Datantilauspyyntö | Terveyskysely nuoret

  • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)

Aikuiset (29 vuotta täyttäneet)
Nuoret (alle 29-vuotiaat)
Mini-Suomi uusintatutkimus

Jos aineistopyyntö liittyy THL biopankki -suunnitelmaan, niin valitse myös alla oleva
THL biopankkiMuuttujat

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.

NUORET / TERVEYSKYSELY


AA01 : Siviilisääty
1 Naimisissa 2 Avoliitossa 3 Eronnut tai asumuserossa 4 Leski 5 Naimaton
AB01 : Talous: Koko
CB01_2_T11 : Vanhemman/vanhempien kanssa asuminen
0 En 1 Kyllä
BD22 : Lapset: elossa lkm, naiset
BC02 : Lapset: elossa lkm, miehet
CB05 : Isän pohjakoulutus
1 Osa kansakoulua tai vähemmän 2 Kansa- tai kansalaiskoulu 3 Kansanopisto tai kansankorkeakoulu 4 Keskikoulu 5 Osa lukiota tai lukion päästötodistus 6 Ylioppilastutkinto
CB06 : Isän ammatti-/korkeakoulutus
1 Ammatillisen koulun 2 Ammatillisen opiston 3 Korkeakoulututkinnon 4 Ei mitään näistä
CB10 : Äidin pohjakoulutus
1 Osa kansakoulua tai vähemmän 2 Kansa- tai kansalaiskoulu 3 Kansanopisto tai kansankorkeakoulu 4 Keskikoulu 5 Osa lukiota tai lukion päästötodistus 6 Ylioppilastutkinto
CB11 : Äidin ammatti-/korkeakoulutus
1 Ammatillisen koulun 2 Ammatillisen opiston 3 Korkeakoulututkinnon 4 Ei mitään näistä
Kys1_K6701 : Lapsuus: perheellä taloudellisia vaikeuksia
0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa
Kys1_K6702 : Lapsuus: työttömyyttä vanhemmilla
0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa
Kys1_K6703 : Lapsuus: vakava sairaus vanhemmilla
0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa
Kys1_K6704 : Lapsuus: isällä alkoholiongelma
0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa
Kys1_K6705 : Lapsuus: äidillä alkoholiongelma
0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa
Kys1_K6706 : Lapsuus: isällä mielenterveysongelma
0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa
Kys1_K6707 : Lapsuus: äidillä mielenterveysongelma
0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa
Kys1_K6708 : Lapsuus: perheessä vakavia ristiriitaisuuksia
0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa
Kys1_K6709 : Lapsuus: vanhempien ero
0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa
Kys1_K6710 : Lapsuus: itsellä vakava tai pitkäaik. Sairaus
0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa
Kys1_K6711 : Lapsuus: koulukiusattu
0 Ei 1 Kyllä 2 En osaa sanoa
AC01N : Peruskoulutus (nuoret)
4 Osa peruskoulua (vähemmän kuin 9 vuotta) 6 Peruskoulu 7 Osa lukiota tai koko lukio (päästötodistus) 8 Ylioppilastutkinto
AC02N : Korkein ammatillinen koulutus tai tutkinto (nuoret)
1 Ei mitään ammattikoulutusta 2 Ammatillinen kurssi tai työpaikkakoulutus 3 Ammattikoulu, oppisopimuskoulutus, näyttötutkinto 4 Ammatillinen koulu (esim. teknillinen koulu) 5 Ammatillinen opistotutkinto 6 Erikoisammattitutkinto (esim. mestarintutkinto) 7 Ammattikorkeakoulututkinto 8 Alempi korkeakoulututkinto 9 Ylempi korkeakoulututkinto 10 Lisensiaatin tutkinto 11 Tohtorin tutkinto
T11_Kys1_K41 : Elämänlaatu
1 Erittäin huonoksi 2 Huonoksi 3 Kohtalaiseksi 4 Hyväksi 5 Erittäin hyväksi
T11_Kys1_K42_1 : Tyytyväisyys terveyteen
1 Erittäin tyytymätön 2 Melko tyytymätön 3 Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 4 Melko tyytyväinen 5 Erittäin tyytyväinen
T11_Kys1_K42_2 : Tyytyväisyys kykyyn selviytyä päivittäisistä toimista
1 Erittäin tyytymätön 2 Melko tyytymätön 3 Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 4 Melko tyytyväinen 5 Erittäin tyytyväinen
T11_Kys1_K42_3 : Tyytyväisyys itseen
1 Erittäin tyytymätön 2 Melko tyytymätön 3 Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 4 Melko tyytyväinen 5 Erittäin tyytyväinen
T11_Kys1_K42_4 : Tyytyväisyys ihmissuhteisiin
1 Erittäin tyytymätön 2 Melko tyytymätön 3 Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 4 Melko tyytyväinen 5 Erittäin tyytyväinen
T11_Kys1_K42_5 : Tyytyväisyys asuinalueen olosuhteisiin
1 Erittäin tyytymätön 2 Melko tyytymätön 3 Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 4 Melko tyytyväinen 5 Erittäin tyytyväinen
T11_Kys1_K43_1 : Riittävästi tarmoa
1 Ei lainkaan 2 Vähän 3 Kohtuullisesti 4 Lähes riittävästi 5 Täysin riittävästi
T11_Kys1_K43_2 : Riittävästi rahaa
1 Ei lainkaan 2 Vähän 3 Kohtuullisesti 4 Lähes riittävästi 5 Täysin riittävästi
BA01 : Nykyinen terveydentila
1 Hyvä 2 Melko hyvä 3 Keskitasoinen 4 Melko huono 5 Huono
BA02 : Sairaus: kroon.sairaus, vika, vaiva/vamma
0 Ei 1 Kyllä
BA04 : Sairaus: astma
0 Ei 1 Kyllä
BA27A1_T11 : Sairaus: allergia, nuha
0 Ei 1 Kyllä
BA27A2_T11 : Sairaus: allergia, silmätulehdus
0 Ei 1 Kyllä
BA26 : Sairaus: diabetes
0 Ei 1 Kyllä
BA24 : Vamma: tapaturman aiheuttama
0 Ei 1 Kyllä
BA24A1A : Vamma: kasvo- tai leukavamma
0 Ei 1 Kyllä
BA24A1 : Vamma: muu pää-/aivovamma
0 Ei 1 Kyllä
BA24A2 : Vamma: näkövamma
0 Ei 1 Kyllä
BA24A4 : Vamma: yläraaja
0 Ei 1 Kyllä
BA24A5 : Vamma: muu alaraajavamma
0 Ei 1 Kyllä
BA24A6 : Vamma: vartalo/selkä
0 Ei 1 Kyllä
BA25 : Sairaus: psyykkinen
0 Ei 1 Kyllä
BA25A1 : Sairaus: psykoosi
1 Kyllä 2 Ei
BA25A2 : Sairaus: masennus
1 Kyllä 2 Ei
BA25A3 : Sairaus: ahdistus
1 Kyllä 2 Ei
BA25A4 : Sairaus: päihdeongelma
1 Kyllä 2 Ei
BA25A5 : Sairaus: muu psyykkinen
1 Kyllä 2 Ei
BA25A5_T : Sairaus: muu psyykkinen, mikä
BA46_T11 : Sairaus: muu pitkäaikainen
0 Ei 1 Kyllä
BA46A_1T : Sairaus: muu pitkäaikainen 1, teksti
BA46A_1 : Sairaus: muu pitkäaikainen 1, koodi
BA46A_2T : Sairaus: muu pitkäaikainen 2, teksti
BA46A_2 : Sairaus: muu pitkäaikainen 2, koodi
BA46A_3T : Sairaus: muu pitkäaikainen 3, teksti
BA46A_3 : Sairaus: muu pitkäaikainen 3, koodi
BB01A : Hoito: tarve, lääkärinhoito, jatkuva
0 Ei 1 Kyllä
BB01C : Hoito: tarve, lääkärinhoidon saanti
0 Ei 1 Kyllä
DB01 : Lääkärikäynnit/12 kk
0 Ei 1 Kyllä
DB03A : Lääkärikäynnit: lkm/12 kk, tk.lääkäri
DB03B : Lääkärikäynnit: lkm/12 kk, sairaalan poli
DB03C : Lääkärikäynnit: lkm/12 kk, tt.lääkäri
DB03CN : Lääkärikäynnit: lkm/12 kk, opiskelijath.lääkäri
DB03D : Lääkärikäynnit: lkm/12 kk, yksityislääkärin vo.
DB03FN : Lääkärikäynnit: lkm/12 kk, lääkäri muualla
DB08A : Sairaus: lkm/12 kk, tt.hoitaja
DB08BN1 : Sairaus:lkm/12 kk,opiskelijath
DB08BN2 : Sairaus: lkm/12 kk, muu th/sh
DB08C : Sairaus: lkm/12 kk, koti th/sh
DD01A : Terveystarkastus: ajokortti/5 v
0 Ei 1 Kyllä
DD01BN : Terveystarkastus: työ / opiskelu, 5 v:n aikana
0 Ei 1 Kyllä
DD01C : Terveystarkastus: työttömät 5 v:n aikana
0 Ei 1 Kyllä
DD01F : Terveystarkastus: ehkäisy/5 v
0 Ei 1 Kyllä
DD01G : Terveystarkastus: raskaus, synnytys/5 v
0 Ei 1 Kyllä
DD01IN : Käynyt kutsunnan yhteydessä tehtäväsasä terveystarkastuksessa/ 5 v
0 Ei 1 Kyllä
DD01JN : Käynyt muussa tarkastuksessa / 5 v
0 Ei 1 Kyllä
EC06_T11 : Viimeksi hammashoidossa
1 Edellisen 12 kk aikana 2 1-2 vuotta sitten 3 3-5 vuotta sitten 4 Yli 5 vuotta sitten 5 En ole koskaan käynyt hammashoidossa
ED04 : Hammashoidon tarve
0 Ei 1 Kyllä
DC00AN : Saanut asiantuntija-apua mielenterveysongelmiin
0 Ei 1 Kyllä
DC10N : Tämän hetken terveyspalvelujen tarvearvio mielenterveysongelmien takia
0 Ei 1 Kyllä
Kys1_K69 : GHQ: Keskittyminen työhön tai opiskeluun
0 Paremmin kuin tavallisesti 1 Yhtä hyvin kuin tavallisesti 2 Huonommin kuin tavallisesti 3 Paljon huonommin kuin tavallisesti
Kys1_K70 : GHQ: Valvominen huolien vuoksi
0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti
Kys1_K71 : GHQ: Mukanaolo asioiden hoidossa
0 Tavallista hyödyllisempää 1 Yhtä hyödyllistä kuin tavallisesti 2 Vähemmän hyödyllistä kuin tavallisesti 3 Paljon vähemmän hyödyllistä kuin tavallisesti
Kys1_K72 : GHQ: Kykenee päättämään asioista
0 Paremmin kuin tavallisesti 1 Yhtä hyvin kuin tavallisesti 2 Huonommin kuin tavallisesti 3 Paljon huonommin kuin tavallisesti
Kys1_K73 : GHQ: Jatkuvasti rasituksen alaisena
0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti
Kys1_K74 : GHQ: Ei selviydy vaikeuksistaan
0 Ei ollenkaan 1 Ei enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti
Kys1_K75 : GHQ: Nauttii päivittäisistä toimistaan
0 Enemmän kuin tavallisesti 1 Yhtä paljon kuin tavallisesti 2 Vähemmän kuin tavallisesti 3 Paljon vähemmän kuin tavallisesti
Kys1_K76 : GHQ: Vaikeuksien kohtaaminen
0 Paremmin kuin tavallisesti 1 Yhtä hyvin kuin tavallisesti 2 Huonommin kuin tavallisesti 3 Paljon huonommin kuin tavallisesti
Kys1_K77 : GHQ: Itsensä tunteminen onnettomaksi ja masentuneeksi
0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti
Kys1_K78 : GHQ: Itseluottamuksen kadottaminen
0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti
Kys1_K79 : GHQ: Itsensä tunteminen arvottomaksi
0 En ollenkaan 1 En enempää kuin tavallisesti 2 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 3 Paljon enemmän kuin tavallisesti
Kys1_K80 : GHQ: Itsensä tunteminen kohtalaisen onnelliseksi
0 Enemmän kuin tavallisesti 1 Yhtä paljon kuin tavallisesti 2 Vähemmän kuin tavallisesti 3 Paljon vähemmän kuin tavallisesti
T11_Kys1_K52 : Yksinäisyys
1 En koskaan 2 Hyvin harvoin 3 Joskus 4 Melko usein 5 Jatkuvasti
Nkys_K29 : Harkinnut vakavasti itsemurhaa
1 En koskaan 2 Kyllä, viimeksi alle puoli vuotta sitten 3 Kyllä, viimeksi 6-12 kuukautta sitten 4 Kyllä, viimeksi yli 12 kuukautta sitten
Nkys_K31 : Yrittänyt itsemurhaa
1 En koskaan 2 Kyllä, kerran 3 Kyllä, useammin kuin kerran
Nkys_K3101 : Yrittänyt itsemurhaa, kertaa
Kys3_K01 : Nukkuminen vuorokauden aikana (h)
Nkys_K43 : Nukkuuko tarpeeksi
1 Kyllä, lähes aina 2 Kyllä, usein 3 Harvoin tai tuskin koskaan 4 En osaa sanoa
DF02 : Onko käytössänne tällä hetkellä mitään lääkärin määräämää reseptilääkettä?
0 Ei 1 Kyllä
T11_Kys2_K22 : Oire: selkäkipu 12 kk:n aikana
0 Ei 1 Kyllä
T11_Kys2_K31 : Oire: niskakipu 12 kk:n aikana
0 Ei 1 Kyllä
T11_Kys2_K40 : Oire: olkapääkipu 12 kk:n aikana
0 Ei 1 Kyllä
BA42_1_T11 : Oire: päänsärky 12 kk:n aikana
0 Ei 1 Kyllä
OIRE_46A : Oire: selkäkipu viim. kk:n aikana
0 Ei 1 Kyllä
OIRE_52A : Oire: niskakipu viim. kk:n aikana
0 Ei 1 Kyllä
OIRE_56A : Oire: olkapääkipu viim. kk:n aikana
0 Ei 1 Kyllä
BA42_2_T11 : Oire: päänsärky viim. kk:n aikana
0 Ei 1 Kyllä
T11_NNKys_K5301 : Oire: alakuloisuus/masennus 12 kk:n aikana
0 Ei 1 Kyllä
T11_NNKys_K5302 : Oire: kiinnostuksen menetys 12 kk:n aikana
0 Ei 1 Kyllä
IB01 : Arvio työkyvystä
1 Täysin työkykyinen 2 Osittain työkyvytön 3 Täysin työkyvytön
IB04 : Työkykypistemäärä
0 Täysin työkyvytön 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Työkyky parhaimmillaan
HG01 : Apuvälineet: näkö, silmälasit
0 Ei 1 Kyllä
HC01 : Sanomalehtitekstin lukeminen (silmälaseilla)
1 Pystyn lukemaan vaikeuksitta 2 Pystyn lukemaan, mutta se tuottaa vaikeuksia 3 En pysty lukemaan lainkaan
HC04 : Useamman henkilön välisen keskustelun kuuleminen vaikeuksitta
1 Pystyn vaikeuksitta 2 Pystyn, mutta se tuottaa vaikeuksia 3 En pysty
HF09_A : Muisti: keskittyminen
1 Erittäin hyvin 2 Hyvin 3 Tyydyttävästi 4 Huonosti 5 Erittäin huonosti
HF09_B : Muisti: oppiminen
1 Erittäin hyvin 2 Hyvin 3 Tyydyttävästi 4 Huonosti 5 Erittäin huonosti
HF10 : Muisti: Oma arvio/nyt
1 Erittäin hyvä 2 Hyvä 3 Tyydyttävä 4 Huono 5 Erittäin huono
Kys1_K17B : Pituus
Kys1_K17 : Paino: nykyinen
FB05 : Tupakoi nykyisin
1 Päivittäin 2 Satunnaisesti 3 En lainkaan
T11_Kys1_K28 : Alkoholin käyttö: useus
0 En koskaan ? siirtykää kysymykseen 71 1 Kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 2-4 kertaa kuukaudessa 3 2-3 kertaa viikossa 4 4 kertaa tai useammin viikossa
T11_Kys1_K29 : Alkoholin käyttö: annosta/kerta
1 Yksi tai kaksi annosta 2 3 tai 4 annosta 3 5 tai 6 annosta 4 7-9 annosta 5 10 annosta tai enemmän
T11_Kys1_K30 : Alkoholin käyttö: 6 annosta tai enemmän, useus
0 En koskaan 1 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 Kerran kuukaudessa 3 Kerran viikossa 4 Päivittäin tai lähes päivittäin
BD260 : Naiset ehkäisymenetelmä: ei tarvetta
1 En ole tarvinnut raskauden ehkäisyä, koska minulla ei ole ollut seksikumppania 12 viime kuukauden aikana
BC050 : Miehet ehkäisymenetelmä: ei tarvetta
1 En ole tarvinnut raskauden ehkäisyä, koska minulla ei ole ollut seksikumppania 12 viime kuukauden aikana
BD262 : Naiset ehkäisymenetelmä: e-pillerit
1 Ehkäisypillerit
BC052 : Miehet ehkäisymenetelmä: kumppanilla hormoniehkäisy
1 Kumppanilla on ehkäisypillerit, ehkäisyrengas tai ehkäisylaastari
BD263 : Naiset ehkäisymenetelmä: ehkäisyrengas
1 Ehkäisyrengas
BD264 : Naiset ehkäisymenetelmä: ehkäisylaastari
1 Ehkäisylaastari
BD265 : Naiset ehkäisymenetelmä: hormonikierukka
1 Hormonikierukka
BC053 : Miehet ehkäisymenetelmä: kumppanilla kierukka
1 Kumppanilla on kierukka
BD266 : Naiset ehkäisymenetelmä: kierukka ilman hormonia
1 Tavallinen kierukka ilman hormonia
BD267 : Naiset ehkäisymenetelmä: kondomi
1 Kondomi
BC054 : Miehet ehkäisymenetelmä: kondomi
1 Kondomi
BD268 : Naiset ehkäisymenetelmä: jälkiehkäisy
1 Jälkiehkäisy ("katumuspillerit")
BC055 : Miehet ehkäisymenetelmä: jälkiehkäisy
1 Jälkiehkäisy ("katumuspillerit")
BD269 : Naiset ehkäisymenetelmä: jokin muu
1 Jokin muu
BC056 : Miehet ehkäisymenetelmä: jokin muu
1 Jokin muu
BD269_1 : Naiset ehkäisymenetelmä: jokin muu, mikä
BC056_1 : Miehet ehkäisymenetelmä: jokin muu, mikä
BD261_B1 : Naiset ei ehkäisyä: ei yhdyntöjä
1 Ei yhdyntöjä
BC05_11 : Miehet ei ehkäisyä: ei yhdyntöjä
1 Ei yhdyntöjä
BD261_B3 : Naiset ei ehkäisyä: toivon/toivomme lasta
1 Toivon/toivomme lasta
BC05_13 : Miehet ei ehkäisyä: toivon/toivomme lasta
1 Toivon/toivomme lasta
BD261_B4 : Naiset ei ehkäisyä: minulle on tehty sterilisaatio
1 Minulle on tehty sterilisaatio
BC05_14 : Miehet ei ehkäisyä: minulle on tehty sterilisaatio
1 Minulle on tehty sterilisaatio
BD261_B5 : Naiset ei ehkäisyä: kumppanille on tehty sterilisaatio
1 Kumppanilleni on tehty sterilisaatio
BC05_15 : Miehet ei ehkäisyä: kumppanille on tehty sterilisaatio
1 Kumppanilleni on tehty sterilisaatio
BD261_B2 : Naiset ei ehkäisyä: ei raskauden nahdollisuutta muusta syystä
1 Ei raskauden mahdollisuutta muusta syystä
BC05_12 : Miehet ei ehkäisyä: ei raskauden nahdollisuutta muusta syystä
1 Ei raskauden mahdollisuutta muusta syystä
Nkys_K110 : Onko käyttänyt kondomia
1 Kyllä, aina 2 Kyllä, lähes aina 3 Satunnaisesti 4 En käyttänyt 5 En ole ollut sukupuoliyhteydessä muun kuin vakituisen kumppanini kanssa tai en lainkaan
HB01 : Ruumiillinen kunto
1 Hyvä 2 Melko hyvä 3 Keskitasoinen 4 Melko huono 5 Huono
HB03 : Juokseminen puoli kilometriä
1 Pystyn siihen vaikeuksitta 2 Pystyn siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3 Pystyn siihen mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4 En pysty siihen lainkaan
Kys1_K28 : Liikunta: vapaa-aikana vähintään 30 min
1 Päivittäin 2 4-6 kertaa viikossa 3 2-3 kertaa viikossa 4 Kerran viikossa 5 2-3 kertaa kuukaudessa 6 Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin
AD01 : Toiminta: pääasiallinen
1 Kokopäivätyössä 2 Osa-aikatyössä 3 Opiskelija 4 Eläkkeellä 5 Työtön tai lomautettu 6 Hoitamassa omaa kotitaloutta tai perheenjäseniä 7 Varusmies- tai siviilipalvelussa 8 Muu
AE06AT : Ammatti: nykyinen/viimeinen, teksti
AE01 : Ammatti: asema
1 Palkansaaja 2 Maatalousyrittäjä (ml. metsä-, puutarha-,kalastus- ym.) 3 Muu yrittäjä 4 Ammatinharjoittaja tai freelancer 5 Työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta 6 Työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta 7 Muu, mikä? 8 En ole koskaan toiminut päätoimisesti ammatissa 9 En osaa sanoa
AE01N_1 : Muu ammattiasema, mikä
AH01 : Työttömänä tai lomautettuna / 5 v
0 En ole ? Miehet voitte siirtyä kyselyn loppuun. Naiset siirtykää kysymykseen nr. 79. 1 Olen ollut
AH02 : Kuinka monta kertaa?
AH03 : Kuinka monta kuukautta olette yhteensä ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuoden aikana?
BD08d_T11 : Synnytys: lkm 1
1 Ei yhtään 2 Yhteensä X synnytystä
BD08d_1_T11 : Synnytys: lkm 2
BD08d : Synnytys: lkm
BD21_T11 : Raskaus: abortti / lkm 1
1 Ei 2 Kyllä, montako
BD21_1_T11 : Raskaus: abortti / lkm 2
BD21 : Raskaus: abortti / lkm
BD19 : Raskaus: keskenmeno / lkm
BD20 : Raskaus: kohdun ulkopuolinen raskaus / lkm
BD19_20_T11 : Raskaus: keskenmeno / kohdun ulkoinen raskaus / lkm 1
1 Ei 2 Kyllä, montako
BD19_20_1_T11 : Raskaus: keskenmeno / kohdun ulkoinen raskaus / lkm 2
BD1920_T11 : Raskaus: kohdun ulkopuolinen raskaus / lkm ja/tai keskenmeno / lkm (kato)
T4140_PVM1 : Lomakkeen täyttöpäivä
LOMAKETUNNUS : Lomakkeen numero


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2011 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013-2016 | Päivitetty 8.11.2016 | Harri Rissanen