Datantilauspyyntö | Kysely 3 nuoret

  • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)

Aikuiset (29 vuotta täyttäneet)
Nuoret (alle 29-vuotiaat)
Mini-Suomi uusintatutkimus

Jos aineistopyyntö liittyy THL biopankki -suunnitelmaan, niin valitse myös alla oleva
THL biopankkiMuuttujat

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä. NUORET / KYSELY 3


Kys3_K01 : Nukkuminen vuorokauden aikana (h)
Nkys_K43 : Nukkuuko tarpeeksi
1 Kylla, lähes aina 2 Kylla, usein 3 Harvoin tai tuskin koskaan 4 En osaa sanoa
Kys3_K04 : Päiväsaikaan väsyneempi kuin samanikäiset yleensä
1 Kyllä, lähes aina 2 Kyllä, useasti (ainakin viikoittain) 3 En ole 4 En osaa sanoa
Kys3_K1801 : Vuodenaikavaihtelut: unen pituus
0 Ei muutosta 1 Vaihtelee jonkin verran 2 Selvää vaihtelua 3 Huomattavaa vaihtelua
Kys3_K1802 : Vuodenaikavaihtelut: sosiaalinen aktiivisuus
0 Ei muutosta 1 Vaihtelee jonkin verran 2 Selvää vaihtelua 3 Huomattavaa vaihtelua
Kys3_K1803 : Vuodenaikavaihtelut: mieliala
0 Ei muutosta 1 Vaihtelee jonkin verran 2 Selvää vaihtelua 3 Huomattavaa vaihtelua
Kys3_K1804 : Vuodenaikavaihtelut: paino
0 Ei muutosta 1 Vaihtelee jonkin verran 2 Selvää vaihtelua 3 Huomattavaa vaihtelua
Kys3_K1805 : Vuodenaikavaihtelut: ruokahalu
0 Ei muutosta 1 Vaihtelee jonkin verran 2 Selvää vaihtelua 3 Huomattavaa vaihtelua
Kys3_K1806 : Vuodenaikavaihtelut: toimintatarmo
0 Ei muutosta 1 Vaihtelee jonkin verran 2 Selvää vaihtelua 3 Huomattavaa vaihtelua
T11_Kys3_K19_1 : Vuodenaikavaihtelut
0 Minulla ei esiinny edellä mainittuja muutoksia 1 Edellä mainitut muutokset eivät ole ongelma
T11_Kys3_K19_2 : Vuodenaikavaihtelut
2 Lievä ongelma 3 Kohtalainen ongelma 4 Huomattava ongelma 5 Vakava ongelma
T11_Kys3_K1001 : Oireilu: pelästyminen
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1002 : Oireilu: pelokkuus
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1003 : Oireilu: heikotus
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1004 : Oireilu: hermostuneisuus
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1005 : Oireilu: sydämentykytykset
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1006 : Oireilu: vapina
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1007 : Oireilu: jännittyneisyys
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1008 : Oireilu: päänsärky
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1009 : Oireilu: pelon puuskat
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1010 : Oireilu: levottomuus
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1011 : Oireilu: tarmokkuuden puute
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1012 : Oireilu: itsesyytökset
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1013 : Oireilu: itkuherkkyys
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1014 : Oireilu: seksuaalisen mielenkiinnon väheneminen
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1015 : Oireilu: huono ruokahalu
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1016 : Oireilu: univaikeudet
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1017 : Oireilu: toivottomuus
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1018 : Oireilu: alakuloisuus
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1019 : Oireilu: yksinäisyys
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1020 : Oireilu: umpikuja
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1021 : Oireilu: murehtiminen
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1022 : Oireilu: kiinnostuksen puute
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1023 : Oireilu: ajatukset elämän lopettamisesta
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1024 : Oireilu: elämä ponnistelua
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
T11_Kys3_K1025 : Oireilu: arvottomuuden tunteet
1 Ei lainkaan 2 Jonkin verran 3 Melko paljon 4 Erittäin paljon
Kys3_LIIK : 15D liikuntakyky
1 Pystyn kävelemään normaalisti (vaikeuksitta) sisällä, ulkona ja portaissa 2 Pystyn kävelemään vaikeuksitta sisällä, mutta ulkona ja/tai portaissa on pieniä vaikeuksia 3 Pystyn kävelemään ilman apua sisällä (apuvälinein tai ilman), mutta ulkona ja/tai portaissa melkoisin vaikeuksin tai toisen avustamana 4 Pystyn kävelemään sisälläkin vain toisen avustamana 5 Olen täysin liikuntakyvytön ja vuoteenoma
Kys3_NAKO : 15D näkö
1 Näen normaalisti eli näen lukea lehteä ja TV:n tekstejä vaikeuksitta (silmälaseilla tai ilman) 2 Näen lukea lehteä ja/tai TV:n tekstejä pienin vaikeuksin (silmälaseilla tai ilman) 3 Näen lukea lehteä ja/tai TV:n tekstejä huomattavin vaikeuksin (silmälaseilla tai ilman) 4 En näe lukea lehteä enkä TV:n tekstejä ilman silmälaseja tai niiden kanssa, mutta näen (näkisin) kulkea ilman opasta 5 En näe (näkisi) kulkea oppaatta eli olen lähes tai täysin sokea
Kys3_KUUL : 15D kuulo
1 Kuulen normaalisti eli kuulen hyvin normaalia puheääntä (kuulokojeen kanssa tai ilman) 2 Kuulen normaalia puheääntä pienin vaikeuksin 3 Kuulen normaalia puheääntä melkoisin vaikeuksin, keskustelussa on käytettävä normaalia kovempaa puheääntä 4 Kuulen kovaakin puheääntä heikosti; olen melkein kuuro 5 Olen täysin kuuro
Kys3_HENG : 15D hengitys
1 Pystyn hengittämään normaalisti eli minulla ei ole hen genahdistusta tai muita hengitysvaikeuksia 2 Minulla on hengenahdistusta raskaassa työssä tai urheil lessa, reippaassa kävelyssä tasamaalla tai lievässä ylämäessä 3 Minulla on hengenahdistusta kävellessä muitten samanikäisten vauhtia tasamaalla 4 Minulla on hengenahdistusta pienenkin rasituksen jälkeen, esim. peseytyessä tai pukeutuessa 5 Minulla on hengenahdistusta lähes koko ajan, myös levossa
Kys3_NUKK : 15D nukkuminen
1 Nukun normaalisti eli minulla ei ole mitään ongelmia unen suhteen 2 Minulla on lieviä uniongelmia, esim. nukahtamisvaikeuksia tai heräilen satunnaisesti yöllä 3 Minulla on melkoisia uniongelmia, esim. nukun levottomasti, uni ei tunnu riittäväl tä 4 Minulla on suuria uniongelmia, esim. joudun käyttämään usein tai säännöllisesti unilääkettä, herään säännöllisesti yöllä ja/tai aamuisin liian varhain 5 Kärsin vaikeasta unettomuudesta, esim. unilääkkeiden runsaasta käytöstä huolimatta nukkuminen on lähes mahdotonta, valvon suurimman osan yöstä
Kys3_SYOM : 15D syöminen
1 Pystyn syömään normaalisti eli itse ilman mitään vaikeuksia 2 Pystyn syömään itse pienin vaikeuksin (esim. hitaasti, kömpelösti, vavisten tai erityisapuneuvoin) 3 Tarvitsen hieman toisen apua syömisessä 4 En pysty syömään itse lainkaan, vaan minua pitää syöttää 5 En pysty syömään itse lainkaan, vaan minua pitää syöttää joko letkulla tai suonen sisäisellä ravintoliuoksella
Kys3_PUHU : 15D puhuminen
1 Pystyn puhumaan normaalisti eli selvästi, kuuluvasti ja sujuvasti 2 Puhuminen tuottaa minulle pieniä vaikeuksia, esim. sanoja on etsittävä tai ääni ei ole riittävän kuuluva tai se vaihtaa korkeutta 3 Pystyn puhumaan ymmärrettävästi, mutta katkonaisesti, ääni vavisten, sammaltaen tai änkyttäen 4 Muilla on vaikeuksia ymmärtää puhettani 5 Pystyn ilmaisemaan itseäni vain elein
Kys3_ERIT : 15D eritystoiminta
1 Virtsarakkoni ja suolistoni toimivat normaalisti ja ongelmitta 2 Virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on lieviä ongelmia, esim. minulla on virtsaamisvaikeuksia tai kova tai löysä vatsa 3 Virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on melkoisia ongelmia, esim. minulla on satunnaisia virtsan pi dätysvaikeuksia tai vaikea ummetus tai ripuli 4 Virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on suuria ongelmia, esim. minulla on säännöllisesti vahinkoja tai peräruiskeiden tai katetroinnin tarvetta 5 En hallitse lainkaan virtsaamista ja/tai ulostamista
Kys3_TAVA : 15D tavanomaiset toiminnot
1 Pystyn suoriutumaan normaalisti tavanomaisista toiminnoista (esim. ansiotyö, opiskelu, kotityö, vapaa-ajan toiminnot) 2 Pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista hieman alentuneella teholla tai pienin vaikeuksin 3 Pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista huomattavasti alentuneella teholla tai huomattavin vaikeuksin tai vain osaksi 4 Pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista vain pieneltä osin 5 En pysty suoriutumaan lainkaan tavanomaisista toiminnoista
Kys3_HENK : 15D henkinen toiminta
1 Pystyn ajattelemaan selkeästi ja johdonmukaisesti ja muistini toimii täysin moitteettomasti 2 Minulla on lieviä vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai muistini ei toimi täysin moitteettomasti 3 Minulla on melkoisia vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai minulla on jonkin verran muistin menetystä 4 Minulla on suuria vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai minulla on huomattavaa muistin menetystä 5 Olen koko ajan sekaisin ja vailla ajan tai paikan tajua
Kys3_VAIV : 15D vaivat ja oireet
1 Minulla ei ole mitään vaivoja tai oireita, esim. kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne. 2 Minulla on lieviä vaivoja tai oireita, esim. lievää kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne. 3 Minulla on melkoisia vaivoja tai oireita, esim. melkoista kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne. 4 Minulla on voimakkaita vaivoja tai oireita, esim voimakasta kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne. 5 Minulla on sietämättömiä vaivoja ja oireita, esim. sietämätöntä kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne.
Kys3_MASE : 15D masentuneisuus
1 En tunne itseäni lainkaan surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi 2 Tunnen itseni hieman surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi 3 Tunnen itseni melko surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi 4 Tunnen itseni erittäin surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi 5 Tunnen itseni äärimmäisen surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi
Kys3_AHDI : 15D ahdistuneisuus
1 En tunne itseäni lainkaan ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi 2 Tunnen itseni hieman ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi 3 Tunnen itseni melko ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi 4 Tunnen itseni erittäin ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi 5 Tunnen itseni äärimmäisen ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi
Kys3_ENER : 15D energisyys
1 Tunnen itseni terveeksi ja elinvoimaiseksi 2 Tunnen itseni hieman uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi 3 Tunnen itseni melko uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi 4 Tunnen itseni hyvin uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi, lähes ”loppuun palaneeksi” 5 Tunnen itseni äärimmäisen uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi, täysin ”loppuun palaneek si”
Kys3_SUKU : 15D sukupuolielämä
1 Terveydentilani ei vaikeuta mitenkään sukupuolielämääni 2 Terveydentilani vaikeuttaa hieman sukupuolielämääni 3 Terveydentilani vaikeuttaa huomattavasti sukupuolielämääni 4 Terveydentilani tekee sukupuolielämäni lähes mahdottomaksi 5 Terveydentilani tekee sukupuolielämäni mahdottomaksi
Kys1_K8101 : Valehteleminen oman edun tavoittelemiseksi
1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa
Kys1_K8102 : Ihmiset rehellisiä ja kunniallisia kiinnijoutumisen pelosta
1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa
Kys1_K8103 : Ihmisten epärehellisten keinojen käyttö
1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa
Kys1_K8104 : Toiset tekevät jotain hyväkseni
1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa
Kys1_K8105 : Kukaan ei välitä toisista
1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa
Kys1_K8106 : Parasta olla luottamatta kehenkään
1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa
Kys1_K8107 : Ihmiset hankkivat ystäviä mikäli itselle hyötyä
1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa
Kys1_K8108 : Ihmiset eivät haluaisi auttaa toisia
1 Pitää täysin paikkansa 2 Pitää melko lailla paikkansa 3 Ei juuri pidä paikkansa 4 Ei lainkaan pidä paikkansa
Kys3_K2201 : TAS: epävarmuus
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2202 : TAS: sanojen löytäminen
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2203 : TAS: fyysisiä tuntemuksia
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2204 : TAS: helppo kuvailla
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2205 : TAS: mieluummin erittelee ongelmia
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2206 : TAS: poissa tolalta
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2207 : TAS: ymmällään
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2208 : TAS: antaa asioiden mennä
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2209 : TAS: tunnistamattomia tunteita
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2210 : TAS: kosketuksissa tunteisiin
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2211 : TAS: vaikea kuvailla tunteita
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2212 : TAS: tunteista kertominen
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2213 : TAS: sisimmässä tapahtuu
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2214 : TAS: vihainen, miksi
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2215 : TAS: puhuu puuhista mieluummin kuin tunteista
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2216 : TAS: kevyt viihde mieluummin kuin psykologiset näytelmät
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2217 : TAS: sisimpien tuntojen paljastaminen
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2218 : TAS: läheisyyden tunne
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2219 : TAS: omien tunteiden kuunteleminen
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
Kys3_K2220 : TAS: nautinto häviää elokuvista etsimällä merkityksiä
1 Ei lainkaan pidä paikkaansa 2 Ei juuri pidä paikkaansa 3 En osaa sanoa 4 Pitää melko lailla paikkansa 5 Pitää täysin paikkansa
T4005_2_PVM1 : Lomakkeen täyttöpäivä
LOMAKETUNNUS : Lomakkeen numero


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2011 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013-2015 | Päivitetty 03.03.2014 | Mikko Pekkarinen