Datantilauspyyntö | Suuröntgen - viisaudenhampaat

  • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)

Aikuiset (30 vuotta täyttäneet)

Jos aineistopyyntö liittyy THL biopankki -suunnitelmaan, niin valitse myös alla oleva
THL biopankki

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.T2000 / SUU / VIISAUDENHAMPAAT


ID_VIIVA: Romexis-viivalla
1 Viivallinen ID koodi. Noin 1200 röntgenkuvaa koodattu Romexis-ohjelmaan siten, että viidennen ja kuudennen numeron välissä on viiva (00000-0).
RTG_KPL: Viisuria kpl (Viisaudenhampaiden yhteenlaskettu lukumäärä henkilöä kohden juuret mukaan lukien röntgenkuvan ja kliinisen tarkastuksen perusteella)
Arvot: 0..4
0 Ei yhtään viisaudenhammasta 1 Yksi viisaudenhammas 2 Kaksi viisaudenhammasta 3 Kolme viisaudenhammasta 4 Neljä viisaudenhammasta
RTG_IMP18: Impaktioaste-18 (Viisaudenhampaan syvyys luussa (esim. Nunn et al. 2013))
Arvot: 1..3
1 Kruunun kiillesementtiraja kokonaan (mes. ja dist.) luun yläpuolella = Erupted 2 Kruunu läpäissyt luun osin: kruunu vähemmän kuin 2/3 luun sisällä = Soft tissue impacted 3 Kruunusta ainakin 2/3 luun sisässä = Impacted in bone
RTG_IMP28: Impaktioaste-28 (katso 18)

RTG_IMP38: Impaktioaste-38 (katso 18)

RTG_IMP48: Impaktioaste-48 (katso 18)

RTG_TAS18: Suhde seiskaan-18 (Viisaudenhampaan sijaintikorkeus verrattuna normaalisti puhjenneen naapuriseiskaan tai sen puuttuessa oletettuun purentatasoon (Pell ja Gregory 1933 syvyysluokat))
Arvot: 1..3
1 Purentatasolla: hampaan korkein kohta purentatasossa tai sen yli 2 Kervikaalitasolla: hampaan korkein kohta naapurihampaan purentatason ja kiille-sementtirajan välissä 3 Syvemmällä: hampaan korkein kohta naapurihampaan kiille-sementtirajan tasolla tai sen alapuolella
RTG_TAS28: Suhde seiskaan-28 (katso 18)

RTG_TAS38: Suhde seiskaan-38 (katso 18)

RTG_TAS48: Suhde seiskaan-48 (katso 18)

RTG_KAL18: Kaltevuus-18 (Viisaudenhampaan kaltevuuskulma silmämääräisesti arvioituna verrattuna purentatasoon, joka määräytyy tasona ekan premolaarin ja tokan molaarin purupinnan ylimpien kohtien mukaan. Speen kaari otettu huomioon. The inclination was estimated by visual impression only. The following intervals were used: vertical 0-10 degrees, mesioangular 11-70 degrees, distoangular < 0 degrees, mesiohorizontal > 70 degrees. (Shiller 1975, Ventä et al. 1991))
Arvot: 1..5
1 Vertikaalinen 2 Mesioangulaarinen 3 Distoangulaarinen 4 Mesiohorisontaalinen 5 Muu ( esim. transversaalinen, ylösalaisin)
RTG_KAL28: Kaltevuus-28 (katso 18)

RTG_KAL38: Kaltevuus-38 (katso 18)

RTG_KAL48: Kaltevuus-48 (katso 18)

RTG_PAT18: Patologiaa-18 (Viisaudenhampaassa havaittavaa patologiaa. Merkitty vain yksi patologia hammasta kohden. Jos oli useita patologioita, merkittiin vakavin. Follikkelin laajuus mitattiin Romexis-työkalulla)
Arvot: 1..12
1 Perikoroniitti; laaj. follikkeli (> 3 mm) dist. tai radiolusentti rako mes. seiskaan nähden 2 Kysta (> 5 mm) 3 Osteoma 4 Ylipuhjennut: silmin havaittava pykälä seiskaan tai purentatasoon nähden 5 Rudiment: tavallista pienempikokoinen viisaudenhammas 6 Jäännösjuuri: poistossa katkennut tai karieksen jättämä, puhjennut tai luun sisällä 7 Ylilukuinen hammas viisurin seudussa 8 Luutasku: joko horis. tai vertik. radiolusentti luun puutos viisurissa 9 Skleroosi luussa viisurin ympäristössä 10 Kruunun resorptio 11 Periapikaalinen muutos (radiolusentti) 12 Leukamurtuman jälkitila
RTG_PAT28: Patologiaa-28 (katso 18)

RTG_PAT38: Patologiaa-38 (katso 18)

RTG_PAT48: Patologiaa-48 (katso 18)

RTG_DF18: Paikattu-18 (Viisaudenhampaan karieskokemus "decayed or filled". Kuvan tutkimuksen lisäksi tukeuduttu radiologin merkintään ja kliiniseen tarkastukseen.)
1 Kariesta tai paikattu
RTG_DF28: Paikattu-28 (katso 18)

RTG_DF38: Paikattu-38 (katso 18)

RTG_DF48: Paikattu-48 (katso 18)

RTG_JH18: Juurihoidettu-18 (Ei ota kantaa juurihoidon laatuun)
1 Juurihoidettu (juurikanavissa näkyy täytettä)
RTG_JH28: Juurihoidettu-28 (katso 18)

RTG_JH38: Juurihoidettu-38 (katso 18)

RTG_JH48: Juurihoidettu-48 (katso 18)

RTG_KAN38: Kanava-38 (Hampaan alimman osan suhde alaleuan hermokanavaan)
Arvot: 1..4
1 Yläpuolella 2 Sivuaa 3 Päällekkäin 4 Kaudaalipuolelle
RTG_KAN48: Kanava-48 (katso 38)

RTG_R18SYV: Radix-18-syvyys (Jäännösjuuren d 18 syvyys luuhun nähden)
Arvot: 1..4
1 Kokonaan luun yläpuolella 2 Läpäissyt luun 3 Kokonaan luun sisällä 4 Poskiontelossa
RTG_R28SYV: Radix-28-syvyys (katso 18)

RTG_R38SYV: Radix-38-syvyys (katso 18)

RTG_R48SYV: Radix-48-syvyys (katso 18)

RTG_R18KOKO: Radix-18-koko (Jäännösjuuren suuruus)
Arvot: 1..2
1 Pieni siru tai apeksi/apeksit tai puolikas juuri tai toinen juuri 2 Kokonainen juurakko, jos furka näkyy
RTG_R28KOKO: Radix-28-koko (katso 18)

RTG_R38KOKO: Radix-38-koko (katso 18)

RTG_R48KOKO: Radix-48-koko (katso 18)

RTG_R18PAT: Radix-18-patologia (Jäännösjuuresta löytyvä patologinen löydös)
Arvot: 1..5
1 Ei löydöksiä 2 Karies 3 Juurihoidettu 4 Radiolusentti alue viitaten infektioon 5 Radio-opaakki löydös
RTG_R28PAT: Radix-28-patologia (katso 18)

RTG_R38PAT: Radix-38-patologia (katso 18)

RTG_R48PAT: Radix-48-patologia (katso 18)

RTG_R38KAN: Kanava-R38 (Jäännösjuuren alimman osan suhde hermokanavaan)
Arvot: 1..5
1 Yläpuolella 2 Sivuaa 3 Päällekkäin 4 Kaudaalipuolelle 5 Ei voi määrittää (kun kanavaa ei nähdä)
RTG_R48KAN: Kanava-R48 (katso 38)

RTG_R18ETIOL: Radix-18-etiologia (Jäännösjuuren mahdollinen etiologia)
Arvot: 1..3
1 Katkennut/katkaistu poistossa 2 Karieksen jättämä 3 Ei voi määrittää (esim. hampaattomassa leuassa iäkkäällä)
RTG_R28ETIOL: Radix-28-etiologia (katso 18)

RTG_R38ETIOL: Radix-38-etiologia (katso 18)

RTG_R48ETIOL: Radix-48-etiologia (katso 18)


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016 | Päivitetty 8.11.2016 | Harri Rissanen