Terveys2000 logo  


HAASTATTELUSISÄLLÖT
29+ vuotiaat (T4001) Lyhyt haastattelu (T4075) 18–28 -vuotiaat (T4142) Puhelinhaastattelu (T4077)
A. Taustatiedot
AA. Äidinkieli, siviilisääty ja parisuhde  AA00-06 AA00-01 AA00-06 AA01
AB. Kotitalous AB01 AB01 AB01 AB01
AC. Koulutus AC01-03 AC01-02 AC01-03 AC01-02
AD. Pääasiallinen toiminta, ammatti AD01-08 AD01-05 AD01-08 AD01-02, 04
AE. Nykyinen/entinen ammatti (päätyö) AE01-09 AE01-06 AE01-09 AE01
AF. Työaika ja palkkaus (päätyö) AF01-05 - AF01-05 -
AH. Työttömyys AH01-05 AH01-05 AH01-03 AH01, 03
AI. Puolison tiedot AI04-05 - AI04 AI04 
B. Terveydentila ja sairaudet
BA. Koettu terveys ja pitkäaikaissairastavuus BA01-03 BA01-02 BA01-03 BA01-02
Keuhkosairaudet BA04-07 BA04-06 BA04 BA04-06
Sydänsairaudet BA08-12 BA08-10 - BA08-10
Muut verenkiertoelinten sairaudet BA13-16 BA13-14 BA13 BA13-14
Nivelten, raajojen ja selän viat, sairaudet ja tapaturmat BA18-24 BA18-24 BA18-24 BA18-19, 21,24
Mielenterveyden ongelmat BA25 BA25 BA25 BA25
Näkö- ja kuuloviat BA36-40 BA36-40 BA39-40 BA36-38, 40
Muut lääkärin toteamat sairaudet BA26-46  BA26-46 BA26-46 BA26, 32 , 35, 44-46
BB. Sairauksien hoito BB01 BB01 BB01 BB01
Sairaalahoidot BB10 BB10 - BB10
Leikkaukset BB12 - - -
BC. Miesten kysymykset BC02 BC02 BC02 -
Lapsettomuus BC03-04 - BC03-04 -
Ehkäisy BC05 - BC05 -
BD. Naisten kysymykset BD00 - BD00 -
Kuukautiset BD02-06 - BD02-05 -
Raskaudet ja synnytykset BD07-17 BD11-22 BD07-17 -
Lapsettomuus ja lapsettomuushoidot BD23-25 - BD23-25 -
Ehkäisy BD261-29 - BD261-29 -
Hormonikorvaushoidot BD32-34 - - -
C. Vanhempia ja sisaruksia koskevat kysymykset
CA. Vanhemmat - - CA01-08 -
CB. Lapsuuden elinolot - - CB01-11 -
D. Terveyspalvelut
DA. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus DA00-07 DA00-04 DA00-07 -
DB. Käynnit avohoidossa sairauksien ja oireiden vuoksi DB01-11 DB01-08 DB01-11 DB01
DC. Mielenterveyspalvelut DC01-12 DC01-05 DC01-12 -
DD. Terveystarkastukset ja ehkäisevät terveyspalvelut DD01-08 DD04-08 DD01-04 -
DE. Fysioterapia DE01-03 DE01-02 DE01-03 -
Muut hoidot DE03-04 - DE03-04 -
DF. Lääkkeet DF01-09 DF01-09 DF01-09 DF02-03
E. Suun terveys
EA. Suun terveydentila EA01-05 EA01-05 EA01-02 -
EB. Suun omahoito EB01-03 EB01 EB01-03 -
EC. Palvelujen käyttö EC01-05 EC01-06 EC01-05 EC06
ED. Hammashoidon asiakas ED01-07 ED04 ED01-07 ED04
F. Elintavat
FA. Ruokailu FA02-12 FA02-11 FA05-12 -
FB. Tupakka FB01-08 FB01-07 FB01-08 FB05
Pituus ja paino (ks. Kysely 1, T4002) - - - K19-20
Liikunta (ks. Kysely 1, T4002) - - - K22
Alkoholinkäyttö (ks. Kysely 1, T4002) - - - K28
G. Elinympäristö
GB. Asunto ja asuinympäristö GB06-01 GB06-01 GB04 -
Asumisen haitat GB05-010 GB05-010 - -
GC. Lähiympäristön palvelut GC01-07 - - -
H. Toimintakyky
HA. Tavanomaiset toiminnat (ADL ja IADL) HA01-02 HA01-02 HA01 HA01-02
HB. Liikkumiskyky HB01-14 HB01-11 HB01-08 HB02,6-7,9-10
HC. Aistitoiminnot (näkö, kuulo) HC01-06 HC01-06 HC01-04 HC01,04,-06
HD. Avun tarve ja saanti HD01-10 HD01-10 HD01-10 HD01-03,05-6,8-10
HG. Apuvälineet HG01-09 HG01-09 HG01-09 HG01-03,05,07
HF. Kognitiivinen toimintakyky (MMSE 55+) HF01-14 HF01-14 HF09-10 HF09-10
I. Työ ja työkyky
IA. Työolot IA04 - IA04 -
IB. Työkyky IB01-15 IB01-12 IB01-15 IB01, 04, 11-12
IC. Osaaminen IC01-04 - IC01-04 -
ID. Eläkeasenteet ID01-02 - - -
IE. Työhistoria IE01-06 - IE01-06 -
J. Kuntoutus
JA. Palveluiden käyttö JA01-07 JA01 JA01-07 -
JB. Kuntoutuksen tarve JB01-06 JB01-06 JB01-06 -
K. Haastattelijan arviot
KA. Terveystarkastusaika KA01 KA01 KA01 KA01
KB. Haastattelijan arvioita tutkittavan toimintakyvystä KB03-06 KB03-06 KB03-06 KB04-06