Datantilauspyyntö | Reaktioaika

  • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)

Aikuiset (30 vuotta täyttäneet)
Mini-Suomi uusintatutkimus

Jos aineistopyyntö liittyy THL biopankki -suunnitelmaan, niin valitse myös alla oleva
THL biopankki

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.Havaintomotorista nopeutta mittaavan reaktioaikatestin suorituksen kuvaus on Menetelmäraportissa sivulla 95-96 sekä yksityiskohtaisemmin Toimintakykytutkimuksen ohjevihkossa.

Havaintomotorinen nopeus mitattiin kahdessa visuaalista ärsykettä käyttävässä testissä 1 = yksinkertainen (simple) ja 2 = monivalinta (visual choice).
Muuttujan nimen lopussa oleva numero ilmaisee testityypin (1 tai 2).

Kummassakin testissä tehtiin 12 yksittäistä suoritusta. Jokaisen suorituksen reaktio- ja liikeaika on tallennettu tiedostoon. Sen lisäksi testikohtaisesti on laskettu suoritusta kuvaavia tunnuslukuja seuraavasti:

1) Hylätään suoritukset, jotka ylittävät tai alittavat ns. testikohtaiset absoluuttiset aikarajat

  • a. simple: reaktioaika alle 0.1 s tai yli 1.5 s; liikeaika: alle 0.05 s tai yli 1.5 s
  • b. choice: reaktioaika alle 0.1 s tai yli 2.5 s; liikeaika: alle 0.05 s tai yli 2.5 s

2) Lasketaan jäljelle jääneistä hyväksytyistä suorituksista keskiarvo ja keskihajonta. Sen jälkeen hylätään suoritukset, jotka poikkeavat keskiarvosta yli 2 keskihajontaa.

3) Lasketaan lopullinen keskiarvo, keskihajonta, mediaani, minimi- ja maksimiarvot absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyille suorituksille. Tunnusluvut on laskettu vain, jos hyväksyttyjä suorituksia on vähintään 7.

HUOM. Yksittäinen suoritus on hylätty jatkolaskennasta, jos se on jäänyt em. hyväksymiskriteerien ulkopuolelle jommankumman, joko reaktio- tai liikeajan perusteella.


MUUTTUJAN NIMI | MUUTTUJAN KUVAUS | MUUTTUJAN SELITE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

															
 RESP_TALLENTAJA | Tallentaja		
												
 RESP_MITT_AIKA | Mittauspäivä ja kellonaika
												
 RESP_MITT_TOISTO | Mittauskerta							
												
 RESP_VIIVEMIN | Viiveen minimiarvo seuraavan ärsykkeen esittämisessä, ms
												
 RESP_VIIVEMAX | Viiveen maksimiarvo seuraavan ärsykkeen esittämisessä, ms
												
 RESP_LKMYHT | Ärsykkeiden lukumäärä				
												
 RESP_JARJ | Ärsykkeiden määrittely: etukäteen määritelty järjestys
												
 RESP_LKMHYV_1 | Simple: Hyväksyttyjen lkm						
												
 RESP_LKMHYV_2 | Choice: Hyväksyttyjen lkm									
												
 RESP_ABSHYL_1 | Simple: Absoluuttisilla kriteereillä hylättyjen lkm | Simple: hyväksytyt reaktioajat 0.1-1.5 ms; liikeajat : 0.05-1.5 ms									
												
 RESP_ABSHYL_2 | Choice: Absoluuttisilla kriteereillä hylättyjen lkm | Choice: hyväksytyt reaktioajat 0.1-2.5 ms; liikeajat : 0.05-2.5 ms, 									
												
 RESP_SUHTHYL_1 | Simple: Suhteellisilla kriteereillä hylättyjen lkm | Simple: hyväksytyt reaktio- ja liikeajat : absoluuttisten kriteerien perusteella hyväksyttyjen suoritusten keskiarvo+2 SD									
												
 RESP_SUHTHYL_2 | Choice: Suhteellisilla kriteereillä hylättyjen lkm | Choice: hyväksytyt reaktio- ja liikeajat : absoluuttisten kriteerien perusteella hyväksyttyjen suoritusten keskiarvo+2 SD									
												
 RESP_REMIN_1 | Simple: Lyhin reaktioaika, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_REMIN_2 | Choice: Lyhin reaktioaika, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_LIMIN_1 | Simple: Lyhin liikeaika, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_LIMIN_2 | Choice: Lyhin liikeaika, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_REMAX_1 | Simple: Pisin reaktioaika, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_REMAX_2 | Choice: Pisin reaktioaika, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_LIMAX_1 | Simple: Pisin liikeaika, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_LIMAX_2 | Choice: Pisin liikeaika, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_REMEAN_1 | Simple: Reaktioajan keskiarvo, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_REMEAN_2 | Choice: Reaktioajan keskiarvo, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_LIMEAN_1 | Simple: Liikeajan keskiarvo, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_LIMEAN_2 | Choice: Liikeajan keskiarvo, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_REMED_1 | Simple: Reaktioajan mediaani, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_REMED_2 | Choice: Reaktioajan mediaani, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_LIMED_1 | Simple: Liikeajan mediaani, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_LIMED_2 | Choice: Liikeajan mediaani, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_RESD_1 | Simple: Reaktioajan keskihajonta, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_RESD_2 | Choice: Reaktioajan keskihajonta, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_LISD_1 | Simple: Liikeajan keskihajonta, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_LISD_2 | Choice: Liikeajan keskihajonta, s | Laskettu absoluuttisten ja suhteellisten kriteerien perusteella hyväksytyistä suorituksista									
												
 RESP_RE01_1 | Simple: 1. ärsykkeen reaktioaika, s									
												
 RESP_RE01H_1 | Simple: 1. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella
												
 RESP_LI01_1 | Simple: 1. ärsykkeen liikeaika, s							
												
 RESP_LI01H_1 | Simple: 1. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella
												
 RESP_RE01_2 | Choice: 1. ärsykkeen reaktioaika, s
												
 RESP_RE01H_2 | Choice: 1. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella
												
 RESP_LI01_2 | Choice: 1. ärsykkeen liikeaika, s
												
 RESP_LI01H_2 | Choice: 1. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella
												
 RESP_RE02_1 | Simple: 2. ärsykkeen reaktioaika, s
												
 RESP_RE02H_1 | Simple: 2. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella
												
 RESP_LI02_1 | Simple: 2. ärsykkeen liikeaika, s							
												
 RESP_LI02H_1 | Simple: 2. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella
												
 RESP_RE02_2 | Choice: 2. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE02H_2 | Choice: 2. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_LI02_2 | Choice: 2. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI02H_2 | Choice: 2. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_RE03_1 | Simple: 3. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE03H_1 | Simple: 3. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_LI03_1 | Simple: 3. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI03H_1 | Simple: 3. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_RE03_2 | Choice: 3. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE03H_2 | Choice: 3. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_LI03_2 | Choice: 3. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI03H_2 | Choice: 3. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_RE04_1 | Simple: 4. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE04H_1 | Simple: 4. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_LI04_1 | Simple: 4. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI04H_1 | Simple: 4. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_RE04_2 | Choice: 4. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE04H_2 | Choice: 4. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_LI04_2 | Choice: 4. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI04H_2 | Choice: 4. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_RE05_1 | Simple: 5. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE05H_1 | Simple: 5. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_LI05_1 | Simple: 5. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI05H_1 | Simple: 5. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_RE05_2 | Choice: 5. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE05H_2 | Choice: 5. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_LI05_2 | Choice: 5. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI05H_2 | Choice: 5. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_RE06_1 | Simple: 6. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE06H_1 | Simple: 6. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_LI06_1 | Simple: 6. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI06H_1 | Simple: 6. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_RE06_2 | Choice: 6. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE06H_2 | Choice: 6. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_LI06_2 | Choice: 6. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI06H_2 | Choice: 6. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_RE07_1 | Simple: 7. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE07H_1 | Simple: 7. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_LI07_1 | Simple: 7. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI07H_1 | Simple: 7. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_RE07_2 | Choice: 7. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE07H_2 | Choice: 7. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_LI07_2 | Choice: 7. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI07H_2 | Choice: 7. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_RE08_1 | Simple: 8. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE08H_1 | Simple: 8. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_LI08_1 | Simple: 8. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI08H_1 | Simple: 8. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_RE08_2 | Choice: 8. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE08H_2 | Choice: 8. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_LI08_2 | Choice: 8. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI08H_2 | Choice: 8. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_RE09_1 | Simple: 9. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE09H_1 | Simple: 9. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella								

 RESP_LI09_1 | Simple: 9. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI09H_1 | Simple: 9. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella

 RESP_RE09_2 | Choice: 9. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE09H_2 | Choice: 9. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella

 RESP_LI09_2 | Choice: 9. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI09H_2 | Choice: 9. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella

 RESP_RE10_1 | Simple: 10. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE10H_1 | Simple: 10. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella

 RESP_LI10_1 | Simple: 10. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI10H_1 | Simple: 10. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella

 RESP_RE10_2 | Choice: 10. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE10H_2 | Choice: 10. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella

 RESP_LI10_2 | Choice: 10. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI10H_2 | Choice: 10. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella

 RESP_RE11_1 | Simple: 11. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE11H_1 | Simple: 11. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella

 RESP_LI11_1 | Simple: 11. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI11H_1 | Simple: 11. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella

 RESP_RE11_2 | Choice: 11. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE11H_2 | Choice: 11. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella

 RESP_LI11_2 | Choice: 11. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI11H_2 | Choice: 11. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella

 RESP_RE12_1 | Simple: 12. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE12H_1 | Simple: 12. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella

 RESP_LI12_1 | Simple: 12. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI12H_1 | Simple: 12. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella

 RESP_RE12_2 | Choice: 12. ärsykkeen reaktioaika, s

 RESP_RE12H_2 | Choice: 12. ärsykkeen reaktioaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteella

 RESP_LI12_2 | Choice: 12. ärsykkeen liikeaika, s

 RESP_LI12H_2 | Choice: 12. ärsykkeen liikeaika, hyväksyntä tuloksiin
	1 Hyväksytty tuloksiin
	2 Karsittu abs. rajojen perusteella
	5 Karsittu suht. rajojen perusteellaPaina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016 | Päivitetty 8.11.2016 | Harri Rissanen