Datantilauspyyntö | Mittaukset

 • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)

Aikuiset (30 vuotta täyttäneet)
Nuoret aikuiset (18-29-vuotiaat)
Mini-Suomi uusintatutkimus

Jos aineistopyyntö liittyy THL biopankki -suunnitelmaan, niin valitse myös alla oleva
THL biopankki

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.Muuttujat


MUUTTUJA | SELITE | KUVAUS

 MIT1_SystBP1 | 1. yläverenpaine | Tarkistusehdoissa sallitut arvot SystBP1 88-260,mitattu elohopea mittarilla istualleen, oik.käsivarresta 

 MIT1_DiastBP1 | 1. alaverenpaine | Tarkistusehdoissa sallitut arvot DiasBP1 10-150,mitattu elohopea mittarilla istualleen, oik.käsivarresta 

 MIT1_Hrate | Syke, min. | Tarkistusehdoissa sallitut arvot HRate 41-140,., mitattu ranteesta 1. ja 2. verenpaineen mittauksen välissä 
 
 MIT1_SystBP2 | 2. yläverenpaine | Tarkistusehdoissa sallitut arvot SystBP2 88-260,mitattu elohopea mittarilla oik.käsivarresta 

 MIT1_DiastBP2 | 2. alaverenpaine | Tarkistusehdoissa sallitut arvot DiastBP2 10-150,mitattu elohopea mittarilla oik. käsivarresta 

 MIT1_VeriH | Huomiot RR ja syke | Vapaa tekstikenttä, johon tutkimushoitaja voinut kirjoitttaa huomautuksia verenpaineista/sykkeestä 

 BMII_Paino_luotett | Paino luotettavuus | 
	1 mitattu bioimpedanssilla
	2 mitattu digitaalivaa'alla
	3 ilmoitettu paino

 BMII_Paino | Paino: tarkistettu eri lähteistä | Paino saatu seuraavista lähteistä: mitta 2:ssa bioimpedanssilla mitattu paino (V15 (bioimpedanssi data)); vaa'alla mitattu paino (mitta2/kotiterveystarkastus); mitta 1:ssä ilmoitettu paino; kysely 1:n ilmoitettu paino (kys1_K17); puhelinhaastattelun ilmoitettu paino (kys1_K17); karhukyselyn ilmoitettu paino(kys1_K17) 

 BMII_Pituus_luotett | Pituus luotettavuus | 
	1 mitattu pituus
	2 ilmoitettu pituus
	
 BMII_Pituus | Pituus: tarkistettu eri lähteistä | Pituus saatu seuraavista lähteistä: mitta 1:ssä mitattu pituus(MIT1_lenght) tai kotiterveystarkastuksessa mitattu pituus(Klenght); bioimpedanssin (V14) pituus; kysely 1:n, kysely1_lyhyen tai M-S kyselyn pituus(kys1_K19); puhelinhaastattelun pituus (kys1_K17b); karhukyselyn pituus(K60) 

 BMII_Pituus2 | Pituus metreinä | 

 BMII_BMI | BMI | Muodostettu eri lähteistä saaduista paino ja pituus muuttujista 

 MIT1_CircumWaist | Vyötärön ympärys | Tarkistusehdoissa sallitut arvot CircumWaist 55.0-140.0,mitattu mittanauhalla 

 MIT1_CircumHip | Lantion ympärys | Tarkistusehdoissa sallitut arvot CircumHip 60.0-140.0,mitattu mittanauhalla 

 MIT1_VartLev | Vartalon leveys makuulla | Tarkistusehdoissa sallitut arvot VartLev 22.0-90.0,mitattu makuulla vartalon leveys -sagittaalimitalla 
 
 MIT1_Sagitt | Sagittaalimittaus makuulla | Tarkistusehdoissa sallitut arvot Sagitt 10.0-40.0,mitattu makuulla vartalon leveys -ja sagittaalimitalla 

 MIT1_MittaH | Huomiot mittauksista | Vapaa tekstikenttä, johon tutkimushoitaja voinut kirjoitttaa huomautuksia mittauksista 

 MIT1_EKG | Elektrokardiografia | Tarkistusehdoissa sallitut arvot 0(ei tehty)-1(tehty), elektrokardiografia=sydän sähkökäyrä 
	0 ei tehty
	1 tehty
	
 MIT1_EKGH | Huomiot EKG:stä | Vapaa tekstikenttä, johon tutkimushoitaja voinut kirjoitttaa huomautuksia ekg:stä 

 MIT2_Fev1_YHD | 1 sek. kohdalla puhalletut litrat | Tarkistusehdoissa sallitut arvot MIT2_Fev1 1.0-8.0 

 MIT2_Fev6_YHD | 6 sek. kohdalla, puhalletut litrat | Tarkistusehdoissa sallitut arvot MIT2_Fev6 1.0-8.0 

 MIT2_Pros_YHD | 1/6 ero prosentteina | Tarkistusehdoissa sallitut arvot MIT2_Pros 20-92(fev1/fev6=pros), paperiversio spirometriasta=T2081	 
 
 MIT2_FevH | Huomiot spirometriasta | Vapaa tekstikenttä, johon tutkimushoitaja voinut kirjoittaa huomioita spirometriasta 

 MIT2_Altistus | Bronkolyysialtistus | Tarkistusehdoissa sallitut arvot MIT2_altistus 0-1, bronkolyysialtistuksessa asiakkaalle annettu Ventolinea, jonka jälkeen spirometria tehty 10 min. päästä uudelleen 
	0 ei tehty
	1 tehty
	
 MIT2_FevB1 | 1 sek. kohdalla puhalletut litrat, altistuksen jälkeen | Tarkistusehdoissa sallitut arvot MIT2_FevB1 1.0-8.0 

 MIT2_FevB6 | 6 sek. kohdalla, puhalletut litrat, altistuksen jälkeen | Tarkistusehdoissa sallitut arvot MIT2_FevB6 1.0-8.0 

 MIT2_ProsB | 1/6 ero prosentteina,altistuksen jälkeen | Tarkistusehdoissa sallitut arvot MIT2_ProsB 20-92, .(fevb1/fevb6=prosb), FevB1, FevB6 ja ProsB ovat bronkolyysialtistuksen jälkeen mitattuja puhallusarvoja	 

 MIT2_FevBH | Huomiot Bronkodilataatiosta | Vapaa tekstikenttä, johon tutkimushoitaja voinut kirjoittaa huomioita bronkodilataatiosta 
 
 MIT2_PEF | PEF, siirretty | Yhteinen tapaus kotikaynnin kanssa, ei spiroa 

 MIT2_PEFH | Huomiot Pef | Yhteinen tapaus kotikaynnin kanssa, ei spiroa 

 MIT2_Jalka_YHD | Mitattu jalka | Tarkistusehdoissa sallitut arvot MIT2_jalka 1-2, paperiversio kantaluun ultraäänestä (luun lujuus)=T2083 
	1 oikea
	2 vasen
	
 MIT2_SOS_YHD | Nopeus | Tarkistusehdoissa sallitut arvot MIT2_sos 1460.0-1700.0	 

 MIT2_BUA_YHD | Vaimentuma | Tarkistusehdoissa sallitut arvot MIT2_bua 25.0-150.0 

 MIT2_UAHuom | Huomiot kantaluun uä:stä | Vapaa tekstikenttä, johon tutkimushoitaja voinut kirjoitttaa huomautuksia kantaluun uä:stä 


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016-2021 | Päivitetty 9.11.2021 | Harri Rissanen