | Beck: ärtyneisyys; arvo 4 | Asiat, jotka ennen ärsyttivät minua, eivät ärsytä minua enää 1 Kyllä Kys1_K82S1201 | Beck: kiinnostus ihmisiin; arvo 1 | En ole menettänyt kiinnostusta toisiin ihmisiin 1 Kyllä Kys1_K82S1202 | Beck: kiinnostus ihmisiin; arvo 2 | Olen vähemmän kiinnostunut toisista ihmisistä kuin ennen 1 Kyllä Kys1_K82S1203 | Beck: kiinnostus ihmisiin; arvo 3 | Olen menettänyt mielenkiintoni sekä tunteeni toisia ihmisiä kohtaan lähes kokonaan 1 Kyllä Kys1_K82S1204 | Beck: kiinnostus ihmisiin; arvo 4 | Olen menettänyt kaiken mielenkiintoni muihin ihmisiin, enkä välitä heistä enää lainkaan 1 Kyllä Kys1_K82S1301 | Beck: päätösten teko; arvo 1 | Teen päätöksiä yhtä helposti kuin ennenkin 1 Kyllä Kys1_K82S1302 | Beck: päätösten teko; arvo 2 | Varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätösten tekoa 1 Kyllä Kys1_K82S1303 | Beck: päätösten teko; arvo 3 | Minulla on vaikeuksia päätösten teossa 1 Kyllä Kys1_K82S1304 | Beck: päätösten teko; arvo 4 | En pysty enää lainkaan tekemään päätöksiä 1 Kyllä Kys1_K82S1401 | Beck: suhtautuminen ulkonäköön ; arvo 1 | Minusta tuntuu, etten näytä sen huonommalta kuin ennenkään 1 Kyllä Kys1_K82S1402 | Beck: suhtautuminen ulkonäköön ; arvo 2 | Olen huolissani siitä, että näytän vanhalta tai etten näytä miellyttävältä 1 Kyllä Kys1_K82S1403 | Beck: suhtautuminen ulkonäköön ; arvo 3 | Minusta tuntuu, että ulkonäköni on muuttunut pysyvästi niin, etten näytä miellyttävältä 1 Kyllä Kys1_K82S1404 | Beck: suhtautuminen ulkonäköön ; arvo 4 | Minusta tuntuu, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä 1 Kyllä Kys1_K82S1501 | Beck: työstä innostuminen; arvo 1 | Voin tehdä työtä yhtä hyvin kuin ennenkin 1 Kyllä Kys1_K82S1502 | Beck: työstä innostuminen; arvo 2 | Minkä tahansa työn aloittaminen vaatii minulta ylimääräisiä ponnistuksia 1 Kyllä Kys1_K82S1503 | Beck: työstä innostuminen; arvo 3 | En enää tee työtä yhtä hyvin kuin ennen 1 Kyllä Kys1_K82S1504 | Beck: työstä innostuminen; arvo 4 | Tehdäkseni jotain minun on todella pakotettava itseni siihen 1 Kyllä Kys1_K82S1505 | Beck: työstä innostuminen; arvo 5 | En pysty enää tekemään ollenkaan työtä 1 Kyllä Kys1_K82S1601 | Beck: nukkuminen; arvo 1 | Nukun yhtä hyvin kuin ennenkin 1 Kyllä Kys1_K82S1602 | Beck: nukkuminen; arvo 2 | Herään aamuisin väsyneempänä kuin ennen 1 Kyllä Kys1_K82S1603 | Beck: nukkuminen; arvo 3 | Herään 1-2 tuntia tavallista aikaisemmin ja minun on vaikea nukahtaa uudelleen 1 Kyllä Kys1_K82S1604 | Beck: nukkuminen; arvo 4 | Herään aikaisin joka aamu, enkä pysty nukkumaan viittä tuntia pitempään yhtäjaksoisesti 1 Kyllä Kys1_K82S1701 | Beck: väsyminen; arvo 1 | En väsy enempää kuin tavallisestikaan 1 Kyllä Kys1_K82S1702 | Beck: väsyminen; arvo 2 | Väsyn helpommin kuin ennen 1 Kyllä Kys1_K82S1703 | Beck: väsyminen; arvo 3 | Mikä tahansa väsyttää minua 1 Kyllä Kys1_K82S1704 | Beck: väsyminen; arvo 4 | Olen liian väsynyt tehdäkseni mitään 1 Kyllä Kys1_K82S1801 | Beck: ruokahalu; arvo 1 | Ruokahaluni ei ole sen huonompi kuin ennenkään 1 Kyllä Kys1_K82S1802 | Beck: ruokahalu; arvo 2 | Ruokahaluni on huonompi kuin ennen 1 Kyllä Kys1_K82S1803 | Beck: ruokahalu; arvo 3 | Ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen 1 Kyllä Kys1_K82S1804 | Beck: ruokahalu; arvo 4 | Minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua 1 Kyllä Kys1_K82S1901 | Beck: laihtuminen; arvo 1 | En ole laihtunut viime aikoina 1 Kyllä Kys1_K82S1902 | Beck: laihtuminen; arvo 2 | Olen laihtunut enemmän kuin 2,5 kg 1 Kyllä Kys1_K82S1903 | Beck: laihtuminen; arvo 3 | Olen laihtunut enemmän kuin 5 kg 1 Kyllä Kys1_K82S1904 | Beck: laihtuminen; arvo 4 | Olen laihtunut enemmän kuin 7,5 kg 1 Kyllä Kys1_K82S2001 | Beck: tarkoituksellinen laihduttaminen; arvo 1 | Olen tarkoituksellisesti pyrkinyt laihduttamaan viime aikoina, Ei 1 Kyllä Kys1_K82S2002 | Beck: tarkoituksellinen laihduttaminen; arvo 2 | Olen tarkoituksellisesti pyrkinyt laihduttamaan viime aikoina, Kyllä 1 Kyllä Kys1_K82S2101 | Beck: huoli terveydestä; arvo 1 | En ole huolissani terveydestäni tavallista enempää 1 Kyllä Kys1_K82S2102 | Beck: huoli terveydestä; arvo 2 | Olen huolissani ruumiillisista oireista kuten kivuista, säryistä ja vatsavaivoista 1 Kyllä Kys1_K82S2103 | Beck: huoli terveydestä; arvo 3 | Olen niin huolissani tuntemuksistani, että minun on vaikea ajatella muuta 1 Kyllä Kys1_K82S2104 | Beck: huoli terveydestä; arvo 4 | Terveyteni ja tuntemuksieni ajatteleminen on kokonaan vallannut mieleni. 1 Kyllä Kys1_K82S2201 | Beck: kiinnostus sukupuolielämään; arvo 1 | En ole havainnut muutoksia kiinnostuksessani sukupuolielämään viime aikoina 1 Kyllä Kys1_K82S2202 | Beck: kiinnostus sukupuolielämään; arvo 2 | Kiinnostukseni sukupuolielämään on vähentynyt entisestä 1 Kyllä Kys1_K82S2203 | Beck: kiinnostus sukupuolielämään; arvo 3 | Olen huomattavasti vähemmän kiinnostunut sukupuolielämästä kuin ennen 1 Kyllä Kys1_K82S2204 | Beck: kiinnostus sukupuolielämään; arvo 4 | Olen menettänyt kaiken mielenkiintoni sukupuolielämään 1 Kyllä Kys1_K82_BDI | BDI, summapistemäärä, Valmiiksi laskettu arvo | Kys1_K82_3lk | BDI 3-luokkaa, katkaisupisteet 9 / 10 ja 18 / 19 | 0 Summapisteet 0-9 1 Summapisteet 10-18 2 Summapisteet 19-55 Kys1_K83_Y | Yhdistetty työssäolomuuttuja | Oletteko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana työssä? Muunnos; Huomioitu Tilastokeskuksen muuttujat AD01 ja AD05. TK:n tieto on dominoiva 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K83 | Työssä 12 viimeisen kuukauden aikana | Oletteko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana työssä? 0 En 1 Kyllä Kys1_K84 | Työn fyysinen rasittavuus | Miten rasittavaa työnne on ruumiillisesti? Valitkaa tilanteeseenne sopivin vaihtoehto 1 Työni on pääasiassa istumatyötä enkä kävele paljonkaan 2 Kävelen työssäni melko paljon, mutta en joudu nostelemaan tai kantamaan raskaita esineitä 3 Joudun työssäni kävelemään tai nostelemaan paljon tai nousemaan portaita tai ylämäkeä 4 Työni on raskasta ruumiillista työtä, jossa joudun nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan tai tekemään muuta raskasta työtä Kys1_K8501 | MBI: henkisesti puserrettu tyhjiin | Tunnen olevani henkisesti tyhjiin puserrettu työssäni 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8502 | MBI: aivan lopussa | Tunnen olevani aivan lopussa 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8503 | MBI: väsynyt jo aamulla | Olen väsynyt jo aamulla tietäessäni, että minun pitää kohdata uusi työpäivä 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8504 | MBI: työskentely tuntuu todella rasittavalta | Päivät pitkät työskenteleminen tuntuu minusta todella rasittavalta 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8505 | MBI: kyky ratkaista ongelmat tehokkaasti | Pystyn tehokkaasti ratkaisemaan työssäni eteen tulevat ongelmat 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8506 | MBI: lopen uupunut työstä | Tunnen olevani lopen uupunut työstäni 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8507 | MBI: vaikuttaa organisaation toimintaan | Tunnen, että omalta osaltani vaikutan tehokkaasti tämän organisaation toimintaan 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8508 | MBI: kiinnostus työhön vähentynyt | Kiinnostukseni työtäni kohtaan on heikentynyt siitä, kun aloitin tämän työn 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8509 | MBI: ei enää innostunut työstä | En ole enää niin innostunut työstäni 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8510 | MBI: on hyvä tässä työssä | Mielestäni olen hyvä tässä työssä 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8511 | MBI: iloitsee aikaansaannoksistaan työssä | Ilahdun, kun saan jotain aikaan tässä työssä 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8512 | MBI: arvokkaita aikaansaannoksia työssä | Mielestäni olen saanut aikaan monia arvoikkaita asioita tässä työssä 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8513 | MBI: haluaa tehdä työtä - jätetään rauhaan | Haluan vain tehdä työtäni ja että minut jätetään rauhaan 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8514 | MBI: epäilee onko työstä hyötyä | Olen alkanut epäillä, onko työstäni mitään hyötyä 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8515 | MBI: usko mennyt työnsä merkitykseen | Olen menettämässä uskoni siihen, että työlläni olisi jotain merkitystä 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_K8516 | MBI: mielestään tekee tehokkaasti työtä | Luotan siihen, että pystyn hoitamaan tehtväni tehokkaasti 0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin Kys1_MBI_SUM | 5,6 MBI-GS, dimensioiden painotettu summapistemäärä, Valmiiksi laskettu arvo | Kys1_MBI3LK | MBI prevalenssi, 3-luokkaa, katkaisukohdat 1.50 ja 3.50 | 0 Arvot 0-1,5 1 Arvot 1,51-3.5 2 Arvot 3.5-5,6 Kys1_K86A | Oltava nopea | Minun on oltava nopea työssäni 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86B | Vaatii kovaa työntekoa | Työni vaatii erittäin kovaa työntekoa 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86C | Vaatii kohtuutonta työmäärää | Minulta edellytetään kohtuutonta työmäärää 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86C_M1 | Kohtuuton työmäärä | Muunnos: Kys1_K86C=1,2, niin Kys1_K86C_M1=1, Kys1_K86C=3,4,5, niin Kys1_K86C_M1=0 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K86D | On tarpeeksi aikaa | Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86D_M1 | Ajan puute työssä | 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K86CD_M1 | Kiire työssä | Muunnos: Kys1_K86C=1,2 ja Kys1_K86D=4,5, niin Kys1_K86CD_M1=1, Kys1_K86C=3,4,5 tai Kys1_K86D=1,2,3, niin Kys1_K86CD_M1=0 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K86E | Työ kiivastahtista | Työni on erittäin kiivastahtista 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86E_M1 | Kiivastahtinen työ | Muunnos: Kys1_K86E=1,2, niin Kys1_K86E_M1=1, Kys1_K86E=3,4,5, niin Kys1_K86E_M1=0 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K86F | Itsenäisiä päätöksiä | Voin tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä työssäni 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86G | Vaatii luovuutta | Työni edellyttää minulta luovuutta 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86H | Uusien asioiden oppiminen | Työni vaatii, että opin uusia asioita 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86I | Toistuvia tehtäviä | Työhöni kuuluu paljon samanlaisia toistuvia tehtäviä 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86J | On sananvaltaa | Minulla on paljon omiin tehtäviini liittyvää sananvaltaa 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86K | Vaatii kehittyneitä taitoja | Työni vaatii pitkälle kehittyneitä taitoja 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86L | Tekee erilaisia asioita | Työssäni saan tehdä paljon erilaisia asioita 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86M | Voi kehittää erikoiskykyjään | Minulla on mahdollisuus kehittää minulle ominaisia erityiskykyjäni 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86N | Vähän vapautta siihen, miten työn tekee | Minulla on hyvin vähän vapautta päättää, miten teen työni 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86O | Tukea esimiehiltä | Saan tarvittaessa tukea lähimmiltä esimiehiltäni 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86P | Tukea työtovereilta | Saan tarvittaessa tukea työtovereiltani 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86Q | Keskustelua työtehtävistä, tavoitteista jne | Työyksikössäni keskustellaan yhdessä työtehtävistä, tavoitteistä ja niiden saavuttamisesta 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86R | Tyytyväinen esimiehen arvostukseen | Olen tyytyväinen esimieheni osoittamaan työni arvostukseen 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86S | Voi vaikuttaa työn tauotukseen | Voin säädellä riittävästi työni tauotusta 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K86T | Voi säädellä työpäivän pituutta | Voin säädellä riittävästi työpäiväni pituutta 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K87A | Jonkin / joidenkin työtehtävien lakkautuksen uhka | Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä tai uhkia? 1 Erittäin paljon 2 Melko paljon 3 Jonkin verran 4 Melko vähän 5 Erittäin vähän Kys1_K87B | Toisiin tehtäviin siirron uhka | Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä tai uhkia? 1 Erittäin paljon 2 Melko paljon 3 Jonkin verran 4 Melko vähän 5 Erittäin vähän Kys1_K87C | Pakkolomautuksen uhka | Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä tai uhkia? 1 Erittäin paljon 2 Melko paljon 3 Jonkin verran 4 Melko vähän 5 Erittäin vähän Kys1_K87_M1 | Lomautuksen / irtisanomisen / pitkäaik. työttömyyden uhka | Muunnos: Kys1_K87C=1,2,3 tai Kys1_K87D=1,2,3 tai Kys1_K87E=1,2,3, niin Kys1_K87_M1=1, Kys1_K87C=4,5 tai Kys1_K87D=4,5 tai Kys1_K87E=4,5, niin Kys1_K87_M1=1 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K87D | Irtisanomisen uhka | Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä tai uhkia? 1 Erittäin paljon 2 Melko paljon 3 Jonkin verran 4 Melko vähän 5 Erittäin vähän Kys1_K87E | Pitkäaikaisen työttömyyden uhka | Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä tai uhkia? 1 Erittäin paljon 2 Melko paljon 3 Jonkin verran 4 Melko vähän 5 Erittäin vähän Kys1_K87F | Henkisen väkivallan / kiusaamisen uhka | Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä tai uhkia? 1 Erittäin paljon 2 Melko paljon 3 Jonkin verran 4 Melko vähän 5 Erittäin vähän Kys1_K87F_M2 | Henk. väkivallan ja / tai kiusaamisen uhka työssä | Muunnos: Kys1_K87F=1,2,3, niin Kys1_K87F_M2=1, kys1_K87F=4,5, niin Kys1_K87F_M2=0 0 Ei 1 Kyllä Kys1_K88A | Kannustava ja uusia ideoita tukeva | Minkälainen on oman työyhteisönne ilmapiiri? 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K88B | Ennakkoluuloinen ja vanhoista kaavoista kiinni pitävä | Minkälainen on oman työyhteisönne ilmapiiri? 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K88C | Leppoisa ja mukava | Minkälainen on oman työyhteisönne ilmapiiri? 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K88D | Riitaisa ja eripurainen | Minkälainen on oman työyhteisönne ilmapiiri? 1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä Kys1_K89 | Kehittävän koulutuksen mahdollisuus työssä | Millaiset mahdollisuudet Teillä on nykyisessä työssänne saada työtaitojanne ja osaamistanne kehittävää koulutusta? 1 Erittäin hyvät 2 Melko hyvät 3 Ei hyvät, mutta ei huonotkaan 4 Melko huonot 5 Erittäin huonot


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016-2019 | Päivitetty 16.5.2019 | Harri Rissanen