Datantilauspyyntö | Kysely 1 aikuiset

  • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)

Aikuiset (29 vuotta täyttäneet)
Nuoret (alle 29-vuotiaat)
Mini-Suomi uusintatutkimus

Jos aineistopyyntö liittyy THL biopankki -suunnitelmaan, niin valitse myös alla oleva
THL biopankkiMuuttujat

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.

KYSELY 1 / AIKUISET


Kys1_K0101 : EuroQol: liikkuminen
1 Minulla ei ole vaikeuksia kävelemisessä 2 Minulla on jonkin verran vaikeuksia liikkumisessa 3 Olen vuodepotilaana
Kys1_K0102 : EuroQol: itsestä huolehtiminen
1 Suoriudun vaikeuksitta peseytymisestä, pukeutumisesta ja muusta itsestäni huolehtimisesta 2 Minulla on jonkin verran vaikeuksia peseytymisessä tai pukeutumisessa tai muussa itsestäni huolehtimisessa 3 En kykene peseytymään tai pukeutumaan itse
Kys1_K0103 : EuroQol: jokapäiväiset toiminnat
1 Suoriudun vaikeuksitta pääasiallisista tehtävistäni (esim. työstä, opiskelusta, kotitöistä ja/tai vapaa-ajan askareista) 2 Minulla on jonkin verran vaikeuksia suoriutua tavanomaisista tehtävistäni 3 En suoriudu yksin jokapäiväisistä toiminnoistani (arkiaskareista)
Kys1_K0104 : EuroQol: kivut ja vaivat
1 Minulla ei ole kipuja eikä vaivoja 2 Minulla on kohtalaisia kipuja tai vaivoja 3 Minulla on äärimmäisen kovia kipuja tai vaivoja
Kys1_K0105 : EuroQol: ahdistus ja masennus
1 En ole ahdistunut enkä masentunut 2 Olen melko ahdistunut tai masentunut 3 Olen erittäin ahdistunut tai masentunut
Kys1_K04 : Krooninen sairaus/vamma
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K0501 : Krooninen sairaus/vamma: haitta vapaa-aikana
0 Ei lainkaan haittaa 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 Pahin mahdollinen eli erittäin suuri haitta
Kys1_K0502 : Krooninen sairaus/vamma: haitta kotityössä
0 Ei lainkaan haittaa 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 Pahin mahdollinen eli erittäin suuri haitta
Kys1_K0503 : Krooninen sairaus/vamma: haitta töissä
0 Ei lainkaan haittaa 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 Pahin mahdollinen eli erittäin suuri haitta
Kys1_K680101 : Apua rasittuneena: puoliso, kumppani
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680102 : Apua rasittuneena: joku muu lähiomainen
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680103 : Apua rasittuneena: läheinen ystävä
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680104 : Apua rasittuneena: läheinen työtoveri
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680105 : Apua rasittuneena: läheinen naapuri
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680106 : Apua rasittuneena: joku muu läheinen
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680107 : Apua rasittuneena: ei kukaan
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680201 : Apua tapahtui mitä tahansa: puoliso, kumppani
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680202 : Apua tapahtui mitä tahansa: joku muu lähiom.
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680203 : Apua tapahtui mitä tahansa: läheinen ystävä
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680204 : Apua tapahtui mitä tahansa: läheinen työtoveri
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680205 : Apua tapahtui mitä tahansa: läheinen naapuri
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680206 : Apua tapahtui mitä tahansa: joku muu läheinen
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680207 : Apua tapahtui mitä tahansa: ei kukaan
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680301 : Apuun voi luottaa: puoliso, kumppani
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680302 : Apuun voi luottaa: joku muu lähiomainen
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680303 : Apuun voi luottaa: läheinen ystävä
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680304 : Apuun voi luottaa: läheinen työtoveri
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680305 : Apuun voi luottaa: läheinen naapuri
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680306 : Apuun voi luottaa: joku muu läheinen
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680307 : Apuun voi luottaa: ei kukaan
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680401 : Käytännön apua: puoliso, kumppani
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680402 : Käytännön apua: joku muu lähiomainen
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680403 : Käytännön apua: läheinen ystävä
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680404 : Käytännön apua: läheinen työtoveri
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680405 : Käytännön apua: läheinen naapuri
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680406 : Käytännön apua: joku muu läheinen
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K680407 : Käytännön apua: ei kukaan
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K62 : Turvattomuuden tunne asuinalueella
0 Ei koskaan 1 Erittäin harvoin 2 Melko harvoin 3 Melko usein 4 Erittäin usein
Kys1_K64 : Pelkää liikkua yksin ulkona klo 22 jälkeen
0 En liiku yksin iltaisin ulkona tai en osaa sanoa 1 En liiku yksin iltaisin ulkona, koska pelkään 2 En koskaan 3 Silloin tällöin 4 Usein
Kys1_K69 : GHQ: Keskittyminen työhön tai opiskeluun
0 Paremmin kuin tavallisesti 1 Yhtä hyvin kuin tavallisesti 2 Huonommin kuin tavallisesti 3 Paljon huonommin kuin tavallisesti
Kys1_K70 : GHQ: Valvominen huolien vuoksi
0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti
Kys1_K71 : GHQ: Mukanaolo asioiden hoidossa
0 Tavallista hyödyllisempää 1 Yhtä hyödyllistä kuin tavallisesti 2 Vähemmän hyödyllistä kuin tavallisesti 3 Paljon vähemmän hyödyllistä kuin tavallisesti
Kys1_K72 : GHQ: Kykenee päättämään asioista
0 Paremmin kuin tavallisesti 1 Yhtä hyvin kuin tavallisesti 2 Huonommin kuin tavallisesti 3 Paljon huonommin kuin tavallisesti
Kys1_K73 : GHQ: Jatkuvasti rasituksen alaisena
0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti
Kys1_K74 : GHQ: Ei selviydy vaikeuksistaan
0 Ei ollenkaan 1 Ei enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti
Kys1_K75 : GHQ: Nauttii päivittäisistä toimistaan
0 Enemmän kuin tavallisesti 1 Yhtä paljon kuin tavallisesti 2 Vähemmän kuin tavallisesti 3 Paljon vähemmän kuin tavallisesti
Kys1_K76 : GHQ: Vaikeuksien kohtaaminen
0 Paremmin kuin tavallisesti 1 Yhtä hyvin kuin tavallisesti 2 Huonommin kuin tavallisesti 3 Paljon huonommin kuin tavallisesti
Kys1_K77 : GHQ: Itsensä tunteminen onnettomaksi ja masentuneeksi
0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti
Kys1_K78 : GHQ: Itseluottamuksen kadottaminen
0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti
Kys1_K79 : GHQ: Itsensä tunteminen arvottomaksi
0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti
Kys1_K80 : GHQ: Itsensä tunteminen kohtalaisen onnelliseksi
0 Enemmän kuin tavallisesti 1 Yhtä paljon kuin tavallisesti 2 Vähemmän kuin tavallisesti 3 Paljon vähemmän kuin tavallisesti
Kys1_K17 : Paino: nykyinen
Kys1_K17B : Pituus
Kys1_K27 : Liikunta: vapaa-aikana
1 Vapaa-aikanani luen, katselen televisiota ja teen askareita, joissa en paljonkaan liiku ja jotka eivät rasita minua ruumiillisesti 2 Vapaa-aikanani kävelen, pyöräilen ja liikun muulla tavalla vähintään 4 tuntia viikossa 3 Harrastan vapaa-aikanani varsinaista kuntoliikuntaa keskimäärin vähintään 3 tuntia viikossa 4 Harjoittelen vapaa-aikanani kilpailumielessä säännöllisesti useita kertoja viikossa (vastatkaa tähän myös, jos harjoittelette päätoimisesti kilpaurheilua varten)
Kys1_K28 : Liikunta: vapaa-aikana vähintään 30 min
1 Päivittäin 2 4–6 kertaa viikossa 3 2–3 kertaa viikossa 4 Kerran viikossa 5 2–3 kertaa kuukaudessa 6 Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin
Kys1_K37 : Kävely tai pyöräily työmatkoilla
1 En tee työtä tai työ on kotona 2 Kuljen työmatkan kokonaan moottoriajoneuvolla 3 Alle 15 minuuttia päivässä 4 15–29 minuuttia päivässä 5 30–59 minuuttia päivässä 6 1–2 tuntia päivässä 7 Yli 2 tuntia päivässä
T11_Kys1_K24_1 : Liikunta: ei säännöllistä
0 Ei 1 Kyllä
T11_Kys1_K24_2 : Liikunta: verkkainen kestävyysliikunta
0 Ei 1 Kyllä
T11_Kys1_K24_3 : Liikunta: ripeä kestävyysliikunta
0 Ei 1 Kyllä
T11_Kys1_K24_4 : Liikunta: voimaperäinen kestävyysliikunta
0 Ei 1 Kyllä
T11_Kys1_K24_5 : Liikunta: lihaskuntoharjoittelu
0 Ei 1 Kyllä
T11_Kys1_K24_6 : Liikunta: tasapainoliikunta
0 Ei 1 Kyllä
T11_Kys1_K24_2PV : Liikunta: verkkainen, pv/viikko
T11_Kys1_K24_2T : Liikunta: verkkainen, h/viikko
T11_Kys1_K24_2M : Liikunta: verkkainen, min/viikko
T11_Kys1_K24_3PV : Liikunta: ripeä, pv/viikko
T11_Kys1_K24_3T : Liikunta: ripeä, h/viikko
T11_Kys1_K24_3M : Liikunta: ripeä, min/viikko
T11_Kys1_K24_4PV : Liikunta: voimaperäinen, pv/viikko
T11_Kys1_K24_4T : Liikunta: voimaperäinen, h/viikko
T11_Kys1_K24_4M : Liikunta: voimaperäinen, min/viikko
T11_Kys1_K24_5PV : Liikunta: lihaskuntoharjoittelu, pv/viikko
T11_Kys1_K24_5T : Liikunta: lihaskuntoharjoittelu, h/viikko
T11_Kys1_K24_5M : Liikunta: lihaskuntoharjoittelu, min/viikko
T11_Kys1_K24_6PV : Liikunta: tasapainoliikunta, pv/viikko
T11_Kys1_K24_6T : Liikunta: tasapainoliikunta, h/viikko
T11_Kys1_K24_6M : Liikunta: tasapainoliikunta, min/viikko
T11_Kys1_K25_1T : Istuminen: toimistossa, h/pv
T11_Kys1_K25_1M : Istuminen: toimistossa, min/pv
T11_Kys1_K25_2T : Istuminen: televisiota katsellen, h/pv
T11_Kys1_K25_2M : Istuminen: televisiota katsellen, min/pv
T11_Kys1_K25_3T : Istuminen: tietokoneen ääressä, h/pv
T11_Kys1_K25_3M : Istuminen: tietokoneen ääressä, min/pv
T11_Kys1_K25_4T : Istuminen: kulkuneuvossa, h/pv
T11_Kys1_K25_4M : Istuminen: kulkuneuvossa, min/pv
T11_Kys1_K25_5T : Istuminen: muualla, h/pv
T11_Kys1_K25_5M : Istuminen: muualla, min/pv
Kys1_K2001 : Ajankäyttö: kerho- tai yhdistystoiminta
5 Joka päivä tai useampina päivinä 4 Kerran tai pari viikossa 3 Kerran tai pari kuukaudessa 2 Kerran tai muutaman kerran vuodessa 1 Harvemmin tai ei koskaan
Kys1_K2002 : Ajankäyttö: teatteri, elokuvat jne.
5 Joka päivä tai useampina päivinä 4 Kerran tai pari viikossa 3 Kerran tai pari kuukaudessa 2 Kerran tai muutaman kerran vuodessa 1 Harvemmin tai ei koskaan
Kys1_K2003 : Ajankäyttö: opiskelu
5 Joka päivä tai useampina päivinä 4 Kerran tai pari viikossa 3 Kerran tai pari kuukaudessa 2 Kerran tai muutaman kerran vuodessa 1 Harvemmin tai ei koskaan
Kys1_K2004 : Ajankäyttö: kirkossa tai muissa uskonn. tilaisuuksissa käyminen
5 Joka päivä tai useampina päivinä 4 Kerran tai pari viikossa 3 Kerran tai pari kuukaudessa 2 Kerran tai muutaman kerran vuodessa 1 Harvemmin tai ei koskaan
Kys1_K2005 : Ajankäyttö: ulkoilu
5 Joka päivä tai useampina päivinä 4 Kerran tai pari viikossa 3 Kerran tai pari kuukaudessa 2 Kerran tai muutaman kerran vuodessa 1 Harvemmin tai ei koskaan
Kys1_K2008 : Ajankäyttö: käsityöt, soittaminen, harrastukset
5 Joka päivä tai useampina päivinä 4 Kerran tai pari viikossa 3 Kerran tai pari kuukaudessa 2 Kerran tai muutaman kerran vuodessa 1 Harvemmin tai ei koskaan
Kys1_K2010 : Ajankäyttö: sukulaisten, ystävien tai naapurien luona vierailu
5 Joka päivä tai useampina päivinä 4 Kerran tai pari viikossa 3 Kerran tai pari kuukaudessa 2 Kerran tai muutaman kerran vuodessa 1 Harvemmin tai ei koskaan
Kys1_K2012 : Ajankäyttö: sukulaisten, ystävien ja naapureiden tapaaminen omassa kodissa
5 Joka päivä tai useampina päivinä 4 Kerran tai pari viikossa 3 Kerran tai pari kuukaudessa 2 Kerran tai muutaman kerran vuodessa 1 Harvemmin tai ei koskaan
Kys1_K2014 : Ajankäyttö: puhelimessa puhuminen
5 Joka päivä tai useampina päivinä 4 Kerran tai pari viikossa 3 Kerran tai pari kuukaudessa 2 Kerran tai muutaman kerran vuodessa 1 Harvemmin tai ei koskaan
Kys1_K38 : Alkoholin käyttö
1 Olen ollut koko elämäni raitis (tai maistanut alkoholijuomia enintään 10 kertaa koko elämäni aikana) 2 Olen käyttänyt aiemmin alkoholijuomia, mutta lopettanut 3 Olen käyttänyt alkoholijuomia ja käytän niitä edelleen
Kys1_K3801 : Käyttänyt alkoholia aiemmin vuodesta
Kys1_K3802 : Lopettanut alkoholinkäytön vuotta sitten
Kys1_K3803 : Käyttänyt alkoholia vuodesta
T11_Kys1_K28 : Alkoholin käyttö: useus
0 En koskaan 1 Kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 2–4 kertaa kuukaudessa 3 2–3 kertaa viikossa 4 4 kertaa tai useammin viikossa
T11_Kys1_K29 : Alkoholin käyttö: annosta/kerta
1 Yksi tai kaksi annosta 2 3 tai 4 annosta 3 5 tai 6 annosta 4 7–9 annosta 5 10 annosta tai enemmän.
T11_Kys1_K30 : Alkoholin käyttö: 6 annosta tai enemmän, useus
0 En koskaan 1 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 Kerran kuukaudessa 3 Kerran viikossa 4 Päivittäin tai lähes päivittäin
Kys1_K40 : Oluen, siiderin, long drink-juomien juonti / 12 kk aikana
0 En kertaakaan 1 6–7 kertaa viikossa 2 4–5 kertaa viikossa 3 2–3 kertaa viikossa 4 Kerran viikossa 5 Pari kertaa kuukaudessa 6 Noin kerran kuukaudessa 7 Noin kerran parissa kuukaudessa 8 3–4 kertaa vuodessa 9 Kerran pari vuodessa
Kys1_K41 : Oluen, siiderin, long drink-juomien määrä / kerta
1 15 pullollista tai enemmän 2 11–14 pullollista 3 Noin 10 pullollista 4 6–9 pullollista 5 4–5 pullollista 6 Kolme pullollista (kaksi puolen litran tuoppia) 7 Kaksi pullollista 8 Noin yhden pullollisen 9 Vähemmän kuin yhden pullollisen
Kys1_K4101 : 15 pullollista tai enemmän olutta, siideriä
Kys1_K43 : Viinin juonti / 12 kk aikana
0 En kertaakaan 1 6–7 kertaa viikossa 2 4–5 kertaa viikossa 3 2–3 kertaa viikossa 4 Kerran viikossa 5 Pari kertaa kuukaudessa 6 Noin kerran kuukaudessa 7 Noin kerran parissa kuukaudessa 8 3–4 kertaa vuodessa 9 Kerran pari vuodessa
Kys1_K44 : Viinin määrä / kerta
1 Kaksi isoa pullollista tai enemmän 2 Noin puolitoista isoa pullollista 3 Noin yhden ison pullollisen (noin 0,75 litraa) 4 Noin puoli litraa 5 Noin pikkupullollisen (noin 0,37 litraa) 6 Noin kaksi lasillista 7 Noin yhden lasillisen 8 Vähemmän kuin yhden lasillisen
Kys1_K46 : Väkevien juonti / 12 kk aikana
0 En kertaakaan 1 6–7 kertaa viikossa 2 4–5 kertaa viikossa 3 2–3 kertaa viikossa 4 Kerran viikossa 5 Pari kertaa kuukaudessa 6 Noin kerran kuukaudessa 7 Noin kerran parissa kuukaudessa 8 3–4 kertaa vuodessa 9 Kerran pari vuodessa
Kys1_K47 : Väkevien määrä / kerta
1 Enemmän kuin kaksi puolen litran pullollista 2 Noin kaksi puolen litran pullollista (tai yhden litran pullollisen) 3 Noin yhden kokopullollisen (0,75 litraa) 4 Noin yhden puolen litran pullollisen 5 Noin yhden pikkupullollisen (0,37 litraa) 6 Hieman vähemmän kuin yhden pikkupullollisen (noin 0,30 litraa) 7 Noin viisi ravintola-annosta (noin 20 cl) 8 Noin neljä ravintola-annosta (noin 16 cl) 9 Pari ravintola-annosta (noin 8 cl) 10 Noin yhden ravintola-annoksen (noin 4 cl)
Kys1_K52 : Alkoholiongelmien hoito: terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö
0 En 1 Kyllä
Kys1_K58_M : Alkoholiongelmien hoito: hyöty
1 Jonkin verran tai paljon 2 Vähän tai ei lainkaan
Kys1_K6001 : Sokeroidun kahvin tai teen käyttö
4 Päivittäin 3 kertaa tai useammin 3 Päivittäin 1–2 kertaa 2 2–5 kertaa viikossa 1 Harvemmin 0 Ei koskaan
Kys1_K6002 : Sokeroitujen juomien käyttö
4 Päivittäin 3 kertaa tai useammin 3 Päivittäin 1–2 kertaa 2 2–5 kertaa viikossa 1 Harvemmin 0 Ei koskaan
Kys1_K6008 : Ksylitoli-purukumin käyttö
4 Päivittäin 3 kertaa tai useammin 3 Päivittäin 1–2 kertaa 2 2–5 kertaa viikossa 1 Harvemmin 0 Ei koskaan
Kys1_K6101 : Osallistuminen: laihdutusryhmä
0 En ole osallistunut 1 Olen osallistunut
Kys1_K6102 : Osallistuminen: tupakoinnin lopettamisryhmä
0 En ole osallistunut 1 Olen osallistunut
Kys1_K6103 : Osallistuminen: niskan tai selän kuntoryhmä
0 En ole osallistunut 1 Olen osallistunut
Kys1_K6104 : Osallistuminen: muu liikunta- tai kuntoryhmä
0 En ole osallistunut 1 Olen osallistunut
Kys1_K6106 : Osallistuminen: AA-ryhmä
0 En ole osallistunut 1 Olen osallistunut
Kys1_K6108 : Osallistuminen: muusta riippuvuudesta irtipääsyä tavoitteleva ryhmä
0 En ole osallistunut 1 Olen osallistunut
Kys1_K6110 : Osallistuminen: sairauden omahoitoryhmä
0 En ole osallistunut 1 Olen osallistunut
T11_Kys1_K40_8 : Osallistuminen: jooga, pilates, ohjattu meditaatio tai rentoutus
0 En ole osallistunut 1 Olen osallistunut
Kys1_K6105 : Osallistuminen: henkisen hyvinvoinnin ryhmä
0 En ole osallistunut 1 Olen osallistunut
T11_Kys1_K41 : Elämänlaatu
1 Erittäin huonoksi 2 Huonoksi 3 Ei hyväksi eikä huonoksi 4 Hyväksi 5 Erittäin hyväksi
T11_Kys1_K42_1 : Tyytyväisyys terveyteen
1 Erittäin tyytymätön 2 Melko tyytymätön 3 Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 4 Melko tyytyväinen 5 Erittäin tyytyväinen
T11_Kys1_K42_2 : Tyytyväisyys kykyyn selviytyä päivittäisistä toimista
1 Erittäin tyytymätön 2 Melko tyytymätön 3 Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 4 Melko tyytyväinen 5 Erittäin tyytyväinen
T11_Kys1_K42_3 : Tyytyväisyys itseen
1 Erittäin tyytymätön 2 Melko tyytymätön 3 Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 4 Melko tyytyväinen 5 Erittäin tyytyväinen
T11_Kys1_K42_4 : Tyytyväisyys ihmissuhteisiin
1 Erittäin tyytymätön 2 Melko tyytymätön 3 Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 4 Melko tyytyväinen 5 Erittäin tyytyväinen
T11_Kys1_K42_5 : Tyytyväisyys asuinalueen olosuhteisiin
1 Erittäin tyytymätön 2 Melko tyytymätön 3 Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 4 Melko tyytyväinen 5 Erittäin tyytyväinen
T11_Kys1_K43_1 : Riittävästi tarmoa
1 Ei lainkaan 2 Vähän 3 Kohtuullisesti 4 Lähes riittävästi 5 Täysin riittävästi
T11_Kys1_K43_2 : Riittävästi rahaa
1 Ei lainkaan 2 Vähän 3 Kohtuullisesti 4 Lähes riittävästi 5 Täysin riittävästi
Kys1_K83 : Työssä 12 viimeisen kuukauden aikana
0 En ole ollut 1 Olen ollut
Kys1_K84 : Työn fyysinen rasittavuus
1 Työni on pääasiassa istumatyötä enkä kävele paljonkaan 2 Kävelen työssäni melko paljon, mutta en joudu nostelemaan tai kantamaan raskaita esineitä 3 Joudun työssäni kävelemään tai nostelemaan paljon tai nousemaan portaita tai ylämäkeä 4 Työni on raskasta ruumiillista työtä, jossa joudun nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan tai tekemään muuta raskasta työtä
Kys1_K8501 : MBI: henkisesti puserrettu tyhjiin
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8502 : MBI: aivan lopussa
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8503 : MBI: väsynyt jo aamulla
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8504 : MBI: työskentely tuntuu todella rasittavalta
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8505 : MBI: kyky ratkaista ongelmat tehokkaasti
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8506 : MBI: lopen uupunut työstä
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8507 : MBI: vaikuttaa organisaation toimintaan
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8508 : MBI: kiinnostus työhön vähentynyt
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8509 : MBI: ei enää innostunut työstä
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8510 : MBI: on hyvä tässä työssä
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8511 : MBI: iloitsee aikaansaannoksistaan työssä
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8512 : MBI: arvokkaita aikaansaannoksia työssä
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8513 : MBI: haluaa tehdä työtä – jätetään rauhaan
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8514 : MBI: epäilee onko työstä hyötyä
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8515 : MBI: usko mennyt työnsä merkitykseen
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K8516 : MBI: mielestään tekee tehokkaasti työtä
0 En koskaan 1 Muutaman kerran vuodessa 2 Kerran kuussa 3 Muutaman kerran kuussa 4 Kerran viikossa 5 Muutaman kerran viikossa 6 Päivittäin
Kys1_K86A : Työolot: oltava nopea
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86B : Työolot: vaatii kovaa työntekoa
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86C : Työolot: vaatii kohtuutonta työmäärää
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86D : Työolot: on tarpeeksi aikaa
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86E : Työolot: työ kiivastahtista
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86F : Työolot: itsenäisiä päätöksiä
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86G : Työolot: vaatii luovuutta
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86H : Työolot: uusien asioiden oppiminen
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86I : Työolot: toistuvia tehtäviä
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86J : Työolot: on sananvaltaa
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86K : Työolot: vaatii kehittyneitä taitoja
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86L : Työolot: tekee erilaisia asioita
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86M : Työolot: voi kehittää erikoiskykyjään
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86N : Työolot: vähän vapautta siihen, miten työn tekee
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86O : Työolot: tukea esimiehiltä
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K86P : Työolot: tukea työtovereilta
1 Täysin samaa mieltä 2 Jokseenkin samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin eri mieltä 5 Täysin eri mieltä
Kys1_K87A : Työolot: jonkin/joidenkin työtehtävien lakkautuksen uhka
1 Erittäin paljon 2 Melko paljon 3 Jonkin verran 4 Melko vähän 5 Erittäin vähän
Kys1_K87B : Työolot: toisiin tehtäviin siirron uhka
1 Erittäin paljon 2 Melko paljon 3 Jonkin verran 4 Melko vähän 5 Erittäin vähän
Kys1_K87C : Työolot: pakkolomautuksen uhka
1 Erittäin paljon 2 Melko paljon 3 Jonkin verran 4 Melko vähän 5 Erittäin vähän
Kys1_K87D : Työolot: irtisanomisen uhka
1 Erittäin paljon 2 Melko paljon 3 Jonkin verran 4 Melko vähän 5 Erittäin vähän
Kys1_K87E : Työolot: pitkäaikaisen työttömyyden uhka
1 Erittäin paljon 2 Melko paljon 3 Jonkin verran 4 Melko vähän 5 Erittäin vähän
Kys1_K87F : Työolot: henkisen väkivallan/kiusaamisen uhka
1 Erittäin paljon 2 Melko paljon 3 Jonkin verran 4 Melko vähän 5 Erittäin vähän
Kys1_K06 : Tyytyväisyys: päivittäiset toimet
5 Usein 4 Melko usein 3 Silloin tällöin 2 Melko harvoin 1 En koskaan
Kys1_K07 : Tyytyväisyys: toimelias ja vireä
5 Usein 4 Melko usein 3 Silloin tällöin 2 Melko harvoin 1 En koskaan
Kys1_K08 : Tyytyväisyys: toivorikas
5 Usein 4 Melko usein 3 Silloin tällöin 2 Melko harvoin 1 En koskaan
T11_Kys1_K52 : Yksinäisyys
1 En koskaan 2 Hyvin harvoin 3 Joskus 4 Melko usein 5 Jatkuvasti
Kys1_K09 : Toimeentulo: nykyinen talous
1 Rahat riittävät hyvin omiin tarpeisiimme ja jää ylikin 2 Rahat riittävät sopivasti omiin tarpeisiimme 3 Joudumme tinkimään jossakin määrin kulutuksesta 4 Joudumme tinkimään paljon kulutuksesta, mutta tulemme tuloillamme toimeen 5 Joudumme tinkimään kaikesta kulutuksesta emmekä tule toimeen omilla tuloillamme 6 En osaa sanoa / vaikea arvioida
T4002_PVM1 : Lomakkeen täyttöpäivä
LOMAKETUNNUS : Lomakkeen numero


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2011 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013-2015 | Päivitetty 29.01.2014 | Mikko Pekkarinen