Datantilauspyyntö | Toimintakykymittauksia

  • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)

Aikuiset (29 vuotta täyttäneet)
Nuoret (alle 29-vuotiaat)
Mini-Suomi uusintatutkimus

Jos aineistopyyntö liittyy THL biopankki -suunnitelmaan, niin valitse myös alla oleva
THL biopankkiMuuttujat

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.

TOIMINTAKYKY


BALA_TESTI: Onko tasapainotesti tehty?
Values: 1..3
1 Kyllä 2 Ei, tutkittava ei pysty seisomaan itsenäisesti 3 Ei, muu syy
BALA_1: Semitandem-asento
Values: 1..2
1 10 sekuntia 2 alle 10 sekuntia
BALA_1_1: Semitandem, s
Values: 0..99

BALA_2: Tandem-asento
Values: 1..2
1 10 sekuntia 2 alle 10 sekuntia
BALA_2_1: Tandem, s
Values: 0..99

BALA_3: Jalat vierekkäin-asento
Values: 1..2
1 10 sekuntia 2 alle 10 sekuntia
BALA_3_1: Jalat vierekkäin, s
Values: 0..99

BALA_HUOM_T: Huomiot tasapainotestistä

TUO_TESTI: Onko tuoliltanousu-testi tehty
Values: 1..3
1 Kylla 2 Ei, tutkittava vuodepotilas 3 Ei, muu syy
TUO_1: Onko käytetty standardituolia?
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
TUO_1_1: Tuolin kuvaus

TUO_2: Tuolilta nousu 1 krt
Values: 1..3
1 Onnistui ilman käsien apua 2 Onnistui käsillä auttaen 3 Ei onnistu
TOKY_7Tuoli1_T11: Tuolilta nousu 1 krt
Muunnos: T2000-vertailua varten yhdistetty TUO_TESTI ja TUO_2; luokitus muutettu.
Values: 0..2
0 Onnistui ilman käsien apua 1 Onnistui käsillä auttaen 2 Ei onnistu
TUO_3: Tuolilta nousu 5 krt
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
TOKY_7Tuolitesti_luok_T11: Tuolilta nousu 5 kertaa, 2-luokk.
Values: 0..1
Muunnos: T2000-vertailua varten yhdistetty TOKY_7Tuoli1_T11 ja TUO_3; luokitus muutettu.
0 Onnistuu 1 Ei onnistu
TUO_3_1: Tuolilta nousujen määrä, 0-4
Values: 0..4

TUO_3_2: Viiteen tuoliltanousuun kulunut aika, s
5 nousun kohdalla otettu väliaika 10 nousun testissä.
Values: 0..99

TOKY_7Tuoli5Aika_T11: Viiteen tuoliltanousuun kulunut aika, s
T2000-vertailua varten, vastaa TUO_3_2 -muuttujaa
Values: 0..99

TUO_4: Tuolilta nousu 10 krt
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
TUO_4_1: Tuolilta nousujen määrä, 0-10
Values: 0..9

TUO_4_2: Kymmenen tuolilta nousun aika, s
Values: 0..99

TUO_HUOM_T: Huomiot tuoliltanousutestistä

PUR_TESTI: Onko puristusvoimatesti tehty?
Values: 1..3
1 Kyllä 2 Ei, tutkittava ei pysty puristamaan kummallakaan kädellä 3 Ei, muu syy
PUR_1: Dominoiva (kirjoittava) käsi
Values: 1..2
1 oikea 2 vasen
PUR_1_1: Oteleveys
Values: 1..5

PUR_2: 1. puristus, kg
Values: 0..99

PUR_3: 2. puristus, kg
Values: 0..99
Values: 0..99

PUR_4: 3. puristus, kg
3. puristus on tehty, jos 1. ja 2. suorituksen välinen ero on yli 10 % suurempi kuin 1. suoritus.
Values: 0..99

PUR_MAX: Maksimaalinen puristusvoima, kg
Muunnos: 1.-3. puristuksesta paras
Values: 0..99

PUR_5: Mitattu käsi
Values: 1..2
1 oikea 2 vasen
PUR_HUOM_T: Huomiot puristusvoimatestistä

KAV_TESTI: Onko kävelytesti tehty?
Values: 1..3
1 Kyllä 2 Ei, tutkittava ei pysty kävelemään itsenäisesti 3 Ei, muu syy
KAV_AIKA1: Kävelyaika, 4 m
Values: 0..99

KAV_AIKA1: Kävelyaika, 6.1 m
Values: 0..99

KAV_NOPEUS2: Kävelynopeus 6.1 m matkalla, m/s
Values: 0..9

KAV_NOPEUS1: Kävelynopeus 4 m matkalla, m/s
Laskettu vain, jos vain 4 m testi on tehty
Values: 0..9

KAVELYNOPEUS: Kävelynopeus, m/s (yhdistetty 6,1 tai 4 m matkat)
Muunnos: yhdistetty eri mittaisten matkojen kävelynopeudet (jos tutkimuspaikassa ei ollut tilaa 6,1 metrin matkalle, tehtiin kävelytesti 4 m matkalla).
Values: 0..9

TOKY_8Nopeus_T11: Kävelynopeus, m/s
T2000-vertailua varten: vastaa KAVELYNOPEUS -muuttujaa T2011:ssa
Values: 0..9

KAV_APU_0: Apuväline kävelytestissä: ei apuvälinettä
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
KAV_APU_1: Apuväline kävelytestissä: keppi
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
KAV_APU_2: Apuväline kävelytestissä: kyynär- tai kainalosauva(t)
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
KAV_APU_3: Apuväline kävelytestissä: Rollator
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
KAV_APU_4: Apuväline kävelytestissä: Muu
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
KAV_HUOM_T: Huomioita kävelytestistä

NAKO_TESTI: Onko näkötesti tehty?
Values: 1..3
1 Kyllä 2 Ei, tutkittava sokea 3 Ei, muu syy
TOKY_1Lasit: Silmä- tai piilolasit (olemassa)
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
TOKY_1LahiL: Käyttääkö silmä- tai piilolaseja lukiessa
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
TOKY_1LLNyt: Lasit lähinäkötestissä
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä Values: 3..99

TOKY_1Lahivisus: Lähinäön tarkkuus, visus
Visus-arvot 0.05-1.25; 99=sokea
Values: 5..99

TOKY_1Lahivisus_luok: Lähinäön tarkkuus, 4-luokkainen
Values: 1..4
1 Normaali=visus 0,5-1,25 2 Heikentynyt=visus 0,32-0,4 3 Heikkonäköinen=visus 0,05-0,25 4 Sokea tai lähes sokea=visus <0,05
TOKY_1KaukoL: Käyttääkö silmä- tai piilolaseja kauas katsoessa
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
TOKY_1KLNyt: Lasit kaukonäkötestissä
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä Values: 1..99

TOKY_1Kaukovisus: Kaukonäön tarkkuus, visus
Visus-arvot 0.10-2.00; 99=sokea
Values: 1..99

TOKY_1Kaukovisus_luok: Kaukonäön tarkkuus, 4-luokkainen
Values: 1..4
1 Normaali=visus 0,63-2,00 2 Heikentynyt=visus 0,32-0,5 3 Heikkonäköinen=visus 0,10-0,25 4 Vaikeasti heikkonäkäinen tai sokea=visus <0,1
NAKO_HUOM_T: Huomiot näkötestistä

TOKY_1Nakotutk: Onko ollut näkötutkimuksissa
Kysymys esitetty, jos TOKY_1Lahivisus =<0,4 tai 99 tai TOKY_1Kaukovisus =<0,80 tai 99.
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
NAKO_TUTKPAIKKA_1: Näkötutkimuspaikka: optikko
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
NAKO_TUTKPAIKKA_2: Näkötutkimuspaikka: yksityisen silmälääkäri
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
NAKO_TUTKPAIKKA_3: Näkötutkimuspaikka: terveyskeskus
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
NAKO_TUTKPAIKKA_4: Näkötutkimuspaikka: sairaalan silmäpoliklinikka
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
NAKO_TUTKPAIKKA_5: Näkötutkimuspaikka: muu, mikä?
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä
NAKO_TUTKPAIKKA_M: Näkötutkimuspaikka, muu

TOKY_1NakoKunto: Onko saanut näkövammaisten kuntoutuspalveluita
Kysymys esitetty, jos TOKY_1Kaukovisus =<0,25 tai 99.
Values: 0..1
0 Ei 1 Kyllä 1 Kylla
NIVEL_1: Kyykistys
Values: 1..4
1 normaali 2 vaikeutunut 3 ei onnistu 4 ei tehty
TOKY_6Kyykistys_T11: Kyykistys
Muunnos: T2000-vertailua varten NIVEL_1-muuttujan luokitus muunnettu
Values: 0..2
0 normaali 1 vaikeutunut 2 ei onnistu
NIVEL_2o: Olkavarren nosto ylös, oikea
Values: 1..4
1 normaali 2 vaikeutunut 3 ei onnistu 4 ei tehty
NIVEL_2v: Olkavarren nosto ylös, vasen
Values: 1..4
1 normaali 2 vaikeutunut 3 ei onnistu 4 ei tehty
TOKY_6OlkavarNosto_T11: Olkavarsien nosto ylös
Muunnos T2000-vertailua varten: NIVEL_2o ja NIVEL_2v tulokset yhdistetty, luokitus muunnettu.
Values: 0..2
0 normaali 1 vaikeutunut 2 ei onnistu
NIVEL_3o: Olkavarren ulkokierto, oikea
Values: 1..4
1 normaali 2 vaikeutunut 3 ei onnistu 4 ei tehty
NIVEL_3v: Olkavarren ulkokierto, vasen
Values: 1..4
1 normaali 2 vaikeutunut 3 ei onnistu 4 ei tehty
NIVEL_4o: Olkavarren sisäkierto, oikea
Values: 1..4
1 normaali 2 vaikeutunut 3 ei onnistu 4 ei tehty
NIVEL_4v: Olkavarren sisäkierto, vasen
Values: 1..4
1 normaali 2 vaikeutunut 3 ei onnistu 4 ei tehty
NIVEL_HUOM_T: Huomioita niveltoimintatestistä, teksti

TOKY_3Kognit_Testi_T11: Onko kognitiivinen testi tehty?
Values: 1..5
1 Kyllä, suomeksi 2 Kyllä, ruotsiksi 3 Ei, dementian, kehitysvamman tai muun älylliseen toimintoihin liittyvän vajaavuuden vuoksi 4 Ei, tutkittava on muun kuin suomen- tai ruotsinkielinen 5 Ei tehty, muu syy
TOKY_3Elkm: Luetellut eläimet, lkm
Values: 0..90

KOG_2: Virheiden lkm
Values: 0..90

TOKY_3Oikein1: Muistetut sanat, lista 1
Values: 0..10

KOG_4: Unohtuneet sanat, lista 1
Values: 0..10

KOG_5: Väärät sanat, lista 1
Values: 0..10

TOKY_3Oikein2_T11: Muistetut sanat, lista 2
Values: 0..10

KOG_7: Unohtuneet sanat, lista 2
Values: 0..10

KOG_8: Väärät sanat, lista 2
Values: 0..10

TOKY_3Oikein3_T11: Muistetut sanat, lista 3
Values: 0..10

KOG_10: Unohtuneet sanat, lista 3
Values: 0..10

KOG_11: Väärät sanat, lista 3
Values: 0..10

KOG_HUOM_T: Huomioita kognitiivisesta testistä, teksti

TOKY_3Oikein4_T11: Muistetut sanat, viivästetty, lkm
Values: 0..10

VIIV_2: Unohtuneet sanat, viivästetty, lkm
Values: 0..10

VIIV_3: Väärät sanat, viivästetty, lkm
Values: 0..10

VIIV_HUOM_T: Huomioita viivästetystä muistiinpalautuksesta, teksti
Values: 0..100

TOKY_3Pros4_T11: Säilymisprosentti
Values: 0..100


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2011 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013-2015 | Päivitetty 10.3.2015 | Harri Rissanen