OTOSTIEDOT

► AINEISTO_2011 : Aineistokoodi Terveys 2011
1101 Terveys 2000 Aikuiset 1102 Terveys 2000 Mini-Suomi 1103 Ylimääräiset tutkittavat 1104 Terveys 2000 Nuoret 1105 Terveys 2011 Nuoret
► OTOS_COURAGE : Courage-otokseen kuuluminen
0 ei kuulu Courage-otokseen 1 kuuluu Courage-otokseen
► OTOS_LIIKUNTA : Liikunta-otokseen kuuluminen
0 ei kuulu Liikunta-otokseen 1 kuuluu Liikunta-otokseen
► OTOS_KOTIRR : Kotirr-otokseen kuuluminen
0 ei kuulu Kotirr-otokseen 1 kuuluu Kotirr-otokseen
► OTOS_SUU : Suututkimuksen-otokseen kuuluminen
0 ei kuulu Suututkimuksen-otokseen 1 kuuluu Suututkimuksen-otokseen
► OTOS_SUU_RTG : Suun röntgen-otokseen kuuluminen
0 ei kuulu Suun röntgen-otokseen 1 kuuluu Suun röntgen-otokseen
► T2011_NUORET : T2011 nuorten-otokseen kuuluminen
0 ei kuulu T2011 nuorten-otokseen 1 kuuluu T2011 nuorten-otokseen
► OTOS_NUORET_TT : Nuorten terveystarkastus-otokseen kuuluminen
0 ei kuulu Nuorten terveystarkastus-otokseen 1 kuuluu Nuorten terveystarkastus-otokseen
► OTOS_NUORET_POSTIK : Nuorten postikysely-otokseen kuuluminen
0 ei kuulu Nuorten postikysely-otokseen 1 kuuluu Nuorten postikysely-otokseen
► IKA2 : Ikä 1.7.2011
► KIELI : Kieli
► SP2 : Sukupuoli
1 mies 2 nainen
► SS : Siviilisääty: VRK:n tieto
0 ei tietoa 1 naimaton 2 avioliitossa 3 asumiserossa 4 eronnut 5 leski 6 rekisteröity parisuhde 7 eronnut rekisteröidystä parisuhteesta 8 leski rekisteröidystä parisuhteesta
► SYNTVUOSI : Syntymävuosi
► KUTSUTAAN_2011 : Kutsutaan Terveys 2011 tutkimukseen
0 ei 1 kutsutaan 2 poistettu kutsutuista 1.7.2011
► A_KUNTA : Asuinkunta (1.7.2011)
► A_KUNTA_NIMI : Asuinkunta, nimi (1.7.2011)
► A_KUNTA_SHP : Asuinkunta, sairaanhoitopiiri (1.7.2011)
► A_KUNTA_SHP_NIMI : Asuinkunta, sairaanhoitopiirin nimi (1.7.2011)
► ERVA_ALUE : Erva-alue
1 HYKS erva 2 TYKS erva 3 TAYS erva 4 KYS erva 5 OYS erva
► ALL_EXPANSION_W : Terveys 2011: väestöpaino
► ALL_ANALYSIS_W : Terveys 2011: analyysipaino
► OSITE : Osite
► RYVAS : Ryväs
► HES_EXPANSION_W : Terveys 2011 terveystarkastus: väestöpaino
► HES_ANALYSIS_W : Terveys 2011 terveystarkastus: analyysipaino
► OSALL_TERVTARK_PVM : Osallistumispäivä terveystarkastukseen
► OSALL_KOTI_TERV_PVM : Osallistumispäivä kotiterveystarkastukseen
► OSALL_PUHELIN_PVM : Osallistumispäivä puhelinhaastatteluun
► OSALL_KARHU_PVM : Osallistumispäivä karhukyselyyn
► KOKO_VPVM : Koko tutkimuksen viitepäivä
► M_KOULU3 : Koulutusaste, 3-luokkainen
1 alin koulutusaste 2 keskimmäinen koulutusaste 3 ylin koulutusaste
► M_KOULU7 : Koulutusaste, 7-luokkainen
1 kansakoulu tai vähemmän 2 muu alempi perusaste 3 ylempi perusaste 4 keskiaste 5 alempi korkea-aste 6 ylempi korkeakouluaste 7 tutkijakouluaste
► OSALL_TERVTARK : Osallistuminen terveystarkastukseen
0 Ei osallistunut terveystarkistukseen 1 Osallistunut terveystarkastukseen
► OSALL_KOTI_TERV : Osallistuminen kotiterveystarkastukseen
0 Ei osallistunut kotiterveystarkistukseen 1 Osallistunut kotiterveystarkastukseen
► OSALL_PUHELIN : Osallistuminen puhelinhaastatteluun
0 Ei osallistunut puhelinhaastatteluun 1 Osallistunut puhelinhaastatteluun
► OSALL_KARHU : Osallistuminen karhukyselyyn
0 Ei osallistunut karhukyselyyn 1 Osallistunut karhukyselyyn
► OSALL_KYS1 : Osallistuminen aikuisten kysely 1:een
0 Ei osallistunut aikuisten kysely 1:een 1 Osallistunut aikuisten kysely 1:een
► OSALL_KYS2 : Osallistuminen aikuisten kysely 2:een
0 Ei osallistunut aikuisten kysely 2:een 1 Osallistunut aikuisten kysely 2:een
► OSALL_KYS3 : Osallistuminen aikuisten kysely 3:een
0 Ei osallistunut aikuisten kysely 3:een 1 Osallistunut aikuisten kysely 3:een
► OSALL_KYS1_N : Osallistuminen nuorten kysely 1:een
0 Ei osallistunut nuorten kysely 1:een 1 Osallistunut nuorten kysely 1:een
► OSALL_KYS2_N : Osallistuminen nuorten kysely 2:een
0 Ei osallistunut nuorten kysely 2:een 1 Osallistunut nuorten kysely 2:een
► OSALL_KYS3_N : Osallistuminen nuorten kysely 3:een
0 Ei osallistunut nuorten kysely 3:een 1 Osallistunut nuorten kysely 3:een
► OSALL_MIG : Osallistuminen migreenikyselyyn
0 Ei osallistunut migreenikyselyyn 1 Osallistunut migreenikyselyyn
► OSALL_KOTIRR : Osallistuminen kotiverenpainemittaukseen
0 Ei osallistunut kotiverenpainemittaukseen 1 Osallistunut kotiverenpainemittaukseen
► OSALL_LIIKKYS : Osallistuminen liikuntakyselyyn
0 Ei osallistunut liikuntakyselyyn 1 Osallistunut liikuntakyselyyn
► OSALL_LIIKMITT : Osallistuminen liikuntamittarin käyttöön
0 Ei osallistunut liikuntamittarin käyttöön 1 Osallistunut liikuntamittarin käyttöön
► OSALL_LIIKBLAISE : Osallistunut liikuntapisteen mittauksiin
0 Ei osallistunut liikuntapisteen mittauksiin 1 Osallistunut liikuntapisteen mittauksiin
► OSALL_T4140 : Osallistunut nuorten netti/katokyselyyn
0 Ei osallistunut nuorten netti/katokyselyyn 1 Osallistunut nuorten netti/katokyselyyn


© Terveys 2011 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014 | Päivitetty 05.03.2014 | Mikko Pekkarinen