Datantilauspyyntö | Nuorten aikuisten haastattelu

 • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)
Nuoret aikuiset (18-29-vuotiaat)

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.Muuttujat

 AA00 | Äidinkieli | AA00. Mikä on äidinkielesi? 
	1	suomi
	2	ruotsi
	3	saame
	4	venäjä
	5	viro
	6	englanti
	7	somali
	8	arabia
	9	vietnam
	10	saksa
	11	jokin muu
 AA01 | Siviilisääty | AA01. Oletko tällä hetkellä:
	1	naimisissa
	2	avoliitossa
	3	eronnut tai asumuserossa
	4	leski
	5	vai naimaton?
 AA02 | Nykyisen liiton alkamisvuosi | AA02. Minä vuonna nykyinen liittosi on alkanut?
 AA03 | Eroamisvuosi | AA03.Minä vuonna erosit? 
 AA04 | Puolison kuolinvuosi | AA04. Minä vuonna jäit leskeksi?
 AA05 | Avo- tai avioliitossa aikaisemmin | AA05. Oletko ollut avo- tai avioliitossa jonkun kanssa?
	1	kyllä
	0	ei
 AA06 | Avo- tai avioliittojen lkm yhteensä | AA06. Kuinka monta avo- tai avioliittoa Sinulla on ollut ?
 AB01 | Kotitalouden koko | AB01. Tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muutoin käyttävät tulojaan yhdessä. Kuinka monta jäsentä kuuluu kotitalouteesi tällä hetkellä itsesi mukaan luettuna?
 AB02a | Alle 7-vuotiaiden määrä kotitaloudessa | AB02a. Kuinka moni kotitalouteesi kuuluvista on alle 7-vuotiaita?
 AB02b | 7-17 -vuotiaiden määrä kotitaloudessa | AB02b. 7-17 -vuotiaita?
 AB02c | 18-24 -vuotiaiden määräkotitaloudessa | AB02c.18-24 -vuotiaita?
 AB02d | 25-64 -vuotiaiden määrä kotitaloudessa | AB02d.25-64 -vuotiaita?
 AB02e | 65 vuotta täyttäneiden määrä kotitaloudessa | AB02e.65 vuotta täyttäneitä?
 AB07aN | Kotitalouteen kuuluu avio- tai avopuoliso tai seurustelukumppani | AB07aN. Seuraavaksi kysyisin tarkemmin kotitaloutesi rakenteesta. Kuuluuko edellä mainitsemiisi kotitaloutesi jäseniin seuraavia henkilöitä: - avio- tai avopuolisosi tai seurustelukumppanisi?
	1	kyllä
	0	ei
 AB07bN | Kotitalouteen kuuluu yhteisiä tai jommankumman lapsia | AB07bN. (Kuuluuko edellä mainitsemiisi kotitaloutesi jäseniin seuraavia henkilöitä:) - teidän yhteisiä lapsianne tai jommankumman lapsia? Kysytty vain parisuhteessa eläviltä.
	1	kyllä
	0	ei
 AB07bN_1 | Omien tai yhteisten lasten lukumäärä | AB07bN_1. (Teidän yhteisiä lapsianne tai jommankumman lapsia) Montako?
 AB07cN | Kotitalouteen kuuluu oma lapsi/omia lapsia | AB07cN. (Kuuluuko edellä mainitsemiisi kotitaloutesi jäseniin seuraavia henkilöitä:) - sinun lapsesi tai lapsiasi? Kysytty vain yksinhuoltajilta/yksinasuvilta.
	1	kyllä
	0	ei
 AB07cN_1 | Omien lasten lukumäärä (yksinhuoltajat) | AB07cN_1. (sinun lapsesi tai lapsiasi) Montako? Kysytty vain yksinhuoltajilta
 AB07dN | Kotitalouteen kuuluu äiti | AB07dN. (Kuuluuko edellä mainitsemiisi kotitaloutesi jäseniin seuraavia henkilöitä:) - äitisi?  (biologinen, otto- tai sijaisäiti, äitipuoli)
	1	kyllä
	0	ei
 AB07eN | Kotitalouteen kuuluu isä | AB07eN. (Kuuluuko edellä mainitsemiisi kotitaloutesi jäseniin seuraavia henkilöitä:) - isäsi? (biologinen, otto- tai sijaisisä, isäpuoli)
	1	kyllä
	0	ei
 AB07fN | Kotitalouteen kuuluu sisaruksia | AB07fN. (Kuuluuko edellä mainitsemiisi kotitaloutesi jäseniin seuraavia henkilöitä:) - sisaruksiasi? (myös sisar- tai velipuolet)
	1	kyllä
	0	ei
 AB07fN_1 | Sisarusten lukumäärä | AB07fN_1. (sisaruksia ) Montako?
 AB07gN | Kotitalouteen kuuluu muita sukulaisia | AB07gN. (Kuuluuko edellä mainitsemiisi kotitaloutesi jäseniin seuraavia henkilöitä:) - muita sukulaisia?
	1	kyllä
	0	ei
 AB07gN_1 | Muiden sukulaisten lukumäärä | AB07gN_1. (muita sukulaisia) Montako?
 AB07hN | Kotitalouteen kuuluu muita henkilöitä | AB07hN. (Kuuluuko edellä mainitsemiisi kotitaloutesi jäseniin seuraavia henkilöitä:) - muita henkilöitä?
	1	kyllä
	0	ei
 AB07hN_1 | Muiden henkilöiden lukumäärä | AB07hN_1. (muita henkilöitä)Montako?
 AB08N | Ikä, jona muutti pois lapsuudenkodista | AB08N. Minkä ikäisenä muutit pois lapsuuskodistasi (vanhempiesi luota)?
 AB09N | Elänyt uusperheessä lapsena | AB09N. Jos perheeseen kuuluu  alaikäinen lapsi, joka ei ole puolisoiden yhteinen, perhettä voidaan nimittää uusperheeksi. Oletko sinä elänyt uusperheessä jossakin vaiheessa ollessasi vielä alaikäinen eli ennen kuin täytit 18 vuotta?
	1	kyllä
	0	ei
 AB10N | Uusperheessä vietettyjen vuosien määrä | AB10N. Kuinka monta vuotta yhteensä (ennen kuin täytit 18 vuotta)?
 AB11N | Nykyinen uusperhe | AB11N. Onko nykyinen perheesi uusperhe?
	1	kyllä
	0	ei
 AC00aN | Opiskelee tai käy koulua | AC00aN. Opiskeletko tai käytkö koulua tällä hetkellä?
	1	kyllä
	0	ei
 AC00bN | Oppilaitostyyppi | AC00bN. Minkä tyyppisessä oppilaitoksessa?
	1	peruskoulussa
	2	lukiossa
	3	Ammatillisessa koulussa (esim. ammattikoulu, ammatillinen kurssikeskus)
	4	Ammatillisessa opistossa
	5	Ammattikorkeakoulussa
	6	muussa korkeakoulussa tai yliopistossa
	7	oppisopimuskoulutuksessa
	8	muussa
 AC00cN | Opiskeluun käytettyjen tuntien määrä viikossa | AC00cN. Montako tuntia käytät opiskeluun keskimäärin viikossa? Ota huomioon sekä varsinainen opetus että itseopiskelu.
 AC00dN | Tutkinto, johon opiskelu tähtää | AC00dN. Mihin tutkintoon tämänhetkinen opiskelusi tähtää?
 AC00eN | Opiskeluala | AC00eN. Opiskeluala? Älä kysy, vaan merkitse edellisen kysymyksen perusteella. Tarvittaessa voit myös tarkistaa haastateltavalta ja näyttää koneelta vastausvaihtoehdot.
	1	yleissivistävä koulutus
	2	kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
	3	humanistinen ja taidealan koulutus
	4	kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus
	5	luonnontieteellinen koulutus
	6	tekniikan koulutus
	7	maa- ja metsätalousalan koulutus
	8	terveys- ja sosiaalialan koulutus
	9	palvelualojen koulutus
	10	muu tai tuntematon koulutusala
 AC00fN | Kokee opiskelevansa omalla alallaan | AC00fN. Koetko nyt opiskelevasi omalla alallasi?
	1	täysin omalla alalla
	2	jokseenkin
	3	ei lainkaan
 AC00gN | Opintomenestys verrattuna koulutovereihin | AC00gN. Millainen on mielestäsi opintomenestyksesi tällä hetkellä (verrattuna opiskelu- tai koulutovereihin):
	1	keskitasoa parempi
	2	suunnilleen keskitasoa
	3	keskitasoa heikompi?
 AC01N | Peruskoulutus (nuoret) | AC01N. Seuraavaksi kysyisin  siitä peruskoulutuksesta, jonka olet tähän mennessä suorittanut. Oletko suorittanut: Valitse korkein tähän mennessä suoritettu
	4	osan peruskoulua (vähemmän kuin 9 vuotta)
	6	peruskoulun
	7	osan lukiota tai koko lukion (päästötodistus)
	8	ylioppilastutkinnon?
 AC01aN | Koulumenestys peruskoulutuksessa verrattuna koulukavereihin | AC01aN. Miten mielestäsi menestyit tuossa suorittamassasi peruskoulutuksessa (verrattuna opiskelu- tai koulutovereihin)?
	1	keskitasoa paremmin
	2	keskinkertaisesti
	3	keskitasoa heikommin
 AC01bN | Vaikeuksia koulunkäynnissä tai oppimisessa | AC01bN. Oliko Sinulla/ Onko Sinulla ollut kouluaikana yli yhden lukukauden ajan vaikeuksia koulunkäynnissä tai oppimisessa?
	1	kyllä
	0	ei
 AC01caN | Lukuvaikeuksia | AC01caN. Liittyivätkö nämä vaikeudet / Ovatko nämä vaikeudet liittyneet: - lukemiseen?
	1	kyllä
	0	ei
 AC01cbN | Vaikeuksia kirjoittamisessa | AC01cbN. (Liittyivätkö nämä vaikeudet / Ovatko nämä vaikeudet liittyneet:) - kirjoittamiseen?
	1	kyllä
	0	ei
 AC01ccN | Vaikeuksia matematiikassa | AC01ccN. (Liittyivätkö nämä vaikeudet / Ovatko nämä vaikeudet liittyneet:) - matematiikkaan?
	1	kyllä
	0	ei
 AC01cdN | Vaikeuksia kielissä | AC01cdN. (Liittyivätkö nämä vaikeudet / Ovatko nämä vaikeudet liittyneet:) - kieliin?
	1	kyllä
	0	ei
 AC01ceN | Keskittymisvaikeuksia koulussa | AC01ceN. (Liittyivätkö nämä vaikeudet / Ovatko nämä vaikeudet liittyneet:) - opetukseen keskittymiseen?
	1	kyllä
	0	ei
 AC01cfN | Käytösongelmia | AC01cfN. (Liittyivätkö nämä vaikeudet / Ovatko nämä vaikeudet liittyneet:) - käytösongelmiin?
	1	kyllä
	0	ei
 AC01cgN | Muita vaikeuksia | AC01cgN. (Liittyivätkö nämä vaikeudet / Ovatko nämä vaikeudet liittyneet:) - muuhun?
	1	kyllä
	0	ei
 AC01cgN_1 | Muu vaikeus koulussa (tekstimuoto) | AC01cgN_1. (Muuhun) mihin?
 AC01dN | Saanut tuki- tai erityisopetusta | AC01dN. Oletko saanut näiden ongelmien vuoksi tuki- tai erityisopetusta?
	1	kyllä
	0	ei
 AC01eN | Tuki- tai erityisopetuksen pituus | AC01eN. Kuinka kauan yhteensä?
	1	Alle yhden lukukauden ajan
	2	1-4 lukukauden ajan
	3	enemmän kuin neljän lukukauden ajan
 AC01faN | Käynyt yhden luokan kahteen kertaan | AC01faN. Entä oletko näiden ongelmien vuoksi joutunut: - käymään yhden luokan kahteen kertaan?
	1	kyllä
	0	ei
 AC01fbN | Käynyt useamman luokan kahteen kertaan | AC01fbN. (Oletko näiden ongelmien vuoksi joutunut:) - käymään useamman luokan kahteen kertaan?
	1	kyllä
	0	ei
 AC01fcN | Käynyt yhden kurssin kahteen kertaan | AC01fcN. (Oletko näiden ongelmien vuoksi joutunut:) - käymään yhden kurssin kahteen kertaan?
	1	kyllä
	0	ei
 AC01fdN | Käynyt useamman kurssin kahteen kertaan | AC01fdN. (Oletko näiden ongelmien vuoksi joutunut:) - käymään useamman kurssin kahteen kertaan?
	1	kyllä
	0	ei
 AC01feN | Kouluongelmien vuoksi siirtynyt erityisluokalle | AC01feN. (Oletko näiden ongelmien vuoksi joutunut:) - siirtymään erityisluokalle?
	1	kyllä
	0	ei
 AC02N | Korkein ammatillinen koulutus tai tutkinto (nuoret) | AC02N. Mikä on korkein ammatillinen koulutus tai tutkinto, jonka olet tähän mennessä suorittanut: Valitse korkein tähän mennessä suoritettu
	1	ei mitään ammattikoulutusta
	2	Ammatillinen kurssi tai työpaikkakoulutus
	3	Ammattikoulu, oppisopimuskoulutus, näyttötutkinto
	4	Ammatillinen koulu (esim. teknillinen koulu)
	5	Ammatillinen opistotutkinto
	6	erikoisammattitutkinto (esim. mestarintutkinto)
	7	Ammattikorkeakoulututkinto
	8	Alempi korkeakoulututkinto
	9	ylempi korkeakoulututkinto
	10	lisensiaatin tutkinto
	11	tohtorin tutkinto?
 AC03 | Kouluvuosien määrä | AC03. Kuinka monta vuotta olet yhteensä käynyt koulua ja opiskellut päätoimisesti (peruskoulu mukaanlaskettuna)? Peruskoulu 9-10 vuotta. ammattikoulu, lukio 3 vuotta···(yht. 9+3=12). ammatillinen opisto tai ammattikorkeakoulu '
 AD01 | Pääasiallinen toiminta | AD01. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tämänhetkistä pääasiallista toimintaasi. Oletko: Pääasiallinen on se toiminta, johon käyttää eniten aikaa.
	1	kokopäivätyössä
	2	osa-aikatyössä
	3	opiskelija
	4	työkyvyttömyyseläkkeellä
	5	työtön tai lomautettu
	6	hoitamassa omaa kotitaloutta tai perheenjäseniä
	7	varusmies- tai siviilipalvelussa
	8	muu?
 AD01_1 | Muu pääasiallinen toiminta | AD01_1. (Muu) Mikä?
 AD01bN | Katko työssä (nuoret) | AD01bN. Oletko tällä hetkellä:
	1	sairauslomalla
	2	äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla
	3	hoitovapaalla?
	5	ei millään näistä
 AD03 | Eläkeelläolovuosien lkm | AD03. Kuinka monta vuotta olet ollut eläkkeellä?
 AD04 | Työttömyyden / lomautuksen kesto kuukausina | AD04. Kuinka monta kuukautta nykyinen työttömyytesi tai lomautuksesi on kestänyt?
 AD05 | Koko- vai osa-aikatyö | AD05. Entä oletko ollut ansiotyössä viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 AD06 | Koko- vai osa-aikatyö | AD06. Oletko ollut:
	1	kokopäivä- vai
	2	osa-aikatyössä
 AE00N | Päätoimisesti töissä vähintään yhden vuoden | AE00N. Oletko ollut elämäsi aikana päätoimisesti töissä yhteensä vähintään yhden vuoden ajan?
	1	kyllä
	0	ei
 AE01N | Ammattiasema (nuoret) | AE01N. Seuraavat kysymykset käsittelevät ammattia ja työtä. Jos et ole tällä hetkellä työssä, vastaa viimeisimmän ammattisi tai työsi perusteella. :
	1	palkansaaja
	2	maatalousyrittäjä (ml. metsä-, puutarha-, kalastus- ym.)
	3	muu yrittäjä
	4	Ammatinharjoittaja tai free lancer
	5	työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta
	6	työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta
	7	muu?
 AE01N_1 | Muu ammattiasema (nuoret) | AE01N_1. (Muu) Mikä?
 AE02aN | Tilan kokonaispinta-ala hehtaareina (nuoret) | AE02aN. Mikätilan kokonaispinta-ala (hehtaaria)? Jos ei tilaa, merkitse 0
 AE02bN | Viljeltyjen hehtaareiden määrä (nuoret) | AE02bN. Kuinka monta hehtaaria siitä viljeltyä? Oma ja vuokrattu peltoala.
 AE03N | Palkattujen henkilöiden määrä yrityksessä tai tilalla (nuoret) | AE03N. Kuinka monta palkattua henkilöä työskentelee/työskenteli yrityksessä/ tilalla (oma tai perheen)?
 AE06ANT | Ammatti tekstinä (nuoret) | AE06ANT
 AE06AN | Nykyinen/viimeinen ammattikoodi (nuoret) | AE06AN. Mikä on nykyinen/viimeisin ammattinne? Tilastokeskuksen ammattiluokitus 1997
 AE06bN | Tärkeimmät työtehtävät (nuoret) | AE06bN. Mitkä ovat tai olivat tärkeimmät työtehtävänne?
 AE06xN | Vuodet ammatissa (nuoret) | AE06xN. Kuinka monta vuotta olet yhteensä toiminut ammatissasi?
 AE06eN | Työnantajan / yrityksen toimiala (nuoret) | AE06eN.KORTTI 1 Mikä työnantajasi / yrityksen toimiala?
	1	maa-, riista-, metsä- ja kalatalous
	2	metsä- ja puunjalostusteollisuus
	3	sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuus
	4	metalliteollisuus
	5	rakentaminen
	6	muu teollisuus
	7	kauppa, majoitus ja ravitsemistoiminta
	8	kuljetus
	9	tietoliikenne
	10	rahoitus- ja vakuutustoiminta
	11	koulutus
	12	terveyspalvelut
	13	sosiaalipalvelut
	14	julkinen hallinto ja maanpuolustus
	15	muut palvelut
 AE06fN | Työnantajatyyppi (nuoret) | AE06fN. Onko/oliko työnantajasi:
	1	yksityinen yritys
	2	kunta, kuntayhtymä tai kunnallinen laitos
	3	kunnan omistama yritys
	4	valtio tai valtion laitos
	5	valtion omistama yritys
	6	muu?
 AE07N | Työn alkamisajankohta (nuoret) | AE07N. Milloin työsi alkoi työpaikassasi? Muodossa PPKKVVVV. Myös omassa / perheenjäsenen yrityksessä tehty työ lasketaan siitä, kun täytti 15 vuotta. Arvio ellei muista tarkasti.
 AE08N | Työsuhteen pysyvyys (nuoret) | AE08N.Onko/oliko nykyinen / viimeisin työsuhteesi sovittu:
	1	pysyväksi
	2	määräaikaiseksi?
 AE08bN | Syy työn määräaikaisuuteen tai tilapäisyyteen | AE08bN. Miksi olet/olit määräaikaisessa tai tilapäisessä työssä? Valitse tärkein syy. Lue vaihtoehdot tarvittaessa.
	1	kyseessä on / oli koulutukseen liittyvä työharjoittelu
	2	kyseessä on / oli työsuhteeseen liittyvä koeaika
	3	en halunnut pysyvää työtä
	4	en saanut pysyvää työtä, vaikka olisin halunnut
	5	työ on / oli luonteeltaan määräaikaista, esimerkiksi projekti tai sijaisuus
	6	muu
 AE08bN_1 | Muu syy työn määräaikaisuuteen tai tilapäisyyteen | AE08bN_1. (muu) mikä?
 AE09N | Työsuhteiden lkm /12 kk (nuoret) | AE09N. Kuinka monta työsuhdetta Sinulla on ollut viimeisten 12 kuukauden aikana, nykyinen mukaanluettuna?
 AE10N | Työsopimusten lkm /12 kk (nuoret) | AE10N. Entä kuinka monta työsopimusta Sinulla on ollut viimeisten 12 kuukauden aikana? Ota huomioon kaikki erilliset työsopimukset, myös silloin, kun työnantaja / työpaikka ei ole vaihtunut eikä työjaksojen välillä ole ollut taukoja. L
 AF02 | Viikottainen työaika | AF02. Mikäkeskimääräinen viikoittainen työaikasi päätyössäsi tunteina laskettuna? Tarkoitetaan tosiasiallista työaikaa, myös palkallinen tai palkaton ylityö lasketaan mukaan. Vuotuinen keskimääräinen työaika.
 AF05 | Työmatkaan kulunut aika (min/pv) | AF05. Kuinka paljon aikaa (minuutteina laskettuna) kuluu keskimäärin edestakaiseen työmatkaasi tavanomaisena työpäivänä?
 AG01 | Muu sivutyö | AG01. Onko Sinulla nykyisen pääasiallisen työsi, opiskelusi tai muun toimintasi lisäksi myös jokin (muu) työ?
	1	kyllä
	0	ei
 AG02 | Sivutyön viikottainen aika (h/viikko) | AG02. Mikä on keskimääräinen viikoittainen työaikasi sivutyössäsi tunteina laskettuna? Tarkoitetaan tosiasiallista työaikaa, myös palkallinen tai palkaton ylityö lasketaan mukaan. Vuotuinen keskimääräinen työaika. Jos on useampia (sivu)
 AG03N | Ammattiasema sivutyössä | AG03N. Mikä on ammattiasemasi tuossa työssä. Oletko: Jos henkilöllä on useampia sivutöitä, kehotetaan ajattelemaan sitä työtä, johon käyttää eniten aikaa.
	1	palkansaaja
	2	maatalousyrittäjä (ml. metsä-, puutarha-, kalastus- ym.)
	3	muu yrittäjä
	4	Ammatinharjoittaja tai free lance
	5	työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta
	6	työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta
	7	muu
 AG03N_1 | Muu ammattiasema sivutyössä | AG03N_1. (Muu) mikä?
 AG04NT | Ammatti sivutyössä tekstinä | AG04NT.Millaista työtä teet, mikä on ammattisi tuossa työssä?
 AG04N | Ammattikoodi sivutyössä | AG04N.Millaista työtä teet, mikä on ammattisi tuossa työssä?
 AG05N | Tärkeimmät tehtävät sivutyössä | AG05N. Mitkä ovat tärkeimmät työtehtäväsi?
 AH01 | Työttömyys tai lomautus / 5 v | AH01. Oletko ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuoden aikana? Työtön = työtä vailla, etsii työtä ja on työhön käytettävissä.
	1	kyllä
	0	ei
 AH02 | Työttömyys- tai lomautuskertojen määrä /5 v | AH02. Kuinka monta kertaa (olet ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuoden aikana?)
 AH03 | Työttömyys- tai lomautuskuukausien määrä/ 5 v | AH03. Kuinka monta kuukautta olet yhteensä ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuoden aikana?
 AH04 | Työttömyys- tai lomautuskertojen määrä/ 5 v (työttömät) | AH04. Kuinka monta kertaa olet yhteensä ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuoden aikana nykyinen jakso mukaan lukien?
 AH05 | Työttömyys- tai lomautuskuukausien määrä/ 5 v (työttömät) | AH05. Kuinka monta kuukautta yhteensä?
 AI04 | Puolison peruskoulutus | AI04. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten puolisosi tämänhetkistä pääasiallista toimintaa. Onko hän: Pääasiallinen on se toiminta, johon käyttää eniten aikaa.
	1	kokopäivätyössä
	2	osa-aikatyössä (myös osa-aikaeläkeläiset)
	3	opiskelija
	4	eläkkeellä
	5	työtön tai lomautettu
	6	hoitamassa omaa kotitaloutta tai perheenjäseniä
	7	varusmies- tai siviilipalvelussa
	8	muu?
 AI06 | Puolison ammattiasema | AI06. Onko / oliko puolisonne:
	1	palkansaaja
	2	maatalousyrittäjä (ml. metsä-, puutarha-, kalastus- ym.)
	3	muu yrittäjä
	4	Ammatinharjoittaja tai free lancer
	5	työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta
	6	työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta
	7	muu
	8	ei ole koskaan toiminut päätoimisesti ammatissa?
	9	EOS
 AI07t | Puolison ammatti tekstinä
 AI07 | Puolison ammattikoodi | AI07. Mikä on /oli puolisonne nykyinen tai viimeisin (entinen) ammatti? Tilastokeskuksen ammattiluokitus 1997
 AI06b | Puolison tärkeimmät työtehtävät | AI06b. Mitkähänen tärkeimmät työtehtävänsä?
 AJ00N | Kuukausitulot (nuoret) | AJ00N. KORTTI 2Kuinka suuret ovat Sinun henkilökohtaiset tulosi? Tässä kortissa tuloryhmät on merkitty numeroilla. Ilmoita se numero, jonka mukaiseen tuloryhmään Sinun kuukausitulosi (veroja vähentämättä) sijoittuvat. Tulotieto
	0	Alle 1000 tai ei lainkaan tuloja
	1	1001 - 2500
	2	2501 - 5000
	3	5001 - 7500
	4	7501 - 10 000
	5	10 001 - 12 500
	6	12 501 - 15 000
	7	15 001 - 17 500
	8	17 501 - 20 000
	9	20 001 - 25 000
	10	25 001 - 30 000
	11	30 001 - 40 000
	12	40 001 - 50 000
	13	yli 50 000
 AJ01N | Kotitalouden bruttokuukausitulot (nuoret) | AJ01N. KORTTI 3 Entä kuinka suuret ovat kotitaloutesi jäsenten yhteenlasketut tulot? Ilmoita numero, jonka mukaiseen tuloryhmään kotitaloutesi kuukausitulot (veroja vähentämättä) sijoittuvat. Tulotietojen osalta riittää, että haast
	1	Alle 2500
	2	2500 - 5000
	3	5001 - 7500
	4	7501 - 10 000
	5	10 001 - 12 500
	6	12 501 - 15 000
	7	15 001 - 17 500
	8	17 501 - 20 000
	9	20 001 - 25 000
	10	25 001 - 30 000
	11	30 001 - 40 000
	12	40 001 - 50 000
	13	yli 50 000
 AJ03aN | Palkka- tai yrittäjätuloja/12 kk | AJ03aN. Onko Sinullaviimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut seuraavia tuloja: - palkka- tai yrittäjätuloja?
	1	kyllä
	0	ei
 AJ03bN | Opintolainaa/ 12 kk | AJ03bN. (Onko Sinullaviimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut seuraavia tuloja:) - opintolainaa?
	1	kyllä
	0	ei
 AJ03cN | Kelan myöntämää opintorahaa/12 kk | AJ03cN. (Onko Sinullaviimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut seuraavia tuloja:) - opintorahaa (KELAn myöntämää)?
	1	kyllä
	0	ei
 AJ03dN | Muita apurahoja/ 12 kk | AJ03dN. (Onko Sinullaviimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut seuraavia tuloja:) - muita apurahoja (opintoja, taiteellista toimintaa yms. varten)?
	1	kyllä
	0	ei
 AJ03eN | Työttömyys tms. etuuksia/ 12 kk | AJ03eN. (Onko Sinullaviimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut seuraavia tuloja:) - työttömyyteen tai työn loppumiseen liittyviä etuuksia?
	1	kyllä
	0	ei
 AJ03fN | Eläketuloa/ 12 kk | AJ03fN. (Onko Sinullaviimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut seuraavia tuloja:) - eläkkeitä?
	1	kyllä
	0	ei
 AJ03gN | Asumistukea tai asumislisää/ 12 kk | AJ03gN. (Onko Sinullaviimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut seuraavia tuloja:) - asumistukea tai asumislisää?
	1	kyllä
	0	ei
 AJ03hN | Toimeentulotukea/12 kk | AJ03hN. (Onko Sinullaviimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut seuraavia tuloja:) - toimeentulotukea (tai joitakin sitä korvaavia etuuksia sosiaalitoimistosta)?
	1	kyllä
	0	ei
 AJ03iN | Muita sosiaalietuuksia/ 12 kk | AJ03iN. (Onko Sinullaviimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut seuraavia tuloja:) - joitakin muita sosiaalietuuksia (kuten lapsilisää, kotihoidontukea yms.)?
	1	kyllä
	0	ei
 AJ03jN | Tukea kotitalouteen kuulumattomalta henkilöltä /12 kk | AJ03jN. (Onko Sinullaviimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut seuraavia tuloja:) - taloudellista tukea joltakin kotitalouteesi kuulumattomalta henkilöltä (myös elatusapu)?
	1	kyllä
	0	ei
 AJ03kN | Muita tuloja/ 12 kk | AJ03kN. (Onko Sinullaviimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut seuraavia tuloja:) - muita tuloja?
	1	kyllä
	0	ei
 AJ04N | Kotitalouden tärkein toimeentulolähde/ 12 kk | AJ04N. Mikä seuraavista on ollut Sinun/kotitaloutesi tärkein toimeentulolähde viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
	1	ei mitään tuloja
	2	palkka- tai yrittäjätulot
	3	opintolaina
	4	opintoraha
	5	muut apurahat
	6	työttömyyteen tai työn loppumiseen liittyvät etuudet
	7	eläkkeet
	8	muut sosiaalietuudet (asumistuki, toimeentulotuki, lapsilisät yms.)
	9	kotitalouteen kuulumattomilta henkilöiltä saatu taloudellinen tuki
	10	muu(t) laina(t) kuin opintolaina
	11	muut tulot
 AJ05N | Kotitalouden 2. tärkein toimeentulolähde/ 12 kk | AJ05N.KORTTI 4 Entä toiseksi tärkein (toimeentulolähde)? Jos ei muita tuloja, merkitse 1
	1	ei mitään tuloja
	2	palkka- tai yrittäjätulot
	3	opintolaina
	4	opintoraha
	5	muut apurahat
	6	työttömyyteen tai työn loppumiseen liittyvät etuudet
	7	eläkkeet
	8	muut sosiaalietuudet (asumistuki, toimeentulotuki, lapsilisät yms.)
	9	kotitalouteen kuulumattomilta henkilöiltä saatu taloudellinen tuki
	10	muu(t) laina(t) kuin opintolaina
	11	muut tulot
	12	EOS
 BA01 | Nykyinen terveydentila | BA01. Tiedustelisin seuraavaksi terveyteenne ja sairauksiinne liittyviä asioita. Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin:
	1	hyvä
	2	melko hyvä
	3	keskitasoinen
	4	melko huono
	5	huono
 BA02 | Pysyvä tai pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma | BA02. Pysyvä tai pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma, joka vähentää työ- tai toimintakykyänne? MUKAAN OTETAAN KAIKKI LÄÄKÄRIN TOTEAMAT PITKÄAIKAISET SAIRAUDET SEKÄ MYÖS VÄHINTÄÄN KOLME KUUKAUTTA#
	1	kyllä
	0	ei
 BA03_1t | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma tekstinä 
 BA03_1 | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma koodina | BA03. Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on? Kelan tautiluokitus 
 BA03_2t | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma tekstinä 
 BA03_2 | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma koodina | BA03. Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on? Kelan tautiluokitus 
 BA03_3t | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma tekstinä 
 BA03_3 | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma koodina | BA03. Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on? Kelan tautiluokitus 
 BA03_4t | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma tekstinä 
 BA03_4 | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma koodina | BA03. Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on? Kelan tautiluokitus 
 BA03_5t | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma tekstinä 
 BA03_5 | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma koodina | BA03. Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on? Kelan tautiluokitus 
 BA03_6t | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma tekstinä 
 BA03_6 | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma koodina | BA03. Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on? Kelan tautiluokitus 
 BA03_7t | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma tekstinä 
 BA03_7 | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma koodina | BA03. Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on? Kelan tautiluokitus 
 BA03_8t | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma tekstinä 
 BA03_8 | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma koodina | BA03. Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on? Kelan tautiluokitus 
 BA03_9t | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma tekstinä 
 BA03_9 | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma koodina | BA03. Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on? Kelan tautiluokitus 
 BA03_10t | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma tekstinä 
 BA03_10 | Pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma koodina | BA03. Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on? Kelan tautiluokitus
 BA03a | Ammattitauti | BA03a. Onko Teillä joskus todettu jokin ammattitauti?
	1	kyllä
	0	ei
 BA03a_1t | Ammattitauti | BA03a_1t. Mikä tauti? tekstinä
 BA03a_1 | Ammattitauti | BA03a_1. Mikä tauti? koodina
 BA03bN | Joutunut sairauden takia luopumaan opiskelusta tai muuttamaan suunnitelmia | BA03bN. Oletko sairautesi tai vammasi vuoksi joutunut (joskus) vaihtamaan ammattiasi tai työtehtäviäsi?
	1	kyllä
	0	ei
 BA03b_11 | On joutunut vaihtamaan ammattia | BA03b_1. Oletteko joutunut: (Sallitaan useita vaihtoehtoja): vaihtamaan ammattia
	0	ei, mutta aiheuttanut muutoksia työpaikassa tai tehtävissä
	1	kyllä
 BA03b_12 | On joutunut vaihtamaan työpaikkaa | BA03b_1. Oletteko joutunut: vaihtamaan työpaikkaa
	0	ei, mutta aiheuttanut muutoksia ammatissa tai tehtävissä
	1	kyllä
 BA03b_13 | On joutunut siirtymään toisiin tehtäviin työpaikassaan | BA03b_1. Oletteko joutunut: siirtymään toisiin tehtäviin työpaikassanne
	0	ei, mutta aiheuttanut muutoksia ammatissa tai työpaikassa
	1	kyllä
 BA03b_14 | On joutunut vähentämään tai luopumaan pysyvästi jostakin työtehtävästä | BA03b_1. Oletteko joutunut: vähentämään tai luopumaan pysyvästi jostakin työtehtävästä
	0	ei, mutta aiheuttanut muutoksia ammatissa tai työpaikassa
	1	kyllä
 BA03b_2N | Joutunut sairauden takia luopumaan opiskelusta tai muuttamaan suunnitelmia | BA03b_2N. Entä oletko sairautesi tai vammasi vuoksi joutunut luopumaan opiskelusta tai muuttamaan opintosuunnitelmiasi?
	1	kyllä
	0	ei
 BA03cN | sairaudestasi tai vammastasi haittaa ammatissasi tai työtehtävissäsi | BA03c.sairaudestasi tai vammastasi haittaa ammatissasi tai työtehtävissäsi
	1	kyllä
	0	ei
 BA03dN1 | Sairaudesta haittaatyössäsi: pystyn suoriutumaan työstäni, mutta työskentely aiheuttaa oireita | BA03d. Mitä haittaa siitä työssäsi: pystyn suoriutumaan työstäni, mutta työskentely aiheuttaa oireita
	1	kyllä
	0	ei
 BA03dN2 | Sairaudesta haittaatyössäsi: joudun usein keventämään työtahtia tai muuttamaan työskentelytapaa | BA03d. Mitä haittaa siitä työssäsi: joudun usein keventämään työtahtia tai muuttamaan työskentelytapaa
	1	kyllä
	0	ei
 BA03dN3 | Sairaudesta haittaatyössäsi: joudun olemaan usein sairaslomalla | BA03d. Mitä haittaa siitä työssäsi: joudun olemaan usein sairaslomalla
	1	kyllä
	0	ei
 BA03dN4 | Sairaudesta haittaatyössäsi: sairaus aiheuttaa työttömyyttä tai työnsaantivaikeuksia | BA03d. Mitä haittaa siitä työssäsi: sairaus aiheuttaa työttömyyttä tai työnsaantivaikeuksia
	1	kyllä
	0	ei
 BA03dN5 | Sairaudesta haittaatyössäsi: olen työkyvytön | BA03d. Mitä haittaa siitä työssäsi: olen työkyvytön
	1	kyllä
	0	ei
 BA03dN6 | Sairaudesta haittaatyössäsi: se haittaa muuten | BA03d. Mitä haittaa siitä työssäsi: se haittaa muuten?
	1	kyllä
	0	ei
 BA03eN | Sairaudesta haittaa opiskelussa | BA03eN. Onko sairaudestasi tai vammastasi haittaa opiskelussa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA04 | Astma | BA04. Tiedustelisin vielä yksityiskohtaisesti, mitkä seuraavista sairauksista lääkäri on joskus todennut Teillä, sekä kysyisin näiden sairauksien hoidosta. NÄYTÄ KORTTI E Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista: -
	1	kyllä
	0	ei
 BA04a | Astman toteamisvuosi | BA04a. Minä vuonna astma todettiin ensimmäisen kerran? 
 BA04b | Astman takia sairaalahoidossa | BA04b. (astma) Oletteko ollut sen takia sairaalahoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA04c | Astman takia lääkärinhoidossa | BA04c. (astma) Oletteko nykyisin sen takia lääkärin hoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA04d | Lääkehoito astman takia | BA04d. (astma) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA04e | Käynnit lääkärillä astman takia /12 kk | BA04e. (astma) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA04f | Astmasta johtuvaa hengenahdistusta tai hengityksen vaikeutumista/12 kk | BA04f. Onko Teillä ollut astmasta johtuvaa hengenahdistusta tai hengityksen vaikeutumista viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 BA04g | Astmasta johtuvaa hengenahdistusta viimeeksi/ kk sitten | BA04g. (astma) Kuinka monta kuukautta sitten viimeksi? 
 BA04h | Astmasta johtuvaa hengenahdistusta tai hengityksen vaikeutumista/12 kk | BA04h. Miten usein Teillä on ollut astmasta johtuvaa hengenahdistusta tai hengityksen vaikeutumista viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:
	1 | Ahdistusta päivittäin tai lähes päivittäin koko vuoden
	2 | Ahdistusta päivittäin tai lähes päivittäin osan vuotta
	3 | Ahdistusta vain satunnaisesti
 BA04i | Astmasta johtuvaa hengenahdistusta / vuotta sitten | BA04i. Kuinka monta vuotta sitten Teillä on viimeksi ollut astmasta johtuvaa hengenahdistusta tai hengitysvaikeuksia? 
 BA11 | Sydämen rytmihäiriö | BA11. (Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista:) - sydämen rytmihäiriö?
	1	kyllä
	0	ei
 BA11a | Lääkärinhoidossa sydämen rytmihäiriön takia | BA11a. (sydämen rytmihäiriö) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA11b | Lääkehoito sydämen rytmihäiriön takia | BA11b. (sydämen rytmihäiriö) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA11c | Käynnit lääkärillä sydämen rytmihäiriön takia /12 kk | BA11c. (sydämen rytmihäiriö) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA12 | Muu sydänvika tai -sairaus | BA12. (Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista:) - jokin muu sydänvika tai -sairaus?
	1	kyllä
	0	ei
 BA12a | Muu sydänvika tai -sairaus, mikä | BA12a. Onko Teillä:
	1	synnynnäinen sydänvika
	2	sydämen läppävika
	3	sydänhermovika
	4	muu sydänvika tai -sairaus
 BA12b | Lääkärinhoidossa muun sydänvian tai -sairauden takia | BA12b. (jokin muu sydänvika tai -sairaus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA12c | Lääkehoitomuun sydänvian tai -sairauden takia | BA12c. (jokin muu sydänvika tai -sairaus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA12d | Käynnit lääkärillä muun sydänvian tai -sairauden takia /12 kk | BA12d. (jokin muu sydänvika tai -sairaus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA13 | Kohonnut verenpaine, verenpainetauti | BA13. NÄYTÄ KORTTI 6 Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista: - kohonnut verenpaine, verenpainetauti?
	1	kyllä
	0	ei
 BA13a | Kohonneen verenpaineen, verenpainetaudin toteamisvuosi | BA13a. Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? 
 BA13b | Lääkärinhoidossa kohonneen verenpaineen, verenpainetaudin vuoksi | BA13b. (kohonnut verenpaine, verenpainetauti) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA13c | Lääkehoito kohonneen verenpaineen, verenpainetaudin takia | BA13c. (kohonnut verenpaine, verenpainetauti) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA13d | Käynnit lääkärillä kohonneen verenpaineen, verenpainetaudin vuoksi/12 kk | BA13d. (kohonnut verenpaine, verenpainetauti) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA13e | Käynnit sairaanhoitajan luokse kohonneen verenpaineen, verenpainetaudin vuoksi/12 kk | BA13e. (kohonnut verenpaine, verenpainetauti) Entä sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan luona? 
 BA13f | Verenpaineen mittaususeus/ 12 kk | BA13f. (kohonnut verenpaine, verenpainetauti) Kuinka monta kertaa verenpaineenne on mitattu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? OMAT MITTAUKSET MUKAAN LUKIEN
 BA18 | Nivelreuma | BA18. NÄYTÄ KORTTI 7 Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista: - nivelreuma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA18a | Nivelreuman toteamisvuosi | BA18a. Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? 
 BA18b | Nivelreumaa hoidettu leikkauksella | BA18b. (nivelreuma) Onko Teitä hoidettu sen takia leikkauksella?
	1	kyllä
	0	ei
 BA18c | Lääkärinhoidossa nivelreuman takia | BA18c. (nivelreuma) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA18d | Lääkehoitonivelreuman takia | BA18d. (nivelreuma) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA18e | Käynnit lääkärillä nivelreuman takia/12 kk | BA18e. (nivelreuma) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA21 | Selkäsairaus tai muu selkävika | BA21. (Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista:) - selkäsairaus tai muu selkävika?
	1	kyllä
	0	ei
 BA21AT | Selkäsairaus- tai muu selkävika tekstinä
 BA21A | Selkäsairaus- tai muu selkävika, Kelan tautikoodi | BA21a. Mikä sairaus?Kelan tautiluokitus
 BA21b | Selkäsairautta tai muuta selkävikaa hoidettu leikkauksella | BA21b. (selkäsairaus tai muu selkävika) Onko Teitä hoidettu sen takia leikkauksella?
	1	kyllä
	0	ei
 BA21c | Lääkärinhoidossa selkäsairauden takia | BA21c. (selkäsairaus tai muu selkävika) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA21d | Lääkehoito selkäsairauden vuoksi | BA21d. (selkäsairaus tai muu selkävika) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA21e | Käynnit lääkärillä selkäsairauden vuoksi/12 kk | BA21e. (selkäsairaus tai muu selkävika) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA22 | Luunmurtuma tai -murtumia | BA22. (Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista:) - luunmurtuma tai -murtumia?
	1	kyllä
	0	ei
 BA22c | Murtumien määrä elinaikana | BA22c. (luunmurtuma tai -murtumia) Kuinka monta murtumaa Teillä on ollut elämänne aikana?
 BA24 | Tapaturman aiheuttama pysyvä vamma | BA24. (Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista:) - tapaturman aiheuttama pysyvä vamma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24a1a | Tapaturman aiheuttama kasvo- tai leukavamma | BA24a1a. Onko kyseessä kasvo- tai leukavamma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24b1a | Kasvo- tai leukavamman syntytapa | BA24b1a. (kasvo- tai leukavamma) Tuliko vamma:
	1	liikenneonnettomuudessa
	2	kaatumisen tai putoamisen seurauksena
	3	pahoinpitelyssä
	4	sodassa
	5	muulla tavoin
 BA24c1a | Kasvo- tai leukavamman tapahtumapaikka | BA24c1a. (kasvo- tai leukavamma) Sattuiko tapaturma:
	1	työssä
	2	työmatkalla
	3	kotona
	4	vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa
 BA24a1 | Tapaturman aiheuttama muu pysyvä pää- tai aivovamma | BA24a1. (Onko Teillä tapaturman aiheuttama) jokin muu pysyvä pää- tai aivovamma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24b1 | Muun pysyvän pää- tai aivovamman syntytapa | BA24b1. (muu pää- tai aivovamma) Tuliko vamma:
	1	liikenneonnettomuudessa
	2	kaatumisen tai putoamisen seurauksena
	3	pahoinpitelyssä
	4	sodassa
	5	muulla tavoin
 BA24c1 | Muun pysyvän pää- tai aivovamman tapahtumapaikka | BA24c1. (muu pää- tai aivovamma) Sattuiko tapaturma:
	1	työssä
	2	työmatkalla
	3	kotona
	4	vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa
 BA24a2 | Tapaturman aiheuttama pysyvä näkövamma | BA24a2. (Onko Teillä tapaturman aiheuttama) pysyvä näkövamma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24b2 | Tapaturman aiheuttaman pysyvän näkövamman syntytapa | BA24b2. (näkövamma) Tuliko vamma:
	1	liikenneonnettomuudessa
	2	kaatumisen tai putoamisen seurauksena
	3	pahoinpitelyssä
	4	sodassa
	5	muulla tavoin
 BA24c2 | Tapaturman aiheuttaman pysyvän näkövamman tapahtumapaikka | BA24c2. (näkövamma) Sattuiko tapaturma:
	1	työssä
	2	työmatkalla
	3	kotona
	4	vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa
 BA24a3 | Tapaturman aiheuttama pysyvä kuulovamma | BA24a3. (Onko Teillä tapaturman aiheuttama) pysyvä kuulovamma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24b3 | Tapaturman aiheuttaman pysyvän kuulovamman syntytapa | BA24b3. (kuulovamma) Tuliko vamma:
	1	liikenneonnettomuudessa
	2	kaatumisen tai putoamisen seurauksena
	3	pahoinpitelyssä
	4	sodassa
	5	muulla tavoin
 BA24c3 | Tapaturman aiheuttaman pysyvän kuulovamman tapahtumapaikka | BA24c3. (kuulovamma) Sattuiko tapaturma:
	1	työssä
	2	työmatkalla
	3	kotona
	4	vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa
 BA24a4 | Tapaturman aiheuttama pysyvä vamma yläraajassa/-raajoissa | BA24a4. (Onko Teillä tapaturman aiheuttama) pysyvä vamma yläraajassa/-raajoissa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24b4 | Tapaturman aiheuttaman pysyvän vamman -yläraajassa/-raajoissa- syntytapa | BA24b4. (vamma yläraajassa/-raajoissa) Tuliko vamma:
	1	liikenneonnettomuudessa
	2	kaatumisen tai putoamisen seurauksena
	3	pahoinpitelyssä
	4	sodassa
	5	muulla tavoin
 BA24c4 | Tapaturman aiheuttaman pysyvän vamman -yläraajassa/-raajoissa- tapahtumapaikka | BA24c4. (vamma yläraajassa/-raajoissa) Sattuiko tapaturma:
	1	työssä
	2	työmatkalla
	3	kotona
	4	vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa
 BA24a5a | Tapaturman aiheuttama pysyvä lonkkamurtuma tai sen jälkitila | BA24a5a. (Onko Teillä tapaturman aiheuttama) pysyvä lonkkamurtuma tai sen jälkitila?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24b5a | Tapaturman aiheuttaman pysyvän lonkkamurtuman syntytapa | BA24b5a. (lonkkamurtuma tai sen jälkitila) Tuliko vamma:
	1	liikenneonnettomuudessa
	2	kaatumisen tai putoamisen seurauksena
	3	pahoinpitelyssä
	4	sodassa
	5	muulla tavoin
 BA24c5a | Tapaturman aiheuttaman pysyvän lonkkamurtuman tapahtumapaikka | BA24c5a. (lonkkamurtuma tai sen jälkitila) Sattuiko tapaturma:
	1	työssä
	2	työmatkalla
	3	kotona
	4	vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa
 BA24a5 | Tapaturman aiheuttama jokin muu pysyvä vamma alaraajassa/-raajoissa | BA24a5. (Onko Teillä tapaturman aiheuttama) jokin muu pysyvä vamma alaraajassa/-raajoissa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24b5 | Tapaturman aiheuttama muun pysyvän vamman alaraajassa/-raajoissa syntytapa | BA24b5. (muu vamma alaraajassa/-raajoissa) Tuliko vamma:
	1	liikenneonnettomuudessa
	2	kaatumisen tai putoamisen seurauksena
	3	pahoinpitelyssä
	4	sodassa
	5	muulla tavoin
 BA24c5 | Tapaturman aiheuttama muun pysyvän vamman alaraajassa/-raajoissa: tapahtumapaikka | BA24c5. (muu vamma alaraajassa/-raajoissa) Sattuiko tapaturma:
	1	työssä
	2	työmatkalla
	3	kotona
	4	vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa
 BA24a6 | Tapaturman aiheuttama pysyvä vamma vartalossa tai selässä | BA24a6. (Onko Teillä tapaturman aiheuttama) pysyvä vamma vartalossa tai selässä?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24b6 | Tapaturman aiheuttaman pysyvä vamma vartalossa tai selässä: syntytapa | BA24b6. (vamma vartalossa tai selässä) Tuliko vamma:
	1	liikenneonnettomuudessa
	2	kaatumisen tai putoamisen seurauksena
	3	pahoinpitelyssä
	4	sodassa
	5	muulla tavoin
 BA24c6 | Tapaturman aiheuttaman pysyvä vamma vartalossa tai selässä: tapahtumapaikka | BA24c6. (vamma vartalossa tai selässä) Sattuiko tapaturma:
	1	työssä
	2	työmatkalla
	3	kotona
	4	vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa
 BA24a7 | Tapaturman aiheuttama pysyvä keuhkovamma | BA24a7. (Onko Teillä tapaturman aiheuttama) pysyvä keuhkovamma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24b7 | Tapaturman aiheuttaman pysyvän keuhkovamman syntytapa | BA24b7. (keuhkovamma) Tuliko vamma:
	1	liikenneonnettomuudessa
	2	kaatumisen tai putoamisen seurauksena
	3	pahoinpitelyssä
	4	sodassa
	5	muulla tavoin
 BA24c7 | Tapaturman aiheuttaman pysyvän keuhkovamman tapahtumapaikka | BA24c7. (keuhkovamma) Sattuiko tapaturma:
	1	työssä
	2	työmatkalla
	3	kotona
	4	vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa
 BA24a8 | Tapaturman aiheuttama pysyvä sisäelinvamma | BA24a8. (Onko Teillä tapaturman aiheuttama) pysyvä sisäelinvamma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24b8 | Tapaturman aiheuttaman pysyvän sisäelinvamman syntytapa | BA24b8. (sisäelinvamma) Tuliko vamma:
	1	liikenneonnettomuudessa
	2	kaatumisen tai putoamisen seurauksena
	3	pahoinpitelyssä
	4	sodassa
	5	muulla tavoin
 BA24c8 | Tapaturman aiheuttaman pysyvän sisäelinvamman tapahtumapaikka | BA24c8. (sisäelinvamma) Sattuiko tapaturma:
	1	työssä
	2	työmatkalla
	3	kotona
	4	vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa
 BA24a9 | Tapaturman aiheuttama jokin muu pysyvä vamma | BA24a9. (Onko Teillä tapaturman aiheuttama) jokin muu pysyvä vamma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24b9 | Tapaturman aiheuttaman muun pysyvän vamman syntytapa | BA24b9. (muu vamma) Tuliko vamma:
	1	liikenneonnettomuudessa
	2	kaatumisen tai putoamisen seurauksena
	3	pahoinpitelyssä
	4	sodassa
	5	muulla tavoin
 BA24c9 | Tapaturman aiheuttaman muun pysyvän vamman tapahtumapaikka | BA24c9. (muu vamma) Sattuiko tapaturma:
	1	työssä
	2	työmatkalla
	3	kotona
	4	vapaa-ajan askareissa tai harrastuksissa
 BA24d | Lääkärinhoidossa tapaturman aiheuttamien vammojen takia | BA24d. Oletteko nykyisin vammojenne takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24e | Käyttää lääkkeitäta tapaturman aiheuttamien vammojen hoitoon | BA24e. Käytättekö nykyisin vammojenne takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24f | Käyttää apuvälineitä tapaturman aiheuttamien vammojen takia | BA24f. Käytättekö nykyisten vammojenne takia apuvälineitä?
	1	kyllä
	0	ei
 BA24g1 | Käyttää tapaturman aiheuttamien vammojen takia kävelykeppiä tai 1 kyynärsauvaa | BA24g. Mitä apuvälineitä? (sallitaan useita vaihtoehtoja) kävelykeppi tai 1 kyynärsauva
	0	ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia
	1	kyllä
 BA24g2 | Käyttää tapaturman aiheuttamien vammojen takia kyynärsauvoja (2 kpl) | kyynärsauvat (2 kpl)
	0	ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia
	1	kyllä
 BA24g3 | Käyttää tapaturman aiheuttamien vammojen takia tekojäsentä
	0	ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia
	1	kyllä
 BA24g4 | Käyttää tapaturman aiheuttamien vammojen takia hengityslaitetta | hengityslaite
	0	ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia
	1	kyllä
 BA24g5 | Käyttää tapaturman aiheuttamien vammojen takia erikoislaseja tai muuta näkemisen apuvälinettä | erikoislasit tai muu näkemisen apuväline
	0	ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia
	1	kyllä
 BA24g6 | Käyttäätapaturman aiheuttamien vammojen takia kuulolaitetta| kuulolaite
	0	ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia
	1	kyllä
 BA24g7 | Käyttäätapaturman aiheuttamien vammojen takia rollaattoria tai kelkkaa| rollaattori tai kelkka
	0	ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia
	1	kyllä
 BA24g8 | Käyttäätapaturman aiheuttamien vammojen takia pyörätuolia (myös moottoroitu) | pyörätuoli (myös moottoroitu)
	0	ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia
	1	kyllä
 BA24g9 | Käyttäätapaturman aiheuttamien vammojen takia invalidivarusteista autoa| invalidivarusteinen auto
	0	ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia
	1	kyllä
 BA24g10 | Käyttäätapaturman aiheuttamien vammojen takia jotain muuta moottoroitua liikkumisen välinettä| jokin muu moottoroitu liikkumisen väline
	0	ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia
	1	kyllä
 BA24g11 | Käyttäätapaturman aiheuttamien vammojen takia jotain muuta apuvälinettä| jokin muu apuväline
	0	ei, mutta muita apuvälineitä vammojen takia
	1	kyllä
 BA24g_1 | Käyttäätapaturman aiheuttamien vammojen takia muuta apuvälinettä, mitä | BA24g_1. Mikä? (muu apuväline) 
 BA24h | Käynnit lääkärillä vammojen takia /12 kk | BA24h. Kuinka monta kertaa olette käynyt vammojenne takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? 
 BA25 | Psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus | BA25. NÄYTÄ KORTTI 9 Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista: - psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus?
	1	kyllä
	0	ei
 BA25a1 | Psykoosi | BA25a. (psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus) Onko kyseessä: (sallitaan useampi vaihtoehto)
	0	ei, mutta jokin muu psyykkinen tai mielenterveyssairaus
	1	kyllä
 BA25a2 | Masennus
	0	ei, mutta jokin muu psyykkinen tai mielenterveyssairaus
	1	kyllä
 BA25a3 | Ahdistus
	0	ei, mutta jokin muu psyykkinen tai mielenterveyssairaus
	1	kyllä
 BA25a4 | Päihdeongelma
	0	ei, mutta jokin muu psyykkinen tai mielenterveyssairaus
	1	kyllä
 BA25a5 | Muu psyykkinen sairaus
	0	ei, mutta jokin muu psyykkinen tai mielenterveyssairaus
	1	kyllä
 BA25b | Psyykkisen tai mielenterveyteen liittyvän sairauden toteamisvuosi | BA25b. Minä vuonna se todettiin ensimmäisen kerran? 
 BA25c | Sairaalahoidossa psyykkisen tai mielenterveyteen liittyvän sairauden takia | BA25c. (psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA25d | Lääkärinhoidossa psyykkisen tai mielenterveyteen liittyvän sairauden takia | BA25d. (psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA25e | Lääkehoitopsyykkisen tai mielenterveyteen liittyvän sairauden takia | BA25e. (psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA25f | Käynnit lääkärillä psyykkisen tai mielenterveyteen liittyvän sairauden takia/ 12 kk | BA25f. (psyykkinen tai mielenterveyteen liittyvä sairaus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA39 | Muu näkövika tai näkövamma | BA39. (Onko Teillä:) - muu näkövika tai näkövamma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA39a | Muu näkövika tai -vamma, tekstinä | BA39a. (muu näkövika tai näkövamma) Minkälainen vika tai vamma? 
 BA39b | Muun näkövian tai -vamman takia sairaalahoidossa | BA39b. (muu näkövika tai näkövamma) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA39c | Lääkärinhoidossa muun näkövian tai -vamman takia | BA39c. (muu näkövika tai näkövamma) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA39d | Käynnit lääkärillä muun näkövian tai -vamman takia/12 kk | BA39d. (muu näkövika tai näkövamma) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA40 | Kuulovika, kuulovamma tai kuuloa heikentävä sairaus | BA40. (Onko Teillä:) - kuulovika, kuulovamma tai kuuloa heikentävä sairaus?
	1	kyllä
	0	ei
 BA40a | Kuulovika tai kuuloa heikentävä sairaus | BA40a. (kuulovika, kuulovamma tai kuuloa heikentävä sairaus) Minkälainen vika tai sairaus:
	1	meluvamma
	2	synnynnäinen kuulovika
	3	muu vika
 BA40a_1 | Muu kuulovika tai kuulovamma, tekstinä | BA40a_1. (kuulovika, kuulovamma tai kuuloa heikentävä sairaus) Minkälainen vika tai vamma? 
 BA40b | Sairaalahoidossa kuulovian, -vamman tai kuuloa heikentävä sairauden takia | BA40b. (kuulovika, kuulovamma tai kuuloa heikentävä sairaus) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA40c | Lääkärinhoidossa kuulovian, -vamman tai kuuloa heikentävä sairauden takia | BA40c. (kuulovika, kuulovamma tai kuuloa heikentävä sairaus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA40d | Käynnit lääkärillä kuulovian, -vamman tai kuuloa heikentävä sairauden takia | BA40d. (kuulovika, kuulovamma tai kuuloa heikentävä sairaus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA26 | Diabetes (sokeritauti) | BA26. NÄYTÄ KORTTI 11 Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista: - diabetes (sokeritauti)?
	1	kyllä
	0	ei
 BA26a | Diabeteksen toteamisvuosi | BA26a. (diabetes, sokeritauti) Minä vuonna se todettiin? 
 BA26b | Lääkärinhoidossa diabeteksen takia | BA26b. (diabetes, sokeritauti) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA26c | Lääkehoito diabeteksen takia | BA26c. (diabetes, sokeritauti) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA26c_1 | Diabetes, lääkkeen annostelumuoto | BA26c_1. (diabetes, sokeritauti) Käytättekö:
	1	tabletteja
	2	insuliinia
	3	molempia
 BA26d | Käynnit lääkärillä diabeteksen takia /12 kk | BA26d. (diabetes, sokeritauti) Kuinka monta kertaa olette käynyt diabeteksen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA27 | Haittaava allergia | BA27. (Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista:) - haittaava allergia?
	1	kyllä
	0	ei
 BA27a1 | Heinänuha tai muu allerginen nuha | BA27a. (haittaava allergia) Onko kyseessä:(sallitaan useampi vaihtoehto): heinänuha tai muu allerginen nuha
	0	ei, mutta jokin muu haittaava allergia
	1	kyllä
 BA27a2 | Allerginen silmätulehdus | Allerginen silmätulehdus
	0	ei, mutta jokin muu haittaava allergia
	1	kyllä
 BA27a3 | Allerginen ihottuma | Allerginen ihottuma
	0	ei, mutta jokin muu haittaava allergia
	1	kyllä
 BA27a4 | Ruoka-aineallergiaruoka-aineallergia
	0	ei, mutta jokin muu haittaava allergia
	1	kyllä
 BA27a5 | Lääkeaineallergialääkeaineallergia
	0	ei, mutta jokin muu haittaava allergia
	1	kyllä
 BA27a6 | Muu allergiamuu allergia?
	0	ei, mutta jokin muu haittaava allergia
	1	kyllä
 BA27b | Lääkärinhoidossa haittaavan allergian takia | BA27b. (haittaava allergia) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA27c | Lääkehoito haittaavan allergian takia | BA27c. (haittaava allergia) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA27d | Käynnit lääkärillä haittaavan allergian takia/12 kk | BA27d. (haittaava allergia) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA28 | Pitkäaikainen ihosairaus, esim. psoriasis tai atooppinen iho | BA28. (Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista:) - jokin pitkäaikainen ihosairaus, esim. psoriasis tai atooppinen iho?
	1	kyllä
	0	ei
 BA28aN | Jokin pitkäaikainen ihosairaus, onko kyseessä: 
	1	Allerginen ihottuma (allerginen ekseema)
	2	Atooppinen ihottuma (atooppinen ekseema)
	3	ärsytysihottuma (toksinen ihottuma)
	4	sienen aiheuttama tulehdus (ihossa tai kynsissä)
	5	psoriasis
	6	muu ihosairaus?
 BA28b | Pitkäaikaisen ihosairauden takia lääkärinhoidossa | BA28b. (jokin pitkäaikainen ihosairaus) Oletteko nykyisin sen takia ääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA28c | Lääkehoito pitkäaikaisen ihosairauden takia | BA28c. (jokin pitkäaikainen ihosairaus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA28d | Käynnit lääkärillä pitkäaikaisen ihosairauden takia/12 kk | BA28d. (jokin pitkäaikainen ihosairaus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA31 | Suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus | BA31. (Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista:) - suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus, esim. keliakia, laktoosi-intoleranssi tai paksusuolen tulehdus?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31a | Paksusuolen tulehdus (Colitis ulcerosa) | BA31a. Onko Teillä paksusuolen tulehdus (Colitis ulcerosa)?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31a_1 | Paksusuolen tulehduksen takia sairaalahoidossa | BA31a_1. (paksusuolen tulehdus) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31a_2 | Paksusuolen tulehduksen takia tehty leikkaus | BA31a_2. (paksusuolen tulehdus) Onko Teille tehty sen takia leikkaus?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31a_3 | Lääkärinhoidossa paksusuolen tulehduksen takia | BA31a_3. (paksusuolen tulehdus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31a_4 | Lääkehoito paksusuolen tulehduksen takia | BA31a_4. (paksusuolen tulehdus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31a_5 | Paksusuolen tulehduksen takia erityinen ruokavalio | BA31a_5. (paksusuolen tulehdus) Onko Teillä sen takia erityinen ruokavalio?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31a_6 | Käynnit lääkärillä paksusuolen tulehduksen takia /12 kk | BA31a_6. (paksusuolen tulehdus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA31b | Crohnin tauti | BA31b. (Onko Teillä:) Crohnin tauti?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31b_1 | Crohnin taudin takia sairaalahoidossa | BA31b_1. (Crohnin tauti) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31b_2 | Crohnin taudin takia tehty leikkaus | BA31b_2. (Crohnin tauti) Onko Teille tehty sen takia leikkaus?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31b_3 | Lääkärinhoidossa Crohnin taudin takia | BA31b_3. (Crohnin tauti) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31b_4 | Lääkehoito Crohnin taudin takia | BA31b_4. (Crohnin tauti) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31b_5 | Crohnin taudin takia erityinen ruokavalio | BA31b_5. (Crohnin tauti) Onko Teillä sen takia erityinen ruokavalio?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31b_6 | Käynnit lääkärillä Crohnin taudin takia/12 kk | BA31b_6. (Crohnin tauti) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA31c | Keliakia | BA31c. (Onko Teillä:) keliakia?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31c_4 | Lääkehoito keliakian takia | BA31c_4. (keliakia) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31c_5 | Keliakian takia erityinen ruokavalio | BA31c_5. (keliakia) Onko Teillä sen takia erityinen ruokavalio?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31c_6 | Käynnit lääkärillä Keliakian takia/ 12 kk | BA31c_6. (keliakia) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA31d | Laktoosi-intoleranssi
 | BA31d. (Onko Teillä:) laktoosi-intoleranssi (maitosokerin imeytymishäiriö)?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31d_4 | Lääkehoito laktoosi-intoleranssin takia | BA31d_4. (laktoosi-intoleranssi) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31d_5 | Laktoosi-intoleranssin takia erityinen ruokavalio | BA31d_5. (laktoosi-intoleranssi) Onko Teillä sen takia erityinen ruokavalio?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31d_6 | Käynnit lääkärillä laktoosi-intoleranssin takia/ 12 kk | BA31d_6. (laktoosi-intoleranssi) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA31e | Ärtynyt paksusuoli | BA31e. (Onko Teillä:) ärtynyt paksusuoli?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31e_1 | Ärtyneen paksusuolen takia sairaalahoidossa | BA31e_1. (ärtynyt paksusuoli) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31e_3 | Lääkärinhoidossa ärtyneen paksusuolen takia | BA31e_3. (ärtynyt paksusuoli) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31e_4 | Lääkehoito ärtyneen paksusuolen takia | BA31e_4. (ärtynyt paksusuoli) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31e_5 | Ärtyneen paksusuolen takia erityinen ruokavalio | BA31e_5. (ärtynyt paksusuoli) Onko Teillä sen takia erityinen ruokavalio?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31e_6 | Käynnit lääkärillä ärtyneen paksusuolen takia/12 kk | BA31e_6. (ärtynyt paksusuoli) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA31f | Muu suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus | BA31f. (Onko Teillä:) muu suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31f_1 | Muun suoliston pitkäaikaisen sairauden tai tulehduksen takia sairaalahoidossa | BA31f_1. (muu suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31f_3 | Lääkärinhoidossa muun suoliston pitkäaikaisen sairauden tai tulehduksen takia | BA31f_3. (muu suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31f_4 | Lääkehoito muun suoliston pitkäaikaisen sairauden tai tulehduksen takia | BA31f_4. (muu suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31f_5 | Muun suoliston pitkäaikaisen sairauden tai tulehduksen takia erityinen ruokavalio | BA31f_5. (muu suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus) Onko Teillä sen takia erityinen ruokavalio?
	1	kyllä
	0	ei
 BA31f_6 | Käynnit lääkärillä muun suoliston pitkäaikaisen sairauden tai tulehduksen takia/12 kk | BA31f_6. (muu suoliston pitkäaikainen sairaus tai tulehdus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA32 | Syöpätauti | BA32. (Onko lääkäri joskus todennut Teillä jonkun seuraavista sairauksista:) - syöpätauti (pahanlaatuinen kasvain)?
	1	kyllä
	0	ei
 BA32a1 | 1. Itseilmoitettu syöpälaji | BA32a. Mikä syöpä? (JOS USEAMPIA SYÖPIÄ, VALITAAN KAKSI TÄRKEINTÄ)
	1	keuhko
	2	suu, nielu tai kurkunpää
	3	ruokatorvi
	4	maha
	5	suolisto ml. peräsuoli
	6	rinta
	7	kohtu , munasarja
	8	eturauhanen
	9	ihon melanooma
	10	iho, muu
	11	imusolmuke/lymfooma
	12	verisyöpä/leukemia
	13	muu syöpä
 BA32a2 | 2. Itseilmoitettu syöpälaji | BA32a. Mikä syöpä? (JOS USEAMPIA SYÖPIÄ, VALITAAN KAKSI TÄRKEINTÄ)
	1	keuhko
	2	suu, nielu tai kurkunpää
	3	ruokatorvi
	4	maha
	5	suolisto ml. peräsuoli
	6	rinta
	7	kohtu , munasarja
	8	eturauhanen
	9	ihon melanooma
	10	iho, muu
	11	imusolmuke/lymfooma
	12	verisyöpä/leukemia
	13	muu syöpä
 BA32aa | 1. ilmoitettu syöpälajisama muuttuja kuin BA32a1
 BA32a_1 | 1. ilmoitetun syövän toteamisvuosi | BA32a_1. (1. syopä) Minä vuonna se todettiin? 
 BA32b | Sairaalahoidossa 1.syövän takia | BA32b. (1. syopä) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA32c | 1. syövän takia ollut leikkauksessa | BA32c. (1. syopä) Tehtiinkö Teille leikkaus?
	1	kyllä
	0	ei
 BA32d | Saanut sädehoitoa 1. syövän takia | BA32d. (1. syopä) Saitteko sädehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA32e | Saanut sytostaattihoitoa 1. syövän takia | BA32e. (1. syopä) Saitteko sytostaattihoitoa (solusalpaajahoitoa)?
	1	kyllä
	0	ei
 BA32f | Lääkärinhoidossa 1. syövän takia | BA32f. (1. syopä) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa tai tarkkailussa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA32g | Käyttää lääkehoitoa 1. syövän takia | BA32g. (1. syopä) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA32h | Käynnit lääkärillä 1. syövän takia/12 kk | BA32h. (1. syopä) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA32ab | 2. Itseilmoitettu syöpälaji | BA32a. Mikä syöpä?
	1	keuhko
	2	suu, nielu tai kurkunpää
	3	ruokatorvi
	4	maha
	5	suolisto ml. peräsuoli
	6	rinta
	7	kohtu , munasarja
	8	eturauhanen
	9	ihon melanooma
	10	iho, muu
	11	imusolmuke/lymfooma
	12	verisyöpä/leukemia
	13	muu syöpä
 BA32a_2 | 2. ilmoitetun syövän toteamisvuosi | BA32a_2. (2. syöpä) Minä vuonna se todettiin? 
 BA32i | Sairaahoidossa 2. syövän takia | BA32i. (2. syöpä) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA32j | 2. syövän takia ollut leikkauksessa | BA32j. (2. syöpä) Tehtiinkö Teille leikkaus?
	1	kyllä
	0	ei
 BA32k | Saanut sädehoitoa 2. syövän takia | BA32k. (2. syöpä) Saitteko sädehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA32l | Saanut sytostaattihoitoa 2. syövän takia | BA32l. (2. syöpä) Saitteko sytostaattihoitoa (solusalpaajahoitoa)?
	1	kyllä
	0	ei
 BA32m | Lääkärinhoidossa 2. syövän takia | BA32m. (2. syöpä) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa tai tarkkailussa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA32n | Käyttää lääkehoiton 2. syövän takia | BA32n. (2. syöpä) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA32o | Käynnit lääkärillä 2. syövän takia/12 kk | BA32o. (2. syöpä) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA42 | Vaikea päänsärky | BA42. (Onko Teillä:) - vaikea päänsärky?
	1	kyllä
	0	ei
 BA42a | Vaikea päänsärky, minkälainen? | BA42a. (vaikea päänsärky) Minkälainen päänsärky?
	1	toistuva migreeni
	2	muu päänsärky
 BA42b | Vaikean päänsäryn useus | BA42b. (vaikea päänsärky) Miten usein päänsärky toistuu?
	1	joka päivä tai melkein joka päivä
	2	muutaman kerran viikossa
	3	muutaman kerran kuukaudessa
	4	kerran kuukaudessa
	5	harvemmin
 BA42c | Vaikean päänsäryn takia sairaalahoidossa | BA42c. (vaikea päänsärky) Oletteko joskus ollut sen takia sairaalahoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA42d | Lääkärinhoidossa vaikean päänsäryn takia | BA42d. (vaikea päänsärky) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA42e | Lääkehoito vaikean päänsäryn takia | BA42e. (vaikea päänsärky) Käytättekö nykyisin sen takia lääkkeitä?
	1	kyllä
	0	ei
 BA42e_1t | 1. Ilmoitetun päänsärkylääkkeen nimi
 BA42e_1 | Kelan lääkekoodi, 1. Ilmoitettu päänsärkylääke | BA42e_1) Mitä lääkkeitä? 
 BA42e_2t | 2. Ilmoitetun päänsärkylääkkeen nimi
 BA42e_2 | Kelan lääkekoodi, 2. Ilmoitettu päänsärkylääke | BA42e_1) Mitä lääkkeitä? 
 BA42e_3t | 3. Ilmoitetun päänsärkylääkkeen nimi
 BA42e_3 | Kelan lääkekoodi, 3. Ilmoitettu päänsärkylääke | BA42e_1) Mitä lääkkeitä? 
 BA42f | Käynnit lääkärillä vaikea päänsäryn takia/12 kk | BA42f. (vaikea päänsärky) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA43 | Virtsarakon, virtsateiden tai munuaisaltaan tulehdus tai bakteereita virtsassa | BA43. (Onko Teillä:) - virtsarakon, virtsateiden tai munuaisaltaan tulehdus tai bakteereita virtsassa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA43a | Virtsateiden tulehduksesta vaivaa toistuvasti viime vuosina | BA43a. (virtsateiden tulehdus) Onko se vaivannut toistuvasti viime vuosina?
	1	kyllä
	0	ei
 BA43b | Virtsateiden tulehdusten määrä/5 v | BA43b. (virtsateiden tulehdus) Kuinka monta tulehdusta Teillä on ollut? viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana? 
 BA43c | Lääkärinhoidossa virtsateiden tulehduksen takia | BA43c. (virtsateiden tulehdus) Oletteko nykyisin sen takia lääkärinhoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA43d | Lääkehoito virsateiden tulehduksen takia | BA43d. (virtsateiden tulehdus) Käytättekö nykyisin sen takia lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BA43f | Käynnit lääkärillä virtsateiden tulehduksen takia/ 12 kk | BA43f. (virtsateiden tulehdus) Kuinka monta kertaa olette käynyt sen takia lääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 BA46 | Muu lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma | BA46. Onko Teillä jokin muu lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma?
	1	kyllä
	0	ei
 BA46A_1T | 1. Muu lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma, teksti
 BA46A_1 | 1. Muu lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma, koodi | BA46a_1 Mikä muu? PAINA VÄLILYÖNTINÄPPÄINTÄ. SAAT NÄKYVIIN KIRJOITTAMAASI TAUTIIN LIITTYVIÄ VAIHTOEHTOJA. JOS OIKEAA VAIHTOEHTOA EI LÖYDY, VALITSE 'luokittelematon'.
 BA46A_2T | 2. Muu lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma, teksti
 BA46A_2 | 2. Muu lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma, koodi | BA46a_2 Mikä muu? PAINA VÄLILYÖNTINÄPPÄINTÄ. SAAT NÄKYVIIN KIRJOITTAMAASI TAUTIIN LIITTYVIÄ VAIHTOEHTOJA. JOS OIKEAA VAIHTOEHTOA EI LÖYDY, VALITSE 'luokittelematon'.
 BA46A_3T | 3. Muu lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma, teksti
 BA46A_3 | 3. Muu lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus, vika, vaiva tai vamma, koodi | BA46a_3 Mikä muu? PAINA VÄLILYÖNTINÄPPÄINTÄ. SAAT NÄKYVIIN KIRJOITTAMAASI TAUTIIN LIITTYVIÄ VAIHTOEHTOJA. JOS OIKEAA VAIHTOEHTOA EI LÖYDY, VALITSE 'luokittelematon'.
 BB01a | Tarvitsee jatkuvaa lääkärinhoitoa jonkun sairauden, vian, vaivan tai vamman takia | BB01a. Pyytäisin Teitä vielä ajattelemaan sairauksianne ja niiden hoitoa kokonaisuutena. Tarvitsetteko jatkuvaa lääkärinhoitoa jonkun äsken mainitsemanne sairauden, vian, vaivan tai vamman takia?
	1	kyllä
	0	ei
 BB01b | Ainakin johonkin näistä sairauksista jatkuva lääkärinhoito | BB01b. Saatteko ainakin johonkin näistä sairauksista jatkuvaa lääkärinhoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BB01c | Sairaus, johon ei saa jatkuvaa lääkärinhoitoa, mutta haluaisi saada | BB01c. Onko yksi tai useampi näistä pitkäaikaisista sairauksistanne sellainen, johon ette saa jatkuvaa lääkärinhoitoa, mutta haluaisitte saada?
	1	kyllä
	0	ei
 BB01d_1T | 1. sairaus, johon ei saa jatkuvaa lääkärinhoitoa, vaikka haluaisi, teksti
 BB01d_1 | 1. sairaus, johon ei saa jatkuvaa lääkärinhoitoa, vaikka haluaisi, koodi | BB01d_1. Mikä tai mitkä sairaudet?# Kelan tautiluokitus
 BB01d_2T | 2. sairaus, johon ei saa jatkuvaa lääkärinhoitoa, vaikka haluaisi, teksti
 BB01d_2 | 2. sairaus, johon ei saa jatkuvaa lääkärinhoitoa, vaikka haluaisi, koodi | BB01d_2. Mikä tai mitkä sairaudet?
 BB01d_3T | 3. sairaus, johon ei saa jatkuvaa lääkärinhoitoa, vaikka haluaisi, teksti
 BB01d_3 | 3. sairaus, johon ei saa jatkuvaa lääkärinhoitoa, vaikka haluaisi, koodi | BB01d_3. Mikä tai mitkä sairaudet?
 BB05 | Jonottamassa sairaalahoitoon | BB05. Oletteko tällä hetkellä jonottamassa sairaalahoitoon eli tutkimuksiin, leikkaukseen tai johonkin muuhun toimenpiteeseen?
	1	kyllä
	0	ei
 BB06_1T | 1.sairaus, jonka vuoksi jonottaa sairaalahoitoon, teksti
 BB06_1 | 1.sairaus, jonka vuoksi jonottaa sairaalahoitoon, koodi | BB06_1. Minkä sairauden/sairauksien vuoksi? # pitkäaikaissairauskoodi: 1-96 luokitellut, 97 luokittelematon, Kelan tautiluokitus
 BB06_2T | 2.sairaus, jonka vuoksi jonottaa sairaalahoitoon, teksti
 BB06_2 | 2.sairaus, jonka vuoksi jonottaa sairaalahoitoon, koodi | BB06_2. Minkä sairauden/sairauksien vuoksi? 
 BB06_3T | 3.sairaus, jonka vuoksi jonottaa sairaalahoitoon, teksti
 BB06_3 | 3.sairaus, jonka vuoksi jonottaa sairaalahoitoon, koodi | BB06_3. Minkä sairauden/sairauksien vuoksi? 
 BB07 | Aika sovittu sairaalahoitoon | BB07. Onko aika sairaalahoitoon jo sovittu?
	1	kyllä
	0	ei
 BB08 | Viiden vuoden aikana sairaalahoidossa | BB08. Oletteko viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ollut sisäänotettuna potilaana vuodeosastolla sairaalahoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BB09_1T | 1. Sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 5v, teksti
 BB09_1 | 1. Sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 5v, koodi | BB09. Minkä sairauden / sairauksien vuoksi? 
 BB09_2T | 2. Sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 5v, teksti
 BB09_2 | 2. Sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 5v, koodi | BB09. Minkä sairauden / sairauksien vuoksi? 
 BB09_3T | 3. Sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 5v, teksti
 BB09_3 | 3. Sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 5v, koodi | BB09. Minkä sairauden / sairauksien vuoksi? 
 BB09_4T | 4. Sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 5v, teksti
 BB09_4 | 4. Sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 5v, koodi | BB09. Minkä sairauden / sairauksien vuoksi? 
 BB09_5T | 5. Sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 5v, teksti
 BB09_5 | 5. Sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 5v, koodi | BB09. Minkä sairauden / sairauksien vuoksi? 
 BB10 | Sisäänotettuna potilaana vuodeosastolla sairaalahoidossa/ 12 kk | BB10. Entä oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut sisäänotettuna potilaana vuodeosastolla sairaalahoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 BB11a | Sisäänotettuna potilaana: hoitojaksojen määrä/ 12 kk | BB11a. Kuinka monta kertaa (olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut sisäänotettuna potilaana vuodeosastolla sairaalahoidossa)? 
 BB11b | Sisäänotettuna potilaana: hoitopäivien määrä/ 12 kk | BB11b. Kuinka monta päivää yhteensä? 
 BB11c_1T | 1. ilmoitettu sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 1 v, teksti
 BB11c_1 | 1. ilmoitettu sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 1 v, koodi | BB11c. Minkä sairauden / sairauksien vuoksi? Kelan tautiluokitus
 BB11c_2T | 2. ilmoitettu sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 1 v, teksti
 BB11c_2 | 2. ilmoitettu sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 1 v, koodi | BB11c. Minkä sairauden / sairauksien vuoksi? Kelan tautiluokitus
 BB11c_3T | 3. ilmoitettu sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 1 v, teksti
 BB11c_3 | 3. ilmoitettu sairaus, jonka vuoksi ollut sairaalahoidossa/ 1 v, koodi | BB11c. Minkä sairauden / sairauksien vuoksi? Kelan tautiluokitus
 BB12 | Ollut leikkauksessa | BB12. Onko Teille tehty mitään leikkauksia elämänne aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 BB15a_1T | 1. Ilmoitettu leikkaus tekstinä
 BB15a_1 | 1. Itseilmoitettu leikkauskoodiston mukainen leikkaus | BB15a_1. Mitä leikkauksia? 
 BB15b_1 | Teiltä poistettiin: 
	1	kohtu ja molemmat munasarjat
	2	kohtu ja toinen munasarja
	3	vain kohtu, ei munasarjoja
 BB15c_1 | 1. leikkauksen vuosiluku | BB15c_1. 1. LEIKKAUS Minä vuonna? 
 BB15a_2T | 2. Ilmoitettu leikkaus tekstinä
 BB15a_2 | 2. Itseilmoitettu leikkauskoodiston mukainen leikkaus | BB15a_2. Mitä leikkauksia? 
 BB15b_2 | 2. Teiltä poistettiin: 
	1	kohtu ja molemmat munasarjat
	2	kohtu ja toinen munasarja
	3	vain kohtu, ei munasarjoja
 BB15c_2 | 2. leikkauksen vuosiluku | BB15c_2. 2. LEIKKAUS (Minä vuonna?) 
 BB15a_3T | 3. Ilmoitettu leikkaus tekstinä
 BB15a_3 | 3. Itseilmoitettu leikkauskoodiston mukainen leikkaus | BB15a_3. Mitä leikkauksia? 
 BB15b_3 | 3. Teiltä poistettiin: 
	1	kohtu ja molemmat munasarjat
	2	kohtu ja toinen munasarja
	3	vain kohtu, ei munasarjoja
 BB15c_3 | 3. leikkauksen vuosiluku | BB15c_3. 3. LEIKKAUS (Minä vuonna?) 
 BB15a_4T | 4. Ilmoitettu leikkaus tekstinä
 BB15a_4 | 4. Itseilmoitettu leikkauskoodiston mukainen leikkaus | BB15a_4. Mitä leikkauksia? 
 BB15b_4 | 4. Teiltä poistettiin: 
	1	kohtu ja molemmat munasarjat
	2	kohtu ja toinen munasarja
	3	vain kohtu, ei munasarjoja
 BB15c_4 | 4. leikkauksen vuosiluku | BB15c_4. 4. LEIKKAUS (Minä vuonna?) 
 BB15a_5T | 5. Ilmoitettu leikkaus tekstinä
 BB15a_5 | 5. Itseilmoitettu leikkauskoodiston mukainen leikkaus | BB15a_5. Mitä leikkauksia? 
 BB15b_5 | 5. Teiltä poistettiin: 
	1	kohtu ja molemmat munasarjat
	2	kohtu ja toinen munasarja
	3	vain kohtu, ei munasarjoja
 BB15c_5 | 5. leikkauksen vuosiluku | BB15c_5. 5. LEIKKAUS (Minä vuonna?) 
 BC02 | Elossa olevien lasten määrä | BC02. Kuinka monta elossa olevaa lasta Teillä on tällä hetkellä yhteensä, mukaan lukien adoptiolapset, sijaisvanhemmuus ja muut 'ei biologiset' lapset? 
 BC03 | Yrittänyt saada lasta yli 12 kk onnistumatta | BC03. Onko Teillä ollut sellaisia ajanjaksoja, jolloin olette yrittänyt saada lasta, mutta ette ole onnistunut tai onnistumiseen on kulunut aikaa yli 12 kuukautta?
	1	kyllä
	0	ei
 BC04 | Tutkimuksissa/ hakenut hoitoa lapsettomuuden vuoksi | BC04. Oletteko ollut tutkimuksissa lapsettomuuden vuoksi tai hakenut hoitoa lapsettomuuteen?
	1	kyllä
	0	ei
 BC05N1 | Raskauden ehkäisyyn käyttänyt: en/emme käytä mitään ehkäisyä | BC05N. KORTTI 6Mitä menetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt viime aikoina kumppanisi kanssa raskauden ehkäisyyn? Voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BC05N2 | Raskauden ehkäisyyn käyttänyt: ehkäisypillerit | BC05N. KORTTI 6Mitä menetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt viime aikoina kumppanisi kanssa raskauden ehkäisyyn? Voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BC05N3 | Raskauden ehkäisyyn käyttänyt: kierukka | BC05N. KORTTI 6Mitä menetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt viime aikoina kumppanisi kanssa raskauden ehkäisyyn? Voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BC05N4 | Raskauden ehkäisyyn käyttänyt: kondomi | BC05N. KORTTI 6Mitä menetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt viime aikoina kumppanisi kanssa raskauden ehkäisyyn? Voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BC05N5 | Raskauden ehkäisyyn käyttänyt: ehkäisyvaahto, -voide tai -puikko | BC05N.KORTTI 6Mitä menetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt viime aikoina kumppanisi kanssa raskauden ehkäisyyn? Voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BC05N6 | Raskauden ehkäisyyn käyttänyt: pessaari | BC05N.KORTTI 6Mitä menetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt viime aikoina kumppanisi kanssa raskauden ehkäisyyn? Voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BC05N7 | Raskauden ehkäisyyn käyttänyt: ehkäisykapseli | BC05N.KORTTI 6Mitä menetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt viime aikoina kumppanisi kanssa raskauden ehkäisyyn? Voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BC05N8 | Raskauden ehkäisyyn käyttänyt: sterilisaatio (oma tai kumppanin) | BC05N.KORTTI 6Mitä menetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt viime aikoina kumppanisi kanssa raskauden ehkäisyyn? Voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BC05N9 | Raskauden ehkäisyyn käyttänyt: rytmimenetelmä (varmojen päivien laskeminen) | BC05N.KORTTI 6Mitä menetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt viime aikoina kumppanisi kanssa raskauden ehkäisyyn? Voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BC05N10 | Raskauden ehkäisyyn käyttänyt: keskeytetty yhdyntä | BC05N.KORTTI 6Mitä menetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt viime aikoina kumppanisi kanssa raskauden ehkäisyyn? Voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BC05N11 | Raskauden ehkäisyyn käyttänyt: jälkiehkäisy ('katumuspillerit') | BC05N.KORTTI 6Mitä menetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt viime aikoina kumppanisi kanssa raskauden ehkäisyyn? Voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BC05N12 | Raskauden ehkäisyyn käyttänyt: jokin muu | BC05N.KORTTI 6Mitä menetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt viime aikoina kumppanisi kanssa raskauden ehkäisyyn? Voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BC05N_1 | Käyttänyt raskauden ehkäisyyn jotakin muuta menetelmää, mitä | BC05N_1. (jokin muu) mikä? 
 BD02 | Ikä kuukautisten alkaessa | BD02. Minkä ikäinen olitte, kun kuukautisenne alkoivat? 
 BD04 | Viimeisimpien kuukautisten ajankohta | BD04. Milloin olivat viimeisimmät kuukautisenne?# MUODOSSA KKVVVV. KOODATAAN SILLÄ TARKKUUDELLA KUIN SAADAAN. TUNTEMATTOMAT KUUKAUDET TAI VUODET MERKITÄÄN NOLLILLA, ESIM. 001975. 
 Synnytys | Synnytys | Synnytys.
	0	ei ole synnyttänyt
	1	on synnyttänyt
 BD07 | Raskaana | BD07. Oletteko tällä hetkellä raskaana?
	1	kyllä
	0	ei
 BD08a | Raskauskertojen määrä | BD08a. Kuinka monta kertaa olette ollut raskaana?# MUKAAN OTETAAN SEKÄ SYNNYTYKSEEN, KESKENMENOON ETTÄ KESKEYTYKSEEN PÄÄTTYNEET RASKAUDET. 
 BD08b | Yksi tai useampi raskauksista monisikiöinen | BD08b. Oliko mikään raskauksista monisikiöinen?
	1	kyllä
	0	ei
 BD08c_1 | Monisikiöisen raskauden järjestysnumero, 1.ilmoitettu | BD08c_1. Mitkä raskaudet? MERKITÄÄN JÄRJESTYSNUMERO
 BD08c_2 | Monisikiöisen raskauden järjestysnumero, 2.ilmoitettu | BD08c_2. (Mitkä raskaudet?) 
 BD08c_3 | Monisikiöisen raskauden järjestysnumero, 3.ilmoitettu | BD08c_3. (Mitkä raskaudet?) 
 BD08c_4 | Monisikiöisen raskauden järjestysnumero, 4.ilmoitettu | BD08c_4. (Mitkä raskaudet?) 
 BD08c_5 | Monisikiöisen raskauden järjestysnumero, 5.ilmoitettu | BD08c_5. (Mitkä raskaudet?) 
 BD08c_6 | Monisikiöisen raskauden järjestysnumero, 6.ilmoitettu | BD08c_6. (Mitkä raskaudet?) 
 BD08c_7 | Monisikiöisen raskauden järjestysnumero, 7.ilmoitettu | BD08c_7. (Mitkä raskaudet?) 
 BD08c_8 | Monisikiöisen raskauden järjestysnumero, 8.ilmoitettu | BD08c_8. (Mitkä raskaudet?) 
 BD08c_9 | Monisikiöisen raskauden järjestysnumero, 9.ilmoitettu | BD08c_9. (Mitkä raskaudet?) 
 BD08c_10 | Monisikiöisen raskauden järjestysnumero, 10.ilmoitettu | BD08c_10. (Mitkä raskaudet?) 
 BD08d | Synnytysten määrä | BD08d. Kuinka monta synnytystä Teillä on ollut? MUKAANLUKIEN SEKÄ KEISARINLEIKKAUKSET (SEKTIOT) ETTÄ TAVALLISET ALATIESYNNYTYKSET
 BD09a | 1. Synnytyksen vuosiluku | BD09a. Minä vuonna Teillä oli ensimmäinen synnytys? 
 BD09b | 2. Synnytyksen vuosiluku | BD09b. Minä vuonna Teillä oli toinen synnytys? 
 BD09c | 3. Synnytyksen vuosiluku | BD09c. Minä vuonna Teillä oli kolmas synnytys? 
 BD09d | 4. Synnytyksen vuosiluku | BD09d. Minä vuonna Teillä oli 4. synnytys? 
 BD09e | 5. Synnytyksen vuosiluku | BD09e. Minä vuonna Teillä oli 5. synnytys? 
 BD09f | 6. Synnytyksen vuosiluku | BD09f. Minä vuonna Teillä oli 6. synnytys? 
 BD09g | 7. Synnytyksen vuosiluku | BD09g. Minä vuonna Teillä oli 7. synnytys? 
 BD09h | 8. Synnytyksen vuosiluku | BD09h. Minä vuonna Teillä oli 8. synnytys? 
 BD09i | 9. Synnytyksen vuosiluku | BD09i. Minä vuonna Teillä oli 9. synnytys? 
 BD09j | 10. Synnytyksen vuosiluku | BD09j. Minä vuonna Teillä oli 10. synnytys? 
 BD09k | 11. Synnytyksen vuosiluku | BD09k. Minä vuonna Teillä oli 11. synnytys? 
 BD09l | 12. Synnytyksen vuosiluku | BD09l. Minä vuonna Teillä oli 12. synnytys? 
 BD09m | 13. Synnytyksen vuosiluku | BD09m. Minä vuonna Teillä oli 13. synnytys? 
 BD09n | 14. Synnytyksen vuosiluku | BD09n. Minä vuonna Teillä oli 14. synnytys? 
 BD09o | 15. Synnytyksen vuosiluku | BD09o. Minä vuonna Teillä oli 15. synnytys? 
 BD09p | 16. Synnytyksen vuosiluku | BD09p. Minä vuonna Teillä oli 16. synnytys? 
 BD09q | 17. Synnytyksen vuosiluku | BD09q. Minä vuonna Teillä oli 17. synnytys? 
 BD09r | 18. Synnytyksen vuosiluku | BD09r. Minä vuonna Teillä oli 18. synnytys? 
 BD09s | 19. Synnytyksen vuosiluku | BD09s. Minä vuonna Teillä oli 19. synnytys? 
 BD09t | 20. Synnytyksen vuosiluku | BD09t. Minä vuonna Teillä oli 20. synnytys? 
 BD11 | Syntyneiden lasten määrä | BD11. Kuinka monta lasta olette synnyttänyt? MUKAAN LUKIEN KUOLLEENA SYNTYNEET
 BD12a | Elävänä syntyneiden lasten määrä | BD12a. Kuinka moni lapsista syntyi elävänä? 
 BD12b | Imetysaika -esikoinen | BD12b. Kuinka monta kuukautta imetitte 1. lastanne, mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella?0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12c | Imetysaika -toinen lapsi | BD12c. Kuinka monta kuukautta imetitte 2. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12d | Imetysaika -3. lapsi | BD12d. Kuinka monta kuukautta imetitte 3. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12e | Imetysaika -4. lapsi | BD12e. Kuinka monta kuukautta imetitte 4. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12f | Imetysaika -5. lapsi | BD12f. Kuinka monta kuukautta imetitte 5. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12g | Imetysaika -6. lapsi | BD12g. Kuinka monta kuukautta imetitte 6. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12h | Imetysaika -7. lapsi | BD12h. Kuinka monta kuukautta imetitte 7. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12i | Imetysaika -8. lapsi | BD12i. Kuinka monta kuukautta imetitte 8. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12j | Imetysaika -9. lapsi | BD12j. Kuinka monta kuukautta imetitte 9. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12k | Imetysaika -10. lapsi | BD12k. Kuinka monta kuukautta imetitte 10. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12l | Imetysaika -11. lapsi | BD12l. Kuinka monta kuukautta imetitte 11. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12m | Imetysaika -12. lapsi | BD12m. Kuinka monta kuukautta imetitte 12. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12n | Imetysaika -13. lapsi | BD12n. Kuinka monta kuukautta imetitte 13. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12o | Imetysaika -14. lapsi | BD12o. Kuinka monta kuukautta imetitte 14. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12p | Imetysaika -15. lapsi | BD12p. Kuinka monta kuukautta imetitte 15. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12q | Imetysaika -16. lapsi | BD12q. Kuinka monta kuukautta imetitte 16. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12r | Imetysaika -17. lapsi | BD12r. Kuinka monta kuukautta imetitte 17. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)?0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK 
 BD12s | Imetysaika -18. lapsi | BD12s. Kuinka monta kuukautta imetitte 18. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12t | Imetysaika -19. lapsi | BD12t. Kuinka monta kuukautta imetitte 19. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12u | Imetysaika -20. lapsi | BD12u. Kuinka monta kuukautta imetitte 20. lastanne, (mukaan lukien myös osittainen imetys muun ruokinnan ohella)? 0 = VAIN KOKEILLUT, EI YHTENÄISTÄ IMETYSTÄ 97 = YHTENÄISESTI VÄHINTÄÄN VIIKON, MUTTA ALLE 1 KK
 BD12_X | Imetys kesken | BD12_x. Tehty uusi muuttuja joka kertoo sen, onko imetys kesken ( saa arvon 1, muuten =.) 
	 1	kyllä
 BD13a | Raskausmyrkytys jonkun raskauden aikana | BD13a. Onko Teillä (minkään) raskauden aikana ollut: - raskausmyrkytys (toksemia)?
	1	kyllä
	0	ei
 BD13a_1 | Niiden raskauksien lukumäärä, joissa ollut raskausmyrkytys | BD13a_1. Kuinka monen raskauden aikana? 
 BD13b | Kohonnut verenpaine jonkun raskauden aikana | BD13b. Onko Teillä (minkään) raskauden aikana: - kohonnut verenpaine?
	1	kyllä
	0	ei
 BD13b_1 | Niiden raskauksien lukumäärä, joissa ollut kohonnut verenpaine | BD13b_1. Kuinka monen raskauden aikana? 
 BD13c | Jonkun raskauden aikana valkuaista virtsassa | BD13c. Onko Teillä (minkään) raskauden aikana: - valkuaista virtsassa?
	1	kyllä
	0	ei
 BD13c_1 | Niiden raskauksien lukumäärä, joissa ollut valkuaista virtsassa | BD13c_1. Kuinka monen raskauden aikana? 
 BD13d | Jonkun raskauden aikana kohonneet verensokeriarvot | BD13d. Onko Teillä (minkään) raskauden aikana: - kohonneet verensokeriarvot?
	1	kyllä
	0	ei
 BD13d_1 | Niiden raskauksien lukumäärä, joissa kohonneet verensokeri arvot | BD13d_1. Kuinka monen raskauden aikana? 
 BD14 | Kohonnutta verenpainetta hoidettu raskauden aikana lääkkeillä | BD14. Hoidettiinko kohonnutta verenpainettanne (minkään) raskauden aikana lääkkeillä?
	1	kyllä
	0	ei
 BD15 | Verenpainelääkitys lopettettu synnytyksen jälkeen | BD15. Lopetettiinko verenpainelääkitys (aina) synnytyksen jälkeen?
	1	kyllä
	0	ei
 BD16 | Verenpainelääkitystä jatkettu synnytyksen jälkeen | BD16. Jatkettiinko verenpainelääkitystä (jonkun) synnytyksenne jälkeen:
	1	korkeintaan 1 vuoden ajan
	2	yli vuoden ajan
 BD17 | Hoitomuoto kohonneiden verensokeriarvojen vuoksi | BD17. Millaista hoitoa saitte kohonneiden verensokeriarvojen vuoksi: KIRJATAAN 'RANKIN' HOITO,JOTA ON SAANUT AINAKIN YHDEN RASKAUDEN AIKANA (1=RANKIN, 3=VÄHITEN RANKIN HOITO)
	1	Aloitettiin insuliinihoito, jota jatkettiin yli vuoden synnytyksen jälkeen
	2	Aloitettiin insuliinihoito, joka lopetettiin raskauden jälkeen
	3	ruokavalion muutokset (dieetti)
	4	ei hoitoa
 BD19 | Keskenmenojen määrä | BD19. Kuinka monta keskenmenoa Teillä on ollut?EI ABORTTI
 BD20 | Kohdun ulkopuolisten raskauksien määrä | BD20. (Kuinka monta) kohdun ulkopuolista raskautta Teillä on ollut? 
 BD21 | Raskauden keskeytysten määrä | BD21. (Kuinka monta) raskauden keskeytystä eli aborttia Teillä on ollut? 
 BD21aN | Ikä kun tehnyt raskaudenkeskeytys | BD21aN. Minkä ikäinen olit, kun Sinulle tehtiin raskauden keskeytys? 
 BD21bN | Päätös raskaudenkeskeytyksestä | BD21bN. Teitkö päätöksen raskauden keskeytyksestä:
	1	yksin
	2	yhdessä partnerin kanssa
	3	muut henkilöt vaikuttivat päätökseen
	4	en osaa sanoa / en muista?
 BD21bN_1 | Muut henkilöt jotka vaikuttivat päätökseen | BD21bN_1. (muut henkilöt vaikuttivat päätökseen) ketkä? 
 BD21cN1 | Syy raskaudenkeskeytykseen: en ollut valmis vastaamaan pienen lapsen kasvatuksesta | BD21cN.KORTTI 7 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyit raskauden keskeytykseen? voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BD21cN2 | Syy raskaudenkeskeytykseen: en halunnut yksin ottaa vastuuta lapsesta | BD21cN.KORTTI 7 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyit raskauden keskeytykseen? voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BD21cN3 | Syy raskaudenkeskeytykseen: en halunnut vaarantaa parisuhdetta tai perheen yhtenäisyyttä (toisella/uudella) lapsella | BD21cN.KORTTI 7 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyit raskauden keskeytykseen? voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BD21cN4 | Syy raskaudenkeskeytykseen: epävarma parisuhde tai ongelmat parisuhteessa | BD21cN.KORTTI 7 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyit raskauden keskeytykseen? voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BD21cN5 | Syy raskaudenkeskeytykseen: en halunnut lasta tämän kumppanin kanssa | BD21cN.KORTTI 7 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyit raskauden keskeytykseen? voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BD21cN6 | Syy raskaudenkeskeytykseen: kumppanin tai vanhempien painostus | BD21cN.KORTTI 7 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyit raskauden keskeytykseen? voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BD21cN7 | Syy raskaudenkeskeytykseen: taloudelliset syyt | BD21cN.KORTTI 7 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyit raskauden keskeytykseen? voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BD21cN8 | Syy raskaudenkeskeytykseen: opiskelut kesken | BD21cN.KORTTI 7 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyit raskauden keskeytykseen? voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BD21cN9 | Syy raskaudenkeskeytykseen: työtilanteen takia | BD21cN.KORTTI 7 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyit raskauden keskeytykseen? voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BD21cN10 | Syy raskaudenkeskeytykseen: en ollut tarpeeksi kypsä äidiksi | BD21cN.KORTTI 7 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyit raskauden keskeytykseen? voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BD21cN11 | Syy raskaudenkeskeytykseen: olin liian nuori | BD21cN.KORTTI 7 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyit raskauden keskeytykseen? voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BD21cN12 | Syy raskaudenkeskeytykseen: ei ollut ketään, joka olisi voinut joskus auttaa minua lapsen hoidossa | BD21cN.KORTTI 7 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyit raskauden keskeytykseen? voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BD21cN13 | Syy raskaudenkeskeytykseen: minulla ei ollut aikaa huolehtia lapsesta | BD21cN.KORTTI 7 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyit raskauden keskeytykseen? voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BD21cN14 | Syy raskaudenkeskeytykseen: muu syy | BD21cN.KORTTI 7 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyit raskauden keskeytykseen? voi valita useita vaihtoehtoja
	1	kyllä
	0	ei
 BD21cN_1 | Muu syy raskauden keskeytykseen, mikä | BD21cN_1. (muu syy) mikä ? 
 BD22 | Elossa olevien lasten määrä | BD22. Kuinka monta elossa olevaa lasta Teillä on tällä hetkellä yhteensä, mukaanlukien adoptiolapset, sijaisvanhemmuus ja muut 'ei biologiset' lapset? 
 BD23 | Yrittänyt tulla raskaaksi yli 12 kk onnistumatta | BD23. Onko Teillä ollut sellaisia ajanjaksoja, jolloin olette yrittänyt tulla raskaaksi, mutta ette ole onnistunut tai onnistumiseen on kulunut aikaa yli 12 kuukautta?
	1	kyllä
	0	ei
 BD24 | Ollut tutkimuksissa tai saanut hoitoa lapsettomuuteen | BD24. Oletteko ollut tutkimuksissa tai saanut hoitoa lapsettomuuteen?
	1	kyllä
	0	ei
 BD24a | Vuosiluku, jolloin ollut tutkimuksissa tai saanut hoitoa lapsettomuuteen | BD24a. Minä vuonna viimeksi? 
 BD25a | Saanut hormonihoitoja | BD25a. Oletteko saanut jotakin seuraavista lapsettomuushoidoista: MUKAAN LUETAAN MYÖS NE HOITOJAKSOT, JOISSA ON KÄYTETTY LAJOITETTUJA SUKUSOLUJA TAI JOTKA OVAT KESKEYTYNEET (ESIM. EI ALKIONSIIRTOA) - hormonihoitoja?
	1	kyllä
	0	ei
 BD25a_1 | Saatujen hormonihoitojen määrä | BD25a_1. (hormonihoitoja) Kuinka monta kertaa? 
 BD25b | Keinosiemennys eli inseminaatio | BD25b. (Oletteko saaneet jotakin seuraavista lapsettomuushoidoista: MUKAAN LUETAAN MYÖS NE HOITOJAKSOT, JOISSA ON KÄYTETTY LAHJOITETTUJA SUKUSOLUJA TAI JOTKA OVAT KESKEYTYNEET (ESIM. EI ALKIONSIIRTOA) - keinosiemennys?
	1	kyllä
	0	ei
 BD25b_1 | Keinosiemennysten eli inseminaatioiden lukumäärä | BD25b_1. (keinosiemennys eli inseminaatio) Kuinka monta kertaa? 
 BD25c | Koeputkihedelmöitys (IVF) tai mikroinjektiohoito (ICSI) | BD25c. MUKAAN LUETAAN MYÖS NE HOITOJAKSOT, JOISSA ON KÄYTETTY LAHJOITETTUJA SUKUSOLUJA TAI JOTKA OVAT KESKEYTYNEET (ESIM. EI ALKIONSIIRTOA)  - koeputkihedelmöitys (IVF) tai mikroinjektiohoito (ICSI)?
	1	kyllä
	0	ei
 BD25c_1 | Koeputkihedelmöitysten tai mikroinjektiohoitojen lukumäärä | BD25c_1. (koeputkihedelmöitys tai mikroinjektiohoito) Kuinka monta kertaa? 
 BD25e | Pakastetun alkion siirto (FET) | BD25e. (Oletteko saaneet jotakin seuraavista lapsettomuushoidoista: MUKAAN LUETAAN MYÖS NE HOITOJAKSOT, JOISSA ON KÄYTETTY LAHJOITETTUJA SUKUSOLUJA TAI JOTKA OVAT KESKEYTYNEET (ESIM. EI ALKIONSIIRTOA)) - pakastetun alkion?
	1	kyllä
	0	ei
 BD25e_1 | Pakastettujen alkion siirtojen lukumäärä | BD25e_1. (pakastetun alkion siirto) Kuinka monta kertaa? 
 BD25f | Saanut jotain muuta lapsettomuushoitoa | BD25f. (Oletteko saaneet jotakin seuraavista lapsettomuushoidoista: MUKAAN LUETAAN MYÖS NE HOITOJAKSOT, JOISSA ON KÄYTETTY LAHJOITETTUJA SUKUSOLUJA TAI JOTKA OVAT KESKEYTYNEET (ESIM. EI ALKIONSIIRTOA)) - jokin muu lapsettomuushoito?
	1	kyllä
	0	ei
 BD25f_1 | Muiden lapsettomuushoitojen lukumäärä | BD25f_1. (jokin muu lapsettomuushoito) Kuinka monta kertaa? 
 BD26 | Käyttää ehkäisypillereitä | BD26. Käytättekö tällä hetkellä ehkäisypillereitä?
	1	kyllä
	0	ei
 BD26a | Vuosien määrä, joina käyttänyt ehkäisypillereitä | BD26a. Kuinka monen vuoden ajan yhteensä olette käyttänyt ehkäisypillereitä (huomioidaan myös kaikki aiemmat käyttöjaksot)? ALLE 1 VUOSI KOODI ON 97
 BD26BT | Ehkäisypilleri - valmisteen nimi tekstimuodossa
 BD26B | Ehkäisypilleri - valmisteen koodi (Kela) | BD26b. Mikä on nykyisin käyttämänne valmisteen nimi? 
 BD27 | Käyttänyt aiemmin ehkäisypillereitä | BD27. Oletteko joskus (aiemmin) käyttänyt ehkäisypillereitä?
	1	kyllä
	0	en ole koskaan käyttänyt
 BD27a | Vuosien määrä, joina aiemmin käyttänyt ehkäisypillereitä | BD27a. Kuinka monen vuoden ajan yhteensä olette käyttäneet ehkäisypillereitä (huomioidaan myös kaikki aiemmat käyttöjaksot)? ALLE 1 VUOSI KOODI ON 97
 BD28a | Käyttää hormonikierukkaa | BD28a. Käytättekö tällä hetkellä ehkäisyyn: - hormonikierukkaa?
	1	kyllä
	0	ei
 BD28b | Käyttää tavallista kierukkaa | BD28b. (Käytättekö tällä hetkellä ehkäisyyn:) - tavallista kierukkaa (ilman hormonia)?
	1	kyllä
	0	ei
 BD29 | Vuosien määrä, joina käyttänyt hormonikierukkaa | BD29. Kuinka monen vuoden ajan yhteensä olette käyttänyt hormonikierukkaa (huomioidaan kaikki käyttöjaksot yhteensä vain hormonikierukasta, ei tavallisesta kierukasta)? ALLE 1 VUOSI KOODI ON 97
 BD30a | Käyttänyt aiemmin hormonikierukkaa | BD30a. Oletteko joskus aiemmin käyttänyt ehkäisyyn: -hormonikierukkaa?
	1	kyllä
	0	ei
 BD30b | Käyttänyt aiemmin tavallista kierukkaa | BD30b. (Oletteko joskus aiemmin käyttänyt ehkäisyyn:) - tavallista kierukkaa (ilman hormonia)?
	1	kyllä
	0	ei
 BD31 | Vuosien määrä, joina aikaisemmin käyttänyt hormonikierukka | BD31. Kuinka monen vuoden ajan yhteensä olette käyttänyt hormonikierukkaa? (huomioidaan kaikki käyttöjaksot yhteensä vain hormonikierukasta, ei tavallisesta kierukasta)? ALLE 1 VUOSI KOODI ON 97
 BD31aN1 | Nykyisin pillereiden tai kierukan lisäksi käyttämä ehkäisymenetelmä: kondomi | BD31aN. Mitä muuta ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31aN2 | Nykyisin pillereiden tai kierukan lisäksi käyttämä ehkäisymenetelmä: ehkäisyvaahto, -voide tai -puikko | BD31aN. Mitä muuta ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31aN3 | Nykyisin pillereiden tai kierukan lisäksi käyttämä ehkäisymenetelmä: pessaari | BD31aN. Mitä muuta ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31aN4 | Nykyisin pillereiden tai kierukan lisäksi käyttämä ehkäisymenetelmä: jälkiehkäisy ('katumuspillerit') | BD31aN. Mitä muuta ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31aN5 | Nykyisin pillereiden tai kierukan lisäksi käyttämä ehkäisymenetelmä: jokin muu | BD31aN. Mitä muuta ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31aN6 | Nykyisin pillereiden tai kierukan lisäksi käyttämä ehkäisymenetelmä: ei käytä mitään muuta ehkäisyä | BD31aN. Mitä muuta ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31aN_1 | Nykyisin pillereiden tai kierukan lisäksi käyttämä jokin muu ehkäisymenetelmä, mikä | BD31aN_1. (jokin muu) mikä? 
 BD31bN1 | Nykyisin käyttämä ehkäisymenetelmä (ei käytä pillereitä eikä kierukkaa: en/emme käytä/tarvitse mitään ehkäisyä | BD31bN.KORTTI 8 Mitä ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31bN4 | Nykyisin käyttämä ehkäisymenetelmä (ei käytä pillereitä eikä kierukkaa: kondomi | BD31bN.KORTTI 8 Mitä ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31bN5 | Nykyisin käyttämä ehkäisymenetelmä (ei käytä pillereitä eikä kierukkaa: ehkäisyvaahto, -voide tai -puikko | BD31bN.KORTTI 8 Mitä ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31bN6 | Nykyisin käyttämä ehkäisymenetelmä (ei käytä pillereitä eikä kierukkaa): pessaari | BD31bN.KORTTI 8 Mitä ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31bN7 | Nykyisin käyttämä ehkäisymenetelmä (ei käytä pillereitä eikä kierukkaa): ehkäisykapseli | BD31bN.KORTTI 8 Mitä ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31bN8 | Nykyisin käyttämä ehkäisymenetelmä (ei käytä pillereitä eikä kierukkaa): sterilisaatio (oma tai kumppanin) | BD31bN.KORTTI 8 Mitä ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31bN9 | Nykyisin käyttämä ehkäisymenetelmä (ei käytä pillereitä eikä kierukkaa): rytmimenetelmä (varmojen päivien laskeminen) | BD31bN.KORTTI 8 Mitä ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31bN10 | Nykyisin käyttämä ehkäisymenetelmä (ei käytä pillereitä eikä kierukkaa): keskeytetty yhdyntä | BD31bN.KORTTI 8 Mitä ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31bN11 | Nykyisin käyttämä ehkäisymenetelmä (ei käytä pillereitä eikä kierukkaa): jälkiehkäisy ('katumuspillerit') | BD31bN.KORTTI 8 Mitä ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31bN12 | Nykyisin käyttämä ehkäisymenetelmä (ei käytä pillereitä eikä kierukkaa): jokin muu | BD31bN.KORTTI 8 Mitä ehkäisymenetelmää käytät nykyisin tai olet käyttänyt kumppanisi kanssa viime aikoina? Voi valita useita
	1	kyllä
	0	ei
 BD31bN_1 | Nykyisin käyttämä ehkäisimenetelmä (ei käytä pillereitä eikä kierukkaa) jokin muu, mikä | BD31bN_1. (jokin muu) mikä?
 OIRE_42 | Selkäkipu | OIRE_42Onko Sinulla koskaan ollut selkäkipua?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_BE02N | Selkäkipua useammin kuin kerran | OIRE_BE02N. Onko Sinulla ollut selkäkipua useammin kuin kerran?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_BE02bN | Selkäkipu kerrat | OIRE_BE02bN. Onko selkäkipua ollut:
	1	2-5 kertaa
	2	6 kertaa tai useammin
	3	jatkuvasti?
 OIRE_44 | Selkäkipu: kykenemättömyys/5v. | OIRE_44. Oletko ollut kykenemätön tekemään päivittäisiä tehtäviäsi tai toimiasi selkäkivun takia joskus viimeisten 5 vuoden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_45 | Selkäkipujakso: kykenemättömyys | OIRE_45. Kuinka pitkä oli viimeisin tällainen jakso?
	1	Alle kuukauden
	2	1 - 6 kuukautta
	3	yli 6 kuukautta
 OIRE_46A | Selkäkipu/kk | OIRE_46A. Onko Sinulla ollut viimeisen kuukauden (30 pv) aikana selkäkipua?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_46B | Selkäkipu/7vrk | OIRE_46B. Entä viimeksi kuluneiden seitsemän vuorokauden (7 vrk) aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_47 | Selkäkipu:säteily | OIRE_47. Säteileekö kipu:
	0	ei säteile
	1	Kyllä, polven yläpuolelle
	2	Kyllä, polven alapuolelle
 OIRE_48 | Iskiaiskipu | OIRE_48. Onko Sinulla koskaan ollut kipua, joka on säteillyt jommastakummasta reidestä jalkaterään (ns. iskiaskipua)?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_BE09N | Iskiaiskipua useammin kuin kerran | OIRE_BE09N. Onko Sinulla ollut tällaista säteilykipua alaraajassa useammin kuin kerran?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_BE09bN | Iskiaiskipu kerrat | OIRE_BE09bN. Onko alaraajan säteilykipua ollut:
	1	2-5 kertaa
	2	6 kertaa tai useammin
	3	jatkuvasti
 OIRE_BE10aN | Niskakipua | OIRE_BE10aN. Onko Sinulla koskaan ollut kipua: - niskassa?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_BE10bN | Hartiakipua | OIRE_BE10bN. Onko Sinulla koskaan ollut kipua: - hartiassa?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_BE10cN | Olkapääkipua | OIRE_BE10cN. Onko Sinulla koskaan ollut kipua: - olkapäässä?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_51 | Niskakipu: kykenemättömyys/5v | OIRE_51. Oletko niskavaivojen takia ollut kykenemätön tekemään päivittäisiä tehtäviäsi tai toimiasi joskus viimeisten 5 vuoden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_52A | Niskakipu tai -vaiva/kk | OIRE_52A. Onko Sinulla ollut viimeisen kuukauden (30 pv) aikana niskakipua tai -vaivaa?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_52B | Niskakipu tai -vaiva/7vrk | OIRE_52B. Entä viimeksi kuluneiden seitsemän (7 vrk) vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_53 | Hartiakipu: kykenemättömyys/5v | OIRE_53. Oletko hartiavaivojen takia ollut kykenemätön tekemään päivittäisiä tehtäviäsi tai toimiasi joskus viimeisten 5 vuoden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_54A | Hartiakipu tai -vaiva/kk | OIRE_54A. Onko Sinulla ollut viimeisen kuukauden (30 pv) aikana hartiakipua tai -vaivaa?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_54B | Hartiakipu tai -vaiva/7vrk | OIRE_54B. Entä viimeksi kuluneiden seitsemän (7 vrk) vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_55 | Olkapääkipu: kykenemättömyys/5v | OIRE_55. Oletko olkapäävaivojen takia ollut kykenemätön tekemään päivittäisiä tehtäviäsi tai toimiasi joskus viimeisten 5 vuoden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_56A | Olkapääkipu/kk | OIRE_56A. Onko Sinulla ollut viimeisen kuukauden (30 pv) aikana olkapääkipua?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_56B | Olkapääkipu/7vrk | OIRE_56B. Entä viimeksi kuluneiden seitsemän (7 vrk) vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_57 | Niveloireet/kk | OIRE_57. Onko Sinulla viimeisen kuukauden (30 pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta yhdessä tai useammassa nivelessä?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_01_K | Oikea olkapää:niveloireet/kk | OIRE_58A01_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta oikean olkapään nivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_02_K | Vasen olkapää:niveloireet/kk | OIRE_58A02_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta vasemman olkapään nivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_03_K | Oikea kyynärpää:niveloireet/kk | OIRE_58A03_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta oikean kyynärpään nivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_04_K | Vasen kyynärpää:niveloireet/kk | OIRE_58A04_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta vasemman kyynärpään nivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_05_K | Oikea ranne: niveloireet/kk | OIRE_58A05_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta oikean ranteen nivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_06_K | Vasen ranne: niveloireet/kk | OIRE_58A06_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta vasemman ranteen nivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_07_K | Oikeat sormet: niveloireet/kk | OIRE_58A07_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta oikean käden sorminivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_08_K | Vasemmat sormet: niveloireet/kk | OIRE_58A08_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta vasemman käden sorminivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_09_K | Oikea lonkka: niveloireet/kk | OIRE_58A09_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta oikean lonkan nivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_10_K | Vasen lonkka: niveloireet/kk | OIRE_58A10_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta vasemman lonkan nivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_11_K | Oikea polvi:niveloireet/kk | OIRE_58A11_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta oikean polven nivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_12_K | Vasen polvi:niveloireet/kk | OIRE_58A12_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta vasemman polven nivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_13_K | Oikea nilkka:niveloireet/kk | OIRE_58A013_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta oikean nilkan nivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_14_K | Vasen nilkka:niveloireet/kk | OIRE_58A14_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta vasemman nilkan nivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_15_K | Oikea jalkaterä:niveloireet/kk | OIRE_58A15_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta oikean jalkaterän nivelissä? Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_58A_16_K | Vasen jalkaterä:niveloireet/kk | OIRE_58A16_K. Onko sinulla viimeisen kuukauden(30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta vasemman jalkaterän nivelissä?Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_59 | Lonkan vaiva/vaika/kk | OIRE_59. Onko Sinulla ollut viimeisen kuukauden (30 pv) aikana kävelyvaikeutta tai ontumista lonkan vaivan tai vian takia?
	1	kyllä
	0	ei
 OIRE_60 | Polven vaiva/vaika/kk | OIRE_60. Onko Sinulla ollut viimeisen kuukauden (30 pv) aikana kävelyvaikeutta tai ontumista polven vaivan tai vian takia?
	1	kyllä
	0	ei
 Kys2_K1A01 | Ainakin yhden vuorokauden aikana ollut löysiä ulosteita vähintään 3 kertaa | Kys2_K1A01. Seuraavaksi kysyisin sinulta viimeaikaisista vatsasairauksistasi. Kysymykset koskevat viimeksi kulunutta kahden viikon jaksoa. Onko Sinulla ainakin yhden vuorokauden aikana ollut löysä tai ripuliuloste vähintään 3 kertaa?
	1	kyllä
	0	ei
 Kys2_K1A02 | Ripuli alkoi | Kys2_K1A02. Milloin oire alkoi?
 Kys2_K1A03 | Ripuli kesti : päivää | Kys2_K1A03. Kuinka monta päivää oire kesti?
 Kys2_K1B01 | Ripuli jatkuu edelleen | Kys2_K1B01. Jatkuvatko oireet edelleen?
	1	kyllä
	0	ei
 Kys2_K1B02 | Ripuliulosteita pahimmillaan vuorokaudessa | Kys2_K1B02. Montako ripuliulostetta vuorokaudessa on pahimmillaan?
 Kys2_K2A01 | Oksentanut vähintään kerran kahden viikon aikana | Kys2_K2A01. Oksensitko vähintään kerran kahden viikon aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 Kys2_K2A02 | Oksentaminen alkoi | Kys2_K2A02. Milloin oksentaminen alkoi?
 Kys2_K2A03 | Oksentaminen kesti: päiviää | Kys2_K2A03. Kuinka monta päivää oksentaminen kesti?
 Kys2_K2B | Oksentaminen jatkuu edelleen | Kys2_K2B. Jatkuuko oksentaminen edelleen?
	1	kyllä
	0	ei
 Kys2_K301 | Ripulin tai oksentamisen takia poissa töistä /opiskelusta | Kys2_K301. Olitko ripulin tai oksennuksen vuoksi poissa työstä tai opiskelusta?
	1	kyllä
	0	ei
 Kys2_K302 | Ripulin tai oksentamisen takia poissa töistä /opiskelusta: päivää | Kys2_K302. Montako päivää?
 Kys2_K4 | Ripulin tai oksentamisen takia puhelimitse yhteydessä hoitajaan tai lääkäriin | Kys2_K4. Olitko ripulin tai oksennuksen vuoksi puhelimitse yhteydessä hoitajaan tai lääkäriin?
	1	kyllä
	0	ei
 Kys2_K5 | Ripulin tai oksentamisen takia lääkärin vastaanotolla | Kys2_K5. Kävitkö ripulin tai oksennuksen vuoksi lääkärin vastaanotolla?
	1	kyllä
	0	ei
 Kys2_K6 | Ripulin tai oksentamisen takia sairaalahoidossa | Kys2_K6. Jouduitko sairaalahoitoon ripulin tai oksennuksen vuoksi?
	1	kyllä
	0	ei
 Kys2_K7 | Ripulin takia otettu ulostenäyte | Kys2_K7. Otettiinko ripulin vuoksi ulostenäyte tutkimuksia varten?
	1	kyllä
	0	ei
 Kys2_K8 | Käynyt ulkomailla viimeisen kuukauden aikana | Kys2_K8. Oletko käynyt ulkomailla viimeisen kuukauden (30 vrk) aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 KYS2_BF17N | Käynyt ulkomailla :kertaa | BF17N. Montako kertaa? 
 KYS2_K80101 | Kohdemaa koodi
 KYS2_K80101T | Kohdemaa tekstinä
 KYS2_K80102 | Matka alkoi | BF19N. Milloin matka alkoi? 
 KYS2_K80103 | Matka loppui | BF20N. Milloin matka loppui? 
 KYS2_K80201 | Kohdemaa koodi
 KYS2_K80201T | Kohdemaa tekstinä
 KYS2_K80202 | (toiseksi viimeisin matka) alkoi | BF22N. (toiseksi viimeisin matka) Milloin matka alkoi? 
 KYS2_K80203 | (toiseksi viimeisin matka) loppui | BF23N. (toiseksi viimeisin matka) Milloin matka loppui? 
 KYS2_K80301 | Kohdemaa koodi
 KYS2_K80301T | Kohdemaa tekstinä
 KYS2_K80302 | (kolmanneksi viimeisin matka) alkoi | BF25N. (kolmanneksi viimeisin matka) Milloin matka alkoi? 
 KYS2_K80303 | (kolmanneksi viimeisin matka) loppui | BF26N. (kolmanneksi viimeisin matka) Milloin matka loppui? 
 KYS2_K901 | Sairastanut hengitystietulehduksen viimeisen kahden kuukauden aikana | BF27N. Seuraavaksi kysyisin Sinulta sairastamistasi hengitystietulehduksista. Hengitystietulehduksella tarkoitetaan seuraavassa äkillisesti alkavaa sairautta, jossa voi yksin tai yhdistelminä esiintyä kurkkukipua, nuhaa, korvakipuja, yskää. Näiden lisäk
	1	kyllä
	0	ei
 KYS2_K902 | Sairastanut hengitystietulehduksen viimeisen kahden kuukauden aikana: kertaa | BF28N. Kuinka monta kertaa (viimeisen kahden kuukauden aikana)? Tarkoitetaan erillisiä sairausjaksoja, joiden välillä oireet hävisivät täysin
 KYS2_K1001 | Ollut poissa töistä hengitystitulehduksen takia | BF29N. Olitko poissa työstä tai opiskelusta hengitystietulehduksen vuoksi?
	1	kyllä
	0	ei
 KYS2_K1002 | Ollut poissa töistä hengitystitulehduksen takia: päiviä yhteensä | BF30N. Montako päivää yhteensä? 
 KYS2_K14 | Sairastanut lääkärin toteaman poskiontelontulehduksen | BF31N. Sairastitko lääkärin toteaman poskiontelontulehduksen?
	1	kyllä
	0	ei
 KYS2_K15 | Sairastanut lääkärin toteaman korvatulehduksen | BF32N. Sairastitko lääkärin toteaman korvatulehduksen?
	1	kyllä
	0	ei
 BG01N | Pituus | BG01N. Kuinka pitkä olet? (cm) 
 BG02N | Paino | BG02N. Kuinka paljon painat? 
 BG03N | Paino enimmillään nykyisessä pituudessa | BG03N. Kuinka paljon olet painanut enimmillään nykyisessä pituudessasi? 
 BG04N | Paino alimmillaan nykyisessä pituudessa | BG04N. Mikä on ollut alin paino nykyisessä pituudessasi?
 BH01N | Paniikkikohtaus viimeisen 12 kk sisään | BH01N. Seuraavaksi esittäisin joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät tunne-elämään ja mielenterveyteen. Onko sinulla 12 viime kuukauden aikana useammin kuin kerran ollut paniikkikohtausta eli kohtausta, jolloin olisit yhtäkkiä tuntenut pelkoa, ahd
	1	kyllä
	0	ei
 BH02N | Oireet alkaneet äkillisesti ja pahenneet muutamassa minuutissa | BH02N. Alkoivatko oireet tällaisen pelko- tai ahdistuneisuuskohtauksen aikana äkillisesti ja pahenivatko ne sitten muutamassa minuutissa?
	1	kyllä
	0	ei
 BH03N | Viimeisen 12kk aikana ollut yli 1kk pituinen jakso, jolloin huolissaan kohtauksen toisumisesta | BH03N. Onko 12 viime kuukauden aikana tällaisen kohtauksen jälkeen ollut yli kuukauden pituista jaksoa, jolloin olet usein ollut huolissasi siitä, että kohtaus toistuisi?
	1	kyllä
	0	ei
 BH04N | Viimeisen 12kk aikana ollut yli 1kk pituinen jakso, jolloin huolissaan kohtauksen seurauksista | BH04N. Onko 12 viime kuukauden aikana tällaisen kohtauksen jälkeen ollut yli kuukauden pituista jaksoa, jolloin olet ollut huolissasi siitä, että tällaisista kohtauksista voisi seurata jotain kauheaa, kuten kuolema, itsehallinnan menetys tai hulluus?
	1	kyllä
	0	ei
 BH05N | Viimeisen 12kk aikana ollut yli 1kk pituinen jakso, jolloin muunnellut päivittäisiä toimintoja kohtauksen pelossa | BH05N. Onko 12 viime kuukauden aikana tällaisen kohtauksen jälkeen ollut yli kuukauden pituista jaksoa, jolloin olet kohtausten pelossa muunnellut tavanmukaisia päivittäisiä toimiasi?
	1	kyllä
	0	ei
 BH06N | Viimeisen 12kk aikana ollut yli 1kk pituinen jakso, jolloin välttänyt tiettyjä tilanteita kohtauksen pelossa | BH06N. Onko 12 viime kuukauden aikana tällaisen kohtauksen jälkeen ollut yli kuukauden pituista jaksoa, jolloin olet kohtausten pelossa välttänyt tiettyjä tilanteita?
	1	kyllä
	0	ei
 BH07aN | Viimeisen 12kk aikana pelännyt/vältellyt tilannetta: -syöminen /juominen | BH07aN.KORTTI 10 Katso tällä kortilla mainittuja tilanteita. Oletko 12 viime kuukauden aikana tuntenut poikkeuksellisen voimakasta pelkoa tällaisia tilanteita kohtaan tai oletko vältellyt tällaisia tilanteita, joissa teet jotain muiden läsnäollessa tai joudut huomion keskipisteeksi:) - syöminen tai juominen jossain, missä sinua voitaisiin katsella? 
	1	kyllä
	0	ei
 BH07bN | Viimeisen 12kk aikana pelännyt/vältellyt tilannetta - kirjoittaminen | BH07bN. (Oletko 12 viime kuukauden aikana tuntenut poikkeuksellisen voimakasta pelkoa tällaisia tilanteita kohtaan tai oletko vältellyt tällaisia tilanteita, joissa teet jotain muiden läsnäollessa tai joudut huomion keskipisteeksi:) - kirjoittaminen jonkun katsellessa? 
	1	kyllä
	0	ei
 BH07cN | Viimeisen 12kk aikana pelännyt/vältellyt tilannetta: - meneminen juhliin | BH07cN. (Oletko 12 viime kuukauden aikana tuntenut poikkeuksellisen voimakasta pelkoa tällaisia tilanteita kohtaan tai oletko vältellyt tällaisia tilanteita, joissa teet jotain muiden läsnäollessa tai joudut huomion keskipisteeksi:) - meneminen juhliin tai muuhun tapahtumaan, jossa on muita ihmisiä? 
	1	kyllä
	0	ei
 BH07dN | Viimeisen 12kk aikana pelännyt/vältellyt tilannetta: - meneminen töihin | BH07dN. (Oletko 12 viime kuukauden aikana tuntenut poikkeuksellisen voimakasta pelkoa tällaisia tilanteita kohtaan tai oletko vältellyt tällaisia tilanteita, joissa teet jotain muiden läsnäollessa tai joudut huomion keskipisteeksi:) - meneminen töissä tai koulussa sellaiseen kokeeseen tai haastatteluun, johon olet valmistautunut? 
	1	kyllä
	0	ei
 BH07eN | Viimeisen 12kk aikana pelännyt/vältellyt tilannetta: - puheen pitäminen | BH07eN. (Oletko 12 viime kuukauden aikana tuntenut poikkeuksellisen voimakasta pelkoa tällaisia tilanteita kohtaan tai oletko vältellyt tällaisia tilanteita, joissa teet jotain muiden läsnäollessa tai joudut huomion keskipisteeksi:) - puheen pitäminen kokouksessa tai luokassa? 
	1	kyllä
	0	ei
 BH07fN | Viimeisen 12kk aikana pelännyt/vältellyt tilannetta: - puhuminen muille | BH07fN. (Oletko 12 viime kuukauden aikana tuntenut poikkeuksellisen voimakasta pelkoa tällaisia tilanteita kohtaan tai oletko vältellyt tällaisia tilanteita, joissa teet jotain muiden läsnäollessa tai joudut huomion keskipisteeksi:) - puhuminen muille, koska pelkäät, ettet keksisi mitään sanottavaa tai kuulostaisit hölmöltä? 
	1	kyllä
	0	ei
 BH07gN | Viimeisen 12kk aikana pelännyt/vältellyt tilannetta: - jokin muu tila | BH07gN. (Oletko 12 viime kuukauden aikana tuntenut poikkeuksellisen voimakasta pelkoa tällaisia tilanteita kohtaan tai oletko vältellyt tällaisia tilanteita, joissa teet jotain muiden läsnäollessa tai joudut huomion keskipisteeksi:) - jokin muu tilanne, jossa joutuisit huomion keskipisteeksi? 
	1	kyllä
	0	ei
 BH08aN | Viimeisen 12kk aikana pelännyt/vältellyt tilannetta: - oleminen poissa kotoa | BH08aN.KORTTI 11 Seuraavaksi kysyisin muista tilanteista, joita olet mahdollisesti pelännyt. Oletko 12 viime kuukauden aikana kovasti pelännyt tai vältellyt jotain seuraavassa luettelossa luetelluista tilanteista: - oleminen poissa kotoa?
	1	kyllä
	0	ei
 BH08bN | Viimeisen 12kk aikana pelännyt/vältellyt tilannetta: - matkustaminen bussilla, junalla tai muulla julkisella kulkuvälineellä | BH08bN. (Oletko 12 viime kuukauden aikana kovasti pelännyt tai vältellyt jotain seuraavassa luettelossa luetelluista tilanteista:) - matkustaminen bussilla, junalla tai muulla julkisella kulkuvälineellä?
	1	kyllä
	0	ei
 BH08cN | Viimeisen 12kk aikana pelännyt/vältellyt tilannetta: - väkijoukossa seisominen | BH08cN. (Oletko 12 viime kuukauden aikana kovasti pelännyt tai vältellyt jotain seuraavassa luettelossa luetelluista tilanteista:) - väkijoukossa seisominen?
	1	kyllä
	0	ei
 BH08dN | Viimeisen 12kk aikana pelännyt/vältellyt tilannetta: - julkisella paikalla, kuten kaupassa, tavaratalossa tai parkkipaikalla oleskelu | BH08dN. (Oletko 12 viime kuukauden aikana kovasti pelännyt tai vältellyt jotain seuraavassa luettelossa luetelluista tilanteista:) - julkisella paikalla, kuten kaupassa, marketissa, tavaratalossa tai parkkipaikalla oleskelu?
	1	kyllä
	0	ei
 BH08eN | Viimeisen 12kk aikana pelännyt/vältellyt tilannetta: - matkustaminen kauas | BH08eN. (Oletko 12 viime kuukauden aikana kovasti pelännyt tai vältellyt jotain seuraavassa luettelossa luetelluista tilanteista:) - matkustaminen kauas?
	1	kyllä
	0	ei
 BH08fN | Viimeisen 12kk aikana pelännyt/vältellyt tilannetta: -sillan ylittäminen? | BH08fN. (Oletko 12 viime kuukauden aikana kovasti pelännyt tai vältellyt jotain seuraavassa luettelossa luetelluista tilanteista:) - sillan ylittäminen?
	1	kyllä
	0	ei
 BH09N | Viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut vähintään 2 viikon jakso, jolloin lähes päivittäin surullinen, melankolinen, tyhjä tai masentunut | BH09N. Onko viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut vähintään 2 viikkoa kestänyttä jaksoa, jolloin lähes päivittäin olit surullinen, melankolinen, tyhjä tai masentunut?
	1	kyllä
	0	ei
 BH10N | Kuluneen vuoden aikana ollut yli kaksiviikkoista jaksoa jolloin menettänyt nautintakyvyn tai kiinnostuksen melkein kaikkeen | BH10N. Onko kuluneen vuoden aikana ollut yli kaksiviikkoista jaksoa, jolloin olet menettänyt nautintakykysi tai kiinnostuksesi melkein kaikkeen, kuten työhön, harrastuksiin tai muihin sinulle tavallisesti mieluisiin tekemisiin?
	1	kyllä
	0	ei
 BH11aN | Kun ongelmat jakson aikana pahimmillaan, niin: - paino laski ilman, että laihdutti, tai menetti ruokahalun | BH11aN. Varmista tarvittaessa, että oire kesti yli 2 viikkoa ja oli lähes päivittäistä. Kun nuo ongelmat olivat tämän jakson aikana pahimmillaan, niin: - laskiko painosi ilman, että laihdutit, tai menetitkö ruokahalusi?
	1	kyllä
	0	ei
 BH11bN | Kun ongelmat jakson aikana pahimmillaan, niin: - kärsi unettomuudesta, tai nukkui tai torkkui paljon enemmän kuin tavallisesti | BH11bN. (Kun nuo ongelmat olivat tämän jakson aikana pahimmillaan, niin:) - kärsitkö unettomuudesta, tai nukuitko tai torkuitko paljon enemmän kuin tavallisesti?
	1	kyllä
	0	ei
 BH11cN | Kun ongelmat jakson aikana pahimmillaan, niin: - oli niin kiihtynyt tai hidastunut, että muutkin sen huomasivat | BH11cN. (Kun nuo ongelmat olivat tämän jakson aikana pahimmillaan, niin:) - olitko niin kiihtynyt tai hidastunut, että muutkin sen huomasivat?
	1	kyllä
	0	ei
 BH11dN | Kun ongelmat jakson aikana pahimmillaan, niin: - oli väsynyt tai voimaton | BH11dN. (Kun nuo ongelmat olivat tämän jakson aikana pahimmillaan, niin:) - olitko väsynyt tai voimaton?
	1	kyllä
	0	ei
 BH11eN | Kun ongelmat jakson aikana pahimmillaan, niin: - koki arvottomuuden tunteita, tai kohtuuttomia tai aiheettomia syyllisyyden tunteita | BH11eN. (Kun nuo ongelmat olivat tämän jakson aikana pahimmillaan, niin:) - koitko arvottomuuden tunteita, tai kohtuuttomia tai aiheettomia syyllisyyden tunteita?
	1	kyllä
	0	ei
 BH11fN | Kun ongelmat jakson aikana pahimmillaan, niin: - oli vaikea ajatella, keskittyä tai päättää asioita | BH11fN. (Kun nuo ongelmat olivat tämän jakson aikana pahimmillaan, niin:) - oliko sinun vaikea ajatella, keskittyä tai päättää asioita?
	1	kyllä
	0	ei
 BH11gN | Kun ongelmat jakson aikana pahimmillaan, niin: - ajatteli kuolemaa tai itsemurhaa, tai teki itsemurhayrityksen tai itsemurhasuunnitelman | BH11gN. (Kun nuo ongelmat olivat tämän jakson aikana pahimmillaan, niin:) - ajattelitko kuolemaa tai itsemurhaa, tai teitkö itsemurhayrityksen tai itsemurhasuunnitelman?
	1	kyllä
	0	ei
 BH12N | Ollut joitakin luettelluista kokemuksista (CH-mittari) | BH12N.KORTTI 12-13 Nyt haluaisin kysyä ajatuksista, joita sinulla on saattanut olla. Kävisitkö läpi seuraavan luettelon. Lue kaikki kysymykset hyvin huolellisesti. Onko sinulla koskaan ollut mitään tässä luetelluista kokemuksista?
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN1 | CH: vakoilu | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN2 | CH: seurataan | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN3 | CH: ihmiset puhuvat | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN4 | CH: salaiset kokeet | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN5 | CH: juonittelu | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN6 | CH: rakastunut | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN7 | CH: uskottomuus | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN8 | CH: lukee ajatuksia | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN9 | CH: kuulee toisten ajatukset | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN10 | CH: muut kuulevat ajatukset | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN11 | CH: voiman vallassa | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN12 | CH: oudot ajatukset | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN13 | CH: ajatukset varastetaan | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN14 | CH: erityisviestit | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN15 | CH: kirja ym vain itselle | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN16 | CH: oudot voimat | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN17 | CH: näkee mitä muut eivät näe | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN18 | CH: kuulee mitä muut eivät kuule | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN19 | CH: oudot hajut | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN20 | CH: oudot maut | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN21 | CH: epätavalliset tuntemukset | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN22 | CH: ei voi liikkua | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 BH12aN23 | CH: pakko liikkua | BH12aN.KORTTI 12-13 Mikä tai mitkä? Pyydä vastaamaan numerokoodilla (11-33). Merkitse numerot samalla kun haastateltava vastaa.
	1	kyllä
	0	ei
 CA01 | Isä elossa | CA01. Onko isäsi elossa ? Kysymykset CA01-CA12 koskevat biologista isää ja äitiä
	1	kyllä
	0	ei
 CA02 | Isän syntymäaika | CA02. Mikä isäsi syntymäaika? Muodossa PPKKVVVV. Koodataan sillä tarkkuudella kuin saadaan. Tuntemattomat päivät, kuukaudet tai vuodet merkitään nollilla, esim. 00121955. 
 CA03 | Isän syntymäpaikka, muokattu kuntakoodi | CA03. Mikä on/oli isäsi syntymäpaikka?, muokattu kuntakoodi
 CA05 | Isän ikä kuollessa | CA05. Minkä ikäisenä isäsi kuoli? 
 CA06 | Isän kuolinsyy | CA06. Mikä oli isäsi kuolinsyy?
	1	tapaturma tms. (työ-, liikennetapaturma, sota,itsemurha,muu)
	2	sydäninfarkti (sydänveritulppa)
	3	muu sydänvika
	4	Aivohalvaus (aivoverenvuoto, aivoveritulppa)
	5	syöpä
	6	muu syy
 CA07 | Äiti elossa | CA07. Onko äitisi elossa ?
	1	kyllä
	0	ei
 CA08 | Äidin syntymäaika | CA08. Mikä äitisi syntymäaika? Muodossa PPKKVVVV. Koodataan sillä tarkkuudella kuin saadaan. Tuntemattomat päivät, kuukaudet tai vuodet merkitään nollilla, esim. 00121955. 
 CA09 | Äidin syntymäpaikka, muokattu kuntakoodi | CA09. Mikä on/oli äitisi syntymäpaikka?, muokattu kuntakoodi
 CA11 | Äidin ikä kuollessa | CA11. Minkä ikäisenä äitisi kuoli? 
 CA12 | Äidin kuolinsyy | CA12. Mikä oli äitisi kuolinsyy?
	1	tapaturma tms. (työ-, liikennetapaturma, sota,itsemurha,muu)
	2	sydäninfarkti (sydänveritulppa)
	3	muu sydänvika
	4	Aivohalvaus (aivoverenvuoto, aivoveritulppa)
	5	syöpä
	6	muu syy
 CA13 | Sisarusten määrä | CA13. Kuinka monta sisarusta Sinulla on/on ollut yhteensä (mukaanluettuna sisar-ja velipuolet)? Sekä elävät että kuolleet sisarukset lasketaan mukaan
 CB01 | Asui koulun aloittaessa | CB01a. Asuitko koulun aloittaessasi (eli ollessasi noin 7-vuotias):
	1	kotonasi molempien vanhempiesi kanssa (myös otto- ja kasvatusvanhemmat, isä- tai äitipuoli)
	2	jommankumman vanhempasi kanssa (myös otto- ja kasvatusvanhemmat, isä- tai äitipuoli)
	3	sukulaisten kuten isovanhempien, setien tai tätien luona
	4	lastenkodissa tai muussa laitoksessa
 CB01_2 | Kumman vanhemman kanssa asui koulun aloittaessa | CB01_2. Kumman vanhempasi kanssa asuit?
	1	isän
	2	äidin
 CB02 | Isän ammattiasema koulun aloittaessa | CB02 Mikä oli isäsi ammattiasema silloin? Oliko hän: Vanhemmilla tarkoitetaan seuraavissa kysymyksissä(CB02-CB11) niitä aikuisia, joiden luona tutkittava asui (ei ensisijaisesti biologisia vanhempia).
	1	maanviljelijä
	2	työnantajayrittäjä
	3	yksityisyrittäjä
	4	työntekijä
	5	toimihenkilö
	6	eläkeläinen
	7	muu?
 CB02_7 | Mikä muu ammattiasema isällä koulun aloittaessa | CB02_7. Mikä muu ammattiasema? 
 CB03a | Tilan kokonaispinta-ala koulun aloittaessa | CB03a.Mikä oli tämän tilan kokonaispinta-ala (hehtaareina)? 
 CB03b | Viljelty maa hehtaareina koulun aloittaesa | CB03b.Montako hehtaaria siitä oli viljeltyä? 
 CB04T | Isän ammatti tekstinä koulun aloittaessa | CB04T. Missä ammatissa isäsi toimi silloin?(ellei ammatissa toimiva, mahdollinen aikaisempi ammatti) ,ammatti tekstinä
 CB04 | Isän ammattikoodi koulun aloittaessa | CB04. Missä ammatissa isäsi toimi silloin?(ellei ammatissa toimiva, mahdollinen aikaisempi ammatti), TK:n ammattiluokitus 1997
 CB05 | Isän pohjakoulutus | CB05. Mikäisäsi pohjakoulutus:
	1	osa kansakoulua tai vähemmän
	2	kansa- tai kansalaiskoulu
	3	kansanopisto tai kansankorkeakoulu
	4	keskikoulu
	5	osa lukiota tai lukion päästötodistus
	6	ylioppilastutkinto?
 CB06 | Isän ammatti-/korkeakoulutus | CB06. Onko/oliko isäsi suorittanut:
	1	Ammatillisen koulun
	2	Ammatillisen opiston
	3	korkeakoulututkinnon?
	4	ei mitään näistä
 CB07 | Äidin ammattiasema koulun aloittaessa | CB07. Mikä oli äitisi ammattiasema silloin, kun aloitit koulun:
	1	maanviljelijä tai maatalon emäntä
	2	työnantajayrittäjä
	3	yksityisyrittäjä
	4	työntekijä
	5	toimihenkilö
	6	yrittäjäperheen avustava perheenjäsen
	7	kotirouva tai perheenemäntä
	8	eläkeläinen
	9	muu
 CB07_9 | Mikä muu ammattiasema äidillä koulun aloittaessa | CB07_9. Mikä muu ammattiasema
 CB08a | Tilan kokonaispinta-ala koulun aloittaessa | CB08a. Mikä oli tämän tilan kokonaispinta-ala (hehtaareina) 
 CB08b | Viljelty maa hehtaareina koulun aloittaesa | CB08b. Montako hehtaaria siitä oli viljeltyä
 CB09T | Äidin ammatti tekstinä koulun aloittaessa | CB09T. Missä ammatissa äitisi toimi silloin?(ellei ammatissa toimiva, mahdollinen aikaisempi ammatti),ammatti tekstinä
 CB09 | Äidin ammattikoodi koulun aloittaessa | CB09. Missä ammatissa äitisi toimi silloin?(ellei ammatissa toimiva, mahdollinen aikaisempi ammatti), TK:n ammattiluokitus 1997
 CB10 | Äidin pohjakoulutus | CB10. Mikääitisi pohjakoulutus:
	1	osa kansakoulua tai vähemmän
	2	kansa- tai kansalaiskoulu
	3	kansanopisto tai kansankorkeakoulu
	4	keskikoulu
	5	osa lukiota tai lukion päästötodistus
	6	ylioppilastutkinto
 CB11 | Äidin ammatti-/korkeakoulutus | CB11. Onko/oliko äitisi suorittanut:
	1	Ammatillisen koulun
	2	Ammatillisen opiston
	3	korkeakoulututkinnon
	4	ei mitään näistä
 DA01 | Kunnan terveyskeskus nimennyt ns. omalääkärin | DA01. Onko kuntanne terveyskeskus nimennyt Teille ns. omalääkärin? (Omalääkäri on tavallisesti yleislääkäri, jonka puoleen käännytään kaikenlaisten sairauksien vuoksi.) 
	1	kyllä
	2	ei
	3	EOS
 DA02 | Hakeutuu ensisijaisesti omalääkärin vastaanotolle | DA02. Hakeudutteko ensisijaisesti hänen vastaanotolleen tarvitessanne lääkärin apua ja neuvoja? 
	1	kyllä
	0	ei
 DA03 | Muu kuin omalääkäri, johon ottaa ensisijaisesti yhteyttä | DA03. Onko Teillä joku muu lääkäri, johon otatte ensisijaisesti yhteyttä tarvitessanne lääkärin apua ja neuvoja? 
	1	kyllä
	0	ei
 DA04N | Kuka tämä lääkäri on : varuskuntalääkäri merkitään kohtaan 8
	1	terveyskeskuslääkäri
	2	työterveyslääkäri
	3	yksityislääkäri
	4	sairaalan poliklinikan lääkäri
	5	tuttava- tai sukulaislääkäri
	7	opiskelijaterveydenhuollon lääkäri (esim. Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö eli YTHS)
	8	joku muu lääkäri
 DA04_M1 | Terveyskeskuslääkäri ensisijainen | Muunnos, DA04n=1 tai DA04=1, niin DA04_M1=1, jos DA04n=2-5,7-8 tai DA04=2-6, niin DA04_M1=0, jos DA03=0, niin DA04_M1=0
	0	ei
	1	kyllä
 DA04_M2 | Työterveyslääkäri ensisijainen | Muunnos, DA04=2 tai DA04n=2, niin DA04_M2=1, jos DA04=1,3-6 tai DA04n=1,3-5,7-8, niin DA04_M2=0, jos DA03=0, niin DA04_M2=0
	0	ei
	1	kyllä
 DA04_M3 | Yksityislääkäri ensisijainen | Muunnos, DA04=3 tai DA04n=3, niin DA04_M3=1, jos DA04=1-2,4-6 tai DA04n=1-2,4-5,7-8, niin DA04_M3=0, jos DA03=0, niin DA04_M3=0
	0	ei
	1	kyllä
 DA04_M4 | Sairaalan pkl:n lääkäri ensisijainen | Muunnos, DA04=4 tai DA04n=4, niin DA04_M4=1, jos DA04=1-3,5-6 tai DA04n=1-3,5,7-8, niin DA04_M4=0, jos DA03=0, niin DA04_M4=0
	0	ei
	1	kyllä
 DA04_M5 | Muu lääkäri ensisijainen | Muunnos, DA04=5,6 tai DA04n=5,8, niin DA04_M5=1, jos DA04=1-4 tai DA04n=1-4,7, niin DA04_M5=0, jos DA03=0, niin DA04_M5=0
	0	ei
	1	kyllä
 DA04_M6 | Opiskelijaterveydenhuollon lääkäri ensisijainen | Muunnos, DA04=7, niin DA04_M6=1, jos DA04n=1-5,8, niin DA04_M6=0, jos DA03=0, niin DA04_M6=0x
	0	ei
	1	kyllä
 DA05 | (Muun kuin oman-) lääkärin erikoisala | DA05. Minkä alan lääkäri hän on? 
	1	yleislääkäri
	2	gynekologi
	3	silmälääkäri
	4	korva(kurkku/nenä)lääkäri
	5	sisätautilääkäri
	6	ihotautilääkäri
	7	jonkin muun erikoisalan lääkäri
 DA06 | Tietty terveyden- tai sairaanhoitaja, johon ottaa yhteyttä | DA06. Onko Teillä joku tietty terveyden- tai sairaanhoitaja, johon otatte ensisijaisesti yhteyttä tarvitessanne apua ja neuvoja terveyteenne liittyvissä asioissa? 
	1	kyllä
	0	ei
 DA07N | Onko tämä hoitaja
	1	terveyskeskuksessa
	2	yksityisellä lääkäriasemalla
	3	sairaalassa
	4	työterveyshoitaja
	5	tuttava- tai sukulaishoitaja
	7	opiskelijaterveydenhuollossa (esim. YTHS)
	8	joku muu hoitaja
 DA07_M1 | Terveyskeskushoitaja ensisijainen | Muunnos, DA07n=1 tai DA07=1, niin DA07_M1=1, DA06=1,0, niin DA07_M1=0
	0	ei
	1	kyllä
 DA07_M2 | Työterveyshoitaja ensisijainen | Muunnos, DA07=4 tai DA07n=4, niin DA07_M2=1, DA06=1,0, niin DA07_M2=0
	0	ei
	1	kyllä
 DA07N_M3 | Opiskelijaterveydenhoitaja ensisijainen | Muunnos, DA06=1,0 ja DA07n=7, niin DA07n_M3=1, DA06=1,0 ja DA07n=.,1-5,8, niin DA07n_M3=0
	0	ei
	1	kyllä
 DA07_M4 | Muu hoitaja ensisijainen | Muunnos, DA06=1,0 ja (DA07=2-3,5-6 tai DA07n=2,3,5,8) niin DA07n_M4=1, DA06=1,0 ja DA07n=.,1-5,8, niin DA07n_M4=0
	0	ei
	1	kyllä	
 DB01	| Käynyt lääkärissä oman sairauden vuoksi /12 kk | DB01. Oletteko oman sairautenne ^aputeks50S takia käynyt lääkärissä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Mukaan ei lasketa niitä kertoja, jolloin olette ollut sairaalassa sisäänotettuna potilaana. 
	1	kyllä
	0	ei
 DB02 | Käyntikerrat lääkärissä /12 kk | DB02. (käynti lääkärissä) Kuinka monta kertaa yhteensä? 
 DB02_k | Käyntikerrat lääkärissä /12 kk (korjattu muuttuja DB03 -muuttujien perusteella) | DB02_k. (käynti lääkärissä) Kuinka monta kertaa yhteensä? (korjattu muuttuja DB03 -muuttujien perusteella) 
 DB02_M1 | Lääkärissä käyntien lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB01=0, niin DB02_M1=0, muuten DB02_M1=DB02_k
 DB03a | Käyntikerrat terveyskeskuslääkärillä/12 kk | DB03a. Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käynyt: - terveyskeskuslääkärillä? 
 DB03a_M1 | Terveyskeskuslääkärillä käyntien lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB01=0 tai DB03A=0, niin DB03A_M1=0, muuten DB03A_M1=DB03A
 DB03b | Käyntikerrat sairaalan poliklinikalla/ 12 kk | DB03b. (Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käynyt:) - sairaalan poliklinikalla? 
 DB03b_M1 | Poliklinikkalääkärillä käyntien lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB01=0 tai DB03B=0, niin DB03B_M1=0, muuten DB03B_M1=DB03B
 DB03c | Käyntikerrat työterveyslääkärillä/12 kk | DB03c. (Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käynyt:) - entä kuinka monta kertaa työpaikan työterveyslääkärillä? 
 DB03c_M1 | Työterveyslääkärillä käyntien lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB01=0 tai DB03C=0, niin DB03C_M1=0, muuten DB03C_M1=DB03C
 DB03cN | Käyntikerrat opiskelijaterveydenhuollon lääkärillä/12 kk | DB03cN. (Kuinka monta kertaa olet oman sairautesi vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käynyt:) - opiskelijaterveydenhuollon lääkärillä? 
 DB03cN_M1 | Opiskelijaterveydenhollon lääkärillä käyntien lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB01=0 tai DB03cN=0, niin DB03cN_M1=0, muuten DB03cN_M1=DB03cN
 DB03d | Käyntikerrat yksityislääkärillä/ 12 kk | DB03d. (Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käynyt:) - yksityislääkärin vastaanotolla? 
 DB03d_M1 | Yksityislääkärillä käyntien lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB01=0 tai DB03D=0, niin DB03D_M1=0, muuten DB03D_M1=DB03D
 DB03e | Lääkärin tekemien kotikäyntien määrä/12 kk | DB03e. (Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:) - tavannut lääkärin kotonanne? 
 DB03e_M1 | Lääkärin kotikäyntien lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB01=0 tai DB03E=0, niin DB03E_M1=0, muuten DB03E_M1=DB03E
 DB03fN | Tavannut lääkärin jossakin muualla/ 12 kk | DB03f. (Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:) - tavannut lääkärin jossakin muualla? 
 DB03f_M1 | Lääkärikäynnit muussa paikkassa, lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB03f_M1=DB03f; jos DB03f_M1=., niin DB03f_M1=DB03fn; jos DB01=0, niin DB03f_M1=0
 DB04_1T | 1. syy (teksti), jonka vuoksi tavannut lääkärin avohoidossa/12 kk
 DB04_1 | 1. syy (koodi), jonka vuoksi tavannut lääkärin avohoidossa/12 kk | DB04_1 (tauti1) Minkä sairauksien tai vaivojen vuoksi olette tavannut lääkärin muualla kuin # sairaalassa sisäänotettuna potilaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? Kelan tautiluokitus
 DB04_2T | 2. syy (teksti), jonka vuoksi tavannut lääkärin avohoidossa/12 kk
 DB04_2 | 2. syy (koodi), jonka vuoksi tavannut lääkärin avohoidossa/12 kk | DB04_2 (tauti2) Minkä sairauksien tai vaivojen vuoksi olette tavannut lääkärin muualla kuin # sairaalassa sisäänotettuna potilaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? Kelan tautiluokitus
 DB04_3T | 3. syy (teksti), jonka vuoksi tavannut lääkärin avohoidossa/12 kk
 DB04_3 | 3. syy (koodi), jonka vuoksi tavannut lääkärin avohoidossa/12 kk | DB04_3 (tauti3) Minkä sairauksien tai vaivojen vuoksi olette tavannut lääkärin muualla kuin # sairaalassa sisäänotettuna potilaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? Kelan tautiluokitus
 DB04_4T | 4. syy (teksti), jonka vuoksi tavannut lääkärin avohoidossa/12 kk
 DB04_4 | 4. syy (koodi), jonka vuoksi tavannut lääkärin avohoidossa/12 kk | DB04_4 (tauti4) Minkä sairauksien tai vaivojen vuoksi olette tavannut lääkärin muualla kuin # sairaalassa sisäänotettuna potilaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? Kelan tautiluokitus
 DB04_5T | 5. syy (teksti), jonka vuoksi tavannut lääkärin avohoidossa/12 kk
 DB04_5 | 5. syy (koodi), jonka vuoksi tavannut lääkärin avohoidossa/12 kk | DB04_5 (tauti5) Minkä sairauksien tai vaivojen vuoksi olette tavannut lääkärin muualla kuin # sairaalassa sisäänotettuna potilaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? Kelan tautiluokitus
 DB05T | Syy (teksti), joka syynä viimeisimpään lääkärinkäyntiin
 DB05 | Tauti tai sairaus, joka syynä viimeisimpään lääkärinkäyntiin | DB05.Mikä sairaus oli syynä viimeisimpään lääkärikäyntiinne? Kelan tautiluokitus
 DB06a | Yhteyskerrat lääkäriin sairauden vuoksi puhelimitse/12 kk | DB06a. Kuinka monta kertaa olette oman sairautennevuoksi viimeksi kuluneiden 12 kk aikana ollut yhteydessä lääkäriin: puhelimitse? 
 DB06b | Yhteyskerrat lääkäriin sairauden vuoksi tietoverkon kautta/12 kk | DB06b.Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kk aikana ollut yhteydessä lääkäriin: tietoverkon kautta (internet, sähköposti)? 
 DB07 | Käynyt liian monen lääkärin luona/ poliklinikalla saadakseen hoitoa/12 kk | DB07. Oletteko joutunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kääntymään liian monen lääkärin tai poliklinikan puoleen ennen kuin olette saanut tarvitsemanne hoidon? 
	1	kyllä
	0	ei
 DB08a | Käyntikerrat työterveyshoitajan vastaanotolla /12 kk | DB08a. Kuinka monta kertaa olette viimeksi kuluneiden 12 kk aikana oman sairautenne ^aputeks50S vuoksi: - käynyt työterveyshoitajan vastaanotolla? 
 DB08b_M1 | Hoitajakäynnit: muu hoitaja lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB08B_M1=DB08B; jos DB08B_M1=., niin DB08B_M1=DB08BN2
 DB08bN1 | Käyntikerrat opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajan vastaanotolla/12kk | DB08b. Kuinka monta kertaa olette viimeksi kuluneiden 12 kk aikana oman sairautenne ^aputeks50S vuoksi: - käynyt (muun) terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla? 
 DB08bN2 | Käyntikerrat (muun)terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla /12 kk | DB08bN. (Kuinka monta kertaa olet viimeksi kuluneiden 12 kk aikana oman sairautesi vuoksi:) - käynyt opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajan vastaanotolla? 
 DB08BN1_M1 | Hoitajakäynnit: opiskelijath lkm 12 kk:n aikana | Muunnos, DB08BN1=0, niin DB08BN1_M1=0; muuten DB08BN_M1=DB08BN1
 DB08c | Tavannut kotona terveydenhoitajan tai kotisairaanhoitajan/ 12 kk | DB08c. Kuinka monta kertaa olette viimeksi kuluneiden 12 kk aikana oman sairautenne ^aputeks50S vuoksi: - tavannut kotonanne terveydenhoitajan tai kotisairaanhoitajan? 
 DB09_1T | 1.syy (teksti), jonka vuoksi tavannut hoitajan avohoidossa/12 kk | 
 DB09_1 | 1. syy (koodi), jonka vuoksi tavannut hoitajan avohoidossa/12 kk | DB09_1 (tauti1) Minkä sairauksien tai vaivojen (tai raskauden ja synnytyksen) vuoksi olette tavannut terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan muualla kuin # sairaalassa sisäänotettuna potilaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? Kelan tautiluokitus
 DB09_2T | 2.syy (teksti), jonka vuoksi tavannut hoitajan avohoidossa/12 kk | 
 DB09_2 | 2. syy (koodi), jonka vuoksi tavannut hoitajan avohoidossa/12 kk | DB09_2 (tauti2) Minkä sairauksien tai vaivojen (tai raskauden ja synnytyksen) vuoksi olette tavannut terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan muualla kuin # sairaalassa sisäänotettuna potilaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? Kelan tautiluokitus
 DB09_3T | 3. syy (teksti), jonka vuoksi tavannut hoitajan avohoidossa/12 kk | 
 DB09_3 | 3. syy (koodi), jonka vuoksi tavannut hoitajan avohoidossa/12 kk | DB09_3 (tauti3) Minkä sairauksien tai vaivojen (tai raskauden ja synnytyksen) vuoksi olette tavannut terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan muualla kuin # sairaalassa sisäänotettuna potilaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? Kelan tautiluokitus
 DB09_4T | 4. syy (teksti), jonka vuoksi tavannut hoitajan avohoidossa/12 kk | 
 DB09_4 | 4. syy (koodi), jonka vuoksi tavannut hoitajan avohoidossa/12 kk | DB09_4 (tauti4) Minkä sairauksien tai vaivojen (tai raskauden ja synnytyksen) vuoksi olette tavannut terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan muualla kuin # sairaalassa sisäänotettuna potilaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? Kelan tautiluokitus
 DB09_5T | 5. syy (teksti), jonka vuoksi tavannut hoitajan avohoidossa/12 kk | 
 DB09_5 | 5. syy (koodi), jonka vuoksi tavannut hoitajan avohoidossa/12 kk | DB09_5 (tauti5) Minkä sairauksien tai vaivojen (tai raskauden ja synnytyksen) vuoksi olette tavannut terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan muualla kuin # sairaalassa sisäänotettuna potilaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? Kelan tautiluokitus
 DB10T | Syy (teksti), joka syynä viimeisimpään hoitajakäyntiin | 
 DB10 | Syy (koodi), joka syynä viimeisimpään hoitajakäyntiin | DB10. Mikä sairaus tai vaiva oli syynä viimeisimpään hoitajakäyntiinne? Kelan tautiluokitus
 DB11a | Yhteyskerrat hoitajaan sairauden vuoksi puhelimitse/12 kk | DB11.a Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kk aikana ollut yhteydessä sairaanhoitajaan tai terveydenhoitajaan: puhelimitse? 
 DB11b | Yhteyskerrat hoitajaan sairauden vuoksi tietoverkon kautta/12 kk | DB11.b Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kk aikana ollut yhteydessä terveydenhoitajaan: tietoverkon kautta (internet, sähköposti)? 
 DC00aN | Saanut asiantuntija-apua mielenterveysongelmiin | DC00aN. Oletko koskaan saanut asiantuntija-apua tai hoitoa jonkin mielenterveydellisen tai psyykkisen ongelman vuoksi? 
	1	kyllä
	0	ei
 DC00bN | Ikä, jolloin saanut apua ensimmäisen kerran mielenterveysongelmiin | DC00bN. Minkä ikäisenä sait ensimmäisen kerran tällaista asiantuntija-apua tai hoitoa? 
 DC00cN | Mielenterveysongelman laatu | DC00cN. Millainen tämä ongelma oli? 
	1	masennus
	2	Ahdistus
	3	syömishäiriö (anoreksia tai ahmiminen/bulimia)
	4	käytöshäiriö (esim. keskittymisvaikeudet, MBD)
	5	Alkoholin ja/tai huumeiden käyttö
	6	muu
 DC00cN_1 | Jokin muu mielenterveysongelman laatu | DC00cN_1. (Muu) mikä? 
 DC00dN | Avun tai hoidon laatu | DC00dN. Millaista apua tai hoitoa sait: Vain yksi, raskain vaihtoehto
	1	kävin lääkärin, psykologin tai vastaavan asiantuntijan vastaanotolla muutaman kerran
	2	kävin lääkärin, psykologin tai vastaavan asiantuntijan vastaanotolla säännöllisesti vähintään useiden kuukausien ajan
	3	olin sairaalassa tai muussa laitoshoidossa?
 DC01	 | Käyttänyt mielenterveydellisten ongelmien takia terveyspalveluja/12 kk | DC01. Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt mielenterveydellisten ongelmien takia mitään terveyspalveluja? 
	1	kyllä
	0	ei
 DC02a | Käynyt mielenterveysongelmien takia terveyskeskuksessa /12 kk | DC02a. Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: terveyskeskuksessa? 
	1	kyllä
	0	ei
 DC03a | Käyntien määrä terveyskeskuksessa mielenterveysongelmien takia /12 kk | DC03a. (terveyskeskuksessa) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? 
 DC04a | Mielenterveysongelmien hoito päättynyt terveyskeskuksessa | DC04a. Onko hoitonne päättynyt? 
	1	kyllä
	0	ei
 DC05a | Yli 1 kk hoito terveyskeskuksessa sisälsi keskusteluapua ja psykoterapiaa | DC05a. Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1 kk:n ajan ainakin kerran viikossa)? 
	1	kyllä
	0	ei
 DC02b | Käynyt mielenterveysongelmien takia työterveyshuollossa/12 kk | DC02b. Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: työterveyshuollossa? 
	1	kyllä
	0	ei
 DC03b | Käyntien määrä työterveyshuollossa mielenterveysongelmien takia /12 kk | DC03b. (työterveyshuollossa) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? 
 DC04b | Mielenterveysongelmien hoito päättynyt työterveyshuollossa | DC04b. Onko hoitonne päättynyt? 
	1	kyllä
	0	ei
 DC05b | Yli 1 kk hoito työterveyshuollossa sisälsi keskusteluapua ja psykoterapiaa | DC05b. Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1 kk:n ajan ainakin kerran viikossa)? 
	1	kyllä
	0	ei
 DC02bN | Käynyt mielenterveysongelmien takia opiskelija terveydenhuollossa/12 kk | DC02bN. (Oletko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana:) - opiskelijaterveydenhuollossa? 
	1	kyllä
	0	ei
 DC03bN | Käyntien määrä opiskelija terveydenhuollossa mielenterveysongelmien takia /12 kk | DC03bN. (opiskelijaterveydenhuollossa) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? 
 DC04bN | Hoito päättynyt | 
	1	kyllä
	0	ei
 DC05bN | Yli 1 kk hoito opiskelija terveydenhuollossa sisälsi keskusteluapua ja psykoterapiaa | DC05bN. Sisälsikö hoitosi keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1 kk:n ajan ainakin kerran viikossa)? 
	1	kyllä
	0	ei
 DC02c | Käynyt mielenterveysongelmien takia mielenterveystoimistossa tai psykiatrian poliklinikalla/12 kk | DC02c. Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: mielenterveystoimistossa tai psykiatrian poliklinikalla? 
	1	kyllä
	0	ei
 DC03c | Käyntien määrä mielenterveystoimistossa tai psykiatrian poliklinikalla mielenterveysongelmien takia /12 kk | DC03c. (mielenterveystoimistossa tai psykiatrian poliklinikalla) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? 
 DC04c | Mielenterveysongelmien hoito päättynyt mielenterveystoimistossa tai psykiatrian poliklinikalla | DC04c. Onko hoitonne päättynyt? 
	1	kyllä
	0	ei
 DC05c | Yli 1 kk hoito mielenterveystoimistossa tai psykiatrian poliklinikalla sisälsi keskusteluapua ja psykoterapiaa | DC05c. Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa(tapasitte yli 1 kk:n ajan ainakin kerran viikossa)? 
	1	kyllä
	0	ei
 DC02d | Käynyt mielenterveysongelmien takia A-klinikalla /12 kk | DC02d. Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: A-klinikalla?
	1	kyllä
	0	ei
 DC03d | Käyntien määrä A-klinikalla mielenterveysongelmien takia /12 kk | DC03d. (A-klinikalla) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana?
 DC04d | Mielenterveysongelmien hoito päättynyt A-klinikalla | DC04d. Onko hoitonne päättynyt?
	1	kyllä
	0	ei
 DC05d | Yli 1 kk hoito A-klinikalla sisälsi keskusteluapua ja psykoterapiaa | DC05d. Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa(tapasitte yli 1 kk:n ajan ainakin kerran viikossa)?
	1	kyllä
	0	ei
 DC02e | Käynyt mielenterveysongelmien takia perhe- tai kasvatusneuvolassa/ 12 kk | DC02e. Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: perhe- tai kasvatusneuvolassa?
	1	kyllä
	0	ei
 DC03e | Käyntien määrä perhe- tai kasvatusneuvolassa mielenterveysongelmien takia /12 kk | DC03e. (perhe- tai kasvatusneuvolassa) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? 
 DC04e | Mielenterveysongelmien hoito päättynyt perhe- tai kasvatusneuvolassa | DC04e. Onko hoitonne päättynyt?
	1	kyllä
	0	ei
 DC05e | Yli 1 kk hoito perhe- tai kasvatusneuvolassa sisälsi keskusteluapua ja psykoterapiaa | DC05e. Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1kk:n ajan ainakin kerran viikossa)?
	1	kyllä
	0	ei
 DC02f | Käynyt mielenterveysongelmien takia lääkärin tai psykologin yksityisvastaanotolla/ 12 kk | DC02f. Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: lääkärin tai psykologin yksityisvastaanotolla?
	1	kyllä
	0	ei
 DC03f | Käyntien määrä lääkärin tai psykologin yksityisvastaanotolla mielenterveysongelmien takia /12 kk | DC03f. (lääkärin tai psykologin yksityisvastaanotolla) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? 
 DC04f | Mielenterveysongelmien hoito päättynyt lääkärin tai psykologin yksityisvastaanotolla | DC04f. Onko hoitonne päättynyt?
	1	kyllä
	0	ei
 DC05f | Yli 1 kk hoito lääkärin tai psykologin yksityisvastaanotolla sisälsi keskusteluapua ja psykoterapiaa | DC05f. Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1kk:n ajan ainakin kerran viikossa)?
	1	kyllä
	0	ei
 DC02g | Käynyt mielenterveysongelmien takia psykiatrisessa sairaalassa/ 12 kk | DC02g. Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: psykiatrisessa sairaalassa?
	1	kyllä
	0	ei
 DC03g | Käyntien määrä psykiatrisessa sairaalassa mielenterveysongelmien takia /12 kk | DC03g. (psykiatrisessa sairaalassa) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? 
 DC04g | Mielenterveysongelmien hoito päättynyt psykiatrisessa sairaalassa | DC04g. Onko hoitonne päättynyt?
	1	kyllä
	0	ei
 DC05g | Yli 1 kk hoito psykiatrisessa sairaalassa sisälsi keskusteluapua ja psykoterapiaa | DC05g. Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1kk:n ajan ainakin kerran viikossa)?
	1	kyllä
	0	ei
 DC02h | Käynyt mielenterveysongelmien takia muussa sairaalassa/12 kk | DC02h. Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: muussa sairaalassa?
	1	kyllä
	0	ei
 DC03h | Käyntien määrä muussa sairaalassa mielenterveysongelmien takia /12 kk | DC03h. (muussa sairaalassa) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? 
 DC04h | Mielenterveysongelmien hoito päättynyt muussa sairaalassa | DC04h. Onko hoitonne päättynyt?
	1	kyllä
	0	ei
 DC05h | Yli 1 kk hoito muussa sairaalassa sisälsi keskusteluapua ja psykoterapiaa | DC05h. Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1kk:n ajan ainakin kerran viikossa)?
	1	kyllä
	0	ei
 DC02i | Käynyt mielenterveysongelmien takia kuntoutuslaitoksessa/12 kk | DC02i. Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: kuntoutuslaitoksessa?
	1	kyllä
	0	ei
 DC03i | Käyntien määrä kuntoutuslaitoksessa mielenterveysongelmien takia /12 kk | DC03i. (kuntoutuslaitoksessa) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? 
 DC04i | Mielenterveysongelmien hoito päättynyt kuntoutuslaitoksessa | DC04i. Onko hoitonne päättynyt?
	1	kyllä
	0	ei
 DC05i | Hoito kuntoutuslaitoksessa sisälsi keskusteluapua ja psykoterapiaa | DC05i. Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1kk:n ajan ainakin kerran viikossa)?
	1	kyllä
	0	ei
 DC02jN | Käynyt mielenterveysongelmien takia muualla /12 kk | DC02j. Oletteko käynyt mielenterveysongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: muualla?
	1	kyllä
	0	ei
 DC02j_1 | Käynyt mielenterveysongelmien takia muualla/ 12 kk, missä | DC02j_1. (Muualla) missä? 
 DC03j | Käyntien määrä työterveyshuollossa mielenterveysongelmien takia /12 kk | DC03j. (muualla) Kuinka monta kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana? 
 DC04j | Mielenterveysongelmien hoito päättynyt mielenterveystoimistossa tai psykiatrian poliklinikalla | DC04j. Onko hoitonne päättynyt?
	1	kyllä
	0	ei
 DC05j | Yli 1 kk hoito mielenterveystoimistossa tai psykiatrian poliklinikalla sisälsi keskusteluapua ja psykoterapiaa | DC05j. Sisälsikö hoitonne keskusteluapua ja psykoterapiaa (tapasitte yli 1kk:n ajan ainakin kerran viikossa)?
	1	kyllä
	0	ei
 DC061 | Saanut mielenterveysongelmiin hoitoa psykiatrin luona / 12 kk | DC06. Kenen luona olette saanut mielenterveysongelmien takia hoitoa viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: (Voitte ilmoittaa useita vaihtoehtoja)
	0	ei
	1	kyllä
 DC062 | Saanut mielenterveysongelmiin hoitoa muun lääkärin luona / 12 kk | DC06. Kenen luona olette saanut mielenterveysongelmien takia hoitoa viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: (Voitte ilmoittaa useita vaihtoehtoja)
	0	ei
	1	kyllä
 DC063 | Saanut mielenterveysongelmiin hoitoa sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan luona / 12 kk | DC06. Kenen luona olette saanut mielenterveysongelmien takia hoitoa viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: (Voitte ilmoittaa useita vaihtoehtoja)
	0	ei
	1	kyllä
 DC064 | Saanut mielenterveysongelmiin hoitoa muun ammattihenkilön (esim. psykologi) luona / 12 kk | DC06. Kenen luona olette saanut mielenterveysongelmien takia hoitoa viimeksi kuluneiden 12 kk aikana: (Voitte ilmoittaa useita vaihtoehtoja)
	0	ei
	1	kyllä
 DC07 | Mielenterveysongelmien hoito sisälsi lääkehoitoa | DC07. Sisälsikö hoitonne lääkehoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 DC08 | Käyttää tällä hetkellä mielenterveysongelmien hoitoon tarkoitettua lääkettä | DC08. Käytättekö tällä hetkellä jotain mielenterveysongelmien hoitoon tarkoitettua lääkettä?
	1	kyllä
	0	ei
 DC09 | Onko saamastanne hoidosta ollut Teille apua | DC09. Onko saamastanne hoidosta ollut Teille apua: 
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	jonkin verran
	4	melko vähän
	5	hyvin vähän tai ei lainkaan
 DC10N | Tämän hetken terveyspalvelujen tarvearvio mielenterveysongelmien takia | DC10N. Arvioitko tarvitsevasi tällä hetkellä jotain terveyspalveluja mielenterveydellisten ongelmien takia?
	1	kyllä
	0	ei
 DD01a | Käynyt ajokorttitarkastuksessa / 5 v | DD01a. Oletteko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt seuraavissa terveystarkastuksissa: (Terveystarkastuksella tarkoitetaan sellaisia käyntejä lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla, jotka eivät liity välittömästi minkää
	1	kyllä
	0	ei
 DD02a | Tehtyjen ajokorttitarkastusten määrä/ 12 kk | DD02a. (ajokorttitarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DD01bN | Käynyt työhöntulotarkastuksessa tai muussa työterveyshuollon tai opiskeluun liittyvissä tarkastuksessa /5v | DD01bN. (Oletko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt seuraavissa terveystarkastuksissa:) - työhöntulotarkastus tai muu työterveyshuollon tai opiskeluun liittyvä tarkastus?
	1	kyllä
	0	ei
 DD02bN | Tehtyjen työhöntulotarkastusten tai muu työterveyshuollon tai opiskeluun liittyvien tarkastusten määrä /12kk | DD02bN. (työhöntulotarkastus tai muu työterveyshuollon tai oppilaitoksen tarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Jos vastaus on 0 (nolla), merkitse Ctrl + K (lomakkeella arvoaluevirhe) 
 DD01c | Käynyt työttömille tehtävässä terveystarkastuksessa / 5 v | DD01c. (Oletteko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt seuraavissa terveystarkastuksissa:) - työttömille tehtävä tarkastus?
	1	kyllä
	0	ei
 DD02c | Tehtyjen työttömille suunnattujen terveystarkastusten määrä/ 12kk | DD02c.(työttömille tehtävä tarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DD01f | Käynyt raskauden ehkäisyyn liittyvässä tarkastuksessa / 5 v | DD01f. (Oletteko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt seuraavissa terveystarkastuksissa:) -raskauden ehkäisyyn liittyvä tarkastus?
	1	kyllä
	0	ei
 DD02f | Tehtyjen raskauden ehkäisyyn liittyvien tarkastusten määrä /12 kk | DD02f.(raskauden ehkäisyyn liittyvä tarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DD01g | Käynyt raskauteen, lapsen odotukseen tai synnytykseen liittyvässä tarkastuksessa/ 5 v | DD01g. (Oletteko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt seuraavissa terveystarkastuksissa:) - raskauteen, lapsen odotukseen tai synnytykseen liittyvä tarkastus?
	1	kyllä
	0	ei
 DD02g | Tehtyjen raskauteen, lapsen odotukseen tai synnytykseen liittyvien tarkastusten määrä/ 12 kk | DD02g.(raskauteen, lapsen odotukseen tai synnytykseen liittyvä tarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DD01iN | Käynyt kutsunnan yhteydessä tehtäväsasä terveystarkastuksessa/ 5 v | DD01iN. (Oletko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt seuraavissa terveystarkastuksissa:) - kutsunnan yhteydessä tehty terveystarkastus?
	1	kyllä
	0	ei
 DD02iN | Tehtyjen kutsunnan yhteydessä tehtyjen terveystarkastusten määrä/ 12 kk | DD02iN. (kutsunnan yhteydessä tehty terveystarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Jos vastaus on 0 (nolla), merkitse Ctrl + K (lomakkeella arvoaluevirhe) 
 DD01jN | Käynyt muussa tarkastuksessa / 5 v | DD01h. (Oletteko viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana käynyt seuraavissa terveystarkastuksissa:) - muu tarkastus?
	1	kyllä
	0	ei
 DD02jN | Tehtyjen muiden tarkastusten määrä/ 12 kk | DD02h.(muu tarkastus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DD04a | Käynyt näön tutkimuksessa/ 5 v | DD04a. Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa: - näön tutkimus?
	1	kyllä
	0	ei
 DD05a | Tehtyjen näön tutkimusten määrä/ 12 kk | DD05a. (näön tutkimus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DD04b | Käynyt kuulon tutkimuksessa /5 v | DD04b. (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - kuulon tutkimus?
	1	kyllä
	0	ei
 DD05b | Tehtyjen kuulon tutkimusten määrä /12 kk | DD05b. (kuulon tutkimus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DD04c | Käynyt verenpaineen mittauksessa/ 5 v | DD04c. (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - verenpaineen mittaus?
	1	kyllä
	0	ei
 DD05c | Verenpaineen mittauskertojen määrä /12 kk | DD05c. (verenpaineen mittaus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DD04d | Käynyt verensokeriarvojen tutkimuksessa / 5 v | DD04d. (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - verensokeriarvojen tutkimus?
	1	kyllä
	0	ei
 DD05d | Tehtyjen verensokeriarvojen tutkimusten määrä / 12 kk | DD05d. (verensokeriarvojen tutkimus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DD04e | Käynyt veren kolesteroliarvojen määrityksessä / 5 v | DD04e. (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - veren kolesteroliarvojen määritys?
	1	kyllä
	0	ei
 DD05e | Veren kolesteroliarvojen määrityskertojen määrä /12 kk | DD05e. (veren kolesteroliarvojen määritys) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DD04g | Käynyt luomien tai muiden ihon epäilyttävien muutosten tutkimuksessa/ 5 v | DD04g. (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - luomien tai muiden ihon epäilyttävien muutosten tutkimus?
	1	kyllä
	0	ei
 DD05g | Tehtyjen luomien tai muiden ihon epäilyttävien muutosten tutkimusten määrä/ 5 v | DD05g. (luomien tai muiden ihon epäilyttävien muutosten tutkimus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DD04k | KäynytPAPA-kokeessa/5 v | DD04k. (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - PAPA-koe (kohdunkaulan irtosolunäyte)?
	1	kyllä
	0	ei
 DD05k | Tehtyjen PAPA-kokeiden määrä/ 12 kk | DD05k. (PAPA-koe (kohdunkaulan irtosolunäyte)) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DD04l | Käynyt gynekologisessa tarkastuksessa/tutkimuksessa/ 5 v | DD04l. (Oletteko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - gynekologinen tarkastus/tutkimus?
	1	kyllä
	0	ei
 DD05l | Tehtyjen gynekologisten tarkastusten/tutkimusten määrä/ 12 kk | DD05l. (gynekologinen tarkastus/tutkimus) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DD04pN | Käynyt huumetestissä/ 5 v | DD04pN. (Oletko viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa:) - huumetesti?
	1	kyllä
	0	ei
 DD05pN | Tehtyjen huumetestien määrä/ 12 kk | DD05pN. (huumetesti) Kuinka monta kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Jos vastaus on 0 (nolla), merkitse Ctrl + K (lomakkeella arvoaluevirhe) 
 DE01 | Käynyt lääkärin lähetteellä fysikaalisessa hoidossa avoterveydenhuollossa/ 5 v | DE01. Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut lääkärin lähetteellä lääkintävoimistelussa tai muussa fysikaalisessa hoidossa, muulloin kuin sairaala- tai kuntoutuslaitoshoidossa ollessanne?
	1	kyllä
	0	ei
 DE02 | Käyntikerrat fysikaalisessa lääkärin lähetteellä avoterveydenhuollossa/ 12 kk | DE02. Montako tällaista hoitokäyntiä Teillä on ollut viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? TARKOITETAAN ERILLISIÄ KÄYNTIKERTOJA, EI HOITOSARJOJA. KESKEN OLEVISTA HOITOSARJOISTA MERKITÄÄN VAIN JO TOTEUTUNEET KÄYNNIT) 
 DE03a | Saanut fysikaalista hoitoa terveyskeskuksessa | DE03a. Saitteko näitä hoitoja: - terveyskeskuksessa?
	1	kyllä
	0	ei
 DE03b | Saanut lääkintävoimistelua tai fysikaalisia hoitoja sairaalan poliklinikalla | DE03b. (Saitteko näitä hoitoja: ) - sairaalan poliklinikalla?
	1	kyllä
	0	ei
 DE03c | Saanut lääkintävoimistelua tai fysikaalisia hoitoja yksityisessä hoitolaitoksessa tai lääkintävoimistelijan kotivastaanotolla | DE03c. (Saitteko näitä hoitoja: ) - yksityisessä hoitolaitoksessa tai lääkintävoimistelijan kotivastaanotolla?
	1	kyllä
	0	ei
 DE03d | Saanut lääkintävoimistelua tai fysikaalisia hoitoja työpaikan terveysasemalla | DE03d. (Saitteko näitä hoitoja: ) - työpaikan terveysasemalla?
	1	kyllä
	0	ei
 DE03fN | Saanut fysikaalista hoitoa opiskelijaterveydenhuollossa | DE03fN. (Saitko näitä hoitoja: ) - opiskelijaterveydenhuollossa?
	1	kyllä
	0	ei
 DE03gN | Saanut fysikaalista hoitoa jossakin muualla | DE03gN. (Saitko näitä hoitoja: ) - jossakin muualla?
	1	kyllä
	0	ei
 DE04a | Käynyt sairauden vuoksi kiropraktikon vastaanotolla/ 12 kk | DE04a. Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt: - kiropraktikon vastaanotolla?
	1	kyllä
	0	ei
 DE05a | Käyntien määrä sairauden vuoksi kiropraktikon vastaanotolla/ 12 kk | DE05a. (kiropraktikon vastaanotolla) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DE04b | Käynyt sairauden vuoksi naprapaatin vastaanotolla/ 12 kk | DE04b. (Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt:) - naprapaatin vastaanotolla?
	1	kyllä
	0	ei
 DE05b | Käyntien määrä sairauden vuoksi naprapaatin vastaanotolla/ 12 kk | DE05b. (naprapaatin vastaanotolla) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DE04c | Käynyt sairauden vuoksi hierojan vastaanotolla/ 12 kk | DE04c. (Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt:) - hierojan vastaanotolla?
	1	kyllä
	0	ei
 DE05c | Käyntien määrä sairauden vuoksi hierojan vastaanotolla/ 12 kk | DE05c. (hierojan vastaanotolla) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DE04d | Käynyt sairauden vuoksi kansanparantajan luona/ 12 kk | DE04d. (Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt:) - kansanparantajan luona?
	1	kyllä
	0	ei
 DE05d | Käyntien määrä sairauden vuoksi kansanparantajan luona/ 12 kk | DE05d. (kansanparantajan luona) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DE04e | Käynyt sairauden vuoksi vyöhyketerapeutin vastaanotolla/ 12 kk | DE04e. (Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt:) - vyöhyketerapeutin vastaanotolla?
	1	kyllä
	0	ei
 DE05e | Käyntien määrä sairauden vuoksi vyöhyketerapeutin vastaanotolla/ 12 kk | DE05e. (vyöhyketerapeutin vastaanotolla) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DE04f | Käynyt sairauden vuoksi homeopaatin vastaanotolla/ 12 kk | DE04f. (Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt:) - homeopaatin vastaanotolla?
	1	kyllä
	0	ei
 DE05f | Käyntien määrä sairauden vuoksi homeopaatin vastaanotolla/ 12 kk | DE05f. (homeopaatin vastaanotolla) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DE04g | Käynyt sairauden vuoksi lymfaterapeutin vastaanotolla/ 12 kk | DE04g. (Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt:) - lymfaterapeutin vastaanotolla?
	1	kyllä
	0	ei
 DE05g | Käyntien määrä sairauden vuoksi lymfaterapeutin vastaanotolla/ 12 kk | DE05g. (lymfaterapeutin vastaanotolla) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DE04h | Käynyt sairauden vuoksi akupunktiohoidossa/ 12 kk | DE04h. (Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt:) - akupunktiohoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 DE05h | Käyntien määrä sairauden vuoksi akupunktiohoidossa/ 12 kk | DE05h. (akupunktiohoidossa) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DE04i | Käynyt sairauden vuoksi jossain muussa vaihtoehtoishoidossa/ 12 kk | DE04i. (Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana oman sairautenne vuoksi käynyt:) - jossain muussa vaihtoehtoishoidossa?
	1	kyllä
	0	ei
 DE05i | Käyntien määrä sairauden vuoksi jossain muussa vaihtoehtoishoidossa/ 12 kk | DE05i. (jossain muussa vaihtoehtoishoidossa) Montako kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 DF00 | Kelakortissa erityiskorvausoikeuksia | DF00. Seuraavaksi kysyisin käyttämistänne lääkkeistä. Saisinko aluksi tarkistaa Kela-kortistanne, mitä erityiskorvausoikeuksia Teille on myönnetty. TARKISTA ERITYISKORVAUSOIKEUKSIEN NUMEROT KELA-KORTISTA JA MERKITSE NE HAASTATTELULOMAKKEESEEN. 
	1	kyllä, on erityiskorvausoikeuksia
	2	kyllä, ei erityiskorvausoikeuksia
	3	ei löydä korttia
	4	ei halua näyttää korttia
	5	ei käytä lääkkeitä
 DF00a | 1. erityiskorvausoikeus | DF00a. ERITYISKORVAUSOIKEUDET: KAIKISSA TAPAUKSISSA MERKITÄÄN KAKSI KIRJAINTA JA KOLME NUMEROA (ESIM. AE205). JOSSAKIN VANHASSA KORTISSA OLEVA MERKINTÄ '100%' = YE JA '90%' TAI '80%' = AE. MYÖS 'OK' MAHDOLLINEN LYHENNE. MAX 8 ERITYIS
 DF00b | 2. erityiskorvausoikeus | DF00b. ERITYISKORVAUSOIKEUDET: KAIKISSA TAPAUKSISSA MERKITÄÄN KAKSI KIRJAINTA JA KOLME NUMEROA (ESIM. AE205). JOSSAKIN VANHASSA KORTISSA OLEVA MERKINTÄ '100%' = YE JA '90%' TAI '80%' = AE. MYÖS 'OK' MAHDOLLINEN LYHENNE. EI MUITA: PAI
 DF00c | 3. erityiskorvausoikeus | DF00c. ERITYISKORVAUSOIKEUDET: EI MUITA: PAINA ENTER
 DF00d | 4. erityiskorvausoikeus | DF00d. ERITYISKORVAUSOIKEUDET: EI MUITA: PAINA ENTER
 DF00e | 5. erityiskorvausoikeus | DF00e. ERITYISKORVAUSOIKEUDET: EI MUITA: PAINA ENTER
 DF00f | 6. erityiskorvausoikeus | DF00f. ERITYISKORVAUSOIKEUDET: EI MUITA: PAINA ENTER
 DF00g | 7. erityiskorvausoikeus | DF00g. ERITYISKORVAUSOIKEUDET: EI MUITA: PAINA ENTER
 DF00h | 8. erityiskorvausoikeus | DF00h. ERITYISKORVAUSOIKEUDET: EI MUITA: PAINA ENTER
 DF01 | 12 kuukauden aikana käyttänyt lääkärin määräämää reseptilääkettä | DF01. Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt kertaakaan mitään lääkärin määräämää reseptilääkettä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF02 | Käytössä tällä hetkellälääkärin määräämä reseptilääke | DF02. Onko käytössänne tällä hetkellä mitään lääkärin määräämää reseptilääkettä (sis. myös satunnaisesti otettavat lääkkeet)?
	1	kyllä
	0	ei
 DF03_1T | 1. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_1 | 1. Ilmoitettu lääke, koodi | DF03. Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? Kelan lääkekoodisto
 DF04_1 | Käyttänyt 1. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_1 | 1. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF03_2T | 2. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_2 | 2. Ilmoitettu lääke, koodi | DF03. Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? Kelan lääkekoodisto
 DF04_2 | Käyttänyt 2. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_2 | 2. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF03_3T | 3. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_3 | 3. Ilmoitettu lääke, koodi | Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? 
 DF04_3 | Käyttänyt 3. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_3 | 3. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF03_4T | 4. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_4 | 4. Ilmoitettu lääke, koodi | Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? 
 DF04_4 | Käyttänyt 4. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_4 | 4. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF03_5T | 5. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_5 | 5. Ilmoitettu lääke, koodi | Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? 
 DF04_5 | Käyttänyt 5. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_5 | 5. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF03_6T | 6. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_6 | 6. Ilmoitettu lääke, koodi | Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? 
 DF04_6 | Käyttänyt 6. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_6 | 6. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF03_7T | 7. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_7 | 7. Ilmoitettu lääke, koodi | Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? 
 DF04_7 | Käyttänyt 7. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_7 | 7. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF03_8T | 8. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_8 | 8. Ilmoitettu lääke, koodi | Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? 
 DF04_8 | Käyttänyt 8. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_8 | 8. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF03_9T | 9. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_9 | 9. Ilmoitettu lääke, koodi | Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? 
 DF04_9 | Käyttänyt 9. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_9 | 9. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF03_10T | 10. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_10 | 10. Ilmoitettu lääke, koodi | Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? 
 DF04_10 | Käyttänyt 10. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_10 | 10. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF03_11T | 11. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_11 | 11. Ilmoitettu lääke, koodi | Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? 
 DF04_11 | Käyttänyt 11. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_11 | 11. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF03_12T | 12. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_12 | 12. Ilmoitettu lääke, koodi | Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? 
 DF04_12 | Käyttänyt 12. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_12 | 12. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF03_13T | 13. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_13 | 13. Ilmoitettu lääke, koodi | Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? 
 DF04_13 | Käyttänyt 13. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_13 | 13. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF03_14T | 14. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_14 | 14. Ilmoitettu lääke, koodi | Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? 
 DF04_14 | Käyttänyt 14. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_14 | 14. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF03_15T | 15. Ilmoitettu lääke, teksti
 DF03_15 | 15. Ilmoitettu lääke, koodi | Minkä nimiset lääkkeet Teillä on käytössänne? 
 DF04_15 | Käyttänyt 15. Ilmoitettua lääkettä 7 vrk:den aikana | DF04. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF05_15| 15. Ilmoitetun lääkkeen käytön useus | DF05. Käytättekö sitä: 
	1	jatkuvasti
	2	tilapäisesti
	3	vain tarvittaessa
 DF07 | Viimeisen 12 kuukauden aikana käyttänyt käsikauppalääkkeitä | DF07. Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt kertaakaan mitään ilman reseptiä saatavaa lääkettä, vitamiinivalmistetta, luonnonlääkettä, yrtti- tai rohdosvalmistetta tai homeopaattista valmistetta?
	1	kyllä
	0	ei
 DF08 | Käytössä ilman reseptiä saatava valmiste | DF08. Onko käytössänne nykyisin tällaisia valmisteita?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_1T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 DF09_1 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_1. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_1 | Käyttänyt 1. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_1 | Käyttänyt 1. ilmoitettua käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_2T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 DF09_2 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_2. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_2 | Käyttänyt 2. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_2 | Käyttänyt 2. ilmoitettua käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_3T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 3 DF09_3 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_3. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_3 | Käyttänyt 3. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_3 | Käyttänyt 3. ilmoitettua käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_4T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 DF09_4 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_4. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_4 | Käyttänyt 4. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_4 | Käyttänyt 4. ilmoitettua käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_5T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 DF09_5 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_5. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_5 | Käyttänyt 5. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_5 | Käyttänyt 5. ilmoitettua käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_6T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 DF09_6 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_6. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_6 | Käyttänyt 6. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_6 | Käyttänyt 6. ilmoitettua käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_7T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 DF09_7 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_7. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_7 | Käyttänyt 7. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_7 | Käyttänyt 7. ilmoitettua käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_8T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 DF09_8 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_8. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_8 | Käyttänyt 8. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_8 | Käyttänyt 8. ilmoitettua käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_9T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 DF09_9 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_9. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_9 | Käyttänyt 9. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_9 | Käyttänyt 9. ilmoitettu käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_10T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 DF09_10 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_10. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_10 | Käyttänyt 10. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_10 | Käyttänyt 10. ilmoitettu käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_11T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 DF09_11 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_11. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_11 | Käyttänyt 11. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_11 | Käyttänyt 11. ilmoitettua käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_12T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 DF09_12 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_12. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_12 | Käyttänyt 12. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_12 | Käyttänyt 12. ilmoitettu käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_13T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 DF09_13 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_13. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_13 | Käyttänyt 13. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_13 | Käyttänyt 13. ilmoitettua käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_14T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 DF09_14 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_14. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_14 | Käyttänyt 14. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_14 | Käyttänyt 14. ilmoitettua käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 DF09_15T | Käytössä oleva käsikauppalääke teksti
 DF09_15 | Käytössä oleva käsikauppalääke koodi | DF09_15. Minkä nimiset valmisteet Teillä on käytössänne? 
 DF10_15 | Käyttänyt 15. ilmoitettua käsikauppalääkettä 7 vrk:den aikana | DF10. Oletteko käyttänyt sitä viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 DF11_15 | Käyttänyt 15. ilmoitettua käsikauppalääkettä eilen tai toissapäivänä | DF11. Oletteko käyttänyt sitä eilen tai toissapäivänä?
	1	kyllä
	0	ei
 KYS2_K16 | Saanut rokotuksen viimeksi kuluneiden 12kk aikana | DG01N. Oletko saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana rokotuksen?
	1	kyllä
	0	ei
 KYS2_K17 | Saanut influenssarokotuksen viimeksi kuluneiden 12kk aikana | DG02N. Oletko saanut influenssarokotteen viimeisten 12 kuukauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 KYS2_K18 | Käynyt lääkärin vastaanotolla saadakseen influenssarokotteen | DG03N. Kävitkö lääkärin vastaanotolla saadaksesi kyseisen influenssarokotteen?
	1	kyllä
	0	ei
 KYS2_K19 | Saanut viimeisen influenssarokotteen | DG04N. Missä sait viimeksi influenssarokotteen? 
	1	terveyskeskuksen rokotuspoliklinikalla
	2	terveyskeskuslääkärin vastaanotolla
	3	työterveyshuollossa tai opiskelijaterveydenhuollossa
	4	yksityislääkärissä
	5	rokotteen antoi muu kuin joku edellä mainituista
 KYS2_K20 | Saanut pneumokokkirokotuksen viimeksi kuluneiden 12kk aikana | DG05N. Oletko saanut pneumokokkirokotteen viimeisten 12 kuukauden aikana? Pneumokokkirokote suojaa pneumokokkibakteerin aiheuttamilta sairauksilta, kuten keuhkokuumeelta. Pneumokokkirokotus annetaan yleensä vain kerran kullekin henkilölle. Kauppanimet Pneumovax, Pnu-Imune.
	1	kyllä
	0	ei
 KYS2_K2101 | Saanut hepatiitti A-rokotuksen viimeksi kuluneiden 12kk aikana | DG06N. Oletko saanut hepatiitti A -rokotteen viimeisten 12 kuukauden aikana? Hepatiitti A -rokote suojaa maksatulehdukselta, kauppanimet Epaxal, Havrix, Twinrix.
	1	kyllä
	0	ei
 KYS2_K2102 | A-hepatiitti sarjaan kuului rokotteita | DG07N. Kuinka monta pistosta rokotussarjaan kuului? 
 KYS2_K2201 | Saanut hepatiitti B-rokotuksen viimeksi kuluneiden 12kk aikana | DG08N. Oletko saanut hepatiitti B -rokotteen viimeisten 12 kuukauden aikana? Hepatiitti B -rokote suojaa maksatulehdukselta, kauppanimet Engerix-B, Twinrix
	1	kyllä
	0	ei
 KYS2_K2202 | B-hepatiitti sarjaan kuului rokotteita | DG09N. Kuinka monta pistosta rokotussarjaan kuului? 
 KYS2_K25 | Saanut influenssarokotuksen aikaisemmin kuin viimeksi kuluneiden 12kk aikana | DG10N. Oletko saanut influenssarokotteen aikaisemmin kuin viimeisten 12 kuukauden aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 KYS2_K26 | Saanut pneumokokkirokotuksen aikaisemmin kuin viimeksi kuluneiden 12kk aikana | DG11N. Oletko saanut pneumokokkirokotteen aikaisemmin kuin viimeisten 12 kuukauden aikana? Pneumokokkirokote suojaa pneumokokkibakteerin aiheuttamilta sairauksilta, kuten keuhkokuumeelta. Pneumokokkirokotus annetaan yleensä vain kerran kullekin henkilölle. Kauppanimet Pneumovax, Pnu-Imune 
	1	kyllä
	0	ei

 EA01 | Hampaiden kunto ja suun terveydentila nykyisin | EA01. Onko hampaittesi kunto ja suusi terveydentila mielestäsi nykyisin:
	1	hyvä
	2	melko hyvä
	3	keskitasoinen
	4	melko huono
	5	huono
 EA02 | Hampaisiin tai hammasproteeseihin liittyviä vaivoja/12 kk | EA02. Onko Sinulla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut hammassärkyä tai muita hampaisiin tai hammasproteeseihin liittyviä vaivoja?
	1	kyllä
	0	ei
 EB01N | Hampaiden harjaustiheys | EB01N. Miten usein yleensä harjaat hampaasi?
	1	useammin kuin kaksi kertaa päivässä
	2	kaksi kertaa päivässä
	3	kerran päivässä
	4	harvemmin kuin joka päivä
	5	ei koskaan
 EB021N | Harjaa hampaansa ennen aamiasta | EB021N. Mihin aikaan päivästä yleensä harjaat hampaasi: Ilmoita kaikki Sinua kuvaavat kohdat! #ennen aamiaista
	0	ei
	1	kyllä
 EB022N | Harjaa hampaansa aamiaisen jälkeen | EB022N. aamiaisen jälkeen
	0	ei
	1	kyllä
 EB023N | Harjaa hampaansa ennen lounasta tai päivällistä | EB023N. ennen lounasta tai päivällistä
	0	ei
	1	kyllä
 EB024N | Harjaa hampaansa lounaan tai päivällisen jälkeen | EB024N. lounaan tai päivällisen jälkeen
	0	ei
	1	kyllä
 EB025N | Harjaa hampaansa illalla juuri ennen nukkumaan menoa | EB025N. illalla juuri ennen nukkumaan menoa
	0	ei
	1	kyllä
 EB026N | Harjaa hampaansa juhliin, kauppaan tai muualle ulos lähtiessä | EB026N. juhliin, kauppaan tai muualle ulos lähtiessä
	0	ei
	1	kyllä
 EB03aN | Tavallisen hammasharjan käyttö | EB03aN. Kuinka usein käytät suusi ja hampaittesi hoitoon: - tavallista hammasharjaa?
	1	päivittäin
	2	viikoittain
	3	harvemmin
	4	ei lainkaan
 EB03bN | Sähköhammasharjan käyttö | EB03bN. (Kuinka usein käytät suusi ja hampaittesi hoitoon:) - sähköhammasharjaa?
	1	päivittäin
	2	viikoittain
	3	harvemmin
	4	ei lainkaan
 EB03cN | Hammaslangan / hammasväliharjan käyttö | (Kuinka usein käytät suusi ja hampaittesi hoitoon:) - hammaslankaa tai hammasväliharjaa?
	1	päivittäin
	2	viikoittain
	3	harvemmin
	4	ei lainkaan
 EB03dN | Hammastikkujen käyttö | EB03dN. (Kuinka usein käytät suusi ja hampaittesi hoitoon:) - hammastikkuja?
	1	päivittäin
	2	viikoittain
	3	harvemmin
	4	ei lainkaan
 EB03eN | Fluorihammastahnan käyttö | EB03eN. (Kuinka usein käytät suusi ja hampaittesi hoitoon:) - fluorihammastahnaa?
	1	päivittäin
	2	viikoittain
	3	harvemmin
	4	ei lainkaan
 EB03fN | Fluoritablettien / liuosten käyttö | EB03fN. (Kuinka usein käytät suusi ja hampaittesi hoitoon:) - fluoritabletteja tai -liuosta?
	1	päivittäin
	2	viikoittain
	3	harvemmin
	4	ei lainkaan
 EC01aN | Hammaslääkärikäyntien syy | EC01aN. Onko Sinulla tapana käydä hammaslääkärissä:
	1	säännöllisesti tarkastusta varten
	2	vain silloin, kun Sinulla on särkyä tai jotakin vaivaa
	3	ei koskaan
 EC01bN | Hampaiden tarkastustiheys | EC01bN. Käytkö hammaslääkärissä tarkastusta varten
	1	noin kerran vuodessa
	2	noin kahden vuoden välein
	3	harvemmin
 EC03N | Tietty hammaslääkäri | EC03N. Onko Sinulla joku tietty hammaslääkäri, johon otat yhteyttä tarvitessasi hammashoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 EC04N | Onko hammaslääkäri | EC04N. Onko tämä hammaslääkäri:
	1	terveyskeskushammaslääkäri
	2	yksityishammaslääkäri
	3	opiskelijaterveydenhuollon hammaslääkäri
	4	muu hammaslääkäri
 EC05a | Käyntien määrä terveyskeskuksen hammaslääkärillä/12 kk | EC05a. Kuinka monta kertaa olet käynyt viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana: - terveyskeskuksen hammaslääkärillä? 
 EC05b | Käyntien määrä yksityisellä hammaslääkärillä/12 kk | EC05b. (Kuinka monta kertaa olet käynyt viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana:) - yksityisellä hammaslääkärillä? 
 EC05c | Käyntien määrä muulla hammaslääkärillä/12 kk | EC05c. (Kuinka monta kertaa olet käynyt viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana:) - muulla hammaslääkärillä? (ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, puolustusvoimat, yliopisto, sairaala jne) 
 EC05d | Käyntien määrä hammasteknikolla/12 kk | EC05d. (Kuinka monta kertaa olet käynyt viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana:) - hammasteknikolla? 
 EC05e | Käyntien määrä muussa hammashoidossa/12 kk | EC05e. (Kuinka monta kertaa olet käynyt viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana:) - muussa hammashoidossa? 
 EC06 | Viimeksi hammaslääkärissä | EC06. Milloin kävit viimeksi hammaslääkärissä?
	1	1-2 vuotta sitten
	2	3-5 vuotta sitten
	3	yli 5 vuotta sitten
	4	ei koskaan
 EC07 | Saanut oikomishoitoa | EC07. Oletko koskaan saanut hampaiden oikomishoitoa?
	1	kyllä
	0	ei
 ED01 | Ajan sopiminen ja hoidon aloitus hammashoidossa | ED01. Kun viimeksi menit hammashoitoon aloittaaksesi hoitojakson, miten sovit ajan:
	1	Itse tilattu aika
	2	Hammaslääkäri kutsui
	3	Aika sovittu edellisen hoitojakson yhteydessä
	4	Ilman ajan varausta
 ED02aN | Suun ja hampaiden tutkimus | ED02aN. Mitä hoitoja Sinulle tehtiin viimeisimmän hoitojaksosi aikana? (Hoitojaksoon kuuluvat kaikki hammashoitokäynnit, joilla hoidettiin Sinulla havaitut hammassairaudet ja vaivat.) Tehtiinkö Sinulle: - suun ja hampaiden tutkimus?
	1	kyllä
	0	ei
 ED02bN | Röntgenkuvaus | ED02bN. (Mitä hoitoja Sinulle tehtiin viimeisimmän hoitojaksosi aikana? Tehtiinkö Sinulle: - röntgenkuvaus?
	1	kyllä
	0	ei
 ED02cN | Paikkaus /paikan uusiminen | ED02cN. (Mitä hoitoja Sinulle tehtiin viimeisimmän hoitojaksosi aikana? Tehtiinkö Sinulle:) - paikkaus tai paikan uusinta?
	1	kyllä
	0	ei
 ED02dN | Juurihoito | ED02dN. (Mitä hoitoja Sinulle tehtiin viimeisimmän hoitojaksosi aikana? Tehtiinkö Sinulle:) - juurihoito?
	1	kyllä
	0	ei
 ED02gN | Hampaan / juuren poisto | ED02gN. (Mitä hoitoja Sinulle tehtiin viimeisimmän hoitojaksosi aikana? Tehtiinkö Sinulle:) - hampaan tai juuren poisto?
	1	kyllä
	0	ei
 ED02hN | Suun alueen leikkaus | ED02hN. (Mitä hoitoja Sinulle tehtiin viimeisimmän hoitojaksosi aikana? Tehtiinkö Sinulle:) - suun alueen leikkaus?
	1	kyllä
	0	ei
 ED02iN | Leukanivelvaivojen hoito | ED02iN. (Mitä hoitoja Sinulle tehtiin viimeisimmän hoitojaksosi aikana? Tehtiinkö Sinulle:) - leukanivelvaivojen hoito?
	1	kyllä
	0	ei
 ED02jN | Hampaiden puhdistus / hammaskiven poisto | ED02jN. (Mitä hoitoja Sinulle tehtiin viimeisimmän hoitojaksosi aikana? Tehtiinkö Sinulle:) -hampaiden puhdistus tai hammaskiven poisto?
	1	kyllä
	0	ei
 ED02kN | Fuorilakkaus / muu fluorihoito | ED02kN. (Mitä hoitoja Sinulle tehtiin viimeisimmän hoitojaksosi aikana? Tehtiinkö Sinulle:) - fluorilakkaus tai muu fluorihoito?
	1	kyllä
	0	ei
 ED02lN | Harjausopetus | ED02lN. (Mitä hoitoja Sinulle tehtiin viimeisimmän hoitojaksosi aikana? Tehtiinkö Sinulle:) - harjausopetus?
	1	kyllä
	0	ei
 ED02mN | Ravintoneuvonta | ED02mN. (Mitä hoitoja Sinulle tehtiin viimeisimmän hoitojaksosi aikana? Tehtiinkö Sinulle:) - ravintoneuvonta?
	1	kyllä
	0	ei
 ED02nN | Neuvontaa fluorin käytöstä | ED02nN. (Mitä hoitoja Sinulle tehtiin viimeisimmän hoitojaksosi aikana? Tehtiinkö Sinulle:) - fluorin käytön neuvonta?
	1	kyllä
	0	ei
 ED03 | Tyytyväisyys hoitoon | ED03. Kuinka tyytyväinen olet viimeisimmän hoitojaksosi aikana saamaasi hoitoon:
	1	hyvin tyytyväinen
	2	melko tyytyväinen
	3	en tyytyväinen mutta en tyytymätönkään
	4	melko tyytymätön
	5	hyvin tyytymätön
 ED04 | Hammashoidon tarve | ED04. Arveletko nyt tarvitsevasi hammashoitoa?
	1	kyllä
	2	en
 ED06aN | Hammashoidon omakustannus- terveyskeskus/12 kk | ED06aN. KORTTI 14 Paljonko olet maksanut hammashoidostasi terveyskeskuksessa tai opiskelijaterveydenhuollossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ilmoita numero, mihin ryhmään asiakasmaksusi sijoittui.
	1	 0 - 100 mk
	2	 101 - 200 mk
	3	 201 - 300 mk
	4	 301 - 500 mk
	5	 501 - 1000 mk
	6	1 001 - 2000 mk
	7	2 001 - ····· mk
 ED06b | Hammashoidon omakustannus - yksityishammaslääkäri/12 kk | ED06b.KORTTI 15 Entä paljonko olet maksanut omasta hammashoidostasi yksityishammaslääkärillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ilmoita numero, mihin ryhmään yksityishammaslääkärin perimä palkkio sijoittui.
	1	 0 - 150 mk
	2	 151 - 300 mk
	3	 301 - 500 mk
	4	 501 - 1 000 mk
	5	 1 001 - 2 000 mk
	6	 2 001 - 3 000 mk
	7	 3 001 - 4 000 mk
	8	 4 001 - 6 000 mk
	9	 6 001 - 8 000 mk
	10	 8 001 - 10 000 mk
	11	10 001 - 15 000 mk
	12	15 001 - ······ mk
 ED07 | Hammaslääkärissä käynti pelottavaa | ED07. Onko hammaslääkärissä käynti mielestäsi:
	1	ei lainkaan pelottavaa
	2	jonkin verran pelottavaa
	3	erittäin pelottavaa
 FA01a | Arkisin syö aamiaisella | FA01a. Millaisia aterioita nautitte tavallisesti arkipäivisin KULLEKIN SYÖMISKERRALLE VALITAAN YKSI VAIHTOEHTO aamiaisaikaan:
	1	ei mitään
	2	pelkkä juoma
	3	kylmä ateria (leipä, salaatti, pulla, jogurtti, murot yms.)
	4	lämmin valmistettu ateria (liha-, kalaruoat, puurot yms.)
 FA01b | Arkisin syö lounaalla | FA01b. Millaisia aterioita nautitte tavallisesti arkipäivisin KULLEKIN SYÖMISKERRALLE VALITAAN YKSI VAIHTOEHTO lounasaikaan:
	1	ei mitään
	2	pelkkä juoma
	3	kylmä ateria (leipä, salaatti, pulla, jogurtti, murot yms.)
	4	lämmin valmistettu ateria (liha-, kalaruoat, puurot yms.)
 FA01c | Arkisin syö päivällisellä | FA01c. Millaisia aterioita nautitte tavallisesti arkipäivisin KULLEKIN SYÖMISKERRALLE VALITAAN YKSI VAIHTOEHTO päivällisaikaan:
	1	ei mitään
	2	pelkkä juoma
	3	kylmä ateria (leipä, salaatti, pulla, jogurtti, murot yms.)
	4	lämmin valmistettu ateria (liha-, kalaruoat, puurot yms.)
 FA05a | Leivällä rasvaa | FA05a. Mitä rasvaa enimmäkseen käytätte leivällä?
	1	ei mitään
	2	levitettä, jossa alle 65 % rasvaa (esim. Kevyempi Keiju, Kevyempi Flora, Kevyt Becel, Kevyt Linja, Voilevi 40 tai 60)
	3	kasvistanolimargariinia (esim. Benecol, Kevyt Benecol)
	4	margariinia tai rasvalevitettä, joissa 70 - 80 % rasvaa (esim. Flora, Becel, Keiju)
	5	voi-kasvisöljyseosta (esim. Voimariini, Enilet)
	6	voita
 FA05bN | Ruoan valmistusrasva | FA05bN. Mitä rasvaa kotonasi käytetään enimmäkseen ruoan valmistuksessa? Tarkoitetaan haastateltavan nykyistä omaa kotitaloutta, ei esim. lapsuuskotia, jos hän on muuttanut sieltä pois.
	1	kasviöljyä
	2	kevytlevitettä, jossa noin 60 % rasvaa (esim. Kevyempi Flora, Kevyempi Keiju, Kultarypsi)
	3	kasvistanolimargariinia (Benecol)
	4	margariinia tai rasvalevitettä, joissa 70 - 80 % rasvaa (esim. Flora, Becel, Voimix, Keiju)
	5	talousmargariinia (esim. Milda, Sunnuntai)
	6	voi-kasviöljyseosta (esim. Voimariini, Enilet)
	7	voita
	8	ei mitään rasvaa
	9	en / emme valmista ruokaa kotona
 FA06a | Käyttää juustoa | FA06a. Käytättekö juustoa:
	1	päivittäin
	2	muutaman kerran viikossa
	3	enintään kerran viikossa
	4	harvemmin
 FA06b | Käytetyn juuston rasvapitoisuus | FA06b. Mitä juustoa syötte yleensä:
	1	normaalirasvaista juustoa
	2	vähärasvaista juustoa (alle 20%)
	3	kasvisrasvajuustoa
 FA07a | Juotujen maitolasien määrä päivässä | FA07a. Kuinka monta lasillista maitoa (1 lasillinen on 2 dl) juotte tavallisesti päivässä? 
 FA07b | Käytetyn maidon rasvapitoisuus | FA07b. Käytättekö tavallisesti:
	1	tilamaitoa (käsittelemätön maito)
	2	täysmaitoa (entinen kulutusmaito)
	3	kevytmaitoa
	4	ykkösmaitoa
	5	rasvatonta maitoa
 FA08a | Tummaa leipää/ viipaletta / 1 pv | FA08a. Montako leipäviipaletta syötte tavallisesti päivittäin: - tummaa leipää (ruis-, näkkileipää ym.)? 
 FA08b | Seka-, hiiva-, graham-, kauraleipää/viipaletta 1 pv | FA08b. (Montako leipäviipaletta syötte tavallisesti päivittäin:) - seka-, hiiva-, graham-, kauraleipää? 
 FA08c | Ranskanleipää, polakkaa/viipaletta 1pv | FA08c. (Montako leipäviipaletta syötte tavallisesti päivittäin:) - ranskanleipää, polakkaa? 
 FA09 | Vihanneksia ja juureksia tuoreena (ei perunaa)/ 7 pv | FA09. Miten usein olette syönyt vihenneksia ja juureksia (ei perunaa) viimeksi kuluneen viikon (7pv) aikana sellaisenaan, raasteena tai tuoresalaattina:
	1	en kertaakaan
	2	1-2 päivänä
	3	3-5 päivänä
	4	6-7 päivänä
 FA10aN | Noudattaa erityisruokavalioista: - laktoositon ruokavalio | FA10aN. Noudatatko jotakin tai joitakin seuraavista erityisruokavalioista: - laktoositon ruokavalio?
	1	kyllä
	0	ei
 FA10bN | Noudattaa erityisruokavalioista:- gluteeniton ruokavalio (vältän kotimaista viljaa) | FA10bN. (Noudatatko jotakin tai joitakin seuraavista erityisruokavalioista:) - gluteeniton ruokavalio (vältän kotimaista viljaa)?
	1	kyllä
	0	ei
 FA10cN | Noudattaa erityisruokavalioista:- diabeetikon ruokavalio | FA10cN. (Noudatatko jotakin tai joitakin seuraavista erityisruokavalioista:) - diabeetikon ruokavalio?
	1	kyllä
	0	ei
 FA10dN | Noudattaa erityisruokavalioista:- vähäkolesterolinen ruokavalio | FA10dN. (Noudatatko jotakin tai joitakin seuraavista erityisruokavalioista:) - vähäkolesterolinen ruokavalio?
	1	kyllä
	0	ei
 FA10eN | Noudattaa erityisruokavalioista:- laihdutusruokavalio | FA10eN. (Noudatatko jotakin tai joitakin seuraavista erityisruokavalioista:) - laihdutusruokavalio?
	1	kyllä
	0	ei
 FA10fN | Noudattaa erityisruokavalioista: - jostakin ruoka-aineallergiasta johtuva erityisruokavalio | FA10fN. (Noudatatko jotakin tai joitakin seuraavista erityisruokavalioista:) - jostakin ruoka-aineallergiasta johtuva erityisruokavalio?
	1	kyllä
	0	ei
 FA10gN | Noudattaa erityisruokavalioista:- kasvisruokavalio, johon sisältyy maito- ja munatuotteita (lakto-ovo-vegetaarinen dieetti) | FA10gN. (Noudatatko jotakin tai joitakin seuraavista erityisruokavalioista:) - kasvisruokavalio, johon sisältyy maito- ja munatuotteita (lakto-ovo-vegetaarinen dieetti)?
	1	kyllä
	0	ei
 FA10hN | Noudattaa erityisruokavalioista:- - kasvisruokavalio, johon sisältyy maitotuotteita, mutta ei munatuotteita (lakto-vegetaarinen dieetti) | FA10hN. (Noudatatko jotakin tai joitakin seuraavista erityisruokavalioista:) - kasvisruokavalio, johon sisältyy maitotuotteita, mutta ei munatuotteita (lakto-vegetaarinen dieetti)?
	1	kyllä
	0	ei
 FA10iN | Noudattaa erityisruokavalioista:- kasvisruokavalio, johon ei sisälly maito- eikä munatuotteita (vegaanidieetti) | FA10iN. (Noudatatko jotakin tai joitakin seuraavista erityisruokavalioista:) - kasvisruokavalio, johon ei sisälly maito- eikä munatuotteita (vegaanidieetti)?
	1	kyllä
	0	ei
 FA10jN | Noudattaa erityisruokavalioista:-- muu erityisruokavalio | FA10jN. (Noudatatko jotakin tai joitakin seuraavista erityisruokavalioista:) - muu erityisruokavalio?
	1	kyllä
	0	ei
 FA11N | Allerginen ruoka-ainelle | FA11N. Mille ruoka-aineille olet allerginen? Erota ruoka-aineet toisistaan pilkulla. 
 FA12N | Ikä jolloin viimeksi syönyt lihaa, kalaa tai kanaa | FA12N. Minkä ikäisenä olet viimeksi syönyt lihaa, kalaa tai kanaa? Koodataan 97, jos ei tietääkseen ole koskaan syönyt
 FA13N | (muu erityisruokavalio) Millainen | FA13N. (muu erityisruokavalio) Millainen erityisruokavalio on kyseessä? Tähän kirjataan myös esim. kasvisruokavalio, johon sisältyy munia mutta ei maitotuotteita. 
 FB01 | Tupakoinut elämän aikana | FB01. Oletteko tupakoinut kertaakaan elämänne aikana?
	1	kyllä
	0	ei
 FB02 | Tupakoinut vähintään 100 kertaa | FB02. Oletteko tupakoinut elämänne aikana vähintään 100 kertaa (savukkeita, sikareita tai piippua)?
	1	kyllä
	0	ei
 FB03 | Tupakoinut päivittäin ainakin vuoden ajan | FB03. Oletteko koskaan tupakoinut päivittäin ainakin yhden vuoden ajan?
	1	kyllä
	0	ei
 FB04 | Tupakoinut päivittäin - vuotta | FB04. Kuinka monta vuotta yhteensä olette tupakoinut päivittäin? 
 FB05 | Tupakoi nykyisin | FB05. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua):
	1	päivittäin
	2	satunnaisesti
	3	ette lainkaan
 FB06 | Tupakoinut viimeksi | FB06. Milloin olette tupakoinut viimeksi?
	1	eilen tai tänään
	2	2 pv - 1 kk sitten
	3	yli 1 kk - puoli vuotta sitten
	4	yli puoli vuotta - vuosi sitten
	5	yli vuosi - 5 vuotta sitten
	6	yli 5 - 10 vuotta sitten
	7	yli 10 vuotta sitten
 FB07a | Poltettujen savukkeiden määrä päivässä | FB07a. Miten paljon poltatte nykyisin tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä: MERKITÄÄN 0, JOS EI POLTA KO. TUOTETTA - tehdasvalmisteisia savukkeita? 
 FB07b | Poltettujen itsekäärittyjen savukkeiden määrä päivässä | FB07b. (Miten paljon poltatte nykyisin tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä: MERKITÄÄN 0, JOS EI POLTA KO. TUOTETTA - itsekäärittyjä savukkeita? 
 FB07c | Piipun polttamiskertojen määrä päivässä | FB07c. (Miten paljon poltatte nykyisin tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä: MERKITÄÄN 0, JOS EI POLTA KO. TUOTETTA - piippua? 
 FB07d | Poltettujen sikareiden määrä päivässä | FB07d. (Miten paljon poltatte nykyisin tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä: MERKITÄÄN 0, JOS EI POLTA KO. TUOTETTA - sikareita? 
 FB08N | Kokeillut nuuskaamista | FB08N. Oletko koskaan kokeillut nuuskaamista?
	1	kyllä
	0	ei
 FB09N | Nuuskauskertojen määrä | FB09N. Kuinka monta kertaa olet nuuskannut elämäsi aikana?
	1	kerran
	2	2 - 50 kertaa
	3	yli 50 kertaa
 FB10N | Nuuskaa nykyisin | FB10N. Nuuskaatko nykyisin?
	1	kyllä, päivittäin
	2	satunnaisesti
	3	en lainkaan
 FB11N | nuuskannut jossakin vaiheessa päivittäin | FB11N. Oletko jossakin vaiheessa nuuskannut päivittäin?
	1	kyllä
	0	ei
 FB12N | Nuuskauskertojen määrä päivässä | FB12N. Montako kertaa päivässä ?
	1	kerran
	2	noin 2 - 5 kertaa
	3	noin 6 - 10 kertaa
	4	enemmän kuin 10 kertaa
 FB13aN | Nuuskaaminen elämän aikana : vuotta | FB13aN. Miten kauan olet käyttänyt nuuskaa yhteensä koko elämäsi aikana (vuotta ja kuukautta)? Vuodet tähän, kuukaudet seuraavaan
 FB13bN | Nuuskaaminen elämän aikana : kuukautta | FB13bN. (Miten kauan olet käyttänyt nuuskaa yhteensä koko elämäsi aikana?) Kuukautta
 FB14N | Vanhempien tupakointi kun tutkittava noin 13 - 15-vuotias | FB14N. Tupakoivatko vanhempasi, kun olit peruskoulun yläasteella (eli kun olit noin 13 - 15-vuotias)? Myös isä- tai äitipuoli. Jos vanhempien tupakointistatus vaihteli ko. jaksolla, kehotetaan vastaamaan sen tilanteen mukaan, joka vallitsi suuri
	1	kumpikaan ei tupakoinut
	2	molemmat tupakoivat
	3	isä tupakoi
	4	äiti tupakoi
 GA01a | Missä kunnassa asunut lapsena kauimmin | GA01a. Missä kunnassa olette lapsena (ennen kuin täytitte 15 v ) asunut kauimmin? 
 GA01b | Missä kunnassa asunut aikuisena kauimmin | GA01b. Missä kunnassa olette aikuisena ( 15 v täytettyänne)) asunut kauimmin? 
 GB01N | Asumismuoto: | GB01. Asutteko:
	1	omakotitalossa
	2	pari- tai rivitalossa
	3	kerrostalossa
	4	palvelutalossa
	5	laitoksessa
	6	jossakin muualla
 GB01_1 | Asuu laitoksessa, laitoksen nimi | GB01_1. Missä? 
 GB01_L | Tutkittava laitosasukas T2000-datan mukaan tavoitteluhetkellä | GB01_L-muuttuja muodostettu T2000-aineiston pohjalta (Jos GB01=5, niin GB01_L=1, muuten Gb01_L=0. Jos GB01 (asuinpaikkaa) ei tiedetä (GB01=.M tai .E), niin GB01_L=. (tyhjä). | . | ei tietoa
	0	ei
	1	kyllä
 GB02 | Asunnon pinta-ala | GB02. Mikä on asuntonne pinta-ala (m2 TÄYSIÄ NELIÖMETREJÄ.)? 
 GB03 | Huoneiden määrä keittiön lisäksi | GB03. Kuinka monta huonetta asunnossanne on keittiön lisäksi? 
 GB04 | Asumistapa | BG04. Asutteko tällä hetkellä?
	1	omistamassanne (tai jonkun tässä asunnossa asuvan perheenjäsenen omistamassa) asunnossa
	2	osaomistusasunnossa
	3	asumisoikeusasunnossa
	4	päävuokralaisena
	5	alivuokralaisena
	6	työsuhde- tai muussa luontoisetuasunnossa
	7	jossakin muualla
 GB04_1 | Asumismuoto; jossakin muualla - missä
 HB01 | Ruumiillinen kunto | Onko ruumiillinen kuntosi mielestäsi:
	1	hyvä
	2	melko hyvä
	3	keskitasoinen
	4	melko huono
	5	huono?
 HB01bN | Palvelukelpoisuusluokka | Mikä on palvelukelpoisuusluokkasi? # Kysytään miehiltä.
	1	A··(täysin terve tai vähäinen sairaus)
	2	B··(terveydellisistä syistä vaikeuksia selviytyä taistelujoukoissa)
	3	C··(vapautettu palveluksesta rauhan aikana)
	4	D··(vapautettu palveluksesta rauhan ja sodan aikana)
	5	E··(vapautettu määräajaksi terveydellisistä syistä)
	6	ei ole ollut kutsunnassa
 HB03 | Juokseminen puoli kilometriä | Kykenetkö juoksemaan pitkähkön matkan (noin puoli kilometriä)?
	1	pystyn siihen vaikeuksitta
	2	pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran
	3	pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa
	4	en pysty siihen lainkaan
 HB04 | Juokseminen sata metriä | Kykenetkö juoksemaan lyhyehkön matkan (noin sata metriä)?
	1	pystyn siihen vaikeuksitta
	2	pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran
	3	pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa
	4	en pysty siihen lainkaan
 HB06 | Portaiden nousu usea kerrosväli levähtämättä | Kykenetkö nousemaan portaita usean kerrosvälin levähtämättä?
	1	pystyn siihen vaikeuksitta
	2	pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran
	3	pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa
	4	en pysty siihen lainkaan
 HB08 | Kävely 2 km levähtämättä | Kykenetkö kävelemään levähtämättä noin 2 kilometriä?
	1	pystyn siihen vaikeuksitta
	2	pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran
	3	pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa
	4	en pysty siihen lainkaan
 HC01 | Sanomalehtitekstin lukeminen (silmälaseilla | Onko näkösi kyllin hyvä (silmälaseilla) tavallisen sanomalehtitekstin lukemiseen?
	1	pystyn vaikeuksitta
	2	pystyn lukemaan, mutta lukeminen tuottaa vaikeuksia
	3	en pysty lukemaan lainkaan
 HC02 | TV-tekstin lukeminen (silmälaseilla) normaalilta katseluetäisyydeltä (n.3m) | Pystytkö lukemaan TV:n tekstiä (silmälaseilla) normaalilta katseluetäisyydeltä (n. 3 metriä)?
	1	pystyn vaikeuksitta
	2	pystyn lukemaan, mutta lukeminen tuottaa vaikeuksia
	3	en pysty lukemaan lainkaan
 HC04 | Useamman henkilön välisen keskustelun kuuleminen vaikeuksitta | Pystytkö vaikeuksitta kuulemaan, mitä useamman henkilön välisessä keskustelussa sanotaan (kuulokojeen kanssa tai ilman)?
	1	pystyn vaikeuksitta
	2	pystyn, mutta kuulemisessa on vaikeuksia
	3	en pysty
 HA02m | Selviytyminen nykyisin: asioiminen pankissa, virastossa tai vastaavassa asioiminen | Miten selviydyt nykyisin: pankissa, virastossa tai vastaavassa paikassa asioiminen? # Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä
	1	pystyn siihen vaikeuksitta
	2	pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran
	3	pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa
	4	en pysty siihen lainkaan
 HA01n | Selviytyminen nykyisin: asioiden hoitaminen | Miten selviydyt nykyisin: asioiden hoitaminen yhdessä muiden kanssa? # Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä
	1	pystyn siihen vaikeuksitta
	2	pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran
	3	pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa
	4	en pysty siihen lainkaan
 HA01o | Selviytyminen nykyisin: asioiden esittäminen | Miten selviydyt nykyisin: asioiden esittäminen vieraille ihmisille? # Tilapäisiä toimintakyvyn rajoituksia ei oteta lukuun, esim. jos on jalka kipsissä
	1	pystyn siihen vaikeuksitta
	2	pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran
	3	pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa
	4	en pysty siihen lainkaan
 HD00N | Sairaus tai vamma, joka alentaa toimintakykyä | Onko Sinulla jokin sellainen sairaus tai vamma, joka alentaa toimintakykyäsi? # Jos HD00N=2, kysytty seuraavaksi HD09.
	1	kyllä
	0	ei
 HD01N | Avunsaanti tavallisissa toimissa: kodinhoitotöissä, peseytymisessä, kaupassa käymisessä | Saatko toimintakykysi heikkenemisen takia toistuvaa apua tavallisissa toimissanne, esim. kodinhoitotöissä, peseytymisessä, kaupassa käynnissä?# Tutkittavalta, joka ei saa toistuvaa apua tavallisissa toimissaan, kysytty seuraavaksi HD02N. Tarvitsetteko tällaista apua?
	1	kyllä
	0	ei
 HD01a1 | Avunsaanti ruoan valmistuksessa | Millaisissa toimissa saat apua: ruoan valmistuksessa? # Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletko saanut apua: .. 
	0	ei, mutta saa muuta apua
	1	kyllä
 HD01a2 | Avunsaanti ruokailussa | Millaisissa toimissa saat apua: ruokailussa? #Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletko saanut apua: ..
	0	ei, mutta saa muuta apua
	1	kyllä
 HD01a3 | Avunsaanti peseytymisessä | Millaisissa toimissa saat apua: pesytymisessä? #Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletko saanut apua: ..
	0	ei, mutta saa muuta apua
	1	kyllä
 HD01a4 | Avunsaanti pukeutumisessa | Millaisissa toimissa saat apua: pukeutumisessa? #Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletko saanut apua: ..
	0	ei, mutta saa muuta apua
	1	kyllä
 HD01a5 | Avunsaanti lääkityksestä huolehtimisessa | Millaisissa toimissa saat apua: lääkityksestä huolehtimisessa? #Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletko saanut apua: ..
	0	ei, mutta saa muuta apua
	1	kyllä
 HD01a6 | Avunsaanti siivouksessa | Millaisissa toimissa saat apua: siivouksessa? #Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletko saanut apua: ..
	0	ei, mutta saa muuta apua
	1	kyllä
 HD01a7 | Avunsaanti pyykinpesussa tai muussa vaatehuollossa | Millaisissa toimissa saat apua: pyykinpesussa tai muussa vaatehuollossa? Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletko saanut apua: ..
	0	ei, mutta saa muuta apua
	1	kyllä
 HD01a8 | Avunsaanti kaupassa käynnissä | Millaisissa toimissa saat apua: kaupassa käynnissä? #Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletko saanut apua: ..
	0	ei, mutta saa muuta apua
	1	kyllä
 HD01a9 | Avunsaanti muussa kodin ulkopuolisessa asioimisessa, esim. pankissa käymisessä | Millaisissa toimissa saat apua: muussa kodin ulkopuolisessa asioimisessa, esim. pankissa käymisess? # Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD04. Oletko saanut apua: ..
	0	ei, mutta saa muuta apua
	1	kyllä
 HD01a10 | Avunsaanti jossakin muussa, tavallisessa toimessa | Millaisissa toimissa saat apua, jossakin muussa? Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD01a_1. (muussa) missä?
	0	ei, mutta saa muuta apua
	1	kyllä
 HD01a_1 | Kuvaus avunsaannista, jossakin muussa tavallisessa toimessa | Missä? Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD01a_10. 'Millaisissa toimissa saatte apua: jossakin muussa?' -kysymykseen kyllä. 
 HD02N | Avuntarve tavallisissa toimissa: kodinhoitotöissä, peseytymisessä, kaupassa käymisessä | Tarvitsisitko tälläisista apua? # Tutkittavalta, jolla ei avuntarvetta tavallisissa toimissa, kysytty seuraavaksi HD09.
	1	kyllä
	0	ei
 HD02a1 | Avuntarve ruoan valmistuksessa | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua: ruoan valmistuksessa. # Kysytty, jos HD02N=1.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua
	1	kyllä
 HD02a2 | Avuntarve ruokailussa | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua: ruokailussa. # Kysytty, jos HD02N=1.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua
	1	kyllä
 HD02a3 | Avuntarve peseytymisessä | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua: peseytymisessä. # Kysytty, jos HD02N=1.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua
	1	kyllä
 HD02a4 | Avuntarve pukeutumisessa | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua: pukeutumisessa. # Kysytty, jos HD02N=1.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua
	1	kyllä
 HD02a5 | Avuntarve lääkityksestä huolehtimisessa | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua: lääkityksestä huolehtimisessa. # Kysytty, jos HD02N=1.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua
	1	kyllä
 HD02a6 | Avuntarve siivouksessa | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua: siivouksessa. # Kysytty, jos HD02N=1.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua
	1	kyllä
 HD02a7 | Avuntarve pyykinpesussa tai muussa vaatehuollossa | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua: pyykinpesussa tai muussa vaatehuollossa.# Kysytty, jos HD02N=1.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua
	1	kyllä
 HD02a8 | Avuntarve kaupassa käynnissä | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua: kaupassa käynnissä. # Kysytty, jos HD02N=1.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua
	1	kyllä
 HD02a9 | Avuntarve muussa kodin ulkopuolisessa asioimisessa esim. pankissa käymisessä | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua: muussa kodin ulkopuolisessa asioimisessa esim. pankissa asioimisessa. #Kysytty, jos HD02N=1.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua
	1	kyllä
 HD02a10 | Avuntarve jossakin muussa, tavallisessa toimessa | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua: jossakin muussa? # Kysytty, jos HD02N=1. Jos tutkittava vastannut kyllä, kysytty seuraavaksi HD02a_1. (muussa) missä?
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua
	1	kyllä
 HD02a_1 | Kuvaus avuntarpeesta jossakin muussa tavallisessa toimessa | Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD02a_10. 'Millaisissa toimissa tarvitset apua: jossakin muussa?' -kysymykseen kyllä. 
 HD03 | Avuntarpeen useus tavallisissa toimissa | Kuinka usein tarvitsisit tällaista apua? # Jos tutkittava vastannut tähän kysymykseen, kysytty seuraavaksi HD07. Saatko jotain muuta apua, kuten:.
	1	kerran kuukaudessa tai harvemmin
	2	2-3 kertaa kuukaudessa
	3	kerran viikossa
	4	muutaman kerran viikossa
	5	päivittäin, jonkin aikaa päivästä
	6	suuren osan päivästä
	7	lähes ympärivuorokautisesti
 HD04aN | Saa apua avio- tai avopuolisolta | Oletko saanut apua: - avio- tai avopuolisolta? # Kysytty, jos vastannut HD01N-kysymykseen saavansa apua tavallisissa toimissa
	1	kyllä
	0	ei
 HD04a2N | Saa apua seurustelukummanilta | Oletko saanut apua: - seurustelukumppanilta? # Kysytty, jos vastannut HD01N-kysymykseen saavansa apua tavallisissa toimissa
	1	kyllä
	0	ei
 HD04bN | Saa apua lapsilta | Oletko saanut apua: - lapsilta? # Kysytty, jos vastannut HD01N-kysymykseen saavansa apua tavallisissa toimissa
	1	kyllä
	0	ei
 HD04b2N | Saa apua vanhemmilta tai isovanhemmilta | Oletko saanut apua: - vanhemmilta tai isovanhemmilta? # Kysytty, jos vastannut HD01N-kysymykseen saavansa apua tavallisissa toimissa
	1	kyllä
	0	ei
 HD04c | Saa apua muilta sukulaisilta, naapurilta, ystäviltä tai tuttavilta | Oletko saanut apua: -muilta sukulaisilta, naapurilta, ystäviltä tai tuttavilta?# Kysytty, jos vastannut HD01N-kysymykseen saavansa apua tavallisissa toimissa
	1	kyllä
	0	ei
 HD04d | Saa apua kotiavustajalta tai kodinhoitajalta | Oletko saanut apua: - kotiavustajalta tai kodinhoitajalta? Kysytty, jos vastannut HD01N-kysymykseen saavansa apua tavallisissa toimissa
	1	kyllä
	0	ei
 HD04e | Saa apua kotisairaanhoitajalta | Oletko saanut apua: - kotisairaanhoitajalta? Kysytty, jos vastannut HD01N-kysymykseen saavansa apua tavallisissa toimissa
	1	kyllä
	0	ei
 HD04f | Saa apua joltakulta muulta | Oletko saanut apua: - joltakulta muulta? Kysytty, jos vastannut HD01N-kysymykseen saavansa apua tavallisissa toimissa. Jos tutkittava vastannut saavansa apua joltakulta muulta, kysytty seuraavaksi HD04f_1. Keneltä?
	1	kyllä
	0	ei
 HD04f_1 | Kuvaus, keneltä muulta saa apua | Keneltä? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04f. 'Oletko saanut apua: joltakulta muulta?' -kysymykseen kyllä. 
 HD05aN | Avio- tai avopuolisolta saadun avun useus | Kuinka usein saat häneltä apua? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04a. 'Oletko saanut apua: avio- tai avopuolisolta?' -kysymykseen kyllä.
	1	kerran kuukaudessa tai harvemmin
	2	2-3 kertaa kuukaudessa
	3	kerran viikossa
	4	muutaman kerran viikossa
	5	päivittäin, jonkin aikaa päivästä
	6	suuren osan päivästä
	7	lähes ympärivuorokautisesti
 HD05a2N | Seurustelukumppanilta saadun avun useus | Kuinka usein saat häneltä apua? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04a. 'Oletko saanut apua: seurustelukumppanilta?' -kysymykseen kyllä.
	1	kerran kuukaudessa tai harvemmin
	2	2-3 kertaa kuukaudessa
	3	kerran viikossa
	4	muutaman kerran viikossa
	5	päivittäin, jonkin aikaa päivästä
	6	suuren osan päivästä
	7	lähes ympärivuorokautisesti
 HD05bN | Lapsilta saadun avun useus | Kuinka usein saat häneltä apua? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04a. 'Oletko saanut apua: lapsilta?' -kysymykseen kyllä.
	1	kerran kuukaudessa tai harvemmin
	2	2-3 kertaa kuukaudessa
	3	kerran viikossa
	4	muutaman kerran viikossa
	5	päivittäin, jonkin aikaa päivästä
	6	suuren osan päivästä
	7	lähes ympärivuorokautisesti
 HD05b2N | Vanhemmilta tai isovanhemmilta saadun avun useus | Kuinka usein saat häneltä apua? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04a. 'Oletko saanut apua: vanhemmilta tai isovanhemmilta?' -kysymykseen kyllä.
	1	kerran kuukaudessa tai harvemmin
	2	2-3 kertaa kuukaudessa
	3	kerran viikossa
	4	muutaman kerran viikossa
	5	päivittäin, jonkin aikaa päivästä
	6	suuren osan päivästä
	7	lähes ympärivuorokautisesti
 HD05cN | Muilta sukulaisilta, naapureilta, ystäviltä tai tuttavilta saadun avun useus | Kuinka usein saat häneltä apua? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04c. 'Oletko saanut apua: sukulaisilta, naapureilta, ystäviltä tai tuttavilta?' -kysymykseen kyllä.
	1	kerran kuukaudessa tai harvemmin
	2	2-3 kertaa kuukaudessa
	3	kerran viikossa
	4	muutaman kerran viikossa
	5	päivittäin, jonkin aikaa päivästä
	6	suuren osan päivästä
	7	lähes ympärivuorokautisesti
 HD05dN | Kotiavustajalta tai kodinhoitajalta saadun avun useus | Kuinka usein saat häneltä apua? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04d. 'Oletko saanut apua: kotiavustajalta tai kodinhoitajalta?' -kysymykseen kyllä.
	1	kerran kuukaudessa tai harvemmin
	2	2-3 kertaa kuukaudessa
	3	kerran viikossa
	4	muutaman kerran viikossa
	5	päivittäin, jonkin aikaa päivästä
	6	suuren osan päivästä
	7	lähes ympärivuorokautisesti
 HD05eN | Kotisairaanhoitajalta saadun avun useus | Kuinka usein saat häneltä apua? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04e. 'Oletko saanut apua: kotisairaanhoitajalta?' -kysymykseen kyllä.
	1	kerran kuukaudessa tai harvemmin
	2	2-3 kertaa kuukaudessa
	3	kerran viikossa
	4	muutaman kerran viikossa
	5	päivittäin, jonkin aikaa päivästä
	6	suuren osan päivästä
	7	lähes ympärivuorokautisesti
 HD05f_1 | Joltakulta muulta saadun avun useus | Kuinka usein saat häneltä apua? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD04f. 'Oletko saanut apua: joltakulta muulta?' -kysymykseen kyllä.
	1	kerran kuukaudessa tai harvemmin
	2	2-3 kertaa kuukaudessa
	3	kerran viikossa
	4	muutaman kerran viikossa
	5	päivittäin, jonkin aikaa päivästä
	6	suuren osan päivästä
	7	lähes ympärivuorokautisesti
 HD06 | Edellä mainituilta henkilöiltä saadun avun useus yhteensä | Kuinka usein saat edellä mainituilta henkilöiltä apua yhteensä?# Kysytty, jos tutkittava ilmoittanut saavansa apua useammalta henkilöltä.
	1	kerran kuukaudessa tai harvemmin
	2	2-3 kertaa kuukaudessa
	3	kerran viikossa
	4	muutaman kerran viikossa
	5	päivittäin, jonkin aikaa päivästä
	6	suuren osan päivästä
	7	lähes ympärivuorokautisesti
 HD07a | Muu apu, ateriapalvelu | Saatko jotakin muuta apua, kuten ateriapalvelu? # Kysytty, jos tutkittava ilmoittanut saavansa apua yhdeltä tai useammalta henkilöltä.
	1	kyllä
	0	ei
 HD07b | Muu apu, kuljetuspalvelu | Saatko jotakin muuta apua, kuten kuljetuspalvelu?# Kysytty, jos tutkittava ilmoittanut saavansa apua yhdeltä tai useammalta henkilöltä.
	1	kyllä
	0	ei
 HD07dN | Muu apu, opiskelua tukeva palvelu | Saatko jotakin muuta apua, kuten opiskelua tukeva palvelu?# Kysytty, jos tutkittava ilmoittanut saavansa apua yhdeltä tai useammalta henkilöltä.
	1	kyllä
	0	ei
 HD07eN | Muu apu, tulkkipalvelu | Saatko jotakin muuta apua, kuten tulkkipalvelu?# Kysytty, jos tutkittava ilmoittanut saavansa apua yhdeltä tai useammalta henkilöltä.
	1	kyllä
	0	ei
 HD07fN | Muu apu, opaspalvelu | Saatko jotakin muuta apua, kuten opaspalvelu?# Kysytty, jos tutkittava ilmoittanut saavansa apua yhdeltä tai useammalta henkilöltä.
	1	kyllä
	0	ei
 HD07gN | Muu apu, jokin muu apu tai palvelu | Saatko jotakin muuta apua tai palvelua?# Kysytty, jos tutkittava ilmoittanut saavansa apua yhdeltä tai useammalta henkilöltä.
	1	kyllä
	0	ei
 HD07_1 | Kuvaus muusta avusta tai palvelusta tavallisissa toimissa | Mitä?# Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD07gN. 'Saatko jotain muuta apua tai palvelua?' -kysymykseen kyllä. 
 HD08 | Avun riittävyys kotona selvitymiseen | Saatko riittävästi apua selvitäksenne kotona?# Kysytty, jos HD01=1 ja/tai HD07a/b/dN/eN/fN/gN=1
	1	saan sopivasti apua ja tukea
	2	tarvitsisin enemmän apua ja tukea
	3	selviytyisin vähemmälläkin avulla?
 HD08a1 | Lisäavuntarve ruoan valmistuksessa | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua (tarvitisisi enemmän apua): ruoan valmistuksessa. # Kysytty, jos HD08=2.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona
	1	kyllä
 HD08a2 | Lisäavuntarve ruokailussa | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua (tarvitisisi enemmän apua): ruokailussa. # Kysytty, jos HD08=2.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona
	1	kyllä
 HD08a3 | Lisäavuntarve peseytymisessä | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua (tarvitisisi enemmän apua): peseytymisessä. # Kysytty, jos HD08=2.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona
	1	kyllä
 HD08a4 | Lisäavuntarve pukeutumisessa | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua (tarvitisisi enemmän apua): pukeutumisessa. # Kysytty, jos HD08=2.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona
	1	kyllä
 HD08a5 | Lisäavuntarve lääkityksestä huolehtimisessa | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua (tarvitisisi enemmän apua): lääkityksestä huolehtimisessa.# Kysytty, jos HD08=2.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona
	1	kyllä
 HD08a6 | Lisäavuntarve siivouksessa | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua (tarvitisisi enemmän apua): siivouksessa. # Kysytty, jos HD08=2.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona
	1	kyllä
 HD08a7 | Lisäavuntarve pyykinpesussa tai muussa vaatehuollossa | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua (tarvitisisi enemmän apua): pyykinpesussa tai muussa vaatehuollossa.# Kysytty, jos HD08=2.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona
	1	kyllä
 HD08a8 | Lisäavuntarve kaupassa käynnissä | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua (tarvitisisi enemmän apua): kaupassa käynnissä. # Kysytty, jos HD08=2.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona
	1	kyllä
 HD08a9 | Lisäavuntarve muussa kodin ulkopuolisessa asioimisessa, esim. pankissa käymisessä | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua (tarvitisisi enemmän apua): muussa kodin ulkopuolisessa asioimisessa esim. pankissa käymisessä. # Kysytty, jos HD08=2.
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona
	1	kyllä
 HD08a10 | Lisäavuntarve jossakin muussa toimessa selvityäkseen kotona | Millaisissa toimissa tarvitsisit apua (tarvitisisi enemmän apua): jossakin muualla. Kysytty, jos HD08=2. Jos vastannut kysymykseen kyllä, kysytty seuraavaksi HD08a_1. (muussa) missä?
	0	ei, mutta tarvitsisi muuta apua kotona
	1	kyllä
 HD08a_1 | Kuvaus lisäavuntarpeesta muussa toimessa selvityäkseen kotona | Jossakin muussa? # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HD08=2 ja HD08a10. 'Millaisissa toimissa tarvitsisitte apua: jossakin muussa?' -kysymykseen kyllä. 
 HD08b | Lisäavuntarpeen useus, jotta selviytyisi kotona | Kuinka usein tarvitsisit tällaista apua?
	1	kerran kuukaudessa tai harvemmin
	2	2-3 kertaa kuukaudessa
	3	kerran viikossa
	4	muutaman kerran viikossa
	5	päivittäin, jonkin aikaa päivästä
	6	suuren osan päivästä
	7	lähes ympärivuorokautisesti
 HD09 | Jonkun henkilön säännöllinen auttaminen, kotona selviytymisen tukemiseksi | Autatko jotain henkilöä (sukulaista, ystävää, naapuria) säännöllisesti sellaisissa tehtävissä, jotka auttavat häntä selviytymään kotona? # Jos tutkittava vastannut kysymykseen en, kysytty seuraavaksi HE01. Onko Sinulla silmälasit tai jokin muu näön apuväline?
	1	kyllä
	0	ei
 HD10N1 | Isovanhempien tai puolison isovanhempien auttaminen kotona selviytymisen tukemiseksi | Ketä tai keitä autatte? Kysytty, jos HD09=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HD10N2 | Vanhempien tai puolison vanhempien auttaminen kotona selviytymisen tukemiseksi | Ketä tai keitä autatte? Kysytty, jos HD09=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HD10N3 | Avio- tai avopuolison auttaminen kotona selviytymisen tukemiseksi | Ketä tai keitä autatte? Kysytty, jos HD09=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HD10N4 | Seurustelukumppanin auttaminen kotona selviytymisen tukemiseksi | Ketä tai keitä autatte? Kysytty, jos HD09=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HD10N5 | Vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan lapsen auttaminen kotona selviytymisen tukemiseksi | Ketä tai keitä autatte? Kysytty, jos HD09=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HD10N6 | Muun sukulaisen tai perheenjäsenen auttaminen kotona selviytymisen tukemiseksi | Ketä tai keitä autatte? Kysytty, jos HD09=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HD10N7 | Ystävän tai naapurin auttaminen kotona selviytymisen tukemiseksi | Ketä tai keitä autatte? Kysytty, jos HD09=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HE01 | Silmälasit tai muu näön apuväline | Onko Sinulla silmälasit tai jokin muu näön apuväline? # Jos tutkittava vastannut kysymykseen ei, kysytty seuraavaksi HE04. Onko Sinulla kuulokoje tai jokin muu kuulon apuväline?
	1	kyllä
	0	ei
 HE02a | Silmä- tai piilolasit | Onko Sinulla: silmä- tai piilolasit?
	1	kyllä
	0	ei
 HE02b | Suurennuslasi | Onko Sinulla: heikentyneen näkönne takia suurennuslasi?
	1	kyllä
	0	ei
 HE02c | Muu näön apuväline | Onko Sinulla: jokin muu näön apuväline? # Jos tutkittava vastannut kysymykseen ei, siirrytty HE04. 'Onko Sinulla kuulokoje tai jokin muu kuulon apuväline?'
	1	kyllä
	0	ei
 HE02c_1 | 1. ilmoitettu muu näön apuväline | Mikä? 1. Ilmoitettu muu näön apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE02c. 'Onko Sinulla: jokin muu näön apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE02c_2 | 2. ilmoitettu muu näön apuväline | Mikä? 2. Ilmoitettu muu näön apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE02c. 'Onko Sinulla: jokin muu näön apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE02c_3 | 3. ilmoitettu muu näön apuväline | Mikä? 3. Ilmoitettu muu näön apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE02c. 'Onko Sinulla: jokin muu näön apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE02c_4 | 4. ilmoitettu muu näön apuväline | Mikä? 4. Ilmoitettu muu näön apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE02c. 'Onko Sinulla: jokin muu näön apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE02c_5 | 5. ilmoitettu muu näön apuväline | Mikä? 5. Ilmoitettu muu näön apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE02c. 'Onko Sinulla: jokin muu näön apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE03a | Silmä- tai piilolasien käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE02a=1
	1	kyllä
	0	ei
 HE03b | Suurennuslasin käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE02b=1
	1	kyllä
	0	ei
 HE03c_1 | 1. Ilmoitetetun muun näön apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE02c_1on vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HE03c_2 | 2. Ilmoitetetun muun näön apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE02c_2 on vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HE03c_3 | 3. Ilmoitetetun muun näön apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE02c_3 on vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HE03c_4 | 4. Ilmoitetetun muun näön apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE02c_4 on vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HE03c_5 | 5. Ilmoitetetun muun näön apuvälineen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE02c_5 on vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HE04 | Kuulokoje tai muu kuulon apuväline | Onko Sinulla kuulokoje tai jokin muu kuulon apuväline? # Jos tutkittava vastannut kysymykseen ei, siirrytty HE07. 'Onko Sinulla kuulokoje tai jokin muu kuulon apuväline?' -kysymykseen
	1	kyllä
	0	ei
 HE05a | Kuulon apuvälineenä kuulokoje | Mitä kuulon apuvälineitä Sinulla on: - kuulokoje?
	1	kyllä
	0	ei
 HE05b | Kuulon apuvälineenä radion tai TV:n kuuntelun apuväline | Mitä kuulon apuvälineitä Sinulla on: - radion tai TV:n kuuntelun apuväline?
	1	kyllä
	0	ei
 HE05c | Kuulon apuvälineenä ovikellon tai puhelimen hälytinäänen ilmaisin | Mitä kuulon apuvälineitä Sinulla on: - ovikellon tai puhelimen hälytinäänen ilmaisin?
	1	kyllä
	0	ei
 HE05d | Jokin muu kuulon apuväline | Onko Sinulla jokin muu kuulon apuväline? # Jos tutkittava vastannut kysymykseen ei, kysytty seuraavaksi HE07. Onko Sinulla jokin liikkumisen apuväline?
	1	kyllä
	0	ei
 HE05d_1 | 1. Ilmoitettu muu kuulon apuväline | Mikä? 1. Ilmoitettu muu kuulon apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE05d. 'Mitä kuulon apuvälineitä Sinulla on: jokin muu kuulon apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE05d_2 | 2. Ilmoitettu muu kuulon apuväline | Mikä? 2. Ilmoitettu muu kuulon apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE05d. 'Mitä kuulon apuvälineitä Sinulla on: jokin muu kuulon apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE05d_3 | 3. Ilmoitettu muu kuulon apuväline | Mikä? 3. Ilmoitettu muu kuulon apuväline.# Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE05d. 'Mitä kuulon apuvälineitä Sinulla on: jokin muu kuulon apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE05d_4 | 4. Ilmoitettu muu kuulon apuväline | Mikä? 4. Ilmoitettu muu kuulon apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE05d. 'Mitä kuulon apuvälineitä Sinulla on: jokin muu kuulon apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE05d_5 | 5. Ilmoitettu muu kuulon apuväline | Mikä? 5. Ilmoitettu muu kuulon apuväline. # Kysytty tutkittavalta, jos vastannut HE05d. 'Mitä kuulon apuvälineitä Sinulla on: jokin muu kuulon apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE06a | Kuulokojeen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05a=1
	1	kyllä
	0	ei
 HE06b | Radion tai TV:n kuuntelun apuv. käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05b=1
	1	kyllä
	0	ei
 HE06c | Ovikellon tai puhelimen hälytinäänen ilmaisimen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05c=1
	1	kyllä
	0	ei
 HE06d_1 | 1. Ilmoitettun muun kuulon apuväl. käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin?# Kysytty, jos HE05d_1 on vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HE06d_2 | 2. Ilmoitettun muun kuulon apuväl. käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05d_2 on vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HE06d_3 | 3. Ilmoitettun muun kuulon apuväl. käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05d_3 on vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HE06d_4 | 4. Ilmoitettun muun kuulon apuväl. käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05d_4 on vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HE06d_5 | 5. Ilmoitettun muun kuulon apuväl. käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE05d_5 on vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HE07 | Liikkumisen apuväline | Onko Sinulla jokin liikkumisen apuväline esim. kävelykeppi? # Jos tutkittava vastannut kysymykseen ei, kysytty seuraavaksi HE10. Onko Sinulla jokin muu apuväline heikentyneen toimintakykynne vuoksi?
	1	kyllä
	0	ei
 HE08a | Liikkumisen apuvälineenä: - kävelykeppi tai yksi kyynär- tai kainalosauva | Onko Sinulla liikkumisen apuvälineenä: kävelykeppi tai yksi kyynär/kainalosauva?
	1	kyllä
	0	ei
 HE08b | Liikkumisen apuvälineenä: kyynär- tai kainalosauvat (kaksi) | Onko Sinulla liikkumisen apuvälineenä: kyynär- tai kainalosauvat (kaksi)?
	1	kyllä
	0	ei
 HE08c | Liikkumisen apuvälineenä: rollaattori tai kelkka | Onko Sinulla liikkumisen apuvälineenä: rollaattori tai kelkka?
	1	kyllä
	0	ei
 HE08d | Liikkumisen apuvälineenä: pyörätuoli (myös moottoroitu pyörätuoli) | Onko Sinulla liikkumisen apuvälineenä: pyörätuoli (myös moottoroitu pyörätuoli)?
	1	kyllä
	0	ei
 HE08e | Liikkumisen apuvälineenä: invalidivarusteinen auto | Onko Sinulla liikkumisen apuvälineenä: invalidivarusteinen auto?
	1	kyllä
	0	ei
 HE08f | Liikkumisen apuvälineenä: jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline | Onko Sinulla liikkumisen apuvälineenä: jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline? # Jos tutkittava vastannut ei, kysytään HE10. Onko Sinulla jokin muu apuväline heikentyneen toimintakykynne vuoksi?
	1	kyllä
	0	ei
 HE08f_1 | 1. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline | Mikä? 1. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline. Kysytty, jos vastannut HE08f. 'Onko Sinulla liikkumisen apuvälineenä: jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE08f_2 | 2. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline | Mikä? 2. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline. # Kysytty, jos vastannut HE08f. 'Onko Sinulla liikkumisen apuvälineenä: jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE08f_3 | 3. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline | Mikä? 3. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline. # Kysytty, jos vastannut HE08f. 'Onko Sinulla liikkumisen apuvälineenä: jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE08f_4 | 4. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline | Mikä? 4. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline. # Kysytty, jos vastannut HE08f. 'Onko Sinulla liikkumisen apuvälineenä: jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE08f_5 | 5. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline | Mikä? 5. Ilmoitettu muu moottoroitu liikkumisen apuväline. # Kysytty, jos vastannut HE08f. 'Onko Sinulla liikkumisen apuvälineenä: jokin muu moottoroitu liikkumisen apuväline?' -kysymykseen kyllä. 
 HE09a | Kävelykeppin tai yhden kyynär/kainalosauvan käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08a=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HE09b | Kyynär- tai kainalosauvojen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08b=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HE09c | Rollaattorin tai kelkan käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08c=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HE09d | Pyörätuolin (myös moottoroidun) käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08d=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HE09e | Invalidivarusteisen auton käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08e=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HE09f_1 | 1. Ilmoitetun muun moottoroidun liikkumisen apuv. käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08f_1=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HE09f_2 | 2. Ilmoitetun muun moottoroidun liikkumisen apuv. käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08f_2=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HE09f_3 | 3. Ilmoitetun muun moottoroidun liikkumisen apuv. käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08f_3=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HE09f_4 | 4. Ilmoitetun muun moottoroidun liikkumisen apuv. käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08f_4=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HE09f_5 | 5. Ilmoitetun muun moottoroidun liikkumisen apuv. käyttö päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö niitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE08f_5=1.
	1	kyllä
	0	ei
 HE10N | Muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi | Onko Sinulla jokin muu apuväline heikentyneen toimintakykynne vuoksi (esim. työhön, opiskeluun tai kotiaskareisiin liittyen? # Jos vastannut kysymykseen kyllä, kysytty seuraavaksi HF01. Mikä vuosi nyt on?
	1	kyllä
	0	ei
 HE10a | 1. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi | Mikä muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi? 1. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Kysytty, jos HE10=1. 
 HE10b | 2. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi | Vielä jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi? # 2. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Kysytty, jos HE10=1. 
 HE10c | 3. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi | Vielä jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi? # 3. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Kysytty, jos HE10=1. 
 HE10d | 4. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi | Vielä jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi? # 4. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Kysytty, jos HE10=1. 
 HE10e | 5. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi | Vielä jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi? # 5. Ilmoitettu jokin muu apuväline heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Kysytty, jos HE10=1. 
 HE11a | 1. Ilmoitetun muun apuvälineen käyttö heik. toimintakyvyn vuoksi päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE10a vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HE11b | 2. Ilmoitetun muun apuvälineen käyttö heik. toimintakyvyn vuoksi päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE10b vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HE11c | 3. Ilmoitetun muun apuvälineen käyttö heik. toimintakyvyn vuoksi päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE10c vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HE11d | 4. Ilmoitetun muun apuvälineen käyttö heik. toimintakyvyn vuoksi päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin?# Kysytty, jos HE10d vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HE11e | 5. Ilmoitetun muun apuvälineen käyttö heik. toimintakyvyn vuoksi päivittäin tai lähes päivittäin | Käytätkö sitä päivittäin tai lähes päivittäin? # Kysytty, jos HE10e vastattu.
	1	kyllä
	0	ei
 HF16N | Oikein lueteltujen eläinten lkm. | Laske oikein luetellut eläimet. Merkitse luku tähän. Sallitut arvot 0-52
 HF17N | Väärin lueteltujen eläinten lkm. | Laske väärin luetellut eläimet. Merkitse luku tähän. 
 HF18N | Toistetut sanat | Laske toistetut sanat. Merkitse luku tähän. 
 HF27N | Numerosarjat takaperin: pisteet | Parhaimmin luetellun numerosarjan pisteet. 
 IA01 | Tyytyväisyys nykyiseen työhön (/viimeksi tekemään työhön) | Kuinka tyytyväinen olette nykyiseen työhönne (/olitte viimeksi tekemäänne työhön)? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	erittäin tyytyväinen
	2	melko tyytyväinen
	3	en tyytyväinen mutta en tyytymätönkään
	4	melko tyytymätön
	5	erittäin tyytymätön?
 IA02N | Työskentelee omalla alalla | Koetko/Koitko työskenteleväsi omalla alallasi? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	täysin
	2	jokseenkin
	3	en lainkaan
 IA03a | Työhön sisältyy yleensä päivittäin: - nostamista | Sisältyykö/Sisältyikö työhösi yleensä päivittäin: nostamista? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei lainkaan
	2	satunnaisesti
	3	alle puolet työajasta
	4	yli puolet työajasta
 IA03b | Työhön sisältyy yleensä päivittäin: - kantamista | Sisältyykö/Sisältyikö työhösi yleensä päivittäin: kantamista? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei lainkaan
	2	satunnaisesti
	3	alle puolet työajasta
	4	yli puolet työajasta
 IA03c | Työhön sisältyy yleensä päivittäin: - huonoja työasentoja | Sisältyykö/Sisältyikö työhösi yleensä päivittäin: huonoja työasentoja? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei lainkaan
	2	satunnaisesti
	3	alle puolet työajasta
	4	yli puolet työajasta
 IA03d | Työhön sisältyy yleensä päivittäin: - työskentelyä kädet hartiatason yläpuolella | Sisältyykö/Sisältyikö työhösi yleensä päivittäin: työskentelyä kädet hartiatason yläpuolella? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei lainkaan
	2	satunnaisesti
	3	alle puolet työajasta
	4	yli puolet työajasta
 IA03e | Työhön sisältyy yleensä päivittäin: - työskentelyä polvillaan tai kyykyssä | Sisältyykö/Sisältyikö työhösi yleensä päivittäin: - työskentelyä polvillaan tai kyykyssä?# Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei lainkaan
	2	satunnaisesti
	3	alle puolet työajasta
	4	yli puolet työajasta
 IA03f | Työhön sisältyy yleensä päivittäin: - voimaa vaativaa käsityötä | Sisältyykö/Sisältyikö työhösi yleensä päivittäin: - voimaa vaativaa käsityötä? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei lainkaan
	2	satunnaisesti
	3	alle puolet työajasta
	4	yli puolet työajasta
 IA03g | Työhön sisältyy yleensä päivittäin: - toistuvia käden liikkeitä | Sisältyykö/Sisältyikö työhösi yleensä päivittäin: - toistuvia käden liikkeitä? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei lainkaan
	2	satunnaisesti
	3	alle puolet työajasta
	4	yli puolet työajasta
 IA04a | Melusta aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Sinua työssäsi: - melu? #Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa jonkin verran
	3	haittaa melko paljon
	4	haittaa hyvin paljon
 IA04b | Pölystä aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Sinua työssäsi: - pöly?# Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa jonkin verran
	3	haittaa melko paljon
	4	haittaa hyvin paljon
 IA04c | Tärinästä aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Sinua työssäsi: - tärinä? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa jonkin verran
	3	haittaa melko paljon
	4	haittaa hyvin paljon
 IA04d | Kemikaaleista aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Sinua työssäsi: - kemikaalit? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa jonkin verran
	3	haittaa melko paljon
	4	haittaa hyvin paljon
 IA04e | Kaasuista aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Sinua työssäsi: - kaasut? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa jonkin verran
	3	haittaa melko paljon
	4	haittaa hyvin paljon
 IA04f | Tupakansavusta aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Sinua työssäsi: - tupakansavu? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa jonkin verran
	3	haittaa melko paljon
	4	haittaa hyvin paljon
 IA04g | Kylmyydestä aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Sinua työssäsi: - kylmyys? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa jonkin verran
	3	haittaa melko paljon
	4	haittaa hyvin paljon
 IA04h | Kuumuudesta aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Sinua työssäsi: - kuumuus? Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa jonkin verran
	3	haittaa melko paljon
	4	haittaa hyvin paljon
 IA04i | Vedosta aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Sinua työssäsi: - veto? Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa jonkin verran
	3	haittaa melko paljon
	4	haittaa hyvin paljon
 IA04j | Riittämättömästä valaistuksesta aiheutuva / aiheutunut haitta työssä | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat tekijät Sinua työssäsi: - riittämätön valaistus? Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa jonkin verran
	3	haittaa melko paljon
	4	haittaa hyvin paljon
 IA05a | Mikrotietokoneen käyttö tavanomaisena työpäivänä/opiskelupäivänä | Käytätkö/Käytitkö seuraavia laitteita tavanomaisena työpäivänä tai opiskelupäivänä: - mikrotietokone? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3
	1	kyllä
	0	ei
 IA05b | Tietokoneeseen yhdistetyn kassapäätteen käyttö tavanomaisena työpäivänä/opiskelupäivänä | Käytätkö/Käytitkö seuraavia laitteita tavanomaisena työpäivänä: - tietokoneeseen yhdistetty kassapääte?# Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	kyllä
	0	ei
 IA05c | Ohjelmoitavan työstökoneen käyttö tavanomaisena työpäivänä/opiskelupäivänä | Käytätkö/Käytitkö seuraavia laitteita tavanomaisena työpäivänä: - ohjelmoitava työstökone?# Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	kyllä
	0	ei
 IA05d | Prosessinvalvontapäätteen tai muun vastaavan käyttö tavanomaisena työpäivänä/opiskelupäivänä | Käytätkö/Käytitkö seuraavia laitteita tavanomaisena työpäivänä: - prosessinvalvontapääte tai muu vastaava tietotekniikkaan perustuva laite? Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	kyllä
	0	ei
 IA06a_1 | Mikrotietokoneen käyttötunnit tavall. työ- tai opiskelupäivänä | Kuinka monta tuntia käytät/käytit mikrotietokonetta tavanomaisena työ- tai opiskelupäivänä? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3
 IA06a_2 | Mikrotietokoneen käyttöminuutit tavall. työ- tai opiskelupäivänä | Kuinka monta minuuttia käytät/käytit mikrotietokonetta tavanomaisena työ- tai opiskelupäivänä?#Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3
 IA06b_1 | Tietokoneeseen yhdistetyn kassapääteen käyttötunnit tavall. työ- tai opiskelupäivänä | Kuinka monta tuntia käytät/käytit tietokoneeseen yhdistettyä kassapäätettä tavanomaisena työpäivänä? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
 IA06b_2 | Tietokoneeseen yhdistetyn kassapääteen käyttöminuutit tavall. työ- tai opiskelupäivänä | Kuinka monta minuuttia käytät/käytit tietokoneeseen yhdistettyä kassapäätettä tavanomaisena työpäivänä? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
 IA06c_1 | Ohjelmoitavan työstökoneen käyttötunnit tavall. työ- tai opiskleupäivänä | Kuinka monta tuntia käytät/käytit ohjelmoitavaa työstökonetta tavanomaisena työpäivänä? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
 IA06c_2 | Ohjelmoitavan työstökoneen käyttöminuutit tavall. työ- tai opiskelupäivänä | Kuinka monta minuuttia käytät/käytit ohjelmoitavaa työstökonetta tavanomaisena työpäivänä? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
 IA06d_1 | Prosessinvalvontapääteen käyttötunnit tavall. työ-tai opiskelupäivänä | Kuinka monta tuntia käytät/käytit prosessinvalvontapäätettä tai muuta vastaavaa tietotekniikkaan perustuva laitetta tavanomaisena työpäivänä? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
 IA06d_2 | Prosessinvalvontapääteen käyttöminuutit tavall. työ- tai opiskelupäivänä | Kuinka monta minuuttia käytät/käytit prosessinvalvontapäätettä tai muuta vastaavaa tietotekniikkaan perustuva laitetta tavanomaisena työpäivänä? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
 IA07a | Mikrotietokoneen käyttövuodet yhteensä | (mikrotietokone) Kuinka monta vuotta yhteensä olet käyttänyt sitä? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3
 IA07b | Tietokoneeseen yhdistetyn kassapäätteen käyttövuodet yhteensä | (tietokoneeseen yhdistetty kassapääte) Kuinka monta vuotta yhteensä olet käyttänyt sitä? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
 IA07c | Ohjelmoitavan työstökoneen käyttövuodet yhteensä | (ohjelmoitava työstökone) Kuinka monta vuotta yhteensä olet käyttänyt sitä? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
 IA07d | Prosessinvalvontapäätteen käyttövuodet yhteensä | (prosessinvalvontapääte tai muu vastaava tietotekniikkaan perustuva laite) Kuinka monta vuotta yhteensä olet käyttänyt sitä? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
 IA08 | Työn arvostus työyhteisössä | Arvostetaanko/Arvostettiinko työtäsi työyhteisössäsi mielestänne: # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	erittäin vähän
	2	melko vähän
	3	jonkin verran
	4	melko paljon
	5	erittäin paljon?
 IB01 | Arvio työkyvystä | Riippumatta siitä oletko ansiotyössä vai ette, arvioikaa minkälainen työkykysi on nykyisin. Oletko: # Jos haastateltava on epätietoinen häntä kehoitetaan arvioimaan työkykyään suhteessa viimeksi tekemäänsä työhön.
	1	täysin työkykyinen
	2	osittain työkyvytön
	3	täysin työkyvytön?
 IB02 | Työkyvyn rajoittumisen ilmeneminen | Miten työkykysi rajoittuminen ilmenee? # Kysytty, jos IB01=2.
	1	työkykyni on jonkin verran alentunut, mutta selviän kyllä nykyisessä ammatissani
	2	tarvitsisin erityisjärjestelyjä työssä, työajassa tms. että voisin edelleen suoriutua nykyisessä ammatissani
	3	kykenisin parhaiten selviytymään jossakin muussa ammatissa
	4	tarvitsisin erityisjärjestelyjä voidakseni suoriutua missä tahansa työssä?
 IB03 | Työkyvyttömyyden alkamisvuosi | Mistä vuodesta lähtien olet ollut täysin työkyvytön? # Kysytty, jos IB01=3. 
 IB04 | Työkykypistemäärä | Oletetaan, että työkykysi on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi? # 0 = TÄYSIN TYÖKYVYTÖN 10 = TYÖKYKY PARHAIMMILLAAN. Kysytty, jos IB01=1. 
 IB05 | Itsearvio työkyvyn kehittymisestä viimeisten 12 kk aikana | Miten arvioit työkykysi kehittyneen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Onko työkykysi kehittynyt:
	1	kehittynyt erittäin hyvään suuntaan
	2	kehittynyt melko hyvään suuntaan
	3	pysynyt ennallaan
	4	kehittynyt melko huonoon suuntaan
	5	kehittynyt erittäin huonoon suuntaan?
 IB06 | Itsearvio työkyvyn kehittymisestä seuraavan kahden vuoden kuluessa | Entä miten uskot työkykysi kehittyvän seuraavan kahden vuoden kuluessa. Uskotko että työkykysi todennäköisesti:
	1	paranee
	2	pysyy ennallaan vai
	3	heikentyy?
 IB07a | Terveyden/toimintakyvyn ongelmista aiheutuva/aiheutunut haitta työssä jaksamiselle/selvitymiselle | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat asiat työssä jaksamistasi tai selviytymistäsi: - terveyteen tai toimintakykyyn liittyvät ongelmat? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB07b | Koulutuksen/osaamisen puutteesta aiheutuva/aiheutunut haitta työssä jaksamiselle/selvitymiselle | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat asiat työssä jaksamistasi tai selviytymistäsi: - koulutuksen tai osaamisen puute?#Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB07c | Työympäristön/työn fyysisen kuormituksen ongelmista aiheutuva/aiheutunut haitta työssä jaksamiselle/selvitymiselle | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat asiat työssä jaksamistasi tai selviytymistäsi: - työympäristön tai työn fyysisen kuormituksen ongelmat? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB07d | Työyhteisön/työn henkisen kuormituksen ongelmista aiheutuva/aiheutunut haitta työssä jaksamiselle/selvitymiselle | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat asiat työssä jaksamistasi tai selviytymistäsi: - työyhteisön tai työn henkisen kuormituksen ongelmat? #Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB07e | Työmotivaation/työhalujen vähenemisestä aiheutuva/aiheutunut haitta työssä jaksamiselle/selvitymiselle | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat asiat työssä jaksamistasi tai selviytymistäsi: - työmotivaation tai työhalujen väheneminen? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB07f | Työn ulkopuoliset vaikeuksista aiheutuva/aiheutunut haitta työssä jaksamiselle/selvitymiselle | Haittaavatko/Haittasivatko seuraavat asiat työssä jaksamistasi tai selviytymistäsi: - työn ulkopuoliset vaikeudet (perheessä, taloudellisessa tilanteessa yms.)? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB16aN | Opiskelusta suoriutumista tai opiskelun edistymistä haittaa: - terveyteen tai toimintakykyyn liittyvät ongelmat | Haittaavatko seuraavat asiat suoriutumistasi opiskelusta tai haittaavatko ne opiskelujesi edistymistä: - terveyteen tai toimintakykyyn liittyvät ongelmat? # Kysytty, jos AD01=3 tai AC00cN>=15.
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB16bN | Opiskelusta suoriutumista tai opiskelun edistymistä haittaa: - osaamisen puute | (Haittaavatko seuraavat asiat suoriutumistasi opiskelusta tai haittaavatko ne opiskelujesi edistymistä:) - osaamisen puute (esim. opiskelutekniikka)? # Kysytty, jos AD01=3 tai AC00cN>=15.
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB16cN | Opiskelusta suoriutumista tai opiskelun edistymistä haittaa: - opiskeluympäristöön liittyvät ongelmat | (Haittaavatko seuraavat asiat suoriutumistasi opiskelusta tai haittaavatko ne opiskelujesi edistymistä:) - opiskeluympäristöön liittyvät ongelmat? # Kysytty, jos AD01=3 tai AC00cN>=15.
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB16dN | Opiskelusta suoriutumista tai opiskelun edistymistä haittaa: - opiskeluyhteisöön liittyvät ongelmat | (Haittaavatko seuraavat asiat suoriutumistasi opiskelusta tai haittaavatko ne opiskelujesi edistymistä:) - opiskeluyhteisöön liittyvät ongelmat? # Kysytty, jos AD01=3 tai AC00cN>=15.
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB16eN | Opiskelusta suoriutumista tai opiskelun edistymistä haittaa: - opiskelumotivaation tai -halujen väheneminen | (Haittaavatko seuraavat asiat suoriutumistasi opiskelusta tai haittaavatko ne opiskelujesi edistymistä:) - opiskelumotivaation tai -halujen väheneminen? # Kysytty, jos AD01=3 tai AC00cN>=15.
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB16fN | Opiskelusta suoriutumista tai opiskelun edistymistä haittaa: - työskentely opiskelun ohella | (Haittaavatko seuraavat asiat suoriutumistasi opiskelusta tai haittaavatko ne opiskelujesi edistymistä:) - työskentely opiskelun ohella? # Kysytty, jos AD01=3 tai AC00cN>=15.
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB16gN | Opiskelusta suoriutumista tai opiskelun edistymistä haittaa: - ihmissuhdeongelmat | (Haittaavatko seuraavat asiat suoriutumistasi opiskelusta tai haittaavatko ne opiskelujesi edistymistä:) - ihmissuhdeongelmat? # Kysytty, jos AD01=3 tai AC00cN>=15.
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB16hN | Opiskelusta suoriutumista tai opiskelun edistymistä haittaa: - taloudelliset vaikeudet | (Haittaavatko seuraavat asiat suoriutumistasi opiskelusta tai haittaavatko ne opiskelujesi edistymistä:) - taloudelliset vaikeudet? # Kysytty, jos AD01=3 tai AC00cN>=15.
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB16iN | Opiskelusta suoriutumista tai opiskelun edistymistä haittaa: - perhetilanteeseen liittyvät syyt | (Haittaavatko seuraavat asiat suoriutumistasi opiskelusta tai haittaavatko ne opiskelujesi edistymistä:) - perhetilanteeseen liittyvät syyt? # Kysytty, jos AD01=3 tai AC00cN>=15.
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB08a | Työelämään osallistumisen esteenä terveyteen tai toimintakykyyn liittyvät ongelmat | Ovatko seuraavat asiat esteenä työelämään osallistumisellesi: - terveyteen tai toimintakykyyn liittyvät ongelmat? # Kysytty, jos AD01 4 tai 5 (työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, työttömät ja lomautetut)
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB08b | Työelämään osallistumisen esteenä koulutuksen tai osaamisen puute | Ovatko seuraavat asiat esteenä työelämään osallistumisellesi: - koulutuksen tai osaamisen puute? #Kysytty, jos AD01 4 tai 5 (työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, työttömät ja lomautetut)
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB08c | Työelämään osallistumisen esteenä työmahdollisuuksien puute | Ovatko seuraavat asiat esteenä työelämään osallistumisellesi: - työmahdollisuuksien puute? # Kysytty, jos AD01 4 tai 5 (työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, työttömät ja lomautetut)
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB08d | Työelämään osallistumisen esteenä työmotivaation tai työhalujen väheneminen | Ovatko seuraavat asiat esteenä työelämään osallistumisellesi: - työmotivaation tai työhalujen väheneminen? # Kysytty, jos AD01 4 tai 5 (työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, työttömät ja lomautetut)
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB08e | Työelämään osallistumisen esteenä työn ulkopuoliset vaikeudet | Ovatko seuraavat asiat esteenä työelämään osallistumisellesi: - työn ulkopuoliset vaikeudet (perheessä, taloudellisessa tilanteessa yms.)? # Kysytty, jos AD01 4 tai 5 (työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, työttömät ja lomautetut)
	1	ei esiinny tai ei haittaa
	2	haittaa vähän
	3	haittaa paljon
 IB09 | Työkyky ruumiillisesti nykyisessä/viimeisimmässä työssä | Onko työkykysi nykyisen/viimeisimmän työsi ruumiillisten vaatimusten kannalta: #Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	erittäin hyvä
	2	melko hyvä
	3	kohtalainen
	4	melko huono
	5	erittäin huono?
 IB10 | Työkyky henkisesti nykyisessä/viimeisimmässä työssä | Onko työkykysi nykyisen/viimeisimmän työsi henkisten vaatimusten kannalta: # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	erittäin hyvä
	2	melko hyvä
	3	kohtalainen
	4	melko huono
	5	erittäin huono?
 IB11 | Sairauksia tai vammoja, joista haittaa nykyisessä/viimeisimmässä työssä | Onko Sinulla sellaisia sairauksia tai vammoja, joista on haittaa nykyisessä/viimeisimmässä työssänne? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	kyllä
	0	ei
 IB12 | Sairauksien tai vammojen aiheuttama haitta nykyisessä/viimeisimmässä työssä | Kuinka paljon niistä on/oli haittaa työssäsi: # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	suoriudun työstä, mutta siitä aiheutuu oireita
	2	joudun joskus keventämään työtahtia tai muuttamaan työskentelytapaa
	3	joudun usein keventämään työtahtia tai muuttamaan työskentelytapaa
	4	sairauteni vuoksi selviytyisin mielestäni vain osa-aikatyöstä
	5	olen mielestäni täysin kykenemätön työhön?
 IB13 | Poissa töistä terveydentilan vuoksi viimeisten 12 kk aikana (päivien lkm) | Kuinka monta kokonaista päivää olet ollut poissa työstä terveydentilasi vuoksi(sairauden tai terveyden hoito tai tutkiminen) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
 IB14 | Työssä sairaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana (päivien lkm) | Kuinka monena päivänä olet ollut sairaana työssä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
 IB15 | Arvio kykenevyydestä samaan työhön 2 vuoden kuluttua terveyden puolesta | Uskotko, että terveytenne puolesta pystyisit työskentelemään nykyisessä/viimeisimmässä ammatissasi kahden vuoden kuluttua: # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	tuskin
	2	en ole varma
	3	melko varmasti?
 IB17N | Työkyky nykyisen opiskelun asettamien ruumiillisten vaatimusten kannalta | Onko työkykysi nykyisen opiskelusi asettamien ruumiillisten vaatimusten kannalta: # Kysytty, jos AD01=3 tai AC00cN>=15.
	1	erittäin hyvä
	2	melko hyvä
	3	kohtalainen
	4	melko huono
	5	erittäin huono?
 IB18N | Työkyky nykyisen opiskelun asettamien henkisten vaatimusten kannalta | Onko työkykysi nykyisen opiskelusi asettamien henkisten vaatimusten kannalta: # Kysytty, jos AD01=3 tai AC00cN>=15.
	1	erittäin hyvä
	2	melko hyvä
	3	kohtalainen
	4	melko huono
	5	erittäin huono?
 IB19N | Opiskelua haittaavia sairauksia tai vammoja | Onko Sinulla sellaisia sairauksia tai vammoja, jotka haittaavat opiskelussasi? # Kysytty, jos AD01=3 tai AC00cN>=15.
	1	kyllä
	0	ei
 IB20N | Kykemätön opiskelemaan terveydentilan vuoksi viimeisten 12 kk aikana (päivien lkm) | Kuinka monta kokonaista päivää olet ollut kykenemätön opiskelemaan terveydentilasi vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? (sairauden tai terveyden hoito tai tutkiminen) # Kysytty, jos AD01=3 tai AC00cN>=15. 
 IB21N | Opiskellut sairaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana (päivien lkm) | Kuinka monena päivänä olet opiskellut sairaana viimeksi kuluneiden 12 kk aikana? # Kysytty, jos AD01=3 tai AC00cN>=15. 
 IC01 | Itsearvio työtaidoista ja osaamisesta | Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten työtaitojasi ja osaamistasi: # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni hyvin työtehtävistäni
	2	työtehtäväni vastaavat hyvin tämänhetkisiä valmiuksiani
	3	tietoni ja taitoni riittäisivät vaativampiinkin tehtäviin?
 IC02 | Työhön kuuluvia tehtäviä, joihin saanut liian vähän koulutusta tai opastusta | Kuuluuko/kuuluiko työhösi tehtäviä joihin olet saanut liian vähän koulutusta tai opastusta: # Kysytty, jos AD01=1-2 tai AD01=4-8 ja AD05=1 tai AD01=3 ja AG02N>=15
	1	ei lainkaan
	2	hyvin vähän
	3	jonkin verran
	4	melko runsaasti
	5	erittäin runsaasti?
 IC03 | Oma-arvio työttömänä työllistymisestä ammattia tai työkokemusta vastaavaan työhön | Jos nyt jäisit työttömäksi niin arveletko, että saisit ammattiasi ja työkokemustasi vastaavaa työtä: # Ei kysytty, jos AD01=5 (työttömät ja lomautetut), vaikka olisikin ollut työssä viim. 12kk:n aikana
	1	varmasti
	2	mahdollisesti
	3	luultavasti ei
	4	varmasti ei?
 IC04 | Oma-arvio mahdollisuudesta saada ammattia ja työkokemusta vastaavaa työtä | Arveletko saavasi ammattiasi ja työkokemustasi vastaavaa työtä: # Kysytty, jos AD01=5 (työttömät ja lomautetut)
	1	varmasti
	2	mahdollisesti
	3	luultavasti ei
	4	varmasti ei?
 IC05N | Oma-arvio mahdollisuudesta saada koulutusta vastaavaa työtä | Arveletko saavasi koulutustasi vastaavaa työtä valmistuttuasi: # Kysytty, jos AD01=3.
	1	varmasti
	2	mahdollisesti
	3	luultavasti ei
	4	varmasti ei?
 IE00N | Toiminut päätoimisesti yli vuoden ajan jossakin ammatissa | Oletko koskaan elämäsi aikana toiminut päätoimisesti yli vuoden ajan jossakin ammatissa? # Kysytty, jos AD01=3.
	1	kyllä
	0	ei
 IE00bNt | Nykyinen/viimeisin ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuoto) | Mikä on viimeisin sellainen ammatti, jossa olet toiminut yli vuoden ajan? # Kysytty, jos AD01=3. 
 IE00bN | Viimeisin ammatti, jossa toiminut yli vuoden (ammattikoodi) | Mikä on viimeisin sellainen ammatti, jossa olet toiminut yli vuoden ajan? # Kysytty, jos AD01=3. 
 IE00cN | Työvuodet viimeisimmässä ammatissa, jossa toiminut yli vuoden | Kuinka monta vuotta olet yhteensä toiminut tuossa ammatissa? # Kysytty, jos AD01=3. 
 IE01 | Nykyinen/viimeisin ammatti | Haastattelun alussa kerroitte, että nykyinen/viimeisin ammattinne on. # Ei kysytty, jos AE01=8 (ei ole koskaan toiminut ammatissa) 
 IE02 | Toimiminen jossakin muussa ammatissa kuin nykyinen/viimeisin yli vuoden ajan | Oletko toiminut yli vuoden ajan jossakin muussa ammatissa?
	1	kyllä
	0	ei
 IE03AT | 1. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olette toiminut yli vuoden? 
 IE03A | Ammattikoodi| 1. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi
 IE04A | Työvuodet1. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimit tässä ammatissa? 
 IE03BT | 2. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olet toiminut yli vuoden? 
 IE03B | Ammattikoodi | 2. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi
 IE04B | Työvuodet 2. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimitte tässä ammatissa? 
 IE03CT | 3. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olet toiminut yli vuoden? 
 IE03C | Ammattikoodi | 3. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi
 IE04C | Työvuodet 3. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimit tässä ammatissa? 
 IE03DT | 4. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olet toiminut yli vuoden? 
 IE03D | Ammattikoodi | 4. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi
 IE04D | Työvuodet 4. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimit tässä ammatissa? 
 IE03ET | 5. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olet toiminut yli vuoden? 
 IE03E | Ammattikoodi | 5. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi
 IE04E | Työvuodet 5. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimit tässä ammatissa? 
 IE03FT | 6. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olet toiminut yli vuoden? 
 IE03F | Ammattikoodi | 6. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi
 IE04F | Työvuodet 6. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimit tässä ammatissa? 
 IE03GT | 7. Itseilmoitettu ammatti, jossa toiminut yli vuoden (tekstimuotoisena) | Voisitko luetella nämä muut ammatit lähtien ensimmäisestä sellaisesta ammatista, jossa olet toiminut yli vuoden? 
 IE03G | Ammattikoodi | 7. Itseilmoitetun ammatin (toiminut yli vuoden) ammattikoodi
 IE04G | Työvuodet 7. Itseilmoitetussa ammatissa | Kuinka monta vuotta toimit tässä ammatissa? 
 IE05a | Nykyinen/Viimeisin ammatti: Raskas ruumiillinen työ | Nykyinen/Viimeisin ammatti: Onko/Oliko kyseessä: raskas ruumiillinen työ, jossa joutuu nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne.?
	1	kyllä
	0	ei
 IE05b | Nykyinen/Viimeisin ammatti: Polvillaan tai kyykyssä vähintään tunnin/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti : Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu olemaan polvillaan tai kyykyssä keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE05c | Nykyinen/Viimeisin ammatti: auton, traktorin tai työkoneen ajaminen vähintään 4 h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti:Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu ajamaan autoa, traktoria tai työkonetta keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä yli kolmen kuukauden ajan vuodessa?
	1	kyllä
	0	ei
 IE05d | Nykyinen/Viimeisin ammatti: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen yli 5 kg taakkoja päivittäin | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 5 kilon taakkoja vähintään 2 kertaa minuutissa vähintään 2 tunnin ajan päivittäin?
	1	kyllä
	0	ei
 IE05e | Nykyinen/Viimeisin ammatti: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen yli 20 kg taakkoja päivittäin | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 20 kilon taakkoja vähintään 10 kertaa päivittäin?
	1	kyllä
	0	ei
 IE05f | Nykyinen/Viimeisin ammatti: käsi hartiatason yläpuolella vähintään 1h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään käsi hartiatason yläpuolella keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE05g | Nykyinen/Viimeisin ammatti: seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa vähintään 1h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa ilman tukea (esimerkiksi autonkorjaus, hammashoitajan työ) keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE05h | Nykyinen/Viimeisin ammatti: puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua vähintään 1h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden suurta puritusvoimaa eli puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua keskimäärin vähintään tunnin päivässä? # Ei kysytty, jos AE01=8
	1	kyllä
	0	ei
 IE05i | Nykyinen/Viimeisin ammatti: käden tai ranteen toistoliikettä vähintään 2h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden tai ranteen toistoliikettä (esimerkiksi kokoonpano, pakkaus, lajittelu) keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE05j | Nykyinen/Viimeisin ammatti: näppäilytyö vähintään 4h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: näppäilytyö (esimerkiksi konekirjoitus, kassapäätetyö, näyttöpäätetyö) keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE05k | Nykyinen/Viimeisin ammatti: tärisevä työkalu vähintään 2h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käyttämään tärisevää työkalua keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE05l | Nykyinen/Viimeisin ammatti: istumatyö (ei koneen- tai autonkuljetustyö) vähintään 5h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu istumaan (poislukien koneen- tai autonkuljetustyö) keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE05m | Nykyinen/Viimeisin ammatti: seisomista tai kävelyä vähintään 5h/päivä | Nykyinen/Viimeisin ammatti, Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu seisomaan tai kävelemään keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE06KO | Ammattikoodi, työ jossa ollut pisimpään
 IE06a | Työ, jossa ollut pisimpään: Raskasta ruumiillista työtä | Onko/Oliko kyseessä: raskas ruumiillinen työ, jossa joutuu nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne.?
	1	kyllä
	0	ei
 IE06b | Työ, jossa ollut pisimpään: Polvillaan tai kyykyssä vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu olemaan polvillaan tai kyykyssä keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE06c | Työ, jossa ollut pisimpään: auton, traktorin tai työkoneen ajaminen vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu ajamaan autoa, traktoria tai työkonetta keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä yli kolmen kuukauden ajan vuodessa?
	1	kyllä
	0	ei
 IE06d | Työ, jossa ollut pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen yli 5 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 5 kilon taakkoja vähintään 2 kertaa minuutissa vähintään 2 tunnin ajan päivittäin?
	1	kyllä
	0	ei
 IE06e | Työ, jossa ollut pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen yli 20 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 20 kilon taakkoja vähintään 10 kertaa päivittäin?
	1	kyllä
	0	ei
 IE06f | Työ, jossa ollut pisimpään: käsi hartiatason yläpuolella vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään käsi hartiatason yläpuolella keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE06g | Työ, jossa ollut pisimpään: seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa ilman tukea (esimerkiksi autonkorjaus, hammashoitajan työ) keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE06h | Työ, jossa ollut pisimpään: puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden suurta puritusvoimaa eli puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE06i | Työ, jossa ollut pisimpään: käden tai ranteen toistoliikettä vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden tai ranteen toistoliikettä (esimerkiksi kokoonpano, pakkaus, lajittelu) keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE06j | Työ, jossa ollut pisimpään: näppäilytyö vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: näppäilytyö (esimerkiksi konekirjoitus, kassapäätetyö, näyttöpäätetyö) keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE06k | Työ, jossa ollut pisimpään: tärisevä työkalu vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käyttämään tärisevää työkalua keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE06l | Työ, jossa ollut pisimpään: istumatyö (ei koneen- tai autonkuljetustyö) vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu istumaan (poislukien koneen- tai autonkuljetustyö) keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE06m | Työ, jossa ollut pisimpään: seisomista tai kävelyä vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu seisomaan tai kävelemään keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE07KO | Ammattikoodi, työ jossa ollut 2. pisimpään
 IE07a | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: Raskasta ruumiillista työtä | Onko/Oliko kyseessä: raskas ruumiillinen työ, jossa joutuu nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne.?
	1	kyllä
	0	ei
 IE07b | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: Polvillaan tai kyykyssä vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu olemaan polvillaan tai kyykyssä keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE07c | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: auton, traktorin tai työkoneen ajaminen vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu ajamaan autoa, traktoria tai työkonetta keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä yli kolmen kuukauden ajan vuodessa?
	1	kyllä
	0	ei
 IE07d | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen vähintään yli 5 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 5 kilon taakkoja vähintään 2 kertaa minuutissa vähintään 2 tunnin ajan päivittäin?
	1	kyllä
	0	ei
 IE07e | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen vähintään yli 20 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 20 kilon taakkoja vähintään 10 kertaa päivittäin?
	1	kyllä
	0	ei
 IE07f | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: käsi hartiatason yläpuolella vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään käsi hartiatason yläpuolella keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE07g | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa ilman tukea (esimerkiksi autonkorjaus, hammashoitajan työ) keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE07h | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden suurta puritusvoimaa eli puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE07i | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: käden tai ranteen toistoliikettä vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden tai ranteen toistoliikettä (esimerkiksi kokoonpano, pakkaus, lajittelu) keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE07j | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: näppäilytyö vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: näppäilytyö (esimerkiksi konekirjoitus, kassapäätetyö, näyttöpäätetyö) keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE07k | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: tärisevä vähintään työkalu 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käyttämään tärisevää työkalua keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE07l | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: istumatyö (ei koneen- tai autonkuljetustyö) vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu istumaan (poislukien koneen- tai autonkuljetustyö) keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE07m | Työ, jossa ollut 2. pisimpään: seisomista tai kävelyä vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu seisomaan tai kävelemään keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE08Ko | Ammattikoodi, työ jossa ollut 3. pisimpään
 IE08a | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: Raskasta ruumiillista työtä | Onko/Oliko kyseessä: raskas ruumiillinen työ, jossa joutuu nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne.?
	1	kyllä
	0	ei
 IE08b | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: Polvillaan tai kyykyssä vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu olemaan polvillaan tai kyykyssä keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE08c | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: auton, traktorin tai työkoneen ajaminen vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu ajamaan autoa, traktoria tai työkonetta keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä yli kolmen kuukauden ajan vuodessa?
	1	kyllä
	0	ei
 IE08d | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen vähintään yli 5 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 5 kilon taakkoja vähintään 2 kertaa minuutissa vähintään 2 tunnin ajan päivittäin?
	1	kyllä
	0	ei
 IE08e | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen vähintään yli 20 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 20 kilon taakkoja vähintään 10 kertaa päivittäin?
	1	kyllä
	0	ei
 IE08f | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: käsi hartiatason yläpuolella vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään käsi hartiatason yläpuolella keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE08g | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa ilman tukea (esimerkiksi autonkorjaus, hammashoitajan työ) keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE08h | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden suurta puritusvoimaa eli puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE08i | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: käden tai ranteen toistoliikettä vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden tai ranteen toistoliikettä (esimerkiksi kokoonpano, pakkaus, lajittelu) keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE08j | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: näppäilytyö vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: näppäilytyö (esimerkiksi konekirjoitus, kassapäätetyö, näyttöpäätetyö) keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE08k | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: tärisevä työkalu vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käyttämään tärisevää työkalua keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE08l | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: istumatyö (ei koneen- tai autonkuljetustyö) vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu istumaan (poislukien koneen- tai autonkuljetustyö) keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE08m | Työ, jossa ollut 3. pisimpään: seisomista tai kävelyä vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu seisomaan tai kävelemään keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE09Ko | Ammattikoodi, työ jossa ollut 4. pisimpään
 IE09a | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: Raskasta ruumiillista työtä | Onko/Oliko kyseessä: raskas ruumiillinen työ, jossa joutuu nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne.?
	1	kyllä
	0	ei
 IE09b | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: Polvillaan tai kyykyssä vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu olemaan polvillaan tai kyykyssä keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE09c | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: auton, traktorin tai työkoneen ajaminen vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu ajamaan autoa, traktoria tai työkonetta keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä yli kolmen kuukauden ajan vuodessa?
	1	kyllä
	0	ei
 IE09d | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen cvähintään yli 5 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 5 kilon taakkoja vähintään 2 kertaa minuutissa vähintään 2 tunnin ajan päivittäin?
	1	kyllä
	0	ei
 IE09e | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen vähintään yli 20 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 20 kilon taakkoja vähintään 10 kertaa päivittäin?
	1	kyllä
	0	ei
 IE09f | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: käsi hartiatason yläpuolella vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään käsi hartiatason yläpuolella keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE09g | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa ilman tukea (esimerkiksi autonkorjaus, hammashoitajan työ) keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE09h | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden suurta puritusvoimaa eli puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE09i | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: käden tai ranteen toistoliikettä vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden tai ranteen toistoliikettä (esimerkiksi kokoonpano, pakkaus, lajittelu) keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE09j | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: näppäilytyö vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: näppäilytyö (esimerkiksi konekirjoitus, kassapäätetyö, näyttöpäätetyö) keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE09k | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: tärisevä työkalu vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käyttämään tärisevää työkalua keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE09l | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: istumatyö (ei koneen- tai autonkuljetustyö) vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu istumaan (poislukien koneen- tai autonkuljetustyö) keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE09m | Työ, jossa ollut 4. pisimpään: seisomista tai kävelyä vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu seisomaan tai kävelemään keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE10Ko | Ammattikoodi, työ jossa ollut 5. pisimpään
 IE10a | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: Raskasta ruumiillista työtä | Onko/Oliko kyseessä: raskas ruumiillinen työ, jossa joutuu nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne.?
	1	kyllä
	0	ei
 IE10b | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: Polvillaan tai kyykyssä vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu olemaan polvillaan tai kyykyssä keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE10c | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: auton, traktorin tai työkoneen ajaminen vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu ajamaan autoa, traktoria tai työkonetta keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä yli kolmen kuukauden ajan vuodessa?
	1	kyllä
	0	ei
 IE10d | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen vähintään yli 5 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 5 kilon taakkoja vähintään 2 kertaa minuutissa vähintään 2 tunnin ajan päivittäin?
	1	kyllä
	0	ei
 IE10e | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: käsin nostaminen, kantaminen tai työntäminen vähintään yli 20 kg taakkoja päivittäin | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käsin nostamaan, kantamaan tai työntämään yli 20 kilon taakkoja vähintään 10 kertaa päivittäin?
	1	kyllä
	0	ei
 IE10f | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: käsi hartiatason yläpuolella vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään käsi hartiatason yläpuolella keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE10g | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu työskentelemään seisten tai polvillaan etukumarassa asennossa ilman tukea (esimerkiksi autonkorjaus, hammashoitajan työ) keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE10h | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua vähintään 1h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden suurta puritusvoimaa eli puristusta, vääntämistä, taakkojen tai työkalun kannattelua keskimäärin vähintään tunnin päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE10i | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: käden tai ranteen toistoliikettä vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa vaaditaan käden tai ranteen toistoliikettä (esimerkiksi kokoonpano, pakkaus, lajittelu) keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE10j | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: näppäilytyö vähintään 4h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: näppäilytyö (esimerkiksi konekirjoitus, kassapäätetyö, näyttöpäätetyö) keskimäärin vähintään 4 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE10k | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: tärisevä työkalu vähintään 2h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu käyttämään tärisevää työkalua keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE10l | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: istumatyö (ei koneen- tai autonkuljetustyö) vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu istumaan (poislukien koneen- tai autonkuljetustyö) keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 IE10m | Työ, jossa ollut 5. pisimpään: seisomista tai kävelyä vähintään 5h/päivä | Onko/Oliko kyseessä: työ, jossa joutuu seisomaan tai kävelemään keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä?
	1	kyllä
	0	ei
 JA00N | Kuntoutuksessa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana | Oletko ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kuntoutuksessa?
	1	kyllä
	0	ei
 JA01aN | Ammatinvalintaa tukevassa kuntoutuksessa viimeksi kuluneen 12kk:n aikana | Oletko ollut: - ammatinvalintaa tukevassa kuntoutuksessa (esim. kuntoutustutkimus, työhön valmennus, työkokeilu)? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JA02aN1 | Ammatinvalintaa tukeva kuntoutus: Maksaja Kela | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta ammatinvalintaa tukevan kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02aN2 | Ammatinvalintaa tukeva kuntoutus: Maksaja työeläkelaitos | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta ammatinvalintaa tukevan kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02aN3 | Ammatinvalintaa tukeva kuntoutus: Maksaja terveyskeskus tai sairaala | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta ammatinvalintaa tukevan kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02aN4 | Ammatinvalintaa tukeva kuntoutus: Maksaja työvoimatoimisto | Mikä taho on maksanut saamanne kuntoutuksen? (Sallitaan useampi vaihtoehto) # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta ammatinvalintaa tukevan kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02aN5 | Ammatinvalintaa tukeva kuntoutus: Maksaja työnantaja | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta ammatinvalintaa tukevan kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02aN6 | Ammatinvalintaa tukeva kuntoutus: Maksaja itse | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta ammatinvalintaa tukevan kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02aN8 | Ammatinvalintaa tukeva kuntoutus: Maksaja vakuutusyhtiö | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta ammatinvalintaa tukevan kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02aN9 | Ammatinvalintaa tukeva kuntoutus: Maksaja muu taho | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta ammatinvalintaa tukevan kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02aN_1 | Ammatinvalintaa tukeva kuntoutus: Maksaja muu taho - mikä | Kysytty, jos JA02a9=1. 
 JA03aN_a | Ammatinvalintaa tukeva kuntoutus: tyytyväisyys - etukäteistiedon saatavuus | Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon: - sait etukäteistietoa? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03aN_b | Ammatinvalintaa tukeva kuntoutus: tyytyväisyys - kuntoutuksen suunnitteluun osallistuminen | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - osallistuit itse kuntoutuksen suunnitteluun? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03aN_c | Ammatinvalintaa tukeva kuntoutus: tyytyväisyys - mielipiteiden huomiointi kuntoutuksen suunnittelussa | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - mielipiteesi otettiin suunnittelussa huomioon? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03aN_d | Ammatinvalintaa tukeva kuntoutus: tyytyväisyys - kuntoutus auttoi ongelmissa | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - kuntoutus auttoi sinua (ongelmissasi)? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA04aN | Ammatinvalintaa tukevaan kuntoutukseen kuulunut kuntoutuslaitoshoitoa kuluneen 12 kk aikana | Kuuluiko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana saamaasi kuntoutukseen kuntoutuslaitoshoitoa? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JA04aN_1 | Ammatinvalintaa tukeva kuntoutus: kuntoutuslaitoshoitoa/12 kk/ pv | Kuinka monta päivää? # Kysytty, jos vastannut JA04aN=1. 
 JA01bN | Kuntoutuksena annetussa ammatillisessa koulutuksessa viimeksi kuluneen 12kk:n aikana | (Oletko ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:) - kuntoutuksena annetussa ammatillisessa koulutuksessa (esim. näkövamman, keuhkosairauden, tuki- ja liikuntaelinsairauden tai oireiden vuoksi)? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JA02bN1 | Kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta: Maksaja Kela | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta kuntoutuksena annetun ammatillisen koulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02bN2 | Kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta: Maksaja työeläkelaitos | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta kuntoutuksena annetun ammatillisen koulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02bN3 | Kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta: Maksaja terveyskeskus tai sairaala | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta kuntoutuksena annetun ammatillisen koulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02bN4 | Kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta: Maksaja työvoimatoimisto | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta kuntoutuksena annetun ammatillisen koulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02bN5 | Kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta: Maksaja työnantaja | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta kuntoutuksena annetun ammatillisen koulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02bN6 | Kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta: Maksaja itse | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta kuntoutuksena annetun ammatillisen koulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02bN8 | Kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta: Maksaja vakuutusyhtiö | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta kuntoutuksena annetun ammatillisen koulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02bN9 | Kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta: Maksaja muu taho | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta kuntoutuksena annetun ammatillisen koulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02bN_1 | Kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta: maksaja muu taho mikä | Kysytty, jos JA02b9=1. 
 JA03bN_a | Kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta: tyytyväisyys - etukäteistiedon saatavuus | Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon: - sait etukäteistietoa? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03bN_b | Kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta: tyytyväisyys - kuntoutuksen suunnitteluun osallistuminen | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - osallistuit itse kuntoutuksen suunnitteluun? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03bN_c | Kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta: tyytyväisyys - mielipiteiden huomiointi kuntoutuksen suunnittelussa | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - mielipiteesi otettiin suunnittelussa huomioon? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03bN_d | Kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta: tyytyväisyys - kuntoutus auttoi ongelmissa | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - kuntoutus auttoi sinua (ongelmissasi)? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA04bN | Kuntoutuksena annettuun ammatilliseen koulutukseen kuulunut kuntoutuslaitoshoitoa kuluneen 12 kk aikana | Kuuluiko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana saamaasi kuntoutukseen kuntoutuslaitoshoitoa? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JA04bN_1 | Kuntoutuksena annettu ammatillinen koulutus: kuntoutuslaitoshoitoa/12 kk/ pv | Kuinka monta päivää? # Kysytty, jos vastannut JA04bN=1. 
 JA01cN | Uudelleenkoulutuksessa sairauden tai vamman vuoksi viimeksi kuluneen 12kk:n aikana | (Oletko ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: ) - uudelleenkoulutuksessa sairauden tai vamman vuoksi? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JA02cN1 | Uudelleenkoulutus: Maksaja Kela | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta uudelleenkoulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02cN2 | Uudelleenkoulutus: Maksaja työeläkelaitos | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta uudelleenkoulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02cN3 | Uudelleenkoulutus: Maksaja terveyskeskus tai sairaala | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta uudelleenkoulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02cN4 | Uudelleenkoulutus: Maksaja työvoimatoimisto | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta uudelleenkoulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02cN5 | Uudelleenkoulutus: Maksaja työnantaja | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta uudelleenkoulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02cN6 | Uudelleenkoulutus: Maksaja itse | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta uudelleenkoulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02cN8 | Uudelleenkoulutus: Maksaja vakuutusyhtiö | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta uudelleenkoulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02cN9 | Uudelleenkoulutus: Maksaja muu taho | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta uudelleenkoulutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02cN_1 | Uudelleenkoulutus: maksaja muu taho - mikä | Kysytty, jos JA02c9=1. 
 JA03cN_a | Uudelleenkoulutus: tyytyväisyys - etukäteistiedon saatavuus | Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon: - sait etukäteistietoa? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03cN_b | Uudelleenkoulutus: tyytyväisyys - kuntoutuksen suunnitteluun osallistuminen | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - osallistuit itse kuntoutuksen suunnitteluun? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03cN_c | Uudelleenkoulutus: tyytyväisyys - mielipiteiden huomiointi kuntoutuksen suunnittelussa | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - mielipiteesi otettiin suunnittelussa huomioon? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03cN_d | Uudelleenkoulutus: tyytyväisyys - kuntoutus auttoi ongelmissa | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - kuntoutus auttoi sinua (ongelmissasi)? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA04cN | Uudelleenkoulutukseen kuulunut kuntoutuslaitoshoitoa kuluneen 12 kk aikana | Kuuluiko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana saamaasi kuntoutukseen kuntoutuslaitoshoitoa? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JA04cN_1 | Uudelleenkoulutus: kuntoutuslaitoshoitoa/12 kk/ pv | Kuinka monta päivää? # Kysytty, jos vastannut JA04cN=1. 
 JA01dN | Sopeutumisvalmennuskurssilla sairauden tai vaikeavammaisuuden takia viimeksi kuluneen 12kk:n aikana | (Oletko ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: ) - sopeutumisvalmennuskurssilla (sairauden tai vaikeavammaisuuden vuoksi)? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JA02dN1 | Sopeutumisvalmennuskurssi: Maksaja Kela | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta sopeutumisvalmennuskurssin maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02dN2 | Sopeutumisvalmennuskurssi: Maksaja työeläkelaitos | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta sopeutumisvalmennuskurssin maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02dN3 | Sopeutumisvalmennuskurssi: Maksaja terveyskeskus tai sairaala | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta sopeutumisvalmennuskurssin maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02dN4 | Sopeutumisvalmennuskurssi: Maksaja työvoimatoimisto | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta sopeutumisvalmennuskurssin maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02dN5 | Sopeutumisvalmennuskurssi: Maksaja työnantaja | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta sopeutumisvalmennuskurssin maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02dN6 | Sopeutumisvalmennuskurssi: Maksaja itse | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta sopeutumisvalmennuskurssin maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02dN8 | Sopeutumisvalmennuskurssi: Maksaja vakuutusyhtiö | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta sopeutumisvalmennuskurssin maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02dN9 | Sopeutumisvalmennuskurssi: Maksaja muu taho | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta sopeutumisvalmennuskurssin maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02dN_1 | Sopeutumisvalmennuskurssi: maksaja muu taho - mikä
 JA03dN_a | Sopeutumisvalmennuskurssi: tyytyväisyys - etukäteistiedon saatavuus | Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon: - sait etukäteistietoa? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03dN_b | Sopeutumisvalmennuskurssi: tyytyväisyys - kuntoutuksen suunnitteluun osallistuminen | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - osallistuit itse kuntoutuksen suunnitteluun? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03dN_c | Sopeutumisvalmennuskurssi: tyytyväisyys - mielipiteiden huomiointi kuntoutuksen suunnittelussa | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - mielipiteesi otettiin suunnittelussa huomioon? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03dN_d | Sopeutumisvalmennuskurssi: tyytyväisyys - kuntoutus auttoi ongelmissa | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - kuntoutus auttoi sinua (ongelmissasi)? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA04dN | Sopeutumisvalmennuskurssi kuulunut kuntoutuslaitoshoitoa kuluneen 12 kk aikana | Kuuluiko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana saamaasi kuntoutukseen kuntoutuslaitoshoitoa? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JA04dN_1 | Sopeutumisvalmennuskurssi: kuntoutuslaitoshoitoa/12 kk/ pv | Kuinka monta päivää? # Kysytty, jos vastannut JA04dN=1. 
 JA01eN | Psykoterapiassa viimeksi kuluneen 12kk:n aikana | (Oletko ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: ) - psykoterapiassa? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JA02eN1 | Psykoterapia: Maksaja Kela | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta psykoterapian maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02eN2 | Psykoterapia: Maksaja työeläkelaitos | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta psykoterapian maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02eN3 | Psykoterapia: Maksaja terveyskeskus tai sairaala | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta psykoterapian maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02eN4 | Psykoterapia: Maksaja työvoimatoimisto | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta psykoterapian maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02eN5 | Psykoterapia: Maksaja työnantaja | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta psykoterapian maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02eN6 | Psykoterapia: Maksaja itse | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta psykoterapian maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02eN8 | Psykoterapia: Maksaja vakuutusyhtiö | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta psykoterapian maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02eN9 | Psykoterapia: Maksaja muu taho | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta psykoterapian maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02eN_1 | Psykoterapia: maksaja muu taho - mikä
 JA03eN_a | Psykoterapia: tyytyväisyys - etukäteistiedon saatavuus | Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon: - sait etukäteistietoa? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03eN_b | Psykoterapia: tyytyväisyys - kuntoutuksen suunnitteluun osallistuminen | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - osallistuit itse kuntoutuksen suunnitteluun? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03eN_c | Psykoterapia: tyytyväisyys - mielipiteiden huomiointi kuntoutuksen suunnittelussa | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - mielipiteesi otettiin suunnittelussa huomioon? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03eN_d | Psykoterapia: tyytyväisyys - kuntoutus auttoi ongelmissa | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - kuntoutus auttoi sinua (ongelmissasi)? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA04eN | Psykoterapiaan kuulunut kuntoutuslaitoshoitoa kuluneen 12 kk aikana | Kuuluiko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana saamaasi kuntoutukseen kuntoutuslaitoshoitoa? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JA04eN_1 | Psykoterapia: kuntoutuslaitoshoitoa/12 kk/ pv | Kuinka monta päivää? # Kysytty, jos vastannut JA04eN=1. 
 JA01fN | Muussa kuntoutuksessa sairauden tai vamman aiheuttamien oireiden ja haittojen lievittämiseksi viimeksi kuluneen 12kk:n aikana | (Oletko ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: ) - (muussa) kuntoutuksessa sairauden tai vamman aiheuttamien oireiden ja haittojen lievittämiseksi? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JA02fN1 | Muu kuntoutus: Maksaja Kela | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta muun kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02fN2 | Muu kuntoutus: Maksaja työeläkelaitos | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta muun kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02fN3 | Muu kuntoutus: Maksaja terveyskeskus tai sairaala | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta muun kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02fN4 | Muu kuntoutus: Maksaja työvoimatoimisto | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta muun kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02fN5 | Muu kuntoutus: Maksaja työnantaja | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta muun kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02fN6 | Muu kuntoutus: Maksaja itse | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta muun kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02fN8 | Muu kuntoutus: Maksaja vakuutusyhtiö | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta muun kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02fN9 | Muu kuntoutus: Maksaja muu taho | Mikä taho on maksanut saamasi kuntoutuksen? Sallitaan useampi vaihtoehto # Kysytty, jos JA00N=1.
	0	ei, mutta muun kuntoutuksen maksajana jokin muu
	1	kyllä
 JA02fN_1 | Muu kuntoutus: maksaja muu taho - mikä
 JA03fN_a | Muu kuntoutus: tyytyväisyys - etukäteistiedon saatavuus | Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon: - sait etukäteistietoa? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03fN_b | Muu kuntoutus: tyytyväisyys - kuntoutuksen suunnitteluun osallistuminen | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - osallistuit itse kuntoutuksen suunnitteluun? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03fN_c | Muu kuntoutus: tyytyväisyys - mielipiteiden huomiointi kuntoutuksen suunnittelussa | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - mielipiteesi otettiin suunnittelussa huomioon? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA03fN_d | Muu kuntoutus: tyytyväisyys - kuntoutus auttoi ongelmissa | (Miten arvioit kuntoutusta, jossa olit. Kuinka paljon:) - kuntoutus auttoi sinua (ongelmissasi)? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	erittäin paljon
	2	melko paljon
	3	ei paljon, eikä vähän
	4	melko vähän
	5	erittäin vähän
 JA04fN | Muuhun kuntoutukseen kuulunut kuntoutuslaitoshoitoa kuluneen 12 kk aikana | Kuuluiko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana saamaasi kuntoutukseen kuntoutuslaitoshoitoa? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JA04fN_1 | Muu kuntoutus: kuntoutuslaitoshoitoa/12 kk/ pv | Kuinka monta päivää? # Kysytty, jos vastannut JA04eN=1. 
 JA09 | Tällä hetkellä kuntoutuksessa | Oletteko tällä hetkellä kuntoutuksessa? # Kysytty, jos JA00N=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JA09_1 | Kuvaus tämänhetkisestä kuntoutuksesta | Kysytty, jos JA09=1. 
 JB02aN | Kuntoutuksen tarve: ammatinvalintaa tukevaa kuntoutusta | Koetko tarvitsevasi: - ammatinvalintaa tukevaa kuntoutusta (esim. kuntoutustutkimus, työhön valmennus, työkokeilu)?
	1	kyllä
	0	ei
 JB02bN | Kuntoutuksen tarve: kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta | Koetko tarvitsevasi: - kuntoutuksena annettua ammatillista koulutusta (esim. näkövamman, keuhkosairauden, tuki- ja liikuntaelinsairauden tai oireiden vuoksi)?
	1	kyllä
	0	ei
 JB02cN | Kuntoutuksen tarve: - uudelleenkoulutus sairauden tai vamman vuoksi | (Koetko tarvitsevasi:) - uudelleenkoulutusta sairauden tai vamman vuoksi?
	1	kyllä
	0	ei
 JB02dN | Kuntoutuksen tarve: - sopeutumisvalmennuskurssi sairauden tai vaikeavammaisuuden vuoksi | (Koetko tarvitsevasi:) - pääsyä sopeutumisvalmennuskurssille (sairauden tai vaikeavammaisuuden vuoksi)?
	1	kyllä
	0	ei
 JB02eN | Kuntoutuksen tarve: - psykoterapia | (Koetko tarvitsevasi:) - psykoterapiaa?
	1	kyllä
	0	ei
 JB02fN | Kuntoutuksen tarve: - (muuta) kuntoutusta sairauden tai vamman aiheuttamien oireiden ja haittojen lievittämiseksi | (Koetko tarvitsevasi:) - (muuta) kuntoutusta sairauden tai vamman aiheuttamien oireiden ja haittojen lievittämiseksi?
	1	kyllä
	0	ei
 JB03aN | Yksilöllisen terapian (kuten fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia) tarvetta | Tarvitsisitko: - yksilöllistä terapiaa (kuten fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa)? # Kysytty, jos JB02fN=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JB03b | Kuntoutuslaitoshoidon tarvetta | (Tarvitsisitko:) - kuntoutuslaitoshoitoa? # Kysytty, jos JB02fN=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JB03c | Muun kuntoutuksen tarvetta | (Tarvitsisitko:) - jotakin muuta kuntoutusta? # Kysytty, jos JB02fN=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JB03c_1 | Kuvaus muusta kuntoutuksen tarpeesta | Mitä muuta kuntoutusta? # Kysytty, jos JB03c=1. 
 JB04N | Uusien työ- tai toimintakykyä parantavien apuvälineiden tarvetta | Koetko tarvitsevasi joitakin (uusia) työ- tai toimintakykyä parantavia apuvälineitä? # TARKOITETAAN TUTKITTAVAN NYKYISIN KÄYTTÄMIEN APUVÄLINEIDEN (HE01-HE10e) LISÄKSI TARVITTAVIA APUVÄLINEITÄ. KOHDISSA (HE01-HE10e) LUETELTUJA APUVÄLINEITÄ EI KIRJATA UUDELLEEN.
	1	kyllä
	0	ei
 JB04aN | Työ- tai toimintakykyä parantavien apuvälineiden tarve: liikkumisen apuvälineet | Koetko tarvitsevasi: liikkumisen apuvälineitä? # Kysytty, jos JB04N=1.
	1	kyllä
	0	ei
 JB05aN_1 | liittyen JB04aN: 1.ilmoitettu liikkumisen apuväline | (liikkumisen apuväline) Millaisia apuvälineitä? # Kysytty, jos JB04a=1. 
 JB05aN_2 | liittyen JB04aN: 2.ilmoitettu liikkumisen apuväline | (liikkumisen apuväline) Millaisia apuvälineitä? 
 JB05aN_3 | liittyen JB04aN: 3.ilmoitettu liikkumisen apuväline | (liikkumisen apuväline) Millaisia apuvälineitä? 
 JB05aN_4 | liittyen JB04aN: 4.ilmoitettu liikkumisen apuväline | (liikkumisen apuväline) Millaisia apuvälineitä? 
 JB05aN_5 | liittyen JB04aN: 5.ilmoitettu liikkumisen apuväline | (liikkumisen apuväline) Millaisia apuvälineitä? 
 JB04bN | Työ- tai toimintakykyä parantavien apuvälineiden tarve: työssä tai opiskelussa tarvittavia apuvälineitä | (Tarvitsisitko:) - työssä tai opiskelussa tarvittavia apuvälineitä?
	1	kyllä
	0	ei
 JB05bN_1 | liittyen JB04bN: 1. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | (työssä tai opiskelussa tarvittavia apuvälineitä) Millaisia apuvälineitä? # Kysytty, jos JB04bN=1. 
 JB05bN_2 | liittyen JB04bN: 2. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | (työssä tai opiskelussa tarvittavia apuvälineitä) Millaisia apuvälineitä? 
 JB05bN_3 | liittyen JB04bN: 3. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | (työssä tai opiskelussa tarvittavia apuvälineitä) Millaisia apuvälineitä? 
 JB05bN_4 | liittyen JB04bN: 4. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | (työssä tai opiskelussa tarvittavia apuvälineitä) Millaisia apuvälineitä? 
 JB05bN_5 | liittyen JB04bN: 5. ilmoitettu työssä tarvittava apuväline | (työssä tai opiskelussa tarvittavia apuvälineitä) Millaisia apuvälineitä? 
 JB04cN | Työ- tai toimintakykyä parantavien apuvälineiden tarve: kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä | (Tarvitsisitko:) - kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä?
	1	kyllä
	0	ei
 JB05cN_1 | liittyen JB04cN: 1. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | (kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä) Millaisia apuvälineitä? # Kysytty, jos JB04cN=1. 
 JB05cN_2 | liittyen JB04cN: 2. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | (kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä) Millaisia apuvälineitä? 
 JB05cN_3 | liittyen JB04cN: 3. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | (kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä) Millaisia apuvälineitä? 
 JB05cN_4 | liittyen JB04cN: 4. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | (kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä) Millaisia apuvälineitä? 
 JB05cN_5 | liittyen JB04cN: 5. ilmoitettu kotiaskareissa tarvittava apuväline | (kotiaskareissa tarvittavia apuvälineitä) Millaisia apuvälineitä? 
 JB04dN | Työ- tai toimintakykyä parantavien muiden apuvälineiden tarve | (Tarvitsisitko:) - muita apuvälineitä?
	1	kyllä
	0	ei
 JB05dN_1 | liittyen JB04dN: 1. ilmoitettu muu apuväline | (muita apuvälineitä) Millaisia apuvälineitä? 
 JB05dN_2 | liittyen JB04dN: 2. ilmoitettu muu apuväline
 JB05dN_3 | liittyen JB04dN: 3. ilmoitettu muu apuväline
 JB05dN_4 | liittyen JB04dN: 4. ilmoitettu muu apuväline
 JB05dN_5 | liittyen JB04dN: 5. ilmoitettu muu apuväline
 JB06 | Tällä hetkellä vireilläoleva kuntoutusasia | Onko Sinulla tällä hetkellä kuntoutusasia vireillä:
	1	kyllä, olen tehnyt kuntoutushakemuksen
	2	kyllä, kuntoutus on myönnetty, mutta ei vielä toteutunut
	3	ei ole vireillä?
 KA01 | Tiedonantaja/haastateltava | KA01. Kuka antoi tiedot:
	1	haastateltava itse
	2	haastateltava toisen henkilön avustamana
	3	toinen henkilö (haastateltava ei kyennyt itse vastaamaan)?
 KA01_1 | Tiedonantaja/haastateltava toinen hlö | KA01_1. Kuka antoi tiedot?
	1	puoliso
	2	lapsi
	3	vanhempi
	4	muu sukulainen
	5	ystävä tai naapuri
	6	kodinhoitaja, sairaanhoitaja tms.
	7	muu
 KA01a | Vastaukset luotettavia | KA01a. Vaikuttivatko vastaukset luotettavilta?
	1	kyllä
	2	osittain
	3	ei
 KA01b | Syy tulosten epäluotettavuuteen | KA01b. Miksi? (ei vaikuttanut luotettavalta)
	1	haastateltava ei ymmärtänyt kysymyksiä
	2	haastateltava ei muistanut vastauksia
	3	haastateltava ei halunnut vastata
	4	muusta syystä
 KB01 | Haastattelijan arvio: haastateltavan liikkumiskyky heikentynyt | KB01. Onko haastateltavan liikkumiskyky mielestäsi heikentynyt?
	1	ei
	2	liikkumiskyky on ilmeisesti jonkin verran alentunut
	3	liikkumiskyky on selvästi heikentynyt
	4	haastateltava ei kykene yksin liikkumaan juuri lainkaan
 KB02 | Haastattelijan arvio: haastateltavan avuntarve tavallisissa askareissa tai tehtävissä | KB02. Kuinka paljon arvioit haastateltavan tarvitsevan apua tavallisissa askareissa tai tehtävissä?
	1	ei lainkaan
	2	jonkin verran
	3	paljon
 KB03 | Haastattelijan arvio: haastateltavalla heikko näkö | KB03. Onko haastateltavan näkö mielestäsi heikko?
	1	ei
	2	näkö on ilmeisesti jonkin verran heikentynyt
	3	näkö on selvästi heikentynyt
	4	haastateltava on sokea tai lähes sokea
 KB04 | Haastattelijan arvio: haastateltavalla kuulo alentunut (kuulolaiteesta huolimatta) | KB04. Onko haastateltavan kuulo mielestäsi alentunut (vaikka käyttäisi kuulolaitetta)?
	1	ei
	2	kuulo on ilmeisesti jonkin verran alentunut
	3	kuulo on selvästi alentunut
	4	haastateltava on kuuro tai lähes kuuro
 KB05 | Haastattelijan arvio: haastateltavalla vaikeuksia puhumisessa | KB05. Onko haastateltavalla mielestäsi vaikeuksia puhumisessa?
	1	ei lainkaan vaikeuksia
	2	haastateltavalla on lieviä vaikeuksia puhumisessa
	3	haastateltavalla on selviä vaikeuksia puhumisessa
	4	haastateltava ei kykene puhumaan lainkaan ymmärrettävästi
 KB06 | Haastattelijan arvio: haastateltavalla vaikeuksia puheen/ohjeiden ymmärtämisessä | KB06. Onko haastateltavalla mielestäsi vaikeuksia ymmärtää puhetta/ohjeita?
	1	ei
	2	ilmeisesti lieviä vaikeuksia
	3	selviä vaikeuksia
	4	haastateltava ei ymmärrä puhetta/ohjeita juuri lainkaan
 KB07 | Haastattelijan arvio: haastateltavalla tilapäinen toiminnan rajoitus | KB07. Onko haastateltavalla mielestäsi jokin tilapäinen toiminnan rajoitus? esim.jalka kipsissä
	1	ei
	2	kyllä, mutta se ei vaikeuta yleisen toimintakyvyn arviointia
	3	kyllä, vaikeuttaa yleisen toimintakyvyn arviointia
 KB07A | Haastattelijan arvio haastateltavan toimintakyvyn rajoitteesta | KB07aN. Millainen toimintakyvyn rajoite? 
 KC00N | Haastattelumuoto | KC00N. Oliko haastattelu:
	1	käyntihaastattelu
	2	puhelinhaastattelu
 KC01N | Haastattelun tekopaikka | KC01N. Missä haastattelu tehtiin?
	1	kohdehenkilön kotona
	2	sairaalassa tai muussa laitoksessa
	3	jossakin muualla
 KC02N | Haastattelukieli | KC02N. Mikä oli haastattelukieli?
	1	suomi
	2	ruotsi
	3	muu kieli
 KC05 | Haastateltavalle jätettiin kysely | KC05. Jätettiinkö haastateltavalle kysely?
	1	kyllä
	0	ei


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016 | Päivitetty 1.12.2016 | Harri Rissanen