Datantilauspyyntö | Mittareita ja muunnoksia

  • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)

Aikuiset (29 vuotta täyttäneet)
Nuoret (alle 29-vuotiaat)
Mini-Suomi uusintatutkimus

Jos aineistopyyntö liittyy THL biopankki -suunnitelmaan, niin valitse myös alla oleva
THL biopankkiMuuttujat

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä. MITTAREITA JA MUUNNOKSIA


M_15D: 15D Elämänlaatumittarin arvo

M_BDI13_SUM: BDI-13, summapistemäärä, painotettu puuttuvilla (max 4), pyöristetty kokonaislukuun

M_BDI13_3LK: BDI-13, prevalenssi, 3-luokkaa, katkaisukohdat 4/5 ja 8/9

KYS1_EQ5SCORE_UK_TTO: EuroQol-mittarin engl.arvo

KYS1_EQ5SCORE_FIN_VAS: EuroQol-mittarin suomal.arvo

KYS1_K69_GHQ: GHQ, summapistemäärä, painotettu puuttuvilla (max 2), pyöristetty kokonaislukuun

KYS1_K69_GHQ_2_3: GHQ, prevalenssi, katkaisukohta 2/3

KYS1_K69_GHQ_3_4: GHQ, prevalenssi, katkaisukohta 3/4

KYS1_K69_GHQ_4_5: GHQ, prevalenssi, katkaisukohta 4/5

KYS3_SOCMEAN_T11: Antonowsky, Sense Of Coherence, KA

KYS3_SOCSUM_T11: Antonowsky, Sense Of Coherence, Summa

TAS_SUM: Toronto Aleksitymia Scale (TAS), summapistemäärä

TASFAC1: TAS, Faktori 1

TASFAC2: TAS, Faktori 2

TASFAC3: TAS, Faktori 3

KYS1_V_OLUT: Olut, alkoholia g/v

KYS1_V_VIINI: Viini, alkoholia g/v

KYS1_V_VIINA: Viina, alkoholia g/v

KYS1_K39_M4: Kokonaisalkoholinkulutus g/v

M_AUDIT: AUDIT_C-kulutusindeksi

KYS1_K83_Y: Haastattelun ja kyselyn yhdistetty työssäolo

KYS1_MBI_SUM: MBI, dimensioiden painotettu summapistemäärä, puuttuvat korvattu osion keskiarvolla

KYS1_MBI3LK: MBI, prevalenssi, 3 luokkaa, katkaisukohdat 1.50 ja 3.50

M_SCL_25_SOMAT1: SCL-25 ahdistus KA

M_SCL_25_SOMAT1_1: SCL-25 ahdistus KA, 2-lk, <=1.75=0, >1.75=1

M_SCL_25_SOMAT2: SCL-25 masennus KA

M_SCL_25_SOMAT2_2: SCL-25 masennus KA, 2-lk, <=1.75=0, >1.75=1

M_SCL_25_SOMAT3: SCL-25 oirekysely KA

M_SCL_25_SOMAT3_3: SCL-25 oirekysely KA, 2-lk, <=1.75=0, >1.75=1

M_TUPAKKA1: Tupakointi: indeksi, 5 lk, muunnos
Arvot: 1..5
1 Päivittäin tupakoiva 2 Satunnaisesti tupakoiva 3 Lopettanut: 1-12 kk sitten 4 Lopettanut: yli 1 v sitten 5 Tupakoimaton
M_TUPAKKA2: Tupakointi: päivittäin, 3 lk, muunnos
Arvot: 1..3
1 Tupakoi päivittäin 2 Tupakoi satunnaisesti 3 Ei lainkaan
M_TUPAKKA3: Tupakointi: säännöllisesti, muunnos
Arvot: 0..1
0 Ei tupakoi säännöllisesti 1 Tupakoi säännöllisesti
T11_SCOFF: SCOFF: Summa T11_Kys1N_K39--T11_Kys1N_K43

M_WHO_QOL_T11: WHO-QOL Elämänlaatumittari KA

E_FOVOS: OHIP: summamja, jossa max 2 puuttuvaa, puuttuvat korvattu ka:lla

E_FOVOM: OHIP: keskiarvo, jossa max 2 puuttuvaa, puuttuvat korvattu ka:lla

OHIP: OHIP: at least one impact often
Arvot: 1..2
1 kyllä 2 ei
E_OFOVOS: OHIP: summamja, jossa max 2 puuttuvaa, puuttuvat korvattu ka:lla

E_OFOVOM: OHIP: keskiarvo, jossa max 2 puuttuvaa, puuttuvat korvattu ka:lla

OHIP_O: OHIP: at least one impact occ. or more
Arvot: 1..2
1 kyllä 2 ei
SEV_S: OHIP: korjattu summamja, jossa max 2 puuttuvaa, puuttuvat korvattu keskiarvoll

SEV_M: OHIP: korjattu keskiarvo, jossa max 2 puuttuvaa, puuttuvat korvattu keskiarvoll

TKI2011: Työkykyindeksi Terveys 2011


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2011 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013-2015 | Päivitetty 19.11.2015 | Harri Rissanen