Terveys2000 logo  


KYSELYSISÄLLÖT
  29+ vuotiaat 18–28 -vuotiaat  
(T4002) (T4002_2 )
Kysely 1 kys. nro. kys. nro. Sisältö
Toimintakyky 1-3 1-2 EuroQol
Sosiaalinen ympäristö 4 3
Lähiympäristön turvallisuus 5-6 4-5  
Psyykkiset kokemukset 7-18 6-17 GHQ
Itsensä vahingoittaminen - 18-19  
Paino ja pituus 19-20 20-21
Liikunta 21-25 22-26  
Ajankäyttö ja harrastukset 26 27
Alkoholinkäyttö 27-36 28-37 AUDIT
Alkoholiongelmien hoito 37-38 -
Makean syöminen ja juominen 39 38  
Syömiseen liittyvät ongelmat - 39-43 SCOFF
Seksuaalielämä - 44-48  
Terveyden edistäminen 40 49
Elämänlaatu 41-43 50-52 WHOQOL
Työn kokeminen ja kuormittavuus 44-46 - Maslach (MBI)
Työn ja opiskelun kokeminen - 53 Maslach (MBI)
Työolot 47-48 54-57
Vireys 49-51 58-60  
Yksinäisyys 52 61
Toimentulo 53 62  
Lapsuusaika - 63
   
  29+ vuotiaat 18–28 -vuotiaat  
(T4003) (T4003_2)
Kysely 2 kys. nro.  kys. nro. Sisältö
Hengenahdistus 1-4 -  
Rintakipu 5-13 -
Allergiaoireet 14-19 1-6  
Tuki- ja liikuntaelimistön oireet    
Selkäkipu 20-30 7-17  
Niskakipu 31-39 18-26
Olkapääkipu 40-44 27-31  
Niveloireet 45-46 32-33
Yleinen haitta 47-48 34-35  
Kävelyvaikeudet 49-50 -
Kaatumiset 51-53 -  
Mieliala ja tunteet 54 36 BDI-13 (BECK)
Arkielämän kokeminen 55 37 Antonovskyn SOC-13
   
  29+ vuotiaat  18–28 -vuotiaat  
 (T4005)  (T4005_2)
Kysely 3 kys. nro. kys. nro. Sisältö
Uni ja nukkuminen 1-7 1-3  
Vuodenaikavaihtelut 8-9 4-5
Oireilu 10 6 SCL-25
Terveyteen liittyvä elämänlaatu 11 7 15D
Suun terveyteen liittyvät ongelmat 12 - OHIP
Ihmissuhteet 13 8
Tunteiden kokeminen 14 9 TAS-20
Hoiva- ja terveyspalvelujen rahoitus 15-18 -
   
Terveyskysely (T4095, ns. katokysely),       
29 vuotta täyttäneet  kys. nro.   Sisältö
Terveydentila ja sairaudet 1-2   BA01-02, (koettu terveys ja pitk.aik.sair.)
Keuhkosairaudet 3-5   BA04-06
Sydän- ja verisuonisairaudet 6-10   BA08-10, BA13-14
Nivel- ja selkäsairaudet 11-14   BA18-19, BA21          
Tapaturmat 15   BA24
Mielenterveyden ongelmat 16   BA25
Näkö- ja kuuloviat 17-20   BA36-38, BA40
Muut sairaudet 21-25   BA26, BA32, BA35, BA44, BA46 
Sairauksien hoito 26-27   BB01
Palvelujen käyttö 28-29   BB10, DB01, DB03, DB08
Lääkkeet 30   DF02, DF03
Hammashoito 31-32   EC06, ED04
Työkyky 33-36   IB01, IB04, IB11-12
Toimintakyky 37-39   HA01-02, HB06-07, HB09-10, HB02
(näkö) 40   HC01
(kuulo) 41   HC04
(kognitiivinen toimintakyky) 42-44   HF09-10
Avun tarve ja saanti 45-53   HD01-03, HD05-06, HD08-10
Apuvälineet 54   HG01-03, HG05, HG07
Pituus ja paino 55-56   K1_K19-20 (kysely 1, kys 19-20)
Elintavat: 57-61    
(tupakointi) 57   FB05 
(liikunta) 58-59   K1_K21-22
(vihannekset) 60   FA09
(alkoholi) 61   K1_K28
Perhe 62-66   AA01, AB01, BD22-24
Koulutus 67-68   AC01-02
Pääasiallinen toiminta ja ammattiasema 69-74   AD01-02, AD04, AE01, AH01, AH03
Terveystutkimukseen osallistuminen 75-76   -
Naisten kysymykset 77-80   BD08, BD19-21(eri muotoilu), BD32
   
Terveyskysely (T4140)       
(postikysely ja katokysely), 18-28 -vuotiaat  kys. nro.   Sisältö
Perhe 1-4   T4142: AA01, AB01, BC02/BD22
Lapsuuden elinolot 5-9   T4142: CB05-06, CB10-11; T4002_2: no. 63
Koulutus 10-11   T4142: T4142: AC01-02
Elämänlaatu 12-14   T4002_2: no. 50-52
Terveys 15-22   T4142:  BA01-02, BA04; T4003_2: no. 2, 4; 
      T4142: BA26; BA24; BA25, Ba25a; BB01A, BB01C
Käynnit avohoidossa sairauksien ja oireiden vuoksi 23-30   T4142: DB01, DB03, DB08, DD01, EC06, ED04, DC12
Psyykkiset kokemukset 31-45   T4002_2: no. 6-17 /GHQ), 61, 18-19
Uni ja nukkuminen 46-47   T4005_2: 1-2
Lääkkeet 48-50   T4142: DF02-04
Oireet 51-53   T4003_2: 9, 18, 27, 11, 20, 29 (päänsärkyä 
    koskevien kysymyksiä ei löytynyt muualta); 53: ei löytynyt
Työkyky 54-55   T4142: IB01, IB04
Näkö ja kuulo 56-58   T4142: HG01, HC01, HC04
Oppiminen ja muisti 59-60   T4142: HF09_A, HF09_B, HF10
Paino ja pituus 62-63   T4002_2: no. 20-21
Tupakka ja päihteet 64-67   T4142: FB05; 4002_2; no 29-31
Raskauden ehkäisy  68-69   T4142: BC05/BD261, BC05_1/BD261_1b; T4002_2: no. 48
Fyysinen kunto ja liikunta 70-72   T4142: HB01, HB03; T4002_2: no. 23
Pääasiallinen toiminta ja ammatti 73-75   T4142: AD01, AE06a, AE01
Työttömyys 76-78   T4142: AH01-03
Naisten kysymykset 79-81   T4142: BD08d, BD21, BD19&20 (yhdistetty)
   
Kysely 4 (T4045) kys. nro.   Sisältö
Terveydentila 1   Kys1_K2
  2   Kys2_K14
  3   Kys2_K24
  4   Kys2_K33
  5   Kys2_K42
  6-11   Kys2_K45-50
Elintavat 12   Kys1_K21
13   Kys1_K28
Elämänlaatu 14   Kys1_K41
  15-16   Kys1_K52-53