Datantilauspyyntö | Liikunta

  • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)

Aikuiset (29 vuotta täyttäneet)
Nuoret (alle 29-vuotiaat)
Mini-Suomi uusintatutkimus

Jos aineistopyyntö liittyy THL biopankki -suunnitelmaan, niin valitse myös alla oleva
THL biopankkiMuuttujat

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.

Liikunta-testit


TUT_PVM: Tutkimuspäivä
Kysymys: TUT_PVM: Tutkimuksen pvm, tarkista oikeaksi, jos ei tämä päivä

LITE_TESTIPVM: Testauspäivä
Kysymys: TESTIPVM: Testauksen pvm

LITE_SEULA1: Tutkimusseula 1
Kysymys: SEULA1: Onko Teillä jokin sydän-, verenkierto- tai hengityselinsairaus tai oire, joka estää Teitä liikkumasta? Rengastakaa oikea vaihtoehto.
Arvot: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
LITE_SEULA1_1: Seula1: 1 kohonnut verenpaine
Kysymys: SEULA1B: Mikä sydän-, verenkier...: 1 kohonnut verenpaine

LITE_SEULA1_2: Seula1: 2 sepelvaltimotauti
Kysymys: SEULA1B: Mikä sydän-, verenkier...: 2 sepelvaltimotauti

LITE_SEULA1_3: Seula1: 3 astma
Kysymys: SEULA1B: Mikä sydän-, verenkier...: 3 astma

LITE_SEULA1_4: Seula1: 4 muu
Kysymys: SEULA1B: Mikä sydän-, verenkier...: 4 muu

LITE_SEULA1_M: Seula1: mikä muu
Kysymys: SEULA1BM: mikä muu?

LITE_SEULA2: Tutkimusseula 2
Kysymys: SEULA2: Onko Teillä jokin tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai oire, joka estää Teitä liikkumasta?
Arvot: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
LITE_SEULA2_1: Seula2: 1 niska-hartiaseutu
Kysymys: SEULA2B: Mikä tuki- ja liikunta...: 1 niska-hartiaseutu

LITE_SEULA2_2: Seula2: 2 olkapää
Kysymys: SEULA2B: Mikä tuki- ja liikunta...: 2 olkapää

LITE_SEULA2_3: Seula2: 3 selkä
Kysymys: SEULA2B: Mikä tuki- ja liikunta...: 3 selkä

LITE_SEULA2_4: Seula2: 4 lonkka
Kysymys: SEULA2B: Mikä tuki- ja liikunta...: 4 lonkka

LITE_SEULA2_5: Seula2: 5 polvi
Kysymys: SEULA2B: Mikä tuki- ja liikunta...: 5 polvi

LITE_SEULA2_6: Seula2: 6 nilkka
Kysymys: SEULA2B: Mikä tuki- ja liikunta...: 6 nilkka

LITE_SEULA2_7: Seula2: 7 muu
Kysymys: SEULA2B: Mikä tuki- ja liikunta...: 7 muu

LITE_SEULA2_M: Seula2: mikä muu
Kysymys: SEULA2BM: mikä muu

LITE_SEULA3: Tutkimusseula 3
Kysymys: SEULA3: Onko Teillä fyysisessä rasituksessa esiintyvää rintakipua tai hengenahdistusta?
Arvot: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
LITE_SEULA4: Tutkimusseula 4
Kysymys: SEULA4: Onko Teillä huimausta tai pyörrytyksen tunnetta, joka vaikeuttaa liikkumistanne?
Arvot: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
LITE_SEULA4_M: Seula4: mistä johtuu
Kysymys: SEULA4M: mistä huimaus johtuu

LITE_SEULA51: Ei säännöllistä liikuntaa
Kysymys: SEULA51: Kuinka paljon kaikkiaan liikutte viikoittain? Ajatelkaa viimeksi kulunutta vuotta (12 kk). merkitkää viivoille kuinka paljon kyseistä liikuntaa harrastatte (päiviä viikossa, tunteja ja minuutteja
Arvot: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
LITE_SEULA52: Rauhallista kestävyysliikuntaa
Kysymys: SEULA52: Kuinka paljon kaikkiaan liikutte viikoittain? Ajatelkaa viimeksi kulunutta vuotta (12 kk). merkitkää viivoille kuinka paljon kyseistä liikuntaa harrastatte (päiviä viikossa, tunteja ja minuutteja
Arvot: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
LITE_SV52_PV: Rauhallista kestävyysliik. /pv/viikko
Kysymys: SV52_PV: päivänä viikossa

LITE_SV52_T: Rauhallista kestävyysliik. /yht. tuntia
Kysymys: SV52_T: yhteensä tuntia

LITE_SV52_MIN: Rauhallista kestävyysliik. /yht. minuuttia
Kysymys: SV52_MIN: ja minuuttia

LITE_SEULA53: Ripeää kestävyysliikuntaa
Kysymys: SEULA53: Kuinka paljon kaikkiaan liikutte viikoittain? Ajatelkaa viimeksi kulunutta vuotta (12 kk). merkitkää viivoille kuinka paljon kyseistä liikuntaa harrastatte (päiviä viikossa, tunteja ja minuutteja
Arvot: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
LITE_SV53_PV: Ripeää kestävyysliikuntaa /pv/viikko
Kysymys: SV53_PV: päivänä viikossa

LITE_SV53_T: Ripeää kestävyysliikuntaa /yht. tuntia
Kysymys: SV53_T: yhteensä tuntia

LITE_SV53_MIN: Ripeää kestävyysliikuntaa /yht. minuuttia
Kysymys: SV53_MIN: ja minuuttia

LITE_SEULA54: Rasittavaa kestävyysliikuntaa
Kysymys: SEULA54: Kuinka paljon kaikkiaan liikutte viikoittain? Ajatelkaa viimeksi kulunutta vuotta (12 kk). merkitkää viivoille kuinka paljon kyseistä liikuntaa harrastatte (päiviä viikossa, tunteja ja minuutteja
Arvot: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
LITE_SV54_PV: Rasittavaa kestävyysliik. /pv/viikko
Kysymys: SV54_PV: päivänä viikossa

LITE_SV54_T: Rasittavaa kestävyysliik. /yht. tuntia
Kysymys: SV54_T: yhteensä tuntia

LITE_SV54_MIN: Rasittavaa kestävyysliik. /yht. minuuttia
Kysymys: SV54_MIN: ja minuuttia

LITE_SEULA55: Lihaskuntoharjoittelua
Kysymys: SEULA55: Kuinka paljon kaikkiaan liikutte viikoittain? Ajatelkaa viimeksi kulunutta vuotta (12 kk). merkitkää viivoille kuinka paljon kyseistä liikuntaa harrastatte (päiviä viikossa, tunteja ja minuutteja
Arvot: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
LITE_SV55_PV: Lihaskuntoharjoittelua /pv/viikko
Kysymys: SV55_PV: päivänä viikossa

LITE_SV55_T: Lihaskuntoharjoittelua /yht. tuntia
Kysymys: SV55_T: yhteensä tuntia

LITE_SV55_MIN: Lihaskuntoharjoittelua /yht. minuuttia
Kysymys: SV55_MIN: ja minuuttia

LITE_SEULA56: Tasapainoharjoittelua
Kysymys: SEULA56: Kuinka paljon kaikkiaan liikutte viikoittain? Ajatelkaa viimeksi kulunutta vuotta (12 kk). merkitkää viivoille kuinka paljon kyseistä liikuntaa harrastatte (päiviä viikossa, tunteja ja minuutteja
Arvot: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
LITE_SV56_PV: Tasapainoharjoittelua /pv/viikko
Kysymys: SV56_PV: päivänä viikossa

LITE_SV56_T: Tasapainoharjoittelua /yht. tuntia
Kysymys: SV56_T: yhteensä tuntia

LITE_SV56_MIN: Tasapainoharjoittelua /yht. minuuttia
Kysymys: SV56_MIN: ja minuuttia

LITE_MITTARI: Mittarin numero
Kysymys: MITTARI: Mittarin numero

LITE_MITTARI_H: Mittarihuomiot
Kysymys: MITTARIH: Huomita mittarista

LITE_M1: Mittaus1: yhden jalan seisonta
Kysymys: M1: Yhden jalan seisonta, (0-60 s) Onnistuiko yhden jalan seisonta?
Arvot: 1..4
1 Tehtiin onnistuneesti 2 Keskeytettiin tai tehtiin ohjeista poiketen 3 Ei onnistunut, tutkittava ei pysty tekemään 4 Ei onnistunut, muu syy
LITE_M1_AIKA: Mittaus1: aika
Kysymys: M1_AIKA: Tasapainoaika s:n tark

LITE_M1_H: Mittaus1: huomautus
Kysymys: M1_H: Huomioita

LITE_M2: Mittaus2: ponnistushyppy
Kysymys: M2: Ponnistushyppy (0 - 150 cm) Onnistuiko ponnistushyppy?
Arvot: 1..4
1 Tehtiin onnistuneesti 2 Keskeytettiin tai tehtiin ohjeista poiketen 3 Ei onnistunut, tutkittava ei pysty tekemään 4 Ei onnistunut, muu syy
LITE_M2_KORKEUS: Mittaus2: korkeus
Kysymys: M2_KORKEUS: Hyppykorkeus cm:n tark

LITE_M2_H: Mittaus2: huomautus
Kysymys: M2_H: Huomioita

LITE_M3: Mittaus3: muunnettu punnerrus
Kysymys: M3: Muunneltu punnerrus (0-40)
Arvot: 1..4
1 Tehtiin onnistuneesti 2 Keskeytettiin tai tehtiin ohjeista poiketen 3 Ei onnistunut, tutkittava ei pysty tekemään 4 Ei onnistunut, muu syy
LITE_M3_TOISTOT: Mittaus3: toistot
Kysymys: M3_TOISTOT: Hyväksyttyjen toistojen lukumäärä 40 sek aikana

LITE_M3_H: Mittaus3: huomautus
Kysymys: M3_H: Huomioita

LITE_M4: Mittaus4: dynaaminen vartalon kohotus
Kysymys: M4: Dynaaminen vartalonkoukistus (0-20): Onnistuiko dynaaminen vartalonkoukistus ?
Arvot: 1..4
1 Tehtiin onnistuneesti 2 Keskeytettiin tai tehtiin ohjeista poiketen 3 Ei onnistunut, tutkittava ei pysty tekemään 4 Ei onnistunut, muu syy
LITE_M4_TOISTOT: Mittaus4: toistot
Kysymys: M4_TOISTOT: Hyväksyttyjen suoritusten lukumäärä

LITE_M4_H: Mittaus4: huomautus
Kysymys: M4_H: Huomioita

LITE_M5: Mittaus5: 6 min kävely
Kysymys: M5: Onnistuiko 6 min kävely?
Arvot: 1..4
1 Tehtiin onnistuneesti 2 Keskeytettiin tai tehtiin ohjeista poiketen 3 Ei onnistunut, tutkittava ei pysty tekemään 4 Ei onnistunut, muu syy
LITE_M5_RPE: Mittaus5: RPE alussa
Kysymys: M5_RPE: 6 minuutin kävely - RPE alussa (6-20)

LITE_M5_SYKE2: Mittaus5: syke 2 min
Kysymys: M5_SYKE2: 6 minuutin kävely - syke 2 min (20-220)

LITE_M5_SYKE4: Mittaus5: syke 4 min
Kysymys: M5_SYKE4: 6 minuutin kävely - syke 4 min (20-220)

LITE_M5_SYKE6: Mittaus5: syke 6 min
Kysymys: M5_SYKE6: 6 minuutin kävely - syke 6 min (20-220)

LITE_M5_RPE6: Mittaus5: RPE lopussa
Kysymys: M5_RPE6: 6 minuutin kävely - RPE lopussa (6-20)

LITE_M5_LITE_MATKA: Mittaus5: matka m
Kysymys: M5_MATKA: 6 minuutin kävely - kävelty matka m (0 - 1000 m)

LITE_M5_H: Mittaus5: huomautus
Kysymys: M5_H: Huomioita


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2011 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013-2015 | Päivitetty 19.11.2015 | Harri Rissanen